Pål Georg Nyhagen

224

Julens Heimevern slår tilbake!

Avguden mammon har for lengst gjort kraftige innhogg, ved hjelp av nytelser og sansesuggesjoner, for å eksploatere julehøytiden. Men vi kjemper bestemt imot!

Publisert: 30. nov 2012

Vi går inn i advent, ordet betyr "hellig ankomst". Det som skal komme er Kristus; Hans mål er ditt hjerte, men Han kommer kun inn om du og jeg vil, og om jeg ikke forut for invitasjon lager en uoverstigelig terskel av premisser og krav ad hoc. Livets dyrebare gave friheten er deg gitt; du kan si ja eller nei. Uansett respekterer Gud svaret: Dette er frihetens vesen. Dette er kjærlighet. Dette er respekt og ærbødighet for din Gudegitte selvstendighet.

Det handler vel så meget om å våge å miste fotfestet bare en liten stund; og ikke forvente at Gud svarer på våre spørsmål og rop på en måte som tilfredsstiller våre egne krav. Hva da om Gud ikke entydig gir seg til kjenne på måter som tilfredsstiller det enkelte menneskets intellektuelle krav alene? Angelus Silesius skrev: "Om Jesus ble født tusener av ganger i Betlehem, men aldri i ditt hjerte var det hele forødet".

Kristi fødsel er plassert i årets dypeste mørke; solen har i hundrevis av år vært et symbol på Kristus. Da solen står på sitt høyeste fødes Johannes, St.Johannesaften/St.Hansaften. Fra da av avtar lyset; Han skal avta Kristus skal bli større... Kristus fødes i det dypeste mørke, i avvisning og smerter. Fra da av blir det lysere... Akkurat som Han (kan) fødes i ditt hjerte. I et hjerte som strir i smerte og mørke, i ensomhet og avvisning, i resignasjon og tap. Det blendende mørket går over i det livgivende Lyset fra Ham som tenner en ild i hjertet.

Min egen vei har vært sterkt preget av mye mørke, kamper, strid og elendighet. Men ikke bare. Der i det pressende mørket blir Lyset mer synlig og klart...  som i et maleri av Rembrandt. Vi vet vel alle: Det er godt å være stille i sammen. Ofte erfarer jeg Guds stillhet. Og livet har lært meg at Guds stillhet og fravær er to vidt forskjellige ting.

Ateistene ser på historien og dens utvikling lineært og statisk. De hevder med rette at juletreet først kom til på 1800-tallet i Tyskland. Hva så? Gud er levende, vi er levende. Gud er dynamis, ikke statisk. Om vi mennesker henter inn symboler etter hvert som tidene henruller, så betyr ikke det at de ikke viser til noe større og genunt hellig - som genuint kan føres tilbake til de bibelske hendelser. Juletreet symboliserer Livets Tre fra Edens Have. Ha det med i mente når du pynter treet og lar det stå midt i din stue. Det er et Kristussymbol.

Herren velsigne deg og bevare deg!
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

Han skal gi deg kraft til å leve gi håp og framtidstro.
Han har sagt: "Kom til meg du som strever og jeg vil gi deg ro!"
Han skal bevare deg fra alt ondt, gi deg styrke når du er svak.
Tross ditt svik, dine nederlag er hans nåde ny hver dag.

Ny hver dag!

http://www.youtube.com/watch?v=UdFW_fOTcE8

Kommentar #1

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

julen

Publisert nesten 9 år siden

er hedensk,som så mye annet bra prøver kristne å kuppe den.

handelstandens jul er like begredelig!

Kommentar #2

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

er hedensk,som så mye annet bra prøver kristne å kuppe den.

Ja, norsk Jul kommer vel fra den norrøne hedenske Jol tradisjonen. 

Kommentar #3

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

He he... QED - Ommundsen og Alm@s

Publisert nesten 9 år siden

Det bare måtte jo komme...  Om det ble feiret nørrønt midtvintersblot/jól, noe som for øvrig nærmest blir behørig og grundig feiret ennå på de noe utsvevende julebordene, så betyr ikke det at julen etter år 900 ca i Norge ikke er en kristen høytid. At enkelte noe polemisk i dag ikke vil det skal være en kristen høytid er greit nok - de har ideologiske grunner til posisjoneringen sin. Om da midtvintersblotet/jól var hedensk, så er ikke den kristne julemarkeringen illegitim. :)  Det går faktisk an å ha to tanker i hodet samtidig. Også for en ateist. Den kristne høytiden og det den markerer er selvsagt vel så legitim som enhver annen religiøs og/eller hedensk høytid som ble feiret på samme tid tidligere. Apropos: Det finnes for øvrig en rekke gode sekulære sanger/melodier som har blitt gitt ny tekst med kristent innhold, hviket er like uproblematisk. Siden Gud er større og også representerer noe helt annerledes, og at Han bosetter seg i de mennesker som åpner seg for Ham, er det selvsagt helt uinteressant hvilken dato etc som mennesket tangerer det hellige gjennom sine bønner og ritualer.

Den kristne julefeiringen er selvfølgelig m.a.o. ikke mindre legitim eller reell om den ble lagt til tiden for vintersolverv. Forklart stikkordsmessig i første innlegg. Opptattheten av datoer, "hvem var først", etc er et utslag av en moderne redusjonistisk måte å se/kategorisere virkeligheten, historien og religion på, som er helt uten kontakt med den dimensjonen troen åpner og gir rom for. En dimensjon som ikke er et alternativ, men den utvider kvalitativt den allerede kjente.

Denne måten å se historie på - som kommer til utrrykk her i disse to kommentarene til mitt førsteinnlegg, er en måte som man for hundrevis av år siden, pluss pluss, ikke ville fatte poenget med i det hele tatt; da hele meningen ligger på et dypere eksistenselt og sjelelig-åndelig plan. Datoer og andre spissfindige presiseringer er og blir hinsides. Dette illusterer at man ikke helt har erkjent hva det faktisk og egentlig handler om. Å se og erkjenne at det finnes en Gud, og at Kristus kom til jorden, ligger på et helt annet plan enn denne vinklingen det blir lagt opp til her.

Kommentar #4

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.
år skal min gruppe,Handelstanden synge jeg skyter meg på julaften av per bergersen

Det høres heller ikke særlig bra ut! Ja du Robert, sans for det dramatiske har du....:)

Kommentar #5

Tom Eivind Koveland

5 innlegg  314 kommentarer

Lykke til, Robert.

Publisert nesten 9 år siden

"jeg skyter meg på julaften". Ja, lykke til.

Kommentar #6

Jon Magne Lund

396 innlegg  75 kommentarer

Ommundsen igjen

Publisert nesten 9 år siden

Jeg har slettet en setning i Ommundsens kommentar. Igjen synes han uinteressert i å delta i en seriøs debatt. Hvis dette fortsetter, vil han bli utestengt fra Verdidebatt.

Jon Magne Lund

kommentarredaktør

Kommentar #7

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

igår

Publisert nesten 9 år siden
Jon Magne Lund. Gå til den siterte teksten.
Jeg har slettet en setning i Ommundsens kommentar. Igjen synes han uinteressert i å delta i en seriøs debatt. Hvis dette fortsetter, vil han bli utestengt fra Verdidebatt.

sang jeg låta Jeg skyter meg på julaften av per bergesen i arendal.det er kultur,og et fakta.hva er galt med det?slå opp per bergesen og låta,den finnes,det er ikke noe jeg finner på.

«Skyter meg på julaften» er en kult-hit som ble fremført i dokumentarfilmen Store Gutter Gråter ikke, der Per Bergersens «Kyssing» ble fremført i en ny versjon hvor Trond Erik Henriksen hadde skrevet ny melodi til teksten.

Sangen ble senere lansert på en CD til støtte for Nei Til Narkotika, under tittelen «Skyter meg på juleaften».

Kommentar #8

Lise M. G. Berg

3 innlegg  21 kommentarer

Eriksens innlegg var virkelig en god påminnelse

Publisert nesten 9 år siden

Det er vel ingen som misliker hvilke sanger Ommundsen synger på, så vidt jeg kan se. Men det er vel like vel et spørsmål hvilken relevans Ommundsens sang har for teksten til Eriksen og oss andre lesere? Om Ommundsen har noe å formidle om sin sang, tanker og julen kan han vel lage en egen tråd om dette selv. Slik får han jo selv definert sin sak. Synd at Eriksens gode tanker skal spores av og skjemmes av helt andre irrelevante tanker. Men det er kanskje også enkeltes mening? Punkt 4 i retningslinjene på VD blir brudt daglig, dessverre. Derfor sluttet jeg å skrive her i sin tid.

Kommentar #9

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

for det første

Publisert nesten 9 år siden
Lise M. G. Berg. Gå til den siterte teksten.

Men det er vel like vel et spørsmål hvilken relevans Ommundsens sang har for teksten til Eriksen og oss andre lesere?

det er ikke min sang,men per bergesesens.han levde et dypt tragisk dopliv og fikk en venn til å skyte seg.derfor finnes også den tragiske jul for mange,jeg synes det er relevant.det er akkurat dem som ser tomheten i den kommersielle jul som fortviler.

Kommentar #10

Lise M. G. Berg

3 innlegg  21 kommentarer

Men kjære deg...

Publisert nesten 9 år siden

Da kan du vel sette dine opprinnelige tanker akkurat i denne sammenhengen tekstmessig? Gi leserne en bakgrunn og farver til dine intensjoner - som deretter gis en fortelling og ditt budskap. For deretter å speile dette i julens gode og mindre gode sider? Slik skriver man for å formidle et budskap. Ditt første innlegg var jo ikke akkurat selvforklarende? Jeg har aldri hørt om denne sangen, eller historien bak. Hadde du skrevet slik du først etter hvert forklarer ville du jo hatt en ordentlig tankevekkende og god fortelling i forhold til julen slik den blir feiret, Ommundsen. Kan du ikke skrive fortellingen og et innlegg: Og belyse det slik du først nå stikkordmessig åpner for? Det ville vært fint.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere