Per Winsnes

12

Fredsprisen - er den verd bryderiet?

Publisert: 8. des 2012

Den norske Nobelkomiteen, under ledelse av Thorbjørn Jagland,har i sin kollektive visdom kommet frem til at EU er den verdige vinneren av årets "fredspris" på ca. 8 millioner svenske kroner. Beløpet tilsvarer ca. 926 000 euro, eller 6,8 millioner norske kroner som EU skal bruke til et eller annet "fredsbevarende formål."

Det "morsomme" i denne sammenheng er at politiet nå regner med at sikkerhetstiltakene alene vil koste et sted mellom 7 og 10 millioner kroner for at representantene for det "fredsbevarende" EU skal være skikkelig beskyttet i forbindelse med arrangementet.

Det er da jeg spør meg selv: Hvem er det som får regningen for disse sikkerhetstiltakene, i tillegg til kostnadene i forbindelse med arrangementet? Og hvor mye koster egentlig dette "sirkuset" oss, år etter år, for at Norge (dvs. den norske Nobel komité) skal ha "æren" av å foreta utdelingen av Nobels Fredspris?

For hvis det er slik at vi har 7-10 millioner kroner som vi kan bruke på sikkerhetstiltak i forbindelse med en fredsprisutdeling, (av alle ting!), ville det da ikke være bedre å gi disse pengene som et årlig bidrag til Frelsesarméen – og heller overlate til svenskene å dele ut denne "fredsprisen"?

Kommentar #1

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Slik som det du nevner som "sirkuset" har utviklet seg, er det min (endrete) oppfatning at svenskene bør gjøre dette selv. Til tider har utdelingen vært pinlig, faktisk sånn at det som før var en høytidsstund i hjemmet med overføringen på TV, de senere årene har vært forbigått i stillhet. Og jeg er så ubeskjeden at jeg tror det er mange med meg som velger å "delta" ved å ignorere hele utdelingen. En annen mulighet er at komitèen får et annet utvalg enn avgåtte politikere - som kanskje bare følger opp de sporene de tråkket som aktive i Storting og regjering.....

Samtidig er det et viktig poeng med kostnadene. Derfor synes jeg du skriver klokt om hvordan det alternativt kan foregå - til glede for mange og forargelse for noen få!

Kommentar #2

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

EU overkvalifisert

Publisert over 9 år siden

Hele 70 år med fravær av store kriger i Europa gjør EU til en høyst kvalifisert prisvinner, for det er EU som har gjort dette mulig. De som mener det motsatte har jeg en underlig følelse av at ikke er godt nok kjent med europeisk historie de siste 4-500 årene..

Kommentar #3

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Hei Leif :)

Kanskje vi bare ser litt annerledes på de forskjellige ting? Det er jo mulig vet du.

Kommentar #4

Per Winsnes

12 innlegg  388 kommentarer

EU er sikkert kvalifisert...

Publisert over 9 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.

Hele 70 år med fravær av store kriger i Europa gjør EU til en høyst kvalifisert prisvinner,

men når kostnadene for sikkerhetstiltakene ligger i størrelsesorden 7 – 10 millioner kroner for utdelingen av en fredspris, da er det noe som er fundamentalt galt med hele opplegget.

Kommentar #5

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

C'est possible..

Publisert over 9 år siden
Kersti Zweidorff. Gå til den siterte teksten.

Kanskje vi bare ser litt annerledes på de forskjellige ting? Det er jo mulig vet du.

Du er muligens inne på noe der. Kanskje ikke VD engang hadde eksistert uten at noen så anderledes på enkelte ting enn andre?

Kommentar #6

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Anderledes..

Publisert over 9 år siden
Per Winsnes. Gå til den siterte teksten.

men når kostnadene for sikkerhetstiltakene ligger i størrelsesorden 7 – 10 millioner kroner for utdelingen av en fredspris, da er det noe som er fundamentalt galt med hele opplegget.

Her ser nok jeg litt anderledes på dette. 7 millioner for en bevisstgjøring av 7 milliarder mennesker om verdien av langvarig fred, likhet og brorskap er ikke en gang for lommerusk å regne.

Kommentar #7

Morten Slmonsen

34 innlegg  1305 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Per Winsnes. Gå til den siterte teksten.

men når kostnadene for sikkerhetstiltakene ligger i størrelsesorden 7 – 10 millioner kroner for utdelingen av en fredspris, da er det noe som er fundamentalt galt med hele opplegget.

Det forstår jeg ikke. Hvis noen truer deg - er det noe galt med deg, eller med den/de som truer deg? 

Forstår jeg deg dithen at du mener Norge ikke burde ta seg råd til å bruke 10-20 millioner på å dele ut fredsprisen, fordi disse pengene kunne vært brukt på fattige i Norge? Fordi Sverige ikke har så mange fattige da? Eller fordi du mener det er mest naturlig å sette fredsprisen opp mot fattige - selv om man sikkert kunne tenke seg å kutte ut et par missiler til F-16 eller noe annet som koster penger i samfunnet vårt.

Hele argumentasjonen din virker bare så vikarierende, som du i utgangspunktet ikke liker fredsprisen, og deretter graver frem noen argumenter.

Kommentar #8

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Nisseluer i desember

Publisert over 9 år siden

Oppfatter deg som en oppgående bidragsyter her på VD, Winsnes. Derfor overrasker det at du bringer til torgs slike tøyseproblemstillinger. Litt sånn som Stutum i sine glansdager, eller tidligere tiders bygdetullinger i Frp – og dagens bygdetullinger i Sp.

Forøvrig må det være hevet over enhver tvil at Leif sitt statement er det enste rette når det gjelder årets tildeling. EU er overkvalifisert (sier jeg, som har vært og er imot norsk medlemskap). Sjelden er uttrykket om å ha to tanker i hode samtidig vært mer aktuelt. Å ha litt perspektiv på ting skader ikke.

Det mest vanvittige med årets tildeling er dagens Nei til EU-demonstrasjoner. Det er høyst aktuelt å stille spørsmål ved om dette er verdig for fredsnasjonen Norge. Men vi får forklare det med at det er desember og at det på denne tiden ikke er uvanlig med nisseluetog.

Kommentar #9

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Så bra at oppslutningen er sikret her på VD :). Og  ja, to tanker kan det være vel verdt å ha i hodet Danielsen, helt enig idet.  Men her synes jeg faktusk at Wisnes også målbærer tanker flere en han har og bør ikke bli kalt for Stutum av den grunn.

Fred? Jatakk!

Kommentar #10

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.

Kanskje ikke VD engang hadde eksistert uten at noen så anderledes på enkelte ting enn andre?

:):) 

Kommentar #11

Per Winsnes

12 innlegg  388 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Morten Slmonsen. Gå til den siterte teksten.

Forstår jeg deg dithen at du mener Norge ikke burde ta seg råd til å bruke 10-20 millioner på å dele ut fredsprisen, fordi disse pengene kunne vært brukt på fattige i Norge?

Svaret på ditt spørsmål er faktisk ja. Men før du "henger" meg, la meg legge til at den norske stat er så rik at den kunne ha brukt dobbelt så mye, ja 3 ganger så mye hvis det var nødvendig for å skape en verdig ramme rundt prisutdelingen. Og i tillegg kunne staten godt ha brukt et tilsvarende beløp på fattige i Norge, bare så det er sagt.

Det er altså ikke pengene som er problemet, slik jeg ser det, men jeg synes fortsatt at det er dårlig samsvar mellom utdelingen av en Fredspris og nødvendigheten av å iverksette slike enorme sikkerhetstiltak for å ivareta sikkerheten til dem som skal komme og motta fredsprisen i år.

Kommentar #12

Per Winsnes

12 innlegg  388 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Å ha litt perspektiv på ting skader ikke.

Helt enig, og det er derfor jeg skriver til deg som jeg skrev til Morten Simonsen:

Det er altså ikke pengene som er problemet, slik jeg ser det, men jeg synes fortsatt at det er dårlig samsvar mellom utdelingen av en Fredspris og nødvendigheten av å iverksette slike enorme sikkerhetstiltak for å ivareta sikkerheten til dem som skal komme og motta fredsprisen i år.

Kommentar #13

Per Traasdahl

67 innlegg  1534 kommentarer

Ja hvor er freden blitt av

Publisert over 9 år siden

Når en må bruke millionbeløp for å sikre trygghet for noen få noen timer før under og etter prisutdelingen.

Kommentar #14

Morten Slmonsen

34 innlegg  1305 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Per Traasdahl. Gå til den siterte teksten.

Når en må bruke millionbeløp for å sikre trygghet for noen få noen timer før under og etter prisutdelingen.

Usikker på om du mener dette ironisk - hvis ikke så er den naturlige slutning av det burde være slik at fredsprisen kun burde utdeles i en tilstand av.....fred. På det tidspunktet har vi strengt tatt ikke lenger bruk for noen fredspris.

Kommentar #15

Morten Slmonsen

34 innlegg  1305 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Per Winsnes. Gå til den siterte teksten.

men jeg synes fortsatt at det er dårlig samsvar mellom utdelingen av en Fredspris og nødvendigheten av å iverksette slike enorme sikkerhetstiltak for å ivareta sikkerheten til dem som skal komme og motta fredsprisen i år.

Mener du alltid dette - eller bare i år? Nå husker ikke jeg riktig, men det kan vel tenkes at det har vært sikkerhetstiltak før også, men kanskje i mindre skala siden det nå kommer svært mange regjeringssjefer hit. Ville du ment det samme om Nelson Mandela måtte beskyttes? Og du svarte ikke på spørsmålet: Er fredsprisen illegitim siden noen kan tenkes å utsette en regjeringssjef i et land X i Europa for et attentat? Ja, selv om grunnen til attentatet skulle være selve fredspristildelingen, er det en grunn i seg selv til at tildelingen er gal?

Hva med tildelingen til denne kineseren i fjor - er den gal - siden Kina har "truet" Norge i ettertid? Siden dette har kostet norsk næringsliv mye penger? Spør du meg så er *først* når Norge faktisk taper penger på å dele ut prisen, at vi faktisk viser at den *har* en verdi for oss - og ikke er bare noe vi pynter oss med. 

Kommentar #16

Per Winsnes

12 innlegg  388 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Morten Slmonsen. Gå til den siterte teksten.

Mener du alltid dette - eller bare i år?

Problemstillingen som jeg tok opp i mitt innlegg er basert på årets prisutdeling fordi jeg synes det er dårlig samsvar mellom utdeling av en fredspris til 6,8 millioner kroner mens sikkerhetstiltakene alene vil koste et sted mellom 7 og 10 millioner kroner.

Dette er grunnen til at jeg tok med følgende spørsmål i mitt innlegg: For hvis det er slik at vi har 7-10 millioner kroner som vi kan bruke på sikkerhetstiltak i forbindelse med en fredsprisutdeling, (av alle ting!), ville det da ikke være bedre å gi disse pengene som et årlig bidrag til Frelsesarméen – og heller overlate til svenskene å dele ut denne "fredsprisen"?

Jeg håper derfor at du har forståelse for at jeg, på nåværende tidspunkt, ikke vet om jeg vil bli mer eller mindre begeistret ved neste års tildeling av Fredsprisen enn det jeg er nå.

Kommentar #17

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Tøv Leif!

Publisert over 9 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.

Hele 70 år med fravær av store kriger i Europa gjør EU til en høyst kvalifisert prisvinner, for det er EU som har gjort dette mulig.

Det er den teknologiske utvikling ikke minst innen våpenindustrien som har umuliggjordt krig langs de gamle nasjonale skillelinjene. Dette vet du godt som den oppegående mannen jeg kjenner deg som. Du (eller jeg) får desuten aldri vite hvordan det hadde gått uten denne konstruerte mastodonten. 

Hjertens enig med trådstarter. Dette vanvittige pengesluket av et  show hvor en gjeng smokingkledde mektige teknokrater hinsides enhver folkelig forankring møtes for å feire og hylle hverandre er usmakelig i mine øyne. Og den stadig mer latterlige Jagland som gjør sine hoser grønne hos den europeiske "fiffen"? Utrolig hva den mannen er i stand til å prestere! (Tilgi meg min usaklighet!) 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere