Pål Georg Nyhagen

224

Overgrep mot barn forkledd som barne-TV

En palestinsk tv-kanal, delvis kontrollert av de palestinske myndighetene, formidler tidvis jødehat og et demoniserende bilde av Israel, mener det norske Holocaustsenteret.

Publisert: 11. feb 2013

Å stimulere til fred og forebygge konflikter er viktig. Som parter i en tidvis voldsom og meget langvarig konflikt er det derfor vesentlig å gå nye veier. Hvilket vil si å våge å tenke noe nytt og rekke ut en hånd.

Men det spørs om noen løsning er i sikte, når fremtidens politikere og voksne samfunnsdeltagere får slik påvirkning i oppveksten? Hva fremtiden vil bringe legger man til en viss grad opp til selv: Man høster som man sår, heter det jo. Og her sår man i hvert fall ikke fredsblomster, demokratisk sinnelag og gjensidige frihetsimpulser:

"Norske myndigheter bidrar med flere hundre millioner kroner i støtte til de palestinske selvstyremyndighetene hvert år.

Palestinsk tv, finansiert og delvis kontrollert av de palestiniske selvstyremyndighetene, får nå kritikk for å støtte opp under et fiendebilde som er med på å demonisere den jødiske staten.

Øivind Kopperud er forsker ved Holocaustsenteret i Oslo. (Foto: Tormod Strand/NRK)

Forsker Øivind Kopperud mener at palestinsk tv tidvis formidler jødehat.

Foto: Tormod Strand/NRK

Øivind Kopperud, forsker ved Holocaustsenteret i Oslo, har sett på flere innslag fra den palestinske tv-kanalen. Han er ikke i tvil om at disse innslagene har klare antisemittiske trekk.

Det blir et forsterket fiendebilde som er med å demonisere den jødiske stat, sier Kopperud."

Se:       http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.10907487

Kommentar #1

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Hva fremtiden vil bringe legger man til en viss grad opp til selv: Man høster som man sår, heter det jo.

Legger bare inn linket http://www.palwatch.org 

Palwatch er en mediekritisk monitor over hva her relevante medier disseminerer utover den palestinske befolkningen. Særlig barn er mottakelige for slike disseminasjoner: input til ny hjerne gir gjerne tilsvarende output. Når palestinsk barne-tv repeterer igjen og igjen at jøder er "satan med hale" så er det ikke tvil om at denne type psykologisk betinging gir fryktelige, og skjebnesvangre, resultater.

Derfor er jo idag mediekritikk så enormt viktig. Det er på høy tid at norske myndigheter forholder seg til denne kritikken. I siste ende er det likevel den norske befolkningens ansvar; det er den som betaler. Samtidig bør vi nok forvente at AP tar dette til skarp etterretning. For å finansiere slikt er virkelig under enhver kritikk; det er direkte umoralsk.

Kommentar #2

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Anti-menneskerettslige Norge?

Publisert over 8 år siden

"Norske myndigheter bidrar med flere hundre millioner kroner i støtte til de palestinske selvstyremyndighetene hvert år."    800 mill. kroner uten å stille et krav til PA siden 2008.

Det er jo nettopp det som er det underlige med den politikken som Norge fronter at den gjør alt annet  enn å fronte menneskerettighetene.

Vel vitende om at PA fremstår med en varig krigserklæring mot staten Israel og det jødiske folk, så gjør ikke Norge en tøddel for å bidra til endring...stille krav....før penger kommer tikkende inn på konto....krav til å slutte å ofre barn, unge og kvinner i propagandasjkul av martyrlære...å bruke norske bistandspenger til å snekre sammen skolebøker på en slik måte at hatet mot Israel podes inn....at barn og unge deltar i stridighetene og at det slik sett foregår det brudd på barnas menneskerettigheter... at barn og unge pedagogisk hjernevakses inn i hat og konfliktoppbyggende holdninger og væremåte o.s.v.

Hvorfor viser ikke Norge og palestinavennene nasjonalt og internasjonalt til de ikke-voldelige internasjonale storhetene og deres seier...Ghandi og Mandela?  Jo, fordi...vi ser til PA så er det ikke slingringsmonn verken til høyre eller til venstre.  Det er nedfelt en krigserklæring som står seg til "the Judgement Day"...og da er det jo selvsagt at vi skal fortsette å bidra til at dette selvpåførte gisseldramaet med romslig økonomi og maksimal internasjonal støtte.....sine åpenbare brudd på menneskerettighetene til tross.  Forså det den som vil, men jeg er ikke medlem i Blindeforbundet.

Norge og palestinavennene er dessverre med på å erklære en opprettholdelse av situajsonen til den palestinske gisselbefolkning med mindre de endrer sine holdninger og våger å gå foran å vise vei til holdninger og en troverdig væremåte som fører til konstruktive forhandlinger om statsdannelse.

Kommentar #3

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Hat er destruktivt og vil bare føre til vold krig og død. Det er bare kjærlighet som kan snu disse destruktive tanker og handlinger. Kjærlighet som sier: Elsk dine fiender og gjør godt mot dem. Elsk din neste som deg selv. Tilgi alt det onde. Ikke være misunnelig. Ikke gled deg over urett. Ikke sett ut falske rykter. osv.

Det destruktive hatet skader ikke bare den man hater, men også seg selv. Mens kjærligheten gjør at man vil leve i velsignelse fordi kjærligheten gjør at man får det godt med seg selv, og er man god mot andre så vil man ha større sjanse for at andre er god mot en selv.

Derfor bør det holdes en holdningskampanje man bør komme med kunnskap til palsestinere og jøder om at hat bare fører en vei; til dundas, mens kjærlighet er mye mer produktiv og vil gjøre at de vil få det bedre. Man må forendre tankegangen sin.

Og det gjelder også nordmenn som hater enten Israel eller palestinere. De hjelper ikke med noe hat, de bare legger mere ved på bålet til det destruktive tankesettet som får enkelte til å leve i en helvetes-tilværelse. 

Kommentar #4

Hildegunn Ruth Egdetveit

2 innlegg  75 kommentarer

Hører dere stillheten?

Publisert over 8 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Derfor er jo idag mediekritikk så enormt viktig. Det er på høy tid at norske myndigheter forholder seg til denne kritikken. I siste ende er det likevel den norske befolkningens ansvar; det er den som betaler. Samtidig bør vi nok forvente at AP tar dette til skarp etterretning. For å finansiere slikt er virkelig under enhver kritikk; det er direkte umoralsk.

Jeg tror ikke det finnes så mange andre journalister som tør gjøre som Tormod Strand har gjort. Han er sannelig en modig mann. Det blir sikkert for vanskelig for de fleste, både journalister og lesere/tv-tittere å forholde seg til slike nyheter. Selv om opplysningene Strand serverte i beste Dagsrevytid ikke akkurat er nye nyheter, tror jeg det virker forvirrende og nesten umulig å svelge for alle i Norge som i åresvis har fått servert en altfor smal dekning av midtøstenkonflikten. Jeg håper og ber om at den yngre generasjon journalister har en mer kritisk innstilling til alle sider og fasetter av konflikten enn det vi har opplevd de siste tredve årene. 

Og jeg håper at jeg ikke får rett i min fornemmelse; at dette blir tiet ihjel og glemt.......

På http://palwatch.org/ kan man lese om en ny undersøkelse som omhandler palestinske og israelske skolebøker, bl.a.

De som er interessert i å følge et mer kritisk blikk på de palestinske myndighetene kan lese den palestinske journalisten Khaled Abu Toameh. Han skriver blant annet hva som skjer med de palestinerne som kritiserer de palestinske myndighetene...

http://www.gatestoneinstitute.org/3588/palestinians-freedom-of-expression#.URvqWdqVODo.facebook

Trykk på navnet hans, så kommer alle artiklene hans opp.

Kommentar #5

Per Arne Brandal

147 innlegg  504 kommentarer

Antisemittisme på palestinsk barne-TV

Publisert over 8 år siden

Vårt Land:

Eide: Den palestinske presidenten vil følge opp barne-TV

Antisemittisme på palestinsk barne-TV opprører.

http://www.vl.no/samfunn/eide-palestinas-president-vil-folge-opp-barne-tv/

Det som er forstemmende er at norske media, som i en mannsalder har teppebombet det norske folk med "nyheter" fra konflikten mellom israqelere og palestinere, ikke finner det opportunt å formidle slike saker.

I det hele tatt viser den arabiske våren, det som skjer i Syria, maktspillet og alliansene mellom ulike stater og paramilitære grupper (hovedfiende er alltid Israel)  at mainstream media sin dekning av MØ har vært trangsynt, inkompetent og kampanjepreget. 

Kommentar #6

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Hildegunn Ruth Egdetveit. Gå til den siterte teksten.
Selv om opplysningene Strand serverte i beste Dagsrevytid ikke akkurat er nye nyheter, tror jeg det virker forvirrende og nesten umulig å svelge for alle i Norge som i åresvis har fått servert en altfor smal dekning av midtøstenkonflikten.

Det har vært dørgende tyst. Kanskje NRK gjorde en glipp?

Man kan håpe, men jeg har litt vondt for å tro at vi med denne reportasjen har vært vitne til et regimeskifte relativ nyhetsdekningen av Midtøsten-konflikten.

Men vi får takke Tormod Strand så vel som KrFs Hans Olav Syversen som har bragt saken videre.

Kommentar #7

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

For balansens skyld

Publisert over 8 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Det har vært dørgende tyst. Kanskje NRK gjorde en glipp? Man kan håpe, men jeg har litt vondt for å tro at vi med denne reportasjen har vært vitne til et regimeskifte relativ nyhetsdekningen av Midtøsten-konflikten. Men vi får takke Tormod Strand så vel som KrFs Hans Olav Syversen som har bragt saken videre.

Ja, reportsasjen var sjokkerende, og viser med all mulig tydelighet det potensiale for ødeleggelse av et sinn som ligger i indoktrinering, religiøs eller annen. Ikke minst var det vondt å se den mekaniske og robotaktige måten disse barna gjentok sine foreldres formaninger om deres syn på jødene på.

Men for balansens skyld kan det kanskje være på sin plass å påpeke at dette ikke bare gjelder palestinske barn, selvom en fyr osm KrF´s Syversen nok ikke finner det så interessant.

Den israelske psykologen George Tamarin utførte for noen år siden en studie av israelske skolebarn mellom 8 og 14 år, og den understreker dette alvoret på en tankevekkende måte. Tamarin fortalte over tusen israelske barn historien om Josvas nedkjemping av byen Jericho:

“Så tok folket til å rope, mens prestene blåste i hornene. Så snart folket hørte hornlåten, satte de i et kraftig rop. Da styrtet muren sammen, og folket gikk rett inn i byen og inntok den. Så slo de alt som fantes i byen, med bann. Både menn og kvinner, unge og gamle, storfe, småfe og esler hogg de ned med sverd.” Josva 6:20-21

Etterpå spurte Tamarin dem et enkelt spørsmål: Synes du at Josva og hans iraelske hær handlet riktig? Barna fikk tre alternative svar de kunne velge mellom: A) Ja, helt riktig, B) Delvis riktig og C) Nei, ikke riktig. Resultatene var markante, 66 prosent ga full tilslutning (A) og 26 prosent var helt avvisende (C), mens forholdsvis få mente Josva hadde handlet bare delvis riktig (B). Tre typiske svar fra dem som svarte at Josva handlet helt riktig var slik:

“Jeg synes Josva handlet riktig, fordi Gud hadde lovet dem landet og gitt tillatelse til å erobre det. Hvis de ikke hadde gjort det og ikke drept innbyggerne ville det vært fare for at israelerne hadde blandet seg med goyim (ikke-jøder).

“Josva gjorde helt rett fordi Gud hadde kommandert ham til å utrydde menneskene og hvis de ikke hadde gjort det ville Israel´s stammer ha blitt oppslukt av andre og ville lagt seg til dårlige vaner.”

“Josva gjorde riktig fordi menneskene som bodde der hadde en annen religion, og når Josva drepte dem fjernet han religionen deres fra jordens overflate.” 

Det er ingen tvil om at disse barna har vokst opp med lærdommen om at Josvas handlemåte kun er korrekt fordi de er befalt av Gud; alle begrunnelsene er religiøst fundert. Selv enkelte av de få som svarte at Josva handlet feil (C) brukte religion som begrunnelse, men med omvendt begrunnelse. Et av barna mente for eksempel at det var feil av Josva å rykke inn i byen fordi israelerne da ville måtte blande seg med araberne, og selv bli urene. To andre som også svarte at Josva handlet feil, gjorde det fordi de mente det var feil av ham å ødelegge alt istedet for å ta med seg verdiene som krigsbytte:

“Jeg synes ikke Josva handlet riktig. De kunne ha spart dyrene og beholdt dem selv.”

“Jeg synes Josva gjorde feil, fordi han kunne ha spart eiendelene i Jeriko. Hvis han ikke hadde ødelagt dem, kunne israelerne ha fått dem.”

Det er tydelig at disse barna har fått sine oppfatninger gjennom religiøs hjernevask. Ingen av dem, og derfor heller ingen voksne, ville på egne vegne ha endt opp med slike brutale synspunkter uten at de var innprentet dem i barndommen, i den perioden som naturen har lagt til rette for innlæring på det mest intense; et tidspunkt der vårt sinn er åpent og blottlagt og derfor også tilrettelagt for slik utnyttelse.

Og slike brutale oppfatninger, vokst frem som resultat av indoktrinering i tidlig alder, er langt fra spesielle for folk i Midt-Østen og andre områder preget av krig og konflikter. Også innenfor mange religiøse miljøer i det ellers sekulariserte Europa viderefører disse prosessene slike ekstreme holdninger, fra generasjon til generasjon. En undersøkelse i England viste for eksempel at 36% av muslimer mellom 16 og 24 år mener frafalne burde straffes med døden for sin manglende tro. Slike uhyggelige tall ville ikke vært mulig uten skånselløs propaganda fra foreldre, religiøse ledere og andre autoriteter disse ungdommene har rundt seg gjennom oppveksten.

En side av dette er det som foregår på religiøse skoler her til lands, noe den ferske saken om Kvitsund Gymnas er et grellt eksempel på.

 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere