Rune Staven

402

Sannheten er mørklagt for dets sannheter begrunn av synden.

Publisert: 6. feb 2013

Hei

 

 

Dette budskapet er både rettet mot den vanntro, og den troende som lever i synd uten å vende om fra sin synd. Fant et godt budskap som passer godt inn i det jeg har fomidlet her på VD om å se Guds ord med åndelige øyne kontra med de kjødelige øyne.

 

Sitat Øyvind Andersen 1966

Lignelsene åpenbarer Guds hemmeligheter for troen og skjuler dem for vantroen.

Det er betenkelig at så mange bekjennende kristne går forbi dette spørsmål. Har Jesus selv funnet det nødvendig å svare på det Matt. 13, 10-17, var det jo fordi vi trenger å tilegne oss hans svar - så meget mer som dette er et av de alvorligste ord vi har av Jesus.
Men de fleste anser svaret som selvsagt: Jesus taler i lignelse for å gjøre sannheten om Guds rike lett forståelig og innlysende for menneskene. Han bruker dem som prekenillustrasjoner omtrent som forkynnerne i vår tid pleier å bruke illustrasjoner i sine pre­kener.
Det er sikkert nok at Jesus gjennom lignelsene ville tale prak­tisk og anskuelig og i et sprog som folk forstod. Men av det kan vi aldeles ikke slutte at han ville gjøre sannheten om Guds rike lett­fattelig og forståelig for det naturlige menneske.
Å oppfatte lignelsen slik strider ikke bare mot hva Jesus selv sa om dem, men det strider også mot selve Guds rikes vesen. Guds rike kan ikke bli forståelig og lettfattelig for det naturlige menneske. «Et naturlig menneske tar ikke imot det som hører Guds Ånd til: for det er ham en dårskap, og han kan ikke kjenne det.»1.Kor. 2, 14.
Jesus sa til Nikodernus at han kunne ikke se Guds rike før han ble gjenfødt ved Den Hellige Ånd. Guds rike er skjult og hemmelig for vår naturlige erkjennelse. Den er «mørklagt»for dets sannheter på grunn av synden. Men når et menneske omvender seg til Jesus og tar imot ordet i tro, åpenbarer Den Hellige Ånd gjennom ordet Guds rike for hans hjer­te og gir ham del i det. Da «tas dekket bort.»
Derfor kommer all sann forkynnelse av Guds rike til å sette et skille mellom menneskene. For dem som mener seg å forstå og kun­ne noe i åndelige ting, skjuler forkynnelsen Gud og hans rike. Men for den som er hjelpeløs, dømt i samvittigheten av sin synd og derfor trenger Jesus og hans frelse, åpenbarer den Jesus. For ham kommer troen av forkynnelsen, såsant han da ikke avviser ordet, men tar imot det og tar sin tilflukt til Guds nåde i Kristus.
Men det som slik gjelder all sann forkynnelse av Guds rike, gjel­der i særlig grad Jesu forkynnelse i lignelser. Mer enn noen annen forkynnelse setter den skille mellom menneskene.
Da disiplene spurte Jesus: Hvorfor taler du i lignelser, svarte han: «Fordi eder er det gitt å få vite Guds rikes hemmeligheter: men dem (de som ikke vil tro) er det ikke gitt.»Matt. 13, 10-11.
Lignelsene er derfor slett ikke prekenillustrasjoner i vanlig for­stand. Det er en egenartet og særpreget forkynnelse av Guds rike! En forkynnelse som samtidig både på en særlig måte åpenbarer Jesus og hans frelse, nemlig for dem som tror, og på en særlig måte skjuler Jesus og Guds rike, nemlig for dem som ikke tar imot og tror. Derfor bruker Jesus svært ofte slett ikke«naturlige» bilder i sine lignelser selvom disse bilder nettopp er hentet ut fra det dag­lige liv.
Når vi nå står overfor en av Jesu lignelser, gjelder det derfor at vi ikke hører den som en alminnelig prekenillustrasjon! Men at vi tar imot den som det den i sannhet er: En forkynnelse av Jesus om Guds rike som det ikke er gitt oss å fatte uten at Gud i sin nåde lar Den Hellige Ånd tale til oss gjennom ordet!
Er det noen gang spørsmål om et ydmykt sinn som ikke stoler på sin egen forståelse av Skriften, så er det fremfor alt når vi står ansikt til ansikt med en av Jesu lignelser!

 

Noen slutt ord

 

Guds ord er oss gitt Guds hemeligehter blir åpenbart når man vender seg bort i fra synden i sitt liv, det sløret som man før hadde i sitt gamle jeg er borte når troen på sønnen kommer i vårt hjerte. men synden kan gjøre oss blinde på Guds ord, Selv en troende kan Være blind på Guds ord fordi man lever i synd som man ikke vil omvende seg fra. Er det mulig ? Ja det er mulig for løgnen har innfiltrert hjertet slik at man har blitt forherdet. Når mørke bor i den troendes liv så ser man ikke lyset for Øynene er forblindet av synden. Er det slik at den troende kan være blind uten selv å vite det? Kan man se forskjell på løgnen og sannheten i dag? Tar man for lett på sitt eget liv. Er man virkelig klar og våken på Herrens igjennkomst ? Heller er man som en vantro og lever i synd og man er like blind som en vanntro? Mange vil vel nekte på at dette ikke vil være riktig forstått, Men hvis de mener å innha sannheten hvorfor vender da man ikke om ? Det å leve i lyset handler om å se sin egen svakhet og det handeler om å være avhenige av nådens kraft til å bære oss igjennom hele løpet. Kan man se lyset. eeller er lyset i den som er troende og lever i synd i mørket? hvor mørkt er det da ikke i dens liv?

 

Men mist ikke håpet for for steget til lyset er kort i omvendelsen fra synden så vil øynene bli åpnet.

 

mvh

Rune

 

 

 

Kommentar #1

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

?

Publisert over 9 år siden

Kanskje du skulle få noen til å lese korrektur på overskriften din.  Den er relativt ubegripelig.

Kommentar #2

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Kanskje du skulle få noen til å lese korrektur på overskriften din.  Den er relativt ubegripelig.

Ikke for oss katolikker Oddbjørn. Katolikker har sort belte i mysterier vøtt. Dette tar vi på strak arm.

Kommentar #3

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Jeg glemte katolikkene!  Vi mer profane prøver oss med vanlig setningsanalyse, men den strekker ikke til her.  Så mysteriene trumfer nok grammatikken i dette tilfellet :-)))

 

Kommentar #4

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Kanskje du skulle få noen til å lese korrektur på overskriften din.  Den er relativt ubegripelig.

Hei Oddjørn

 

DA passer det egentlig fint med denne overskriften, når den som ikke tror ikke kan skjønne hva som er ment med denne overskriften.litt ironi er det jo i det jeg sier no. men den er enkel å forstå hvis du tenker deg litt om:)

 

mvh

Rune

Kommentar #5

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Hei Rune

 

Jeg har tenkt og tenkt - men det har dessverre ikke lysnet.  Min ironikompetanse strekker nok ikke til her.

 

Mvh

Oddbjørn

Kommentar #6

Lars Ole Bergersen

0 innlegg  986 kommentarer

@Staven

Publisert over 9 år siden

Overskrift: Sannheten er mørklagt for dets sannheter begrunn av synden.

LOB: Kan det være "Sannheten er mørklagt for sine sannheter på grunn av synden"? Ser sitatet, med "dens" istedetfor "sine" på en nettside for "Bibelfellesskapet", krevet av Kjetil Holen.

Det ble symptomatisk nok en overskrift med mørklagt innhold.

 

 

 

Dessuten:

 

 

 

Er det meningen vi skal lese veldig mye mellom linjene i dine kommentarer?

Kommentar #7

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

vanntro

Publisert over 9 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Jeg glemte katolikkene!  Vi mer profane prøver oss med vanlig setningsanalyse, men den strekker ikke til her.  Så mysteriene trumfer nok grammatikken i dette tilfellet :-)))

er for dem som er bløte på sinnet og lever i vannmelonens tidsalder.

Kommentar #8

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Lars Ole Bergersen. Gå til den siterte teksten.
Overskrift: Sannheten er mørklagt for dets sannheter begrunn av synden.

LOB: Kan det være "Sannheten er mørklagt for sine sannheter på grunn av synden"? Ser sitatet, med "dens" istedetfor "sine" på en nettside for "Bibelfellesskapet", krevet av Kjetil Holen.

Det ble symptomatisk nok en overskrift med mørklagt innhold.

 

 

 

Dessuten:

 

 

 

Er det meningen vi skal lese veldig mye mellom linjene i dine kommentarer?

Hei Lars

 

 

Hva er sannhet for den som lever i mørket ? Hva er mørke for den som lever i sannhet ? Hvis Guds ord skal forståes i lys av Hans nåde så må først mørket i våre øyne bli åpnet. For den blinde kan ikke se den visdom Gud har åpenbart for den som ser. Vidommen er for den som omvender seg og for den som lever i ånden. Troende kan også være blind og leve i mørket hvis man lever i synd i kjødets kraft. Du trenger ikke lese mellom mine linjer Lars.

Synden stenger oss utfra i fra sannheten i Guds ord. en vanntro vil ikke skjønne hva som står rett ut i Bibelen. de vender seg bort i fra den sannhet den vi vise oss. Så er det opp til hvert enkelt menneske å ta de stegene som gjør øyneen åpne og hjertet motakelig.

 

 

mvh

Rune

Kommentar #9

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Jeg har tenkt og tenkt - men det har dessverre ikke lysnet.  Min ironikompetanse strekker nok ikke til her.

Hei Oddbjørn

 

 

Let så skal du finne be så skal du få bank på og det skal bli lukket opp. En frafallen er alltid velkommen tilbake til Faderen. Dine steg er blitt hørt og ditt hjerte er blitt kalt. Hører du kallet.Du er høyt elsket av Jesus. Se ikke religionen men se på Jesus som er den ene veien til Faderen ikke religionen. Sannheten er skjult for synderen og for den som lever i synd. For de vil ikke ta i mot lyset som kom til verden. for mørket FOR DEN SOM LEVER I SYND er deres holdeplass, til lyset en gang forhåpentlig  kan lyse i mørket INN I DERES LIV og omvendelsen kan komme til deres liv. 

 

 

MVH

Rune

Kommentar #10

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Ikke for oss katolikker Oddbjørn. Katolikker har sort belte i mysterier vøtt. Dette tar vi på strak arm.

Hei Njål

 

Du har god tro:) Let så skal man finne mye visdom i disse ord Njål. men trenger du å lete for å forstå det skrevne ord. er ikke dette blitt åpenbart for ditt hjerte. hva er mørket og hva er lyset, dag og natt. synd og sannhet hvem lyser i våre hjertet for lyset kan også være mørket i våre hjerter, hvis så hvordan kan vi da forstå sannheten uten lyset ?

 

 

mvh

Rune

Kommentar #11

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Be så skal du få bank

Publisert over 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
be så skal du få bank

Hehehe.

God morgen, Rune, og takk for (den ikke ondsinnede) latteren! :)

Kommentar #12

Asbjørn Bergs1g

61 innlegg  1513 kommentarer

morsomt Rune

Publisert over 9 år siden

Man skjønner ponget men den ble litt morsom den...be så skal du få bank :)  :)

Kommentar #13

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Du har god tro:) Let så skal man finne mye visdom i disse ord Njål. men trenger du å lete for å forstå det skrevne ord. er ikke dette blitt åpenbart for ditt hjerte. hva er mørket og hva er lyset, dag og natt. synd og sannhet hvem lyser i våre hjertet for lyset kan også være mørket i våre hjerter, hvis så hvordan kan vi da forstå sannheten uten lyset ?

Hadde du vært katolikk hadde du forstått dette. For oss er mysteriene rundt jomfrufødsel, eukaristi og Jesus alltid til stede. Det betyr ikke at vi ikke forstår, men livet er en vei med erkjennelse hvor vi stadig ser nye ting. Livet er åpenbart, livet er fyllt av lys. Det skinner inn i våre sinn og vi tar det til oss. Mange av oss leser daglig Bibelen på nytt, mange av oss lever med Skriften på en levende måte. Sannheten er ikke en endelig totempel som er slått ned i oss en gang for alle, men den kan betraktes fra ulike vinkler under skiftende omstendigheter og varierende lys. Dette er spennende religion. Noen sannheter er mer evige enn andre. Jeg vet at dette vil gi deg mer vann på mølla, for du har Sannheten. Det at vi ettergår sannheten i sømmene daglig betyr ikke at vi lyver. Vi leter alltid etter den rette forståelsen. Jeg har ikke funnet at du har en rett forståelse av sannheten i Skriften. Jeg kan anbefale deg å lese den katolske katekismen og du vil finne utfordringer utover å erstatte pornografien med preking. Katekismen er overraskende lettskrevet. Det blir noe annet enn det du driver med her. Du vet hvor du skal lete hvis du er interessert.

Og det var det hele.

Kommentar #14

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Asbjørn Bergs1g. Gå til den siterte teksten.
Man skjønner ponget men den ble litt morsom den...be så skal du få bank :)  :)

Hei Asbjørn

 

 

He He godt ment er det i hvertfall:):)

 

 

MVH

Rune

Kommentar #15

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Helene Ommundsen. Gå til den siterte teksten.
God morgen, Rune, og takk for (den ikke ondsinnede) latteren! :)

Hei Helene

 

 

God morgen til deg også, har fått morgensteming allerede:) Hvordan vekke menneskene jo man vrir litt på ord men har en betydning i seg selv. men bare den som ser vil se tanken bak ordet:):)

Hilse og kos deg med din nye dag:)

 

mvh

Rune

Kommentar #16

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Hadde du vært katolikk hadde du forstått dette. For oss er mysteriene rundt jomfrufødsel, eukaristi og Jesus alltid til stede. Det betyr ikke at vi ikke forstår, men livet er en vei med erkjennelse hvor vi stadig ser nye ting. Livet er åpenbart, livet er fyllt av lys. Det skinner inn i våre sinn og vi tar det til oss. Mange av oss leser daglig Bibelen på nytt, mange av oss lever med Skriften på en levende måte. Sannheten er ikke en endelig totempel som er slått ned i oss en gang for alle, men den kan betraktes fra ulike vinkler under skiftende omstendigheter og varierende lys. Dette er spennende religion. Noen sannheter er mer evige enn andre. Jeg vet at dette vil gi deg mer vann på mølla, for du har Sannheten. Det at vi ettergår sannheten i sømmene daglig betyr ikke at vi lyver. Vi leter alltid etter den rette forståelsen. Jeg har ikke funnet at du har en rett forståelse av sannheten i Skriften. Jeg kan anbefale deg å lese den katolske katekismen og du vil finne utfordringer utover å erstatte pornografien med preking. Katekismen er overraskende lettskrevet. Det blir noe annet enn det du driver med her. Du vet hvor du skal lete hvis du er interessert.

Og det var det hele.

Hei Njål

 

 

Flott :) Takk for en sakelig og en god tone og tilbakemld, Mye godt i det du skrev i ditt svar. Fruktene i vårt liv kommer av det vi leser. Og når fruktene vokser i våre liv  så kommer handlingene også. Jeg stenger ikke ute folks tanker og meninger men jeg sjekker opp i mot Guds ord. og om det samstemmer så er det veldig godt for hjertet og se andre vinklinger og bilder som man får av ordet. Jesus talte ut i lignelser og det med god grunn. hvordan forstå lignelsene uten at Å ha øyne som er åpne. Min forkynnelse er enkel og lett forstålig, men mange ønsker ikke den type forskynnelse. og det kan jeg godt forstå Man ser jo ulikt på Guds ord i dag på mange områder. Jeg er ikke feilfri jeg er ikke noe bedre en noen andre. Jeg er et menneske med feil og mangler.  men alle er vi avhenige av nåden. Jeg respektere din måte å forstå ordet på, selv om jeg har andre meninger og tanker om dette.

 

Ha en fin dag Njål

 

mvh

Rune

Kommentar #17

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 9 år siden

"Sannheten er mørklagt for dets sannheter begrunn av synden."

Det kan vel hende. Om vi sier at kjærligheten i sin aller reneste kraft er sannheten og at alt utenfor det er ikke fullkommen sannhet, noe noen kaller synd, så kan det være sånn.

Jeg liker ihvertfall tanken på at det er slik. At Gud er en kjempestor kjærlighetskilde. Der alt som ikke er helt rent blir brent bort. Slik som frykt, ondskap ukunnskap osv. At slutten på evolusjonen er at alt vil bli samlet til denne sannheten. Det har jeg lyst til å tro på.

Mange mennesker har sett glimt av den kjærligheten. Og mange har blitt blendet av den. Den er et mysterie utenfor vår verden. I vår verden fins det mange ulike religioner som hevder de har sannheten, og de som ikke har tro på noen gud som også mener de har sannheten. Så fins det uendelig mange trosforskjeller i de forskjellige religionene. Desverre kan det bli så ille at det fører til krig. I kristendommen fins det over 30 000 forskjellige kirkesamfunn. ( http://www.philvaz.com/apologetics/a106.htm )

Da bør man jo være ydmyk og ikke tro man selv har funnet den hele sannheten. Sannheten ligger nok heller der at alle har funnet noe som ligner litt på sannheten.

 

Kommentar #18

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Hei Randi.

Hva er kjærlighet uten Guds sannhet? Hva er sannhet for oss. Er sannhet Guds ord Eller menneske visdom ? Du ser det vil ikke gangne noen hvis det ikke er sannhet i den kjærlighet man formidler. Det er lett å se seg blind på denne verdens kjærlighet. Hvordan skille mellom sann og falsk kjærlighet. For lyset kan være mørket. Når man lever i tro så er det en bevisthet. mår man lever på følelser så er det en opplevelse der og da.Stor forskjell på dette.For mange lever i sine følelser enn å leve i tro uten å se.

Mvh

Rune

Kommentar #19

Asbjørn Bergs1g

61 innlegg  1513 kommentarer

JESUS

Publisert over 9 år siden

Hvem var og er han....selv sier han ganske sterkt "jeg er veien, JEG ER SANNHETEN, ingen kommer til Faderen uten gjennom meg....slik står det på grunnspråket i min gresk - norske. SÅ for meg er selve Personen Jesus sannheten. Det vil ikke si at jeg vet absolutt alt pr. nå, jeg er på vei og utvikles stadig i denne sannhet og person som heter Jesus. Han sier altså at ingen kommer til Faderen Gud utenom å gå veien gjennom han. Det blir som med alt annet som har med tro å gjøre....enten er det sant eller ikke  :)

Kommentar #20

Asbjørn Bergs1g

61 innlegg  1513 kommentarer

JESUS

Publisert over 9 år siden

Hvem var og er han....selv sier han ganske sterkt "jeg er veien, JEG ER SANNHETEN, ingen kommer til Faderen uten gjennom meg....slik står det på grunnspråket i min gresk - norske. SÅ for meg er selve Personen Jesus sannheten. Det vil ikke si at jeg vet absolutt alt pr. nå, jeg er på vei og utvikles stadig i denne sannhet og person som heter Jesus. Han sier altså at ingen kommer til Faderen Gud utenom å gå veien gjennom han. Det blir som med alt annet som har med tro å gjøre....enten er det sant eller ikke  :)

Kommentar #21

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Hva er kjærlighet uten Guds sannhet?

Kjærligheten er sannheten og Gud. Ihvertfall bare den Guden jeg vil tro på! ;)

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere