Rune Tveit

Sosionom
40

Tok Jesus og Paulus feil

Det som undrer meg mest er at partier som ”De kristne” er svært opptatt av hvor elendig det står til i landet vårt. Velferdsstaten fungerer tydeligvis ikke, og dette skal de blå, og da helst Frp ordne opp i

Publisert: 22. aug 2013

 

 

Den 9. september skal landets borgere velge hvem som skal styre landet. Blant borgerne finner vi mange mennesker med ulike livssyn, deriblant de kristne. Også ved dette valget har vi fått noen nye "kristne" partier i landet.

Noe av det som kjennetegnet Jesus var hans unike evne til å møte mennesker der de er. Han brøt radikalt med alle vedtatte oppfatninger av normativ atferd blant vel ansette borgere. Paulus fulgte opp denne arven, og tok flere kraftige oppgjør med dem som ville starte partier eller drev med meningstyranni. I galaterbrevet formaner han de kristne i sterke ordelag om ikke å danne partier, men heller være opptatt av å gjøre det gode, produsere åndelige frukter som kjærlighet, glede og fred. Gode og vel ansette dyder de fleste mennesker kan slutte opp om, uavhengig av livssyn.

Vi kan gjerne si at de første kristne levde i pakt med disse dydene og praktiserte dialog med dem som ikke ble regnet med i det gode selskap eller levde opp til forventingene fra dem som hadde makten. Det var først og fremst de fattige, de som levde på gaten, eller ikke hadde andre muligheter til å overleve enn f eks å selge kroppen sin.

Disse partiene knytter kristennavnet til partiet, i den hensikt å få kristne til å stemme på deres parti. Og med stor kraft hevder disse partiene at landet trenger en ny regjering, og da en mørkeblå, fordi vi må stoppe ”avkristningen” av landet. De blå partiene er jo mest kjent for å sikre pengebingen til de rike. Men var Jesus opptatt av de rikes rettigheter. Sa ikke han noe om at hans etterfølgere skulle leve i verden? Det kan neppe bety at han mente at kristne skulle leve isolert i sin verden. Isolasjon er kanskje den største utfordringen kristne har i forhold til å dele de gode nyheter Jesus befalte kristne å fortelle da ham ba dem gå ut i all verden.

Etter min menig kan man ikke noe politisk parti vedta kristen tro, og en stat kan heller ikke forvalte tro, det kan bare kirker og den enkelte troende

Statens oppgave, det må være å sikre landets borgere velferd, mest mulig rettferdig fordeling av godene, og selvsagt retten til fritt å velge livssyn og dele dette med andre så lenge det ikke er til skade for andre. 

Det som undrer meg mest er at partier som ”De kristne” er svært opptatt av hvor elendig det står til i landet vårt. Velferdsstaten fungerer tydeligvis ikke, og dette skal de blå, og da helst Frp ordne opp i, for når de kommer til makten, da skal velferden skinne, og et av virkemidlene er å ta godene fra de fattigste av oss, og utestenge fra landet de som i flukt har mistet alt. Men er det i god bibelsk ånd og i pakt med dydene Paulus underviste om å ta fra de fattige og gi til de rike?

 Likner det på Jesus? Hvordan kan kristne hevde at AP "avkristner" Norge? I China har det aldri vært større vekst av kristne enn mens landets regjering forfulgte kristne. Det samme har vi sett i andre land.

Det kan virke som disse partiene er mest opptatt av at Gud er på deres parti, enn å sikre rett fordeling av godene. Men er nå Gud på parti med noen? Bør ikke heller de kristne spørre seg om de er på Guds parti?

For hva er det egentlig de tror på, disse såkalte kristne politiske partiene? Staten?

Gud kan det jo ikke være, for det står ikke et ord i bibelen om at han har bedt staten forvalte troen. Den oppgaven gav han til kirken. De tror på regjeringsskifte, hevder ” De Kristne” og setter sin lit til Gud?

Jeg for min del tror ikke på regjeringsskifte, men jeg tror på Jesus!

 

Kommentar #1

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Det kan virke som disse partiene er mest opptatt av at Gud er på deres parti, enn å sikre rett fordeling av godene. Men er nå Gud på parti med noen? Bør ikke heller de kristne spørre seg om de er på Guds parti?

Så var er det egentlig de tror på i alle disse såkalte kristne politiske partiene? Staten?

Når vi leser at Gud har åpenbart seg på et partimøte og bedt formannen om å stifte et parti kan det virke som at du tar feil. 

På den annen side støtter jeg deg i at det er antagelig vanskelig å utvikle et samfunn med Bibelen i den ene hånden og Statens Pensjonsfond - Utland i den andre. Da forskrever man seg antagelig.  

Kommentar #2

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Dette såkalte partiet "De Kristne" har svært lite til felles med den enkle tømmermannen fra Galilea.

Kommentar #3

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Bomstasjoner er synd!

Publisert nesten 8 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Når vi leser at Gud har åpenbart seg på et partimøte og bedt formannen om å stifte et parti kan det virke som at du tar feil.

På den annen side støtter jeg deg i at det er antagelig vanskelig å utvikle et samfunn med Bibelen i den ene hånden og Statens Pensjonsfond - Utland i den andre. Da forskrever man seg antagelig.

Gud liker ikke bomstasjoner.  Jeg vet ikke helt hvorfor.  Det kan muligens ha noe med avgiftsnivået å gjøre, eller kanskje det er et eller annet med at trafikkflyten hindres.  Nei, jeg vet ikke - men antakelig er det en hemmelighet Gud hvisket partistifteren i øret hin dag i naustet.  Det står i hvert fall ikke noe om bomstasjoner i Bibelen, så vidt jeg kan se...  Kanskje mener "De kristne" at dette er et tegn på at Guds tanker er høyere enn våre tanker?  Ja ja, det kan vi umulig vite, siden vi ikke har direkte tilgang til Guds tanker - om vi da ikke er blant dem som har løst medlemsbillett - og dermed har en viss mulighet til å være blant de "noen-som-snakker-sammen" (med Gud) i naustet?

Kommentar #4

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Det står i hvert fall ikke noe om bomstasjoner i Bibelen, så vidt jeg kan se... Kanskje mener "De kristne" at dette er et tegn på at Guds tanker er høyere enn våre tanker? Ja ja, det kan vi umulig vite, siden vi ikke har direkte tilgang til Guds tanker - om vi da ikke er blant dem som ha

Det skulle egentlig ha stått i Bibelen at "mine planer er ikke deres planer. om dere vil ha dyre veier skal mine være rimeligere". Av dette slutter jeg at bompenger er Satan sitt verk!

Kommentar #5

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Dete skjønner jeg ikke noe av ?  Er det ikke smale veier som er tingen ? På en bomstasjon kan en betale for å komme igjennom.  Noe reint katolsk avlateri slik jeg arme synder ser det !

Kommentar #6

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Jesus sto jo selv for det meste av det partiet De Kristne

Publisert nesten 8 år siden

har i sitt program. Du må ikke prøve å vrenge og vri det slik at det får en negativ vinkling av partiet De Kristne. Paulus preket jo også mye av det innholdet vi finner i programmet til De Kristne.

Bruk moralen riktig og på rett plass.

Kommentar #7

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Ikke vær så oppesen i kommentarene dine

Publisert nesten 8 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
medlemsbillett - og dermed har en viss mulighet til å være blant de "noen-som-snakker-sammen" (med Gud) i naustet?

Det kan komme den dagen da også DU kan være glad for at både Israels Gud og sønnen Jesus Kristus finnes. Det er ALDRI for sent å stifte bekjentskap med guddommen. Vi oppfordres faktisk til det. Få et godt liv med Jesus Kristus. Jeg snakker av 40 års erfaring.

 

 

Kommentar #8

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Javel?

Publisert nesten 8 år siden

Sitat Torill Born:

Jesus sto jo selv for det meste av det partiet De Kristne har i sitt program.

Gjorde han det, ja? 

Kommentar #9

Lars Stava

0 innlegg  109 kommentarer

Blander du personer?

Publisert nesten 8 år siden
Torill Born. Gå til den siterte teksten.
Paulus preket jo også mye av det innholdet vi finner i programmet til De Kristne.

Jeg lurer på om du blander Paulus med Jan Hanvold. Begge kaller seg jo apostler, selv om troverdigheten skiller dem.

Kommentar #10

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

@born #6

Publisert nesten 8 år siden
Poenget mitt er at Jesus gjorde det gode, og ikke drev med politikk og partier. Politikkens vesen er lite "jesuslik" og slik jeg leser Paulus formante han menighetene til å gjøre gode gjerninger og holde seg unna partidannelser. Han oppfordret de kristne til å velsigne landets myndigheter og ikke syte å klage. Syntes ikke du det underlig at de kristne klager over hvor dårlig stelt det er i dette lande? Er ikke takknemlighet en høyere dyd enn sutring?
Kommentar #11

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

Virkeligheten

Publisert nesten 8 år siden
Torill Born. Gå til den siterte teksten.
Paulus preket jo også mye av det innholdet vi finner i programmet til De Kristne.

Vi snakker om virkeligheten nå, fru Born, ikke dine eventuelle religiøse fantasier.  Men tror man på Visjon Norge og typene som opptrer der, så er man vel i stand til å tro på hva som helst.

Kommentar #12

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

 Velferdsstaten fungerer tydeligvis ikke, og dette skal de blå, og da helst Frp ordne opp i, for når de kommer til makten, da skal velferden skinne, og et av virkemidlene er å ta godene fra de fattigste av oss, og utestenge fra landet de som i flukt har mistet alt - Tveit

Nå jobber jo du i del av velferdsstaten og jeg i en annen - vi ser jo at dette går så det suser.  Skal vi drivet bruket på samme måte som Jens i de kommende år, så er oljefondet så godt som oppbrukt leser vi i Aftenposten.

Rundt oss i Europa ser vi nasjoner uten oljefond ta inn mennesker som vi ikke kan forvente noe produktivt fra - unntatt unger - og disse nasjonene har selvsagt måttet gjøre grep for å redusere effekten av slitasjeimport.

Når Frp tar til orde for å være hjelpeverge for de rødgrønne og gi noen retningslinjer for den kommende drift så er det til hjelp for oss alle.  Slik Norge står fram i verdensbildet akkurat nå så blinker det et paradis der langt oppe i nord for mang en flyktning og "flyktning".

Legger inn artikkelen fra Aftenposten der konsekvensene for oljefondet blir redegjort for og Frp sine redningsforslag

 http://www.aftenposten.no/meninger/Stoltenbergs-skjulte-innvandringskostnader-7287410.html

Kommentar #13

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Disse partiene knytter kristennavnet til partiet, i den hensikt å få kristne til å stemme på deres parti. - Tveit.

Alle partier har et ideologisk grunnfjell og vi som troende burde mer sjekke dette grunnfjellet først før en gikk inn i politisk lojalitet.

Vi har jo her på vd en god innsikt at "kristen" er så mangt - folk har sin egen erkjennelse mer enn at den går på samlebånd for en kristen til lik en annen kristen.

Jeg har i mange år undret meg over hvordan kristne - og da troende - kan stemme sosialistisk.  Egentlig er det ikke vanskelig å skjønne - for hvis du skur av religion og kobler ut Gud - så er det mye omsorg for de svake - ihvertfall tilsynelatende.  Tror imidlertid dette er på hell - nå er det så mange som trenger hjelp og så store mangler og behov blant befolkningen at det nå mer dreier seg å gi et skinn av at en legger opp til en politikk som dessverre er full av mangler i praksis og utøvelse.

Krf har dessverre endt om med å bli et maktvingleparti som ikke inngir tillit.  I tillegg har det i for stor grad tolket nestekjærligheten inn i politikken slik at de framstår for dumsnille og rause.  Dette som et eksempel på at fordi det står "kristen" i navnet på partiet så er ikke det det samme som adressen på stemmeseddelen.  For egen del er jeg lei av å ringe det lokale partikontoret og sjekke opp - mente egentlig vinglepolitikeren det han sa - eller var det bare en del av spillet?  Krf må greie å befinne seg i sentrum uten for stor vingling - akkurat nå vingler de utvilsomt i retning Tveit og Ap.

Tveit er tydeligvis redd at kristenfolket da skal omfavne De kristne.  Den redselen kan han få gå å kjenne på noen dager til ....

 

Kommentar #14

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Hvordan kan kristne hevde at AP "avkristner" Norge? - Tveit.

Dette blir igjen et definisjonsspørsmål - og et historisk spørsmål. 

Først - de som har gått noen runder fra abort til omsnuingen på familiebegrepet kjenner nok at Ap har hatt ganske så mange aktive fingre i den prosessen.  Og - jo mer aktiv og jo mer du har kjempet dess mer tydelig framstår den politiske pådriveren - motstanderen.  Ap forvalter, som sagt, politikken uten Gud - en troende - en kristen - der Gud i politikken åkkesom.

Vi merket det f.eks. i de bispeutnevnelsene som skjedde der det gjaldt å få inn liberale politikerbisper som Ap kunne stole på forvaltet politikken mer enn Ordet.

Og- jo mer det lever i Ordet og tror - dess mer ser du av Gud i politikken. 

Kommentar #15

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Tveit er tydeligvis redd at kristenfolket da skal omfavne De kristne. Den redselen kan han få gå å kjenne på noen dager til ....

Jeg tror det er det minste Tveit er redd for.  Slike sekteriske minipartier er ikke akkurat noe som trekker til seg folk i flokk og følge.  Og med tanke på hvordan det hele startet så får man seg i det minste en god latter.

Kommentar #16

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Nygård#12

Publisert nesten 8 år siden
Med hensyn til oljefondet er jeg ikke så veldig bekymret, brukes skal det uansett, brukernikke vi det opp, kommer nok våre barn til å gjøre det!
Kommentar #17

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Oljefondet

Publisert nesten 8 år siden

Poenget er vel om det er enighet i det norske folk og på stortinget om at det er på denne måten det skal gjøres - ved å skjule innvandringskostnadene -

Oljefondet er i dag på nesten 4500 milliarder kroner, men dersom innvandringspolitikken i tiårene fremover fortsetter på Stoltenbergs nivå, vil de totale kostnadene bli 4100 milliarder 2012-kroner. Dette er nettotall, det vil si etter at inntektene innvandrerne bidrar med til staten er trukket fra. Man kan i grunnen si at Oljefondet allerede er brukt opp.

De fremtidige forpliktelsene vil øke hvert år dersom innvandringspolitikken ikke strammes inn. Det betenkelige er at vi opparbeider oss en kjempeforpliktelse som dyttes over på fremtidige generasjoner, uten at den regnes inn i statsbudsjettet. Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) er det en høyst reell kostnad.

SSB har sett på konsekvensene for perioden 2015 til 2100. Beregningen forutsetter at innvandrernes etterkommere får den samme økonomiske atferden som ikke-innvandrere. Analysen forutsetter med andre ord perfekt integrering. Hvis integreringen derimot ikke skulle gå knirkefritt, og andre generasjon fortsetter som foreldrene, blir regningen nærmere 6000 milliarder kroner. Regjeringens politikk innebærer følgelig høyt spill og stor risiko.

Dette er stikk i strid med det Jens Stoltenberg prediker i debatt etter debatt om ansvarlighet og å spare for fremtidige generasjoner. Får han regjere videre, er han godt på vei til å bruke opp alt vi har spart opp så langt. Resultatet blir økt skatt for oss alle, og null oljefond.

Når én ikke-vestlig innvandrer kommer, påtar den norske stat seg en fremtidig netto kostnadsforpliktelse beregnet til 4,1 millioner kroner, ifølge SSBs rapport Makroøkonomi og offentlige finanser i ulike scenarioer for innvandring. Tallet inneholder alle skatteinntekter fratrukket alle offentlige utgifter. For innvandrere fra Øst-Europa er kostnaden 0,8 millioner kroner. De 15 400 ikke-vestlige innvandrerne som kom i 2012, betyr i sum 63 milliarder kroner i fremtidige netto utgifter.

Historisk høy innvandring med de rødgrønne, kombinert med sosiale rettigheter, gjør at statens nettoutgifter og forpliktelser nå vokser i ekspressfart. Når anslaget på hvordan innvandrere påvirker statsfinansene kombineres med den faktiske innvandringen i årene 2006 til 2012, viser det seg at det offentliges kostnader hvert år har overskredet skatteinntektene fra arbeidsinnvandring med 71 milliarder kroner under den sittende regjeringen. Andre såkalte storsatsninger under denne regjeringen blekner.

Spørsmålet er om denne villigheten til å slå beina under norsk økonomi for de kommende generasjoner er akseptert politikk når den kommer fram i det offentlige lys.  Dette er alt annet enn tillitsskapende politikk!

Kommentar #18

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Nygaard#13-14

Publisert nesten 8 år siden
Min agenda var egentlig å peke på problemet med isolasjon, kristne som lager partier for kristne styrker fordommene om kristne som sære uten kontakt med virkeligheten. Slik jeg leser bibelen oppmuntrer den til å bryte ut av isolasjonen. Dessuten er det ganske frekt å kalle et parti, De kristne. Jeg er kristen, men aldri om jeg kommer til å stemme på den isolerte gjengen.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere