Tor Martinsen

44

Hvorfor så redd for Guds sabbat?

2 Mos 20,11 For på seks dager dannet Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem, og Han hvilte på den sjuende dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.

Publisert: 1. mai 2013

Jeg har ofte lurt på hvorfor det er så sterk motstand mot en dag som Gud har velsignet og lyst hellig, en dag som Gud satte av til hellig bruk for menneskene allerede i Edens hage, en dag uten det daglige strev og slit, men i stedet for fylt med hvile i Guds nærvær. Sabbaten er Herrens dag (Jes 58,13), fordi det var vår Herre og Frelser Jesus Kristus som skapte sabbaten som ukens syvende dag i skapelsesuken (Joh 1,3

Sabbaten er en av to forordninger vår Gud innstiftet i Edens hage før synden kom inn i verden. Den andre forordningen er ekteskapet. Begge forordninger er hellige for Gud og det skal ikke mennesker tukle med, (3. Mos 19,30 - Matt 19,5-6). Sabbaten har vært under press og angrep helt fra de tidligste tider, og det er bare fantasien som setter grenser for hvilke argumenter som konstrueres for ikke å holde Guds sabbat hellig. Ekteskapet har ikke vært under samme press som sabbaten, ikke før nå i våre dager da kjønnsnøytral ekteskapslov vedtas i land etter land. Men ekteskapet skal ikke diskuteres her, det er en annen diskusjon.

 

Her følger noen av de vanligste argumentene for ikke å holde Guds sabbat:

1) Sabbaten var/er bare for jødene.

2) Vi kan holde hvilken som helst dag som sabbat da alle dager er like.

3) Vi vet ikke hvilken dag som er ukens syvende dag for det har vært gjort endringer i kalenderen.

4) Sabbaten ble til som et minne over utgangen fra Egypt.

5) Søndagen har blitt sabbaten som et minne over oppstandelsen.

Dette er altså fem av de vanligste argumentene mot å holde Guds sabbat, ukens syvende dag hellig. Men, er det noe hold i disse argumentene? La oss se.

1) Sabbaten ble innstiftet av Gud allerede på skapelsens syvende dag i Edens hage (1. Mos 2,2-3 og 2. Mos 20,11), og det skjedde mer enn 2000 år før første jøde så dagens lys. Dessuten så kaller Gud sabbaten for sin hellige dag (Jes 58,13), Gud sier ikke jødenes hellige dag, men min hellige dag.

Konklusjon: Det er ikke riktig at sabbaten ble til for jødene.

2) Mange bruker et enkelt vers for ”å vise” at alle dager er like (Rom 14,5). Problemet med dette verset er at det tar for seg de seremonielle dagene. De seremonielle dagene er en del av offertjenesten og prestetjenesten som skulle peke fram mot Kristus fordi synden hadde kommet inn i verden. Sabbaten ble innstiftet før synden gjorde sitt inntog, og er derfor utenfor de seremonielle lovene og reglene som forordnet prestetjenesten i gammeltestamentlig tid. Det man ser bort fra når man hevder at alle ukedagene er like er det som står om dagen i skapelsesberetningen. Ukens syv dager blir alle omtalt mellom 1. Mos 1,1 og 1- Mos 2,3, og her kan vi lese hva Gud gjorde hver enkelt dag. Det er kun når vi kommer til den syvende dagen i uken at det står at Gud velsignet og lyste dagen hellig (1. Mos 2,3). Den syvende dagen er derfor opphøyet av Gud og satt til side for hellig bruk som kommer til uttrykk i det at Gud lyste den syvende dagen hellig og velsignet den.

Konklusjon: Det er en vesentlig forskjell på ukens syvende dag som er velsignet og helliget av Gud og de seks øvrige dagene som ikke er det.

3) Det er sant at kalenderen har blitt forandret, men har det hatt noen innflytelse på den ukentlige syklusen? Vi vet fra lidelseshistorien at Jesus døde på korset på forberedelsesdagen (Luk 23,54), som er det samme som vår fredag, det er jo derfor denne spesielle dagen kalles Langfredag. Vi vet også fra den samme historien at Jesus sto opp på ukens første dag (Luk 24,1.6), som vi kaller 1. Påskedag og som er søndagen. Mellom fredag og søndag finner vi lørdagen (Luk 23.56), og da søndagen er den første dagen i uken i følge Bibelen så må lørdagen ble ukens syvende (og siste) dag. Men dette var på Jesu tid vil sikkert mange si, å følge opp med at pave Gregory XIII endret kalenderen i 1582. Det er sikkert og visst at han endret kalenderen, han fjernet rett og slett 10 dager fra kalenderen (for å tilpasse de minuttene som hadde akkumulert seg siden Julius Cesar innførte sin kalender i år 46 f.Kr. (den julianske kalender). Men hvilken effekt hadde denne undringen på den ukentlige syklus. Absolutt ingen, for selv om han fjernet 10 dager beholdt han syklusen allikevel, og kalenderen gikk fra torsdag 4. oktober til fredag 15. oktober.

Konklusjon: Vi vet inderlig godt at ukens syvende dag er den samme i dag som da den ble innstiftet i Edens hage.

4) Dette er mildt sagt et underlig argument, og de som bruker dette for ikke å holde Guds sabbat klynger seg til 5. Mos 5,13-15: #13 Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, 14 men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. På den dagen skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du, din sønn, eller din datter, din tjener, eller din tjenestekvinne, din okse, ditt esel eller noen av dyrene dine eller den fremmede som bor innenfor dine porter, for at både din tjener og din tjenestekvinne kan hvile på samme måten som du. 15 For du må huske at du var en trell i landet Egypt, og at Herren din Gud førte deg ut derfra med mektig hånd og utrakt arm. Derfor har Herren din Gud befalt deg å holde sabbaten.# Det er vers 15 som brukes for å forsvare dette synet at sabbaten ble til for å minnes utgangen fra Egypt. Men ser vi nøyere på vers 14 så finner vi at Guds folk når de kommer til det lovede landet skal ta hensyn til alle som bor i landet at ingen skal jobbe på sabbaten. Det er fangenskapet i Egypt og den behandlingen de fikk der de skal huske, ikke selve utgangen, for at de ikke skal gjøre det samme mot sine tjenere, tjenestekvinner, dyrene eller de fremmede som egypterne gjorde mot dem. Vi finner det samme prinsippet i 3. Mos 19,33-34 og i 5. Mos 24,17-18 hvor Israels folk blir bedt om å huske at de var slaver i Egypt og at de ikke skal behandle sine tjenere på samme måte som de selv ble behandlet.

Konklusjon: Verken budet om å være rettferdig eller å holde sabbaten ble gitt for å huske utgangen fra Egypt, men Gud ville lære folket at da Han i sin godhet brakte dem ut av fangenskapet ga dem en god grunn for å behandle enker, fremmende ja til og med dyrene rettferdig.  

5) Jesu oppstandelse skjedde utvilsomt på en søndag. Det har vi Bibelens ord på, men det finnes ikke en eneste liten antydning i Bibelen på at sabbaten skulle endres på grunn av Jesu oppstandelse. Vi kan trygt gå ut fra at Jesus gjorde mye stort og mange under på alle ukens dager. Jesus døde på en fredag, og uten at Han først døde så kunne han naturligvis heller ikke ha stått opp igjen, men det er ingen som vil flytte sabbaten fra lørdagen til fredagen av den grunn. Oppstandelsen er nok et av de meste dramatiske øyeblikkene i historien, men Jesu død er jo viktigere for oss da det var dette som beredte veien for vår frelse, noe hans oppstandelse ikke gjorde. Det finnes ingen tegn på at vi skal holde søndagen som sabbat til tross for Jesu død og oppstandelse. Det finnes imidlertid et minnesmerke over Jesu død og oppstandelse som vi finner i Rom 6,4 #Vi ble altså begravet med Ham ved dåpen til døden, for at slik som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, slik skal også vi vandre i et nytt liv.#

Konklusjon: Det er dåpen, ikke sabbaten, som er minnesmerket over Jesu lidelseshistorie med hans død, begravelse og oppstandelse. 

Kommentar #1

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Hei Tor

 

 

Enkelt og greit, så tror jeg ikke noen har noen ting i mot sabbaten som Hellig dag, for sabbaten kan være til nytte for den som holder sabbaten i tro. Men at man gjør den til et lovbrudd, er det som skaper reaksjoner, Det jeg tenker på når jeg sier lovbrudd er at holder man ikke dette budet om å hold sabbaten hellig så er det lovbrudd. For det er stor forskjell på den gamle pakten kontra den nye. To bilder med forskjellige mål. Slik er det med bruken av sabbaten også. Uten tro så er ikkE sabbaten handlekraftig. Da blir den lovisk. enkelt og greit.

 

 

mvh

Rune

Kommentar #2

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Enkelt og greit, så tror jeg ikke noen har noen ting i mot sabbaten som Hellig dag, for sabbaten kan være til nytte for den som holder sabbaten i tro. Men at man gjør den til et lovbrudd, er det som skaper reaksjoner, Det jeg tenker på når jeg sier lovbrudd er at holder man ikke dette budet om å hold sabbaten hellig så er det lovbrudd. For det er stor forskjell på den gamle pakten kontra den nye. To bilder med forskjellige mål. Slik er det med bruken av sabbaten også. Uten tro så er ikkE sabbaten handlekraftig. Da blir den lovisk. enkelt og greit.

Kan du være så snill at du for en gangs skyld holder deg til hva jeg legger opp til, ikke begynne med det sedvanlige tullet du kommer drassende med hver gang sabbaten eller loven tas opp.

Det som skal diskuteres er de fem punktene under her, ikke hvorvidt det er lovisk eller ikke å holde sabbaten. Forstår du dette Rune? Hvis ikke ønsker jeg at du ikke deltar for det blir bare tull og avsporinger.

Til diskusjon står altså følgende:

1) Sabbaten var/er bare for jødene.

2) Vi kan holde hvilken som helst dag som sabbat da alle dager er like.

3) Vi vet ikke hvilken dag som er ukens syvende dag for det har vært gjort endringer i kalenderen.

4) Sabbaten ble til som et minne over utgangen fra Egypt.

5) Søndagen har blitt sabbaten som et minne over oppstandelsen.

 

Mine argumenter finner du under.

 

Vanskelig?

Kommentar #3

Mor.ten Ska.hjem

0 innlegg  32 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Hvilke bibelsteder har du i tankene når du sier at alle mennesker til all tid er pålagt å holde sabbat?

Og hvordan mener du vi skal holde sabbat? Moseloven har ganske klare regler ang. sabbaten, men jeg antar at du ikke mener deg bundet av dem.

Kommentar #4

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Kan du være så snill at du for en gangs skyld holder deg til hva jeg legger opp til, ikke begynne med det sedvanlige tullet du kommer drassende med hver gang sabbaten eller loven tas opp.

Det som skal diskuteres er de fem punktene under her, ikke hvorvidt det er lovisk eller ikke å holde sabbaten. Forstår du dette Rune? Hvis ikke ønsker jeg at du ikke deltar for det blir bare tull og avsporinger.

Til diskusjon står altså følgende:

1) Sabbaten var/er bare for jødene.

2) Vi kan holde hvilken som helst dag som sabbat da alle dager er like.

3) Vi vet ikke hvilken dag som er ukens syvende dag for det har vært gjort endringer i kalenderen.

4) Sabbaten ble til som et minne over utgangen fra Egypt.

5) Søndagen har blitt sabbaten som et minne over oppstandelsen.Mine argumenter finner du under.Vanskelig?

Hei Tor

 

 

vanskelig? Nei. Din overskrift var som følger hvorfor så redd for Guds sabbat, Jeg svarte på dette. Jeg trenger ikke gå så mye mer i dybden på dette Tore. Svaret ligger i den nye pakt som du så glatt aviser.

 

 

mvh

Rune

Kommentar #5

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Konklusjon: Det er dåpen, ikke sabbaten, som er minnesmerket over Jesu lidelseshistorie med hans død, begravelse og oppstandelse.

:-) Nok en gang, Takk!

Jeg tror hovedgrunnen til at folk ikke vil holde Herrens Dag, Sabbaten er at da viser man offentlig at man ønsker å tilhøre Ham alene og ikke verden. Man viser Gud og verden at Han er først, først.

2 Mos 31,13 Tal til Israels barn og si: Mine sabbater skal I holde; for det er et tegn mellem mig og eder fra slekt til slekt, forat I skal vite at jeg er Herren som helliger eder.

3 Mos 19,3 I skal ha ærefrykt enhver for sin mor og sin far, og I skal holde mine sabbater; jeg er Herren eders Gud.

3 Mos 26,2 Mine sabbater skal I holde, og for min helligdom skal I ha ærefrykt; jeg er Herren.

Esek 20,12 Også mine sabbater gav jeg dem, så de skulde være til et tegn mellem mig og dem, forat de skulde vite at jeg er Herren, som helliger dem.

Esek 20,20 Og hellighold mine sabbater! De skal være til et tegn mellem mig og eder, forat I skal vite at jeg, Herren, er eders Gud.  

Det er en kamp om hver eneste sjel og djevelen forsøker å bedra folk til å tro de tilhører Ham mens de egentlig i sin tro tilhører Djevelen. Det eneste som skal til for at han skal miste sin makt er å å velge å følge Jesus istedet for å ikke følge Ham.

Am 4,11 Jeg har omstyrtet byer iblandt eder, således som Gud omstyrtet Sodoma og Gomorra, og I blev som en brand som er revet ut av ilden; men I har ikke omvendt eder til mig, sier Herren.

Sak 3,2 Men Herren sa til Satan: Herren refse dig, Satan! Herren refse dig, han som har utvalg Jerusalem! Er ikke denne mann her en rykende brand, revet ut av ilden? 

Kommentar #6

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Det er spesielt to grunnar til at me skal halda sabbaten.

Det står i Åp 14.

”Eg såg endå ein engel, som flaug høgt oppe under himmelkvelven. Han hadde eit evig evangelium å forkynna for dei som bur på jorda, for alle folkeslag og ætter, tungemål og folk. 7 Og han ropa med høg røyst: «Ottast Gud og gjev han æra! For no er timen komen då han skal HALDA DOM. Tilbed han som SKAPTE HIMMEL OG JORD hav og kjelder!»

1. MINNA OSS OM SKAPELSEN FOR 5985 ÅR SIDAN.

2.MINNA OSS OM DOMMEN SOM KJEM NO ETTER 6000 ÅR.

I dei fyrste versa i Åp 14 vert desse 144.000 nemnd . Dei er på SION-FJELLET.

For frå Jerusalem kjem det ein rest,
frå Sion-fjellet ein flokk som er berga.
Dette skal Herren, Allhærs Gud,
gjera i sin brennhug.” Esaias 37
 

Kvar er det?

Jau , det er GUDS HEILAGE FJELL - TEMPELHØGDA i det bokstavlege Jerusalem.

 

"Men Juda-ætta valde han ut
        og Sion-fjellet, som han elskar.
   
Han bygde sin heilagdom himmelhøg.." Salme 78

 

"Stor er Herren, og høgt er han lova
        i vår Guds by, på hans heilage fjell.
     

 

Det reiser seg fagert, ei glede for all jorda,
        Sion-fjellet lengst i nord,
        byen åt den store kongen." Salme 48

I same synet fekk eg sjå Lammet stå på SION-FJELLET, og saman med det dei 144 000 som hadde namnet til Lammet og namnet til Far åt Lammet skrive på panna. 2 Frå himmelen høyrde eg ein lyd som brusen av veldige vassmengder og drønn av sterk tore. Og lyden var som når harpespelarar spelar på harpene sine. 3 Og dei song ein ny song framfor kongsstolen og dei fire skapningane og dei eldste, ein song som ingen kunne læra utan dei 144 000, dei som er frikjøpte frå jorda”

Det er desse som lever når Yeshua kjem med himmelens skyer til Oljeberget om nokre år.

 

Sabbaten er Guds segl.

 

"Når de kjem inn i det landet eg vil gje dykk, skal landet ha ei sabbatskvild for Herren.  3 Seks år skal du så til åkeren din, og seks år skal du skjera vintrea dine og samla inn grøda i landet.  4 Men i det sjuande året skal det vera full kvile for landet, ein sabbat for Herren." 3 Mosebok 25

 

No skal snart Gud føra oss inn i Kanaans Land og jorda skal få kvila etter 120 jubileum med kamp.

 

"And the LORD said, My spirit shall not always strive with man, for that he also is flesh: yet his days shall be an hundred and twenty years." 1 Mosebok 6

http://www.triumphpro.com/120-years-x.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar #7

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Det som skal diskuteres er de fem punktene under her, ikke hvorvidt det er lovisk eller ikke å holde sabbaten. Forstår du dette Rune? Hvis ikke ønsker jeg at du ikke deltar for det blir bare tull og avsporinger.

Til diskusjon står altså følgende:

1) Sabbaten var/er bare for jødene.

2) Vi kan holde hvilken som helst dag som sabbat da alle dager er like.

3) Vi vet ikke hvilken dag som er ukens syvende dag for det har vært gjort endringer i kalenderen.

4) Sabbaten ble til som et minne over utgangen fra Egypt.

5) Søndagen har blitt sabbaten som et minne over oppstandelsen.Mine argumenter finner du under.Vanskelig?

Du har en morsom vri her, Martins1, når du innbyr til debatt om sabbaten, men krever at deltagerne kun skal debattere de argumenter du selv finner for godt å reise mot ditt eget standpunkt.

Du nevner ikke det viktigste argumentet mot sabbaten.

Kommentar #8

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Mor.ten Ska.hjem. Gå til den siterte teksten.
Hvilke bibelsteder har du i tankene når du sier at alle mennesker til all tid er pålagt å holde sabbat?

Og hvordan mener du vi skal holde sabbat? Moseloven har ganske klare regler ang. sabbaten, men jeg antar at du ikke mener deg bundet av dem.

Du har et godt poeng da du sier at Moseloven har klare regler for sabbaten, men at vi ikke er bundet av disse. Vi må nemlig skille mellom seremonielle lover og moralloven, eller mellom Guds lov og Moseloven. Guds lov ble skrevet med Herrens egen finger på steintavler som senere ble lagt nede i Paktens ark. Moseloven ble skrevet med Moses´ finger på pergament eller skinn som ble lagt utenfor Paktens ark. Dette forteller oss at det er en distinkt forskjell mellom Guds lov = De ti bud slik de står i 2. Mosebok kap. 20, og Moseloven med sine rituelle lover, seremonilover, renhetslover osv. Også forfatterne i NT skiller mellom Guds lov og Moseloven. Mye av Moseloven ble gitt eksplisitt til Israels folk mens de var i ørkenen, andre deler av Moseloven har vi faktisk implementert i vår tid slik som renhetsloven, mens de seremonielle lovene ble gitt for å vise hen til det som Jesus Kristus skulle gjøre fra hans dåp og til korset og hva han gjør i det himmelske tempel i dag. Disse seremonielle lovene var altså kun et skyggebilde av det som skulle komme, og disse seremonielle lovene ble korsfestet sammen med Jesus da prestetjenesten med ofringer møtte sitt bilde i Jesus Kristus korsfestet.

Ser vi på symbolikken i hvordan disse to forskjellige lovene ble til, så ser vi ar Moseloven er skrevet av et ufullkomment menneske, på et materiale som er forgjengelig og lagt utenfor Paktens ark, som representerer Gud bolig. Guds lov derimot ble skrevet av Gud som er fullkommen, på et materiale som er evigvarende, og lagt inne i Paktens ark eller der Gud har bolig.

Gud lov, = Guds ti bud, har aldri vært skyggebilde av noe annet, og Jakob kaller Guds lov for frihetens fullkomne lov (Jak 1,25), og det fremkommer av sammenhengen at det dreier seg om de ti bud. Dette forteller oss at Gud ser på sine ti bud som viktige, og da bør vi også anse de ti bud som viktige.

 

Foruten at sabbat (i forskjellige bøyninger), hviledagen, Herrens dag, min dag i betydningen av herrens dag er nevnt mye over 200 ganger i Bibelen, så er det vel først og fremst Guds fjerde bud som bør være retningsgivende for hvordan vi skal forholde oss til denne dagen. Sabbaten er altså nedfelt blant Guds ti bud, og dette budet inneholder hvem som er Skaperen, hva Han har skapt og hvor han regjerer. M.a.o. er dette Guds segl som viser Hans autoritet. Det fjerde av Guds ti bud (2. Mos 20,8-11) viser direkte tilbake til det Gud gjorde under skapelsen (1. Mos 2,2-3)

2 Mos 20,8-11: #8 Husk på hviledagen så du holder den hellig. 9 Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, 10 men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. På den dagen skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du, din sønn eller din datter, din tjener eller din tjenestekvinne, din buskap eller den fremmede som bor innenfor dine porter. 11 For på seks dager dannet Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem, og Han hvilte på den sjuende dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.#

1 Mos 2,2-3: #2 På den sjuende dagen fullendte Gud Sitt verk, det Han hadde gjort, og på den sjuende dagen hvilte Han fra hele Sitt verk, det Han hadde gjort. 3 Så velsignet Gud den sjuende dagen og helliget den, for på den dagen hvilte Han fra hele Sitt verk, det Gud hadde skapt og formet.#

Gud bud viser altså tilbake til skapelsen og det at Gud velsignet den syvende dagen og lyste den hellig. Jeg har redegjort for hvilken dag som er den syvende dagen i innlegget, så det hopper jeg over her. Vi vet at å bryte loven medfører straff, og det er i følge Jak 2,10 likegyldig hvilket av de ti budene vi bryter, for bryter vi et er vi skyldig i å bryte dem alle.

Så lenge den ukentlige sabbaten, Guds hellige dag, ikke er en del av seremoniloven så er den gyldig til Jesus kommer igjen, og vi skal i følge Jes 66,23 feire sabbat i himmelen hver uke gjennom hele evigheten.

Kommentar #9

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Det er en kamp om hver eneste sjel og djevelen forsøker å bedra folk til å tro de tilhører Ham mens de egentlig i sin tro tilhører Djevelen. Det eneste som skal til for at han skal miste sin makt er å å velge å følge Jesus istedet for å ikke følge Ham.

Ja Leif, og denne kampen vil intensiveres i tiden som ligger foran oss. Det er underlig at oppegående mennesker ikke vil forstå det som Bibelen lærer, men i stedet godta menneskelige bud og lover. Men det er vel for det du sier, frykt for hva nabo, arbeidskammerater, venner og familie vil si som tynger dem...

Kommentar #10

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Ja Leif, og denne kampen vil intensiveres i tiden som ligger foran oss. Det er underlig at oppegående mennesker ikke vil forstå det som Bibelen lærer, men i stedet godta menneskelige bud og lover. Men det er vel for det du sier, frykt for hva nabo, arbeidskammerater, venner og familie vil si som tynger dem...

Hei Tor

 

 

Ja det er merkelig å tro at man fremdeles lever i lovgjerninger uten selv å forstå at man lever i dem.

 

 

mvh

Rune

Kommentar #11

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Du har en morsom vri her, Martins1, når du innbyr til debatt om sabbaten, men krever at deltagerne kun skal debattere de argumenter du selv finner for godt å reise mot ditt eget standpunkt.

Du nevner ikke det viktigste argumentet mot sabbaten.

På ingen måte Are, jeg nevner kun fem av mange innsigelser mot sabbaten. Å liste opp alle og argumentere mot dem selv med korte argumentasjoner ville gjort innlegget så langt at man hadde glemt mesteparten før man var blitt ferdig med å lese.

Om du ser på mitt svar til Rune Staven må du ikke legge det til grunn for hvordan du oppfatter innlegget, for vår venn Staven kan være like morsom å ha med å gjøre som en sverm mygg på en grillfest om du forstår hva jeg mener:-)

Har du saklige innsigelser mot sabbaten, altså det viktigste som du kaller det, står du fritt til å komme med det, bare det ligger innenfor rammene som er gitt slik at vi ikke sporer av.

OK?

Kommentar #12

Mor.ten Ska.hjem

0 innlegg  32 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror hovedgrunnen til at folk ikke vil holde Herrens Dag, Sabbaten er at da viser man offentlig at man ønsker å tilhøre Ham alene og ikke verden. Man viser Gud og verden at Han er først, først.

Jeg tror ikke du har et godt grunnlag for å tillegge folk slike motiver. Selv kjenner jeg mange kristne som holder søndagen hellig nettopp for å vise at man setter Gud først. Grunnen til at de ikke holder sabbat er at de mener enten a) at sabbat er byttet ut med lørdag, eller b) at de som kristne ikke er underlagt Moseloven.

Kommentar #13

Mor.ten Ska.hjem

0 innlegg  32 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Dette forteller oss at Gud ser på sine ti bud som viktige, og da bør vi også anse de ti bud som viktige.

Det er nok en vanlig oppfatning at troende hedninger på sett og vis er blitt en del av Israel som folk og nasjon, og deler av loven/jødedommen dermed også hører til i det NT kaller den nye pakt. Den uenigheten er debattert til døde mange ganger før, men jeg kan gi noen helt korte grunner til at jeg tror det er feil.

De ti bud er viktige, ja, men de hører til pakten Gud inngikk med Israel, hvor Gud skulle gjøre ditt hvis Israel gjorde datt. Paulus poengterte sterkt at den troende er "arving" til Abraham, ikke Moses, når han gjør det klart at loven ikke har noen plass i den troendes forhold til Gud. Loven ble gitt til et bestemt folk (Israel) for en bestemt hensikt (å gjøre synden større) i en bestemt tid (inntil Kristus). Om man likevel mener loven er evig, kommer man ikke utenom det Paulus sier om å være "korsfestet med Kristus," "død for loven" osv. De to paktene bibelen forteller om er fundamentalt forskjellige og gjensidig ekskluderende.

Den verste misforståelsen er at loven ble gitt for å gjøre synden mindre. Den ble gitt for å gjøre den større, og det gjør den fortsatt, til gagns.

Kommentar #14

Mor.ten Ska.hjem

0 innlegg  32 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Dette forteller oss at det er en distinkt forskjell mellom Guds lov = De ti bud slik de står i 2. Mosebok kap. 20, og Moseloven med sine rituelle lover

Ja, noen få steder er det tydelig at man snakker om kun de ti bud og ikke hele Moseloven, som i 2 Kor. 3 hvor Paulus kaller det "dødens tjeneste":

"Selv dødens tjeneste, som bygde på bokstaver hugget i stein, var omgitt av en slik herlighet og glans at israelittene ikke klarte å se på ansiktet til Moses. Så klart strålte det, enda glansen tok slutt.  8 Hvor mye klarere stråler ikke da glansen fra Åndens tjeneste?  9 For hadde den tjeneste som fører til fordømmelse, en herlig glans, så må den tjeneste som fører til rettferdighet, stråle med en enda rikere glans. 10 Ja, det som den gang strålte så klart, har nå helt mistet sin glans. For nå stråler en herlighet som er så uendelig mye klarere."

Kommentar #15

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Mor.ten Ska.hjem. Gå til den siterte teksten.
Moseloven, som i 2 Kor. 3 hvor Paulus kaller det "dødens tjeneste":

"Selv dødens tjeneste, som bygde på bokstaver hugget i stein

Er det ikkje nokon her inne som ser at dette må vera falsk lære.

Kva seier Gud i GT om alle desse lovene han gav til ISRAEL?

Er det dødens teneste å fylgja dei?

5 Mosebok 28 er veldig tydeleg.

 

"Er du lydig mot Herren din Gud og legg vinn på å LEVA ETTER ALLE BODA hans, som eg gjev deg i dag, skal Herren din Gud setja deg høgt over alle folkeslag på jorda. 2 Og alle desse velsigningane skal koma over deg og nå deg, så sant du er lydig mot Herren din Gud:
     3 VELSIGNA vere du i byen
        og velsigna ute på marka!
     4 Velsigna vere di livsfrukt
        og grøda av di jord,
        det dine husdyr ber,
        det som vert født av storfe,
        og det som kjem til mellom småfe!
     5 Velsigna vere di korg og ditt bakstetrog..osv

-----------------------

 

Dette kallar altså Paulus for dødens teneste.

 

Vidare står det motsatte av å LYDA GUD (dødens teneste i fylgje Paulus)

"Kva ulydnad fører til
15 Men vil du ikkje lyda Herren din Gud, legg du ikkje vinn på å leva etter alle boda og føresegnene hans, som eg gjev deg i dag, skal alle desse forbanningane koma over deg og nå deg:
    16 Forbanna vere du i byen
        og forbanna ute på marka!
   17 Forbanna vere di korg og ditt bakstetrog!18 

Forbanna vere di livsfrukt
        og grøda av di jord,.."

-----------------------

 

"Keisarens nye klede " er i teologisk samanheng nettopp dette at nesten alle ropar ;"Me er fri frå lova og må passa oss for at me gjer lovgjerningar ".

 

Det er svada eller ein surdeig som Yeshua kallar det.

 

 

 

Kommentar #16

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

De falske lærere

Publisert over 8 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Du har en morsom vri her, Martins1, når du innbyr til debatt om sabbaten, men krever at deltagerne kun skal debattere de argumenter du selv finner for godt å reise mot ditt eget standpunkt.

Ja det er de falske lærere som vi ikke må høre på ifølge Paulus.  Tit 1, 10-16?

De falske lærere

 
10 For det er mange som ikke vil underordne seg, særlig blant de omskårne. De farer med tomt snakk og fører folk vill. 11 Du må stoppe munnen på dem, for de fører ulykke over hele familier når de for egen vinnings skyld sprer sin forkastelige lære.
    12 En kreter, en av deres egne profeter, har sagt: «Kreterne har alltid vært løgnere, arge villdyr, grådige og late!» 13 Det han her sier, er sant. Derfor skal du refse dem strengt, så de kan bli sunne i troen. 14 De må ikke gi seg av med jødiske myter og bud, gitt av mennesker som har vendt seg bort fra sannheten. 15 Alt er rent for de rene, men for de urene og vantro er ingen ting rent. Nei, både forstand og samvittighet er urene hos dem. 16 De sier om seg selv at de kjenner Gud, men med sine gjerninger fornekter de ham. De er avskyelige og ulydige, ute av stand til å gjøre noe godt.

Det var en litt merkelig norsk "De må ikke gi seg av med jødiske myter " i vers 14.   Så jeg stusset litt.  Jeg sjekket med den danske og svenske Bibelen og der er det samme oversatt med "ikke bry seg om og ikke hør på hva de sier."  

Den svenske og danske oversettelsen er da mye bedre er mitt syn og står bedre til overskriften på versene 

Kommentar #17

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Mor.ten Ska.hjem. Gå til den siterte teksten.
Loven ble gitt til et bestemt folk (Israel) for en bestemt hensikt (å gjøre synden større) i en bestemt tid (inntil Kristus). Om man likevel mener loven er evig, kommer man ikke utenom det Paulus sier om å være "korsfestet med Kristus," "død for loven" osv.

1) Hvilken lov ble gitt eksplisitt til Israel for en bestemt tid?

2) Hva legger du i ”å være død for loven”?

 

Klargjør dette så kanskje vi kan komme videre.

Kommentar #18

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Mor.ten Ska.hjem. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror ikke du har et godt grunnlag for å tillegge folk slike motiver. Selv kjenner jeg mange kristne som holder søndagen hellig nettopp for å vise at man setter Gud først. Grunnen til at de ikke holder sabbat er at de mener enten a) at sabbat er byttet ut med lørdag, eller b) at de som kristne ikke er underlagt Moseloven.

Ja, det finnes mange kristene som tror oppriktig at de holder helligdagen hellig og med det er ett godt eksempel på Gudfryktighet.

Når det gjelder a så tror de det på grunn av b og b kommer av Kirken som har endret Guds bud og lært presteskapet at det ikke er noe å bry seg om. Med andre ord går det mange kristne rundt og legger sin tillitt til troen i andres hoder (Kirken) så man kan leve det liv verden tilbyr mens man legger ansvaret på forvalterne. Enhver som selv leser bibelen objektivt ser at Sabbaten faktisk er men ingen offentlig står frem og holder Sabbaten oppe og frem. Verden sover og følger verdens ånd.     

Jeg selv leste bibelen, GT og NT uten lærere eller prest og så Sabbaten men jeg trodde at jeg var en eneste som trodde Gud i verden, jeg sluttet også å spise svin. Ærlig talt, jeg trodde det. 

Enhver som leser Skapelsesberetnigen og tro Jesus er Skaperen ser at Sabbaten, den syvende dag ble til da, ikke ved Sinai eller at påsken/ sabbat (en høytidsdag) ble til før utgangen av Egypt. Enhver som leser profetene ser at Sabbaten, den syvende dag er en evig ordning også på den nye jord inn i evig tid. Enhver som har sitt håp Ham ser Ham fremfor verden.

Kald, lunken eller varm tro? 

Jeg bare sier det som det er inn til margen og kaller en spade for en spade. Det som mangler er tro, en tro man overgir seg tiltroen i og tro er tillitt til GUds ord, vitnesbyrdene og profetene. Rett og slett Jesus Kristus, Sabatens Herre og universets skaper, Han frelser oss fra denne verdens trelldomm og sovepose.

Kommentar #19

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
det er de falske lærere som vi ikke må høre på ifølge Paulus.

Hvem er så disse falske lærerne som Paulus sier vi ikke skal høre på? Det gjelder like mye i dag som det gjorde på Jesu tid. Du har for så vidt gitt oss svaret ved å utheve med fet skrift det Paulus sier er de falske lærerne: Tit 1,14 #slik at de ikke vender sin oppmerksomhet til jødiske eventyr og til bud fra mennesker som vender seg bort fra sannheten.#

Det er akkurat dette som SDA forkynner i dag. Hør ikke på de som kommer med menneskebud, hør ikke på de som støtter seg til menneskelige tradisjoner. Det at søndagen har blitt gjort til sabbat har ingen basis i Bibelen, men er utelukkende basert på menneskelige bud og tradisjoner.

 

Da nærmer vi oss sakens kjerne: ”Hvorfor så redd for Guds sabbat?”... eller kanskje dette: Hvorfor er DU redd for Guds sabbat?

Kommentar #20

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Mor.ten Ska.hjem. Gå til den siterte teksten.
Ja, noen få steder er det tydelig at man snakker om kun de ti bud og ikke hele Moseloven, som i 2 Kor. 3 hvor Paulus kaller det "dødens tjeneste":

"Selv dødens tjeneste, som bygde på bokstaver hugget i stein, var omgitt av en slik herlighet og glans at israelittene ikke klarte å se på ansiktet til Moses. Så klart strålte det, enda glansen tok slutt. 8 Hvor mye klarere stråler ikke da glansen fra Åndens tjeneste? 9 For hadde den tjeneste som fører til fordømmelse, en herlig glans, så må den tjeneste som fører til rettferdighet, stråle med en enda rikere glans. 10 Ja, det som den gang strålte så klart, har nå helt mistet sin glans. For nå stråler en herlighet som er så uendelig mye klarere."

Bare så de er sagt, de dødes tjeneste med sine steinhjerter fikk loven på steintavler (hjertetavler) og herligheten av disse ti bud på stein var så sterkt ett lys man da ikke tålte. Mon tro om at det er det lys man i dag ikke tåler i dag og.., av det 4. bud Sabbaten? 

Hvilken lov som de fikk på steintavler blir idag skrevet på kjødhjertene om de har smeltet for troen.. , og med har gjort seg formbare fordi de nå ikke har så stive nakker og harde hjerter.

Hebr 3,19 Så ser vi da at det var for vantros skyld de ikke kunde komme inn.

Hebr 4,2 For det glade budskap er og forkynt oss, likesom for hine; men ordet som de hørte, blev dem til ingen nytte, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det.

Hebr 4,6 Eftersom det altså står tilbake at nogen skal komme inn til den, og de som først fikk det glade budskap, ikke kom inn for vantros skyld, 

Guds godhet er i Guds ti bud men for å se det må man virkelig elske Ham og ønske å elske Ham fremfor verden. 

Kommentar #21

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
En kreter, en av deres egne profeter, har sagt: «Kreterne har alltid vært løgnere, arge villdyr, grådige og late!» 13 Det han her sier, er sant

Kretarane er løgnere,villdyr grådige og late.

Paulus seier at det er SANT.

Er det ingen som reagerar?

Paulus siterer Epimenides.

http://en.wikipedia.org/wiki/Epimenides

They fashioned a tomb for you, holy and high one,
CRETANS ,ALWAYSLIARS ,EVIL BEASTS ,IDLE BELLIES.
But you are not dead: you live and abide forever,
For in you we live and move and have our being"

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar #22

Mor.ten Ska.hjem

0 innlegg  32 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Hebr 3,19 Så ser vi da at det var for vantros skyld de ikke kunde komme inn.

Hebr 4,2 For det glade budskap er og forkynt oss, likesom for hine; men ordet som de hørte, blev dem til ingen nytte, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det.

Hebr 4,6 Eftersom det altså står tilbake at nogen skal komme inn til den, og de som først fikk det glade budskap, ikke kom inn for vantros skyld,

Guds godhet er i Guds ti bud men for å se det må man virkelig elske Ham og ønske å elske Ham fremfor verden.

Disse versene handler ikke om da Gud ga dem loven, men om tiden før.

Ingen sier at loven ikke er god, men man vite hva den er til. Du synes å mene at loven gjør noe godt for deg. Hva er det i såfall?

Kommentar #23

Mor.ten Ska.hjem

0 innlegg  32 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
1) Hvilken lov ble gitt eksplisitt til Israel for en bestemt tid?

2) Hva legger du i "å være død for loven"?Klargjør dette så kanskje vi kan komme videre.

1) Moseloven med alle sine 613 bud. Gitt til Israel og kun Israel, og hadde sin tid inntil evangeliet skulle åpenbares. "Ikke en tøddel" skulle forgå før det var oppfylt alt sammen. Min mening er at da Jesus sa "det er fullbrakt," var det nettopp denne oppfyllelsen han mente. Litt avhengig av hvordan din bibelutgave oversetter aion (noen steder oversettes det "evig" og andre "tidsalder") er loven kanskje evig - men menneskene er det ikke. Som Paulus sier, den som er død, er løst fra loven (i en hednings tilfelle må det være snakk om "loven som er skrevet på deres hjerter"). Og den som tror, er død med Kristus, og oppreist med Kristus, for å parafrasere Paulus.

Jeg pleier å sammenligne det med å være under norsk eller japansk lov. Den japanske loven er sikkert god, men det er ikke den jeg lever etter. Den ville sikkert dømt meg om jeg begikk drap, men den gjelder ikke meg, jeg er i et annet rike. Jeg har annen motivasjon for mine handlinger enn et annet rikes lover. Den troende er kalt til å leve "etter Ånden" i motsetning til "etter bokstaven" (loven). Prøver han å leve etter budet, vil han synde. Lovens funksjon og hensikt er å gjøre synden større.

Kommentar #24

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Jeg tror du har misforstått spørsmålet du stiller Marinsen Det er ikke for eller i mot sabbatt, det er for eller i mot moseloven. Moseloven er opphevet i Vesten. Men siden det ser ut som at dere på den ene siden vil opprettholde moseloven oppstår det et annet problem i den andre enden; hvordan forsvare seg på sabbatsfeiringen med å skape tråder med hatytringer mot andre trosretninger? Hvordan forsvare hatet mot Den Katolske Kirke til tross for Kristi bud om å elske hverandre som dere elsker dere selv? Dette lar seg vanskelig begrunne mht å hate katolikker - og make no fuss about it, you hate catholics............ - men spørsmålet er hvordan kan den adventiske kirke være brobygger? Sitt ikke bare å passivt vente på at andre skal henvende seg til dere. 

HVORDAN VILLE DERE AKTIVT BIDRA TIL Å SKAPE FELLESSKAP MED ANDRE KIRKESAMFUNN ENN RENT KNEFALL???????? 

Kommentar #25

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Mor.ten Ska.hjem. Gå til den siterte teksten.
Disse versene handler ikke om da Gud ga dem loven, men om tiden før.

Ingen sier at loven ikke er god, men man vite hva den er til. Du synes å mene at loven gjør noe godt for deg. Hva er det i såfall?

De versene handler om at de ble gitt evangeliet vi tror på og loven, de ti bud ble gitt før Gud måtte la de gå uten Ham. Loven ble gitt dem og oss for at vi skal kunne se hvem vi er og se Ham, for så å vende om. Loven er god fordi innenfor dennes grenser er man fri og trygg og der inne regjerer nestekjærligheten.

2 Mos 32,15-16 Og Moses vendte sig og gikk ned fra fjellet med vidnesbyrdets to tavler i sin hånd, og på begge sider av tavlene var der skrevet; både på forsiden og baksiden var der skrevet. 16 Og tavlene var Guds arbeid, og skriften var Guds skrift, som var inngravd på tavlene.

2 Mos 32,19-20 Og da Moses kom nær til leiren, så han kalven og dansen; da optendtes hans vrede; han kastet tavlene fra sig og slo dem i stykker ved foten av fjellet. 20 Og han tok kalven som de hadde gjort, og kastet den på ilden og knuste den til den blev til støv, og støvet strødde han ovenpå vannet og gav Israels barn det å drikke.

2 Mos 33,3 Dra op til et land som flyter med melk og honning; jeg vil ikke selv dra op med dig, fordi du er et hårdnakket folk; jeg vilde ellers komme til å ødelegge dig på veien.

2 Mos 33,5 For Herren sa til Moses: Si til Israels barn: I er et hårdnakket folk; drog jeg endog bare et øieblikk op med dig, så måtte jeg ødelegge dig; men legg nu dine smykker av dig, så jeg kan vite hvad jeg skal gjøre med dig.

2 Mos 33,17 Da sa Herren til Moses: Også det du nu ber om, vil jeg gjøre; for du har funnet nåde for mine øine, og jeg kjenner dig ved navn.

2 Mos 33,19-23 Og han sa: Jeg vil la all min godhet gå forbi ditt åsyn, og jeg vil rope ut Herrens navn for ditt åsyn; for jeg vil være nådig mot den som jeg er nådig imot, og miskunne mig over den som jeg miskunner mig over. 20 Og han sa: Du kan ikke se mitt åsyn; for intet menneske kan se mig og leve. 21 Derefter sa Herren: Se, her tett ved mig er et sted; still dig der på berget, 22 og når min herlighet går forbi, da vil jeg la dig stå i fjellkløften, og jeg vil dekke med min hånd over dig til jeg er gått forbi; 23 så vil jeg ta min hånd bort; da kan du se mig bakfra, men mitt åsyn kan ingen se.

2 Mos 34,1 Og Herren sa til Moses: Hugg dig ut to stentavler likesom de første! Så vil jeg skrive på tavlene de ord som stod på de første tavler, de som du slo i stykker.

2 Mos 34,29-30 Så gikk Moses ned fra Sinai berg, og da han gikk ned fra fjellet, hadde han vidnesbyrdets to tavler i sin hånd; men Moses visste ikke at hans ansikts hud skinte fordi han* hadde talt med ham.

30 Og Aron og alle Israels barn så at huden på Moses' ansikt skinte; og de fryktet for å komme nær til ham. 


Saken er at når vi ikke elsker Ham men er redd Ham eller elsker os selv høyere enn sannheten så forherder vi os imot rett ferd for å gjøre vårt eget istedet. For å greie å rettferdigjøre urett ferd må vi lyve og bruke fine ord så vi kan bedra oss selv. Men Guds bud avslører løgnen, desverre hardner vi til istedet med forherdelse og steinhjerter. Bare se etter, for Isael ville ikke se Gud, de sendte mellomenn. De forherdet seg og turde ikke å møte Ham selv.

Loven forteller om grensene og dybdene i Guds herlighet. Spør deg selv om hva som egentig er problemet med de ti bud, altså de som står i bibelen og ikke de ti bud du lærer på skolen og i kirken.

Kommentar #26

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Mor.ten Ska.hjem. Gå til den siterte teksten.
1) Moseloven med alle sine 613 bud. Gitt til Israel og kun Israel, og hadde sin tid inntil evangeliet skulle åpenbares. "Ikke en tøddel" skulle forgå før det var oppfylt alt sammen. Min mening er at da Jesus sa "det er fullbrakt," var det nettopp denne oppfyllelsen han mente. Litt avhengig av hvordan din bibelutgave oversetter aion (noen steder oversettes det "evig" og andre "tidsalder") er loven kanskje evig - men menneskene er det ikke. Som Paulus sier, den som er død, er løst fra loven (i en hednings tilfelle må det være snakk om "loven som er skrevet på deres hjerter"). Og den som tror, er død med Kristus, og oppreist med Kristus, for å parafrasere Paulus.

Jeg pleier å sammenligne det med å være under norsk eller japansk lov. Den japanske loven er sikkert god, men det er ikke den jeg lever etter. Den ville sikkert dømt meg om jeg begikk drap, men den gjelder ikke meg, jeg er i et annet rike. Jeg har annen motivasjon for mine handlinger enn et annet rikes lover. Den troende er kalt til å leve "etter Ånden" i motsetning til "etter bokstaven" (loven). Prøver han å leve etter budet, vil han synde. Lovens funksjon og hensikt er å gjøre synden større.

Takk for et godt svar.

Vi står nok ikke så langt fra hverandre i forståelsen av Moseloven. Men Moseloven er en ting, Guds ti bud er en annen. Det du nevner med «evig» er også spennende, da sett i forhold til hva ordet betyr og hvordan det blir brukt og misbrukt i de forskjellige oversettelsene.

Sammenlikningen din med norske elle japansk lov er absolutt relevant. Jeg har brukt dette som illustrasjon selv mange ganger. Det opphever ikke loven, men om jeg ikke bryter loven blir jeg ikke dømt av den.

Lovens hensikt er å vise oss at vi er syndere (gjøre synden større) og derigjennom gjøre det klart for oss at vi trenger til Kristus som er den eneste som kan frelse oss.

Kommentar #27

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror du har misforstått spørsmålet du stiller Marinsen

Åh... så dett er slik det henger sammen. Jeg som åpnet tråden og som stillet spørsmålene har misforstått hva jeg selv mener, mens du vet hva jeg mener og tenker rundt disse spørsmålene.

Kommentar #28

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
HVORDAN VILLE DERE AKTIVT BIDRA TIL Å SKAPE FELLESSKAP MED ANDRE KIRKESAMFUNN ENN RENT KNEFALL????????

Vi, som kirkesamfunn, er ikke imot fellesskap med andre kirkesamfunn så lenge det er på bibelsk basis. Det økumeniske samarbeidet har jesuittisk opprinnelse, og baserer seg på å finne et minste felles multiplum som alle kirkesamfunn kan enes om. Problemet her er at det er pavemakten som bestemmer dagsorden, ikke Bibelen.

Kommentar #29

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Purpose of the Sabbath

The Sabbath was made for man, not man for the Sabbath.

We should keep the Sabbath holy unto the Creator who made it for us. How should we keep the Sabbath HOLY?

Only those who continue to obey God's command to keep the Sabbath will finally enter the glorious "rest" of God's Kingdom and receive the gift of eternal, spiritual life!

Keeping, or not keeping, God's Sabbath reveals our attitude.

Keeping the Sabbaths shows that we are willing to forsake our own thoughts for periods of time specified by God.

 It shows a willingness to learn, study, think and meditate on the really important things.

Sabbath-keeping shows an attitude of simple obedience.

 It is a test of our attitude, revealing whether we really want to obey and depend upon God and receive His Holy Spirit.

The purpose of the Sabbath is to rest from physical labor and to worship God. On His Holy Day, we can forget our daily routine and draw closer to the Creator God in study, meditation, and prayer, and have a foretaste of our glorious future eternal rest.

http://www.giveshare.org/HolyDay/sabholy.html

 

http://bki.net/6000/clip_image014.jpg

 

Kommentar #30

Rannveig Fuskeland

12 innlegg  109 kommentarer

de ti bud er også oppfyllt og ferdig med

Publisert over 8 år siden

ikke bare seremonilovene. I Romerne 7 snakker Paulus om det tiende budet, du skal ikke begjære. I samme slengen sier han at vi før var gift med loven, men at vi døde bort fra loven ved Kristi legeme. Og at livets Ånds lov har i Kristus Jesus gjort meg fri fra syndens og dødens lov.

Sabbatten er Jesus. Han er vår fred, Han er vår rettferdighet. På grunn av dette fikk vi Løftet (om å komme inn til hvilen) Den Hellige Ånd.

For den som er kommet til tro, går inn til den hvilen, som Han har sagt: Så sverget Jeg i min vrede. De skal ikke komme inn til Min hvile. Hebr 4:3

Derfor gjenstår det en sabbatshvile forGuds folk. For den som er kommet inn til Hans hvile, har også selv fått hvile fra sine gjerninger. Hebr 4:10

Kommentar #31

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rannveig Fuskeland. Gå til den siterte teksten.
ikke bare seremonilovene.

Ettersom vi er ferdige med de ti bud må jeg be om svar på følgende spørsmål som jeg også stile til Rune H. i en annen tråd: På bakgrunn av at du sier vi er ferdige med budene, er det da greit:

- å ha andre guder

- å lage og tilbe gudebilder

- å misbruke Herren din Guds navn

- ikke å komme hviledagen i hu

- ikke å hedre din far og din mor, så du får leve lenge i det landet Herren din Gud gir deg

- å slå i hjel

- å bryte ekteskapet

- å stjele

- å vitne falskt mot din neste.

- å begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes hustru, hans tjener eller tjenestekvinne, hans okse eller esel eller noe annet som hører din neste til.

Da må jeg spørre deg om hvor mange guder du har Rannveig F. og hvor mange gudebilder du tilber, hvor ofte du misbruker Guds navn, hvor ofte du unnlater å holde Guds Sabbat, hvor ofte du slår i hjel, bryter ekteskapet, stjeler, vitner falskt mot din neste og begjærer din neste alt det han eier. Er dette noe du gjør daglig Rannveig ettersom vi i følge deg er ferdige med budene? Eller er det sånn at vi allikevel og paradoksalt nok for deg må holde budene for å være frelst? Tror du at du kan være frelst uten å holde Guds ti bud?

Er du i stand til å svare på dette, eller gjør du som Rune H. og stikker halen mellom beina og løper vekk?

Kommentar #32

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rannveig Fuskeland. Gå til den siterte teksten.
men at vi døde bort fra loven ved Kristi legeme. Og at livets Ånds lov har i Kristus Jesus gjort meg fri fra syndens og dødens lov.

Tenk at Paulus kallar Guds lov for " dødens lov".

Jakob kallar den "fridomens lov".

"Men den som ser inn i FRIDOMENS FULLKOMNE LOV og held fram med det, han gløymer ikkje det han høyrer, men LEVER ETTER DET. Han skal vera lukkeleg i si gjerning".

 

"Sæl er den som held ut i freistingar. Når han har stått si prøve, skal han få livsens krone, som Gud har lova dei som elskar han.13 Ingen må seia når han vert freista: «Eg vert freista av Gud.» For Gud vert ikkje freista av det vonde, og sjølv freistar han ingen.14 Når nokon vert freista, vert han lokka og dregen av si eiga lyst. 15 Sidan, når lysta er svanger, føder ho synd, og når synda er mogen, føder ho død.16 Far ikkje vilt, mine kjære brør!"

 

Det er ikkje nokon forskjel på dei krava Gud stiller i dag og i GT.

 

"Vaska dykk, reinsa dykk!
        Få dykkar VONDE GJERNINGAR
        bort frå augo mine!
        HALD OPP med å gjera det som vondt er!
    17 LÆR  å gjera godt,
        legg vinn på det som rett er! "Esaias 1,16

 

Gud har KUN ein måte å forsona oss med Han på.

 

Guds tilbod om nåde

 
 "Kom, lat oss GJERA OPP  vår sak! seier Herren.
        Om syndene dykkar er som purpur,
        skal dei verta kvite som snø;
        om dei er raude som skarlak,
        skal dei verta kvite som ull.
    19 Er de VILJUGE og lyder,
        skal de få eta det gode i landet.
    20 Men er de UVILJUGE og TRASSIGE,
        skal de verta oppetne av sverd.
        Dette er ordet frå Herrens munn."

 

Kommentar #33

Rannveig Fuskeland

12 innlegg  109 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Da må jeg spørre deg om hvor mange guder du har Rannveig F. og hvor mange gudebilder du tilber, hvor ofte du misbruker Guds navn, hvor ofte du unnlater å holde Guds Sabbat, hvor ofte du slår i hjel, bryter ekteskapet, stjeler, vitner falskt mot din neste og begjærer din neste alt det han eier. Er dette noe du gjør daglig Rannveig ettersom vi i følge deg er ferdige med budene? Eller er det sånn at vi allikevel og paradoksalt nok for deg må holde budene for å være frelst? Tror du at du kan være frelst uten å holde Guds ti bud?

Selvfølgelig er det ikke greit.

Jeg bryter disse budene støtt og stadig, ikke med vilje. Men jeg vet at jeg er blitt rettferdiggjort allikevel, fordi selv om jeg ikke klarer å holde disse budene, så har Jesus holdt alle budene. Han oppfyller lovens rettferdige krav i meg. For rettferdighet kommer av tro på Jesus kristus, ikke av gjerninger.

Jeg sier ikke at loven ikke er god. Men for meg er det klart og tydelig at Bibelen sier at budene ble gitt for at synden skulle bli større. For at vi skulle skjønne at vi trengte en frelser.

Loven er mor til kjødet. Hun føder kjød. (Gal 4: 21-31) Syndens kraft er loven. uten loven er synden død!

Det er meningen at vi skal kaste ut loven, ellers så kommer kjødet til å fortsette å plage den nye skapningen, som er født av nåde.

Kommentar #34

Rannveig Fuskeland

12 innlegg  109 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
Tenk at Paulus kallar Guds lov for " dødens lov".

Jakob kallar den "fridomens lov".

Det er snakk om to forskjellige lover.

Du burde være veldig forsiktig med å forkaste Paulus. Han har skrevet ca halve nye testamentet, og hele Skriften er inspirert av Gud.

Hvis du tror at Bibelen er Guds ord, så må du ikke trekke noe fra den!

Kommentar #35

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

JA

Publisert over 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Eller er det sånn at vi allikevel og paradoksalt nok for deg må holde budene for å være frelst? Tror du at du kan være frelst uten å holde Guds ti bud?

Det er her den store misforståelsen ligger.Det er IKKE AT du holder budene som er årsaken til at du er frelst.
Det er BARE en grunn til at vi er frelst...nemlig at JESUS har levd et perfekt liv uten feil,og at han tok våre feil med seg på korset og naglet dem der...

VI som har akseptert Jesus som vår redning,er dermed skjult i ham.Dermed er vi like mye frelst om vi skulle falle i synd.
Når det gjelder sabbatten,har Jesus sagt helt klart at dette er en dag som er til for VÅR skyld...vi skylder dermed ikke den dagen noe som helst.Paulus gjør det også klart at dette ikke har noe med vår frelse å gjøre.
Dere må slutte å innbille dere at dere kan og må pynte på det Jesus har gjort ved å tro dere må etterape hans liv,ved liksom å leve syndfritt for å være bra nok.
Det er allerede fullbrakt.Jesus OPPFYLLTE loven. It is finished.

 

Kommentar #36

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rannveig Fuskeland. Gå til den siterte teksten.
Det er snakk om to forskjellige lover.

Mystisk.

Kva er forskjelen på "fridomens lov" og det Paulus kallar "dødens lov" ?

Paulus skriv  i Gal 2:

 

"Men då vi skjøna at eit menneske ikkje vert rettferdig for Gud ved gjerningar som lova krev, men berre ved trua på Kristus Jesus, då trudde vi òg på Kristus Jesus, så vi kunne verta rettferdige for Gud ved trua på Kristus og ikkje ved lovgjerningar. FOR VED LOVGJERNINGAR VERT IKKJE NOKO MENNESKE RETTFERDIG FOR GUD."

Dette er ei løgn , men den er framstilt på ein lumsk måte.

Den einaste måten eit menneske vert rettferdiggjort på er å innretta seg etter Guds krav.

Det gjorde Yeshua tydeleg med orda til den rike mannen.

Korleis skal eg få evig liv  var spørsmålet han stilte.

Svaret var enkelt.

"Då kom det ein mann til han og spurde: «Meister, kva godt skal eg gjera så eg kan få evig liv?»17 Jesus svara: «Kvifor spør du meg om det som er godt? Det er berre éin som er god. Men vil du gå inn til livet, så hald boda!» 18 «Kva for bod?» spurde mannen. Jesus svara: «Du skal ikkje slå i hel. Du skal ikkje bryta ekteskapet. Du skal ikkje stela. Du skal ikkje vitna rangt. 19 Du skal æra far din og mor di. Du skal elska nesten din som deg sjølv.» 20 «Alt dette har eg halde,» svara den unge mannen. «Kva står då att?» 21 Jesus sa til han: «Vil du vera heilhjarta, så gå bort og sel det du eig, og gjev det til dei fattige. Då skal du få ein skatt i himmelen. Kom så og fylg meg!»22 Men då den unge mannen høyrde det, gjekk han sturen bort, for han var svært rik" Matteus 19

 

Som Yeshua seier må me innretta oss etter Guds lov.

 

Kan me halda Guds lov ?

 

Sjølvsagt .

Skulle Gud gitt oss ei lov me ikkje kan følgja?

 

For den rike mannen vart det fyrste bodet snublesteinen.

"Eg er Herren din Gud, ...
      Du skal ikkje ha andre gudar attåt meg"

 

"Du skal elska Herren din Gud av heile ditt hjarta".

 

Mennesket vert rettferdiggjort ved å lyda Gud.

 

Esekiel 33 sier det enkelt.

 

"Sei til dei: Så sant eg lever, seier Herren Gud: Eg vil ikkje at den gudlause skal døy, men at han skal VENDA OM FRÅ SI VONDE FERD OG LEVA. Vend om, vend om frå dykkar vonde ferd! Kvifor vil de døy, de israelittar?
    12 Du menneske, sei til landsmennene dine: Når den rettferdige syndar, kan hans rettferd IKKJE BERGA HAN. Og når den gudlause vender om frå sin vondskap, skal hans vondskap IKKJE FELLA HAN. Den rettferdige kan ikkje leva ved si rettferd når han syndar. 13 Om den rettferdige seier eg: «Han skal leva.» Men lit han på si rettferd og gjer urett, då skal alle hans velgjerningar vera gløymde. Han skal døy på grunn av den uretten han har gjort. 14 Om den gudlause seier eg: «Han skal døy.» Men så vender han kanskje om frå si synd og gjer rett og rettferd. 15 Han gjev att det pant han har teke, gjev vederlag for det han har røva, og fylgjer dei føreskrifter som gjeld for livet, så han ikkje gjer urett. Då skal han ikkje døy, men leva.16 IKKJE EI AV DEI SYNDENE HAN HAR GJORT ,SKAL LEGGJAST HAN TIL LAST. "

 

Yeshua er offerlammet som tek på seg verdas synd.

 

Men denne surdeig-suppen som Paulus forfektar  er totalt i strid med GT og Yeshua sine ord.

Kommentar #37

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Så vi er allikevel ikke ferdig med budene da...

Publisert over 8 år siden
Rannveig Fuskeland. Gå til den siterte teksten.
Selvfølgelig er det ikke greit.

Jeg bryter disse budene støtt og stadig, ikke med vilje.

...det er kanskje slik at du bare at du har ordlagt deg feil. Da er vi mere på bølgelengde. Også i forhold til å bli regnet som rettferdige er vi enige ser du. Det blir vi kun dersom vi vender oss til Jesus og holder hans bud. Og vi faller vel alle sammen  ganske regelmessig skulle jeg tro, og heller ikke jeg synder med overlegg.

Kommentar #38

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Hei Tor

Trodde ikke at du kunne synde.)) Men må si meg enig i det siste du skriver. Og det er en av de svar du har gitt som faller seg natuligt inn i sannhetens lære.Jeg ble glad for å lese dette. For dette kom fra hjerte. Og ikke hode.))

Mvh

Rune

Kommentar #39

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Misforstår du med vilje og av pur glede Rune?

Publisert over 8 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Det er her den store misforståelsen ligger.Det er IKKE AT du holder budene som er årsaken til at du er frelst.
Det er BARE en grunn til at vi er frelst...nemlig at JESUS har levd et perfekt liv uten feil,og at han tok våre feil med seg på korset og naglet dem der...


Jeg har aldri sagt at vi blir frelst av gjerninger, det kan du sjekke i mine innlegg og kommentarer. Det jeg har sagt er at vi blir frelst av bare nåde fordi Gud er kjærlighet. Men, når vi har tatt i mot Jesus og fått tilgivelse for våre synder, da må vi leve slik som Bibelen sier vi skal leve – og det innebærer at vi holder Guds bud.

Kommentar #40

Rannveig Fuskeland

12 innlegg  109 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
...det er kanskje slik at du bare at du har ordlagt deg feil. Da er vi mere på bølgelengde. Også i forhold til å bli regnet som rettferdige er vi enige ser du. Det blir vi kun dersom vi vender oss til Jesus og holder hans bud. Og vi faller vel alle sammen ganske regelmessig skulle jeg tro, og heller ikke jeg synder med overlegg.

Dessverre, vi er nok ikke det.

Vi er ikke under lov, men under nåde. Loven krever og krever. Nåden krever aldri. Den forsørger. Den forsørger en frelser som oppfyller det loven krever av meg, og den tar straffen for det loven krever, men som jeg ikke klarer å oppfylle. Det er nettopp det nåde handler om, ufortjent favør.

Det er ikke loven som åpenbarer Guds rettferdighet. Det er evangeliet om Jesus (Rom 1:16-17). Jesus kom og åpenbarte Gud som Faderen. Før Jesus hadde ikke Gud dette navnet. Jesus kom og åpenbarte Guds betingelsesløse kjærlighet til menneskene.

Jeg følger ikke de ti bud eller resten av Moseloven. Jeg følger Jesus!

Kommentar #41

Rannveig Fuskeland

12 innlegg  109 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rannveig Fuskeland. Gå til den siterte teksten.
bud eller resten av Moseloven. Jeg følger Jesus!

Vi klarer ikke å elske Gud, før vi skjønner hvor høyt Gud elsker oss. Jesus er troens opphavsmann og fullender. Han har satt fundamentet for at vi skulle ha mulighet til å tro på en kjærlig Gud.

Før Jesus kom, og egentlig før den hellige ånd kom, så var evangeliet en stor hemmelighet.

Loven er og blir bare en skygge av Guds rettferdighet. Den gamle pakt er ERSTATTET med den nye! Få nå jødedommen ut av kristendommen!!!!

Kommentar #42

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rannveig Fuskeland. Gå til den siterte teksten.
Vi er ikke under lov, men under nåde.

Da må du forklare for meg hva du legger i "å være under nåden"

Kommentar #43

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Akkurat....et stort MEN

Publisert over 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Men, når vi har tatt i mot Jesus og fått tilgivelse for våre synder, da må vi leve slik som Bibelen sier vi skal leve – og det innebærer at vi holder Guds bud.

Dette ordet men....kom etterpå...

Du skriver at vi MÅ leve slik Bibelen sier vi skal leve....altså å holde Guds bud...Og samtidig sier du at du ikke er i stand til å la være å synde....

Henger dette i hop.?
Det viser bare at loven ikke har noen sammenheng med vår åndelige tilstand etter Jesu død og oppstandelse.
Det er djevelen som bruker loven for å slå og anklage oss med.....han sier stadig...se nå hva du gjorde nå...du er verdiløs..du klarer ikke engang å holde noen simple regler...ha ha...

Og på den måten bruker den onde loven til å gjøre menneskene mismodige og for å tråkke på vår tro på forsoningen.
Djevelen hater at vi tror oss rettferdig ved Jesu forsoning. 

Kommentar #44

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Hei Tor

Trodde ikke at du kunne synde.)) Men må si meg enig i det siste du skriver. Og det er en av de svar du har gitt som faller seg natuligt inn i sannhetens lære.Jeg ble glad for å lese dette. For dette kom fra hjerte. Og ikke hode.))

Har aldri sagt noe annet heller Rune...

Kommentar #45

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Hei Rannveig

Når jeg tenker på Guds bud, så er de våre rettesnorer i vårt liv, det som du gjerne vet for å skille mellom rett og galt. Men om man slavisk skal føle hver bud så blir man slave under loven, og det blir selvfølgelig feil. Men det som gjerne adventister ikke forstår. For om de bryter alle andre bud, og bare ikke sabbaten så er det greit.For man kan henge seg opp i budene og glemme vår svakhet. Og i vår svakhet er vi fremdeles avhenige av nåden. For å fullføre løper helt ut.vi er ikke avhenige av budene som de er for å få fullkommen frelse. Da vil de aldri komme til målstreken for å mota lønn. Nåden er vårt håp. Gleder meg over den visdom du fører.

Mvh

Rune

Kommentar #46

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Hei Tor

Men er fremdeles uenig om din lære om slavisk å leve etter budene.

Mvh

Rune

Kommentar #47

Rannveig Fuskeland

12 innlegg  109 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Da må du forklare for meg hva du legger i "å være under nåden"

Jeg vet at jeg er fri fra all fordømmelse, all forbannelse og all straff for synd. DERFOR vil jeg leve uten synd. For jeg vet at de som ikke har tatt imot Jesus, som gjør synd, kommer til å bli straffet for synd. Jeg gjør ikke.

Jeg vil leve rettferdig, FORDI Jesus har gjort meg rettferdig. Jeg vil elske, FORDI Jesus har elsket meg først. Jeg vil tilgi, FORDI Jesus har tilgitt meg først.

Jeg vil leve et rettferdig liv FORDI jeg vil leve som et eksempel på Guds kjærlighet til andre mennesker. Jeg vil at mennesker skal se Guds kjærlighet gjennom meg, slik at de også kan få oppleve Guds kjærlighet til dem.

Ikke fordi jeg forventer straff om jeg ikke gjør det. For all Guds straff som jeg skulle hatt er lagt på Jesus.

For om døden fikk herredømme ved den ene, ved denne enes fall, så skal da de som tar imot nådens overflod og rettferdighetens gave, desto mer ha liv og herske i liv ved Den Ene, Jesus Kristus Rom 5:17

Jesus kom for å gi oss liv, og det i overflod. Gud ønsker bare å velsigne oss, og fordi vi er blitt rettferdige, så kan vi ta imot alle hans velsignelser, UFORTJENT.

Det evige livet som Jesus kom for å gi oss, var ikke bare et evig liv. De som går til helvete har jo også et evig liv. Han kom for å gi oss overflod av nåde og overflod av alle gode ting. Vi skulle ikke mangle noen ting. Det evige livet startet den dagen vi tok imot Jesus, ikke når vi kommer til himmelen. Løftet var at vi skulle bli velsignet og komme inn til Hans hvile. Løftet er oppfyllt.  

Kommentar #48

Rannveig Fuskeland

12 innlegg  109 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Når jeg tenker på Guds bud, så er de våre rettesnorer i vårt liv, det som du gjerne vet for å skille mellom rett og galt. Men om man slavisk skal føle hver bud så blir man slave under loven, og det blir selvfølgelig feil.

For så vidt enig med deg i den, men jeg tror egentlig ikke budene skal være rettesnoren vår heller. For Bibelen er ganske klar på at det er den som fører oss inn i synd. Peter lærte seg en lekse. Han skrøyt av sin kjærlighet til Jesus, om hvordan han aldri kom til å fornekte Han. (Nå tenker jeg på budet om å elske Gud av hele ditt hjerte...) Mens Johannes som, samtidig med at peter proklamerte sin kjærlighet til Jesus, lå og hvilte på Jesu bryst og var mer opptatt av at Jesus elsket han, enn at han elsket Jesus. Peter endte opp med å fornekte Jesus tre ganger, men Johannes endte opp med Jesu kors, klar for å tjene Han. Peter betyr stein, og opptrådte på en lovisk måte. Johannes betyr Gud er nådig og opptrådte på den måte som Jesus vil at vi skal opptre. Vi skal være mer bevisst på Guds kjærlighet til oss, enn vår kjærlighet til Han. Det er slik Han setter oss i stand til å ønske å tjene Han.

Dette er Bibelsk Rune. Jo mer opptatt en blir av synd, jo mer faller en i synd. Jo mer opptatt en blir av at Gud har elsket oss så høyt at Han gav Sin Sønn den eneste for å gjøre oss rettferdige og gi oss evig liv, jo mer rett lever en.

Det er Han som virker i en til å ville og virke til Hans gode vilje. Omvendelse kommer av Guds godhet, ikke av lov og regler, og pekefingre!

Kommentar #49

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rannveig Fuskeland. Gå til den siterte teksten.
Jeg vet at jeg er fri fra all fordømmelse, all forbannelse og all straff for synd. DERFOR vil jeg leve uten synd. For jeg vet at de som ikke har tatt imot Jesus, som gjør synd, kommer til å bli straffet for synd. Jeg gjør ikke.

Jeg tror ikke du helt fatter hva det vil si å være under nåden.

Vi har en fin historie i Johannes 8,1-11, hvor de skriftlærde skal sette Jesus på plass. De kommer med en kvinne som var tatt på fersk gjerning da hun drev hor. Jesus frelser denne kvinnen fra anklagerne, for de forlater stedet som du sikkert vet uten å steine henne som loven krever. Jesus plasserer henne altså trygt under nåden. Men, og det er alltid et stort men… etter å ha sagt til kvinnen at han heller ikke fordømmer henne, så sier Jesus til kvinnen: #Gå bort, og synd ikke mer fra nå av#! Og med dette så plasserer han kvinnen også under loven.

Nåden opphever ikke loven, men vi blir ikke tilregnet våre synder dersom vi takker ja til tilbudet Jesus kommer med. Søker vi Gud av hele vårt hjerte og angrer våre synder blir vi tilgitt – det er dette som er nåde, at våre synder blir strøket ut. Men det betyr ikke at vi kan gå bort å leve i synd etterpå, å nei… men vi bør holde alle Guds ti bud så godt vi kan uten å bryte dem med overlegg.

Kommentar #50

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Men er fremdeles uenig om din lære om slavisk å leve etter budene.

Det er du som er slave under dine egne tanker og lyster Rune, ikke jeg. For når jeg ønsker av hele mitt hjerte å leve etter de bud og lover Gud har gitt oss er jeg ikke slave. Jeg gjør dette av min egne frie vilje. Men det har du vist mange ganger at du ikke fatter.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere