Pål Georg Nyhagen

224

Fangen Anders ville protestere om han fikk det som eldre på sykehjem

NRK.no: "Gerda deler rom på sykehjem – Anders har enerom i fengsel. Fanger i norske fengsler har ofte bedre rettigheter enn eldre. Andelen eldre som bor på dobbeltrom på sykehjem er nesten dobbelt så høy som antallet fanger som må dele celle."

Publisert: 11. okt 2012

Se: http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.8355287

Samfunnets ansvar for de eldre burde være en udiskutabel prioritert post på stats- og kommunebudsjettet. Men medmennesker som har gitt og bidratt i samfunnet avspises ikke sjeldent med verre enn kritikkverdige forhold.

Flere kriminelle som undergraver samfunnsverdiene generelt som spesielt gjennom forbrytelser som rammer oss andre, river ned våre unge gjennom narkotikasalg m.m., lever derimot under boforhold som mange av de eldre bare kan drømme om. Greit at fanger skal behandles humant. Men har fokuset på en konstruktiv og sunn sosialpolitikk her gått noe av sporet og fått en fullstendig vrang prioritering?

Flere kriminelle som kommer til Norge og blir tatt, får altså bedre boforhold i fangenskap her enn de har i hjemlandet som fritt individ. De taper altså mindre enn lite på å bli dømt i Norge. For øvrig til en straffeutmåling som ikke nødvendigvis alltid samsvarer med den allmenne rettsfølelse. Er vi her vitne til en skjev utvikling som har gått helt galt av sted?  Eller mener noen at våre eldre, de pårørende og oss andre som også forhåpentlig blir eldre skal akseptere dette?

Eller skal vi egentlig frykte for alderdommen her i landet? En kronikkforfatter i Aftenposten hadde følgende råd til de eldre: "Ran en gullsmed, så får du snart langt bedre boforhold."

Kommentar #1

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.

Eller skal vi egentlig frykte for alderdommen her i landet? En kronikkforfatter i Aftenposten hadde følgende råd til de eldre: "Ran en gullsmed, så får du snart langt bedre boforhold."

Jonas Gahr Støre sa tidligere i dag at 95 prosent får enerom på sykehjem. De jobber med saken og målet er 100 prosent. Tror ikke du trenger å bekymre deg for alderdommen.

Dont't worry be happy

Og du, nå må du få tatt skjegget din gamle julenisse. Ha ha ha (spøk)

Kommentar #2

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Politikeren "sa"...

Publisert nesten 9 år siden

Men Gahr Støres løfter har blitt avgitt tidligere av en rekke andre eks-ministre. Hvorfor skal hans løfter her nå stå til troverdighet, denne gangen? Og disse ordene hjelper ikke Gerda og resten av de eldre det spor. Virkeligheten er den øverste dommer: Det er som kjent virkeligheten de eldre befinner seg i... mens vi andre (som har tilfredstillende boforhold og tid til å vente) kan være rause på vegne av dem på bakgrunn av en politikers løfter avgitt for n` te gang? Er virkelig "Dont't worry be happy" også ditt råd til Gerda og de eldre? (!)

En påminnelse: Det er faktisk uetisk å være raus på vegne av de andre som befinner seg i den utsatte posisjonen.

Til slutt ang. din avslutningsreplikk: Bare pass deg, eller så reiser julenissen forbi huset ditt i år. :)

Kommentar #3

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Ok. Det skinner ikke av eldreomsorgen og det mangler en del enerom. En god del steder må et par bestemødre dele rom, men forhåpentligvis går denne perioden mot slutten. Lufteturer burde ikke være så vanskelig å få til, men et spørsmål om prioritering.

Sammenligningen med fanger på enecelle er en morsom sak. Er det noen her som ville likt å dele 11 kvm med en morder 23 timer i døgnet? Det er sjelden at bestemor i nabosengen har drept noen før hun kommer på gamlehjemmet.

De som ikke har enecelle er de snilleste fangene, de som ikke er narkotiserte eller voldelige. Det er til og med mulig at statistikken som ble vist er en tanke skjev ved at de som sitter i såkalte arbeidskolonier som Ilseng og Verdal hvor man sover på firemannsrom de få ukene straffen pågår forkludrer bildet litt.

Jeg har ingen erfaring med å sitte i fengsel, men jeg har sett noen av programmene i en serie som har gått på NRK. Det er pitlemeg ikke mulig å dele celle med en del av de karene vi har sett i den serien. Jeg tror vi ville få se en helt anderledes fangehverdag med flere fanger stuet sammen på liten plass. Mange har ADHD og andre personlighetsforstyrrelser. Straff eller ikke straff; vi har ansvar også for de som sitter inne til den grad at de hverken skal skades eller drepes. Det må derfor være bra om de sitter hver for seg den tiden de ikke arbeider i verkstedet eller vaskeriet.

Kommentar #4

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.

Til slutt ang. din avslutningsreplikk: Bare pass deg, eller så reiser julenissen forbi huset ditt i år. :)

:-)

Kommentar #5

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Njåls eventyrblanding

Publisert nesten 9 år siden

Njål Kristiansen skriver: "Sammenligningen med fanger på enecelle er en morsom sak. Er det noen her som ville likt å dele 11 kvm med en morder 23 timer i døgnet? Det er sjelden at bestemor i nabosengen har drept noen før hun kommer på gamlehjemmet."

Det er sjeldent bestemor har drept noen... Så da får de eldre finne seg i dårlig boforhold og slette tilbud?

Make til argument (!) Mange har ADHD-- osv... "Mange"? Den type fanger du trekker frem her har jo intet med NRK.no´s artikkel og virkeligheten å gjøre i det hele tatt.

Flesteparten av fangene i norske fengsler er nok ikke drapsmenn/kvinner. Her kjører du frem én ytterlighet for å legitimere en annen. Ikke er de på isolat 23 timer i døgnet (!) heller... (Jeg har faktisk jobbet i fengselsvesenet). Og så deretter presentere Ilseng og Verdal som nye eksempler er direkte påfallende.

Vi bør visst ikke forsøke å sette søkelys på denne delen av norsk helse- og sosialpolitikk like vel; her bør man gå på gummisåler. Man kritiserer ikke myten om det norske sosialdemokratiet ustraffet.

Du får ta med deg din mening om at det er en "morsom sak" til dem dette gjelder. Jeg går ut fra at det ikke er de eldre som ler.

Kommentar #6

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

men forhåpentligvis går denne perioden mot slutten.

Jeg tror ikke det. Vi står i startgropen. 

Det bygges for harde livet nye sykehjem, allikevel er det over 100 prosent belegg på grunn av "eldrebølgen". Selv om du har fått innvilget søknad til sykehjem finnes det rett og slett ikke plasser å oppdrive. Da blir alternativet å dele rom. Det er ikke særlig lurt at pressen hele tiden trekker frem enkeltskjebner, blåser opp disse historiene hinsides alle proporsjoner. Det er dårlig journalistikk og grovt misvisende. Eldreomsorgen er bra i Norge. Så må vi forberede oss på eldretsunamien som kommer. For dette blir krevende og kostbart. Nå har Jonas Gahr Støre vært helseminister i 3 uker. Tror vi må gi han litt tid. Det er ikke bare å knipse.

Kommentar #7

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

PS til Njål Kristiansen

Publisert nesten 9 år siden

For øvrig har jeg over lengre tid hatt kontakt med medmennesker som er dømt for drap. De er like ufarlige som deg og meg. Det finnes en rekke drap som ikke er begått overlagt, kaldt og rått kynisk. Jeg har aldri møtt en seriedrapsmann/kvinne. Aldri. Men en og annen finnes, selvsagt.

Jeg ville ikke hatt det minste problem med å sove i samme rom som en av dem jeg har møtt. Langt, langt, de fleste har sågar tatt sine handlinger til seg og bærer en voldsom straff for resten av livet; nemlig en massivt merket samvittighet. Og et massivt stigma i samfunnet generelt når de kommer ut. Dine påstander her om disse medmenneskene bygger opp under dette: Onde, farlige kvinner og menn som ingen mennesker egentlig vil være i samme rom med.

Også disse medmenneskene blir bemøtt av Kristus, og det er kun Hans hjerte som er den egentlige avgjørende instans. Heldigvis. Da er det kanskje t.o.m. et håp for oss andre.

Kommentar #8

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.

For øvrig har jeg over lengre tid hatt kontakt med medmennesker som er dømt for drap. De er like ufarlige som deg og meg. Det finnes en rekke drap som ikke er begått overlagt, kaldt og rått kynisk. Jeg har aldri møtt en seriedrapsmann/kvinne. Aldri. Men en og annen finnes, selvsagt.

Jeg ville ikke hatt det minste problem med å sove i samme rom som en av dem jeg har møtt. Langt, langt, de fleste har sågar tatt sine handlinger til seg og bærer en voldsom straff for resten av livet; nemlig en massivt merket samvittighet. Og et massivt stigma i samfunnet generelt når de kommer ut. Dine påstander her om disse medmenneskene bygger opp under dette: Onde, farlige kvinner og menn som ingen mennesker egentlig vil være i samme rom med.

Nå får du meg til å stusse. Jeg har da vitterlig sett statistikk på at 80% av fangene i norske fengsler har ADHD (og andre personlighetsforstyrrelser). Dette oppgis som en forklaring på at de i det hele tatt har havnet bak murene, i tillegg til at det medfører et liv med særdrag også da.

Da jeg var barn bodde det en seriemorder rett over gaten for oss, og det er ikke så mange årene siden det var en som kverket fire i Tistedalstraktene. Seriemordere er således ikke ukjent, om de dog er sjeldne.

Vi har ca 50 drap i Norge hvert år, og i tillegg kommer de ikke forsettelige og uaktsomme. Jeg regner med at de som ved et uhell kommer i en situasjon hvor en annen dør ikke er å anse som farlig for andre.

For noen dager siden var det et oppslag om Halden Kretsfengsel. Der har det vært en aksjon blandt fangene for å få lempet på noen regler, bl.a. skobruk, fordi enkelte typer sko er forbudt. Man skal gå i tøfler ved besøk. Samtidig kom det frem at fangenes representant mente at regimet var unødig strengt fordi det uansett ikke ville la seg gjøre å få fengslet narkotikafritt siden både ansatte og familier/venner var behjelpelig med å skaffe tilveie de nødvendige rusmidler. Halden går for å være et sikkert fengsel etter norsk standard.

Detaljer som dette gjør at jeg tror det er en veldig dårlig sammenligning å stille opp fanger mot gamle mennesker på hjem. Det er to vidt forskjellige kategorier mennesker, som man alltids kan sammenligne, men ikke med det resultat at man kan derivere at de bør ha samme behandling og fasiliteter. Det var forholdsvis selvfølgelig at det måtte komme en tråd om dette en times tid etter dagens Dagsrevy. Jeg datt ikke akkurat ned av chaiseloungen av den grunn.

Jeg fastholder derfor at det er forskjell på bestemødre som deler rom og fanger i fengsel. Jeg skulle ønske at det ikke var slik at bestemødrene måtte dele rom, men det later til at de enda finnes noen lommer hvor velferden kan bli bedre. Dette kjenner vi for så vidt til fordi det var sist vinter at det var store oppslag om at bestemødre endog sov på badet på Kongsbergs sykehjem.

Jeg sa heller ikke at fangene satt på isolat 23 timer i døgnet. Jeg nevnte i forbifarten at de arbeider på verksted eller andre tiltak, og det kan se ut som at kandidatenEriksen  hadde hatt godt av å lese litt roligere før han hev seg på tastaturet. Forøvrig er ikke noe av dette morsomt i den forstand, bare "morsomt" som i sært.

Kommentar #9

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Politikeren Støre er like troverdig som de som har gått foran, uavhengig av farge og hårsveis.

Det er opp til oss å lage støy for de eldre - de kriminelle er gjerne støyende i seg selv...

(Njåle er Njål:))

Kommentar #10

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.

"Ran en gullsmed, så får du snart langt bedre boforhold."

Noen burde jo faktisk gjøre det.

Gahr Støre på teve igår var en noe pinlig seanse. Sannelig brukte han anledningen til å si han hadde vært i jobben i 3 uker. :)))

Kommentar #11

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Skammens politikere!

Publisert nesten 9 år siden

Dette med at eldre må bo på dobbeltrom, på gangen, i trenigsrom og i kjelleren, er ikke noe nytt. Slik har det vært i dette landet i mange år. I mange år har det også blitt sagt at nå går det alt så mye bedre for de eldre, men rett etterpå så kommer det haugevis av eksempler på det motsatte. Slik holder politikerne på å lyver år etter år, juksing og triksing med tall er de flinke på. Prating er de også flinke på, det er vel derfor de er blitt politikere. Men lite blir gjort. Alt går altfor tregt. Det hjelper heller ingenting at midlene til sykehjem er øremerkede midler, når udugelige politikerer i kommunen velger å bruke pengene på andre ting, og det uten at det får konsekvenser for dem, snakk om nisseland. At de eldre som har bygd opp dette landet får en sånn uverdig avslutning på livet er trist. De ansvarlige burde skamme seg.

Kommentar #12

Hallvard Klingenberg

0 innlegg  173 kommentarer

Velkommen til utopia

Publisert nesten 9 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.

Flere kriminelle som undergraver samfunnsverdiene generelt som spesielt gjennom forbrytelser som rammer oss andre, river ned våre unge gjennom narkotikasalg m.m., lever derimot under boforhold som mange av de eldre bare kan drømme om. Greit at fanger skal behandles humant. Men har fokuset på en konstruktiv og sunn sosialpolitikk her gått noe av sporet og fått en fullstendig vrang prioritering?

Jeg synes dette var et realistiskt og bra innlegg.

Jeg har i mange år tilhört en menighet med medlemmer i fra over hundre forskjellige land, og flere ganger har samtalene med flere av våre nye landsmenn kommet inn på norsk fengselspolitikk. Det er i så måte en vanlig replikk at norske fengsler har en standard som er bedre enn boforholdene som de fleste kommer i fra.   (Noen har kanskje prövd et opphold i norsk fengsel ?  Hva vet jeg.) Og, ja, hvordan behandler vi våre gamle og syke på gamlehjemmene ?  Det er nok litt blandet drops.

En amerikansk fengselsdirektör blev sjokkert, ifölge Aftenpostens nettsider, da han kom til Halden fengsel.

Det er en utbredt utopia i Norge at fengsel ikke skal väre straff.  Vi lever i dag i en globalisert verden ?  Dette står det ofte å lese i norske nettaviser.  Men, allikevel tar ikke nordmenn, LES NORSKE POLITIKERE, dette til seg.  Normale internasjonale holdninger er ikke godt nok.  Särlig ikke hvis det gjelder mennesker i fra Afrika eller Asia.  Nordmenn vet, og kan best.  Velkommen til utopia. 

 Jeg var på et möte arrangert av Civita i Oslo for noen år siden. Til min forferdelse merket jeg meg at også mitt gamle parti, Höyre,  hadde gått over i utopiens verden.  Det samme har visstnok også noen i Minerva. Fengsel skal selvfölgelig väre straff, og det er også den normale oppfatning her hvor jeg bor nå..

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere