Pål Georg Nyhagen

224

NRK graver sin egen grav

Tillit er ikke noe man kan kreve; men noe man fortjener.

Publisert: 27. aug 2013

En god måte å vise integritet på er å være lojal og rettskaffen mot de mennesker som ikke er til stede, og spesielt mot de fraværende medmenneskene som du ellers er uenig med. Når man opptrer rettferdig mot de som ikke er til stede; bygger du tilliten til de som faktisk er her. De som lytter på deg. Man skal ha rene hender. Dette er sentrale etiske frukter fra kristen troslære, og finnes også referert i Talmud.

Videre: Forstår virkelig ikke den lisensfinansierte kanalen NRKs ledelse at de er avhengige av tillit fra alle betalerne; inkludert alle de som identifiserer seg med andre partier enn Arbeiderpartiet? Igjen registreres det at NRK lar høyst subjektive politiske prioriteringer og føringer styre presentasjoner av nyhetssaker: Fremfor å la den høyst nødvendige faglige journalistiske integritet dominere, nettopp der den hører hjemme. NRK Nyhetsdivisjonen manipulerer rett og slett med tall for å påvirke opinionen. Ref. se f.eks. Aftenpostens Harald Stanghelles artikkel i dag:

http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/Nar-NRK-lurer-oss-7291566.html#.Uhx6dLwfgXw

Jeg avsluttet ganske nylig et innlegg slik, og det ble dessverre enda mer relevant enn jeg trodde:

"Vi får dog håpe at det ikke er journalistenes egne politiske sympatier og antipatier som ligger under flere journalisters kritikk av nettopp AP-kritikere. Men sporene overdøver dessverre det de sier. Som hos politikere flest for den saks skyld. Løgnerens straff er at han ikke blir trodd den gangen han sier sannheten heller. Noe flere politikere og journalister burde memorere før de betrer sitt virke."

Jeg har også tillatt meg å hente deler av et par tidligere innlegg jeg for lenge siden har hatt om denne saken her. Det som er trist og deprimerende er at poengene har høy relevans også i dag. Og får det dessverre sannsynligvis i morgen.

NRK er mediebedriften med flest klager til PFU – nemlig 47; For tredje år er NRK mediebedriften med flest fellelser i Pressens Faglige Utvalg. Lisenskanalen NRK har faktisk i PFU blitt dømt flere ganger enn riksavisene og TV2 til sammen. NRK har dessverre altså en tendens til å opptre med to ansikter: Ett åpent og bydende hvor de gir oss brød og sirkus, og et annet hvor poltiske agendaer impregnerer presentasjonene uten hensyn til hverken kritikk eller sårt tiltrengt balanse. I praksis viser det seg altså ikke sjeldent at den konforme staben i NRK Nyhetsdiv. ser og viser det de VIL se/vise, og de ser ikke (unngår å se på) det de IKKE vil se og formidle. I verste fall blir det dessverre slik: Hendelser benyttes for å fremme en agenda. Vinklinger, intervjuobjekter, data som selektivt hentes, tiden som benyttes, m.m. alt dette blir viktige ledd i det filter hendelser filtreres gjennom før det kommer som "nyhet" på TV-skjermen.

Når først presse-etikk er på dagsorden bør det være tillatt å se NRK også i en større sammenheng. Vi lever i dag i en helt annen virkelighet enn da NRK ble startet og fortsatte i flere tiår. Landet trengte en egen radio- og TV-kanal og måtte bygges opp. Lisensbetaling var også et must. I 2013 lever vi i en totalt annen medievrikelighet. Ikke bare har vi en rekke kanaler å velge mellom, men TV er også tilgjengelig via andre platformer - gratis. Å måtte tvinges til å betale én radio- og TV-kanal for å få lov til å se på de andre kan ikke anses som riktig: Det er som om vi alle ble tvunget til å abonnere på Dagsavisen for i det hele tatt å kunne få tilgang på Vårt Land, Dagbladet, Aftenposten etc. Selvsagt betaler vi for de andre kanaler via reklame, men vi belastes ikke for kr 3000 i to vendinger årlig for det; det blir relativt sett via umerkelige mikrotillegg via prisen på varene vi kjøper i butikkene. Og ikke blir vi nektet tilgang på noen varer i butikken om vi kjøper andre varer enn de det reklameres for i mediene.

Videre: En radio- og TV-stasjon, NRK, tvangskrever altså inn og får over 5 000 000 000 kr i året, altså ufattelige fem milliarder (!), i året for å drifte sine virksomheter. Og her bør det være lov å se på fordelingspolitikk i forhold til hva som anses som vesentlig og riktig ut fra blikkene på medmenneskers behov i samfunnet; de som sjelden har ordet og kanaler for oppmerksomheten i sin makt - for eksempel de fattige, de eldre, minstepensjonister og de uføretrygdede. Behovene vi skal avhjelpe bør vel ha en prioritert rekkefølge i forhold til når og hvordan de blir tilfredsstilt? Det er jo ellers så inderlig lett å tåle og argumentere for ordninger vi takler godt selv og det vi ikke rammes av? 

Eksempel: Vi har et uakseptabel fattigdomsproblem som ville ha vært løst om tilsvarende 5 milliarder i året (!) heller hadde blitt benyttet på konstruktiv måte her. Vi har mer eller mindre krise i helsevesenet. Flere lider i køer og enkelte dør på sykehusene sågar pga av mangler på ressurser etc. Skoler forfaller her og der: Referanser er legio. Disse sektorene hadde også blitt langt bedre om det var de som fikk 5 milliarder årlig (!). Og slik kan vi vel fortsette.

Poenget er at slik medieverden er og utvikler seg blir det galt å tvangsinnkreve slike mengder av milliarder til en radio- og TV-kanal. Lisensen er en anakronisme fra den tiden Norge hadde behov for å bygge opp sin ene statskanal.

Til slutt: Journalister kan jo med letthet forsvare en lisensordning som rammer minstepensjonist som milliardær like mye: Journalistene har jo frilisens som del av de frynsegoder de har med arbeidsgiver. Mens alle andre må nesten ut med 3000 kroner i året til NRK; enten man liker kanalen eller ikke. Også NRK-journalisten har gratis lisens: Den fast ansatte NRK-journalisten har frilisens pluss et gratis avisabonnement; dvs indirekte betalt av oss andre via lisensen. Jeg har for eksempel en mor på langt over 80 år som må velge mellom avisabonnement eller NRK-lisensen årlig. Hun har ikke råd til å ha begge parallellt. Men hun velger altså NRK-lisensen. Dvs til syvende og sist betaler hun, minstepensjonisten, også ut over sin egen for den godt betalte NRK-ansattes NRK-lisens og avisabonnement... Videre er det vel lett for de NRK-ansatte å streike (slik at det rammer kundene) for høyere lønn når det er kundene som først må akseptere at program faller ut i streikeperioden- og deretter så får økt NRK-lisens som konsekvens? Å betale lisens er også blant de NRK-ansatte å anse som en solidaritetshandling: Hadde de ansatte betalt lisens ville NRK kunne ha beholdt over 30 stillinger i året, eventuelt utvidet staben, som de alltid hevder er "underbemannet". Noe å tenke over når den enkelte der får beskjed om å gå grunnet nedskjæringer? NRK-journalisten anser seg som representant for et alternativ; nemlig den lisensfinansierte mediebedriften NRK. Like vel viser de til de kommersielle kanalene, når de skal begrunne sine lønnskrav. Altså er det de kommersielle bedriftene, med den usikkerhet som rår der grunnet manglende lisensinnkrevinger,  som faktisk er det som styrer NRK-journalistenes selvforståelse og den lisens som til syvende og sist blir bestemt.

NRKs ledelse har ikke den makt man skulle tro. NRK-konsernet er som en republikk, med mange små "stater" dvs de selvstendige avdelinger internt. De forskjellige avdelinger sitter med en ikke ubetydelig selvstendighet; noe de stadig gjentatte feilskjærene illusterer. De tar ikke spesielt hensyn til gode retningslinjer ovenfra. Ikke bare trengs en tilstrekkelig gjennomgang og kvalitetsanalyse av NRK Nyhetsdivsjonens makt i NRK. Man burde se nærmere på den finske løsningen: Etter over 80 år med kringkastingsavgift i Finland ble det slutt fra 2013. En differensiert skatteordning, dvs man skal betale etter inntekt, skal erstatte tv-lisensen. TV-Skatten vil som nevnt variere ut fra inntekt og formue.

NRKs argument er at de mister sin frihet om de skal finansieres gjennom statsbudsjettet. Men slik de fra år til år opptrer med egne agendaer og politiske slagsider, og støtter/fremmer spesielle politiske føringer er det faktisk en fordel at myndighetene overtar finansieringen og dermed en viss kontroll. Lisensbetalerne har nemlig ingen makt overhodet: Ikke rart NRKs politisk impregnerte ledelse da vil beholde lisensfinansieringen?

 

Kommentar #1

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Blåblått ispedd lilla

Publisert rundt 8 år siden

Hvis vi er heldige og får blåblått, så finnes det en mulighet for at NRK kan bli helprivatisert og må overleve for egne ressurser - få sjekket hvor mange som FAKTISK ønsker å ha dem. DET alene er god nok grunn til å stemme FrP og Høyre - la alle få kunnskap om grovt subsidierte institusjoner er ønsket av markedet eller om feks NRK produserer dritten sin for et mindretall eller til en altfor høy pris. Jeg skal danse på graven til NRK og det skal bli en god dag når så mange unyttige mennesker må begynne å faktisk produsere noe som noen vil ha. Ja til blåblått, ispedd lilla(liberalisme). 

Kommentar #2

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Sindre Rudshaug. Gå til den siterte teksten.
Jeg skal danse på graven til NRK og det skal bli en god dag når så mange unyttige mennesker må begynne å faktisk produsere noe som noen vil ha. Ja til blåblått, ispedd lilla(liberalisme).

Jaha?  Og hva vil folk ha?  Flere reklamefinansierte kanaler som serverer hjernedøde amerikanske såper?  Eller zombie-tv a-la Paradise Hotel o.l.?  

Jeg har glad vi har Nrk og håper vi vil ha kanalen i fremtiden også.

Kommentar #3

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Rolf-Erik Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Jeg har glad vi har Nrk og håper vi vil ha kanalen i fremtiden også.

Jeg håper ikke du mener at de som ikke vil ha NRK skal betale for den, så du skal kunne se på den? Burde alle russere i sovjettiden også betale for og sponse sin egen hjernevask gjennom den gang statlig styrt media?

Spørsmålet er enkelt. Burde NRK finansiere seg selv via de som ønsker det eller skal alle tvinges til å finansiere denne dritten? Jeg har ingen problemer med at NRK overlever på betaling fra de som ønsker den. DET er markedet og dermed fritt for tvang og trusler mot fredelige mennesker for å opprettholde et tilbud få vil ha.

Kommentar #4

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Kringastingslisens

Publisert rundt 8 år siden
Sindre Rudshaug. Gå til den siterte teksten.
Jeg håper ikke du mener at de som ikke vil ha NRK skal betale for den, så du skal kunne se på den? Burde alle russere i sovjettiden også betale for og sponse sin egen hjernevask gjennom den gang statlig styrt media?

Ofte når TV-lisensen problematiseres, framstilles det som om dette er et særnorsk fenomen, men det er det jo ikke.  De aller fleste vest-europeiske land har samme ordning - bl.a. våre nærmeste naboland Danmark og Sverige.

Kommentar #5

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Bare et PS

Publisert rundt 8 år siden

Jeg har verken tenkt eller ment at lisensordningen er et særnorskt fenomen. At andre har lisensordning legitimerer dog intet av det kritikkverdige som dessverre ennå til tider foregår i NRK. Skal de ha lisensfinansiering, bør de vise at de har kompetanse, styrke og evne til å forvalte dette store ansvaret. Men den gjentagne svikten bidrar desto verre i høy grad til å underminere tilliten til NRK. Finland hadde som nevnt en lisensordning, men for å skape en sosial profil - ny ordning for en ny tid; i god sosialdemokratisk ånd for øvrig - så endret de ordningen til den nåværende løsningen hvor man heller betaler etter evne (!) over skatteseddelen.

Sitater fra mitt andre innlegg under Rimehaugs tråd: "NRK mottar som kjent hvert år flere milliarder (!) kroner av fellesskapet. Fra alle medmennesker, uansett politisk avskygning og interesse. Da er det godt å vite at de gjør alt riktig, og ikke minst følger egne retningslinjer hva gjelder etikk vedtatt etter "romkvinnesaken"? Samme hva man sier. Er det uansett "kun" faglig svikt som ødelegger troverdigheten til NRK,  så er dagens artikkel av Stanghelle i Aftenposten enda et eksempel på at problemet gjentar seg i NRK. Dette alene burde dog få visse alarmklokker til å ringe. Det er nemlig uakseptabelt i denne bedriften som haler inn over 5 milliarder kroner fra oss alle. I noen sammenhenger så oppstår et fenomen temmelig hyppig. Men ikke ofte nok til at det nødvendigvis kan anses som en regel. Dog forekommer dette nevnte med NRKs nyhetsdiv. såpass ofte at det som er under kritikk kan fastslås som en tendens.

Det finnes flere seriøse eksempler tilgjengelig fra d.d og flere år tilbake via rimelig enkel googling. Selvsagt er det enkelt å avvise slik kritikk som politisk motivert; hvilket noe av NRK-kritikken sikkert også er. Så er man like langt. Man har slik manipulativt fått flyttet fokus inn på en annen arena. Enkelte ser ut til å mene at kan man diskvalifisere kilden for kritikk, så annulleres samtidig kritikken. Dette er en klassisk avsporing og manipulerende.

Men ikke all kritikk har et politisk grunnlag i den forstand at kritikken dermed er irrelevant eller usaklig. Også en kritiker som tilhører et eller annet parti kan se klart. Enten man stemmer AP, SV, Høyre eller et annet parti. En kritikk må vurderes ut fra seg selv. Den blir verken sterkere eller svakere om kritikken kommer fra en bestemt person.

NRKs nyhetsdivisjon består av engasjerte mennesker. Og det er bra. Det er nettopp det engasjerte mennesket som ser, lytter, resonnerer. Det blir ikke sjeldent sinnet som ser... Det er altså det engasjerte mennesket som bærer rollen "journalist". Ikke omvendt. Slik blir journalistikken i beste fall fremragende. I en del andre tilfeller blir den direkte farvelagt og preget av det engasjerte mennesket som er ansatt som journalist."

Kommentar #6

Torry Unsgaard

12 innlegg  496 kommentarer

Gode mellomløsninger

Publisert rundt 8 år siden
Rolf-Erik Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Jaha? Og hva vil folk ha? Flere reklamefinansierte kanaler som serverer hjernedøde amerikanske såper? Eller zombie-tv a-la Paradise Hotel o.l.? Jeg har glad vi har Nrk og håper vi vil ha kanalen i fremtiden også.

De fleste av oss vil gjerne beholde NRK, i hvert fall NRK1 og P1. De mørkeblå (les blåblå) løsningene kan lett gå fra vondt til verre.

I denne saken, som i så mange andre saker, er det derfor best å finne de gode mellomløsningene. Behold derfor NRK, og gjerne også lisensen. I hvert fall så lenge den kan innkreves på en rettferdig måte. Studenter og andre med lap-top skal vel ikke betale? Vi må bare sørge for at det ikke blir altfor mange AP-folk i toppledelsen i NRK. Høyremannen John Bernander var f. eks. kringkastingssjef der en periode.

I Norge har vi vanligvis funnet gode mellomløsninger. Særlig når sentrumspartiene har hatt innflytelse på politikken. Det har foregått ved sentrum/høyreregjeringer (Borten/Willoch/Bondevik 2) eller sentrumsregjeringer (Korvald/Bondevik 1). Mindretallsregjeringer av Ap har, etter min mening, fungert best, når de har samarbeidet mot sentrum. 

Derfor er det viktig å beholde sentrumspartiene som en sterk maktfaktor. Det er også viktig å beholde mangfoldet på Stortinget. Et topartisystem (eller tre partier) gir et dårligere demokrati.

Kommentar #7

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Mellomløsninger er et onde

Publisert rundt 8 år siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
I denne saken, som i så mange andre saker, er det derfor best å finne de gode mellomløsningene.

Hvorfor skal vi ha mellomløsninger mellom det prinsipielle og det totalt umoralske? Krydrer du maten din med gift eller prøver du å spise mat uten tilsatt gift? Det er alltid galt å finne mellomløsninger når det er mulig å følge prinsipper.

Hva med å la de som ønsker å se NRK selv betale for det? Hva med å benytte prinsippet om at brukeren selv betaler for gildet sitt?

Forsøk å argumenter for hvorfor JEG skal betale for noe DU eller andre vil ha! DET er den reelle problemstillingen.

Kommentar #8

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

En blåblås første oppgave

Publisert rundt 8 år siden
Det må være å rydde opp i AP reiret NRK. Sigurd Allerens apostler har dominert både NRK pg norske riksaviser alt for lenge. Det er på høy tid at noe gjøres. Heldigvis har de fleste i dag internett og er istand til å gjøre sine egne betraktninger mht utenriks-saker. Verre er det med innenriksnyhetene der partiavismentaliteten fortsatt står sterkt og nyhetsformidlingen farges av demagogi og troen på at borgerene er stemmekveg som lett kan manipuleres. Norsk journalistikk er bygd opp omkring underholdningsbransjens verdier og politikerenes maktvisjoner. Som sannhetsvitner er jornalistnene til stadighet "på bakfoten" og forblindet av sine soisialpornografiske instinkter
Kommentar #9

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Virkeligheten er bra!

Publisert rundt 8 år siden
Bjørn Blokhus. Gå til den siterte teksten.
Det må være å rydde opp i AP reiret NRK

Man rydder enklest opp ved å la journalistikken møte virkeligheten = markedet. Null støtte eller særregler for media, så får de medier solgt produktene sine som kundene vil ha. Virkeligheten er alltid et godt referansepunkt.

Kommentar #10

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Et prinsippielt viktig spørsmål

Publisert rundt 8 år siden
Sindre Rudshaug. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor skal vi ha mellomløsninger mellom det prinsipielle og det totalt umoralske?

På en akse der det totalt umoralske utgjør det ene ytterpunkt, mener Rudshaug at det andre ytterpunkt må være det prinsippielle.

Nå kan det jo være slik at det er et prinsipp at i et fungerende demokrati må de stemmeberettigede ha et større beslutningsgrunnlag det det man får gjennom tomme bokhyller, WoW, Paradise Hotel, Hotel Cesar og Big Brother.

Eller med andre ord: Demokratiet må få lov til å beskytte seg selv. Kanskje vi skulle invitere Silvio Berlusconi til å ha en foredragsturne hvor dette er tema.

Kommentar #11

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Bjørn Blokhus. Gå til den siterte teksten.
Det må være å rydde opp i AP reiret NRK. Sigurd Allerens apostler har dominert både NRK pg norske riksaviser alt for lenge. Det er på høy tid at noe gjøres.

Du kan godt ta med forskerne også.  Over 90 % av forskerne ved UIO er røde og mørkerøde ifølge undersøkelse.

Så hva sammfunnsforskere har å bringe til torgs er egentlig uvesentlig.

Kommentar #12

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Eller med andre ord: Demokratiet må få lov til å beskytte seg selv.

Problemet er insentivet makthaverne har til å støtte media med andres penger, til den grad at media blir statens medløpere, slik de er i Norge idag. Når velferdsstaten gir bort store deler av tyvegodset til kultureliten, media og akademia, skaffer den seg lojale medløpere.

Så det du i realiteten sier er at voldsmonopolet må få lov å beskytte seg selv, uansett hvilket voldsmonopol det er og uansett hvor umoralsk det er.

Det er umoralsk å rane folk for å underbygge sin egen politiske posisjon = sosialdemokratiet. I dette statsstøttede media slipper DLFs leder Vegard Martinsen overhodet ikke til. Det er kanskje udemokratisk, men verre: Det er umoralsk og kriminelt.

Kommentar #13

Torry Unsgaard

12 innlegg  496 kommentarer

Skal bare markedet styre medieverden?

Publisert rundt 8 år siden
Sindre Rudshaug. Gå til den siterte teksten.
Forsøk å argumenter for hvorfor JEG skal betale for noe DU eller andre vil ha! DET er den reelle problemstillingen.

Fra gammelt av har enhver vært sin egen lykkes smed. Slik er det i dyreverden og slik har det vært blant menneskene fra eldre steinalder og opp til vår tid. Den som skulle overleve, måtte selv skaffe seg føde og husrom. De svakeste klarte ikke det, og bukket under av sult eller frost. Prinsippet var: Den sterkestes rett.

Etter hvert har menneskene blitt flinkere til å hjelpe hverandre, slik at også de svakeste kunne overleve. Inspirert at kristne og andre religiøse og filosofiske tenkere, har vi blitt flinkere til å ta vare på hverandre. Fortellingen om den barmhjertige samaritan, budet om å elske sin neste som seg selv har gjerne vært drivkraft, her hos oss. Det ble bygget helseinstitusjoner, skoler og anlegg for kultur og kunst. Først ble dette gjerne gjort av frivillige. Det kunne være kirker eller organissasjoner av ulike slag.

Senere vokste demokratiene fram og stat og kommune organiserte offentlige tiltak for å fremme helsehjelp, undervisning og kulturinstitusjoner. Tiltakene ble finansiert ved skattlegging og avgifter av ulike slag. Her var prinsippet at de som kunne, skulle være med å betale skatt. Skatt etter evne var gjerne prinsippet. At man ikke var enig i, eller hadde behov for disse tiltakene var ikke tilstrekkelig grunn til å slippe hele eller deler av skatten.

Nå går mange politiske diskusjoner på spørsmålet om hvor omfattende den offentlige virksomheten skal være. Hva kan privatiseres og hvordan skal skatter og avgifter fordeles? Dette er viktige politiske spørsmål. Det synes være stor enighet om at vårt demokratiske system, storting, fylkesting og kommunestyrer skal avgjøre disse spørsmålene.

NRK er en viktig kulturinstitusjon som finansieres ved lisensinntekter, offentlig støtte samt egne inntekter. Konkurrerende TV-stasjoner får ikke liknende gunstige offentlige støtteordninger. Berettiget kritikk av lisensen er reist. Ikke alle som har radio og TV og betaler NRK-lisens, benytter seg av NRK sitt tilbud. Dessuten kan mange med datamaskin nytte NRK sine programmer og tilbud uten å betale lisens.

Fremskrittspartiet vil fjerne lisensavgiften, omgjøre NRK til aksjeselskap og selge statens aksjer. Finansiering av NRK må skje på samme vilkår som for andre kringkastingsselskaper, står det i partiets program.

De andre partiene på Stortinget ønsker å beholde de viktigste særordningene til NRK.

Høyre skriver i sitt program at de vil:

-videreføre lisensfinansiering av NRK og øke andelen eksterne produksjoner.

-NRK må ikke bruke sin robuste økonomi på en måte som svekker frie institusjoners inntektsgrunnlag.

KrF vil videreføre NRKs allmennkringkasterrolle og ønsker ikke ytterligere reklamefinansiering av NRK.

Jeg ser ikke noe umoralsk i den finansieringsmodell som NRK har idag. Det synes imidlertid som om flertallet av de ikke-sosialistiske partiene vil forbedre og justere den. At markedet, det du kaller virkeligheten, alene skal styre NRK og medieverden ellers, synes verken jeg eller det store flertall av politikere å være noen god løsning.

Dette er politikk - men i liten grad moral; slik du, Rudshaug, skriver i din kommentar #7. På politisk grunnlag anbefaler jeg de gode mellomløsninger, konferer KrF og Høyres program.

 

Kommentar #14

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Politikk uten moral er en umulighet

Publisert rundt 8 år siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
Dette er politikk - men i liten grad moral;

For å slippe å kommentere alt starter jeg på slutten.

"Dette er politikk - men i liten grad moral slik du skriver i kommentar #7."

Filosofien tar for seg fem områder. Eksistens, kunnskap, etikk, politikk og kunst. Skal man etablere en meningsfull politikk må den hvile på det etiske(jfr Nazi-Tyskland). Skal man ha en meningsfull etikk må den hvile på kunnskap(jfr ideen om jøder som skadedyr). Skal man ha en meningsfull kunnskap må den peke tilbake på virkeligheten(være objektiv/virklighetsnær).

Vi kan definere politikk smalt eller bredt. Enten definert smalt som det området der selvutnevnte eller på annen måte utpekte "representanter"(et ord som ikke peker tilbake på virkeligheten hvis de ikke faktisk representerer) med trusler om vold tvinger med seg alle de har makt over innenfor et begrenset område. Eller det kan defineres bredt som alle holdninger et menneske har overfor sin omverden. Hvis vi benytter den smale definisjonen, der trusler, tvang og vold MÅ inngå, så synes jeg det er rart hvis du tenker at politikk i liten grad involverer etikk/moral.
 
Jeg synes det er veldig fint at du er ærlig med at du ikke ser sammenhengen. Jeg er sikker på at hundretusenvis, kanskje millioner av nordmenn ikke forstår at politikk hviler på etikk. At trusler, tvang og vold bør være absolutt siste utvei i enhver sak, fordi fred og frivillighet ALLTID ER MORALSK RIKTIG, og at den som skal utøve et onde(tvang mot fredelige) har bevisbyrden og må bevise hver eneste gang at dette er absolutt nødvendig. Alle vet at i norske rettsaler må voldsutøver(staten som skal kaste deg i fengsel eller gi deg bøter) bevise hinsides rimelig tvil at det er nødvendig å kaste den kriminelle i fengsel. Av en eller annen grunn er det få som forstår at dette prinsippet ALLTID må gjelde - også utenfor rettssalen. Vi kaster folk i fengsel fordi de blir kjent skyldige. Hvorfor er det moralsk å bruke trusler, tvang og vold mot mennesker vi med 100% sikkerhet kan si er fredelige? Og er det virkelig mulig at dette ikke er et etisk spørsmål, bare politikk? Da er vi tilbake og kan ikke vurdere Nazi-Tyskland, for det var jo bare politikk?

Mvh Sindre

Kommentar #15

Torry Unsgaard

12 innlegg  496 kommentarer

Etikk er viktig i politikken!

Publisert rundt 8 år siden
Sindre Rudshaug. Gå til den siterte teksten.
Skal man etablere en meningsfull politikk må den hvile på det etiske

Jeg er helt enig i at etikk er viktig i politikken.

Det jeg reagerte på, er at du definerte den ene løsningen, markedstyringen, som mer moralsk enn dagens modell for styring av NRK.

Kommentar #16

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
Jeg er helt enig i at etikk er viktig i politikken.

Bra!

"Det jeg reagerte på, er at du definerte den ene løsningen, markedstyringen, som mer moralsk enn dagens modell for styring av NRK."

Skal man gi folk bøter for brudd på administrative eller moralske(voldelige) lovbrudd, så MÅ man bevise at de er skyldige. Hva har jeg gjort meg skyldig i, når jeg blir tvunget til å betale for NRK? NRK er en propagandakanal, like sikkert som at Pravda var det under sovjettiden. Hvorfor skal jeg tvinges til å betale for hjernevasking av andre mennesker(jeg er som du kan se ikke hjernevasket:)? Selv om NRK var en ekstremliberalistisk kanal som representerte ALT jeg står for, så er det fortsatt feil at jeg skal tvinges til å betale for den. Her er hvorfor:

Markedet representerer individet - at individet stemmer med pengene sine på akkurat det individet vil ha. Voldsmonopolet representerer kollektivet og hviler på trusler, tvang og vold for å få gjennomført viljen sin på tvers av hva det fredelige individet ønsker seg. Min påstand er at trusler, tvang og vold(staten truer meg med vold(bøter og fengsel) til å betale for NRK - de tvinger meg til å betale) mot fredelige mennesker alltid er umoralsk og at markedet alltid er moralsk. Hvis så ikke er tilfelle, hvis det er moralsk å tvinge folk mot deres vilje til å betale for NRK og umoralsk å la dem slippe å betale for noe de absolutt ikke ønsker, så bør du kunne argumentere for det.

Kommentar #17

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Fred er bedre enn vold

Publisert rundt 8 år siden

Hvis vi ønsker fredelige samfunn, hvorfor trener vi alle i  trusler, tvang og vold mot fredelige og forteller dem dermed at dette er den mest naturlige samhandlingsmåten mellom mennesker? Hvorfor ikke sette standarden litt høyere - trene alle i fredelig, frivillig tenkning?

Kommentar #18

Torry Unsgaard

12 innlegg  496 kommentarer

Å være norsk.

Publisert rundt 8 år siden
Sindre Rudshaug. Gå til den siterte teksten.
Hva har jeg gjort meg skyldig i, når jeg blir tvunget til å betale for NRK?

Du bor i Norge og er, såvidt jeg vet, også norsk statsborger med alle de forpliktelser det innebærer.

Folk i Norge må følge norske lover, herunder også norske skatte- og avgiftsregler, blant annet må:

-folk med TV betale lisenspenger til NRK 

-folk som trener penger må betale skatt av inntekten

-de som kjøper bil, brennevin eller andre varer må betale større eller mindre andel av kjøpesummen i avgift til staten

Lisensen er den samme om en ikke bruker NRK. Skattepenger som går til forsvaret er den samme om en er pasifist, til barnehager og barnetrygd om en ikke har barn osv. osv.

Politikken, via Stortinget, er din eneste mulighet til, på demokratisk vis, å få endret på NRKs priviligerte særstilling. Jeg har stor forståelse for din kamp mot NRK-lisensen, selv om jeg ikke synes de har dårligere moral om de støtter denne.

 

Kommentar #19

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Jeg skal avvikle systemet:)

Publisert rundt 8 år siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
Politikken, via Stortinget, er din eneste mulighet til, på demokratisk vis, å få endret på NRKs priviligerte særstilling. Jeg har stor forståelse for din kamp mot NRK-lisensen, selv om jeg ikke synes de har dårligere moral om de støtter denne.

Nei, jeg kan forsøke å inspirere folk til å avvikle hele det umoralske "velferds"systemet, som er en liberalists eneste, endelige mål. Det er umoralsk å velte kostnadene av sine egne valg over på andre. Hvis man velger å få barn, hvis man velger å ha en TV-kanal, hvis man velger å kaste bort tiden sin som politiker, osv - man bør alltid betale for sine egne valg.

"Du bor i Norge og er, såvidt jeg vet, også norsk statsborger med alle de forpliktelser det
innebærer."

Jeg er ikke moralsk forpliktet til noe som helst, fordi jeg ikke kan trekke mitt samtykke. Jeg har aldri skrevet under noe sted, akkurat som kvinnen som har blitt tvangsgiftet. Kontrakter som ikke har blitt inngått frivillig, feks under press som hos tvangsgiftede er ikke moralsk gyldige. Normalt ikke juridisk gyldige heller, men dette gjelder ikke hvis man er tvunget inn i noe av "velferds"staten. Da er alt snudd på hodet.

"Folk i Norge må følge norske lover, herunder også norske skatte- og avgiftsregler..."

Man må følge dem hvis man ønsker å unngå å bli kastet i fengsel, ikke fordi det er moralske lover. Alle administrative lover er umoralske og fascistiske og alle kan selv moralsk sett velge om de ønsker å følge dem, men man må jo ta konsekvensen.

Du tar ikke tak i det prinsipielle, men jeg forventer ikke det heller. Jeg bruker tiden min på å minne folk på at prinsipper er bedre enn vilkårlighet, umoral, ulikhet for loven, ansvarsfraskrivelse og alt annet som velferdsstaten insentiverer og etablerer.

De eneste lovene som er moralske er lover som motarbeider initiering av tvang. Der ligger vår tids største selvmotsigelse. Tvang mot fredelige mennesker ansees som feil og umoralsk, unntatt hvis det er staten og flertallet som står bak - da er det riktig og moralsk. At ikke denne skrikende selvmotsigelsen gjør inntrykk på folk klarer jeg aldri å slutte å undres over. Makten viser ikke til noen etikk, den viser bare til: "Vi har makt, så da har vi også rett". Makt=rett er fundamentet for velferdsstaten.

Når islamister klarer å bli i flertall et sted, så er det brått riktig og moralsk at de tvinger folk med på sine ideer. Dette er jo fundamentet for flertallets tyranni. Det må være slitsomt for tilhengere av flertallsstyre å hele tiden møte seg selv i døra, hele tiden måtte forandre 180 grader på argumentasjonen sin.

Takk for praten. 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere