Werner Skaug

63

Hvilken type straff tok Jesus på seg?

Det hevdes ofte at Gud var så sint på menneskeheten, at han var nødt til å la det gå ut over noen. Jesus melder seg frivillig. Han går til korset slik at Far i himmelen får roet nervene. Stemmer dette?

Publisert: 20. aug 2013

Jesus sa at han ga sitt liv frivillig. Ingen tok det fra ham. Under Loven var dødsstraff den ytterste konsekvens for synd. Vi sier jo at Jesus tok vår plass på korset. Og han gjorde det. Men straffen han tok på seg var nettopp døden - ikke evig pine. Hvorfor lider ikke Jesus evig tortur i et flammehav i dette øyeblikk? Det skulle han logisk sett ha gjort om han virkelig tok vår plass. Men så er ikke tilfelle.

En annen ting som ofte hevdes, er at Gud var så sint på menneskeheten at han måtte få utløp for denne aggresjonen. Jesus melder seg frivillig som skyteskive. Gud får endelig tilfredsstilt sin trang til å drepe, og i dag er han fornøyd fordi Jesus døde på korset.

En del mennesker ser ikke korset på denne måten. De ser det som at korset var en kjærlighetserklæring fra Gud. Han var ikke sint. Han forsonte verden med seg selv i Jesus og stiftet fred. Tilga all synd. Gjorde oss alle rettferdige ved Jesu blod. Kjærlighet til sine barn var motivasjonen. Ikke hat eller hevnlyst! Korset handler ikke om at Gud fikk hevnet seg på sin Sønn så vi kan gå fri. Men det er dette mange tror.

"Men Gud er en dommer og derfor rettferdig!", vil noen si. Ja, la oss se litt på hva slags type rettferdighet Gud praktiserte på korset. Rom 3,25-26: "Ham stilte Gud fram som nådestol ved troen, i Hans blod, for å vise sin rettferdighet, fordi Gud i sin tålmodighet hadde båret over med de synder som var gjort tidligere. Slik ville Han vise sin rettferdighet i den tiden som er nå, så Han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus."

Gud praktiserte en type rettferdighet som ikke har noe med hevn å gjøre. Tvert imot. Heller en type rettferdighet som tilgir og gir mennesket tilbake verdighet og en ren samvittighet. Ser du forskjellen? Det er flere måter å dømme noen på. Flere måter å praktisere rettferdighet. Hevn er bare én av måtene man oppnår rettferdighet på. Benådning er en annen type rettferdighet, beskrevet i de siterte versene.

Nei, Gud gikk ikke rundt og ønsket livet av folk. Han var ikke så sint at Jesus måtte gå imellom for å redde oss fra Far. Hva slags Far er det? Hva slags frelse er dette? Jeg tar avstand fra den klassiske måten å tolke korset på. Den framstiller Gud som en grusom Person Jesus må redde oss fra. "Gud er hat!", skrev Johannes i sitt brev i Bibelen. Ikke? Skulle nesten tro det slik en del kristne framstiller hva Gud gjorde i Jesus på korset.

Syndens lønn er døden. Det straffer seg å gjøre feil. Det har vi alle erfart. Og det var det Jesus gjorde - han tok på seg all synd slik at vi kunne få en ren samvittighet. Det var denne type straff Jesus bar. Ikke straffen fra en hevngjerrig Gud.

Kommentar #1

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Naglet til korset

Publisert over 8 år siden

”Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret, men vi aktet han for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger, straffen lå på han, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom” Esaias 53,4-5.

Her ser vi altså hvilken straff Jesus tok på seg: våre sykdommer, våre piner, våre misgjerninger og vår straff.

Kommentar #2

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

konsekvensen

Publisert over 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Jesus sa at han ga sitt liv frivillig. Ingen tok det fra ham. Under Loven var dødsstraff den ytterste konsekvens for synd. Vi sier jo at Jesus tok vår plass på korset. Og han gjorde det. Men straffen han tok på seg var nettopp døden - ikke evig pine. Hvorfor lider ikke Jesus evig tortur i et flammehav i dette øyeblikk? Det skulle han logisk sett ha gjort om han virkelig tok vår plass. Men så er ikke tilfelle.

Har også tenkt denne tanken om at Jesus, for å kunne ta straffen på seg måtte pinses med den samme pine som det fortapte menneske, hvis det var det som var konsekvensen av menneskes fall, at da skulle de måtte pinses i all evighet, i et flammehav.

Og som jeg har skrevet om dette før så var det mest løye at Gud som far ville kunne skape et menneske skapning, i det hele tatt. 

Kommentar #3

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
men vi aktet han for plaget, slått av Gud og gjort elendig.

At det var "vi" som aktet Jesus for plaget og slått av Gud, sier alt. Det var ikke Gud som straffet Jesus. Men det var det folk trodde. Denne misforståelsen har preget vårt syn på hva som skjedde på korset.

Jes 53,10 sier: "Det var Herrens vilje å knuse ham med sykdom." Når man leser denne setningen kan det høres ut som at Far går løs på Guttungen sin.

På hebraisk står bare disse tre ordene i denne setningen: pleased Lord bruise. På norsk: behaget Herren knuse. Ordet "knuse" kan også bety at man lar seg selv knuse. Det gir setningen en helt annen betydning. Og det stemmer med det Jesus sa om at han ga sitt liv frivillig. Ingen tok det fra ham. Far i himmelen tok det ikke fra ham. Det var mennesker som drepte Jesus, ikke Far. 

Vers 8: "Men hvem i hans tid tenkte på at han ble utryddet av de levendes land fordi mitt folks lovbrudd rammet ham." Jesus lot sitt folks lovbrudd ramme seg selv. Jesus tillot at folkets synder ble en straff han gladelig tok på seg. Jesus hentet straffen sin fra folkets synder - ikke Far. Far hadde selvsagt behag i dette. Det sier seg selv.

Kommentar #4

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Har også tenkt denne tanken om at Jesus, for å kunne ta straffen på seg måtte pinses med den samme pine som det fortapte menneske,

Godt å få bekreftelsen på at flere har tenkt det samme!

Kommentar #5

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Gud er kjærlighet

Publisert over 8 år siden

Tror du er litt på vidvanke med innlegget ditt, men igjen så tror jeg ikke at du er troende, for er du det, hadde du ikke kunne ha skrevet det du gjør.

Kommentar #6

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Tror du er litt på vidvanke med innlegget ditt, men igjen så tror jeg ikke at du er troende, for er du det, hadde du ikke kunne ha skrevet det du gjør.

Kan komme med noe mer konkret hva som er på vidvanke?

Kommentar #7

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Kan komme med noe mer konkret hva som er på vidvanke?

Du kan jo for en gangs skyld begrunne din egen tanke som du kom med i kommentar 2.  Vennligst vær konkret og dokumenter gjerne ut fra Bibelen.

Kommentar #8

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Se sitat

Publisert over 8 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Kan komme med noe mer konkret hva som er på vidvanke?

Jeg var konkret, se sitat i kommentar #5.

Kommentar #9

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg var konkret, se sitat i kommentar #5.

"Gud er hat!" var ironi, Rolf. Selvsagt står det "Gud er kjærlighet!" i Bibelen. Den tolkningen jeg er uenig i framstiller Gud som hatisk. 

Kommentar #10

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Jeg er en troende, Rolf. For the record. :)

Kommentar #11

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Du kan jo for en gangs skyld begrunne din egen tanke som du kom med i kommentar 2. Vennligst vær konkret og dokumenter gjerne ut fra Bibelen.

Jeg trodde at de var for så vidt enige om dette som dette innlegget gikk ut på, derfor spurte jeg om han kunne svare litt mer konkret på det, som tydelig ikke han var enig i i dette innlegget.

Nå har jo han som skrev innlegget svart selv på det, så jeg har fått det svar jeg spurte om.

Men hva mente du egentlig selv med det du skrever her?

Kommentar #12

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Hvorfor?

Publisert over 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Jeg er en troende, Rolf. For the record. :)

hvorfor henviser du da til at det står i Johannes sine brev i ditt innlegg

du skriver: ""Gud er hat!", skrev Johannes i sitt brev i Bibelen. Ikke?" Du kan godt kalle dette ironi, men det er også løgn.

Kommentar #13

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Du kan godt kalle dette ironi, men det er også løgn.

Jeg har svart på dette allerede, Rolf. Jeg gjers på å omskrive Johannes' uttalelse om Far for å få fram et poeng. Nok en gang, det står selvsagt at "Gud er kjærlighet!" i Johannes' brev. 

Jeg vet ikke om dette blir oppfattet som blasfemi, dårlig humor, eller hva du nå tenker. Jeg kan forsikre deg om at så ikke er tilfelle. Min hjertesak med mine innlegg er nemlig det motsatte: Jeg synes måten Far blir framstilt på av en del kristne, er helt feil. Han blir rett og slett framstilt som en ond, sint og hevngjerrig Gud. Det er dette jeg vil til livs. For jeg skjønner ikke hvordan kristne kan framstille Gud på denne måten, når Jesus brukte tre år av sitt liv på å oppklare disse misforståelsene.

Hvis du ikke tåler humoren min, får det så være. Jeg skriver noen ganger med en skarp penn for å få fram et poeng. Man kan ikke please alle, for å si det slik. Kan ikke ta hensyn til alle mulige reaksjoner folk måtte ha. Da må man la være å uttale seg i det hele tatt.

At det falt deg tungt for brystet at jeg brukte ironi ved å omskrive et vers, beklager jeg. Var ikke meningen å tråkke deg på føttene. Jeg skjønner at du tar troen din alvorlig. Kanskje det er best at du ikke leser det jeg skriver heretter så du slipper slike reaksjoner. Jeg er til tider krass med tastaturet for å få fram et poeng. Det er personligheten min. Venner?

:)

Kommentar #14

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Venner

Publisert over 8 år siden

Jeg er ikke noen uvenn med deg, bare det at jeg synes det er rart at du klarer å bruke ironi, altså løgn for å fram et peong som du sier. Herren øsnker jo bare at vi er Hans lys og salt i denne verden. Vi kan godt bruke sterke ord, men slik jeg forstår Herren skal vi alltid tale sannhet til hverandre.

Kan godt hende du forstår Ham annerledes.

Paulus sier det ganske godt synes jeg, og det er at vi skal søke kjærligheten og forsøke og leve som kopier av Kristus. Vi vet jo egentlig at vi vil feile om vi prøver å gjøre det i oss selv, men vender vi oss til Herren, det er da vi søker Kjærligheten, fordi det er Han som er kjærligheten i vårt liv, det er Han som er utøst i oss som alt i alle. Kan ikke helt huske hvor dette står, men noe kommer fram i 1 Kor kap 13.

Venner :-) Gjennom Herrens velsignelse. 

Kommentar #15

Bjørn Nilsen

16 innlegg  538 kommentarer

...

Publisert over 8 år siden

Denne Jesus ofret da ingenting. Han kom angivelig til jorden, døde og oppsto. Deretter dro han tilbake til himmelen i god behold. I det store perspektivet, kan man si at Jesus gjorde ikke noe annet enn å få et lite skrubbsår på kneet. Men noe stort offer, var det ikke!

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere