Sissel Johansen

58

En kultur for kvinnedrap

"Hun var i tenårene. Forholdet skranglet, hun ville ut. Han drepte henne med flere knivstikk. Spørsmålene som ble stilt i miljøet var hva hadde hun gjort? Hvordan gikk hun kledd? Hvordan provoserte hun ham? Ingen stilte drapsmannen til ansvar."

Publisert: 26. jun 2013

Dette skriver norsk-pakistanske Shazia Sarwar i sin tankevekkende tekst på VG+.

Hun beskriver enkelte kulturers godkjenning av drap på kvinner. Og skriver noe særdeles viktig i denne sammenheng: "Det handler om kultur. Vi forlater ikke kulturen når vi passerer grensen."

Hun skriver også følgende: "Det åpenbare forties altså, ikke bare av storsamfunnet, men også av hjelpeapparatet. Av kvinnene som kjenner oss. De er redd for å stemple innvandrermannen."

Dette er meget alvorlig! En misforstått snillisme koster dyrebare liv og bidrar til å opprettholde en mannskultur som på alle måter burde bekjempes med nebb og klør. Ikke minst i Norge. Men som Sarwar selv skriver: "storsamfunnet er for feige til å ta tak i dette".

Hun peker på det faktum at patriarkatet består, til tross for at hennes egen generasjon " stormer frem både på skolen og i arbeidslivet" og er sterkere og friere enn de noensinne har vært.

Hvordan kan så dette få lov å fortsette, i generasjoner, i et land der kvinnefrigjøringen ellers står sentralt - som i Norge?

Sarwar gir nok egentlig svaret selv, idet hun påpeker at innvandrermenn har et annet "støtteapparat" enn andre menn når de dreper sine partnere. De tillegges ikke den samme skammen i sine egne miljøer. De gjør jo bare det som faktisk er forventet av dem når deres kvinner ikke lever opp til forventninger.

Det er merkverdig at det ikke skrives mer om denne tematikken i norsk media. Desto modigere av en ung kvinne å sette søkelyset direkte på. Helt sikkert ikke helt ufarlig aktivitet for hennes del.

Som hun selv slår fast: det største sviket er å finne i egne rekker, men også de samfunn som kaller seg demokratiske, svikter disse kvinnene. I sine forsøk på å forstå og respektere forferdelige ukulturer.

Patriarkalske kulturer som åpner for og godkjenner at kvinner mishandles og drepes, må bekjempes og fordømmes på det aller sterkeste i Norge. Dette bør innvandrermiljøer og nordmenn stå sammen om. Uten unntak

Det finnes rett og slett ikke formildende omstendigheter!

Kommentar #51

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Litt mer som uroer meg:

Aftenposten hadde oppslag om «Gravide, ammende og syke faster under ramadan – stikk i strid med medisinske råd. Helsepersonell er bekymret for ammende og gravide som utsetter seg selv og barnet for helserisiko.»

En vordende mor kan sette egen og barnets helse i fare for ikke å føle seg utenfor resten av familien i fastetiden. DEt er sannelig ikke lett å være gravid eller ammende kvinne i den tiden.

 

Kommentar #52

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Et sukk

Publisert over 8 år siden

Har måttet tenke litt. Jeg savner dypt positiv informasjon/ positive nyheter – alt som blir gjort for å endre til det bedre. Det er som om vi dynger oss ned i det som er galt og som kanskje ikke fører til annet, enn mer avstandstaken til samfunnet. Jeg tenker stadig: Come on alle dere som gjør noe. Fortell om og evt hva dere oppnår og hva som kan gjøres bedre og hvordan. 

Kommentar #53

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Kampen pågår...

Publisert over 8 år siden

Ingen tvil om at veldig mange kjemper mot ukulturen allerede - og sikkert har gjort det i årevis.

Den linken jeg la ut ble jeg ledet til av en muslimsk kvinne, på FB. Hun skrev følgende til meg:

"det er i første rekke islam som tillater sånt, ikke kulturen, selv om kulturen og religionen er tett sammenvevet. Men feks kristne i området som lever i den samme kulturen gjør IKKE sånt. Derfor må det ha noe med religionen å gjøre, altså islam- ondskapens religion/ ideologi"

Jeg vil ikke navngi henne uten å ha spurt.

Hun la også ut denne linken - og sier hun kjenner seg godt igjen i dette fra sin egen barndom i Saudi Arabia.

Ja... jeg har forståelse for ditt ønske om positive nyheter, Wahl, men samtidig foregår det såpass mye grufulle overgrep på jenter og kvinner i disse kulturene at vi vel egentlig ikke kan forvente at det positive er det som har hovedfokuset.

Kommentar #54

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.
Jeg tenkte mer på at VD er full av slike saker

Men norsk media, generelt sett, er merkverdig lite opptatt av slike saker.

Til tross for hvor mange det faktisk finnes av dem...

Kommentar #55

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Ja Solveig, om ikke jeg sukker dypt, så hadde det vært kjekt med positive nyheter i denne sammenhengen. Kanskje vi må avfinne oss med at det foreløpig er langt mellom dem.

Kommentar #56

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Farlig for dem som kjemper!

Publisert over 8 år siden

Den muslimske kvinnen jeg viser til skriver også følgende i dag på FB:

"Min man er også exmuslim pluss 90% av våre venner.så det begynner å bli mange av oss. Flere og flere får opp øynene, men det koster oss dyrt for vi må stadig flytte rundt og må leve i skjul pga aggressive muslimer som hater oss fordi vi har forlatt islam. Da vil de helst drepe oss. En Hadith jeg kan referere, men ikke ordrett for jeg tar den etter hukommelsen: en dag kom Ali til profeten og sa at han hadde brent noen mennesker som hadde gått fra religionen (Islam). Mohammed irettesatte ham og sa at han ikke skulle brukt allahs straffemetode, MEN uten tvil, jeg ville også ha drept dem! - den fyren , altså den pedofile terroristen er liksom forbilde for millioner av muslimer, og de fleste vet ikke om hans grusomheter og tror at han er det beste mennesket som har levd... Grøss"

Videre skriver hun: "Det finnes masse gode mennesker som dessverre er opplært som muslimer, og om de kommer med noe som kunne få deres verden bedre, så er det alltid flere som tar livet av ideen eller like gjerne mennesket. Islam er bare en ting: ondskap i system, men muslimer er som regel så skremt at de ikke tør å forlate den"

Absolutt verdt å tenke over at vi nok slett ikke aner hva de som tar avstand fra Islam gjennomgår...

En bekjent av meg, som er psykiater, skriver følgende om æresdrap: "Dette er "falsk" ære, og bygger på projektive og svært skadelige psykiske mekanismer som bidrar til å opprettholde en voldskultur. Sunn ære handler om å ta ansvar for egne følelser, handlinger og integritet. Det er ikke å håndtere vanskelige følelser ved kontroll og voldsutøvelse, der kvinners normale utrykk for glede blir den verste synd, mens det er helt greitt å drepe"

Det synes for meg å være en ganske lang vei å gå... men det er lov å håpe!

Kommentar #57

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Mere svartmaling...

Publisert over 8 år siden

også denne linken ble lagt ut - og viser til fulle den forakt for kvinner som finner sted.

Jeg vil advare sarte sjeler (som meg selv) til å se på videoen!

Og mitt poeng er faktisk ikke å svartmale, men å åpne øynene til alle oss naive sjeler som lever her i uvitenhet og trygghet.

Vil tillate meg å løfte frem innlegget til vår dyktige kulturminister i denne sammenheng. Les det, og tenk over det!

Der skriver hun bl.a. følgende: "Slik har mange av Guds menn, utnevnte og selvutnevnte, lærde og imamer, skapt premisset om at mellom menn og kvinner er det et hierarki som tilsier at menn kan slå. Håndteringen av dette verset illustrerer at Gud ofte har havnet i hendene på mannsjåvinister.
Gud klarer seg nok fint. Men de Guds ord blir brukt mot, gjør ikke nødvendigvis det"

Kommentar #58

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Patriarkalsk ukultur: På æren løs

Publisert over 8 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.
Det synes for meg å være en ganske lang vei å gå... men det er lov å håpe!

 

Ja, kampen pågår. Ja, og det farlig å kjempe. Men det gjør en forskjell at kvinnene kjemper! Jeg forstår din fb-kontakt godt når hun sier at "Det finnes masse gode mennesker som dessverre er opplært som muslimer, og om de kommer med noe som kunne få deres verden bedre, så er det alltid flere som tar livet av ideen eller like gjerne mennesket

Det kan kjennes slik, men hun må huske at en kamp mot patriarkatet vil ta lang tid og kvinner vil bli motarbeidet til det siste. Heldigvis har hun en rekke muslimske menn bak seg som også kjemper mot dette patriarkatet

Jeg er nok ikke enig med henne i at dette har med islam som sådant å gjøre. Men at alt for mange menn bruker religionen til å undertrykke kvinne. Jeg har beskjeftiget meg med ultra-ortodoks jødedom. Vi finner de samme strukturer der. Og også i kristendom. Artikkelen i Reader's Digests som jeg viste til, skrevet av en pakistansk kvinne, handlet overhode ikke om religion, kun maktstrukturer og klanfeider og kvinnens posisjon opp i dette ...  ogselvsagt denne forskrudde æren. For jævlig.

Andre muslimer eller personer med muslimsk bakgrunn er sterk uenig i at æresdrap har med islam å gjøre, så som Shazia Sarwar, som på bakgrunn av sin artikkel Se det, si det! i en kommentar på fb betoner at «Dette handler ikke om religion. Det handler om patriarkalske samfunn

Når det gjelde positive innslag så skjønner jeg at jeg har uttrykt meg uklart.  Her er noe av det jeg tenkte på, om å formidle noe positivt som mennesker gjør med denne uhumskheten. Her er det en kvinne som gjør noe – ikke bare påpeker. Jeg klipper flg fra saken

«– For frihet, likestilling og kjærlighet.

Deeyah mener æresdrap bunner i at gruppens interesser kommer foran individers ønsker og behov.

– All form for individualitet, spesielt fra kvinner, blir slått ned på og forhindret i så stor grad som mulig. Represaliene kan være mishandling, trusler, tvangsekteskap, vold og trakassering, og i verste fall drap.

Omdømme blir viktigere enn den enkeltes lykke, og dersom gruppen føler seg truet, forsterkes æreskulturen.

– Dette behovet for å beskytte den kollektive æren og identiteten kan ofte være enda sterkere i minoritetssamfunn i Vesten, fordi man frykter at gruppen kan bli svakere og trues av umoralen i vestlige storsamfunn. (…)

Kvinner med minoritetsbakgrunn som lever i vestlige samfunn, må kjempe mot to typer diskriminering. Det ene er rasisme, og den andre er det tyngende og begrensende presset fra eget minoritetssamfunn som begrunnes i kultur og tradisjon. (…)»

God natt alle sammen.

Kommentar #59

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Wahl

Publisert over 8 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.
Jeg er nok ikke enig med henne i at dette har med islam som sådant å gjøre. Men at alt for mange menn bruker religionen til å undertrykke kvinne. Jeg har beskjeftiget meg med ultra-ortodoks jødedom. Vi finner de samme strukturer der. Og også i kristendom.

Tror du det spiller noen rolle hva DU tror i denne sammenhengen.? Når du sår tvil om det disse kvinnene sier,som kjenner miljøet fra innsiden,er du med på å legge lokk over hele problemet med islamsk kvinnefiendtlighet,og dermed hjelper du ingen muslimske kvinner i det hele tatt.

Og så kommer selvfølgelig den sedvanlige sammenligningen med jødisk ...og til og med KRISTEN kultur...som du kaster i samme sekken for å fjerne fokus fra islam som ROTEN til djevelskapen.

Hva kommer det av Wahl,at du ALLTID gjør denne koblingen når kritikk av islamsk kultur kommer opp til debatt.?
Du gjør jo dermed den lett synlige tabben ved dette at du går i forsvar av islam....Ser du ikke det..?

Kommentar #60

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Ja

Publisert over 8 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.
Det synes for meg å være en ganske lang vei å gå... men det er lov å håpe!

Men skal all denne grusomme djevelskapen komme fram i lyset,må den omtales i media,og konfronteres mot de rette miljøene i Norge.
Og hvem er det.? Jo, islamsk råd,islam net..imamer..osv,så de ledende muslimene får sannheten vist opp i ansiktet.
For det kan vel ikke være sånn at de ikke vet hva som foregår blant sine egne..? Nei,dette vet de nok,men det blir skjøvet under teppet i frykt for at det norske folk skal reise seg og forlange en slutt på svineriet.
Dette er en sak for politikere..men hvor mye pepper har Frp fått når de nevner slikt...? Naiviteten lyser lang vei,og det ser ut som om de tror spøkelset forsvinner bare de lukker øynene hardt nok igjen og ikke snakker om det.
 

Kommentar #61

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Tror du det spiller noen rolle hva DU tror i denne sammenhengen.? Når du sår tvil om det disse kvinnene sier,som kjenner miljøet fra innsiden,

Kunne Holt være så vennlig og lese nøye hva og hvorfor jeg skrev "Jeg er nok ikke enig med henne i at dette har med islam som sådant å gjøre"?

En muslim er ikke en muslim. Også jeg referer til hva muslimske kvinner sier! Les gjerne nøye hva muslimske kvinne sier Her og  denne Se det, si det! Begge kvinnene som kjenner problematikken innenfra sier at det dreier seg om kultur!

En muslim er ikke en muslim. En mulim fra Bosnia, fra nord afrikanske land eller andre steder fra er oppvokst i forskjellige kulturer. Har aldri hørt om bosnikker her i Norge der æresdrap er en del av kulturen. Jeg lar meg gjerne belærer.

Apropos "vennlig": Det hadde vært så fint om Holt la vekk sin balltreretorikk. Det eneste jeg opplever med hans kommentarer, er at han slår folk og meg i hode. Meget uvennlig, vil jeg si.

Kommentar #62

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Ja

Publisert over 8 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.
En muslim er ikke en muslim. Også jeg referer til hva muslimske kvinner sier! Les gjerne nøye hva muslimske kvinne sier Her og denne Se det, si det! Begge kvinnene som kjenner problematikken innenfra sier at det dreier seg om kultur!

Muslimske kvinner forteller om SIN kultur...og den kulturen er formet i et muslimsk miljø...

Jeg fatter ikke da hvorfor du og andre til stadighet..og så og si hver gang,går ut og forsvarer islam som en religion som liksom ikke skal ha skylda for nesten noen av de avskyelige skikkene de har....

En KULTUR dannes ikke i et vakuum uten en ideologi i bunnen..1+1 er fortsatt 2. 

Kommentar #63

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Nei

Publisert over 8 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Muslimske kvinner forteller om SIN kultur...og den kulturen er formet i et muslimsk miljø...

Æhem, denne patriarkalske kulturen ble til leeeenge før islam kom til i historien. Det er bare å lese seg opp på historie og ikke minst på GT.

Så har jeg lyst til å se deg rett i øyne, og si:

"Jeg forsvarer ikke islam som religion. Jeg forsvarer INGEN religion overhodet. Absolutt ingen. Men jeg forsvarer retten til å tro så sant man ikke bruker religionen til å skade andre. Og i denne tråden snakker vi om at en religion skader andre - kvinnen. De muslimske menn (og kvinner) som misbruker religionen til å undertrykke kvinner er slettes ikke allene om det."

Da trekker jeg øyne mine tilbake. Ha en fin kveld.

Kommentar #64

Øystein Hansen

1 innlegg  569 kommentarer

Håpløse Wahl

Publisert over 8 år siden

Nei, Sissel Johansen, du svartmaler ikke. Jeg tror det som kommer fram bare er toppen av isfjellet.

Endelig var det nå et forfriskende tilløp til å henge bjella på katten, - til å sette fingeren på problemet. Slik ex-muslimene har følt det på kroppen.

Så kommer igjen Solveig Wahl trekkende med dette patriarkat-pratet sitt. Dermed dreper hun debatten enda en gang - for andre gang i samme tråd!

Damen er komplett håpløs, og nytter ikke å debattere med om dette temaet. Kanskje hun har et problematisk forhold til menn?

Slike holdninger irriterer meg - når man tenker på de stakkars ofrene som lider. Det gjorde sterkt inntrykk å lese det som kvinnene skriver til Sissel Johansen - det er så en er på gråten.

Og den sterkeste kritikken skal rettes mot den rødgrønne regjeringen, som har gjort knefall for islam. Og vil tolke og klassifisere det som her kommer fram som hate-speech.

Vi ve at mange kristne blir sendt tilbake til forfølgelse i de land de kom fra, mens muslimer får bli. Norge IDAG skriver om sånt. Og det har også i noen medier vært hevdet at tolker for asylsøkere, som ofte er muslimer, vrir og vrenger på det kristne asylsøkere sier.

Verken dette glødende muslimhatet mot jøder, burkaen som gjør at kvinnene ikke får sol og utvikler skjørbuk, eller tendensen til å gifte seg med sine nieser og nevøer, slik at barna får skavanker, legges av ved Svinesund. Men helsepersonell tør ikke snakke om det.

Stå på Sissel, kom fram i lyset med djevelskapen. Våg og sette navn på det.

Hjertet mitt blør for disse stakkars menneskene!!

 

Kommentar #65

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere