Tor Martinsen

44

Frelsen, loven og nåden.

Jeg kan ikke være uten loven mer enn jeg kan være uten min frelser Jesus Kristus og hans nåde, fordi begge sender meg hele tiden til den andre: Loven viser meg mine synder og sender meg til Kristus som gir meg nåde, og Kristus sender meg til ...

Publisert: 29. apr 2013

Det er mange misforståelser rundt dette med frelse, lov og nåde. Enkelte ser ut til å mene at er man frelst så er man frelst, og andre heller til det synet at frelsen ikke er gyldig før ved tidens ende. Noen ser bare at det finnes et løfte om frelse, uten å lese ”kontraktens små bokstaver” som forteller at det faktisk er betingelser heftet ved løftet om frelse. Alle disse forvansker i sannhet det terrenget de beveger seg inn i. Men er det egentlig så vanskelig å følge kartet, som er Bibelen til målet, som er frelsen? Og hvordan vet vi at vi trenger frelse?

Det er ingen gjerning som vi kan gjøre som gjør oss fortjent til frelsen. Vi blir heller ikke frelst av å holde Guds lov, men Guds lov er som et speil som viser oss hvordan vi ser ut. Eks.: Du står og maler taket, og det drypper maling i ansiktet på deg. Du går på badet og ser i speilet og finner ut at du har fullt av malingsflekker i ansiktet. At du ser i speilet fjerner ikke malingsflekkene, men speilet forteller deg at du har dem der. Det må altså andre virkemidler til for å fjerne flekkene da speilet ikke kan gjøre det, de må vaskes vekk med en klut og såpevann.

Speilet representerer her loven mens kluten med såpevann representerer vår Frelser, Jesus Kristus. Loven frelser oss ikke, men den forteller oss 1) at vi trenger frelsen og 2)viser oss til den eneste som kan frelse oss, Jesus Kristus.

Bibelen er helt klar på at frelsen kun utdeles til de som tar i mot Jesus Kristus som sin frelser, og at ingen på egen hånd kan gjøre seg fortjent til frelsen. #Frelsen er en gave som blir oss til del kun av nåde. For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.# (Ef 2,8) Dette verset er bare ett av mange som forteller at frelsen er noe vi får ufortjent og av bare nåde.

Men denne frelsens gave, som vi får av Guds nåde alene, opphever den loven? Vi vet jo at frelsen er gratis, men mottar vi frelsen så må vi allikevel betale en pris og det er å legge om vår livsstil og følge Jesus overalt der han går og gjøre alt det han ber oss om. Vi må altså betale for frelsen ved at vi oppgir vårt ego og gjør det vår Frelser ber oss om, og da kommer vi tilbake til det som mange har vegringer eller aversjoner mot: Loven.

 

Historien om kvinnen som ble grepet i hor (Joh 8,3-11) er et godt eksempel på forholdet mellom frelsen, loven og nåden. I denne historien så går frelsen, loven og nåden hånd i hånd. Jesus frelser denne kvinnen fra å bli steinet da han sier #Heller ikke Jeg fordømmer deg# og plasserer kvinnen trygt under loven, for så i neste åndedrag å plassere kvinnen under loven i det han sier #Gå bort og synd ikke mer!#

Vi ta til oss at Jesus aldri fordømte loven, men han fordømte alle de som brøt loven. Om ikke loven finnes så kan ikke kvinnen synde, for som Paulus sier i Rom 4,15: #Loven fremkaller vrede, men der det ikke finnes noen lov, finnes det heller ikke noe lovbrudd.# Det er nettopp på grunn av alle våre lovbrudd at vi trenger Jesu nåde. 

Jeg kan altså ikke være uten loven mer enn jeg kan være uten min frelser Jesus Kristus og hans nåde, fordi begge sender meg hele tiden til den andre: Loven viser meg mine synder og sender meg til Kristus som gir meg nåde, og Kristus sender meg til loven som sier at jeg må omvende meg og at jeg treger Kristi nåde.

Kommentar #51

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Vi trenger loven som en rettesnor, men den er ikke gjeldende lenger? ja, ja...

Hva er forskjell på loven = Guds ti bud i GT og i NT.

Han mener nok at vi skal holde de seks siste og muligens de tre første men aldeles ikke det 4. bud for det ærer Gud som ens personlige Herre og Skaper over og av hele universet og alt det som er i det. Om man skal holde dette bud så kan man jo ikke i ytterste konsekvens være sin egen Gud.. .

1 Mos 3,4b-5  I skal visselig ikke dø; for Gud vet at på den dag I eter av det, skal eders øine åpnes, og I skal bli likesom Gud og kjenne godt og ondt. 

Kommentar #52

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Ja, tenk at vi skal få lov til å opplevedette en dag Leif.

Hehe, ja jeg tenkte nettopp på det at det skal bli en glede å treffe deg en dag også men kanskje vil vi ikke treffes før i Eden.. . Tenk det! :-D

Kos deg du og i morgen!

Kommentar #53

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Hei Tor

Du må se forskjell på den gamle pakt som var  lovens forbannelse. vi var slave under lovens gamle pakt. I Den nye pakt er loven vår rettesnor. Jesus døde med den gamle pakt som var lovens forbannelse. Kjøpte oss fri i fra denne pakt som kjødet levde i. Vi forkaster ikke loven. Den nye lov som er vår rettesnor på hva som er galt og rett er viktig. Men vi vet at vi fremdeles er svake slik at vi vet at vi kommer til å bryte loven derfor er vi avhenige av nåden begrunn av vår svakhet. Men vi må forstå dette i den nye pakt som ble opprettet i Kristus.for i den gamle pakt ble lovbrudd en forbannelse for oss.ikke no lengere om vi begår lovbrudd no så er vi tilgitt renset begrunn av Jesus.men vi må beskjenne vår synd når vi begår den.men vi begår ikke synd fordi man har lyst. Men fordi man kan være svak. Men takk og lov for nåden i Kristus.

Mvh

Rune

Kommentar #54

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Han mener nok at vi skal holde de seks siste og muligens de tre første men aldeles ikke det 4. bud for det ærer Gud som ens personlige Herre og Skaper over og av hele universet og alt det som er i det. Om man skal holde dette bud så kan man jo ikke i ytterste konsekvens være sin egen Gud.. .

Ja, er det ikke pussig at det eneste budet som begynner med HUSK! er det man vil glemme...

Kommentar #55

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Den nye lov som er vår rettesnor på hva som er galt og rett er viktig.

Hva er det den "nye lov", som du kaller den, har som ikke "den gamle lov" hadde. Med andre ord, forklar meg forskjellen på "den nye" og "den gamle" loven.

Kommentar #56

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Hei Tor

To ord Jesus og Nåden. Er forskjellen på den gamle pakt og den nye pakt og i dette så skiller den gamle pakt som var lovens forbannelse som var kjød. Vi sto fast i kjødet og det gjør vi ikke lengere no vandrer man i ånden i vår nyskapning. Men no er loven en rette snor under nåden i Kristus. Før var loven uten nåden og Kristus stor forskjel å vandre i det nye livet kontra det gamle.

Mvh

Rune

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere