Leif Lohne

13

Hvorfor jeg støtter Visjon Norge

Før valget var det snakk om bortkastede stemmer. Nå er det bortkastede penger - hvis man støtter Jan Hanvold og Visjon Norge. Er vi en gjeng naive tullinger med underutviklede hjerner som ikke er i stand til å forvalte våre talenter slik vi burde?

Publisert: 21. sep 2013

Visjon Norge (VN) er nå inne i en svært krevende økonomisk situasjon. Det er en avgjørende tid for om kanalen i det hele tatt vil kunne fortsette i sin nåværende form, må innskrenke eller i verste fall gå av lufta. Samtidig attakkeres kanalen fra flere kanter. Hva bør vi som er glad i VN og alle som jobber der nå gjøre?

At kritikken mot Jan Hanvold(JH) spesielt og VN generelt synes å tilta nå når man er midt oppe i en økonomisk krise og et avgjørende øyeblikk for kanalens fremtidige skjebne er kanskje intet tilfeldig sammentreff. Slik vi kan se det ut i fra det åndelige perspektivet vil det være helt naturlig at man møter motstand i en slik situasjon. Det avgjørende spørsmålet blir om Gud står bak og bruker kristne mennesker for å knekke JH og VN, eller om det er helt motsatte krefter som nå spiller inn for å forsøke å stoppe videreføringen av visjonen JH fikk for over 10 år siden om å starte en ny kristen TV kanal. At kanalen har overlevd alle disse årene - mot alle odds -  er jo et under i seg selv vil mange hevde.

Det som er sikkert er at denne visjonen som man nå så sterkt ønsker å få satt en stopper for (enten det er Vårherre eller helt andre krefter som står bak) har gjennom alle disse årene gått igjennom flere økonomiske kriser, men også utallige oppløftene seire: Folk har blitt frelst, både her hjemme og ute. Mange sterke vitnesbyrd har blitt fremlagt. Nødhjelp formidles til de fattige. En helt ny kristen skole er bygget, aldershjem likeså og nødhjelp blant de utslåtte i Europas fattigste land Moldova har fått blomstre. Hver jul sendes det flere tusen julepakker til fattige familier der. Utallige bønner har steget opp hver kveld for alle seerne som har sendt inn bønneemner og blitt bedt for. Og ikke minst har kanalen talt Israel og jødenes sak gjennom alle disse år. Dette for å nevne bare noe av alt positivt de fleste kristne kan enes om kanalen har kunnet bidra med så langt.

Likevel bør det nå være slutt i følge mange “velmenende” stemmer. Det er pengene det står om. Pengemaset og givergleden er angivelig for stor. Folks IQ og “vett og forstand” blir trukket i tvil (ref. tråden "Slå av Visjon Norge"). Man vet tydeligvis ikke sitt eget beste.

Hva bedriver VN? Kanalen består av fire grunnpilarer:

1) Å nå ut med de gode nyhetene (evangeliet) til flest mulig mennesker slik at de kan bli frelst,

2) å bidra med et tilbud om bønn for syke og andre menneskelige behov i en kritisk situasjon,

3) å stå opp for Israel og jødenes situasjon i Midtøsten som en motvekt mot den ellers ensidige anti israelske propagandaen som serveres i flertallsmedia.

4) å bidra med konkret nødhjelp og evangeliet til verdens fattigste og de utslåtte.

For å gjennomføre dette trengs det økonomiske midler. De som nå føler så sterkt “kristent sinnelag” i å attakkere VN og JH burde kanskje heller tenke seg om to ganger om det virkelig er etter Guds hjerte å bidra til å bryte ned disse fire grunnpilarene. For det er dette som i all hovedsak virksomheten til VN dreier seg om. Jeg er selvsagt ikke like begeistret for alt som serveress. Men for meg blir det likevel underordnet hvorvidt Rodney Howard Browne fikk rett i sin spådom 5 år tilbake i tid, eller andre “profetier” JH ikke måtte ha fått innfridd - foreløpig, eller kanskje aldri vil innfri. For det er da jeg må spørre: Hvilken kristen virksomhet er det som bare har en suksesshistorie å vise til der alt har gått på skinner? Er alt det Gud har stått bak tidligere gjennom mennesker som har vært villige til å ta ham på ordet kun et glansbilde? Har det ikke i tillegg til seire også vært kamp og til og med menneskelige tragedier? Vi er da alle mennesker og gjør feil valg og vurderinger, og jeg tror faktisk at Gud kan stå bak den som er villig til å gå på hans ord, på tross av slike menneskelige feiltrinn.

VN er også en kanal som når ut til mennesker som ellers ikke kommer seg ut og får delta på kristne møter eller i en menighet, eller annet kristent fellesskap av ulike årsaker. Og så er ikke alle like frimodige til å dele evangeliet med alle der ute i ulike situasjoner, men brenner likevel for å få det ut. Da er det godt å vite at man kan bidra på ulike måter, f.eks. med økonomiske midler for å nå ut til de mange og støtte noen trofaste tjenere som faktisk er villig til å stille seg i gapet når stormen raser, kritikken tiltar og angrepene blir som tøffest. Jeg har ingen grunn til å betvile JH sin oppriktighet og ærlighet i så måte i det han gjør. Motivene til hans kritikere har jeg derimot større problemer med å forstå. Og spesielt gjelder dette når angrepene til stadighet synes å komme fra andre kristne. Da synes jeg det blir noe patetisk og trist over det.

Jeg og mange med meg støtter VN, og kommer fortsatt til å gjøre det. For vi tror - i motsetning til dem som ønsker å blokkere Guds gjerning gjennom VN (eller kanskje de aldri selv har trodd eller forstått at det var Guds verk) - at Gud kan bruke enhver og hva vi måtte kunne bidra med, og alle som jobber for VN selv i vår skrøpelighet og når det gjøres feil.

Derfor vil jeg si: Stå på, JH og hele teamet hos VN. Takk for programmene vi nå kan se fra Israel og fra Løvhyttefesten der nede. Vi som er støttepartnere ber for dere i en vanskelig tid. Og takk for at dere hver dag også løfter oss partnere frem i bønn. Det er godt å vite hver gang det blir sådd tvil om vi er på parti med Guds vilje over våre liv

- og våre midler.

Kommentar #51

Sigmund Voll Ådnøy

142 innlegg  1622 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Torill Born. Gå til den siterte teksten.
Hva dere enn mener - troende eller ikke-troende ønsker jeg Guds rike velsignelse over deres liv i Jesu Kristi navn.

Takk for det!

Beste ønsker for deg også!

Kommentar #52

Sigmund Voll Ådnøy

142 innlegg  1622 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Kristus sa også at man skulle betale tiende. Det står i Bibelen, Matteus 23,23.

Dette anser jeg som en vanlig misforståelse blant en del karismatiske kristne - og jeg selv så det også slik en periode.

Hvis du ser på hva Jesus faktisk sier her, kan du vel ikke med hånda på hjertet mene at han befalte deg og meg om å gi tiende? Iallfall ikke at det er entydig?

Han sa ikke at "man" skulle gi noen tiende. Han snakket til de skriftlærde og fariseerne, altså til (noen av) jødene som sto i den gamle pakt, og han viste til "det som veier mer i loven" (jf. din egen bibelsitering).

Hvis du ser Bibelen under ett og tenker over nettopp det jeg skrev om levittene etc., vil du kunne se at tienden ikke gjelder for de som tror evangeliet om Jesus.

Og om du så mener at den gjør det, bør du likevel si deg enig i det følgende: Tiende er ikke beregnet som noe kristne skal gi til forretningsmenn som "prøver å tjene mest mulig for å gi mest mulig til Guds rike" (som Hanvold). Om du fastholder din mening ut fra ett enkeltvers i NT (om de som står i heltidsforkynnertjeneste) som kan tolkes som grunnlag for å gi tiende som kristen: Det gjenstår fremdeles et alvorlig ransakende spørsmål om hvordan du eller Born kan forsvare at tiende overføres til en som faktisk ikke er heltidsforkynner eller -forbeder, men bl.a. satser på eiendomsmarkedet og driver en TV-kanal.

Kommentar #53

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Heldigvis

Publisert nesten 8 år siden
Sigmund Voll Ådnøy. Gå til den siterte teksten.
Om du fastholder din mening ut fra ett enkeltvers i NT (om de som står i heltidsforkynnertjeneste) som kan tolkes som grunnlag for å gi tiende som kristen: Det gjenstår fremdeles et alvorlig ransakende spørsmål om hvordan du eller Born kan forsvare at tiende overføres til en som faktisk ikke er heltidsforkynner eller -forbeder, men bl.a. satser på eiendomsmarkedet og driver en TV-kanal.

er det nedlagt i meg en lyst og en glede over å gi av mitt eget til de som Gud gir i  mitt hjerte.  Ingenting er mer frigjørende og mer oppløftende enn å velsigne andre - dele av sitt eget med den en kjenner påminnelse om.  Og her er det jo enkeltmenneske som kjenner - ikke du .... Du har jo null niks og ingenting hva andre mennesker ser i tjenester og personer.  Som jeg har sagt en del ganger nå - vi er aller forskjellige.  Hvis jeg lukker øya og du lukker øya og tenker på en ting eller person så er det meget sannsynlig at våre indre bilder ikke er samsvarende - eller?  Og det er vel ingenting som gir deg mer rett enn andre til å formene at det du ser er fasiten og at alle skal underordne seg dine betraktninger?

Det å gi ... av sin tid ... sitt eget ... sine penger .. dele av sin overflod .. sitt alt som Traasdahl var inne på ... ja, det skulle vel i våre dager ha tatt seg ut om vi, som de første kristne, la alt vi eier i potten og delte hverdagen ut fra det?

Kommentar #54

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Nei, Jesus bekrefter ikke tienden

Publisert nesten 8 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Kristus sa også at man skulle betale tiende.

Hvis du er lik meg, har du flere ganger enn du kan huske hørt at det er bibelsk og gi tiende. Hvis ikke du gir tiende, så stjeler du fra Gud. Både ifølge småprofeten Malakias, samt mange av dagens populære forkynnere. "Tyven" het en bok som kan kjøpes på Hermon Forlag, som reklamerer for boken med "... den vil nok sjokkere mange, og kan bare fordøyes av mennesker som akter Guds ord om den avgjørende autoritet"

På spørsmål om tiende skal beregnes ut fra brutto- eller nettolønn, ga en evangelist dette salomoniske rådet: "Det avhenger av om man vil ha velsignelsen brutto eller netto". En annen forkynner var nok mere edruelig når han svarte at en som elsker Gud og er en glad giver stiller ikke dette spørsmålet.

Men som enkelte bibellesere kanskje har oppdaget, så kan det være en krevende øvelse å finne basis i Bibelen for at nytestamentlige kristne skal gi tienden - eller "betale" tienden som enkelte hevder det egentlig er. Noen velger istedet å kalle det "tiendegaven" for å gjøre det litt mer spiselig.

For spør ikke Malakias til Israels folk på vegne av Gud: "Skal et menneske rane fra Gud, siden dere raner fra meg? Og dere sier: Hva har vi ranet fra deg? Tienden og de hellige gaver. Forbannelsen har rammet dere, og fra meg raner dere, ja hele folket. Bær hele tienden inn i forrådshuset, så det kan finnes mat i mitt hus, og prøv meg på denne måte, sier Herren, hærskarenes Gud, om jeg ikke vil åpne himmelens sluser for dere og utøse velsignelser over dere i rikelig mål!"

Tydeligere kan det vel knapt sies? Gir man ikke tiende, er man under forbannelsen. I alle fall er det enkelt å tolke det slik hvis man ignorerer versenes kontekst. Som om en som har mottatt Jesus kan komme under en forbannelse.

Men Bibelen er full av troeshelter som aldri ga - eller "betalte" - tienden. Abraham er en av dem. Stabeistet Jakob ville ikke engang gi tienden før Gud hadde velsignet ham først.

I våre dager er det dessuten langt mer pproblematisk å gi tienden etter bibelsk mønster. For det første var det bare levittiske prester som kunne ta imot tiendegaven, og da bare tiende av matprodukter dyrket av jorden - aldri penger. Nyomvendet kristne ble derfor heller aldri oppfordret til å gi tiende noe sted i NT. Det er først flere hundre år etterpå at tiende blir introdusert i kristne kirker.

Ikke desto mindre omtales tienden i NT flere ganger. I Hebreerbrevet sier f.eks. forfatteren at "... denne Melkisedek, konge i Salem, den høyeste Guds prest, han som gikk Abraham i møte da han vendte tilbake fra sin seier over kongene, og som velsignet ham, han som Abraham også gav tiende av alt...Og se, hvor stor han er, denne som Abraham, patriarken, endog gav tiende av byttet!"

Men hva er det så Abraham gir tiende av? Hverken av sin avling eller kveg, men av byttet han tok da han seiret over kongene. Det er mer dramatikk i dette enn første øyekast skulle tilsi, for Abraham gikk til krig på grunn av Sodoma hvor nevøen Lot bodde, og ga altså 10% av byttet til Melkisedek, og lot byen Sodoma beholde resten. Selv beholdt han ingenting.

Så er det Abrahams sønnesønn Jakob - antagelig favoritten blant tilhengerne av tienden. Gud godkjente Jakobs tiendeforslag, men gjorde det også til et prinsipp for all fremtid. Det lyder slik: "Og Jakob gjorde et løfte og sa: Dersom Gud vil være med meg og bevare meg på denne min ferd og gi meg brød å ete og klær å kle meg med, og jeg kommer vel hjem igjen til min fars hus, så skal Herren være min Gud, og denne sten som jeg har reist opp som en minnesten, skal være et Guds hus, og av alt det du gir meg, vil jeg gi dig tiende."

Problemet er at dette skriftstedet sier det rakt motsatte av det som idag oppfattes som det bibelske mønster. For Jakob forsøker nærmest utpressing av Gud. Det er HVIS og DERSOM ultimata til Gud for at Jakob skal kunne gi en tiendepart tilbake til Gud.

Som nevnt var det kun levittiske prester som kunne motta tienden. Her er kjørereglene: "All landets tiende av jordens sæd og av trærnes frukt hører Herren til; den er helliget Herren. Vil noen innløse noe av sin tiende, da skal han legge femtedelen til. Og all tiende av storfe og av småfe, av alt det som går under hyrdestaven - hvert tiende stykke - skal være helliget Herren. En skal ikke se efter om det er godt eller dårlig, og ikke bytte det; bytter en det, da skal både det og det som det byttes med, være hellig; det skal ikke innløses."

Tienden må altså komme fra "jordens sæd" eller trærnes frukt. Ikke fra havet og ikke fra luften - det var kun "jordbruksprodukter" og dyr som det kunne betales tiende av. Og aldri penger eller andre byttemidler.

Så hva enn du gjør - slutt å gi tienden. Det følger ingen velsignelse med det. Gi heller alt du eier og har hvis mulig. Eller gi etter som du "får lykke til" slik Paulus oppfordrer sine samtidige om å gjøre.
For det er vanskelig å elske Gud av hele sitt hjerte dersom det månedlig også kommer krav fra det høye om å betale tienden.. Det er dessuten bare én type givere Gud elsker - de glade. Ikke de som betaler regninger ved forfall.

Kommentar #55

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

Om du leser

Publisert nesten 8 år siden

Apostlenes gjerninger vil du finne historien om ekteparet som ikke ga all sin eiendom til det kristne fellesskapet. Gud straffet dem med døden. I kristendommens første tid var det altså dødsstraff for å unndra seg offergaver. Ikke rart at Hanvold påspanderer seg litt trusler, han TRENGER jo virkelig pengene. Men å true med EVIG pine er å gå lenger enn i urkristen tid.

Kommentar #56

Sigmund Voll Ådnøy

142 innlegg  1622 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Du har jo null niks og ingenting hva andre mennesker ser i tjenester og personer. Som jeg har sagt en del ganger nå - vi er aller forskjellige. Hvis jeg lukker øya og du lukker øya og tenker på en ting eller person så er det meget sannsynlig at våre indre bilder ikke er samsvarende - eller? Og det er vel ingenting som gir deg mer rett enn andre til å formene at det du ser er fasiten og at alle skal underordne seg dine betraktninger?

Hva mener du med den første setningen i sitatet over (hvis det var en setning)? Du mente kanskje at jeg ikke har noe å gjøre med hva andre mennesker "ser i tjenester og personer". Jeg har iallfall lov å uttale meg om det - spesielt i et debattforum.

Det er naturlig å undre seg litt når du ikke gir mer konkret respons på mine innvendinger. Dog skriver jeg ikke akkurat med noen tro på at du skal innrømme at du kan ta feil. Er iallfall litt morsomt å skrive med deg av og til - selv om mye av dette temaet er tragisk.

Hva mente du med "(...) at alle skal underordne seg dine betraktninger"? Forsto du meg dithen at jeg mente at alle skal det? Det gjorde jeg iallfall ikke. Det jeg gjorde, var å trekke en logisk slutning ut fra mitt ståsted - om hvilke slutninger du som et minimum bør trekke, når du ser at andre argumenterer overbevisende for et annet syn enn ditt.

Kommentar #57

Sigmund Voll Ådnøy

142 innlegg  1622 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Problemet er at dette skriftstedet sier det rakt motsatte av det som idag oppfattes som det bibelske mønster. For Jakob forsøker nærmest utpressing av Gud. Det er HVIS og DERSOM ultimata til Gud for at Jakob skal kunne gi en tiendepart tilbake til Gud.

God kommentar.

Kommentar #58

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Misforstått

Publisert nesten 8 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
Apostlenes gjerninger vil du finne historien om ekteparet som ikke ga all sin eiendom til det kristne fellesskapet. Gud straffet dem med døden. I kristendommens første tid var det altså dødsstraff for å unndra seg offergaver.

Her virker det som om du har grundig misforstått beretningen om Ananias og Safira. Guds straffedom kom ikke fordi de ikke ga all sin eiendom, men fordi hele Guds plan med den kommende kristne menighet skulle forpurres på grunn av korrupte ledere allerede i startfasen.

Kommentar #59

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

Vel, jeg leser

Publisert nesten 8 år siden

bare teksten slik den står, ikke en eller annen utlegning av den. Er det ikke slik de bibeltro anbefaler at vi skal lese tekster i bibelen da?

Kommentar #60

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Ananias og Safira

Publisert nesten 8 år siden

Utgydelsen av Den Hellige Ånd førte til at det skjedde tegn og under.  Ånden ble gitt uten forskjell og uten hensyn til personens anseelse - "selv over trellkvinner".  Evangeliet ble forkynt og de som var født på ny hadde alt felles.  

De sammme tre frukter . tegn og under - forkynne evangeliet og dele det de hadde - viser seg også under forfølgelse som leder de troende inn i bønnelivet.

Det var ingen lov som bestemte at de skulle dele alt - det skjedde frivillig - ut fra hjertet.

Ananias og Safiras synd var ikke at de holdt noe for seg selv, men at de sa at de hadde gitt alt og hyklet Den Hellige Ånds frukter.  Mye kan tyde på at Ananias og Safira tilhørte "de andre"; d.v.s. noen som sluttet seg til menigheten uten å være født på ny.  Etter denne strenge dommen våget ingen av "de andre" å infiltrere menigheten.

Kommentar #61

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Jeg kunne ha gitt mer?

Publisert nesten 8 år siden

Perspektivet

Det som er Guds hjerte er å vinne mennesker til Hans Kongedømme - det er å vinne de fortapte. Da skal en spørre seg - hva kan jeg ta med opp til Himmelen der evigheten er - det er mennesker. Evigheten er mye større en det vi opplever her på jorden. De som ofrer og velger å følge Herren med den belastningen som medfølger – de skal få 30, 60 ja 100 foll igjen fra Herren.

De som har opplevd Guds nærhet og som elsker Herren – de vil også gi alt av sitt hjerte.

Det er de som ikke gir – som er de som beklager seg mest. 

All erfaring er at de som ikke har fått åpenbaring om det å gi, de beklager seg mest - de gir ikke. For nøkkelen er at enn gir aldri til en forening eller et trossamfunn når en gir – enn gir til Herren selv.

Enn gir - fordi en er glad i Herren

Det å gi dreier seg alene om relasjonen mellom den troende og Herren. Derfor skal en følge hjerte når en gir og en skal gi med glede. En skal aldri gi ved manipulasjon, ved tvang. Når en er glad i en, da vil en gi fordi en ønsker å gi, en gir fordi en glad i Herren. En gir fordi en er glad for det Herren har gjort for en. En gir fordi det er en glede og hjelp for andre, enn gir fordi der det vinnes sjeler der er også Guds hjerte. Det er kjærligheten og motivet bak den som er drivkraften til det å så inn i Guds rike.

Når en gir, så skal en alltid spørre seg, hva er motivet bak det å gi?

Derfor når du gir – så gir du i tro.

Konklusjon

Derfor er det veldig avslørende å lese argumenter for og imot tienden og de hellige gaver. Da virker det som om at spørsmålet blir, skal vi gidde å bry oss om noen sjeler, eller skal vi la oss bry av Herren!

Det virker som om at en ikke bryr seg som sin neste eller Herren, de har ikke et relasjonsforhold til Herren, bare en trang til å slokke sin egen dårlige samvittighet med å slå bibel vers i hode på hverandre.

For har du et relasjonsforhold til Herren, da legger du av deg disse åndelige bleiene og begynner å agere som ansvarlige med borgere i det nye kongedømme – i Guds rike. Den ånden som enn allerede har mottatt skal være med enn inn i evigheten. Husk slutt scene i Shindler’s List – Jeg kunne ha gitt mer. Hva skal du vise framfor Herren?

Kommentar #62

Leif Lohne

13 innlegg  354 kommentarer

Godt Sagt

Publisert nesten 8 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Det er de som ikke gir – som er de som beklager seg mest.

Det er også ofte de som gjør minst selv, og kritiserer dem som gjør noe.

Å bli utfordret til å gi er ikke enestående for JH og VN. Det er slik det alltid fungerer, enten det er en "kollekttale" på bedehuset eller "kampanjeuke" på Kanal 10 (En annen kristen TV kanal som "tigger" penger.)

Problemet oppstår hvis man føler man gi, uten at hjertet er med. Og selvsagt er troverdigheten til den som ber om penger - på vegne av Guds sak - helt avgjørende. Men den får hver enkelt avgjøre på et selvstendig grunnlag. Jeg blir alltid skeptisk når andre såkalte "bedrevitere" blander seg inn her med "velmenende" advarsler. (Dvs. skeptisk til "bedreviteren".)

Kommentar #63

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Ja, si det...

Publisert nesten 8 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Når en gir, så skal en alltid spørre seg, hva er motivet bak det å gi?

Penger til det huset man ønsker seg? En ny bil? Eller annen luksus? For er det ikke det som er "så og høste prinsippet", at man "sår" for å "høste"? Er man fattig, så er det først og fremst fordi man ikke har "sådd" og "fattigdom er en forbannelse", som man kan "så" seg ut av?

Dette har da aldri handlet om at man ikke vil gi. Jeg er sikker på at de her som står i en menighet, støtter sine respektive menigheter. Det tror jeg vi alle tar som en selvfølge. Men der er ikke "motivet" å bli helbredet eller "få" noe fra Gud.

Og en annen ting, det går fint an å spre evangeliet, uten at det koster fem øre. "Profilerte" pastorer, bruker youtube til å formidle evangeliet, har egne nettsider, der de svarer på leserbrev, har søndagsprekener osv. Fritt for pengemas.

Jeg håper (som nevnt) at Tv Visjon Norge består. Men pengene mine er det andre som får. Jeg synes kanalen bærer litt preg av at de ikke evner å forvalte midlene de får inn, på en fornuftig (nok) måte. Men det er nå bare mitt inntrykk...

Kommentar #64

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Jeg håper (som nevnt) at Tv Visjon Norge består. Men pengene mine er det andre som får. Jeg synes kanalen bærer litt preg av at de ikke evner å forvalte midlene de får inn, på en fornuftig (nok) måte. Men det er nå bare mitt inntrykk...

Du skal så der hvor hjerte leder deg. I din komunikasjon med Herren. Det er ikke opp til andre å fortelle deg hvor du skal gi.

Kommentar #65

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Du skal så der hvor hjerte leder deg. I din komunikasjon med Herren. Det er ikke opp til andre å fortelle deg hvor du skal gi.

Men da er vi jo enige :-D Du ga bare inntrykk av at dette dreide seg om "uvilje" mot det å gi.

Kommentar #66

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Veldig bra

Publisert nesten 8 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Det å gi dreier seg alene om relasjonen mellom den troende og Herren. Derfor skal en følge hjerte når en gir og en skal gi med glede. En skal aldri gi ved manipulasjon, ved tvang. Når en er glad i en, da vil en gi fordi en ønsker å gi, en gir fordi en glad i Herren.

 

Hei Rudi ! Dette var en fin og god kommentar. Tydelig og grei. Jeg er hjertens enig med deg. Det er hjerteforholdet som bestemmer gaven, og ikke lovpåbud. Det var i den gamle pakt det. 

 

Kommentar #67

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Ikke bare sleng med leppa, Geir Wigdel!

Publisert nesten 8 år siden

Apostlenes gjerninger vil du finne historien om ekteparet som ikke ga all sin eiendom til det kristne fellesskapet. Gud straffet dem med døden. I kristendommens første tid var det altså dødsstraff for å unndra seg offergaver. Ikke rart at Hanvold påspanderer seg litt trusler, han TRENGER jo virkelig pengene. Men å true med EVIG pine er å gå lenger enn i urkristen tid.

Ap.gj 4;32 Men hele flokken av dem som var kommet til troen, hadde ett hjerte og en sjel, og ikke en sa om noget av sitt gods at det var hans eget de hadde alt felles. 33 Og med stor kraft bar apostlene frem vidnesbyrdet om den Herre Jesu opstandelse, og det var stor nåde over dem alle. 34 For det var heller ikke nogen trengende iblandt dem; for alle som eide akrer eller hus, solgte dem og bar frem verdien av det de hadde solgt, 35 og la det for apostlenes føtter, og det blev delt ut til enhver efter som han hadde trang til.36 Og Josef, som av apostlene hadde fått tilnavnet Barnabas, det er utlagt: formaningens sønn, en levitt, født på Kypern, som eide en aker, solgte den og bar frem pengene og la dem for apostlenes føtter.

Kap 5,
Men en mann ved navn Ananias og hans hustru Saffira solgte en eiendom,  2 og han stakk til side noget av pengene med sin hustrus vitende, og bar frem en del og la det for apostlenes føtter.  3 Da sa Peter: Ananias! hvorfor har Satan fylt ditt hjerte, så du skulde lyve for den Hellige Ånd og stikke til side noget av pengene for akeren?  4 Var den ikke din så lenge du hadde den, og var den ikke i din makt da den blev solgt? Hvorfor har du satt dig denne gjerning fore i ditt hjerte? Du har ikke løiet for mennesker, men for Gud.  5 Men da Ananias hørte disse ord, falt han om og opgav ånden. Og stor frykt kom over alle som hørte det;  6 og de unge menn stod op og la ham til rette og bar ham ut og begravde ham.  7 Så gikk det omkring tre timer; da trådte hans hustru inn, uten å vite hvad som var skjedd.  8 Peter tok da til orde og sa til henne: Si mig: Var det for denne pris I solgte akeren? Hun sa: Ja, for denne pris.  9 Da sa Peter til henne: Hvorfor er I dog blitt enige om å friste Herrens Ånd? Se, deres føtter som har begravet din mann, er for døren, og de skal bære dig ut.10 Og straks falt hun om for hans føtter og opgav ånden, og da de unge menn kom inn, fant de henne død; og de bar henne ut og begravde henne hos hennes mann.11 Og stor frykt kom over hele menigheten og over alle som hørte dette.

Hadde du giddet å innhente sammenhengen ville du sett att dett ikke har noe med tienden å gjøre, en solgte sin åker, andre sine eiendommer for det var nød blant de troende pga av forfølgelsen. De solgte villig og med glede inn til felleskapet og det står at ingen led nød. Ananias og Saffira solgte for en annen hensikt, at andre skulle synes godt om dem, derfor løy de å lurte unna penger men sa alikevel det var alt. Løgnen for DHÅ sente dem i graven, ikke at de var uvillige til å selge alt, i utgangspunktet hadde de ikke behøvd å selge noen ting.

Kommentar #68

Leif Lohne

13 innlegg  354 kommentarer

En litt drøy påstand

Publisert nesten 8 år siden
Kjell Bjarne Sandvik. Gå til den siterte teksten.
Ikke rart at Hanvold påspanderer seg litt trusler, han TRENGER jo virkelig pengene. Men å true med EVIG pine er å gå lenger enn i urkristen tid.

Her er det vel Sandvik som går litt for langt.

Har aldri opplevd at JH har truet med EVIG pine dersom man ikke gir til VN, og jeg har fulgt med ganske mye på denne kanalen.

Kommentar #69

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Hold deg til sannheten Leif Lohne!

Publisert nesten 8 år siden

Apostlenes gjerninger vil du finne historien om ekteparet som ikke ga all sin eiendom til det kristne fellesskapet. Gud straffet dem med døden. I kristendommens første tid var det altså dødsstraff for å unndra seg offergaver. Ikke rart at Hanvold påspanderer seg litt trusler, han TRENGER jo virkelig pengene. Men å true med EVIG pine er å gå lenger enn i urkristen tid.

Som du vil se er dette skrevet av Geir Wigdel for mitt forje innlegg var en kommentar til det som står ovenfor, da blir det rimelig frekt å trekke ut en setning av det han skrev å presantere den som min, men sannheten for noen betyr vel ikke mere.


Kommentar #70

Leif Lohne

13 innlegg  354 kommentarer

Beklager så mye, Sandvik

Publisert nesten 8 år siden
Kjell Bjarne Sandvik. Gå til den siterte teksten.
men sannheten for noen betyr vel ikke mere

Jeg var nok litt for kjapp her.

Jo sannheten betyr mye for både deg og meg. Derfor beklager jeg sterkt at jeg har pålagt deg meninger du ikke har. Skjønner nå at det var et sitat du refererte.

På den annen side kunne det vært fint om du markerte bedre hva du siterer og hva du selv skriver. Noen gjør det slik mens andre slik... Bold tekst blir ofte brukt som "brøtekst" på et innlegg, men nå har jeg oppfattet hvordan du gjør det.

(At det var Geir Wigdel som kom med denne usannheten om JH var mere forståelig.)

Kommentar #71

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Greit det!

Publisert nesten 8 år siden

Leif skriver: Jeg var nok litt for kjapp her.

Jo sannheten betyr mye for både deg og meg. Derfor beklager jeg sterkt at jeg har pålagt deg meninger du ikke har. Skjønner nå at det var et sitat du refererte.

Min kommentar;

Greit det du er tilgitt, har alt funnet en måte så slike missforståelser ikke skal oppstå senere. Så beklager jeg også den skarpe tonen, ville bare ikke få det hengende ved meg. For om jer ikke alltid er helt enig i alt som skjer hos Hanevold så er det hans tjeneste og det gjøres et mektigt arbeid for Herren ut der ifra så jeg bare velsigner Visjon Norge.

Mvh Kjell!

Kommentar #72

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Mye snakk om penger.

Publisert nesten 8 år siden

Når det gjelder Visjon Norge er det my mas om penger, skrur du på kanalen er det mas om penger, er det noen der ute som har reflektert noe over hvorfor? Hanevold har fått et oppdrag ifra Gud, betviles ikke. Når Gud gir et oppdrag følger det alltid penger med, Gud har ikke reelle penger sjølv Han har puttet de i jorden, havet , skogen, ja i alt som kan omformes til penger. Vi menneskene produserer de pengene Gud trenger til å finansiere Visjon Norge, alltså Gud er avhengig av oss. Hvorfor er det da slik mas på Visjon Norge om penger, jo for Gud må i mange høve hale de pengene ut av våre trange bokselommer. Her inne krangler vi om tienden, men elsker vi virkelig Jesus er ikke penger noe vi krangler om lengre for lever vi rett for Gud sørger Han for oss på sin måte. Men nei da vi er noen orntlige gnieere, har vi gitt 50 kroner i julegryta hos frelsesarmen og elles støtter en sak med noen hundredekroner i måneden har vi det gått ikring  hjerterota. Ikke noe galt i det men som kristne ligger det noe mere i det en noen hundrelapper for det står så at den som sår sparsomt skal høste sparsomt, dette gjelder på alle livets områder. Ikke alle kan være med på alle prosjekter Gud har men hvis alle finner seg et og støtter det 100% vil kanskje  maset om penger på Visjon Norge stilne.

Kommentar #73

Edvart Askjem

19 innlegg  180 kommentarer

Visjon Norge og penger.

Publisert nesten 8 år siden

Visjon Norge er, etter eget utsagn, i krise og trenger å få inn 6 millioner, tror jeg det var, og det i løpet av kort tid. Det får de som ser på kanalen, vite hver kveld. Men, det sies ikke noe om hvorfor kanalen er i krise og hva disse millionene skal brukes til - eller har jeg gått glipp av noe. Visjon Norge er i den situasjon at de kveld etter kveld kan holde "kollekttaler" og har samlet inn en masse penger. Men det må nødvendigvis være en grense for hvor mange som kan bli partnere og gi til dels store beløp. Kanskje den grensen er i ferd med å bli nådd?

Det gjelder å "så inn". Hvis du sår, skal du jo få noe igjen.

Jeg tenker at det er mange kristne organisasjoner som sliter tungt med økonomien, og mange som gir til disse organisasjonene uten å få de samme løftene som Visjon Norge gir sine givere. Mange andre kristne organisasjoner kunne trenge noen av de pengene Visjon Norge og Hanvold "soper inn". Lederne i disse organisasjonene kan bare drømme om lønninger på det nivået Hanvold & co har, men jeg tror ikke de drømmer om det. Det er ikke til høye egne lønninger de vil pengene skal gå.

Kommentar #74

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

6millioner er ingen ting!

Publisert nesten 8 år siden

Edgart Askjem skriver;

Men det må nødvendigvis være en grense for hvor mange som kan bli partnere og gi til dels store beløp. Kanskje den grensen er i ferd med å bli nådd?

Min kommentar.

Selvsakt finnes det et metnings pungt, men jeg setter et stort  ? tegn ved hvor mange menigheter som sår inn i Visjon Norge er jo bare å høre på hylekorene i debatter og aviser. Der er mange luftslått der ute og mange feilprioriteringer, kanskje det er for at de alldri har sådd noe inn i noe større at de selv er i problemer. Som en sår slik høster man står det. Da jeg vart en kristen på tidlig 80tallet var det ikke mindre en 10 menighetstyper i min by + kirker og bedeus, i en by som da vel var ca 20000 sjeler er det rett prioritering av Guds penger. Idag er mange tause bare skallene er igjen og flere står for fall, var det Visjon Norge som tørket ut kilden, nei deres egen uvlje til å bøye seg under Guds vilje. Vi er idag over 5 millioner her i Norge hadde hver familie gitt en 10krone hadde Hanevoll kunne slettet gjelden og ennå hatt penger å bruke. Dette viser bare hvor lite 6 millioner er. Det har vært mange stor Guds menn oppigjennom tidene, og for noen har det sett stykt ut, var de ute av Guds plan, nei. Gud fridde dem ut og velsignet dem rikrligt, manga av GT helter var veldig rike, vi er under en bedre pakt so hvorfor misunner vi Hanevoll hans penger. Har noen av der villet stått i det trykket av skitkastin dere driver imot han, har lært det at nå du taler noe negativt utover din bror som bare er sladder, ingen rot i virkeligheten forløser du en liten demon som sette seg på hans skulder. Disse må han bekjempe hver dag, tid han kunne brukt til noe bedre.

Mvh Kjell!


Kommentar #75

Edvart Askjem

19 innlegg  180 kommentarer

Til Kjell

Publisert nesten 8 år siden

Du bruker mange ord, men svarer ikke på hvorfor Visjon Norge er i pengekrise, eller hva de 6 millionene skal brukes til. For mange organisasjoner er 6 millioner mange penger, men altså ingenting for Visjon Norge.

Kommentar #76

Sigmund Voll Ådnøy

142 innlegg  1622 kommentarer

Har du lært dette, sier du?

Publisert nesten 8 år siden
Kjell Bjarne Sandvik. Gå til den siterte teksten.
har lært det at nå du taler noe negativt utover din bror som bare er sladder, ingen rot i virkeligheten forløser du en liten demon som sette seg på hans skulder. Disse må han bekjempe hver dag, tid han kunne brukt til noe bedre.

Hvordan mener du å ha lært dette, da?

Ellers er jeg helt opplagt imot sladder og utsagn som ikke har rot i virkeligheten. Mye av den offentlige kritikken av Visjon Norge har absolutt rot i virkeligheten, og dreier seg ikke om sladder.

Det er ikke bra med de utsagnene hvor Hanvold eller andre får stygge kallenavn og ingen konstruktiv kritikk for øvrig. Dette selv om det går an å forstå enkeltes frustrasjon - når de til å begynne med stilte kanalen konstruktivt kritiske spørsmål, men uten å få noe svar.

Kommentar #77

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Kommentar til Sigmund Voll Ådnøy!

Publisert nesten 8 år siden

Du skriver; Hvordan mener du å ha lært dette, da?

Min kommentar:

Har hørt det flere gonger men jeg husker ikke noe skriftsted undervisningen gikk ut ifra. Sist jeg hørte det må være i en undervisning om å drive ut onde ånder av Derek Prince, han får tilgi meg husker jeg feil. Vet ikke hvor mange gonger det er sitert her inne Rom 14,10 Men du, hvorfor dømmer du din bror? eller du, hvorfor ringeakter du din bror? vi skal jo alle stilles frem for Guds domstol. 11 For det er skrevet: Så sant jeg lever, sier Herren, for mig skal hvert kne bøie sig, og hver tunge skal prise Gud. 12 Så skal da hver av oss gjøre Gud regnskap for sig selv.

Når jeg da tilsynlatende forsvarer bare Visjon Norge tenker jeg også på de som angriper de for det er ikke kostnadsritt, det kommer tilbake på dem sjølv ved en annen annledning. De feil som blir gjort av ledelsen ved Visjon Norge får de stå til ansvar for, vi får passe på å holge vår egen sti ren. Alle de som driver med den skitkastingen er med å forhindre at kanskje noen som var tengt å gi til VN vegrer seg og så blir det de som er årsaken til at de mangler 6mil. sammtidlig som de går mot Guds vilje, hvor ille er det?

Mvh Kjell!

Kommentar #78

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Svar til Edvart Askjem!

Publisert nesten 8 år siden

Du skriver;

Du bruker mange ord, men svarer ikke på hvorfor Visjon Norge er i pengekrise, eller hva de 6 millionene skal brukes til. For mange organisasjoner er 6 millioner mange penger, men altså ingenting for Visjon Norge.

Min kommentar;

Hvorfor er VN i pengeknipe jo enkelt, enten har de gått ut over Guds vidjon eller så er giverne skremt bort av slike som deg og dine likesinnede, ikke et posetivt ord å høre. Ja hva skal de bruke pengene til, holder møter, lager tv-programmer, henter hjem forkynnere som får litt liv i en Norsk forstivnet kropp. Barnehjen og i allefall en tur til Israel og Jerusalem verdens hovedstad i 1000års Riket, tror vi har råd til den 10 kronen pr. husstang jeg.

Kommentar #79

Edvart Askjem

19 innlegg  180 kommentarer

Til Kjell Bjarne Sandvik

Publisert nesten 8 år siden

Jeg synes nok du tillegger lille meg en altfor stor betydning, og de store beløpene Visjon Norge får inn med sine metoder, tyder ikke på at jeg og "mine likesinnede" har skremt bort så veldig mange givere. Det er jo også et spørsmål om å "sette tæring etter næring".

Kommentar #80

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Svar til Edvart Askjem!

Publisert nesten 8 år siden

Du skriver;

Jeg synes nok du tillegger lille meg en altfor stor betydning, og de store beløpene Visjon Norge får inn med sine metoder, tyder ikke på at jeg og "mine likesinnede" har skremt bort så veldig mange givere. Det er jo også et spørsmål om å "sette tæring etter næring".

Jeg svarer;

Ja vi stopper der, var en mulig årsak jeg siktet til, men mest av alt ville jeg at dere skal se at det kan få konsekvenser når man snakker megativt om Guds sak, for Hanevoll hadde alldri dratt dette i gang hadde det ikke vært forde det var en tiltale ifra GUD. Kritiseres Hanevoll kritiseres Gud. Formoder du er et Guds barn, vi driver ikke å kritiserer våres brødre, Ordet sier velsign og forbann ikke. Tror ikke all den negative omtalen VN har fått den tiden det har eksistert har hjulpet på givergleden, synd for de gjør et stort arbeide for Herren. Skulle så gjærne sett at å sette taring etter næring også gjalt for Herren også, men slikt er det bare vi menneskebarn som sysler med, Gud har ingen begrensning, bare villige eller uvillige tjenere.

En god helg til deg nå!

MVH Kjell !

Kommentar #81

Edvart Askjem

19 innlegg  180 kommentarer

Til Kjell Bjarne Sandvik

Publisert nesten 8 år siden

God helg til deg også!

Mvh Edvart

Kommentar #82

Kent Owe Oterholm

1 innlegg  51 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Det blir i innleggene messet om at TV Visjon med Jan Hanvold i spissen maser om og er ute etter pengene til folk. Jeg spør: Hvem er ikke ute etter pengene våre? Jeg ramser opp: Staten (skatter og avgifter), handelsnæringen (aggressiv reklame på TV, brosjyrer i postkassene, "SALG"-skilt overalt), humanitære organisasjoner, menigheter,  lag og foreninger (basarer), tiggere på gaten etc. Alle vil ha tak i penger for å få utført sine oppgaver. Barna våre maser om penger også! Jeg vil ikke si at TV Visjon  "maser" om penger, men de har sånn en ekte nød for at folk skal bli frelst og få et godt liv, at de ber instendig om at seerne må bli sitt ansvar bevisst. Hvem kan ikke ofre f.eks 200,- pr mnd for at ufrelste skal bli nådd og  fattige bli hjulpet?

Det er nok av gode programmer på TV Visjon som man kan se på. Intet er gratis i dag der ute i "verden"; fotballkamper, kino, konserter etc. må man betale billett for å se/høre. Det er ikke gratis å se på andre TV kanaler heller, det vet dere jo. NrK, Canal Digital osv tar seg godt betalt.Går man på restaurant kommer de med regning der også, man går ikke dit uten å betale for seg!

Derfor blir det nærmest frekt å skulle forlange at kristen virksomhet skal være gratis.

Når det gjelder Svein Magne Pedersen, påstod noen her at han løy om antallet på folk som har blitt helbredet ved hans virksomhet; 100 000. Dette ville NAV ha merket, ble det påstått, ansatte der skulle ha blitt bli permittert i stor skala! Men jeg tror slike påstander er lite gjennomtenkt. Hvem er blitt helbredet? Jo, jeg tror nok en ganske stor andel er utenom NAV-systemet, slik som eldre mennesker og barn/ungdom. Mange har også ikke fått seg jobb selv om de er blitt friske og mottar dagpenger. Mange har kanskje også begynt delvis i arbeid. Osv, osv.

Kommentar #83

Leif Lohne

13 innlegg  354 kommentarer

Publisert over 7 år siden

@ Kent Owe Oterholm

Takk for gode kommentarer og gjenoppliving av tråden :)

Kommentar #84

Edvart Askjem

19 innlegg  180 kommentarer

Kristen virksomhet gratis?

Publisert over 7 år siden

Har noen sagt det, da Oterholm?

Vi gir jo til kristen virksomhet i våre sammenhenger vi som ikke støtter Visjon Norge. Vi ser at det er behov for midler til annen kristen virksomhet også.

Og noen ganger synes jeg framgangsmåten er usmakelig. Et lite eksempel på det var da en profetinne fra Finnland sa: Det er ei dame der ute som sitter og strikker på ei lue. Du skal gi 20.000 kroner til Visjon Norge. Det har du råd til. Gjengitt etter hukommelsen, men VT har muligens opptak hvis du ikke tror meg. Dette ble presentert som et budskap direkte fra Gud, og det kan nok hende at noen som akkurat da tilfeldigvis satt og strikket på ei lue, følte seg litt ille berørt.

Jeg må bare innrømme at jeg tror det var et budskap fra denne profetinnen og ikke direkte fra Gud - og egnet til å skape dårlig samvittighet hos noen. Det er ikke noen selvfølgelighet at alle luestrikkende damer har råd til å unnvære 20.000.

Kommentar #85

Sigmund Voll Ådnøy

142 innlegg  1622 kommentarer

Et godt eksempel

Publisert over 7 år siden
Edvart Askjem. Gå til den siterte teksten.
Og noen ganger synes jeg framgangsmåten er usmakelig. Et lite eksempel på det var da en profetinne fra Finnland sa: Det er ei dame der ute som sitter og strikker på ei lue. Du skal gi 20.000 kroner til Visjon Norge. Det har du råd til. Gjengitt etter hukommelsen, men VT har muligens opptak hvis du ikke tror meg. Dette ble presentert som et budskap direkte fra Gud, og det kan nok hende at noen som akkurat da tilfeldigvis satt og strikket på ei lue, følte seg litt ille berørt.

Jeg må bare innrømme at jeg tror det var et budskap fra denne profetinnen og ikke direkte fra Gud - og egnet til å skape dårlig samvittighet hos noen. Det er ikke noen selvfølgelighet at alle luestrikkende damer har råd til å unnvære 20.000.

Det er et godt eksempel Edvart Askjem her nevner, og han refererer essensen meget nøyaktig.

Dokumentasjon/eksempel i form av lydklipp kan lastes ned her:

https://drive.google.com/file/d/0B_33KjIrbDazXzl3RW5QbmstVVE/edit?usp=sharing

(M4a-fil; har du vansker med mediaspilleren din, kan du prøve å åpne filen i Spotify.)

Viser for øvrig til diskusjonstråden der vi diskuterte med utgangspunkt i slike utsagn: http://www.verdidebatt.no/debatt/post453134.zrm

Kommentar #86

Sigmund Voll Ådnøy

142 innlegg  1622 kommentarer

Ja, det er kjekt å av og til se en gjenoppliving av debatter

Publisert over 7 år siden
Leif Lohne. Gå til den siterte teksten.
@ Kent Owe Oterholm

Takk for gode kommentarer og gjenoppliving av tråden :)

Kjør debatt! :)

Takk for sist, Lohne. God dag til dere begge.

Kommentar #87

Kent Owe Oterholm

1 innlegg  51 kommentarer

Ja, de penga...

Publisert over 7 år siden

Som sagt, å drive kristent arbeid koster penger. I følge Bibelen har Vårherre tenk på dette; tienden og de hellige gaver. Hadde kristenfolket tatt dette på alvor, hadde menigheter og annet kristent arbeid nærmest vasset i penger. Ingen hadde trengt å "mase" om penger. Men hvorfor sliter menigheter med gamle lokaler og en dårlig lønnet pastor? De strever i motgang og Åndens frukter er ikke i funksjon blant medlemmene. Heldigvis mottar de statsstøtte!

Men hvorfor følger ikke kristne pengerådene i Bibelen? Bibelen taler mye om penger, det er tydeligvis en viktig del av livet. Det er ikke meningen at kristne folk skal gå fattige omkring i livet. Man skal ha alt man trenger, og ha overskudd å gi bort når de faste utgifter er betalt. Jesus selv var jo slett ikke fattig! Etter at soldatene tok ham ned fra korset kastet de lodd om kappen hans, for den var av ypperste kvalitet!

Det skulle vært forkynt mye mer om økonomi rundt om i menighetene. Er det et tabu? Det må da tåles at dette blir omtalt i Studio Direkte som varer tre timer hver kveld? Jeg anser ikke det de "maser" om som bare tigging, men undervisning og opplysning.Når det gjelder disse profeter som gjester TV kanalen, har mange av de mye fascinerende og imponerende godt åndelig å fare med; de kan fortelle tilhørere i salen ting om deres liv selv om de aldri har møttes! Umulig å jukse der. De kan vel få åpenbaringer om noens økonomi også! Tenk om det virkelig satt en luestrikkende dame med penger på bok som fikk sin bekreftelse om at hun kanskje skulle gi noe til TV-kanalen?

Tienden skal man gi dit man får åndelig mat, og det kan for mange være TV Visjon. Andre igjen kan gi såkalte hellige gaver dit.

Tienden GIR man ikke, den hører Herren til, står det vel skrevet. Det er hva man gir utover tienden man virkelig kan bli velsignet av, slik jeg har forstått det.

Men hvor mange har egentlig  kastet seg ut i dette med tienden og hellige gaver? Noen må det da være? Virker det? Jeg selv er ikke der ennå.... Blir man fattigere  

av å gi et lite bidrag til Visjon Norge? Jeg har ikke blitt det, føler jeg!

Jeg støtter Svein Magne Pedersen sin helbredelsestjeneste regelmessig. Rik på penger har jeg ikke blitt av det, men jeg er sjelden syk...

Kommentar #88

Edvart Askjem

19 innlegg  180 kommentarer

Guds straffedom?

Publisert over 7 år siden

Jeg tror ikke at brannene i det siste har vært Guds straffedom over Norge.

Jeg tror heller ikke at sykdom er straff fra Gud. Det tok jo Jesus selv avstand fra.

Derimot tror jeg at Norge vil tape på å vende seg bort fra Gud i form av at et Gudløst samfunn også vil bli et mer normløst og mer brutalisert samfunn -  i tillegg til den endelige dom for hver enkelt.

Guds lover er gode lover.

Kommentar #89

Sigmund Voll Ådnøy

142 innlegg  1622 kommentarer

Vil noen si sin mening om dette?

Publisert over 7 år siden

Jeg kommenterte den nå pågående debatten om religionskritikk med det følgende. Finner det relevant å dele det her også og er spent på om noen vil si sin mening om Klevås-Olsens utsagn. Vil noen av dere VN-tilhengere ta avstand fra det?

------

Religionskritikk er tvingende nødvendig for samfunnet vårt - iallfall når "Guds hus" ikke klarer å rydde opp sjøl. Når kristenledere ikke tar nok ansvar og markerer klar nok avstand. Jeg snakker ikke nå om diverse vante uenigheter som dåpssyn, nattverd m.m. Tross alt vondt og splittende rundt slikt, klarer kristne, samfunnet og mennesker stort sett å leve med det.

Jeg snakker derimot om dette med privatøkonomi og mentalhelse. Ja, som jeg ofte gjør. Ja, det er litt kampanjepreget. Det får så være. Når så mange andre holder kjeft, kjenner jeg en klar indre overbevisning (religiøs? vet ikke) om å lufte slikt med offentligheten. Hva da "slikt"? Jo, f.eks. det følgende:

Sten Klevås-Olsen, callcenter-vert i "StudioDirekte" på Visjon Norge i går kveld:

"Her er det altså en fra Vestlandet som har sådd inn [gitt penger til kanalen] for å få et spesifikt bønnesvar. Det er mange som kritiserer oss når vi sier det. Men Jesus sier at du kan gjøre det. Du kan så inn for å få et spesifikt bønnesvar. Og du har en bønn om at vi kan be en bønn etter Guds vilje. Da skal du se det skal gå til velsignelse."

Jeg vet ikke om Klevås-Olsen bare hadde litt mye å tenke på, litt mange bønneemner som han omsorgsfullt ba for, seere han trøstet m.m. Men dette virker mer innkjørt som teologi enn som så. Det er veldig mye rar teologi om penger som har kommet til blant kristne i senere år, selv blant tidligere Evangeliesenter-folk. Klevås-Olsen har jobbet hos E.senteret tidligere. Min overbevisning er at dersom Ludvig Karlsen hadde levd her nå, hadde han tatt et kraftig oppgjør med slike syke påstander om penger som ikke stemmer med sunn fornuft og heller ikke med Bibelen.

Vi kan'ke ha det sånn. De kan ikke få lov å holde på på den måten, uansett hvor mye fint og bra som gjøres for øvrig. De har en helt skrudd, pervers pengelære. Den bør tas til orde mot, og jeg regner med å maile en kristenleder eller to om dette. Så kan de se om de kjenner et ansvar for å si fra - i media og/eller direkte til Hanvold, Klevås-Olsen m.fl.

Kommentar #90

Sigmund Voll Ådnøy

142 innlegg  1622 kommentarer

Lenke

Publisert over 7 år siden

Her er lenken til kommentaren der den står i kontekst av nevnte aktuelle debatt:

http://www.verdidebatt.no/debatt/post11479351.zrm

Kommentar #91

Edvart Askjem

19 innlegg  180 kommentarer

Enig med Sigmund Voll Ådnøy.

Publisert over 7 år siden

Jeg sikter til innlegget ovenfor hvor han kommenterer Visjon Norges metoder for å få inn penger, og i denne forbindelse spesielt metodene til Klevås-Olsen i et konkret eksempel. Det er ikke slik jeg har lært at ting fungerer.

Voll Ådnøy etterlyser ikke slike som er enige med han, men vil gjerne høre hva tilhengere av VN mener. De har ikke vært på banen siden, så vi vet ikke hva de mener.

Det er trist at denne kanalen skal ha slike "skjønnhetspletter" og litt rart egentlig at Normisjon kan støtte den ved å sende sine programmer der. Men det er jo slik at en kan få mye godt ut av å se på Visjon Norge bare en er litt nøye med å sortere.

Kommentar #92

Sigmund Voll Ådnøy

142 innlegg  1622 kommentarer

Ingen som våger å "si noe stygt"?

Publisert over 7 år siden
Edvart Askjem. Gå til den siterte teksten.
Voll Ådnøy etterlyser ikke slike som er enige med han, men vil gjerne høre hva tilhengere av VN mener. De har ikke vært på banen siden, så vi vet ikke hva de mener.

Det er trist at denne kanalen skal ha slike "skjønnhetspletter" og litt rart egentlig at Normisjon kan støtte den ved å sende sine programmer der. Men det er jo slik at en kan få mye godt ut av å se på Visjon Norge bare en er litt nøye med å sortere.

Setter pris på kommentaren fra Askjem.

Ang. mitt nye innlegg: Folk må så klart få litt tid på seg, men jeg håper iallfall at det kommer en kommentar eller ti. Som nevnt av Askjem gjerne mest fra de som mener å ha gode grunner for å støtte. Men også andres innspill er velkomne. Kjenner jeg folk rett, er det en del som bærer på ting de har lyst å si, men tør ikke helt å dele det. Kanskje er noen redd for å miste ansikt eller å "ødelegge for enheten mellom kristne". Jeg tror man bør være mer redd for å la slik forkynnelse passere. Folk bør huske at det er tusenvis, kanskje hundretusener, som hører det som blir sagt i StudioDirekte.

I det minste blir innlegget lest, og folk får gjøre seg opp en mening der de står og går. Jeg vet at det allerede er kommet noen reaksjoner andre steder. Jeg tror det kan være nyttig, på flere måter, dersom dette blir gjenstand for diskusjon - både i og utenfor "den store VisjonNorge-familien".

Ang. det jeg skrev om utestenging fra Hanvolds Facebook-side: Jeg har i dag fått vite om enda noen til som er blitt blokkert. Dette er ikke personer som har hånt eller hetset; de har kun stilt seg litt kritiske.

Vil ellers presisere at jeg har henvendt meg til Sten Klevås-Olsen og VisjonNorge på Twitter og spurt om de virkelig står for det som er blitt sagt. Klevås-Olsen har en profil her på Verdidebatt, men har ikke brukt den siden i fjor sommer. Han har iallfall muligheten til å bruke den, og imøtegå innlegget mitt i kommentar eller et nytt innlegg.

Ad det siterte: Det er ikke selve Normisjon som organisasjon som sender på TV VisjonNorge, men Jesusnett.no. Disse er imidlertid en forening i Normisjon. De har såpass med "selvråderett" at de får bestemme hvor og hvordan de sender sine programmer. Jeg forstår likevel godt Askjems reaksjon, da m ange av oss tross alt tenker "Normisjon" når vi ser familien Skaaheim eller andre kjente ansikter eller begreper fra Normisjon-sammenheng.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere