Johnny Eskedal

27

Ja, Jesus har virkelig levd!

Forsker Hilde B. Møller ved MF stiller spørsmål ved Jesu historiske eksistens i Vårt Land 8. august. Men med tanke på de sterke historiske bevis vi har fra det første århundre, er svaret gitt: Jesus fra Nasaret har virkelig levd!

Publisert: 8. aug 2013

Den jødiske historieskriveren Josefus skrev fire store verk i slutten av det første århundre, der iblant øyenvitneskildringer av Jerusalems fall i år 70. e. Kr. Han omtalte Jesus som en historisk person og stadfestet dermed det nytestamentlige vitnesbyrdet om hans liv: «På den tid levde Jesus som var et vist menneske, hvis det er tillatt å kalle ham menneske, for han utførte undergjerninger. Han var en lærer for slike mennesker som mottar sannheten med glede. Han trakk mange av jødene til seg, men også mange hedninger» (Antiq 18,55f).Tacitus, en annen historieskriver av romersk herkomst, omtaler Jesus som en historisk person i sin skildring av kristendomsforfølgelsen under keiser Nero (Annaler 15,44).  

Angående de nytestamentlige skriftene er det stor enighet om at de ble forfattet mellom år 50 og år 90 e. Kr. Tanken om at disse forfatterne, blant annet apostelen Peter, Johannes og Paulus, skulle ha konspirert og konstruert en fiktiv Jesus, er absurd – disse som selv led martyrdøden for sitt vitnesbyrd. - Eller at disse apostlene selv er fiktive og at hele kristendommen er en eneste stor løgn forfattet og forvrengt av jødiske myte-diktere og korrupte kirkefedre.

Evangeliene og brevene er troverdige og samtidige. De ble forfattet mens øyenvitner fortsatt levde - og de ble forfattet av øyenvitner: Jesu apostler og brødre. Paulus bekrefter dette i sitt andre brev til Korint: "Jeg overgav dere blant de første ting det som jeg selv mottok: At Kristus døde for våre synder etter Skriftene, og at han ble begravet, og at han oppstod på den tredje dag etter Skriftene, og at han ble sett av Kefas, deretter av de tolv. 6 Deretter ble han sett av mer enn fem hundre brødre på én gang. Av dem lever de fleste ennå, men noen er sovnet inn" (1Kor 15:3-6).

Spørsmålet om tro står ikke om Jesus har levd eller ikke. Det er en historisk kjensgjerning. Nei, spørsmålet er noe ganske annet: Er Jesus virkelig Guds Sønn? Døde han for menneskehetens synder? Stod han opp fra de døde? Vil han komme igjen for å dømme levende og døde?

Disse er troens spørsmål – og for oss som tror er svaret JA!

 

Mvh Johnny Eskedal,

master i Kristendom ved ATH, mellomfag historie ved UiTø

 

Kommentar #1

Chris Svendsen

10 innlegg  706 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Johnny Eskedal. Gå til den siterte teksten.
Spørsmålet om tro står ikke om Jesus har levd eller ikke. Det er en historisk kjensgjerning. Nei, spørsmålet er noe ganske annet: Er Jesus virkelig Guds Sønn? Døde han for menneskehetens synder? Stod han opp fra de døde? Vil han komme igjen for å dømme levende og døde?

Disse er troens spørsmål – og for oss som tror er svaret JA!

Så når det er snakk om at Jesus har levd eller ikke, da er det viktig å påpeke at det er en "historisk kjensgjerning", men når det er snakk om hvorvidt Jesus er Guds sønn, om han døde for menneskehetens synder, om han stod opp fra de døde, om han vil komme igjen for å dømme levende og døde, da handler det plutselig kun om å tro? Det er altså ikke alt det trengs bevis for... Haha, meget praktisk må jeg si!

At dette kommer fra en person som har en master-utdanning høres ikke særlig imponerende ut, men siden du tross alt er utdannet innen kristendom, kanskje du kan forklare det jeg skriver i en annen tråd her på VD - "Har Jesus virkelig levd?".

Kommentar #2

Jan Erik Paulsen

3 innlegg  22 kommentarer

Tja...

Publisert rundt 8 år siden

Tja... er vel bred enighet blant forskere om at det nevnte avsnittet fra Josefus (Testimonium Flavianum) er helt eller delvis uekte. Og når det gjelder å henvise til Bibelens eget vitnesbyrd om dens egen troverdighet, sa vel strengt talt Jesus det best (hvis vi nå først skal sitere Bibelen): "Dersom jeg vitner om meg selv, er mitt vitnesutsagn ikke gyldig". 

Kommentar #3

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Jeg kan ikke annet enn tro. Så får forskningen finne ut av detaljene sine. Det får bli som det vil. 

Kommentar #4

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Tro eller bevis? Eller bare tro uten bevis?

Publisert rundt 8 år siden

Johnny Eskedal:

Spørsmålet om tro står ikke om Jesus har levd eller ikke. Det er en historisk kjensgjerning. Nei, spørsmålet er noe ganske annet: Er Jesus virkelig Guds Sønn? Døde han for menneskehetens synder? Stod han opp fra de døde? Vil han komme igjen for å dømme levende og døde?
_______________________________________________________

Javel, og bevisene for alle hans gjerninger ligger strødd utover i alle historiebøker som finnes? Litt pussig det som står i 2.Tess.2.8: Da skal den lovløse åpenbare seg, han som Herren Jesus skal utrydde med pusten fra sin munn og tilintetgjøre den dagen han kommer i herlighet - underforstått v2-4: La dere ikke så lett bringe ut av fatning, og bli ikke skremt, verken av åndsbudskap, av påstander eller av brev som sies å være fra oss, om at Herrens dag alt er kommet. La ingen villede dere på noen måte! For først må frafallet komme og den lovløse vise seg, han som er fortapelsens sønn. Han står imot og opphøyer seg over alt som kalles gud og helligdom. Ja, han tar sete i Guds tempel og utroper seg selv til gud.

Stemmer din konklusjon da med Heb.9.27-28?

Slik alle mennesker må dø én gang og siden komme for dommen, slik er også Kristus ofret én gang for å bære syndene for de mange, og siden skal han for annen gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for å frelse dem som venter på ham.

Fortapelsens sønn er ingen andre enn Satan som er nevnt i Åp.20.7 etter tusenårsriket skal han slippes løs en kort tid ; Han skal dra ut og forføre folkene i alle fire verdenshjørner, Gog og Magog, og samle dem til strid. Og de er tallrike som havets sand. Men ild fór ned fra himmelen og fortærte dem

Hvem skal utføre denne handlingen hvis Jesus har hatt et oppgjør med synderen allerede?

Har du et relevant svar på den frågan?

Hvis ikke står det noe i Bibelen i Luk.12.49 som burde klø litt i øret: Ild er jeg kommet for å kaste på jorden. Hvor gjerne jeg ville at den alt var tent! 50 En dåp må jeg døpes med. Hvor nedtynget jeg er til den er fullført! 51 Tror dere at jeg er kommet for å gi fred på jorden? Nei, sier jeg dere, ikke fred, men strid.

Når oppfylte Jesus denne profetien når Heb.9.28 sier at når han kommer 2 gang, kommer han ikke for syndens skyld?

Er spørsmålet relevant i forhold til tidsforløpet?

Kommentar #5

Johnny Eskedal

27 innlegg  86 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Hei Jan Eirik 

De eldste gjenværende tekstvitnene på gresk av Josefus er fra 9.-14. århundre og det finnes bare noen ganske få skriftvitner til Josefusteksten, som det meste fra oldtiden, utenom de bibelske manuskriftene – som finnes i tusentall. Men Professor Shlomo Pines fant i 1972 en annen versjon av Josephus vitnesbyrd i en arabisk versjon. Manuskriptet er fra det tiende århundre. Der leser vi:

"På den tid var det en vis mann som ble kalt Jesus, og hans vandel var god. Han var kjent for å være rettskaffen. Mange av jødene og mange av andre nasjoner ble hans disipler. Pilatus dømte ham til korsfestelse og død. Men de som var blitt hans disipler ble ikke frafalne. De fortalte at han hadde vist seg for dem tre dager etter korsfestelsen, og at han var i live. Følgelig var han kanskje Messias, som profetene hadde fortalt skulle gjøre under.  Og den kristne stamme som fikk navnet sitt fra ham er ikke utryddet til denne dag"

Den har noe annet ordlyd, den kristne fremstilingen synes noe nedtonet.

Kommentar #6

Johnny Eskedal

27 innlegg  86 kommentarer

Stopper tråden

Publisert rundt 8 år siden

Takk til bidrag til tråden, men jeg stopper den her (for egen del).  Jeg viser heller til tråden: HarJesus verkeleg levd? . Jeg har nå lagt ut mitt innlegg også der, hvor temaet debatteres.

 

 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere