Tania Randby Garthus

69

Når ideologien overstyrer etikken

Her om kvelden ble jeg sittende å se på debatten på NRK der vår justisminister argumenterte for utkastelse av lengeboende barn i Norge. Tilsvaret fra lederen av Noas avslørte myndighetenes retorikk på en slik måte at hulheten og tomheten ble avslørt.

Publisert: 16. jun 2013

Argumentene for utkastelse av lengeboende barn fremstår så blottet for moral og etikk at man kan få frysninger av mindre.

Se debatten på: http://tv.nrk.no/serie/debatten1/nnfa51061313/13-06-2013

Å  lyve for myndighetene gjøres om til en handling så stor og alvorlig at det legitimerer brutalitet mot barn. Å true det hellige asylinstituttet og undergrave utlendingsmyndighetene ved å skjule identitet, er blitt symbolet på en av vår tids alvorligste forbrytelser.

Ingen spør om bakgrunnen og motivet for løgnen. Ingen spør om dette var det minste av to onder for å beskytte en tredjepart.

Et av budene i Bibelen er "du skal ikke lyve". Men selv Guds ord åpner opp for løgn når det redder liv. Gud gir rom for at onder kan veies opp mot hverandre.

Å tenke etisk handler om å veie ting opp mot hverandre, det handler om å se helheten, det handler om å bruke skjønn, klokskap og å ta menneskelige hensyn. Hele vårt rettsvesen er tuftet på denne tenkningen.

Hvis en regel eller en lov "du skal ikke lyve" gøres om til et mantra som blir et absolutt, uten rom for noen form for formildende omstendigheter gis også brutaliteten tilsvarende rom. Det er dette vi ser og opplever i Norge i dag i behandlingen av de lengeværende asylbarna.

Norske myndigheters opptreden oppleves uetisk, kynisk og kald. De har innført en regel der mennesket er til for regelens skyld og ikke regelen for menneskets skyld. Regelen; "du skal ikke lyve for utlendingsmyndighetene" har blitt en hellig ku som skal forsvares koste hva det koste vil.

Nå koster det barn håpet om en fremtid. Barna ofres på myndighetens alter. De er prisen myndighetene er villige til å betale for sin hellige regel.

 

Kommentar #1

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Ideologi ER etikk. Også når vi er uenige i etikken og tror på en annen etikk.

Politikk (ideologi) ER klasifisert under moralfilosofi (etikk) i filosofien. Det finnes mange moralfilosofier som kan være motsattser. Altså, det noen kaller moral kan andre kalle umoral.

Vi er nok mange som reagerer på at mennesker kastes ut av landet.

Kommentar #2

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

De fleste er ganske enige om dette

Publisert over 8 år siden

Selv om vi roper opp om at den praksis som føres er umennesklig og ond bør vi vel alle stille oss spørsmålet om hva vi selv er villige til å forsake og hvor langt vi selv er villige til å gå. Det er noen få som kommer til oss men hva om det ble mange. Vi har det godt i dette landet og vi tar vel det som en selvfølge de fleste av oss.

Vi forventer at fellesskapet skal forsake og ha god moral og etikke men stiller sjeldent spørsmål ved vår egen moral og etikk. 

Er det moralsk av oss med det forbruket vi har og ikke minst med den overflod vi har å stort sett beholde den for oss selv? Er vi som enkeltindivider bedre etisk og moralsk rustet enn fellesskapet. Gjennom fellesskapter gis det ganske mye til utviklingshjelp, til trengende ja til veldig mye. Det gis lang langt mer enn den samlede summ vi som individer gir og helhetsoversikten er nok også en liten smule bedre for fellesskapet enn for oss indiver som kikker på tittekassen en godkveld og gremmes over det vi får se. 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere