Edvart Askjem

19

KrF og bekjennelsesparagrafen

Publisert: 18. jun 2013

Etter partiets landsmøte i april er den såkalte bekjennelsespararafen erstattet med to formålsparagrefer.

Disse lyder slik: § 1. Krf's formål er å fremme en kristendemokratisk politikk bygget på det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret. KrF's verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter.

§2. Alle tillitsvalgte og folkevalgte for KrF er forpliktet på og skal arbeide for partiets kristne verdigrunnlag slik det er definert i §1.

For meg forteller dette at partiet er like forpliktet på sitt kristne grunnlag nå som før og tilstrekkelig til at jeg fortsatt vil stemme på det eneste kristelige partiet som har noen sjanse til å gjøre seg gjeldende i det politiske liv etter valget.

Kommentar #1

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Hva er "kristelig"?

Publisert nesten 9 år siden

Krfs leder Knut Arild Hareide skrev følgende på Krfs hjemmeside:

"Jeg er opptatt av at vi må sikre alle rett til å leve i forpliktende samliv, det gjelder selvsagt også homofile og lesbiske. Jeg har ledet programarbeidet og støtter vedtaket som ble fattet idag, men jeg blir dypt skuffet over at delegater på vårt landsmøte bruker vår talerstol til å si at homofilt samliv er unatulig, og at det er hån mot skaperverket. Det er ikke KrFs syn. Kanskje kunne noen medium også referert til Peter Walseths innlegg i dag. Etter min bedømming var det det innlegget som fikk den største applausen idag."

Mener Askjem at dette er i pakt med det kristne verdigrunnlaget KrF skal stå for og som tillitsvalgte skal forplikte seg på? Anser nå KrF at "homofilt samliv er naturlig" og forenlig med "Bibelen og den kristne kulturarven"?

Kommentar #2

Edvart Askjem

19 innlegg  180 kommentarer

"Hva er kristelig"

Publisert nesten 9 år siden

Må bare erkjenne at jeg synes dette er vanskelig og ikke deler det synet Hareide gjør seg til talsmann for, men det er ikke nok for meg til å forlate partiet.

For å få et parti en fullt ut er enig i, må en vel gjøre som Terje Simonsen - stifte sitt eget parti

Kommentar #3

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Skal dette voteres over allerede nå igjen?

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere