Werner Skaug

63

Et rasistisk evangelium!

Kristne har i generasjoner sagt at de som ikke tror, ikke er frelst. At de ikke er barn av Far. At de kristne er innenfor. At de som ikke er kristne er utenfor. Dette er et potensielt og urettferdig evangelium. Et rasistisk evangelium!

Publisert: 27. aug 2013

Følgende er basert hovedsaklig på hva som står i Rom 5. Før korset var alle i Adam. Fra korset av er alle i Kristus. Men fortvil ikke om du ikke har lest Bibelen. Skal bruke ord og uttrykk alle kan forstå, som ikke kjenner til det religiøse fagspråket. Ved bruk av en lignelse.

For de som ikke snakker "religionsk" betyr "i Kristus" dette: Du er en borger av Norge. Du er norsk. En nordmann. Enten du tror på landet Norge, eller ikke tror på Norge. "I Adam" betyr at du tidligere bodde i et annet land, og derfor var en utlending.  

Evangeliet er at Jesus ga oss borgerskap i landet Norge. Alle sammen. Uansett hvilket land du bodde i tidligere. Dette er en objektiv sannhet. Du er nå en nordmann. Enten du tror eller ikke. Ingen er lenger i Adam. Ingen er derfor en synder. Alle er i Kristus. Og derfor er alle rettferdige. Tro vil si at du aksepterer ditt nye borgerskap. Dette er en subjektiv avgjørelse. Men du bor i Norge, objektivt sett. Uansett om du velger å tro på Norge eller ikke. Vi er alle nordmenn! Tro, eller mangel på tro, kan ikke forandre på dette faktum.

Sånn er det også med Jesus og de gode nyheter. Vi er alle inkludert i frelsen. Vi er alle rettferdige. Alle er vi elsket av Far. 

Et viktig poeng: Far gjør ikke forskjell på folk. Akkurat som alle bodde i et annet land tidligere på grunn av Adam, bor alle i Norge nå på grunn av Jesus. Men skal vi ikke tro på evangeliet? Jo! Hvis du vil nyte godene av å bo i Norge, må du åpne øynene for denne fantastiske muligheten vårt land har gitt oss alle. Men hvis du fortsatt i ditt hode tenker at du bor i ditt tidligere land, blir det hele litt merkelig. Du bor jo i Norge!

Hva er det som har skjedd? En del "åndelige nynazister" i Norge har fortalt sine medborgere at bare de som tror på Norge, er de virkelige borgerne. De som ikke tror på Norge, bor i et annet land, sier de. Man skjønner at dette er en stor brist på logikk. Det er urimelig å si at en del som bor i Norge, ikke bor i Norge! 

Det er dette som har skjedd med forkynnelsen av evangeliet. De "åndelige nynazistene" sier at de som ikke tror, er utenfor. Og at de som tror, er innenfor. Vel, dette er rasisme. Det er ikke rettferdig. Man behandler andre borgere som mindre verdt enn en selv, bare fordi man tror. Og de som ikke tror, aksepterer denne misforståelsen som de troende gir dem. Man har altså akseptert rasismen.

Jesu død, begravelse, og oppstandelse, gjelder alle. Ikke bare noen få. Om man tror på disse hendelsene, eller ikke, det er en annen sak. Men de skjedde! Alle er nå i Kristus! Ingen er lenger i Adam.

Nå har du fått høre et rettferdig evangelium. Far gjør ikke forskjell på folk. Alt som står i Bibelen gjelder også deg som ikke tror. Ja, det vil være "åndelige nynazister" som sier at du av en eller annen grunn ikke er innenfor, før du gjør en hel masse ting som de selv har funnet på. Men Far er total motstander av en slik "åndelig rasisme". Vi er alle barn av Far. Nå er det på tide at vi alle aksepterer hverandre som det. Far elsker alle. Far vil ha alle. Alle er ønsket. Alle er inkludert. Og fordi Far er elskverdig mot oss alle sammen, så tro! Tro på Far og hans Sønn Jesus. 

PS! Hvis du er innvandrer, så leste du helt sikkert mellom linjene et annet budskap også. Du er like mye nordmann som vi som er innfødte. Fordi du er norsk! Og på samme måte som det finnes rasister i den vanlige betydningen av ordet, så finnes det såkalte "åndelige rasister" også. Og rasisme er bygd på fordommer og uvitenhet. Og hva gjør vi med rasisme? Vi nekter å akseptere noe slikt!


:)

Kommentar #51

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Her er det bibelvers på at Jesus også forkynner evangeliet for de døde:

1. Peter 4: 5-6
Men de skal avlegge regnskap for ham som står klar til å dømme både levende og døde. 6 Derfor ble evangeliet forkynt også for de døde, for at de som i kroppen ble dømt slik mennesker dømmes, ved Ånden skulle leve, slik Gud lever.


Klar til å dømme levende og døde sikter til dommen ved Jesu gjenkomst. (se også 2. tim 4.1)

Dommeren er Jesus, og ”levende og døde” betegner alle mennesker. Noen vil leve her på jorden når dommeren kommer, mens andre er gått i graven.

vers 6

De døde er mennesker som hørte evangeliet forkynt mens de levde, og på den måten fikk mulighet til å leve som troende. Siden de fikk anledning til å ta imot frelse her på jorden, ble de også dømt som mennesker i kjødet, som innebærer at deres evige dom blir avgjort på grunnlag av hvorvidt de gav respons på evangeliet.

Kommentar #52

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
1. Peter 3: 18-19
18 For Kristus selv led døden for syndenes skyld, én gang for alle. Den rettferdige led for urettferdige for å føre dere fram til Gud. Han døde legemlig, men ved Ånden ble han gjort levende,19 og slik gikk han bort og forkynte for åndene som var i fangenskapDet har vært ulike tolkninger angående dette verset opp gjennom årene. Jeg vil her nevne de fire vanligste.

a) Noen mener at Jesus forkynte i dødsriket bare for åndene til de menneskene som hadde vært ulydige på Noas tid. De som mener dette går ofte videre og mener at siden disse syndere var så ulydige at Gud sendte en syndflod og utryddet dem, 1.mosebok 6, 12-13, må vi kunne tro at det ikke finnes noe menneske som faller utenfor Guds nåde. De var de verste av alle syndere, og likevel fikk de en ny sjanse til å angre seg. Derfor vil selv de verste mennesker få en ny sjanse av Jesus.

b) Andre mener at Jesus forkynte for de falne englene, men han forkynte ikke bare frelse, men også den endelige dom. Historien til disse falne englene står skrevet i 1.mosebok 6, 1-8. de ble fristet fordi menneskedøtrene var så vakre. De kom til jorden, forførte dem og avlet barn. Og på grunn av deres handlinger, blir det hevdet, er menneskenes ondskap stor og deres tanke er alltid onde. 2.peter 2,4 taler om disse englene som hadde syndet, at de ble styrt ned i avgrunnen hvor de holdes i varetekt i huler inntil dommen. Noen mener at Jesus ikke forkynte nåde og en ny sjanse, men at han som et tegn på sin fullkomne seier, forkynte en fryktelig dom over disse englene som hadde syndet.

c) Andre mener at Jesus forkynte bare for dem som hadde vært rettferdige, og at han førte dem ut av dødsriket og inn i Guds paradis. Jødene trodde at alle døde gikk til dødsriket. Så menes det at dette var tilfelle før Kristus, men nå har han åpnet himmelens porter for menneskene. Da han gjorde dette, for han ned til dødsriket for å forkynne det glade budskap til de rettferdige fra alle generasjoner, og så førte han dem ut av dødsriket og inn til Gud. Så på grunn av Jesus går ikke de døde først til dødsriket, men til paradiset.

d) Noen mener at Jesus i tiden mellom sin død og oppstandelse, gikk til de dødes verden og forkynte evangeliet der. Peter sier at Jesus døde legemlig, men ved Ånden ble han gjort levende, og at det var i ånden han forkynte. Meningen er at Jesus levde i et menneskelig legeme og var underlagt alle begrensninger i tid og rom så lenge han vandret på jorden. Og det var dette legemet som døde på korset. Men da han oppsto, stod han opp med et åndelig legeme. Da var han befridd fra de menneskelige svakheter og løst fra de nødvendige begrensninger i tid og rom. Det var i denne åndelige tilstand av fullkommen frihet at han forkynte for åndene i fangenskap.

Kommentar #53

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Joh. 5:28
28 Undre dere ikke over dette, for den tiden kommer da alle de som er i gravene, skal høre hans røst.


De døde som her nevnes ”alle de som er i gravene”, er fysiske døde mennesker. Dette gjelder bokstavelig talt alle, gode eller onde. Det forestår en oppstandelse av både gode og onde, men hver i sin egen avdeling (1.Kor 15,23). Ingen er utenfor Jesu maktområde, ikke engang de døde.

Kommentar #54

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Joh. 5:24
24 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet.25 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den time kommer, ja, den er nå, da de døde skal høre Guds Sønns røst, og de som hører, skal leve.


Det evige liv er ikke noe som mottas først etter døden, men den som tror på sønnen, har evig liv her og nå. Troen kommer av det en hører (Rom 10,17).

Kommentar #55

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Du burde underbygge dine påstander ut fra bibelen.

Det du skriver over her stemmer ikke overens med det som står i bibelen.

"For vi skal alle fram for Kristi domstol, for at enhver kan få igjen de ting som er gjort ved kroppen, etter det han har gjort, enten godt eller ondt" 2.Kor 5,10.

Jeg tror også på en domstol. Men jeg tror at alle som ikke kommer inn gjennom nåløyet får annledning til å bli frelst gjennom at Jesus tok verdens synd på seg.

Altså at korset kommer etter dommen er falt.

Og å tro dette er like bibelsk som å tro noe annet. Bibelen kan tolkes på tusenvis av måter, jeg har tro på at Jesus frelser alle mennesker, det er min tro.

    10 I Jesu navn skal derfor
          hvert kne bøye seg,
            i himmelen, på jorden og under jorden,
          
    11 og hver tunge skal bekjenne
          at Jesus Kristus er Herre,
            til Gud Faders ære!

Fil 2

Kommentar #56

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Joh. Åp. 2:18
Frykt ikke! Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet. Og jeg har nøklene til døden og dødsriket.

Åp 2,18 snakker om noe annet, du har tatt feil skrifsted.

Kommentar #57

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
De døde som her nevnes "alle de som er i gravene", er fysiske døde mennesker.

Det tror ikke jeg.

Kommentar #58

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Åp 2,18 snakker om noe annet, du har tatt feil skrifsted

OK. Joh. Åp 1:18

Kommentar #59

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Og å tro dette er like bibelsk som å tro noe annet. Bibelen kan tolkes på tusenvis av måter, jeg har tro på at Jesus frelser alle mennesker, det er min tro.

Nei, bibelen kan ikke forståes på tusenvis av måter. Det er bare noen som forvirrer som påstår noe sånt.

Den gylne regel i Guds ord er alltid at skrift forklarer skrift. Det vil si, at i de tilfeller hvor Skriften kan være vanskelig å forstå, må man ikke forklare den på sin egen beste måte, men sammenligne og finne forklaringen, ved hjelp av andre sentrale evangeliske kjerne skriftsteder.

Dersom det er i tvil hvordan et skrifsted skal oppfattes, har man sammenlignet dette verste med andre vers andre steder i bibelen som omtaler samme tema. Dette kalles bibelens egentolkning. Ved å sammenligne de vers og avsnitt i bibelen som omtaler samme sak, vil en finne ut hva bibelen lærer. Vanligvis står det henvisninger under alle bibelversene til andre vers andre steder i bibelen som handler om det samme, ved å sjekke opp disse ser en hva meningen betyr.

 

Kommentar #60

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Nei, bibelen kan ikke forståes på tusenvis av måter. Det er bare noen som forvirrer som påstår noe sånt.

Sannheten er at bibelen forstås på tusenvis av måter. Og at du mener at du har den eneste riktige tolkningen er du ikke alene om å tro.

Kommentar #61

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Sannheten er at bibelen forstås på tusenvis av måter. Og at du mener at du har den eneste riktige tolkningen er du ikke alene om å tro.

Normal bibeltolkning svarte jeg på i kommentar 59.

Kommentar #62

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Problemet med deg, Randi Tunli,at du bruker skriften helt feil og faktisk får visse vers til å si noe annet enn hva de sier i konteksten.Det er for min del et tydelig tegn på at det er dine personlige meninger som tolker bibelen, og ikke bibelen som er hovedkilden til lære.

 

Kommentar #63

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Syns forresten en av de mest folkekjære paterne i DKK forteller bra om himmel/helvete her:

Takk for oppmuntrende ord, Randi! :)

Du verden! Har aldri hørt noen uttale seg om døden, Dommens dag og himmel/helvete på denne måten. Skal absolutt lese mer på linken du la ut. Katolikkene er ikke dumme!

Har syslet med temaet Dommens dag i det siste. Derfor var det du skrev en kjærkommen gavepakke. Det er Kjærligheten som er Dommeren. Det gir håp.

Og likte veldig godt det du skrev om at alle har håp og mulighet om frelse - nettopp fordi Gud vil at alle skal bli det. Wow! Har også satt meg litt inn i den ortodokse kirkes lære. Nå er det på tide å lese mer om hva katolikkene har å dele med av seg.

May God bless you off your sofa!

PS! Siden du velsignet meg så kraftig, vil jeg velsigne deg tilbake med en kort snutt som trøster og oppmuntrer meg innimellom. Håper du liker den!

http://www.youtube.com/watch?v=9PtrhwPuhng

;)~

Kommentar #64

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Problemet med deg, Randi Tunli,at du bruker skriften helt feil og faktisk får visse vers til å si noe annet enn hva de sier i konteksten.Det er for min del et tydelig tegn på at det er dine personlige meninger som tolker bibelen, og ikke bibelen som er hovedkilden til lære

Du får jo mene hva du vil. Men jeg mener at jeg leser bibelen slik jeg kjenner Ånden viser meg. Og for meg er det det eneste riktige. ;-)

Men du får tolke bibelen som du vil, så klart.

Kommentar #65

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Du får jo mene hva du vil. Men jeg mener at jeg leser bibelen slik jeg kjenner Ånden viser meg. Og for meg er det det eneste riktige. ;-)

Men du får tolke bibelen som du vil, så klart.

Jeg vil anbefale deg å lese litt om tolkning.

Å tolke en tekst betyr å lete etter meningen i teksten.

En sunn og solid bibeltolkning jakter på innholdet i teksten, og sammenligner tekster med hverandre. Målet er å finne ut av hva som er budskapet i bibelteksten.

Det er viktig at vi tolker bibelen med bibelens egne definisjoner og begreper ellers så vil vi presse egne tolkninger på dem som Gud aldri har sagt.

Kommentar #66

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Godt å lese :-)

Publisert over 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Det er Kjærligheten som er Dommeren. Det gir håp

Takk for varmende ord!

Det er godt å lese det du skriver, og om håpet for alle. For Gud bryr seg om hver enkelt slik at han døde for hver især. En anerkjent katolsk teolog, Hans Urs von Balthasar poengterer at vi har alle har en plikt til å tro at alle skal bli frelst, og at det ikke fins noe dogme som sier at noen kommer til å havne i helvete.

Og uansett dogmene så mener jeg at Gud nok er den ivrigste til å ville frelse oss. Og han vil vise alle hva han har gjort for hver i sær.

Godt å lese at du tror på en god Gud!

Stå på! :-)

 

Kommentar #67

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Glimrende!

Publisert over 8 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Joh. 5:28
28 Undre dere ikke over dette, for den tiden kommer da alle de som er i gravene, skal høre hans røst.


Har aldri forstått de versene du siterer i din kommentar på denne måten. Hørt undervisning om det, og også vedkommende - Steve McVey - har et håp om at Jesus skal gi alle en lik mulighet til å høre evangeliet etter at de dør. Han er ikke skråsikker på det, men han håper! Og det er lov å håpe!

Må si at jeg blir irritert over folk som setter seg opp imot en slik mulighet. Vil ikke folk at alle skal komme til himmelen, eller? Gir opp sånne folk.

:)

Kommentar #68

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
En sunn og solid bibeltolkning jakter på innholdet i teksten, og sammenligner tekster med hverandre. Målet er å finne ut av hva som er budskapet i bibelteksten.

Det er viktig at vi tolker bibelen med bibelens egne definisjoner og begreper ellers så vil vi presse egne tolkninger på dem som Gud aldri har sagt.

Jeg kan bare tolke bibelen slik jeg forstår bibelen. Jeg mener jeg har en helhet. Det her er et debattforum hvor alle kan ha forskjellige meninger. Du kan ikke mene at jeg presser andre til å tro slik jeg tolker ordet, bare fordi det er annerledes enn slik du tolker

Jeg tror at korset er endestasjonen. Det er hovedbudskapet for meg gjennom hele bibelen.

Kommentar #69

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Og uansett dogmene så mener jeg at Gud nok er den ivrigste til å ville frelse oss. Og han vil vise alle hva han har gjort for hver i sær.

Men hva forteller egentlig Jesus oss i lignelsen om den rike mann og Lasarus.

 Gjengivelse av Pave Benedikt XVIs tolkning.

For å forstå denne fortellingen og bakgrunnen, er bakgrunnen å finne i en rekke Salmer som beskriver de fattiges klage til Gud. Feks. Salme 44, 14-23 og vi kan se det igjen i Rom 8, 36.

Jødene trodde at Gud lønnet den rettferdige matrielt i livet, mens syndere ble straffet.  At synden førte til ulykke i det jordiske livet og rettferdighet til lykke.  De misforsto Guds ord, og vi kan lese i Salmene at Gud er helt fraværende for dem.

En av de salmene som viser dette er Salme 73, 3-11.

Jesus overtar i fortellingen om Lasarus og den rike mann, de allmene forestillinger, om det hinsidige, som jødene hadde dengang.  Jesus kommer ikke med noen eksakt lære om det hinsidige.  Men substansen sier Jesus entydig ja til.

Jesus viser oss en mellomtilstand mellom død og oppstandelse.  Den rike befinner seg i Hades (de dødes bosted) som er et foreløbig sted og ikke i helvete.

Poenget med denne fortellingen er den rike mannens bønn om et tegn.  Han sier som ateistene sier i dag: "Hvis du vil vi skal tro på deg å leve etter dine ord, da må du tre tydeligere fram.  Send oss noen fra det hinsidige, som kan fortelle oss at det virkelig er slik."

Kravet om at åpenbaringen skal bli mer overbevisende, gjennomsyrer hele Evangeliet.  Abrahams svar - som Jesu svar når Hans samtidge ber om tegn i andre sammenhenger - er klart:  Den som ikke tror skriftens ord, den vil heller ikke tro en som kommer fra det hinsidige.

Kommentar #70

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Må si at jeg blir irritert over folk som setter seg opp imot en slik mulighet. Vil ikke folk at alle skal komme til himmelen, eller? Gir opp sånne folk.

Ja, er det ikke sprøtt!

Jeg tror desverre det fins mennesker som ikke ønsker at alle kommer til himmelen. Sukk :(

 

Kommentar #71

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
I Jesu navn skal derfor
hvert kne bøye seg,
i himmelen, på jorden og under jorden,

11 og hver tunge skal bekjenne
at Jesus Kristus er Herre,
til Gud Faders ære!

Fil 2

Dette er et kraftig slag i bordet for universalisme. Og muligens får universalistene rett til slutt. Jeg håper det. Hvis alle bøyer kne og bekjenner Jesus som Herre, ja, da vil jo alle bli frelst! Det er en teori og en mulighet.

Liker det du skriver om at Gud er mer interessert i å frelse alle mennesker enn det vi er. Vil han lykkes? Krysser fingrene for at vår Far vet hva han driver på med.

Gud er råkul!!! Digger'n no så inn i granskauen! 

Kommentar #72

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Har aldri forstått de versene du siterer i din kommentar på denne måten. Hørt undervisning om det, og også vedkommende - Steve McVey - har et håp om at Jesus skal gi alle en lik mulighet til å høre evangeliet etter at de dør. Han er ikke skråsikker på det, men han håper! Og det er lov å håpe!

Steve Mc Vey høres ineteressant ut! :-)

Ja, det er lov å håpe! Tro, håp og kjærlighet, men størst er kjærligheten. Slik det står skrevet! :-)

Kommentar #73

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg kan bare tolke bibelen slik jeg forstår bibelen. Jeg mener jeg har en helhet. Det her er et debattforum hvor alle kan ha forskjellige meninger. Du kan ikke mene at jeg presser andre til å tro slik jeg tolker ordet, bare fordi det er annerledes enn slik du tolker

Det er helt klart et debattforum. Og du må gjerne ha dine meninger. Men jeg kan også mene at slik du tolker er feil (og du kan gjerne mene at slik jeg tolker er feil). Men det er faktisk ikke det som er saken. Jeg har nevnt dette med å lete etter meningen i teksten. Og om en er usikker på hva et vers betyr såstår det vanligvis henvisninger under de fleste bibelversene til andre vers andre steder i bibelen som handler om det samme, ved å sjekke opp disse ser en hva meningen betyr. Verre er det ikke. Men om en ikke ønsker å se dette, men heller snekkre sammen sin egen teologi og tolkning, så værsegod.

 

Kommentar #74

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Du kan ikke mene at jeg presser andre til å tro slik jeg tolker ordet, bare fordi det er annerledes enn slik du tolker

Det er viktig å tolke Ordet korrekt.  Alle ønsker jo den rette forståelsen.  Vi kan bare lese hva Paulus sier om korrekt forståelse.

Gal 1, 6-9

Bare ett evangelium 
 6 Det undrer meg at dere så raskt vender dere bort fra ham som har kalt dere ved Kristi nåde, og til et annet evangelium,  7 men det finnes ikke noe annet, det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium.  8 Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi forkynte dere, forbannet være han!  9 Vi har sagt det før, og jeg gjentar det nå: Hvis noen forkynner dere et annet evangelium enn det dere har mottatt, forbannet være han! 

Kommentar #75

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Dette er et kraftig slag i bordet for universalisme. Og muligens får universalistene rett til slutt. Jeg håper det. Hvis alle bøyer kne og bekjenner Jesus som Herre, ja, da vil jo alle bli frelst! Det er en teori og en mulighet.

Liker det du skriver om at Gud er mer interessert i å frelse alle mennesker enn det vi er. Vil han lykkes? Krysser fingrene for at vår Far vet hva han driver på med.

Gud er råkul!!! Digger'n no så inn i granskauen!

Det virker som du har et sunt og kjærlighetsfullt forhold til Gud :-)

Ja, vi får håpe at vi har rett. Og det burde også være noe alle andre håpte på.

Kommentar #76

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Jesus viser oss en mellomtilstand mellom død og oppstandelse. Den rike befinner seg i Hades (de dødes bosted) som er et foreløbig sted og ikke i helvete.

Noen ganger må jeg le over hvor dårlig jeg følger med i timen. He he! Du har så rett, så rett. Har stort sett hørt folk si at den rike mannen er et bevis på evig fortapelse. Men selvsagt, han befant seg jo i Hades den gangen. Et foreløpig sted. Og som Randi er inne på - kanskje den rike mannen hørte Jesu forkynnelse i dødsriket for så å bli med opp i Himmelen.

Kult!

:)

Kommentar #77

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Hvis noen forkynner dere et annet evangelium enn det dere har mottatt, forbannet være han!

Håper du ikke mener at alle som tolker bibelen annerledes enn deg er forbannet...

Kommentar #78

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Du kan ikke mene at jeg presser andre til å tro slik jeg tolker ordet, bare fordi det er annerledes enn slik du tolker

Det har jeg heller ikke sagt.

Jeg skrev:

"Det er viktig at vi tolker bibelen med bibelens egne definisjoner og begreper ellers så vil vi presse egne tolkninger på dem som Gud aldri har sagt."

Altså presse egne tolkninger på bibelversene.

Kommentar #79

Svein Berntsen

276 innlegg  869 kommentarer

Forsoning og rettferdiggjørelse - Olav Valen-Sendstad

Publisert over 8 år siden

Finner det formålstjenlig å legge ved utdrag av boka "Ordet som aldri kan dø"(1949) av Olav Valen-Sendstad. Synes det er en avklarende og betimelig grensegang mellom forskjelligheter vi må leve med inntil enden.

www.verdidebatt.no/debatt/post272967.zrm

 

Kommentar #80

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Det har jeg heller ikke sagt.

Jeg skrev:

"Det er viktig at vi tolker bibelen med bibelens egne definisjoner og begreper ellers så vil vi presse egne tolkninger på dem som Gud aldri har sagt."

Altså presse egne tolkninger på bibelversene.

Jaja, vi alle står jo for vår tolkning av ordet. For meg blir det feil å si at man presser egne tolkninger på bibelversene. Vi må jo få mene hva vi tror!

Kommentar #81

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Det virker som du har et sunt og kjærlighetsfullt forhold til Gud :-)

I like måte, Randi! Og jeg tror at den beste fortolker av Bibelen er kjærlighet. Slik du tolker. Sier ikke at andre ikke gjør det samme. Men McVey sier også dette ofte. Noe sånt som dette: "Vi må forstå alt i Bibelen i lys av Guds kjærlighet!" Er det ikke kjærlighet, så er det feil tolkning, kort og godt.

Nå må jeg ringe noen og fortelle hva du har sagt! He he! Blir gira.

:) :) :)

Kommentar #82

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
I like måte, Randi! Og jeg tror at den beste fortolker av Bibelen er kjærlighet. Slik du tolker. Sier ikke at andre ikke gjør det samme. Men McVey sier også dette ofte. Noe sånt som dette: "Vi må forstå alt i Bibelen i lys av Guds kjærlighet!" Er det ikke kjærlighet, så er det feil tolkning, kort og godt.

Nå må jeg ringe noen og fortelle hva du har sagt! He he! Blir gira.

Hehe :-)

Ja, det er fint sagt og jeg er helt enig. Det er viktig å forstå Gud utfra Hans Kjærlighet. Og det står da ganske tydelig i bibelen at Han tok verdens synd på seg! DET gir håp, det :-)

Kommentar #83

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Svein Berntsen. Gå til den siterte teksten.
Finner det formålstjenlig å legge ved utdrag av boka "Ordet som aldri kan dø"(1949) av Olav Valen-Sendstad. Synes det er en avklarende og betimelig grensegang mellom forskjelligheter vi må leve med inntil enden.

Meget bra! Meget bra. Skal lese innlegget ditt grundig. Der var det mye å hente.

:)

Kommentar #84

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Jaja, vi alle står jo for vår tolkning av ordet. For meg blir det feil å si at man presser egne tolkninger på bibelversene. Vi må jo få mene hva vi tror!

Jeg skjønner hva du mener.

Men når en velger å se bort i fra bibelens egen tolkning, så velger en faktisk å presse egne tolkninger på bibelversene, som en slags erstatning for bibelens egen tolkning.

Kommentar #85

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Håper du ikke mener at alle som tolker bibelen annerledes enn deg er forbannet...

Det mener jeg ikke.  Jeg mener det er viktig å finne fram til korrekt tolkning.  Nå var det ikke jeg , men Paulus advarsel jeg viste til.

Derfor er jeg forsiktig.  Men du tolker jo som du selv vil.

Derfor er det mest riktige for min del, å erkjenne at det er mye vi ikke vet og som vi aldri får vite sikkert.  

Min forståelse er at vi må bare tro og elske Gud uten å stille alle mulige og umulige spørsmål. Vi må elske Gud, oss selv og vår neste og bare la det gode skje.

Så som jeg tidligere har skrevet:

Noen tanker jeg har gjort meg om dette, er at det er forskjell på mennesker. Men vi er alle like for Gud. Guds kjærlighet er for alle og omfatter alle som banker på.

Likheten ligger i at vi alle har "perlen i hjertet."  

Jeg skriver også: "Kjærlighet skal ikke primært forstås som aktiviteter og som et sett definerte dyder."

Vi er ulike, da det gjelder bønn og kontemplasjon, og da det gjelder gjerninger. Noen er unge og fulle av energi, og kan gjøre mange gode gjerninger. Andre er uføre, syke og lamme, og greier ikke å gjøre så mange aktiviteter for nesten.

Men Gud elsker alle, derfor mener jeg: "Vi forholder oss rett da vi elsker oss selv og vår neste like mye. Kjærligheten er kilden hvorfra alle gode gjerninger flyter ut.

Vi skal legge an på å være god, ikke så mye hva vi gjør, men at det vi gjør er på kjærlighetens grunn."

Det er ikke så farlig hva vi gjør, men at det vi gjør skal vi gjøre på kjærlighetens grunn. Om det er i tilbedelse og bønn, i kontemplasjon og gjerninger mot oss selv og nesten.

Kjærligheten fra Gud er enorm, ren, klar og lys, og er for unge, uføre, lamme, syke og ikke minst for barna.

Min forståelse er at det er gjort enkelt for oss å bli frelst. Vi må ikke miste frelsen ved at vi synes det skal være vanskelig og krevende. Slik hærføreren i 2. Kong 5, Naaman, holdt på å gjøre det, da han nektet å dukke 7 ganger under i Jordan elven. Han ble fornærmet over det at det var for enklelt å bli ren og fri. Det må jo kreves noe for å få lønn, slik er det rent menneskelig. Men slik er ikke Gud.

Så sier tjeneren til hærfører Naaman: «Far, hadde profeten pålagt deg noe vanskelig, ville du ikke da ha gjort det? Hvor mye mer nå når han bare sier til deg at du skal vaske deg og bli ren!»

Slik er det også for alle som vil bli frelst. Alle som vil til paradis og for å komme dit må vaske seg ren av Jesus. Vi må bli i ånden og i kjærligheten, bli som barn igjen.

Min forståelse er at vi må bare tro og elske Gud uten å stille alle mulige og umulige spørsmål. Vi må elske Gud, oss selv og vår neste og bare la det gode skje.

På kjærlighetens grunn og ikke ved å stille krav til oss selv om at det må jo være vanskelig slik hærføreren Naaman trodde. Han ble jo fornærmet over at det var lett. For lett.

Men for å rense oss lot Gud seg korsfeste, pines, tortureres og nedverdiges. For å rense oss - så gjorde Gud alt det vanskelige og smertefulle - for at vi som tror enkelt skal bli vasket ren i Jesu blod.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere