Helge Erik Solberg

37

Abort, fosterdrap, eller hva?

Har noen et forslag til et bedre ord enn "abort" og "fosterdrap", et begrep som virkelig uttrykker realiteten?

Publisert: 23. jan 2013

Jeg er overbevist om at menneskeverdet gjelder fra unnfangelsens øyeblikk. Derfor er jeg i mot abort. Folk flest (alle?) er imot drap av småbarn og spedbarn. Men hva med drap av barn i mors mage? "Abort" høres så klinisk ut at realiteten blir skjult. Er "fosterdrap" et bedre ord? Nei, det er heller ikke noe godt begrep, for ordet "foster" kamuflerer at det dreier seg om et individ med menneskeverd og rett til livet. Har noen et forslag til et bedre ord enn "abort" og "fosterdrap", et begrep som virkelig uttrykker realiteten?

Kommentar #1

Hildegunn Tangeraas Doelitzsch

12 innlegg  788 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

"Menneskedrap" er vel det beste ordet. Men ved å uttale det, blir man vel skikkelig straffet.....

Kommentar #2

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Hvorfor ??

Publisert nesten 9 år siden

Det har vært brukt forskjellige navn på abort i mange år - - det er også brukt begrepet "menneskedrap" som H. T. D. mener er det beste ordet.

Alle vet hva abort innebærer, så det skulle ikke være nødvendig for opplyste og godt oppdragne mennesker å bruke noe annet......

.... hvis man da ike har en ubendig lyst til å gjøre situasjonen for kvinner som tar abort enda verre enn den sikkert er.

Men det er jo noen som må tråkke på andre for å fremheve sin egen "hellighet".

Kommentar #3

Hildegunn Tangeraas Doelitzsch

12 innlegg  788 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Ragnvald Fladmark. Gå til den siterte teksten.
.... hvis man da ike har en ubendig lyst til å gjøre situasjonen for kvinner som tar abort enda verre enn den sikkert er.

Men det er jo noen som må tråkke på andre for å fremheve sin egen "hellighet".

Gud elsker alle mennesker. Vi synder alle og går imot Guds bud. Men det er tilgivelse å få hos Jesus! 

Fordi Gud elsker alle mennesker, ønsker Han ikke at vi skal drepe et annet menneske.

Jeg tror at en som har tatt abort ikke har det godt med seg selv. Men det er både tilgivelse og helbredelse å få hos Jesus! 

Kommentar #4

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Hildegunn Tangeraas Doelitzsch. Gå til den siterte teksten.
"Menneskedrap" er vel det beste ordet. Men ved å uttale det, blir man vel skikkelig straffet.....

Straffet?

Jeg føler forakt for ett slikt utsagn, men straffe?

Kommentar #5

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Helge Erik Solberg. Gå til den siterte teksten.
et begrep som virkelig uttrykker realiteten?

Det du ønsker er ikke ett begrep som uttrykker realiteten, men som er ett egnet begrep for d.itt syn. Noe som får abort til å høres så fælt ut at det blir ett godt verktøy for deg.

Jeg kunne selvsagt gjort det samme når det kommer til å beskrive abortmotstandere.

Abortmostandere høres så klinisk ut. Drittsekk? Nei, drittsekk er ikke sterkt nok. Mennesker med psykopatisk fungering?

Hvordan føles det å bli beskrevet slik? Hvordan føler kvinner som har tatt abort seg når de hører dine begreper?

Kommentar #6

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Det gikk hus forbi, ja - - - akkurat som forventet.

Publisert nesten 9 år siden

SITAT fra H.T.D.:

"Jeg tror at en som har tatt abort ikke har det godt med seg selv. Men det er både tilgivelse og helbredelse å få hos Jesus! "

Kansje det er tilgivelse og helbredelse å få fra Jesus - jeg sier kansje for noen 100% sikkerhet finnes ikke for dette.

I mellomtiden skal den som har tatt abort leve blandt mennesker - holdningen de kan møte avslører du ved å skrive HELBREDELSE.

Men du får jo understreket din egen "hellighet".

Kommentar #7

Hildegunn Tangeraas Doelitzsch

12 innlegg  788 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Straffet?

Jeg føler forakt for ett slikt utsagn, men straffe?

Jeg uttrykkte meg kanskje litt uklart. Jeg mente at man, i framtiden,  kanskje kan  risikere å  måtte bli innskrenket i sine rettigheter eller må betale bot for å si noe så "intollerant". Foreløbig er det vel bare forakt en får for å si noe sånt. Og jeg håper jo at det blir ved det.

Kommentar #8

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Du

Publisert nesten 9 år siden
Ragnvald Fladmark. Gå til den siterte teksten.
I mellomtiden skal den som har tatt abort leve blandt mennesker - holdningen de kan møte avslører du ved å skrive HELBREDELSE.

Tror kanskje at de som tar abort glømmer det de har gjort rundt neste sving..? Helbredelse betyr opprettelse av vond samvittighet og traumer...

Innbiller du deg at et abortinngrep er som å ta mandlene..? 

Kommentar #9

Hildegunn Tangeraas Doelitzsch

12 innlegg  788 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Ragnvald Fladmark. Gå til den siterte teksten.
Kansje det er tilgivelse og helbredelse å få fra Jesus - jeg sier kansje for noen 100% sikkerhet finnes ikke for dette.

Joda, hvis en kommer til Jesus med et angrende hjerte, er det 100% tilgivelse å få, samme hva en har gjort! 

Jeg er ikke noe "bedre" enn andre. Men jeg er "tilgitt":-) Og det er ikke min egen fortjenste, men Gud som skal ha all æren for!

Kommentar #10

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

untatt i krig

Publisert nesten 9 år siden
Hildegunn Tangeraas Doelitzsch. Gå til den siterte teksten.
Gud elsker alle mennesker, ønsker Han ikke at vi skal drepe et annet menneske.

men da gjør andre jobben for deg.og du kan fortsette å gå hvit i kirka

Kommentar #11

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Det er ikke et menneske

Publisert nesten 9 år siden
Hildegunn Tangeraas Doelitzsch. Gå til den siterte teksten.
Fordi Gud elsker alle mennesker, ønsker Han ikke at vi skal drepe et annet menneske.

Det er et embryo.

Jeg snakker om abort innen tre måneder. Jeg ønsker ikke praktisering av sen-aborter. Altså abort etter at fosteret er levedyktig utenfor livmoren.

Kommentar #12

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Ikke jeg, men du......

Publisert nesten 9 år siden

SITAT  fra Rune Holt:

"Tror kanskje at de som tar abort glømmer det de har gjort rundt neste sving..? Helbredelse betyr opprettelse av vond samvittighet og traumer...

Innbiller du deg at et abortinngrep er som å ta mandlene..? "

 

Leser du overhodet det du i din iver svarer så sanseløst på ??

Forstår du overhodet noe av det som står i de innleggene du svarer på - hvis du leser dem ??

Nei, jeg tror IKKE det.

Kommentar #13

Hildegunn Tangeraas Doelitzsch

12 innlegg  788 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Helene Ommundsen. Gå til den siterte teksten.
Det er et embryo.

Jeg snakker om abort innen tre måneder. Jeg ønsker ikke praktisering av sen-aborter. Altså abort etter at fosteret er levedyktig utenfor livmoren.

Et embryo er et menneske. Det blir ikke sånn plutselig et menneske når det er tre måneder gammelt. Det er bare mennesker som har bestemt det sånn fordi de synes det passer sånn. Moderne teknologi og vitenskap gjør at det er mulig for et foster å være levedyktig utenfor livmoren på et tidlig stadium i utviklingen. For hundre år siden var ikke dette mulig. Menneverd er ikke tilknyttet til hvor levedyktig et menneske er!Alle mennesker har lik verdi, om det er lite, stort, ungt, gammelt, sykt eller frisk! Menneske= samme verdi!!

Kommentar #14

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Ikke plutselig

Publisert nesten 9 år siden
Hildegunn Tangeraas Doelitzsch. Gå til den siterte teksten.
Et embryo er et menneske. Det blir ikke sånn plutselig et menneske når det er tre måneder gammelt.

Men vi er nødt til å sette en grense et sted.

Bruk av f.eks. spiral som prevensjonsmiddel kan også medføre en abort, idet det befruktede egget ikke kan feste seg i livmoren.

Jeg ser ikke bort fra at forskningen med tiden vil gjøre grensen mellom levedyktig og ikke-levedyktig liv enda mer diffus. Jeg synes dagens grense for levedyktig toucher innpå det overskridende og utakseptable, men det er en annen diskusjon.

En diskusjon vi sannsynligvis blir nødt til å ta i nær fremtid.

Kommentar #15

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Hildegunn Tangeraas Doelitzsch. Gå til den siterte teksten.
Jeg uttrykkte meg kanskje litt uklart. Jeg mente at man, i framtiden,  kanskje kan  risikere å  måtte bli innskrenket i sine rettigheter eller må betale bot for å si noe så "intollerant"

Kanskje en skulle se på hva som er tilfelle og ikke hva som er teknisk mulig en gang i en innbildt fremtid. Det får være måte å ta offerrollen, særlig i en tråd hvor en ønsker å bruke de mest forferdelige ord ovenfor de som har tatt abort. Det er ikke dere som fortjener mest sympati vil jeg påstå.

Kommentar #16

Hildegunn Tangeraas Doelitzsch

12 innlegg  788 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Helene Ommundsen. Gå til den siterte teksten.
Men vi er nødt til å sette en grense et sted

Dette er en litt farlig tankegang, synes jeg. Gjennom alle tider har mennesker satt sine grenser opp for hva som er et menneske og hva som ikke er et menneske. Mennesker med mørk hudfarge, jøder, jentebarn, syke og så videre, har ikke blitt, og blir i visse kretser ikke sett på som mennesker. 

Dersom "vi" skal sette grense på hva som er et menneske og hva som ikke her det, fører det galt hen! 

Kommentar #17

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Levedyktig og ikke-levedyktig

Publisert nesten 9 år siden
Hildegunn Tangeraas Doelitzsch. Gå til den siterte teksten.
Dersom "vi" skal sette grense på hva som er et menneske og hva som ikke her det, fører det galt hen! 

Der befinner min grense seg.

Og derfor blir vi sannsynligvis nødt til å ta den diskusjonen i nær fremtid, etter som teknologien utvikles.

Jeg snakker ikke om hudfarge, kjønn m.m.

Kommentar #18

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Abortmidler med i skaperverket.

Publisert nesten 9 år siden

Det er kjent sak at abortmidler er sendt med fra naturens hånd.

Jeg har 3 eksempler. På den gamle Frisksportrestauransen lå det "helseblad" fremme til gjennomsyn for gjester. I et leserbrev fant jeg at Salomos Høysang nevner aborturter(nevner ikke urtenes navn her). Det sto også at kvinner har blødd ihjel, som prøvde å ta midlet uten å kjenne doseringen.

Ken Follet skrev bestselgeren" I all evighet",utgitt her hos CappelenDamm. Det er en historisk roman fra England fra rundt 1100 til 1360årene.  Den handler om kloster-og samfunnsliv. Kloke koner med kunnskap om helbredende urter  konkurerte med kloster/legevirksomhet og  risikerte å bli dømt til døden for kjetteri og hekseri. En slik kone måtte rømme for sitt liv,da en prior  som lenge hadde visst om hennes virksomhet,ville komme henne til livs.  En hovedpersom i boken som hadde levd litt tuburlent  fikk hjelp til abort hos henne og fikk innsikt i forskjellige terapier. Hun gikk senere i kloster og ble priorinne og hadde mot til å praktisere "naturlegekunst" der.  At kloke koner ble brent som hekser i inkvisisjontiden,er forøvrig vel kjent.

Et ukeblad,husker ikke om det var Hjemmet eller Norsk Ukeblad, hadde reportasje fra et sted i Afrika.  Kvinner spiste bladene fra en busk,som vokste nede ved elven,hvor mødre og barn tok sitt morgenbad. De innrømmet at de var redd for at kristne misjonærer fikk vite om  at de selv kunne styre hvor mange barn de skulle få.

Kriger og pest og hungersnød ned gjennom årtusene har gjort behov for abortmidler nokså overflødig,men slike er med i naturens ordning.

Utskeielsen med abortmidler av forskjellig slag i dagens samfunn er selvfølgelig så langt overtrådt  i forhold til Skaperens ordningsmodell. Vi får en innvandrer for hver abort hørte jeg noen si for over 30 år siden. Kanskje det?

Kommentar #19

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

ja håp på det

Publisert nesten 9 år siden
Hildegunn Tangeraas Doelitzsch. Gå til den siterte teksten.
Menneskedrap" er vel det beste ordet. Men ved å uttale det, blir man vel skikkelig straffet...

i enhver kristen ligger det vel en martyr som ønsker å komme ut?

Kommentar #20

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Ingen sak for god......

Publisert nesten 9 år siden

SITAT fra Kjellrun Marie Sonefeldt:

"Vi får en innvandrer for hver abort hørte jeg noen si for over 30 år siden. Kanskje det?"

 

- - ingen sak for dårlig til at det ikke kan utdeles et aldri så lite spark til det flerkulturelle samfunn.........

Vi er så "kristne" og så gode, men homofile, og innvandrere ?? - - nei, der stopper det.

Kommentar #21

Hildegunn Tangeraas Doelitzsch

12 innlegg  788 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Det finnes mennesker som har overlevd abortforsøk. Her er et sterkt vitnesbyrd som jeg fant på Youtube;

http://www.youtube.com/watch?v=7sRYz7IDru0&list=PL3D61CCA83A0588CD

Kommentar #22

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Til H. T. D.

Publisert nesten 9 år siden

Ta deg gjerne en sving innom YOUTUBE - det er virkelig stedet å lete etter "BEVISER"  for hvasomhelst- nårsomhelst - hvorsomhelst.

Har du konspirasjonsteorier, eller en hvilkensomhelst teori, så er hele nettet åpent for å støtte deg i hvilkensomhelst konspirasjonsteori eller teori.

Jeg er nesten 100% sikker på at jeg kan finne et vitnesbyrd fra en person som egentlig ville ønsket å være en abort - - på YOUTUBE.

Kommentar #23

Hildegunn Tangeraas Doelitzsch

12 innlegg  788 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Ja, her er enda en video, Ragnhild Fladmark! Den er om utviklingen av et menneske fra förste til niende uke. Utrolig hvor raskt utviklingen går! Ja, vi er formet på underfullt vis!!

http://www.youtube.com/watch?v=NhoU4y0Jt04 

Kommentar #24

Hildegunn Tangeraas Doelitzsch

12 innlegg  788 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Nytt forsøk...

http://www.youtube.com/watch?v=4l9GE_eaMSs

Kommentar #25

Robert Jensen

0 innlegg  350 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Er enig med Helene Ommundsen og noen andre men vil gjerne legge til litt.

Det er ingen andre enn bæreren av embryoet selv (kvinnen) som bør ha det siste ordet i saken om å ta abort eller ikke.

Det beste vi kan gjøre er å tilrettelegge for de som vil ta abort. Dette gjelder forsåvidt mye i samfunnet som blir ulovliggjort.

Dere kristne tullebukker her inne kan forby så mye abort dere vil men det vil likevel bli gjort aborter.

Hadde staten/samfunnet ulovliggjort abort hadde de fremdeles blitt gjort, men det hadde blitt flyttet fra sykehus til bakgårder og lignende, der sjangsen for at også moren dør er mye høyere.

Filippinene er et godt eksempel på dette. Katolske kirken/prestestyret har ganske stor makt og har ulovligjort mye, inkudert abort og prevansjon. Abort skjer fremdeles på Filippinene, i stor skala - Hvor 90% av innbyggerne (ca 90 millioner av 100) ser på seg selv som Katolikker.

Ikke rart at Filippinene sliter med overbefolkning...

Kommentar #26

Hildegunn Tangeraas Doelitzsch

12 innlegg  788 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Robert Jensen. Gå til den siterte teksten.
Det er ingen andre enn bæreren av embryoet selv (kvinnen) som bør ha det siste ordet i saken om å ta abort eller ikke.

Er du glad for livet ditt, Robert, eller hadde det vært det samme om din mor hadde bestemt annerledes?

Kommentar #27

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Du var ikke synsk nok,

Publisert nesten 9 år siden

Ragnvald Fladmark,hvis du tror at referatet om at "Vi får en innvandrer for hver abort" er et spark til innvandrerne,som dengang stort sett var fra fremmedkulturelle land.  Det jeg mente var at hvis vi går over streken i forhold hva Den Høyeste aksepterer,så får vi igjen for det. Og vi må jo innrømme,at innvandringen på lang sikt tukter oss på plass,fmht. homosexuell praksis,alkoholbruk,kvinner tilbake til hjemmet  og sikkert mere.  Paulus i Rom.3,29:"Eller er Gud bare jødenes Gud? Er han ikke Gud også for de andre folk?,Jo,også for dem,så sant som at Gud er en`."

Jeg er ikke av de som hoverer. Jeg har også mitt handicap,som har vært byrdefullt nok.    

       

Kommentar #28

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

det er sikkert

Publisert nesten 9 år siden
Ragnvald Fladmark. Gå til den siterte teksten.
Jeg er nesten 100% sikker på at jeg kan finne et vitnesbyrd fra en person som egentlig ville ønsket å være en abort - - på YOUTUBE

utallige jesuser og messiaser der og

Kommentar #29

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

idiotisk spørsmål

Publisert nesten 9 år siden
Hildegunn Tangeraas Doelitzsch. Gå til den siterte teksten.
Er du glad for livet ditt, Robert, eller hadde det vært det samme om din mor hadde bestemt annerledes

hadde jeg ikke vært født hadde jeg ikke hatt noen mening om det.hadde kanskje vært reinkarnert et annet sted.dette argumentet er enda tåpeligere enn:om griser hadde hatt vinger

Kommentar #30

Hildegunn Tangeraas Doelitzsch

12 innlegg  788 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.
hadde jeg ikke vært født hadde jeg ikke hatt noen mening om det.

Du er sikkert glad for at du lever. 

Kommentar #31

Robert Jensen

0 innlegg  350 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Hildegunn Tangeraas Doelitzsch. Gå til den siterte teksten.
Er du glad for livet ditt, Robert, eller hadde det vært det samme om din mor hadde bestemt annerledes?

Er vel glad i livet mitt vil jeg påstå. Heldig som er født i Norge. Hadde jeg ikke vært født hadde jeg ikke gått glipp av det. Kan ikke tape noe jeg aldri har fått.

Holy diver, der gikk den lotto gevinsten!

Gir du det samme spørsmålet til alle barna (og ufødte som dør naturlig) som din gud tillater å dø hvert år, uten å ha fått muligheten til å tro på ham?

Ønsker du dem bare lykke til i helvete?

Kommentar #32

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Glad for at man lever ???

Publisert nesten 9 år siden

SITATER fra  H: T: D.:

"Er du glad for livet ditt, Robert, eller hadde det vært det samme om din mor hadde bestemt annerledes?

Du er sikkert glad for at du lever. "

 

Ærlig talt - - hva er nå dette for toskete hypotetisk fjolleri.

Har man ikke bedre argumenter bør man la være å delta i debatter.

Kommentar #33

Robert Jensen

0 innlegg  350 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Ragnvald Fladmark. Gå til den siterte teksten.
Jeg er nesten 100% sikker på at jeg kan finne et vitnesbyrd fra en person som egentlig ville ønsket å være en abort - - på YOUTUBE.

Spør du noen som skal til å ta selvmord så får du kanskje som svar at abort hadde vært like greit.

Kommentar #34

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Helge Erik Solberg. Gå til den siterte teksten.
Har noen et forslag til et bedre ord enn "abort" og "fosterdrap", et begrep som virkelig uttrykker realiteten?

Livet til et menneske blir vel til før det blir unnfanget i mors liv.

Så de mennesker som tar livet av dette liv har nok gjort seg skyldig i drap.

Kommentar #35

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Hei Robert

samme useriøsr svar som du pleier å lire fra deg. Det er ikke noe nytt fra deg dette robert. Hvem har rett til å ta liv?

mvh

rune

Kommentar #36

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Hei Robert

Det siste var til robert Jensen

Kommentar #37

Hildegunn Tangeraas Doelitzsch

12 innlegg  788 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Robert Jensen. Gå til den siterte teksten.
Er vel glad i livet mitt vil jeg påstå

Det var godt å høre! Jeg er også glad i livet mitt og takker Gud for at Han har gitt meg det! Og så takker jeg min himmelske Far for at Han gav sin Sønn, Jesus Kristus, for å dø for meg slik at jeg skulle få liv og liv i overflod!

Satan blir også kalt tyven. Han kommer for å stjele, drepe og ødelegge. Han er Pro-død, kan man si. Mens Jesus er Pro-liv!:-)

Jesus sier i Joh. 10 v 10; 

Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.  

Tenk å ha liv i overflod, Robert! 

Kommentar #38

Robert Jensen

0 innlegg  350 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Hildegunn Tangeraas Doelitzsch. Gå til den siterte teksten.
Satan blir også kalt tyven. Han kommer for å stjele, drepe og ødelegge. Han er Pro-død, kan man si. Mens Jesus er Pro-liv!:-)

Satan har ~10 liv på samvittigheten. Jesus har ingen selv men er trolig medskyldig i de millionene som Gud har tatt livet av. Så hvem var pro-liv sa du?

Bibelen deres må være full av hvite linjer - dekket av blanco.

Må være greit å ha noen andre enn seg selv å legge all skyld på.

Kommentar #39

Robert Jensen

0 innlegg  350 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
samme useriøsr svar som du pleier å lire fra deg. Det er ikke noe nytt fra deg dette robert. Hvem har rett til å ta liv?

Useriøs? Det må i såfall være deg. Innlegget mitt var høyst seriøst og saklig.

Guden din har tydeligvis rett til å ta liv, noe han har gjort flere ganger i de tekstene du selv elsker så høyt. Tar du frem bibelen og skraper av blancoen på de hvite stedene så får du sett det selv.

Kommentar #40

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Hei Robert

Traff jeg noen ømme tær. var ikke innlegget jeg mente men det svaret du ga til Hildegunn. innlegget var sikkert sakelig nok det.men igjen så dømmer du Gud for Hans gjerninger. Mrn vi går syå for våre ord.

Mvh

Rune

Kommentar #41

Hildegunn Tangeraas Doelitzsch

12 innlegg  788 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Robert Jensen. Gå til den siterte teksten.
Bibelen deres må være full av hvite linjer - dekket av blanco.For meg er Jesus livet! Han gir liv i overflod! Ikke slik som verden tenker med å ha masse materielle, være berømt o.s.v. Dette gir oss ikke liv, men tomhet. Det som Jesus gir er en indre fred og glede som ingenting annet kan gi!

Kommentar #42

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Svar på kom.29.

Publisert nesten 9 år siden

Robert Ommundsen. Du skriver:"hadde kanskje vært reinkarnert et annet sted".                  Mener du at i stedet for å lide i helvete til evig tid,hvis en ikke blir frelst her,så kan en få en ny sjanse ved å bli født engang til her på jorden. En sjarmerende tanke,som kan synes å være for god til å være sant. Hvilken kilde støtter du deg til for å ha et slikt utsyn?   Det er jo kjent at buddhistene  tror på reinkarnasjon,men den religionen er jo langt av sted,over alle hauger. Men i det siste har jeg sett noe om at også muslimene tror på reinkarnasjon; oversatt fra jiddish inkluderer også det.

Kommentar #43

Robert Jensen

0 innlegg  350 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Hildegunn Tangeraas Doelitzsch. Gå til den siterte teksten.
Ikke slik som verden tenker med å ha masse materielle, være berømt o.s.v. Dette gir oss ikke liv, men tomhet. Det som Jesus gir er en indre fred og glede som ingenting annet kan gi!

Prøver du å putte Jesus inn i Buddhismen her?

Kommentar #44

Robert Jensen

0 innlegg  350 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Traff jeg noen ømme tær. var ikke innlegget jeg mente men det svaret du ga til Hildegunn. innlegget var sikkert sakelig nok det.men igjen så dømmer du Gud for Hans gjerninger. Mrn vi går syå for våre ord.

Værnesko på beina så det skal godt gjøres å tråkke på mine tær her og nå. Hvilken innlegg du mente er nok irrelevant.

Jeg tror ikke på gud men dømmer h*n eller den utifra eventyrene om h*n/den.

Er vi skap i vårt/gud(ene)s bilde, noe som vil si at gud er til en grad lik oss mennesker? Utifra bibelen så får vi vite at gud har en del menneskelige egenskaper som f.eks hevngjerrig.

Er gud sann og som skriftene sier så er det mer grunn for å frykte h*n/den enn satan.

Kommentar #45

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

jeg kan da reise

Publisert nesten 9 år siden
Kjellrun Marie Sonefeldt. Gå til den siterte teksten.
Det er jo kjent at buddhistene  tror på reinkarnasjon,men den religionen er jo langt av sted,over alle hauger

lese og tenke.jeg tror på karma begrepet i buddhisme.om det som skjer når jeg dør vet jeg ikke noe.tror gjenfødelse kan være del av en lang læringsprosess,oppover.jeg blir litt bedre for hver runde.men jeg vet ikke.de kristnes helvete er absurd.mulig det kan beskrive en tilstand her og nå.for dem som frykter noe.

Kommentar #46

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Hmm

Publisert nesten 9 år siden
Helge Erik Solberg. Gå til den siterte teksten.
Har noen et forslag til et bedre ord enn "abort" og "fosterdrap", et begrep som virkelig uttrykker realiteten?

Det er vel som med det meste det kommer litt an på hva du skal bruke det til. Fosterdrap er jo et god ord som provoserer mange. Det er et dårlig ord i forebyggingsøyemed da det neppe gir noen andre assosiasjoner til forebygging da de som er i målgruppen nok neppe sidestiller fosterdrap med annen type drap som kristendrap eller mannedrap eller hundedrap eller hva det nå kan være.

Nei jeg kan ikke komme på noe bedre ord egentlig.

Kommentar #47

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Remotio

Publisert nesten 9 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.
Nei jeg kan ikke komme på noe bedre ord egentlig.

Som i remote control.

Jada, jada, jeg vet det. ;)

Kommentar #48

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

I fryktens klør

Publisert nesten 9 år siden
Robert Jensen. Gå til den siterte teksten.
Er gud sann og som skriftene sier så er det mer grunn for å frykte h*n/den enn satan.

Som jeg har sagt andre steder, fremstår den nidkjære guden i Bibelen som både Gud og Satan, en GudSatan med Janus-fjes.

En sann menneskeskapning, dette.

Kommentar #49

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Eh

Publisert nesten 9 år siden

Ctrl Alt Delet, blander man litt engelsk og norsk der så gir det jo til og med mening :-)

Kommentar #50

Helge Erik Solberg

37 innlegg  61 kommentarer

Avsluttende kommentar

Publisert nesten 9 år siden

Jeg har med interesse finlest alle de 49 kommentarene som mitt innlegg har medført og har registrert at mange av dem har dreid seg om annet enn det jeg opprinnelig spurte om: "Har noen et forslag til et bedre ord enn "abort" og "fosterdrap", et begrep som virkelig uttrykker realiteten?" Bare fire kommentarer (#1, #2, #6 og #46) forsøker å svare på spørsmålet mitt. Det eneste konkrete forslaget er "menneskedrap" (#1), men det ordet er for inkluderende. Det jeg ønsket var et begrep som bare gjelder perioden fra unnfangelse til fødsel; et ord som ville ha vært bedre enn "abort" og "fosterdrap". Men det ønsket er altså ikke blitt oppfylt.

Noen, bl.a. Hildegunn Tangeraas Doelitzsch (#13), har vært inne på problemet foster og menneskeverd. Her er et kort sammendrag av mitt eget syn på det spørsmålet: (1) Menneskeverd er ikke noe som kommer gradvis, som om menneskeverdet skulle øke i løpet av graviditeten. (2) Ytre kjennetegn, som lemmer, munn og nese, er ikke tilstrekkelig til å si at fosteret blir et menneske. Levedyktighet (som er avhengig av teknologi) og fødsel er heller ikke noen kritisk grense for det menneskelige. (3) I mangel på senere kriterier for når et foster skulle bli menneske og derved få menneskeverd, er det -- etter min mening -- logisk å regne med at menneskeverdet er konstituert fra begynnelsen av, altså ved unnfangelsen.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere