Pål Georg Nyhagen

224

SAS med "svært tøffe" lønnskutt? Når gullkalven forvitrer

Når det egoistiske forbruksmenneske i sanseløs selvnytelse bygger sitt babelske tårn av gull og løfter om sansenytende forbruk ender det med sammenbrudd og elendighet: Det hjelper lite for den druknende at håndjernene og de tunge loddene er av gull.

Publisert: 19. nov 2012

De fysiske lover tillater ikke at en økonomi overfor natur, medmennesker, penger, internasjonal- og nasjonal økonomi kan vokse inn i alle evighet uten et våkent blikk på medmenneskene, bedriften som et lite ledd i en større, eller global, sammenheng, driftskostnader og situasjonen nasjonalt som internasjonalt. Den sanseløse dyrkingen av gullkalvene og jeget har historisk sett vist seg å være en heller skjør guddom. Avguderiet og jeg-dyrkingen får konsekvenser; ikke bare for en selv, men også for alle som er avhengige av det som bryter sammen: Her hos oss nordmenn et flyselskap i et (også) lite nasjonalt marked.

Jeg leser i dag at de ansatte i SAS hevder at de har blit tvunget til å gå med på "svært tøffe" lønnskutt og innskrenkninger i pensjonsordningen. Men de ansatte har vel i alle år forlangt lønnsøkninger og ekstremt gode pensjonsordninger gjennom bruk av tvang mot de reisende og arbeidsgiverne; dvs gjennom en rekke streiker etc. som har rammet oss andre, samt SAS qua næringslivsdeltager på et mer enn tøfft marked? Med en mer enn kunstig høy lønn, relativt sett mer enn gode arbeids- og feriebetingelser, og ekstremt gode pensjonsordninger har man faktisk mye å gå på før man skal ta ordet "svært tøffe" lønnskutt i munnen:

De "svært tøffe" lønnskuttene og reduserte pensjonsordningene fører bare til at de SAS-ansatte nå faktisk nærmer seg et normalt lønnsnivå og normale pensjonsordninger. Fagforeninger og en fagbevegelse som har utviklet seg til rene lønnsbevegelser kan i noen tilfeller sørge for å ødelegge for egne arbeidsgivere den dagen den nasjonale og internasjonale situasjonen tvinger arbeidslivet til nødvendige justeringer. Det har da m.a.o. et noe patetisk skjær over seg at de ansatte skriker og roper om "elendigheten" den dagen de endelig våkner til virkeligheten.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere