Sissel Johansen

58

Er det barnemishandling å fortelle barn om helvete og evig fortapelse?

Etter selv å ha vokst opp i et miljø der det var sterkt fokus på de to utganger av et kristenliv, har jeg i voksen alder gjort meg endel tanker rundt hvilken virkning dette kan ha på barnesinn.

Publisert: 2. okt 2012

Heldigvis vokste jeg ikke opp i den tro at man kunne ende opp i et helvete, med evige pinsler av de verste slag. Slike pinsler er nok forkynt for barn av alle generasjoner og bildene som skapes er ofte gjengitt av kunstnere, i all sin gru. Ett slikt bilde, er av en djevel, som står klar til å pine noen med sitt forferdelige spyd... Det ble malt på en kirkevegg, i sin tid. Mange barn har nok kikket med angst på dette, vil jeg anta.

Men det er jo ikke noe beroligende godnatt-historie for barn, å høre om den andre utgangen, heller. En trengselstid, med forfølgelser av de kristne, og de verste lidelser. En tid preget av illojalitet, der familier splittes og angir hverandre. Som i historier man har hørt fra kriger.

Jeg husker det ble fortalt at man skulle være overlatt til seg selv i denne tiden. Guds ånd er trukket tilbake. Menneskene er overlatt til seg selv, med ondskapen. Igrunnen en ganske så grusom tanke. Så skal altså menneskene prøves og lutres, og det vil vise seg hvem som er tro inntil døden.

Jeg husker jeg tenkte: greier jeg det? Jeg hadde hørt historier om Valdenserne, et forfulgt folk, som flyktet og gjemte seg, men ofte ble innhentet, pint og drept. Helt nådeløst. Deres nyfødte ble slått livløse i fjellveggen, ble det fortalt. Jeg kunne ikke greie å se for meg at jeg skulle klare slike påkjenninger. Jeg hadde hørt om kristne som ble brukt som lokkemiddel for ville dyr og ble revet i fillebiter. I sin tid. Det var ikke ende på hva man så for seg i sitt indre blikk. Jo mer visuelt anlagt, sikkert desto verre...

Jeg husker man fortalte at mange ville "rope til fjellene: fall over oss og skjul oss" på den dagen frelseren skulle returnere. Jeg så for meg hvor utslitte denne trofaste flokken virkelig måtte være - etter all den sorg og lidelse de hadde blitt utsatt for. Mitt minne er sterkt preget av små bibelkort, med bilder av ventende mennesker, som strålende strekker sine hender mot himmelen og han de har ventet og holdt ut så mange lidelser for. De andre, derimot, hadde ansikter preget av angst og smerte. Det gjorde uslettelige inntrykk i et barnesinn.

Beskrivelsene rundt Jesu gjenkomst, gjorde at man forstod at det ville være noe alle skulle merke. Og jeg forbandt det derfor lenge med kraftig tordenvær, husker jeg. Jeg kan enda huske følelsen av å våkne en natt det tordnet og lynte usedvanlig kraftig. Min umiddelbare reaksjon var redsel, sterk redsel - og tanken: Nå kommer han!

Mange vil sikkert hevde: du har nok vokst opp i et særdeles skremmende miljø, men det tror jeg faktisk ikke. Ikke etter å ha snakket med andre, på min egen alder, som vokste opp i andre kristne miljøer. Mange har lignende bilder, de bærer på.

Det er så mye mer en kunne skrevet om dette, men det jeg ønsker med innlegget er å høre hva andre mener om å fortelle slikt som dette til barn - også småbarn.

Det er i den siste tiden blitt fokusert en hel del på at mennesker "har krav på å kjenne til de to utgangene av livet" og at man derfor skal tale tydelig og klart om helvete og evig død. Hvilke av disse utgangene som er riktig, strides riktignok de kristne om, men det vi sikkert kan være enige om, er at ingen av utgangene er beroligende for små barn eller unge mennesker å skulle forholde seg til. Adskillese fra sine nærmeste, er noe av det barn frykter mest. Det å tenke at man kanskje ikke får være med, mens de andre drar, er en forferdelig tanke å slite med i et barnesinn.

Andre som har synspunkter på dette?

Og jeg vil tilføye at jeg ikke ønsker at dette skal bli en ny helvetesdebatt.  Det er slett ikke hensikten.

Kommentar #401

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.

Det spiller vel heller ingen rolle om noen ber for deg eller ikke, når du er død så er det ikke noe mer å gjør hverken fra eller til. Hverken bønner, lys eller noe annet hjelper.

Da er vi to, Gunnar!

Kommentar #402

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Mainstream

Publisert nesten 9 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.

Jeg har stor medlidenhet med de av dere som har fått en slik forkynnelse at det skapte angst. Hva slags maktmennesker har dere vært utsatt for? Hva slags menigheter er dette?

Men kjære Ragnhild, det har jo vært "mainstream" kristendom å forkynne livets to utganger - også for barn, i hvert fall i mange lavkirkelige miljøer.  Det at en evig fortapelse i det hele tatt blir presentert som en reell mulighet, er jo en aldeles horribel informasjon for et barn å få.  Og, som jeg har sagt flere ganger nå:  Det er altså ikke nødvendigvis snakk om spesielle, isolerte sekter og særlig utspekulerte maktmennesker her. 

En kort, selvopplevd historie igjen: 

For rundt 30 år siden var jeg lærer et par år på en barneskole i et område av landet der pietistisk, lavkirkelig kristendom sto sterkt.  Jeg oppdaget da at en del av elevene var skrekkelig redde for djevel og fortapelse.  Dette kom særlig fram i kristendomstimene (jeg underviste i alle fag).  Jeg syntes oppriktig synd på dem (kjente vel meg selv igjen), og gjorde det jeg kunne for å ufarliggjøre det hele ved å tegne djevelen på tavla.  Jeg spurte:  Hvordan tror dere djevelen ser ut?  Og deretter tegnet jeg noen grimme figurer etter deres anvisning.  Jeg forandret så litt på tegningene, slik at de framsto som karikaturer - og det hele endte med at hele klassen satt og skrattlo av djevelen.  Det er ikke sikkert dette var rett pedagogikk, men jeg oppfattet det i hvert fall slik at elevene syntes det var et befriende øyeblikk å virkelig kunne le av det de fryktet mest.

Kommentar #403

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.

Hva skulle det være?

Neeeiii, kanskje at du er litt på bærtur, for å si det mildt...?

Kommentar #404

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Men kjære Ragnhild, det har jo vært "mainstream" kristendom å forkynne livets to utganger - også for barn, i hvert fall i mange lavkirkelige miljøer.

Merkelig historie.

Tydligvis mye uvitenhet ute å går.

Djevelen er besiret for lenge siden. Ingenting å frykte lengre.

”Og de har seiret over han i kraft av Lammets blod og i kraft av sitt vitnesbyrd ord…åp 12,11.

Kommentar #405

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Jeg forandret så litt på tegningene, slik at de framsto som karikaturer - og det hele endte med at hele klassen satt og skrattlo av djevelen.

Ypperlig pedagogikk spør du meg, Oddbjørn! Du skal ikke se bort fra at du har gjort noen av disse elevenes liv langt enklere i fortsettelsen! 

Kommentar #406

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Neeeiii, kanskje at du er litt på bærtur, for å si det mildt...?

Det jeg så, det vitner jeg om.

Kommentar #407

Th0rm0d N0rd&hl

17 innlegg  776 kommentarer

Dersom din pedagogikk er feil -

Publisert nesten 9 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Det er ikke sikkert dette var rett pedagogikk,

så er det "regelverket" det er noe galt med!

Kommentar #408

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Tema knyttet til den kommende dom og konsekvens er tungt

Publisert nesten 9 år siden

og ikke det vi i vår hverdag befatter oss som troende mest med.  Ser at Lund har prøvd å svare en rimelig pågående gruppe som ikke tror - trolig fordi de i diskusjons ånd vil ha de troende ut på tynn is - og så høste det de opplever som seier fordi vi ikke har full oversikt over det som skal skje på dommens dag - hvilke grenseoppganger som trekkes og hvordan det går med de som er uvitende - hvis det da vurderes at det finnes uvitenhet - om den allmektige - skaperen - faderen.  

Det er en obervasjon i seg selv og lese måten Lund svarer på og det som kommer fra Halvorsen m.fl.  Bare det i seg selv sier noe om at det er noe annet som er til stede hos denne ene.

I Rom. 1.18 står det at Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet - synd av religiøs karakter - er som navnet sier: å velge å leve uten Gud - og dessverre en observasjon vi ofte ser på vd: det å akte Gud for intet verd og følgelig ikke bry seg om å eie gudskunnskap - ikke søke samfunn med Gud.  

Dette er synd på lovens første tavle og mot det store budet om å elske Herren vår Gud av all vår evne og sjel - ugudelighet fører inn i åndelig uvitenhet og denne udugelighet er en følge av hjertets forherdelse - for Gud har gitt seg til kjenne i den naturlige gudsåpenbaring; både i skaperverket og i menneskenes samvittighet.  Det er en uvitenhet som ikke bunner i intellektuell tilkortkommenhet, men som er av moralsk karakter.

Videre fører ugudelighet til avgudsdyrkelse.  I siste instans er det demoniske makter som blir dyrket; en gjør djevelen til sin gud.  Det alvorligste ved avgudsdyrkelsen er likevel ikke at den er farlig, men at den er syndig.  Den krenker Gud og fører mennesket inn under Guds vrede.

I tillegg til ugudelighet viser vers 18 til urettferdighet og gjelder synd av moralsk betydning.  I vers 17 står det at den rettferdige av tro, skal leve.  Den rettferdighet som Gud krever for at mennesket skal kunne bestå i dommen er ikke en rettferdighet et menneske kan sørge for selv, men det er en rettferdighet som kommer fra Gud som en Guds gave som gis ved troen.

Kommentar #409

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Eivind Sletner. Gå til den siterte teksten.

Jeg skulle brenne i ild til den evige tid, husker jeg. Fortsatt sniker denne frykten seg innpå, sier Margaret Skjelbred."

Bare sånn for å vise at det ikke er alle barn som klarer å leve med trusselen om helvete hengende over seg. Så får de som syntes det var en flott opplevelse regne seg som svært heldige.

Jeg tror nok at det er veldig mange som sliter med slike tanker om skyld og frykt, den dag i dag, ja. Og den skylden er jo for mange forsterket, fordi de har tatt avstand fra sin barnelærdom - og i tillegg sliter med lojalitetsforholdet til sitt opphav. Det er ikke småtterier en skal ha liggende på sine skuldre. Ikke rart den mest utbredte folkelidelsen er ømme skuldre ;)

Kommentar #410

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.

Videre fører ugudelighet til avgudsdyrkelse.

Det finnes da vitterlig noen gudelige, som også har sine avguder de dyrker...

Kommentar #411

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Jesus er svaret!

Publisert nesten 9 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror nok at det er veldig mange som sliter med slike tanker om skyld og frykt, den dag i dag, ja. Og den skylden er jo for mange forsterket, fordi de har tatt avstand fra sin barnelærdom - og i tillegg sliter med lojalitetsforholdet til sitt opphav. Det er ikke småtterier en skal ha liggende på sine skuldre. Ikke rart den mest utbredte folkelidelsen er ømme skuldre ;)

Stemmer sikkert. Uviselige ting har nok blitt sagt opp gjennom årene av personer som ikke skjønte bedre.

Men Jesus er byrdebæreren.Han kom til verden, for å ta på seg våre byrder.Bærer du på tunge byrder? Hat, bitterhet, sorg, frykt, skam, skyld og smerte? Du behøver ikke bære dem lengre. Jesus har allerede tatt det på seg og naglet det til korset. Alle byrdene slipper taket når du tar imot Jesus som din frelser. Jesu offer tar vekk byrden fra menneskenes samvittighet og gir dem fred.

Kommentar #412

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.

Den krenker Gud og fører mennesket inn under Guds vrede.

For en patetisk allmektig og altvitene Gud du dyrker.

Kommentar #413

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

det har jo vært "mainstream" kristendom å forkynne livets to utganger - også for barn, i hvert fall i mange lavkirkelige miljøer.

Lavkirkelig og høykirkelig har hatt samme Bibel og samme trosbekjennelse.

Jeg har vokst opp med både kirke og bedehus/ misjon. Men forkynnelsen har aldri skremt meg. Jeg husker kun en gang at en predikant snakket om Jesus gjenkomst på et slikt vis at jeg ønsket at det ikke hadde vært barn tilstede! (Jeg er fullstendig klar over at slike finnes)

Hvis vi ikke skal ha forkynnelse om livets to utganger må både kristendom og andre religioner bli forbudt.  

Men døden kan ingen fjerne. Den kommer enten vi liker det eller ei. Den kan vi ikke beskytte våre barn mot. Men vi kan gi dem håp!

Forkynnelse om at det er en som har overvunnet dødens makt og gitt oss evig liv er derfor en trøst. Jeg merker meg også at de fleste barn får høre at besteforeldre (oldeforeldre) er i himmelen, selv om foreldrene ikke er troende kristne. Kanskje er troen der allikevel? Som et håp?

Min erfaring med barn (og den er ikke liten!) er at de er mest redde for at foreldrene skal dø fra dem. Noen lider av angst for at foreldrene skal skilles.

Det du opplevde som lærer høres ille ut. Jeg lurer på hva slags forkynnelse de hadde hørt.

Som søndagsskolelærer gjennom mange år la jeg alltid vekt på at Jesus er den sterkeste. Han er Den Gode Hyrde som vil ha alle. Og barna hører Guds rike til!

Har du aldri sett barneøyne som stråler av glede over at Gud elsker dem, og at Jesus har seiret over døden?

Det har jeg, og det er det vakreste jeg har sett!

Mvh Ragnhild.

 

Kommentar #414

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Vel, Ragnhild... nå synes jeg vel din kommentar bærer et visst preg av "piggene ute", men mulig jeg feiltolker...

Vrang kristendomsforståelse, ja... det har de kristne miljøene vært ekstremt gode på å kalle "de andres" forståelse. Og akkurat den delen av det, lever tydeligvis enda i aller beste velgående. Det er så fristende å skylde på at det er "alle de andre" som gjør så mye rart og hevder så mye skremmende. Ikke vår menighet, nei - for all del!

Jeg tror at man må ta et felles ansvar, som kristne, for at endel mennesker har slitt og sliter med den mer brutale delen av det såkalt "glade evangelium". Ikke bruke alle krefter på å indigneres og bortforklare.

Mulig jeg husker feil, men jeg synes ikke det er så veldig lenge siden jeg så Kimo selv, nevne i en kommentar, fra egen erindring, et miljø der man mente at "Satan gikk mellom benkeradene" i kirker der man benyttet trommer - og denslags styggedom. Heller ikke det er ukjent for meg. Så vi har nok faktisk mer til felles enn det som skiller. ;)

Kommentar #415

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Gutten med kreft

Publisert nesten 9 år siden

Legger inn en snutt der vi møter en gutt - ca. fem - skulle jeg tro som har kreft.  Vi møter ham i sengen der han synger med på "Jesus loves the little children" - og dette er dessverre en gutt som ikke lever lenger, men han utstålte tro og fant mening på vandringen selv om den ikke førte til et jordisk videre liv, men et liv i evigheten med Herren

http://www.youtube.com/watch?v=vxj9O11L1wE

Kommentar #416

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.

Videre fører ugudelighet til avgudsdyrkelse.

Det som bekymrer meg er at barn og unge som er havnet i en utrygg situasjon og derfor er i behov av trygge voksne mennesker rundt seg, åpenbart risikerer å bli møtt av mennesker med med slike hypnotiske og skremmende fantasier.

La oss alle håpe at det er som du påstår; at slike sårbare sinn ikke må tilbringe tid med denne type mennesker alene.

Kommentar #417

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Barna

Publisert nesten 9 år siden

Jeg vil påstå at alle barn som dør kommer til himmelen.

De små barna hører Guds rike til, sier Jesus (Mark10,14). Han sa at de tilhører Guds rike. Guds rike består av slike. Det vil si at vi voksne må få den samme uskyldighet som barna ved at vi omvender oss (Matt 18,3). Dermed har Jesus sagt at barnet er uskyldig inntil det når skjells år og alder og kan velge det onde eller det gode (Es 7,15).

Kommentar #418

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Et sjansespill?

Publisert nesten 9 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.

Men Jesus er byrdebæreren.Han kom til verden, for å ta på seg våre byrder.Bærer du på tunge byrder? Hat, bitterhet, sorg, frykt, skam, skyld og smerte? Du behøver ikke bære dem lengre. Jesus har allerede tatt det på seg og naglet det til korset. Alle byrdene slipper taket når du tar imot Jesus som din frelser. Jesu offer tar vekk byrden fra menneskenes samvittighet og gir dem fred.

"Mithra var den store frelser og gud, han antok form av et menneske, og ble født av jomfruen Anahita, svøpt i tøystykker, lagt i en krybbe og passet på av hyrder. Han var en del av en hellig treenighet, var bindeleddet mellom himmel og jord, og steg opp til himmelen etter at han var korsfestet og død. Han hadde tolv disipler og utførte mirakler. Mithra var allvitende, og “hører alt, ser alt og vet alt; ingen kan bedra ham” osv.

Hans følgere trodde på både himmel og helvete, så frem til dommedag og kalte Mithra ved navn og karakteristikker som “Den gode hyrde”, “Veien, Sannheten og Lyset”, samt “Forløser” og “Frelser”.

De praktiserte også dåp for renselse fra synd og rituell kannibalisme, i form av å drikke vin og spise brød som symbol på fortæring av guds blod og kropp. Da er det jo heller ikke så merkelig at Mithra også påstås å ha blitt født den 25. desember, og at dette ble feiret hvert år."

Mithra predaterer Jesus med 600 år; hva skal du si, Lund, når du møter Mithra og står overfor dommen og bare må innse at du har bekjent deg til en pinlig kopihistorie gjennom hele livet?

Tough call.

La oss håpe han ikke er så hevngjerrig som din gud.

Kommentar #419

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

"Mithra var den store frelser og gud, han antok form av et menneske, og ble født av jomfruen Anahita, svøpt i tøystykker, lagt i en krybbe og passet på av hyrder. Han var en del av en hellig treenighet, var bindeleddet mellom himmel og jord, og steg opp til himmelen etter at han var korsfestet og død. Han hadde tolv disipler og utførte mirakler. Mithra var allvitende, og “hører alt, ser alt og vet alt; ingen kan bedra ham” osv.

Hans følgere trodde på både himmel og helvete, så frem til dommedag og kalte Mithra ved navn og karakteristikker som “Den gode hyrde”, “Veien, Sannheten og Lyset”, samt “Forløser” og “Frelser”.

De praktiserte også dåp for renselse fra synd og rituell kannibalisme, i form av å drikke vin og spise brød som symbol på fortæring av guds blod og kropp. Da er det jo heller ikke så merkelig at Mithra også påstås å ha blitt født den 25. desember, og at dette ble feiret hvert år."

Mithra predaterer Jesus med 600 år; hva skal du si, Lund, når du møter Mithra og står overfor dommen og bare må innse at du har bekjent deg til en pinlig kopihistorie gjennom hele livet?

Tough call.

La oss håpe han ikke er så hevngjerrig som din gud.

Har ikke så mye tro på det du kommer med her.

Ifølge norsk leksikon:

(iransk), indisk Mitra, felles indisk-iransk gudeskikkelse, som rimeligvis går helt tilbake til indoeuropeisk fellestid. Navnet betegner Mithra som paktens og vennskapets gud. I vedisk religion opptrer han sammen med Varuna som vokter av en etisk verdensorden, av sannhet og rett og løfter og eder. Hos iranerne spiller han en lignende rolle, men er her dessuten solgud og krigernes gud, i senere tid også frelser. Det er dyrkelsen av ham i denne skikkelse som, på veier vi ikke nærmere kan følge, spredte seg vestover.

Den Mithras som kom til å spille en så fremtredende rolle i Romerriket i keisertiden, særlig blant soldatene ved grensene i Britannia, Germania osv., hadde bevart trekk av persisk dualisme, men hadde også opptatt mye av forasiatiske forestillinger, fra astrologi og mysteriereligioner. Mithra ble solgud og frelser. Hans kult, som var forbundet med mysterier, var bare tilgjengelig for menn. En rekke Mithra-helligdommer er funnet. Keiser Commodus brakte Mithra-dyrkelsen til Roma, der den vant sterk tilslutning, inntil den på Konstantin den stores tid ble fortrengt av kristendommen.

Kommentar #420

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

:-)

Publisert nesten 9 år siden

Nei da, men det hadde altså med musikkstil å gjøre. Jeg skrev at jeg kjente til en slik "bevegelse" ell. lign., men det er altså ikke vanlig forkynnelse så vidt jeg vet.

Det viser at usunn forkynnelse har forekommet og forekommer.

Det er lite vi andre kan gjøre med det, annet enn å si at det finnes alternative menigheter. En behøver vel ikke kaste Jesus på dør om noe forkynnelse har vært feil?  

Når jeg sier at jeg ikke har fått angst av forkynnelsen jeg har vokst opp med, så stemmer det. Men som jeg har nevnt tidligere, så brukte man ikke blanco i Bibelen der jeg vokste opp heller. Det er  hva og hvordan man vektlegger som utgjør forskjellen.

Men jeg ser tydelig at fokuset må ha vært forskjellig i de forskjellige kristne samfunn.

Nei, jeg har ikke pigger ute ;-) Men jeg kjenner på en slags vrede, eller sorg, over at Guds navn spottes på grunn av kristnes helveteskrangel. Jeg føler sterk medlidenhet med de som har mistet barnetroen! Jeg ber faktisk for medlemmene av VD hver dag!

Troen på Jesus er det viktigste for meg! De beste stunder i mitt liv er når jeg sammen med min mann og mine barn får be, og får ta i mot av nåde den freden som overgår all forstand.

Mvh Ragnhild

 

 

 

Kommentar #421

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.

Har ikke så mye tro på det du kommer med her.

Mitraismen har en mengde retninger over flere hundre år. Dessuten er legenden om ham bare en av en rekke som er svært like den om jesus; det er nærmest utenkelig at Kristendommen ikke har adoptert dette.

Kommentar #422

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Mitraismen har en mengde retninger over flere hundre år. Dessuten er legenden om ham bare en av en rekke som er svært like den om jesus; det er nærmest utenkelig at Kristendommen ikke har adoptert dette.

Heller tvilsomt.

For ifølge Wikipedia

Mithras-kulten var en hellenistisk mysteriereligionsom ble praktisert i Romerriket dokumentert i Roma og Ostia Antica, i Mauretania, Britannia og i en del provinser langs grensen Rhinen og Donau. Mithras-kulten kretset rundt dyrkelsen av den opprinnelig persiske lys- og frelserguden Mithras. Man vet ikke med sikkerhet når og hvordan kulten rundt Mithras oppsto. Mithras-kulten hadde sannsynligvis sin største utbredelse og betydning i keisertidens førkristne tid, det vil si fra rundt 100-tallet til rundt 400-tallet. I møtet med kristendommen bukket kulten under og forsvant, men påvirket sannsynligvis både kristendommen og den norrøne mytologien.

Kommentar #423

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

problemet

Publisert nesten 9 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

For en patetisk allmektig og altvitene Gud du dyrker.

er at bibelen gir rom.for en kjærlig gud og en psykotisk sint gud.og den som leser velger selv hvilken en vektlegger.eller er det ikke sånn,dere som skriker om fri vilje??

Kommentar #424

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Gud vil ta vare på deg

Publisert nesten 9 år siden

synger en to-åring sittende på armen til far sammen med mor til stor applaus fra forsamlingen.  En herlig sjarmørsnutt som jeg tror vil varme - hm på en positiv måte - på en tråd med et innhold som fort er både alvorlig og tungt....

http://www.youtube.com/watch?v=MLPp4gXUY3o

Kommentar #425

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

eller vitne

Publisert nesten 9 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.

synger en to-åring sittende på armen til far sammen med mor til stor applaus fra forsamlingen.

om hjernevask.

de som skal spre noe godt,sprer kulde........

Kommentar #426

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.

Mithras-kulten var en hellenistisk mysteriereligionsom ble praktisert i Romerriket dokumentert i Roma og Ostia Antica, i Mauretania, Britannia og i en del provinser langs grensen Rhinen og Donau. Mithras-kulten kretset rundt dyrkelsen av den opprinnelig persiske lys- og frelserguden Mithras. Man vet ikke med sikkerhet når og hvordan kulten rundt Mithras oppsto. Mithras-kulten hadde sannsynligvis sin største utbredelse og betydning i keisertidens førkristne tid, det vil si fra rundt 100-tallet til rundt 400-tallet. I møtet med kristendommen bukket kulten under og forsvant, men påvirket sannsynligvis både kristendommen og den norrøne mytologien.

Som sagt er det mye å si om dette. Saken er også at det ikke finnes en eneste historisk kilde til Kristus.

Kommentar #427

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

leit

Publisert nesten 9 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Som sagt er det mye å si om dette. Saken er også at det ikke finnes en eneste historisk kilde til Kristus.

men sant.julius cesar er mye bedre dokumentert.men det er vel derfor mytene skal bety alt her.

Kommentar #428

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.

Vet! :-D Noen ganger

ja!! Det hadde noen ganger vært mere kristent at noen rett og slett lot være å preike forde de  rett og slett er i feil ånd som du skriver. Dette er helt sant, sånn er det faktisk du har helt rett. 

For at noen skal være fra Gud er det formidlet i kjærlighet. Og veldig sjelden ser en at det sker her inne  i såfall. her er det kjøttsuppe og kjødsuppen som regjere. Og ikke Guds kraft og kjærlighet blant de preikende på sin prekestol. 

Så sant du skriver det må være i rett ånd ellers blir det mye kjødsuppe!!

Kommentar #429

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Som sagt er det mye å si om dette. Saken er også at det ikke finnes en eneste historisk kilde til Kristus.

Det finnes mange beviser utenfor Bibelen som bekrefter Jesu liv på jorden. Her er noen...
Flavius Josefus, den jødiske historiker, (AD 37 – 100 ) bekrefter Jesu liv og mirakler gjennom sitt verk 'Ioudaike Archaiologia', kapittel 18. Deler av Dødehavsrullene dateres tilbake til år68 e.Kr , og er gode bevis for vel bevart dokumentasjon. Andre biter av dødehavsrullene, P52-biten, dateres til år125 e.Kr .

Clement, en eldste, skriver til menigheten i Korint ca. år 95 og nevner vår Herre Jesus Kristus.

Den romerske historikeren Tacitus nevner også Jesu liv og død i Annals ”15.44.” ca.AD 110 , og han beskrev de kristne i lite flatterende ordelag, så denne kilden kan ikke sies å være en pro - kristen kilde.

Plinius den yngre skriver også om Jesus i sitt brev til keiser Trajan rundt årAD 110 .

Julius Africanus refererer til et tapt verk av den hedenske skribenten Thallus, der Thallus skriver at Jesu død var etterfulgt av et jordskjelv.

Ignatius fra Antiokia skriver til de kristne at de ikke skal høre på predikanter som forkynner noe annet enn Jesus. Så forteller han om Jesus, hvem han var, osv.

Historikeren Suetonius skriver om Jesus i ”keisernes liv” ca.AD 120 .

Quadratus skriver i AD 125et brev til keiser Hadrian, der han beskriver som Jesus gjorde, osv. Lucian fra Samosata, en gresk satiremaker, skrev et verk ca. år AD 170ved navn ”Sann Historie”, hvor han nevner korsfestelsen i Jerusalem og at Jesu etterfølgere tilbad ham.

Historikeren Tertullian skrev ca.AD 190om Jesus og hans etterfølgere.

Celsus refererer til Jesus i det andre århundre.

Justin Martyr, (AD 100 – 165) skrev om Jesus i sitt skriv ”First Apology.

Minucius Felix (ca.AD 250) skriver om kristne og deres tilbedelse av en mann og hans kors. Vi kan heller ikke se bort i fra Paulus’ skrifter i Det Nye Testamentet, for Paulus møtte aldri Jesus i fysisk skikkelse. Han er anerkjent som en dyktig historiker selv blant ikke-kristne.Tidsgapetmellom de originale skriftene til når det eksisterer kopier er utrolig kort. Fra det tidspunktet da hendelsene faktisk ble skrevet ned til de eldste kopiene er i fra, er det omtrent 20 år, når vi regner med Dødehavsrullene som de manuskriptene som finnes, fra ca.AD 120.

Johannes skrev Åpenbaringsboken ca. AD 100på øya Patmos, og når det eldste fragmentet av bibelske skrifter, den såkalte P52-biten, er i fra år AD 120 – 130, så må dette beskrives som en relativt kort tidsintervall. Homers ”Iliaden” ble skrevet ca. år  900 før Kristi fødsel, men den eldste nedskrevne kopien man har, dateres tilca. BC 400 før Kristus, et tidsrom på nærmere 500 år.

De eldste kopiene av Platons ”Tetralogier” er datert til ca. 1.200 år etter at Sokrates skal ha skrevet originalen. Demosthenes skrifter ble skrevet iBC 300 , men de eldste nedskrevne kopiene man har, er i fra år 1.100 etter Kristi fødsel, et tidsrom på over 1.400 år. Ikke noe annet dokument i fra antikkens verden kommer i nærheten av å være så godt dokumentert som Det Gamle og Det Nye Testamentet. Det finnes for eksempel omtrent24.000 nedskrevne kopier avDet Nye Testamentet.

Til sammenligning kan Homers ”Iliaden” bare vise til643 nedskrevne kopier , på en god tredjeplass, etterDet Gamle Testamentet, med sine10.000 nedskrevne kopier.

Platons Tetralogier kan vise til 7 nedskrevne kopier. Til slutt har vi beviset med øyenvitner. Paulus referer til at500 mennesker så Jesus samtidig etter oppstandelsen, hvorpå han legger til at de fleste av dem var i live fortsatt. Det er et klart hint om at leserne kunne ta kontakt og sjekke selv. Mensover 500 personer påsto å ha sett Jesu oppstandne kropp, så har ikke en person noen gang påstått å ha sett Jesu døde kropp etter tre dager i graven.

Kommentar #430

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Noe merkelig

Publisert nesten 9 år siden

at det er ateister som er evangelister for en utdødd Mithra-kult.  Det sier dessverre meg alt om meningen med markedsføringen - om mulig så inn en dråpe av tvil .... men det funker ikke - som troende er vi født på ny - vi er en ny skapning i Jesus Kristus - det gamle er forganget - alt er blitt nytt og vi er ikledd den Hellige Ånd og kraft.

Men - siden det er fredag, Halvorsen - og du inviterer til vidsyn og markedsføring av hva det måtte være - her er en snutt med Rowan Atkinson - bedre kjent for oss alle som Mister Bean - som djevelen i helvetes ankomsthall....

http://www.youtube.com/watch?v=91DSNL1BEeY

Kommentar #431

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Takk, Ny gaard!

Publisert nesten 9 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.

Men - siden det er fredag, Halvorsen - og du inviterer til vidsyn og markedsføring av hva det måtte være - her er en snutt med Rowan Atkinson - bedre kjent for oss alle som Mister Bean - som djevelen i helvetes ankomsthall....

http://www.youtube.com/watch?v=91DSNL1BEeY

Endelig en "snutt" fra deg, som flere enn menigheten kan "nyte" :-)

Kommentar #432

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.

Det finnes mange beviser utenfor Bibelen som bekrefter Jesu liv på jorden. Her er noen...

Tull. Ingen av disse bekrefter annet enn at det fantes kristne, og derfra til å hevde at den guddommelige Kristus-skikelsen har eksistert, er det er kvantesprang, et solid leap of faith. 

Mange kristne bruker referanser til gamle historiske skrifter, der kristendommens tidlige tilhengere beskrives, som en slags dokumentasjon for at historiene om Jesus er sanne, men historier om eksistensen av kristne gir jo som sagt ingen validitet i seg selv til påstandene om eksistensen av den guddommelige Kristus.

Det blir jo det samme som å hevde at fremtidige historikere som for eksempel finner ut at millioner av mennesker i det 20. århundre bekjente seg til scientelogi-kirken, vil måtte konkludere med at Tom Cruise, John Travolta og andre scientologers påstand om at alle mennesker egentlig er udødelige utenomjordiske skapninger fanget i en menneskekropp, er sanne.

Dessuten er det i dag konsensus blant historikere og skriftlærde om at Testimonium Flavium dreier seg om en forfalskning.

 

Kommentar #433

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Forfalskning?

Publisert nesten 9 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Dessuten er det i dag konsensus blant historikere og skriftlærde om at Testimonium Flavius dreier seg om en forfalskning.

hahaha, ateistiske historikere bryr jeg meg ikke om. 

Sov godt!

Kommentar #434

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

?

Publisert nesten 9 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.

hahaha, ateistiske historikere bryr jeg meg ikke om

Så historikere må altså dele ditt livssyn for at du skal anse dem som troverdige fagfolk?  Det er jo i så fall et ganske oppsiktsvekkende synspunkt.

Kommentar #435

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Du verden..

Publisert nesten 9 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

(jeg underviste i alle fag).

Er det noe rart at skoler i dag ikke har kristendom når det de kan bruke slike som Oddbjørn Johannessen i slike timer? Det kaller jeg overgrep på små barn. Det var som dengang vi var i militæret. Da ble rørleggeren kokk, og kokken ble rørlegger. Flott, ikke sant? På skoler i dag brukes det humanetikere og fri tenkere til den slags lære. Det er som å sette bukken til havresekken eller kanskje sette djevelen til å lese bibelen.

Kommentar #436

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Nåja

Publisert nesten 9 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.

Er det noe rart at skoler i dag ikke har kristendom når det de kan bruke slike som Oddbjørn Johannessen i slike timer? Det kaller jeg overgrep på små barn. Det var som dengang vi var i militæret. Da ble rørleggeren kokk, og kokken ble rørlegger. Flott, ikke sant? På skoler i dag brukes det humanetikere og fri tenkere til den slags lære. Det er som å sette bukken til havresekken eller kanskje sette djevelen til å lese bibelen.

Den gangen jeg tok lærerutdannelse, var det tre "hovedfag" i lærerskolene:  Pedagogikk, norsk og kristendom - så faglig sett kunne jeg vel knapt sammenliknes med en rørlegger brukt som kokk :-)

I kristendomsfaget studerte vi både kirkehistorie, bibelhistorie (med eksegese og fortolkning av såvel gammeltestamentlige som nytestamentlige tekster) og etikk.

Kommentar #437

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

The robe

Publisert nesten 9 år siden

 ble nominert til fem Oscar-priser i 1953, blant annet beste film og beste skuespiller. Burton stjerner som Marcellus Gallio, den romerske offiseren som beordres til å føre tilsyn med korsfestelsen av Jesus. Men når han vinner Kristi kappe i en gambling spill ved foten av korset, blirr livet hans for alltid forandret. Filmen er basert på en roman (fiksjon), men det er inspirerende i sin skildring av Kristi korsfestelse og kraften i hans liv og død, og romanen (skrevet av Lloyd C. Douglas) har blitt lest av millioner av lesere - en film som fører oss til Roma og  de første kristne...

http://www.youtube.com/watch?v=2wbHZaWDmyM

Kommentar #438

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Jo, så sannelig...

Publisert nesten 9 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

så faglig sett kunne jeg vel knapt sammenliknes med en rørlegger brukt som kokk :-)

Når det gjelder kristendom skulle du vel være så ærlig at du holdt deg unna det. Hvordan kan en kokk forstå seg på rørleggeryrke? Likeledes er blandingen mellom humanisme og bibelsyn. Det er jo ikke rart at det går galt.

Kommentar #439

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Nåja 2

Publisert nesten 9 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.

Når det gjelder kristendom skulle du vel være så ærlig at du holdt deg unna det. Hvordan kan en kokk forstå seg på rørleggeryrke? Likeledes er blandingen mellom humanisme og bibelsyn. Det er jo ikke rart at det går galt.

Jeg var jo ikke helt "grønn" med min bakgrunn som søndagsskolelærer, frelsessoldat og ad hoc-evangelist.  Dessuten hadde jeg en del predikanter i familien :-)

Og:  Har man en jobb, så utfører man de oppgavene man blir satt til.

Kommentar #440

Chris Svendsen

10 innlegg  706 kommentarer

The Bible or nothing...

Publisert nesten 9 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Så historikere må altså dele ditt livssyn for at du skal anse dem som troverdige fagfolk?

er det ikke det som gjelder? Dvs. at alt som ikke står i Bibelen går under kategorien "ateistisk historieforfalskning"? Det vil isåfall være litt sært dersom noen som er overbevist om at Bibelen er en historisk riktig bok - som inneholder (den ene og alene) sannheten - påstår at ikke-troende historikere har pr. definisjon feil pga. de er ikke-troende. Religion, historie, vitenskap... det er ikke bare-bare.

Nei, ikke godt å si, Gunnar kommer nok med en forklaring i løpet av morgendagen.

 

Utover det så må jeg si det har vært en sann fryd å lese det Hans-Petter skriver her! :)  #416, #321, #258, #254, #244, #220, osv.

Kommentar #441

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Nok et spørsmål til Lund

Publisert nesten 9 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.

Det kan bety at ikke noe menneske som har levd, er utenfor Jesu øyesyn og uten tilbud om Guds frelse.

Men hva synes du selv? Burde ikke Guds Ord være meget tydelige på dette? 

For hvis Ordene ikke er tydelige på dette, jo dere som er kristne per forkynnelse og skrift virkelig arbeide hardt for misjon, for dere kan vel ikke ha på samvittigheten at dere ikke reddet de som reddes kunne?

Kommentar #442

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

God morgen!

Publisert nesten 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Men hva synes du selv? Burde ikke Guds Ord være meget tydelige på dette?

Enig i det, skulle gjerne ønske at skriften var klarere på dette punktet.

Jeg har fått inntrykk av at kristne stort sett jobber ganske hardt for misjon. Mange evangeliserer aktivt, noe som gir resultater. Her i Norge er det da noen tusen som blir frelst hvert år. Nordmenn gir også enorme summer vært år til misjon, nettopp for å redde så mange som mulig.

Kommentar #443

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.

Jeg har fått inntrykk av at kristne stort sett jobber ganske hardt for misjon. Mange evangeliserer aktivt, noe som gir resultater. Her i Norge er det da noen tusen som blir frelst hvert år. Nordmenn gir også enorme summer vært år til misjon, nettopp for å redde så mange som mulig.

God morgen!

Men dette er jo ikke nok. Det er altfor mange som ikke nås, ikke minst med tanke på den store og lange Fortiden. Og Skriften er ubehagelig utydelig på dette området.

Krever ikke Herren litt vel mye av dere? ;)

Kommentar #444

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

God morgen!

Men dette er jo ikke nok. Det er altfor mange som ikke nås, ikke minst med tanke på den store og lange Fortiden. Og Skriften er ubehagelig utydelig på dette området.

Krever ikke Herren litt vel mye av dere? ;)

Svært mange blir nådd. Resultatene er gode.

Kan nevne at professor i historie og religion ved Pennsylvania State University, Philip Jenkins,mener at den evangeliske vekkelseskristendommen har blitt til verdens hurtigst voksende religiøse bevegelse. Dagens prognoser viser at denne bevegelsen vil nå opp i en milliard før år 2050. Et høyt tall, spør du meg. Og så kommer alle de andre kirkesamfunnene i tillegg, lutheranere, katolikker osv, dermed blir tallet mye høyere. Så svært mange blir troende i dag.

Kommentar #445

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Oppdraget - Robin

Publisert nesten 9 år siden

Oppdraget er som følger:  "Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alle mennesker.  Den som tror og blir døpt, skal bli frelst, men den som ikke tror, skal bli fordømt."  Det er ennå mange unådde folkegrupper som ennå ikke har hørt om evangeliet, men tallet synker og - siden vi har begynt med Sonicflood, så kan de fortsette... "Are we there yet?" filmet i et Syria slik det fremsto før det nå er mer eller mindre i en blodig oppløsning...

http://www.youtube.com/watch?v=ilEONCAWCrM 

Jeg skulle tro at vi alle, som Jesu Kristi etterfølgere, er innforstått med at det å dele evangeliet er en vesentlig del av vårt felles Oppdrag- å vinne mennesker for evigheten.  Ikke bare et "ja" som varer en periode, men for å vinne mennesker som tar valg og retning for et liv overgitt til Han.

Er vi i vår tilpasningsiver a 2012 der at vi, som troende..kristne..., har ( nærmest i humanetisk og nestekjærlig innpakning) forkastet at et menneske som ikke tar i mot Jesus i sitt hjerte og tror på ham går fortapt...og i så fall ..ihvertfall ikke evig fortapt?

Har vi forkastet at det finnes en "denne verdens herre" og at Jesus taler om "å være av verden"?

Jesus sa at den som tror på ham skal gjøre de gjerninger han gjorde...Ja, han skal gjøre større gjerninger.  Det vi ber om i hans navn, vil han gjøre for at Faderen skal bli forherliget gjennom Sønnen.

Jesus ble fristet av....dj...... han finnes vel i år 2012 også?

Satan for inn i Judas.... denne åndsmakt finnes vel i 2012 også?

Løftet om Den Hellige Ånd...like reelt i 2012?

Er oppdraget om etterfølgelse bare gitt til noen få utvalgte eller til alle?  Er det alle forunt å representere det liv en har tatt i mot som troende og ved store eller små skritt å gå ut i verden alt etter de forutsetninger en har...men med en innstilling i hjertet uansett små eller store steg om at dette gjør en i tro og lydighet?

Er det i tråd med oppdraget å arrangere eventer for å inspirere og oppmuntre til dissipelskap?

Jeg tror at Gud kjenner sine (alle de troende) og vet hva hver og en har å bære av byrder.  Derfor skulle de av oss som av ulike grunner ikke er der at det er så enkelt og liketil å bidra til oppdraget med stor O også ha fred i tilknytning til det.  Har en studier, familie og barn, sykdom som hindrer i nuet (tro Gud for å sette deg fri) o.s.v. så er jo dette noe mellom oppdragsgiver og deg...  Stress, fordømmelse og konstant dårlig samvittighet er ikke fra Gud.  Her er det soleklart en balansegang ...av gammel Åge Åleskjær-visdom...men alle har vi noe å gi videre i vårt møte med våre medmennesker.

Men, i og med at oppdraget er gitt...ihvertfall i min bibel...og fordi jeg finner det vanskelig å stryke over rimelig mye av budskapet i det nye testamentet...hvis jeg skulle synke hen i selvhenført passivitet, men.... det herlige er å komme der at det er noe på innsida som driver deg ....

Dessverre ligner mange av våre menigheter mer på klubber og foreninger enn på levende bibelske menigheter som innehar et Gudsliv som drar mennesker i nåtidens sekulariserte hverdag til seg...

Og. det er en åndelig hunger der ute.  Jeg kjenner en som alene har ledet ca. 4000 mennesker til Jesus her i landet det siste året.  Særlig blant de unge - de som vokser opp uten å ha den basiskunnskap om Jesus med seg fra grunnskole og søndagsskole som gjerne du og jeg hadde - de lytter og stiller adekvate spørsmål når de møter mennesker som de umiddelbart kjenner virkelig tror på noe de brenner så for at de er ute på sin fritid for å gi videre til akkurat de......

Og så var det å etablere et menighetsliv som ga føde og næring til den nyvunnede gudstro.... 

Kommentar #446

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Bibelens prognoser

Publisert nesten 9 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.

Dagens prognoser viser at denne bevegelsen vil nå opp i en milliard før år 2050. Et høyt tall, spør du meg. Og så kommer alle de andre kirkesamfunnene i tillegg, lutheranere, katolikker osv, dermed blir tallet mye høyere. Så svært mange blir troende i dag.

Det var et relativt lite anslag troende du kom frem til i forhold til verdens befolkning, da det utrykkelig og flere ganger fremheves i skriften at hver den som påkaller mitt navn skal bli frelst. Eks. Apg.2.21, Rom.10.13 og 1.Tim. 2.1:

Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. 2 Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt. 3 Dette er godt og noe Gud, vår frelser, gleder seg over, 4 han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne.

Så var det dette med sannheten da; 2.Pet.3.7:

Men de himler og den jord som nå er, er i kraft av det samme ordet spart til ilden. De holdes oppe helt til dommens dag, da ugudelige mennesker skal gå fortapt.
8 Men én ting, mine kjære, må dere ikke glemme: For Herren er én dag som tusen år og tusen år som én dag. 9 Herren er ikke sen med å oppfylle sitt løfte, som noen mener. Nei, han er tålmodig med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse.
10 Men Herrens dag skal komme som en tyv. Da skal himmelen forgå med et rungende drønn, elementene skal komme i brann og bli fortært, og jorden og alle gjerninger som er gjort på jorden, skal komme fram i lyset.
Mon tro om ikke sannheten er spart til Herrens dag? (Apg.2.20)

Kommentar #447

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Oppdrag er som følger...

Publisert nesten 9 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.

Oppdraget er som følger:

Hvem skal gå ut verden og forkynne evangeliet? Står det noe om dette i den blekkja som du siterer fra? Og han sa til dem… - hvem sa han dette til?

Dåpen og det nye livet

1.Pet.3.20: De hadde vært ulydige i Noahs dager, den gang Gud ventet tålmodig mens arken ble bygd. I den ble noen få mennesker, åtte i alt, frelst gjennom vann. 21 Dette er et bilde på dåpen, som nå frelser også dere. Dåpen er ikke å vaske kroppen ren for skitt, men en bønn til Gud om en god samvittighet, i kraft av Jesu Kristi oppstandelse – 22 han som fór opp til himmelen og nå sitter ved Guds høyre hånd, etter at engler, myndigheter og makter er underlagt ham. - Snakker vi igjen om Herrens dag?

Kommentar #448

Mads Ripe

4 innlegg  252 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
1) Er det i det hele tatt legitimt for kristne å formidle Bibelen og den kristne tro til sine barn?

Det er vel bare å innse at den kristne lære er uegnet for barn. Streng tatt for voksne også, men da er man iallefall ansvarlig for egne tanker og valg. 

Kommentar #449

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.
Andre som har synspunkter på dette?

I vår tid og i vårt "hjørne" av verden lever vi med en spesiell ideologi som går på at barn skal behandles som porselen. Sjelene deres tåler ingen ting. Alt kan gi ødelagte barndommer og knuste fremtidsprognoser.

Denne ideologien preger folk være seg om de er på høyre eller venstresiden. Være seg om de kaller seg kristne eller ateister.

Jeg mistenker at det ligger som premiss i ditt innlegg og i debatten.

Mennesket levde en gang i naturen. Det er vi konstruert for å takle. Livet kunne være kort. Gjerne litt over 40 år. Når de "gamle" døde så var det ingen smertelindring. De kunne hyle seg til døde i de verste pinsler. Dyr ble slaktet med barna som tilskuere. Sinnsyke kunne bli drept eller forvist. De døde gravde man ned eller la et sted utenfor landsbyen/stammen. Barna sov i samme lille hytte hvor foreldrene hadde sex (og utroskap). Var mennesker kjønnsmodne så var det tid for sex.

Prøv å forstå hvilket miljø barn er konstruert for å takle. Sammenlign det med dagens forestillinger om barn som sartere enn vi kan forestille oss.

Forskningen om hvor stabile mennesker er genetisk, tikker stadig inn. Miljødeterminismens makt over tenkningen holder imidlertid den intellektuelle tenkningen i et jerngrep.

Kort sagt: Barn tar primært ikke skade av verken kristen tro eller mye annet som blir fortalt om- eller vist av godt og ondt.

At mye ikke er hyggelig for dem, er en annen sak. Man vil forsøke skåne dem for mye som er plagsomt å oppleve.

Det skader imidlertid ikke å oppdage at barneideologiene i vår tid ofte er milevis fra virkligheten.

Er det skadelig for barn å IKKE vite at synd (ondskap og løgn) straffer seg?

Er det skadelig for barn å IKKE vite at noen tar imot dem "på andre siden"?

Kort sagt: Er det skadelig med noe så naturstridig som ateisme? Ateismen strider jo mot all antropologi og historie, hvor mennesker alltid har trodd at de døde lever videre. Det strider mot menneskets grunnleggende eksistensinstinkter.

Vel, mye tyder vel på at barn flest takler også noe så avvikende som ateisme. Hvilket bekrefter at det er ikke lett å skade barn. Det må gjerne dramatiske fysiske ting til for det.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere