Pål Georg Nyhagen

224

Når DnKs prester tramper på det hellige

Presten Gyrid Gunnes´ tunnelsyn og selvrefererende inkonsistens. DnK er i ferd med å råtne innenfra.

Publisert: 29. nov 2012

Nok en gang presenterer studentpresten Gyrid Gunnes grove pubertale rølp forkledd som teologisk argumentasjon. Jfr hennes nye bok. Ref. Vårt Land.

I dagens avis, så sier studentpresten i DnK Gynnes at hun har sluttet å være menighetsprest fordi hun anser det som blasfemisk (!) at Gud i DnKs iiturgi også omtales med mannlige språkkategorier - selv om de er direkte sitater fra de Hellige tekster selv. Hun mener f.eks., at dette underslår kompleksiteten i Gudsbildet.

Men at denne kompleksititeten kommer rikelig frem ellers, både ved hjelp av salmetekster, bibeltekster, språklige metaforer i prekener og ellers velger hun selvsagt å se bort ifra. Hun mener at språkbruket i den kirkelige liturgien "rett og slett er forkastelig" (!). Intet mindre.

At Gud på mange vis er hevet over vår forestillingsverden er en sannhet som kirkens teologer for lengst har tatt til seg. men dette er ikke nok: Hun er ute etter å forandre, og her skal intet middel få ligge ubrukt.

Videre benytter presten og hyrden Gynnes det folkelige vulgærnavnet på det kvinnelige kjønnsorgan (!) som benevnelse på Gud...

Det er garantert flere som ikke vil gå til alters for å motta brødet og vinen når man vet hva Gurid Gynnes qua prest og hyrde legger i de begreper om Gud som dér benyttes... Nettopp der man er som mest åpen og sårbar.

At hun her sårer over måte vet Gyrid Gynnes godt: Det er nettopp blasfemien som er hennes middel; noe hun ikke bare innrømmer, men fremhever som et viktig og nødvendig virkemiddel i kirken. Hun mener for øvrig at kirken burde ansette blasfemikere og skriver om "blasfemiens stolte tradisjon"...

(Se for øvrig     http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat13/thread306351/   )

I hennes pubertale, puerile og primitive kamp for å bli lyttet til og inkludert som radikal feminist begår hun akkurat de feilene hun mener å ta avstand fra: Hun tramper på manges indre hellige rom. Hun vil at hennes nye språkbruk og teologiske vinklinger etc skal aksepteres, men aksepterer ikke det som mengder av kristne faktisk ikke har så store problemer med; nemlig den vedtatte liturgien som benyttes. De får nå desto verre melding om at det de anser som det kirkelige språket, som nærmer seg det hellige og uutsigelige, faktisk er forkastelig. Intet mindre. Å trampe på andre for å få dem til å lytte er som oftest bortkastet energi og ikke minst mer primitivt enn det hun hevder å ta avstand fra: Fordi hun intenderer å bedrive blasfemi og trampe på de andre - noe hun faktisk innrømmer åpent som legitime virkemidler i kirken (!) Ut over dette gjør man det man hevder å genuint ha på hjertet en solid bjørnetjeneste og man sperrer for den kommunikasjon man egentlig mener å invitere til.

Einar Gelius måtte forlate sin stilling - ikke fordi han er mann (dvs kjønnsrelatert oppsigelse) ; og det måtta han med god grunn. Her med Gyrid Gunnes ser vi et eksempel på en annen prest som nå snarest bør fratre sin stilling. Det finnes garantert andre posisjoner i menighetssammenhengen hun kan gjøre en bedre innsats i. Men DnKs ledelse er vel for feige. De våger nok ikke å behandle en kvinnelig prest slik de bør - "Bør" fordi det handler her ikke om Gynnes som kvinne, men om en ikke ubetydelig inflatorisk selvoppfattelse og blindende idealisme på grovt feilspor av en prest som ser blasfemien som adekvat virkemiddel og kirkelig språk. Og det er presterollen som hun her bør fratas: Hun kan langt bedre fortsette sin kamp på andre arenaer. Her ved en oppsigelse av Gynnes er som nevnt ikke snakk om kjønn, noe Gunnes bør si seg enig, men om å svikte sitt oppdrag qua prest og hyrde grovt.

Men det spørs om Gynnes evner å se det slik. Når enkelte ikke får spille ut sine dramaer og pubertalt trampe frem som de vil fører det ikke sjeldent med et ikke ubetydelig martyrkompleks og som lidende offer for det hun blindt hevder er problemstillingen. Det hele blir en selvoppfyllende profeti som hun selv bevisst legger opp til.

I møte med omverden hviler Guds omdømme på kirkens skuldre, og dette omdømmet har kirken selv gang på gang ødelagt. Presten Gyrid Gunnes´ valg av metoder og ord er langt på vei med på å forsterke mismotet og fortvilelsen over DnK, fremfor å gi lys og åpne for fellesskap og dialog der det trengs. Mismotet oppstår ikke minst når kirken feigt ikke våger å stå frem som den motkraft den er satt til å være, men heller gjenspeiler kuturen fremfor å endre på den, endre den sakte og konstruktivt som en surdeig. Man tilpasser seg heller populærkulturen på alle måter, også språkmessig og kirkelig, fremfor å fremstå som en tydelig kristen motkultur. Gyrid Gunnes valg av metoder og virkemidler er direkte ødeleggende for å gi rom for evangeliet, for DnK, for kirken i enhver forstand. Hun bør fratre sin stilling.

Kommentar #1

Lise M. G. Berg

3 innlegg  21 kommentarer

Trist

Publisert nesten 9 år siden

Vårt Land m.fl. melder at det kristne livssynet "stuper"; bekreftet i ny gallup. Dette er ikke egnet til å overraske i det hele tatt, dessverre. Det du skriver her er vel en av årsakene til at frafallet og den sviktende troen sprer seg - noe som berører alle troendes hjerter, ikke bare den norske kirke for øvrig: Når kirkens prester heller ikke tror, viser ærefrykt, ærbødighet og respekt for verken kirkens eller menneskets innerste hellige, for det hellige språk og det dette bærer; hvorfor skal da folk utenfor gjøre det?

Utenfor kirken har man allerede et språk og sosiokulturelle tolkninger som flere mener er tilstrekkelige. Hvorfor skal de da i det hele tatt komme til kirke når kirkens prester ytrer seg på samme vulgære og-eller politiskradikale måte? Kirken blir jo da bare et ekko av det som allerede er hovedstrømnen av samfunnsmeningene.

Biskop Nordhaug uttaler at det undersøkelsen viser er en alvorlig advarsel til den norske kirke. Her har han selvsagt rett. Men det spørs om de våger å se i speilet.


Kommentar #2

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Lise M. G. Berg. Gå til den siterte teksten.

undersøkelsen viser er en alvorlig advarsel til den norske kirke. Her har han selvsagt rett. Men det spørs om de våger å se i speilet

Det er bra folk faller fra DNK for løgneren er avslørt, løgnen holder ikke mål og fordi løgneren er avslørt kan vi også finne mannen bak masken.

http://amazingdiscoveries.tv/media/117/205-the-man-behind-the-mask/

Kommentar #3

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

Les Ole T. Eriksen hebraisk?

Publisert nesten 9 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.

Gud i DnKs iiturgi også omtales med mannlige språkkategorier - selv om de er direkte sitater fra de Hellige tekster selv. Hun mener f.eks., at dette underslår kompleksiteten i Gudsbildet.

I 2. Mos. 34. 6 er Gud skildra som RHM ( adjektiv :rachum og substantiv: ræchæm). Det er eit spanande ord, og eg spurde både palestinarar og jødar om kva ordet tyder, dei sa det tyder det same.

PÅ arabisk er Allah RACHAMIM.

Eg skal ikkje blanda meg inn i debatten, men ber om ei fagleg utgreiing.

Eg undrast på om Eriksen kjem i skade for å trampa på nokon og?

Kommentar #4

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Ja. - Bl.a. Men du avsporer vel noe her...

Publisert nesten 9 år siden

Gud som "Fader" er et gjenngangsbegrep i GT og av Kristus. Det er dog primært å anse et relasjonsbegrep, ikke en kjønnsbestemmelse - som p.d.a.s. tilhører Guds skapning. Like vel er det korrekt å benytte dette ordet i liturgien - Kristus´eksempel er veiledende nok.

Jeg har vel nevnt at det er intet problem å fine positivt kvinnelige kvaliteter i Gud. - Selvsagt. Mennesket er skapt av Gud. Visdommen blir f.eks. betegnet med kvinnelige begreper. Men hva dette har å gjøre med presten Gyrid Gunnes og hennes bevisste bruk av blasfemien som virkemiddel ser jeg ikke. Les innlegget en gang til er du snill.

Kommentar #5

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Skarpt og flott

Publisert nesten 9 år siden

Nok ein innertiar av Ole T. Eriksen!

Kommentar #6

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Må holde meg FRA ubibelske prester og biskoper

Publisert nesten 9 år siden

Enten står jeg last og bram med Bibelen og stoler fullt og helt for den, eller ikke. JEG holder meg til de ånds-kristne

Kommentar #7

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

En voldsom salve

Publisert nesten 9 år siden

dette. Det sømmer seg vel en kristen å lese med større ydmykhet og vilje til å forstå. La meg peke på det opplagte faktum at prester som Gunnes ikke kan være årsak til frafallet fordi frafallet i første rekke kommer fra folk som finner tradisjonell kristendom lite relevant for sine liv. Jeg er ingen tilhenger av Gunnes' retorikk, men det er åpenbart at kirken trenger langt sterkere fornyelse en litt flikking på liturgien. Men motviljen mot en dyptgripende teologisk drøfting er meget sterk, slik den kommer til uttrykk i dette innlegget. Den skammelige behandlingen av Helge Hognestad er et annet eksempel på forstokket tradisjonstenkning.

Kommentar #8

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Torill Born. Gå til den siterte teksten.

Enten står jeg last og bram med Bibelen og stoler fullt og helt for den, eller ikke. JEG holder meg til de ånds-kristne

Selv om jeg mener du går påå gyngende grunn gjør du rett i å vende om fra prestene, for trelldommens presteskapstid er over. Jesus er vår Prest og Mellommann.

Kommentar #9

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Forsoningen og Nåden er den beste salven

Publisert nesten 9 år siden

Geir Wigdel mener at "det sømmer seg vel en kristen å lese med større ydmykhet og vilje til å forstå."  Ja, her har han helt rett: Presten Gyrid Gunnes m.fl. burde nettopp legge dette seg på minnet hva gjelder den Hellige Skrift, og for øvrig trosbekjennelsen hun avgir sitt løfte på.

Vi bør dog selvsagt bemøte, fordype og lese Bibelen og Gyrid Gunnes/Helge Hognestads bøker på forskjellige måter. "Fornyelse" er videre ikke noe selvfortolkende  og selvfølgelig begrep, men duger nok qua potensielt positivt verdibegrep i polemikken mot det som kirken er forpliktet per se som Kristi kirke. Fornyelse bør heller ikke nødvendigvis være et eller flere skritt bort fra kildene; bibelen og tradisjonen. En og annen gang kan sågar ett skritt frem være det samme som et eller flere skritt tilbake. Fordi ordet "frem" alltid har Kristus i fokus. Det er for øvrig ikke avstanden til alteret som er kriteriet, men retningen. Ordet "tilbake" behøver nemlig ikke oppfattes som verdi- og trosmessig "tilbakeskritt" som enkelte liberalteologer i sin iver gjerne vil fremstille det som. Kristus kalte f.eks. de fariseere som tråkket feil klart tilbake til skriftens genuine sannhet - hvilket altså ikke var et trosmessig tilbakeskritt verdimessig forstått. Han avviste ikke det de trodde på og holdt som hellig, men Kristus irettesatte dem klart for ikke å realisere dette i lys av Guds kjærlighetsfulle nåde og fordringer. Kristus satte grenser; både i forhold til skriftlære, fariseere og enkeltmennesker. Tros- og læremessig som mellommenneskelig etisk - hvilket dog henger i sammen. Det tveeggede sverd slår nemlig begge veier. Helge Hognestad burde for øvrig vært fratatt sin stilling lenge før han fratro av aldersmessige årsaker.

Kommentar #10

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

RÆCHÆM- uterus" tyder morsliv, livmor!

Publisert nesten 9 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.

Jeg har vel nevnt at det er intet problem å fine positivt kvinnelige kvaliteter i Gud. -

Runde meiner Eriksen har innertiar. Kva grunnlag han skriv på, er uvisst.

Eriksen hevdar : "Men at denne kompleksititeten kommer rikelig frem ellers, både ved hjelp av salmetekster, bibeltekster, språklige metaforer i prekener og ellers ",

Det har eg sett og høyrt lite til.

Mitt poeng er at det mest kvinnelege ordet som finst er knytt til Gud!

Det er vel eit asyndetisk uttrykk,- utan bruk av verb- !

RACHUM tyder vel nærast "livmoderleg" e.l.

Dette kjem sjeldan eller aldri fram. Typisk var det at dei "rett-truande"

endra teksten  i "Blott en dag". 

"Han som bär för mig en moders  hjärta" vart endra til

"Han som bär för mig en faders  hjärta" !

Her er det nokon som har trakka på noko heilagt!!

Men korleis tolkar  Eriksen og Runde RACHUM/RÆCHÆM ??

(Dette er ikkje noko forsvar for ordbruken til Gunnes,

eg kjenner ikkje hennar tekstar!)

Kommentar #11

Morgan Lindstrøm

8 innlegg  684 kommentarer

Brudgommen og Bruden

Publisert nesten 9 år siden

Det du sier er helt riktig. Og ved å torpedere bildet av Gud som Faderen, torpederer man videre det nærmest aksiomatiske bilde av Brudgommen og Bruden, som finnes i både GT og NT. Selv om man også i dette tilfelle skulle argumentere for at kjønnsbestemmelse ikke er fokuset i begrepet, åpenbarer det allikevel noe absolutt grunnleggende om Guds egenskaper i forholdet til mennesker.

Kristendom.dk: Gud er maskulin

Wikipedia: Kristi brud

Kommentar #12

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

Og kva med RACHUM/RÆCHÆM

Publisert nesten 9 år siden
Morgan Lindstrøm. Gå til den siterte teksten.

Selv om man også i dette tilfelle skulle argumentere for at kjønnsbestemmelse ikke er fokuset i begrepet, åpenbarer det allikevel noe absolutt grunnleggende om Guds egenskaper i forholdet til mennesker.

Korleis les/tolkar Lindstrøm RACHUM/RÆCHÆM om Jahveh??

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere