Elisabeth Hoen

52

Regjeringens dyrevelferdpolitikk; Arbeit macht frei!

Det er på tide å sette dyrevelferd på dagsorden igjen i norsk politikk. Mattilsynet forvalter dyrevelferdsloven i Norge. Formålet med dyrevelferdsloven er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr. Samsvarer pelsdyroppdrett med dette formålet?

Publisert: 26. okt 2012

Mink i bur. Foto: Nettverk for dyrs frihet & Dyrebeskyttelsen 2010  Arbeid gjør fri

Arbeiderpartiet har som motto; arbeid til alle! Det har lenge vært klart at arbeid til alle, for Ap,  inkluderer det å tjene penger på et sluttpdodukt som kommer ut av langvarig psykisk og fysisk mishandling av levende dyr. Ca 400 årsverk hindrer at pelsdyroppdrett kan avvikles. Næringen tjener gode penger, først og fremst ved å selge pelsen til andre land som ikke har lover om dyrevelferd, men de sier også selv at de er avhengig av subsidiering. Hvordan henger dette sammen? Organisasjonen NOAH - for dyrs rettigheter, mistet i år den støtte de tidligere har fått for å arbeide for bedre dyrevelferd, mens pelsdyrnæringen får ca 50 millioner hvert år for deres (mine ord; mangel på) arbeid. http://www.dyrevern.no/fakta/pels/oppdrett 

En fersk undersøkelse gjort - før de siste avsløringene, viser at kun 1 av 10 nordmenn ønsker statlig subsidiering av næringen. http://www.dagbladet.no/2010/11/10/nyheter/innenriks/pelsdyrneringen/noah/pels/14204942/

Verdier

Føles det riktig å høre på at en av de tyngste aktørene innenfor norsk pelsdyroppdrett uttaler at mink og rev ikke føler smerte og ikke kan dra på ferie til Mallorca? Jeg vil si nei. Jeg blir redd og blir så lei meg når jeg hører slikt. Er det bare meg? Nei, det er det ikke. Dyrevelferdsloven ble revidert i 2009 hvor det ble formulert følgende etter at man hadde satt seg ned for å tenke; dyr har egenverdi uavhengig av menneskers nytteverdi. Fra;  

`§ 23. Dyrs levemiljø

Dyreholder skal sikre at dyr holdes i miljø som gir god velferd ut fra artstypiske og individuelle behov, herunder gi mulighet for stimulerende aktiviteter, bevegelse, hvile og annen naturlig atferd. Dyrs levemiljø skal fremme god helse og bidra til trygghet og trivsel.` http://www.lovdata.no/all/tl-20090619-097-002.html#23 

Pelsdyroppdrett er et skoleeksempel i hvordan en som menneske kan slå av for emosjoner og empati under et helt livsløp for dyr. Emosjoner skal bare slås av når man skal drepe et dyr - ikke ellers. Men jeg leste en forskningsartikkel i `Scientific American`, oktober 2012 nå nylig; `The wisdom of psychopaths`hvor ledere med suksess har noen trekk som psykopater også har; insensitivitet og innlevelsessvikt. En av undersøkelsene viste at business managers scorte høyere på insensiitivitet og innlevelsessvikt enn det kriminelle/psykisk skadede individer gjorde.

Ungdom

Jeg har merket meg at AUF, Unge Høyre, MDG og SU vil legge ned oppdrettsformen. Ja, la de unge vise vei! Men man kan lære å overse sin innlevelsesevne, så derfor  de ansvarlige partier som sitter med makt nå vise vei og Ap blir nødt for å endre sitt motto og legge til; men ikke for enhver pris. Ap og regjeringen er med på å skade sjelen til mennesket og til den oppvoksende slekt. 

Oppdrett av mink og rev fremmer ikke god velferd eller respekt for dyr.

Det kan en ikke påstå og samtidig komme ut av det med æren i behold. 

Arbeit macht frei er ment å assosiere til utrydningsleire. For mink og rev betyr friheten Døden.   

Dette innlegget er inspirert av Annette Heyerdahls innlegg; `Vi må slutte å subsidiere pelsdyroppdrett!` her på verdidebatt.  

Hvis det er noen som ønsker å kommentere innlegget så vil jeg be om at det kun skal være mink og rev som blir diskutert - ikke andre arter i menneskets varetekt. Det fortjener mink og rev. Dette handler om dem - ingen andre. Psykopatene har misbrukt andre nok - nå er det mink og rev sin tur til å få oppmerksomhet.

  

 

Kommentar #1

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Bra innlegg! 

Politikere er ikke lenger zoon politikon men zoon populistikon. Så det gis liten grunn til håp i den retning. Vi må derfor appellere til media. 

Adorno har sagt at fascismen begynner i vår atferd mot meddyrene våre. Også jeg så de jævlige bildene fra denne Norges største minkfarm. Det er én ting at mannen er et røvhull, men noe ganske annet er det at samme røvhull har fått ture frem i år etter år enda myndighetene vet hva som foregår. Da er man jo nesten forpliktet til å bruke samme beskrivelse på myndighetene. 

Kommentar #2

Th0rm0d N0rd&hl

17 innlegg  776 kommentarer

Og Gandhi sa:

Publisert rundt 9 år siden

“The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated”

Ingen trenger en mink eller reve pels, men mange nok ønsker å ha en.

Skammelig at NOAH har mistet støtten.

Informasjon er det eneste lovlige middel til å bekjempe svineriet, men det tar tid.

I mellom tiden bør de være et øyeblikkelig minstekrav at en uhildet står for kontrollen av næringen.

Kommentar #3

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

Men koblingen

Publisert rundt 9 år siden

til nazistenes utryddingsleire er usmakelig og nok til å diskvalifisere innlegget.

Kommentar #4

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Å kle seg med psykotiske dyr

Publisert rundt 9 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.

til nazistenes utryddingsleire er usmakelig og nok til å diskvalifisere innlegget.

Kanskje for deg. Men for en stor tenker som Adorno gis det faktisk en nær, nitid sammenheng her. For vi er alle dyr. Og vi som dyr oppfører oss fryktelig overfor alle andre dyr; dette slår tilbake på oss selv, ikke minst. Dette er grunnleggende abc-psykologi. Det gis også andre spennende tenkere her, som for eksempel Agamben. 

Dette har vært tenkt før, Wigdel, og det er ikke tilfeldig at såpass internasjonalt anerkjente filosofer som Adorno og Agamben ser sammenhengene her. Jeg kunne også nevne Peter Singer.

Du skal ikke se helt bort fra at også andre dyr gis rettighetskonvensjoner på internajsonalt plan. Dét ville være et steg i riktig retning --- og så ikke bare for artene det gjaldt, men ikke minst oss mennesker med tanke på hvordan vi så skulle rettferdiggjøre de frykteligste handlinger overfor hverandre.

La meg spørre deg, Wigdel: hadde du hatt godt av å sitte i et bur livet ut, gitt minimalt med fysisk og sosial nærhet, for så å bli slaktet for at mink ønsket seg menneskeskinnskåper og -luer? Hadde du hatt godt av å se på Holocaust overfor dine medmennesker? 

Hva i all verden er det som får deg til å tro at du selv har så uendelig mye større verdi enn alle andre arter? Hvor kommer denne merkelige overbevisningen fra egentlig? Så uendelig mye større verdi at du har det helt fint med at damene på størket flotter seg med siste skrik mink på kroppen?

Har du ofret det en tanke noengang at du ikke bare spiser kjøtt hvis dyr har tilbragt hele sitt liv i trangt fangenskap? Det har du sikkert. Du har det godt med det. For dyr har ikke sjel. Men har du tenkt over at dyrene du spiser ikke bare har vært holdt i fangenskap, men at de er direkte psykotiske? Har du det godt med å spise dyr som har vært sinnssyke hele sitt liv? Gir det en god smak?

Hva er usmakelig? Hoens innlegg her? Eller din og så mange andres holdninger og handlinger og tenkninger? 

Kommentar #5

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Arbeid for alle er viktigere enn dyrevelferd

Publisert rundt 9 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.

er usmakelig og nok til å diskvalifisere innlegget.

Det er mer usmakelig med stygge, reelle handlinger enn det er usmakelig med mine assosiasjoner. Må ikke blande handlinger og ord.

Jeg har sagt i innlegget at arbeid gjør fri - assosiasjonen skal leses i forhold til mink og rev`s hverdag; friheten gis kun ved døden. Abnorm adferd til disse dyra beviser psykisk mishandling. I tillegg så er det fysisk mishandling å ha mink og rev i bur (mink som naturlig også skal leve i/nær vann) - mink og rev som naturlig har behov for å bevege seg over store avstander. 

Arbeit macht frei - arbeid for alle - slagordet til Ap : Jo, jeg synes det er en svært passende  assosiasjon med utrydningsleire. Arbeid til alle er viktigere enn dyrs velferd og legitimerer dyremishandling. Det ser vi jo i praksis.

Ingen tvil her. 

 

Kommentar #6

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Når store ord blir små

Publisert rundt 9 år siden

Jeg har aldri vært i Kina. Så kanskje det jeg har lest og det jeg har sett på film er bare tull og tøys.  Om behandlingen av dyr og fugler fram til markedet for at kjøttet skal holde seg ferskt. Eller fra noen øst-europeiske land. Det er noe med bjørner og sirkus.  Eller Gandhi og India. Jo da, de holder kuene  hellige. Mens folk blir tråkket ned i rennestenen fordi de er av feil kaste.  Det er i sannhet mange små nasjoner i verden.  Hvis vi skal titte bakom de store ord. 

Kommentar #7

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Adorno og hellige kuer

Publisert rundt 9 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.

Hvis vi skal titte bakom de store ord.

Dette er de fleste helt enig i. Men det gjør ikke noen forskjell mht. til argumentet til Hoen?

Det viser bare at Adorno, f.eks., desverre har så rett. Fordi vi behandler meddyrene så jævlig, setter vi terskelen også dermed lavere mht. hva vi tillater oss overfor hverandre. Det er den barbariske tilstanden som rår. De hellige kuene finner sin forklaring i helligtekster --- og der har jo hverken dyr eller mennesker noe de skulle ha sagt.

Kommentar #8

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Jeg nevnte i innlegget at NOAH tidligere har fått statsstøtte for sitt arbeid for dyrevelferd. Dette er feil. De har ikke fått støtte fra staten.

Kommentar #9

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

Dyrene utvikler

Publisert rundt 9 år siden

ikke filosofiske systemer, Haug. Jeg synes det er uhyre sespektløst overfor ofrene for utryddelsesleirene å sammenligne pelsdyrhold med disse. Såvidt jeg husker fra en annen tråd, var Haug svært så opprørt over at en del nordmenn sammenligner Israels behandling av palestinerne med nazistenes behandling av jøder. Jeg synes begge sammenligningene er upassende (for å si det mildt). Et annet fellestrekk ved disse eksemplene er at ingen gavner den saken de er ment å gavne. Jeg er sikker på at det er flere motstandere av pelsdyroppdrett enn meg som nødig vil stilles på linje med Hoen og likesinnede. Troverdigheten svekkes når en har så dårlig sans for proporsjoner som hun viser i dette tilfellet.

Kommentar #10

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.

Jeg er sikker på at det er flere motstandere av pelsdyroppdrett enn meg som nødig vil stilles på linje med Hoen og likesinnede.

Det er da ikke jeg som har funnet på slagordet `arbeid for alle`. Og det er da ikke jeg som inkluderer dyremishandling som et arbeid som er fint for nordmenn å gjøre. Regjeringen betaler for at næringen skal fortsette selv om det strider med formålet i dyrevelferdsloven `fremme god dyrevelferd og respekt for dyr`.

Jeg forventer ikke at alle er enige i det som jeg mentalt assosierer med pelsdyrhold. Når jeg ikke ser noe empati fra regjeringen hvorfor skal jeg ha empati med dem og skjule min naturlige assosiasjon mellom konsentrasjonsleire og pelsdyroppdrett? Det er  den grusomme effektiviteten som gjennomsyrer hvordan pelsdyrhold er organisert som har likhet med konsentrasjonsleire - en slik grusom effektivitet gjennomsyrer menenskers forhold til dyr i det industrielle landbruket. Alle skjønner så klart at selve innholdet i `soningen` er forskjellig i de to situasjonene. Men det er en tankevekker, mener jeg, at arbeid for alle - for regjeringen -  innebærer det å mishandle dyr og å gi 50 mill til det. Igjen, for mink og rev så betyr døden frihet. Akkurat slik som de stakkars menneskene som befant seg i nazistenes konsentrasjonsleire. De hadde det verre ja. Helt klart. Men å ta fra en gruppe en grunnleggende verdi - dyr eller mennesker - det er det som muliggjør mishandling overhodet. Det må man forstå.

Slik jeg har forklart så har jeg gjort rede for mine koblinger og jeg kan ikke se at de har blitt tilbakevist.

Mink og rev lever enten i en oppgitt, passiv mental tilstand eller i konstant frustrasjon -  en veksling mellom disse - i det at de hele tiden har som prosjekt å forsøke å komme ut av buret (dag ut og dag inn - dette er deres instinkt) - fordi de ikke kan tenke at de tross alt gjør noe godt for menneskeheten - eller at noen skal komme å redde dem og ha håp gjennom det. Det at de lever i nuet gjør frustrasjonen helt konstant. Uten hvile.  

Dr. Jekyll; Jeg ser at du vil ut. Jeg ser deg. Jeg ser at du ikke har det bra. Jeg ser deg. Du har behov og du har utferdstrang. Jeg ser deg. Du er frustert. Jeg føler deg. Jeg skal hjelpe deg.

Mr. Hyde;  Du må bli i buret. Jeg kan ikke se deg med hele meg - ovenfor deg er jeg en psykopat. Men jeg trenger egentlig ikke å se deg heller - for du er jo ikke som oss. Du har en lavere verdi og derfor blir du ikke gjenstand for min empati. Empatien har jeg slått av - fordi du fortjener det da du er av annen art - og jeg fortjener pengene jeg får for deg når du er død fordi `arbeid for alle` er viktigere enn å føle deg. Jeg kan ikke finne annet levebrød. Jeg misbruker deg. Du får bare holde ut, snart er du fri - gjennom døden. Gleder meg til det når vi tar livet ditt fordi da skjærer vi av deg den fine pelsen din og selger det.

 

 

Kommentar #11

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Dr. Jekyll; Jeg ser at du vil ut. Jeg ser deg. Jeg ser at du ikke har det bra. Jeg ser deg. Du har behov og du har utferdstrang. Jeg ser deg. Du er frustert. Jeg føler deg. Jeg skal hjelpe deg. Mr. Hyde;  Du må bli i buret. Jeg kan ikke se deg med hele meg - ovenfor deg er jeg en psykopat. Men jeg trenger egentlig ikke å se deg heller - for du er jo ikke som oss. Du har en lavere verdi og derfor blir du ikke gjenstand for min empati. Empatien har jeg slått av - fordi du fortjener det da du er av annen art - og jeg fortjener pengene jeg får for deg når du er død fordi `arbeid for alle` er viktigere enn å føle deg. Jeg kan ikke finne annet levebrød. Jeg misbruker deg. Du får bare holde ut, snart er du fri - gjennom døden. Gleder meg til det når vi tar livet ditt fordi da skjærer vi av deg den fine pelsen din og selger det.

Dette er anskuelsesundervisning! Takk Elisabeth

Kommentar #12

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

Bruken av nazimetaforen

Publisert rundt 9 år siden

har samme hensikt hos Hoen som den har hos ekstreme islamister f.eks. Hensikten er å sette nazistempel på sine motstandere, dvs å demonisere disse og dermed avskjære videre diskusjon, i dette tilfellet pelsdyroppdretterne (pluss arbeiderpartiet). Dette synes jeg er ufyselig aksjonsteknikk som er typisk for den som går tom for saklige argumenter. Dessverre Hoen, jeg er redd du skader mer enn gavner saken med dette utspillet - selv om du får ros fra enkelte.

Kommentar #13

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Takk for at du ser og føler Solveig!

Nazistene var godt organiserte. De tjente mye penger på utnyttelsen av arbeidskraft som bygget på tvang og mishandling. Og de fikk mange mennesker til å lukke øynene for mishandlingen fordi de lyktes å overbevise mange om at enkelte type folk var mindreverdige og ikke fortjente oppmerksomhet eller empati. Det samme gjør Ap og regjeringen i forhold til pelsdyroppdrett. Samme grunnprinsipp.

Å sikre alle arbeidsplasser er jobb no 1 for regjeringen. Dette inkluderer mishandling av dyr. Så enkelt er det. Hvis en er uenig i at pelsdyroppdrett er mishandling så er det en annen sak. Så får en argumentere for det. Jeg har imidlertid hørt argumenter fra pelsdyroppdrettere og argumentene er så dårlige at en ikke kan ta det seriøst. Ola Borten Moe forsvarte det slik; en skal ikke tro på disney versjonen av dyr. Åkey.

Empatisvikt er så alvorlig og potensielt farlig at her får en tåle sammenligning med konsentrasjonsleire. Jeg mishandler ingen - det er det andre som gjør.

Jeg spiller ikke noe strategispill. Jeg er ikke taktisk. Jeg beskriver hvordan jeg oppfatter verden og det inkluderer å vise følelser også. Regjeringen bryr seg ikke noe om hvordan mer enn halvparten av befolkningen føler eller hvordan jeg føler og de bryr seg heller ikke noe om meningene til veterinærer som sitter på fsktakunnskap. Hvorfor skulle jeg bry meg om å trå varsomt og ikke dele min assosiasjon? Hvorfor? Der mink og rev fortjener sin skjebne der fortjener også Ap assosiasjonen konsentrasjonsleire. Det er mer enn nok likhetspunkter - jeg har nyansert hvilke jeg mener er relevant.

 

Kommentar #14

Hans Edvard Tyve

4 innlegg  651 kommentarer

Banalt Hoen...

Publisert rundt 9 år siden

Fra å hatt en relativt pragmatisk holdning til pelsdyroppdrett, må jeg si den patetiske argumentasjonen Hoen og andre her legger opp til mot oppdrett nærmest gir meg lyst til selv å begynne.

En ting er sammenligningen med konsentrasjonsleire, noe som i utgangspunktet viser at Hoen burde hatt en langt sterkere selvsensur før hun uttrykker sine svært premature holdninger offentlig. Deretter sidestiller hun pelsdyroppdrettere med psykopater.

Jeg vet ikke hvordan Hoens verden ser ut fra den boblen hun lever i, men for å si det på denne måten: jeg kjenner flere pelsdyroppdrettere. Jeg kjenner også flere som arbeider innen psykiatrien, og så langt jeg kan se, står Hoen langt foran de fleste oppdrettere i den køen. Ja, selvsagt kan man være kritisk til oppdrett, man skal være det. Men, om man skal fortsette på den form for argumentasjon Hoen legger opp til; man trenger ikke nødvendigvis publisere et hjernedødt manifest for å få fram sitt syn. Det er langt bedre å bruke saklige og vitenskapelige argumenter..

Kommentar #15

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Hans Edvard Tyve. Gå til den siterte teksten.

Jeg vet ikke hvordan Hoens verden ser ut fra den boblen hun lever i, men for å si det på denne måten: jeg kjenner flere pelsdyroppdrettere. Jeg kjenner også flere som arbeider innen psykiatrien, og så langt jeg kan se, står Hoen langt foran de fleste oppdrettere i den køen. Ja, selvsagt kan man være kritisk til oppdrett, man skal være det. Men, om man skal fortsette på den form for argumentasjon Hoen legger opp til; man trenger ikke nødvendigvis publisere et hjernedødt manifest for å få fram sitt syn. Det er langt bedre å bruke saklige og vitenskapelige argumenter..

...Og hvilken lettelse fra lidelser har vitenskapelige argumenter gitt dyrene? (Ikke vet jeg hvem som bor i bobler, men at ditt private kjennskap til oppdrettere skal garantere for dyrevelferden er vel å strekke seg noe langt hva gjelder troverdighet)? Også dyrenes (ikke)-minister Vedum, må etterhvert kunne stå imot presset og erkjenne hvor galt dette er! Han gjør SP en bjørnetjeneste, selv om Signe kanskje hisser seg opp dersom han mukker? Mange SP-velgere bor i byer og er slett ikke på bygda. Har selv stemt på dem noen ganger, men det var før det, og ikke nå...

Hoen bruker forståelige størrelser i sin argumentasjon - og det er det ikke alle som gjør. Målet er å befri noen av våre medskapninger for smerte, psykisk og fysisk, som oppdrettere faktisk påfører dem. Og en annen ting: INGEN har behov for pels for å holde varmen i vår tid. Denne industrien er utelukkende profittorienter, og ikke nytteorientert. For vårt land er den en skam - kanskje du ikke fikk med deg oppdretteren som benektet at dyr kan kjenne smerte? Ut fra din argumentasjon vil det kunne bety at oppdrettere er ufølsomme og kunnskapsløse....

Stå på Hoen - denne uvelferden må vi få en  slutt på.

Kommentar #16

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Wigdelesque proporsjoner

Publisert rundt 9 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.

Jeg synes det er uhyre sespektløst overfor ofrene for utryddelsesleirene å sammenligne pelsdyrhold med disse. Såvidt jeg husker fra en annen tråd, var Haug svært så opprørt over at en del nordmenn sammenligner Israels behandling av palestinerne med nazistenes behandling av jøder. Jeg synes begge sammenligningene er upassende (for å si det mildt).

Det er rart at dette får deg opp av stolen, og ikke nordmenns holdninger til Holocaust.

Men jeg mener man skal være uhyre var på hvilke kontekster man setter Holocaust i; dét er absolutt et viktig og riktig tema.

La oss bare for tankeeksperiments skyld gi deg rett i din bestyrtelse over Hoens innlegg: det var usmakelig av Hoen å bruke slike ord som "Arbeit macht frei" om norsk dyrevelferd. Men hvor er Wigdel når det avsløres at 4/10 nordmenn sammenlikner Holocaust med Israels behandling av palestinerne? Da er Wigdel som sunket i jorden. Men dette innlegget, det bare måtte han kommentere, for å riktig vise oss alle hva hans holdninger er.

Og Wigdel som kommer drassende med en særdeles besynderlig forståelse av proporsjoner! Så det er dette som eksemplifiserer Wigdels forståelse av proporsjoner? Skrike opp om ordvalg i ett enkelt innlegg på verdidebatt, men forholde seg taus til 4/10 som røper antisemittiske holdninger.

Kommentar #17

Hans Edvard Tyve

4 innlegg  651 kommentarer

Er du virkelig så naiv?

Publisert rundt 9 år siden
Kersti Zweidorff. Gå til den siterte teksten.

...Og hvilken lettelse fra lidelser har vitenskapelige argumenter gitt dyrene?

Poenget med innlegget mitt er ikke for eller imot pels. Poenget er at enkelte pelsdyrmotstandere, deg inkludert, bruker en retorikk som er totalt usmakelig for en hver som har litt historisk forståelse for hvilke sammenligninger som faktisk blir dratt. Det er det jeg reagerer på, og så lenge dere tviholder på retten til å kalle oppdrettere for nazister og psykopater, da er det liten grunn til annet enn å tolke dere dit hen at Behring Breivik framstår som en intellektuell kapasitet til sammenligning med deg og Hoen. Det er på det nivået dere legger debatten, og det tjener ingen, hverken oppdrettere eller motstandere.

Enhver vet at en slik naiv og banal tilnærming til et problem ikke løser noe som helst, annet enn at trådstartet med flere får outet seg selv..

Skal man ta tak i pelsdyrnæringen, så må det gjøres med saklig argumentasjon, som har hold i vitenskapelige studier om pelsdyrhold, og ikke basere politikken sin på manipulerte data fra organisasjoner som Noah o.l. Da først vil man kunne legge et grunnlag for å ta rasjonelle, politiske avgjørelser som ikke er basert på øyeblikkets føleri fra det som fort kan minne om "hysteriske kvinnfolk". 

Derfor er det heller ikke et argument at jeg kjenner oppdrettere, det var en parantes knyttet til Hoens ønske om å diagnostisere. Men retorikken er skummel. Vi skal sykeliggjøre og diagnostisere de vi har meningsforskjeller med, istedet for å dokumentere en motstand gjennom rasjonell argumentasjon, som feks statistiske data som underbygger påstander, gjort av uavhengige kilder, ikke interesseorganisasjoner for eller mot. Debatten bør også inneholde momenter som økonomiske tiltak til endring av drift, dyrevelferden, og hvor grensene skal trekkes, om det generelt er praktisk og etisk forsvarlig med pelsdyr etc. Det er mer enn nok å ta tak i om en ønsker å diskutere sak, uten at man trenger å trekke inn konsentrasjonsleire.

Du sier videre at Hoen bruker "forståelige størrelser" i sin argumentasjon. Jeg foreslår derfor at du besøker nærmeste holocaustsenter og gjenoppfrisker en tydeligvis glemt kunnskap om konsentrasjonsleirenes grusomheter. For om du faktisk mener, i likhet med Hoen, at du kan trekke en reell sammenligning her, er du faktisk så avstumpet som person, at selv de mest uegnede pelsdyroppdrettere framstår som den reneste mor Theresa. Deres naive motstand blir derfor nærmest som en støtte til oppdrett, fordi når motstanderne ikke har mer enn slikt å komme med, hvorfor skal man da legge ned? 

Så for all del, diskuter gjerne for eller mot oppdrett, debatten er viktig. Men bruk da argumenter som ikke gjør dere totalt uspiselige.. 

Kommentar #18

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

...tror ikke jeg er naiv:)

God helg!

Kommentar #19

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

 «Jeg har glemt å telle bein, og sikkert ikke hatt nok fokus på det … Mange av disse dyra har ikke problem om de mangler et bein. De fleste kan tilpasse seg … De har ikke det samme behovet for å reise til Mallorca sånn som oss»., sier Ottar Tveit (Norges største mink»bonde») til NRK Dagsrevyen da han ble vist egne mink med avgnagde bein. Og ja, … dyr kjenner ikke smerte, må vite. Han er nå politianmeldt

Ap og SV krever avvikling av pelsdyrnæringen (Publisert: 24.10.2012 20:21)

Let’s hope

Kommentar #20

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Til Wigdel og Thyve, - fordi dere fortjener det.

ja, la meg fortsette banalitetene ;) vær forberedt!

Vi kan jo glemme Ap for en stakket stund og tenke litt mer på senterpartiet (det tidligere bondepartiet). Jeg fikk med meg nyheten om at 83% av Sp velgere (i en undersøkelse) er for oppdrett av mink og rev. Dette er ekstremt høyt tall.  Uansett; næringen har jo også hatt en god oppdrift de siste år (sikkert takket være `arbeid for alle` - mottoet til Ap) og har god inntjening (100 mill + vel, iflg nrk - 35 mill i statsstøtte). Det er ikke så unaturlig, etter mitt syn, at Sp`ere har lettere for å skru av for følelser i forhold til dyr og bli psykopater. Husk at nazistene var heller ikke psykopater på alle livets områder.

Det går en rød og blodig tråd tilbake i tid :

`Den første Bondepartiregjeringen var, og er fremdeles særdeles omstridt:

Bondepartiet hadde Vidkun Quislingsom forsvarsminister. Under Menstadslaget satte regjeringen Kolstad, med Quisling som forsvarsminister, det norske forsvaret inn mot landets egne innbyggere for første gang siden Grunnloven ble underskrevet i 1814.`

http://no.wikipedia.org/wiki/Senterpartiet 

Det er en klar sammenheng mellom spesiesisme og rasisme/diskriminering - og ekstrempsykopatismen i Sp/bondepartiets tilfelle var Quisling og er pelsdyroppdrett nå. `Har ikke sett så nøye på om de har riktig antll bein..dyr føler ikke smerte...etc`.

Trenger jeg å si mer?

I rest my case.

God natt.

 

Kommentar #21

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Hans Edvard Tyve. Gå til den siterte teksten.

Så for all del, diskuter gjerne for eller mot oppdrett, debatten er viktig. Men bruk da argumenter som ikke gjør dere totalt uspiselige

Hvem er det du "derer" deg med?

La fru Hoen ha sine argumenter for seg selv, jeg har mine..Og ja hun bruker forståelige størrelser sett fra dyrenes side (ikke din sannsynligvis, men det kan en vel i denne saken forstå).

Mannen som fremsto som komplett tullete, samtidig som han er pelsdyroppdretter, er den største i Norge. Vedder dyrene hans er glad for at de ikke føler smerte...

Det som er naivt Thyve, er å se vekk fra muligheten av at "money talks", også i moderlandet. Siden fornuften ikke ytrer et ord i de rette korridorene og de rette ørene, tar jeg det som en forutsetning for ministerens ufølsomme fremferd i denne saken. PMDG glimrer med sitt fravær, har de ikke bruk for stemmer i det partiet?

 

Hadde vært kjekt å få dine argumenter, så langt har det vært lite av det, på denne skampletten i norsk industri/landbruk/oppdrett. Så kan vel diskusjonen, ikke forsøk på herskerteknikk, vise om du har noe å bidra med.

Kommentar #22

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

`Olga Bjoner, tidligere leder av Bondekvinnelaget, adopterer allerede på trettitallet den nazistiske raseideologien og blir under okkupasjonen en av de ivrigste agitatorer for rekruttering av nordmenn til Waffen-SS.
Den rasistisk infiserte nasjonalismen synes å ha vært så integrert i tenkemåten at Bondepartiet selv etter holocaust ikke helt klarer å kvitte seg med den. I en spørreundersøkelse fra 1947 svarte forstemmende nok i underkant av 20 % i de fleste partier at de ikke ønsket overlevende jøder til landet. Tallet for Bondepartiet er imidlertid sjokkerende: Over 40 % så ingen grunn til å hjelpe. Blant de vanligste begrunnelsene var at «vi har nok med oss selv» og «jødene bør ikke blandes inn i norsk rase».` http://hanspettersjoli.vgb.no/2011/01/24/senterpartiet-j%C3%B8dehat-og-nazisme/ 

Joda, Senterpartiet er fellesnevneren mellom de som støttet nazisme og de som støtter pelsdyroppdrett i dag.

Min assosiasjon var visst ikke bare en barnslig og usmakelig assosiasjon - den er forankret i virkeligheten.

Min assosiasjon blir bare bedre og bedre.

Kommentar #23

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Nå får det være nok!!!

Publisert nesten 9 år siden

Din sammenblanding av nazisme og pelsdyrhold er mildest talt grotesk.!! Du har antagelig null innsikt i hvordan pelsdyrhold drives i praksis,og har blitt vill-ledet til å tro at disse bøndene er hjerteløse sadister.
Da får du ta med meg i samme slengen,for jeg har førstehånds kjennskap til det du sammenligner med naziholdninger.!! 

Kommentar #24

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Poenget, Rune Holt, er at min assosiasjon funker på flere nivåer og har relevans. Uttalelsene til den sterkeste aktør innen pelsdyroppdrett har så mange likhetstrekk med nazismen. Sannheten er ofte grusom.  

 

Kommentar #25

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

For hvert innlegg

Publisert nesten 9 år siden

blir Hoens uttalelser mer groteske. Nå nøyer hun seg ikke bare med å antyde, slik hun gjorde i overskriften, nå sier hun rett ut at alle som støtter pelsdyroppdrett er å anse som nazister og er ansvarlige for tilsvarende overgrep som Hitler-Tyskland. Om hun ønsker å fremme sin sak, bør hun snarest slutte å eksponere seg og i stedet begynne å tenke.

Ja, jeg godtar at ensomme mennesker anser sitt kjæledyr som det dyrebareste i verden. Men de fleste klarer å skille mellom mennesker og dyr. I en seriøs debatt om pelsdyroppdrett, og all annen håndtering av dyr, må en grunnforutsetning være at mennesker og dyr ikke kan byttes rundt.

Selv har jeg drevet aktivt miljøvern hele mitt liv, både profesjonelt og privat. Jeg vet hvor farlig det er å bli for ivrig slik at argumentasjonen går over streken. Resultatet blir som regel det motsatte av det en ønsker.

Kommentar #26

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.

Men de fleste klarer å skille mellom mennesker og dyr.

Geir Wigdel, ikke at jeg ikke er klar over en del forskjeller, men kunne du si noe konkret om de forskjellene mellom dyr og mennesker du mener finnes. Er redd at vi ellers snakker forbi hverandre

Kommentar #27

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.

Om hun ønsker å fremme sin sak, bør hun snarest slutte å eksponere seg og i stedet begynne å tenke.

Da det ikke kommer en forklaring på hvorfor det er riktig å holde mink og rev i små bur (bortsett fra den kjente frasen `dyr er ikke mennesker`) og det avdekkes at `dyr ikke kjenner smerte` - holdninger finnes blant de/den fremste aktør for pelsdyroppdrett - så forsøker jeg å finne svar på det. Svar som faktisk er relevant i en forklaring på hvorfor dyremishandling skjer. Pelsdyroppdrett er en ekstremvariant (selv om det finnes andre ekstreme former for intens kjøttproduksjon) - der ville dyr er tvunget til et ekstremt unaturlig liv. Jeg mener - akkurat som jeg gjør når det gjelder mennesker - at en skal fokusere heller på likheter enn forskjeller når det gjelder synet på dyr også. Ved å fokusere på forskjeller så blir det enklere å skru av følelser og empati - og mekanismen er helt lik om det gjelder mennesker eller dyr. Dette er basis faktakunnskap.

Holdninger skal en ikke skimse av. På samme måte slik rasisme får ekstremkonsekvenser, på samme måte får et spesiesistisk syn ekstremkonsekvenser. Sp og regjeringen står aktivt opp for en slik ekstremkonsekvens og det blir mulig fordi alle er enige om at dyr er mindre verdt enn mennesker. Så kan de som vil `uffe seg ` og være bekymret for tilstanden, men det blir ikke nødvendig å gjøre noe med det da det ikke kan få prioritet nok. (jamfør `vi har nok med oss selv`i forhold til jøder etter krigen, i undersøkelsen jeg viste til).  Dette bør vi alle erkjenne er et grunnleggende problem.

Takk for forståelse og eller støtte fra flere i denne tråden - jeg står for alt jeg har sagt fordi jeg vet at mink og rev lider - med hodet og med hjertet. Fordi dyra ikke kan tale så er det mennesker som må stå opp for dem. De har ikke gjort noe galt annet enn å være født med pels. Det samme kan ikke sies om mennesker.

Jeg står opp for de som ikke kan forsvare seg selv. Synd å se at andre ikke gjør det samme. Men så vet jeg hvordan det ligger an. Alvorlige greier.

 

 

 

Kommentar #28

Hans Edvard Tyve

4 innlegg  651 kommentarer

Zweidorff og Hoen.. De to "gode" naboer?

Publisert nesten 9 år siden
Kersti Zweidorff. Gå til den siterte teksten.

Hadde vært kjekt å få dine argumenter, så langt har det vært lite av det, på denne skampletten i norsk industri/landbruk/oppdrett. Så kan vel diskusjonen, ikke forsøk på herskerteknikk, vise om du har noe å bidra med.

Jeg kan gjerne argumentere både for og i mot, men det var dog ikke bakgrunnen for mitt hjertesukk i denne debatten. Mitt engasjement rent konkret i denne tråden går på en fullstendig banal, og ikke minst hårreisende sammenligning trådstarter gjør mellom konsentrasjonsleire og dyrehold, der oppdrettere både er nazister og psykopater, og driver dyrehold nærmest med ren, patologisk ondskap som bakgrunn (noe en faktisk vil oppdage om en har annet enn brostein og asfalt under bena).

Denne argumentasjonen stiller du deg bak, og støtter derfor slike metaforer, hvilket setter deg i nettopp samme bås som Hoen, selv om dere sikkert er uenig i mangt underveis.

Det har da heller ikke noe med hersketeknikk å gjøre, men med å forvente et minimumsnivå av de som debatterer her, og de sammenligninger de gjør. Jeg kaller vel ikke deg prostituert, bare fordi du har håret løst på profilbildet?? Det er omtrent på det saklighetsnivå dere ligger.. 

Det er ikke vanskelig å finne gode argumenter mot oppdrett. Nyhetssaken som har skapt debatten er bare et av mange, og jeg listet vel unektelig opp flere ting du kunne tatt tak i om du hadde ønsket. Problemet er at når du og Hoen tviholder på å bruke slike metaforer og sammenligninger, så tas saken så langt ut av sine proporsjoner, at dere i praksis skader den saken dere ønsker å hjelpe. 

At dere i deres naivitet ikke ser denne sammenhengen kan så være, men i respekt for de som har mistet noen av sine i konsentrasjonsleire, for de oppdrettere som faktisk driver lovlig, og ikke minst for de som faktisk saklig arbeider med et forbud, så er det kanskje greit at du og Hoen beveger dere inn i tematiske områder der dere slipper å framstå som den mindre begavde søstra til landsbyidioten.. 

Så ser jeg ingen grunn til å kommentere deg eller Hoen videre. Det hun skriver står for seg selv på en slik måte at ingen kommentar er nødvendig, og det ser ikke ut til at du velger å ta til fornuften heller. Så får en håpe dere ikke skader saken mer enn dere allerede har gjort (ikke ulikt Øygaard og AP, uten sammenligning forøvrig..).

Kommentar #29

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Å skru av for følelser under hele livsløpet til et dyr betyr at man er psykopat ovenfor disse dyr. Jeg forventet motstand og det er ok for meg. Jeg endrer ikke syn for det da.

Kommentar #30

Hans Edvard Tyve

4 innlegg  651 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.

Å skru av for følelser under hele livsløpet til et dyr betyr at man er psykopat ovenfor disse dyr.

Og hvor mange gjelder dette av de som totalt sett driver med dyrehold i Norge tror du, inkl pelsoppdrettere?

Beklager Hoen. Dette har ikke noe med motstand å gjøre hva sak angår. Der er det nok mye vi faktisk er enige om. Men når du kategoriserer mennesker slik du gjør her, hva gjør da deg bedre enn dem? Er ikke du like mye en psykopat? En nazist? En Breivik? Jeg vil påstå du er verre. 

Problemet her er at du beveger deg inn i en materie du ikke har kunnskaper om, du maler med den største penselen du har, og framstår derfor som sagt som en like positiv talsmann mot oppdrett, som Øygaard ville gjort som statsministerkandidat for AP..

Men deg om det. Noen har jo sine fetisjer, og dette er sikkert en av dine.. 

Kommentar #31

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Psykopati handler om svikt i empati. Svikt i empati forutsetter at man har bestemt seg for / eller ikke har den evne til å se likheter mellom en selv og andre og derfor ikke innrømmer den andre grunnleggende behov (i dette tilfelle, utfra den art dyret tilhører). Pels først - den har verdi - derfor så er det ok at ikke det levende dyr har verdi. Verdien av pels overskygger behovene til det levende dyret. Pelsdyroppdrett fremmer ikke respekt for dyr slik formålet med dyrevelferdloven er.

Ulike folk stemmer på ulike politiske partier. Så klart det vil være uenigheter. Ulike partier har også ulik historie og når det gjelder Sp sin historie så ser jeg en rød tråd frem til i dag i det at Sp`ere støtter pelsdyroppdrett mens opinionen ellers går den andre vei.

Jeg er like provosert som det du er Tyve. Innpakkede `bekymringstaler` er enda mer provoserende enn det jeg argumenterer for i denne tråden. For det ender med at man ikke trenger å gjøre noe fordi man har bestemt seg for at dyrevelferd ikke trengs å prioriteres fordi verdien på dyr er satt som mindreverdig. Grunnen til at jødene fikk gjennomgå som de gjorde var også at de som ikke var aktivt involvert kun kjørte innpakkede `bekymringstaler` men kunne ikke ta innover seg alt, eller prioritere de, fordi `alle` var enige om at jødene hadde en lavere verdi (særlig bondepartiet i Norge).

Jeg skjønner at Tyve blir sint på meg. Men jeg har vært sint over regjeringens dyrepolitikk i flere tiår. Å klistre nazistisk tenkning (empatisvikt) til Ap og Sp når det gjelder syn på dyr har jeg ingen problemer med, fordi empatisvikt er fellesnevneren. I dagens samfunn har fysisk vold blitt erstattet med psykisk vold. Psykisk vold er det aksept for. Det er bare det at enkelte kjører ekstremvarianten her - og det gjelder for pelsdyroppdrett.

Veterinærer og andre har argumentert godt for at pelsdyroppdrett bør avvikles. Men det har ikke hjulpet. Grunnen til dette er synet på dyr - som har en klar parallell til rasistisk tenkning.

Joda, jeg står fortsatt inne for alt jeg har sagt. Mens mink og rev lider fysisk i sine bur så får folk tåle at jeg argumenterer på en slik måte som viser at det er nettopp psykopat - trekk ved de som driver md pelsdyroppdrett og ved de som gir penger til en slik driftform. Det har jeg 100% belegg for å hevde.

At det blir insinuert at jeg er ensom eller rar e.l. er mitt minste problem. Det største problem er lidelse satt i system. Jeg taler dyrenes sak her for som kjent; dyr kan ikke tale.

Vi hadde ikke hatt pelsdyroppdrett hvis jeg ikke hadde møtt motstand. Det forventet jeg. Men jeg endrer ikke mening for det. Jeg, for min del, har lært mye av denne tråden da jeg er mer overbevist enn før at jeg faktisk har rett.

 

 

 

Kommentar #32

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

Det må være

Publisert nesten 9 år siden

noe spesielt med dyrevenner. For noen år siden gikk en heftig debatt omkring et mottak for hjemløse og forlatte dyr i Arendal. Jeg tillot meg å skrive et avisinnlegg om saken. Det resulterte i en æreskjelling jeg aldri har opplevd maken til pluss oppringninger med trusler.

Solveig Wahl framhever på en annen tråd at hun har arbeidet mye med og for barn. Likevel ser hun altså ingen vesentlig forskjell mellom mennesker og dyr. Det gir skremmende perspektiver.

Kommentar #33

Hans Edvard Tyve

4 innlegg  651 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.

Joda, jeg står fortsatt inne for alt jeg har sagt.

Greit nok det, men da må du også tåle å bli sett på som en person man ikke trenger å vektlegge i særlig grad i ordskiftet, fordi det du kommer med er uten substans, uten innhold, uten mening og betyr fint lite for enhver, bortsett fra deg selv som avsender. Det er derfor ikke dyrenes ve og vel som lenger står i fokus for deg, men å få frontet deg selv og ditt syn. Hadde dyrenes velferd stått i fokus, hadde du argumentert med det i mente, og ikke framstått som en wannebe-Breivik med patologiske ønsker om å få frontet et særegent og farlig syn på virkeligheten i media.

Jeg vil faktisk hevde den påstand at din omsorg for dyr er kun et skuespill. Det startet nok med et reelt engasjement, men nå har du, slik det ser ut, blitt større enn saken i egne øyne, og det virker som det er mer interessant å fronte seg selv enn faktisk arbeide for dyras rettigheter.

At du i samme slengen ikke ser det problematiske med å kaste dritt om de mange millioner jøder, sigøynere, funksjonshemmede mm som ble drept i konsentrasjonsleire forteller oss andre veldig mye om deg som person.

Nei, du har ingen rett til å dra debatten ned i det sporet, og hadde du i to sekunder klart å foreta en rasjonell tankerekke, så hadde selv du forstått dette. Jeg anbefaler derfor at du kommer med en uforbeholden unnskyldning for din meget upassende ordbruk, og heller fortsetter debatten i en form der du ikke framstår riktig så usmakelig.. 

Akk hvor jeg tviler.... 

Kommentar #34

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Nei,det har du ikke !

Publisert nesten 9 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.

Joda, jeg står fortsatt inne for alt jeg har sagt. Mens mink og rev lider fysisk

Du har tvert imot sett deg blind på den ensidige propagandaen som blir ført mot en næring i Norge.

Har du vært på besøk i pelsdyrfarmer,eller skriver du ut ditt hat kun på grunnlag av hva du har sett i media..?
Vet du f.eks at skader på dyr er flere og hyppigere blant andre husdyrtyper enn de er hos pelsdyr.?
Vet du at kuer som sto bindt hele vinteren før ikke så på dette som en plage,og sto ved fjøsdøra og ventet for å komme inn på båsen og bli bindt ved melketid..?Vet du at rev som i brunsten ble sluppet løs i større rom hoppet inn i sitt eget bur der de følte seg trygge..? Nei...det vet du garantert ikke. Men jeg har sett alt dette i min oppvekst og i mitt voksne liv der jeg har drevet med mange slags oppdrett av dyr....

Vet du at dyr ikke har menneskelige måter å forstå ting på,og lever etter instinkter og vaner..?

Dette handler om ting Du/dere dyrevernere har et disneysyndromsk forhold til...dere vet uhyre lite om det dere prater om.
 

Kommentar #35

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Dere får bare skrike opp så mye dere vil ;)

Det er også mitt minste problem. Som jeg nevnte tidligere, så har forskning vist at menneskenaturen kan være ganske så grusom og at psykopati er utbredt blant ledere med suksess. Det er da ikke noe jeg har funnet på heller. ;) Det er brakt på det rene at det ikke er mulig med forsvarlig oppfølglig med så mange mink og rev på farmer som det er. Dette er så ok fordi ellers ville det ikke gitt nok inntjening. Samme prinsipp gjelder for kyllingoppdrett også.  

Jeg hadde en ide om at det ikke var så lurt å poste innlegget mitt her på verdidebatt. Jeg forventet motstand. Det er fordi jeg vet at det legges stor betydning i medfødte forskjeller, når det gjelder mennesker også, blant mange her på VD. Men det er jo kun 2 stk som har reagert - og vist seg - så negativ til min oppfatning. Jeg synes at man skal kunne vise følelser også gjennom ord - og jeg selv er trygg på at jeg har tenkt godt igjennom og redgjort for mine assosiasjoner. Se det litt mer i kunstform, hvis det kunne hjelpe. En sangtekst f.eks. Det kan ta bort brodden noe.  

Det er ikke unaturlig for mennesker å ha psykopatiske trekk og å aktivt dyrke dette psykopattrekket ovenfor det ene eller det andre. Historien har vist at dette er ganske utbredt.

http://www.youtube.com/watch?v=dubOw2toYfw 

 

Kommentar #36

Hans Edvard Tyve

4 innlegg  651 kommentarer

Hoen en psykopat? Ja, ifølge Hoen..

Publisert nesten 9 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.

Det er ikke unaturlig for mennesker å ha psykopatiske trekk

Ja det er vel på seg selv man kjenner andre.. :)

Som nevnt før var jeg, i det jeg gikk inn i tråden en person med en relativt pragmatisk holdning til pelsoppdrett. For meg kunne man gjerne legge ned, så framt man ikke hadde eller har gode nok argumenter til å fortsette driften. Mitt anliggende var hvordan argumentet ble framsatt og hvilke analogier Hoen mfl benyttet.

Men etter å ha lest Hoen, er det nærmest slik at jeg håper pelsdyroppdretterne har mange år foran seg i bransjen. Ikke fordi jeg ikke er opptatt av dyrevelferd, men fordi Hoen og andre legger til grunn en argumentasjon og dokumentasjon som er så hinsides all fornuft, at de fleste skjønner at dette primært er basert på misforstått føleri. Ikke ulikt den reaksjonen en får når en drar spøken "hest er best på brødskiva" i et hestemiljø med 14 år gamle jenter. Noe forteller meg at Hoens erfaring med dyr er begrenset til gullfisk, katt og skinkepålegget i kjøledisken på Coop..

Så pelsdyroppdretterne setter sikkert pris på ditt engasjement Hoen.

Kan jeg forutse at ditt neste "argument" er knyttet til romerske slaver fra svunne tider?

Jeg avsluttet vel mitt engasjement i denne tråden tidligere. Nå er ekstraomgangene over..

 

 

 

Kommentar #37

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

`Men etter å ha lest Hoen, er det nærmest slik at jeg håper pelsdyroppdretterne har mange år foran seg i bransjen.` (Tyve)

Du ser det ikke selv Tyve, men det er ikke langt fra din stygge dyrehumor til hvordan humoren var ovenfor jøder og andre blant noen bare 1 generasjon siden her i Norge. P.g.a. mine argumenter - som du ikke er enig i - så har du nærmest ombestemt deg til at du nå støtter plaging av mink og rev. Så mye verdt er dyr.

Se, det er ingen argumenter som når fram når det gjelder bedre dyrevelferd.

Jeg kan forstå det er krig i verden.

 

Kommentar #38

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.

Se, det er ingen argumenter som når fram når det gjelder bedre dyrevelferd.

Det er trist at et slikt innlegg får folk opp av stolene, men ikke 4/10 nordmenns sammenlikning av Holocaust med den israelske stats behandling av palestinerne. 

Du kjenner kanskje til at man i svensk politi har fått egne avdelinger for kriminalitet begått mot dyr? Det kommer til Norge også. Én ting er sikkert: dyrevelferd og dyrerettigheter vil bare styrkes fremover.

Kommentar #39

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Det er trist at et slikt innlegg får folk opp av stolene, men ikke 4/10 nordmenns sammenlikning av Holocaust med den israelske stats behandling av palestinerne.

Denne måtte jeg tygge litt på. Er kommet til konklusjonen at RobinH her oppviser like stor jegerufølsomhet overfor palestinere, som f.eks Wigdel og Thyve overfor pelsdyr i bur. Fra andre tråder vet jeg at han ønsker å fordrive palestinere til omliggende land

Jegerufølsomhet skal slås på på jakt, da man ikke kan nedlegge et bytte med bryteren slått på omsorg/ empati. Så snart bytte er nedlagt skal bryteren slås om til omsorg igjen. Men hos mange mennesker er bryteren gått i vranglås på jegerufølsomhet

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere