Ketil Reinhardts1

17

Frankfurterskolen og PK

Tim Pallis har skrevet Det politisk korrekte har rod i Frankfurterskolen, over hos Snaphanen.dk

Publisert: 23. jan 2013

Frankfurterskolen har vært diskutert noen ganger på VD, til tider med høy temperatur. Tim Pallis har skrevet et lesverdig stykke over hos Snaphanen.dk.

http://snaphanen.dk/2013/01/22/det-politisk-korrekte-har-rod-i-frankfurterskolen/ 

Jeg skulle gjerne formidlet noen sitater fra kronikken, men for å unngå konflikt med VDs reglement må jeg nøye meg med å sitere meg selv.

Deres oppgave var derfor så hurtig som mulig å underminere den jødisk-kristne kulturarv. For å gjennomføre dette skulle man utbrede den mest negative destruktive kritikk på alle mulige områder av livet, med formål å destabilisere samfundet og nedbryte hva de så på som den undertrykkende orden. Denne politikk som de håpte ville spre seg som et virus «ville gi de vestlige marxister nye midler» som et av deres medelemmer uttrykte. For å fremme denne stille kulturelle revolusjon anbefaler denne skolen bland annet:

 1. Opprettelse av rasisme lovovertredelser.
 2. Vedvarende forandringer for å skape forvirring.
 3. Undervisning i sex og homoseksualitet til barn
 4. Underminering av skolens og lærerenes autoritet.
 5. Kjempe for innvandring for å nedbryte den kulturelle identitet.
 6. Fremme overdreven rusbruk.
 7. Tømme av kirkene.
 8. Upålitelig rettsystem med bias mot ofrene for kriminalitet.
 9. Avhengighet av staten eller offentlige ytelser.
 10. Kontroll og undertrykkelse av meninger via media.
 11. Tilskynde oppløsning av familien.

En av hoved tankene i Frankfurterskolen var å bruke Freuds idè ompanseksualisme – dvs, søken etter nytelse uavhengig av kjønn og identitet, nedbryte forskjellen mellom kjønnene, og nedbryte de tradisjonelle relasjonene mellom kvinner og menn. For å fremme sine mål ville de:

 • angripe fedrenes myndighet, samt benekte spesifikke far mor roller, ognedbryte familiens rettigheter som primær pedagoger for deres barn.
 • Avskaffe forskjellen i utdannelsen for gutter og jenter.
 • Avskaffe alle former for mannlig dominans – kvinner i forsvaret
 • erklære kvinner for å være en undertrykt klasse og menn somundertrykkere.

Munzberg oppsumerte Frankfurterskolen langtidsmål slik: «Vi vil gjøre Vesten så korrupt at det stinker» De så det som et langsiktig prosjekt, holdt deres mål klart, og fokus på familie, utdannelse, kjønn og kultur.

Men lesetipset gjelder altså Tim Pallis, Snaphanen.dk 

Kommentar #1

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Spørsmål

Publisert over 8 år siden
Ketil Reinhardts1. Gå til den siterte teksten.
«Vi vil gjøre Vesten så korrupt at det stinker»

Jeg skal ikke stille meg på bakbenene med en gang. Bare tillate meg å stille noen spørsmål. Selv har jeg lest mengder litteratur fra Frankfurterskolen. Frankfurterskolen bygget mye sin tenkning på så ulike filosofer som Kant, Hegel, Marx, Weber, Freud og Lukács. For å nevne de kanskje viktigste. Selv har jeg studert tekster av Adorno, Horkheimer, Fromm, Marcuse, Löwenthal, Benjamin, Habermas, Wellmer og Honneth. Så har du en idé om hva jeg uttaler meg på bakgrunn av. Særlig opptatt har jeg vært av Adorno, Horkheimer og Habermas.

Jeg kjenner meg ikke igjen i din presentasjon av Frankfurterskolen, Reinhardtsen. De elleve punkter du nevner, for eksempel: aldri har jeg tenkt i noen slik retning når jeg har lest noen av de ovenfor nevnte. Jeg kjenner meg overhodet ikke igjen. Hvilket leder meg, med hensyn til dine elleve punkter, til følgende spørsmål:

Hvem skrev hva når

Og:

Hvem skrev hva når med hensyn til påstanden om en underminering av den jødisk-kristne kulturarven?

Jeg er heller ikke sikker på hvem denne Munzberg som di refererer til er. 

Men la meg bare med én gang slå fast følgende: alle de frankfurtere jeg har nevnt som jeg har lest ville og vil uttrykke stor bekymring for samfunnsutviklingen, nok særlig når det kommer til politikk og økonomi. Og er én ting viss, er det at PK overhodet ikke finner pustehull i tekstene til disse Frankfurterne!

Kommentar #2

Ketil Reinhardts1

17 innlegg  271 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Jeg mistenker deg alldeles ikke for å sette dem på bakbenene av reflex, Haug, du utviser som regel ærlighet i tale og tanke der du deltar på VD. Jeg hadde først sitert mer av Pallis, og intet av meg, men det forsvant hos moderator. Jeg ønsket å lede oppmerksomheten til Pallis, og jeg håper du leser hans stykke hos Snaphanen.

Har du innvendinger skal jeg ta dem til efteretning, da du er noe så sjeldent som et bevis for at det også finnes innteligent liv på venstresiden ;)

Kommentar #3

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Ketil Reinhardts1. Gå til den siterte teksten.
Har du innvendinger skal jeg ta dem til efteretning, da du er noe så sjeldent som et bevis for at det også finnes innteligent liv på venstresiden ;)

Jeg takker for dine gode ord. Og hopper over til lesning på snaphanen.dk, for så å komme tilbake her. 

Kommentar #4

Andreas Ose Marthinussen

31 innlegg  1194 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Bytt ut marxister med jøder, og vips! Så har du plottet til Umberto Ecos "Gravlunden i Praha".

Den boka anbefales også, for de som vil forstå hvordan konspirasjonsteorier kan rotfeste seg...

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere