Ragnhild Kimo

8

Vekkelse, før og nå.

Vekkelse kan være så mangt. Noen prøver å vekke oss opp fra kristenlivets ”overtroiske sfærer”. Noen ønsker å vekke oss opp fra egenrettferdighetens søvn. Andre ønsker å vekke noen opp fra et liv borte fra Gud. Det er de to siste jeg tenker på.

Publisert: 27. sep 2012

I en tråd ble det nevnt svovelpredikanter som på femti- og sekstitallet ”raljerte og huserte”. Det fikk meg til å tenke på mine egne og min families møte med bedehusmiljø og husmøter på den tiden.

Mine foreldre ble omvendt, altså bekjennende kristne, i midten av 40-tallet. Av det de fortalte forsto jeg at det hadde vært noe å vende seg bort fra, og noe nytt som fikk betydning for resten av livet. Mine foreldres bønner og vitnesbyrd skapte tro hos meg.

Men hvordan var forkynnelsen egentlig på den tiden? Eller hvis vi går tilbake til slutten på 1800-tallet da det også var store vekkelser over landet? Hvordan var forkynnelsen da?

Mange som er med i misjonsarbeid, søndagsskole og annet barne- og ungdomsarbeid, menighetsråd og annet kristent arbeid er slike som ble troende på 50 tallet, og deres etterkommere.

Jeg husker ingen svovelpredikanter, men det var alltid snakk om både synd, nåde og omvendelse. Ikke alle predikanter var like flinke til å formidle budskapet, eller kanskje var det jeg som bare tok til meg det som jeg følte hadde med meg å gjøre? Jeg vet i alle fall at jeg sorterte litt, og tenkte at ”det er vel noen som behøver å høre dette også”. 

Jeg slet en del med det jeg følte var et krav om omvendelse, en bestemt dag, et bestemt bibelsted som løste meg osv. Mange vitnet om det, og jeg følte meg ofte som den sjalu sønnen som var heime. Måtte jeg virkelig ut å leve et syndig liv, vende om, og komme tilbake for å bli regnet med?

Det var en trøst at den sønnen som var hos Far ikke ble jaget heimefra, men ble ønsket velkommen inn til festen. Altså behøvde jeg den forkynnelsen som gikk ut på å leve i nært fellesskap med min Herre og Frelser, og avstå fra slikt som førte meg bort.

Mitt valg ble altså å holde meg heime og glede meg over de som stadig vendte heim. Det gjør jeg fortsatt, men lurer på hva som skal til i dag.

Hvilken forkynnelse skal til for at mennesker skal ”komme til seg selv”, vende om, og gå heimover til Far?

Kommentar #101

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

om å avvise Gud

Publisert nesten 9 år siden

Men hvis man slik ikke kan komme inn i Guds lys, så har man vel også avsondret seg fra alt annet som har med Gud å gjøre?

Da har man avsondret seg også fra alt som heter glede, fred, kjærlighet og alt annet som godt er. For alt som er godt kommer jo fra Gud.

Så hva står da tilbake?

Kommentar #102

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

på den andre side....

Publisert nesten 9 år siden

Er det mulig å komme bort fra Guds nærvær? Kan det tenkes at det finnes avkroker der Gud ikke er? Og da heller ikke Guds lys og hellighet?

Men om man ikke kan komme seg bort fra Guds lys og hellighet, hvordan vil det da føles å være i dette lyset og denne helligheten og renheten når man selv er full av mørke, synd og ondskap?

For har man kommet så langt at man har lagt fra seg kroppen og kommet inn i evigheten, så finnes det intet man kan skjule seg bak. Alt ligger åpent og nakent i Guds lys; alt man har tenkt, sagt og gjort i sitt jordiske liv. Man er fullstendig avslørt om absolutt alt.

Hvordan vil det oppleves? Hvordan føles det å bli badet i Guds lys og hellighet, mens en selv bare representerer mørke og onde gjerninger?

Er det da Guds lys og hellighet oppleves som en sjø av ild og svovel?

Kommentar #103

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

 

Spørsmålet er om Gud vil måtte pine de mennesker som i ved troen på hans egen Sønn, ikke har sagt et ja til det Jesus gjorde for dem på korset, det er bare i Jesus det er evige liv.

Har da ikke menneske her i livet fått sine synder tilgitt av Gud Fader i Jesus Kristus, så må de dø i sine synder som da er en oppstandelse til den evige død.

For meg er det ikke noe snakk om at Gud til sist vil berge alle inn i himmelen.

Bibelen er klar, det er evig død og evig liv.

Det er Gud som tar livet av menneske her på denne jorden og det er Gud som tar livet av det menneske som står opp til dom, livet hører Gud til og det er han som har gitt mennesket det og tar det også tilbake, dette gjør han med de som står opp til dom etter at de har fått igjen det de har gjort galt inne for en levende Hellig Gud.

Kommentar #104

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.

Bibelen er klar, det er evig død og evig liv.

Du har jo rett i det. Men om evig død betyr en slutt på selve personens eksistens, slik jeg oppfatter at du ser det, er jeg mer i tvil om. Vi kan håpe det! Og samtidig ikke glemme at så høyt som himmelen er over jorden, er Guds visdom høyere enn vår.

Men selv om vi kan håpe at du har rett, så synes ikke Bibelen å være entydig for en slik framstilling. Det er like mye som taler for et evig helvete for dem som ikke har gjort opp sin sak med Gud.

Jeg ville ikke satset selv på at det var slik i alle fall. Og da vil jeg ikke råde andre til å satse på det heller.

Kommentar #105

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.

Jeg ville ikke satset selv

Det kan du ha rett i.

Men det en må forkynne er om det som skiller et menneske fra sin skaper.

Det er at, den som synder skal dø.

Og at det er bare i Jesus at det er evig liv.

Kommentar #106

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.

Men det en må forkynne er om det som skiller et menneske fra sin skaper.

Det er at, den som synder skal dø.

Og at det er bare i Jesus at det er evig liv.

Amen!

Kommentar #107

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Nei men....

Publisert nesten 9 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.

Spørsmålet er om Gud vil måtte pine de mennesker

Det er vel Satan og hans engler som er i Helvete! Pinen må da vel bestå i å være fullstendig adskilt fra Gud!

Det må være den verste missforståelse at Gud selv skal plage noen i Helvetet!  Jeg tror jeg skal møte både Faderen og Sønnen i Himmelen. Sønnen ved Faderens høyre hånd! Vi skal se ansikt til ansikt det som vi trodde her!

Mvh Ragnhild.

Kommentar #108

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.

Det må være den verste missforståelse at Gud selv skal plage noen i Helvetet!

Åh nei! Jeg forsøker ikke å antyde det på noen måte!

Jeg bare funderer over hva helvete innebærer. Og jeg finner det vanskelig å tenke seg en avkrok der Gud overhode ikke befinner seg. Er ikke han alle steder, alltid? Kan noe sted overhode eksistere uavhengig av Gud?

Hvis dette er riktig, så er det kanskje ikke en uoverstigelig, fysisk kløft Jesus snakker om i lignelsen om den rike mann og Lasarus, men at forskjellen først og fremst ligger i den åndelige tilstanden mellom de frelste og ufrelse. Og at som følge av denne forskjellen så blir også opplevelsen av Guds nærvær som forskjellen på,.. ja nettopp, himmel og helvete.

Det er altså ikke slik at Gud torturerer noen. Grunnen til at de opplever tortur er deres egen synd. Guds nærvær er den samme, både for frelste og ufrelse, men opplevelsen av dette nærværet blir uendelig forskjellig. Men altså ikke pga Gud, men pga oss.

Da er det intet de frelste kan gjøre for å stille de ufrelstes lidelse (jmf Lasarus). Det er det bare Jesu blod som kan.

Kommentar #109

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.

Pinen må da vel bestå i å være fullstendig adskilt fra Gud!

Ja, jeg er helt enig! Som jeg også skrev i #101. 

Men kanskje denne adskillelsen ikke først og fremst er "fysisk" altså at den ikke nødvendigvis består i distanse, men at adskillelsen er av åndelig karakter? Mere bestående av forskjellen i åndelig tilstand? 

Kan de de ufrelse har gjort seg uimotakelige for å oppleve Guds kjærlighet, glede, fred, osv? Rett og slett fordi synden kommer i veien og de nekter å motta Guds kjærlighet gjennom Jesu forsoning? Det er jo nettopp gjennom Jesu forsoning at Guds kjærlighet kommer ultimat til uttrykk?

Kommentar #110

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Ja, slik tror jeg det er.

Og Helvetet, slik jeg forstår det, er en tilstand fullstendig uten Guds nærvær. Det kan sikkert sammenlignes med både ild og svovel. Og det er absolutt det verste jeg kan tenke meg! 

Himmelen beskrives jo som et sted med gullgater og glasshav...men ingen tror vel at vi bokstavelig talt skal vandre på gater av gull en hel evighet! Men Himmelen, sammen med min Frelser er det aller beste jeg kan tenke meg :-)

Du vet sikkert at Lutherske kristne, pinsevenner, og ellers de aller fleste kristne tror av vi mennesker består av kropp, sjel og legeme. De som ikke tror at vi har en levende sjel, som skal leve selv om kroppen dør, tror selvfølgelig ikke at det er noe som kan plages etter døden.

Forkynnelsen vil derfor være forskjellig. Men fokuset bør aldri bli beskrivelse av Helvetet.

Hvis vi forkynner slik Bibelen sier, er vi på trygg grunn! Vi må ikke legge noe til eller trekke noe fra. Så får hver enkelt be om å få Den Hellige Ånds lys over ordet, slik at vi ikke er med på å føre noen vill!

Fint at du kom inn i tråden :-) Jeg kjenner ikke så mye hva du står for enda, men jeg skal følge dine kommentarer.

God helg. Mvh Ragnhild.

 

Kommentar #111

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.

Ja, slik tror jeg det er.

Og Helvetet, slik jeg forstår det, er en tilstand fullstendig uten Guds nærvær. Det kan sikkert sammenlignes med både ild og svovel. Og det er absolutt det verste jeg kan tenke meg!

 

Litt fra Øyvind Andersen troslære. Om å oppholde det som han selv har skapt.

----------------------------------------------

 

 

 

”Det skapte består ikke i og med seg selv. Det er ikke så å forstå at når naturlovene er begynt å virke, så går det hele av seg selv. Intet går automatisk. Det skapte består ene og alene i kraft av at Gud oppholder det.

 

 {Om dette fins flere grunnleggende ord: "Dersom den Allmektige bare ville tenke på seg selv og dra sin Ånd og sin ånde til seg igjen, da skulle alt kjød oppgi ånden på en gang, og mennesket bli til støv igjen." [Job 34, 14-15] Og mange liknende ord.}

 

 Det er Guds nærvær i det skapte som gjør at alle ting består. "Han bærer alle ting ved sin krafts ord." [Hebr. 1, 3]

 

 Det er også uttrykt på denne måten: "I ham er det vi alle lever, rører oss og er til."

 

 {Det samme ord i Apg. viser også hvordan Gud leder og styrer historiens gang, hvordan han har gitt nasjonene deres land, o. s. v. Men det kommer vi nærmere inn på i neste kap. Vi antyder det bare her som et av Skriftens mange uttrykk for hvordan Gud oppholder det han har skapt.}”

Kommentar #112

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Her er og et ord som også gjør det umulig og komme utenfor Guds nærvær.

 

Sal 139,5-11 Bakfra og forfra omgir Du meg, og Du har lagt Din hånd på meg. 6 Å forstå dette er for underfullt for meg, det er for høyt, jeg kan ikke fatte det. 7 Hvor kan jeg gå bort fra Din Ånd? Eller hvor kan jeg flykte fra Ditt åsyn? 8 For jeg opp til himmelen, er Du der. Redde jeg leie i dødsriket, se, da er Du der. 9 Spenner jeg morgenrødens vinger, setter jeg bo ved havets ytterste grense, 10 selv der skal Din hånd lede meg, og Din høyre hånd skal holde meg fast. 11 Om jeg skulle si: "Sannelig, mørket skal falle over* meg," så skal likevel natten være lys rundt meg.

Kommentar #113

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.

Du vet sikkert at Lutherske kristne, pinsevenner, og ellers de aller fleste kristne tror av vi mennesker består av kropp, sjel og legeme.

Ja, jeg ser det også slik. Og når jeg tenker på livet etter døden, så tenker jeg at den fysiske verden, slik vi kjenner den med de fysiske lovene og egenskapene som den har, ikke vil være mer. For denne verden av tid og rom er skapt av Gud, opprettholdes av Gud, og vil en dag opphøre å eksistere, jmf sitatene av Øyvind Andersen som Kjell Bjørn refererer til i #111.

Den åndelige verden, derimot, er mer konkret og virkelig enn vår fysiske verden. Gud er Ånd, og Gud er absolutt, så da må også den åndelige verden være noe mer og noe annet enn vår fysiske.

Blant annet at våre åndelige varelser er evige, dvs at vi som personer aldri slutter å eksistere. Åndelig død er en mulighet, men ikke avslutning av eksistens. I alle fall kan ikke jeg se at det kan være slik.

Men nå avsporer jeg trådens tema. Og det gjelder vel også kommentarene mine om helvete. Det var bare det at jeg så flere kommentarer som avviste helvetes eksistens, evt dens evige varighet. Jeg er redd det kan vise seg å være noe korttenkt...

Og så slutter jeg meg helt til din holdning at helvete aldri skal være vårt hovedfokus. Det er det Jesus og hans forsoningsverk som skal være!

Kommentar #114

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Tro, håp og kjærlighet

Publisert nesten 9 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.

Men selv om vi kan håpe at du har rett, så synes ikke Bibelen å være

Ja du kan håpe det men du kan også med belegg tro det og det er sann kjærlighet i dette.

Se denne for den handler om tiden fra nå til den nye ord er her:

http://www.youtube.com/watch?v=D1lFYO5zE-c

 

Kommentar #115

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.

Det skapte består ikke i og med seg selv. Det er ikke så å forstå at når naturlovene er begynt å virke, så går det hele av seg selv. Intet går automatisk. Det skapte består ene og alene i kraft av at Gud oppholder det.

Tilsluttes 100%.

Men med tanke på det sitatet fra Ragnhild som du bruker, mener du da å antyde at de ufrelse ikke skal eksistere evig? (Jeg kan ikke se at Andersen antyder noe slikt, siden han refererer konkret til de fysiske naturlovene)

Kommentar #116

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.

Her er og et ord som også gjør det umulig og komme utenfor Guds nærvær.

Amen til Ordet!

Kommentar #117

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.

Blant annet at våre åndelige

Det er en som plantet en køgn og den lyder Du skal slettes ikke dø men bli lik Gud. Og det er en sannhet go den er at bare Gud har evig liv og Han gir evig liv til den Han vil.

Er Gud rettferdig om Han gir evig liv og opprettholder livet til de som er urettferdig og samler de urettferdige i ett annet sted så de får lide i fred? Skal liksom de rettferdige som vet at deres mor, far, søster, venner, fiender eller bror er der på den andre siden og har det vondt trives?

Hvilket paradis! SKal de i paradis ikke ha følelser for de onde som er av ens eget? Hvor er empatien? Etikken? Kjærligheten og håpet?

Gud skapte oss i Hans bilde og vi kan tenke, vi kan føle og vi kan forstå hva som er rett og galt. Gud har skapt oss i Hans bild etil dette så Han kan ha noen å dele Sin kjærlighet gjensidig med. Ja, esus vår Herre og Gud skal vandre med oss side om side i samme legeme!

Skal vi møtes hver nymåne sabbat og minnes de som fortsatt pines?

Jes 1,13b Nymåne og sabbat, festlig forsamling – jeg tåler ikke høitid og urett sammen.

Jes 66,22-24 For likesom den nye himmel og den nye jord som jeg gjør, blir til evig tid for mitt åsyn, sier Herren, således skal eders ætt og eders navn bli til evig tid. 23 Og det skal skje: Nymåne efter nymåne og sabbat efter sabbat skal alt kjød komme for å tilbede for mitt åsyn, sier Herren. 24 Og de skal gå ut og se på de døde kropper av de menn som er falt fra mig; for deres orm skal ikke dø, og deres ild skal ikke slukkes, og de skal være en gru for alt kjød.

Guds DOM er rettferd, den er en avslutning av urettferdighet og da vil alt bare bli godt igen. 1+1 er ?

 

Kommentar #118

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Se denne for den handler om tiden fra nå til den nye ord er her

Jeg ser det tar tre kvarter å se gjennom den. Det ville være enklere hvis du kunne referere innholdet her på tråden. Da vil også alle som følger tråden forstå hva du forsøker å vise. For det er kanskje ikke å forvente at alle skal ta seg tid til å se den? :-)

Kommentar #119

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.

Jeg ser det tar tre kvarter å se gjennom den. Det ville være enklere hvis du kunne referere innholdet her på tråden. Da vil også alle som følger tråden

Jeg anbefaler deg og alle andre å ta deg tid til dette konsentrat. 

I all respekt for din tid og ditt liv. :-)

Leif Gunnar

Kommentar #120

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Er Gud rettferdig om Han gir evig liv og opprettholder livet til de som er urettferdig og samler de urettferdige i ett annet sted så de får lide i fred? Skal liksom de rettferdige som vet at deres mor, far, søster, venner, fiender eller bror er der på den andre siden og har det vondt trives?

Hvilket paradis! SKal de i paradis ikke ha følelser for de onde som er av ens eget? Hvor er empatien? Etikken? Kjærligheten og håpet?

Når jeg tar utgangspunkt i de tankene som jeg skrev om i #100, #101, #102 og #108, så blir det veldig klart for meg at deres lidelse er selvpåført og fullstendig etter eget valg. Lidelsen er ikke noe som blir påført dem av Gud eller av andre vesener. Den er noe de holder fast ved selv. Sannsynligvis med en kraftig dose selvrettferdiggjørende offermentalitet.

C.S. Lewis skildrer forresten den selvrettferdigheten og stoltheten som ligger bak på en avslørende måte i "Den store skilsmissen".

Kommentar #121

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Det er en som plantet en køgn og den lyder Du skal slettes ikke dø men bli lik Gud. Og det er en sannhet go den er at bare Gud har evig liv og Han gir evig liv til den Han vil.

Er Gud rettferdig om Han gir evig liv og opprettholder livet til de som er urettferdig og samler de urettferdige i ett annet sted så de får lide i fred? Skal liksom de rettferdige som vet at deres mor, far, søster, venner, fiender eller bror er der på den andre siden og har det vondt trives?

Hvilket paradis! SKal de i paradis ikke ha følelser for de onde som er av ens eget? Hvor er empatien? Etikken? Kjærligheten og håpet?

Gud skapte oss i Hans bilde og vi kan tenke, vi kan føle og vi kan forstå hva som er rett og galt. Gud har skapt oss i Hans bild etil dette så Han kan ha noen å dele Sin kjærlighet gjensidig med. Ja, esus vår Herre og Gud skal vandre med oss side om side i samme legeme!

Skal vi møtes hver nymåne sabbat og minnes de som fortsatt pines?

Jes 1,13b

Hei Leif Gunnar

 

Hva skal man forholde seg til? Man leser Bibelen veldig ulikt på mage områder. Hva er sannhet og hva er løgn ? Jeg tro aldri man kan bli enige om dette emnet om helvete Leif Gunnar. Den hellige Ånd må overbevise oss i vårt hjerte slik at Sannhetens lys slipper til, Vi Må selv være motakelig og ta det første skrittet og spørre om Den hellige Ånd vil åpenbare den sannhet, som er om Helvete. om det er en død heller pines man i Helvete. For mange strides nettop om dette spørsmålet. Men et annet spørsmål hvor viktig er dette for oss å vite ? Hvor viktig var det for Jesus å formidle dette til oss?

Jesus var den personen som advarte oss mest om helvete. Jesus var den som talte mest om helvete. Hvorfor var Jesus så opptatt av at vi også skulle vite om helvete hvis det var en død.? Vi er ikke mer når vi dør, når vi ikke tok i mot frelsen? Da hadde det ikke tengt å stå så mye om dette I Bibelen. Det hadde holdt og statfestet dette tre ganger i bibelen at man vil dø og ikke vere mere. Men i stede tar Jesus opp flere ting som hentyder at helvete ikke er en god plass å være. Det verste er at man blir adskilt i fra Guds nærvær. det er et helvete i seg selv. Aldri mer oppleve kjærlighet, aldri oppleve Guds nærvær, aldri oppleve å kjenne seg elsket. Det må være det verste MED Å VÆRE ADSKILT FRA VÅR FAR.

Jeus sier det er bedre å rive av seg armen istede for å havne i helvete, hvorfor skal vi lide her uten arm hvis det er en død vi ikke merker noen ting alikavel? Hvorfor skal vi rive ut øynene og lide og gå rundt blindt resten av livet og lide under dette hva er hensikten med det hvis man dør og er borte og glemt alikavel, ? Høres dette fornuftigt ut For dette er Jesu sine egne ord . Hvorfor viser Jesus oss det bilder mn den rike mannen i dødriket. Hvorfor skal vi frykte Gud som kan ødlegge både sjel og legemet i helvet når vi allerede er død.? Jeg tror på en allmektig og en rettferdig Far som ser mye lengere en oss og den nåden Gud  har vist oss og vil vise oss strekker lengere en noen aner. men Det er kun en ting som stenger oss ute fra Guds nærver og det er synden. ingen kan komme inn til himmelen med synd i sitt liv. Synden må først gjøres opp og renses i blodet, slik at Gud ser igjennom blodet og inn til vårt hjerte som da er rent. Gud piner ingen, Det er vi selv som tar dn avgjørelsen slik at man havner i den situvasjonen selv, For Gud kaller på sin barn natt og dag.

Så hvordan kan man forstå alt som skjer før og etter døden, det er oss ikke gitt vi forstår bare stykkevis. før basunen lyder.

Du sier at hvis det skulle finnes et Helvete og at familiemedlemmer vil gå tapt, og hvordan kan vi da juble i Himmelen. De vil vere glemt i fra vår hukommelse vi vil ikke minnes de.

Noen ord å tenke på. men jeg vet hva du mener og tenker når det gjelder din forståelse. jeg selv kunne ha tenkt at det heller kunne være slik, men jeg grire ikke å se det i ditt lys Leif Gunnar beklager. men jeg må forholde meg til det jeg har blitt åpenbart. Så får Gud vise meg om jeg har tatt feil.

 

MVH

Rune

 

Kommentar #122

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.

Når jeg tar utgangspunkt i de tankene som jeg skrev om i #100, #101, #102 og #108, så blir det veldig klart for meg at deres lidelse er selvpåført og fullstendig etter eget valg. Lidelsen er ikke noe som blir påført dem av Gud eller av andre vesener. Den er noe de holder fast ved

Det er uvesentlig, Gud er rettferdig og Han er Kjærlighet.

Gud vet at alle er født inn i en fallen verden uten selv å be om det. Vi er alle offer for løgner og bedrag og ondskapens ball tar ikke hensyn i sin ferd. Gud tar dette ansvar og Han elsker synderen men ikke synden. Om ett menneske elsker synden høyere en sannheten og rettferden, så elsker Gud allikevell denne person men Han lar denne person gå inn i fortapelsen. Han lar denne dø ford denne person ikke selv har godt av ett evig liv og denne person tilfører ikke andre noe godt.

Det er ikke slik at Gud tenker.. ; "Det gjorde han selv og det har han da godt av, det er til pass for han".

Vi er barn og har alle faret vill, om vi har faret så vill at vi fortsatt forblir stolte og egositiske så er ikke Gud slik at Han synes det er rettferdig at man da skal pines i all evig tid.   

Kommentar #123

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Hvorfor var Jesus så opptatt av at vi også skulle vite om helvete hvis det var en død.?

Fordi da er du fortapt..

:-(

Helvete er:

G1067

γέεννα

geenna

Thayer Definition:

1) Hell is the place of the future punishment call “Gehenna” or “Gehenna of fire”. This was originally the valley of Hinnom, south of Jerusalem, where the filth and dead animals of the city were cast out and burned; a fit symbol of the wicked and their future destruction.

Part of Speech: noun feminine

A Related Word by Thayer’s/Strong’s Number: of Hebrew origin H1516 and H2011

Citing in TDNT: 1:657, 113

Åp 20,14-15 Og døden og dødsriket blev kastet i ildsjøen. Dette er den annen død: ildsjøen. 15 Og hvis nogen ikke fantes opskrevet i livsens bok, da blev han kastet i ildsjøen. 

The End!

Kommentar #124

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Åp 20,14-15 Og døden og dødsriket blev kastet i ildsjøen. Dette er den annen død: ildsjøen. 15 Og hvis nogen ikke fantes opskrevet i livsens bok, da blev han kastet i ildsjøen.

Hei Leif Gunnar

 

 

Hadde satt pris på om du svarte på mine spørsmål .

 

Jeus sier det er bedre å rive av seg armen istede for å havne i helvete, hvorfor skal vi lide her uten arm hvis det er en død vi ikke merker noen ting alikavel? Hvorfor skal vi rive ut øynene og lide og gå rundt blindt resten av livet og lide under dette hva er hensikten med det hvis man dør og er borte og glemt alikavel, ? Høres dette fornuftigt ut For dette er Jesu sine egne ord . Hvorfor viser Jesus oss det bilder mn den rike mannen i dødriket. Hvorfor skal vi frykte Gud som kan ødlegge både sjel og legemet i helvet når vi allerede er død.?

Men et annet spørsmål hvor viktig er dette for oss å vite ? Hvor viktig var det for Jesus å formidle dette til oss?

Jesus var den personen som advarte oss mest om helvete. Jesus var den som talte mest om helvete. Hvorfor var Jesus så opptatt av at vi også skulle vite om helvete hvis det var en død.? Vi er ikke mer når vi dør, når vi ikke tok i mot frelsen?

 

MVH

Rune

Kommentar #125

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Hvorfor skal vi frykte Gud som kan ødlegge både sjel og legemet i helvet når vi allerede er død.?

Er det så at det evige liv du har fått av Jesus soning og død på korset ikke betyr så mye for deg, det var jo nettopp fordi vi ikke skulle dø han døde for oss, for at vi skulle arve et evig liv.

Kommentar #126

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.

Er det så at det evige liv du har fått av Jesus soning og død på korset ikke betyr så mye for deg, det var jo nettopp fordi vi ikke skulle dø han døde for oss, for at vi skulle arve et evig liv.

Hei kjellBjørn

 

Alt er av nåde alt er ufortjent. Hver den som tror på HAN skal ikke går fortapt men ha evigt liv. Men den som ikke tror skal dø. Men hvorfor sier Jesus  frykt Gud som kan ødlegge både sjel og legemet i helvet, når vi allerede er død.? Når man allerede er død så trenger man ikke frykte Gud når man er død så er man jo død ikke sant. og de  døde kjenner ikke noen ting lenger. hvrken frykt heller kjærlighet.  Hvem er i Helvete som jesus omtaler her. Er det ikke de som gikk fortapt ? men de som er fortapt er jo død i følge din tro.Men det jeg lurer på hvorfor en død man skal frykte noe, når man har tatt fra han livet, DET EVIGE LIV.

 

MVH

Rune

Kommentar #127

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Kjære Brødre :-)

Publisert nesten 9 år siden

Jeg skriver en felles kommentar for ikke å legge beslag på hele kommentarfeltet her til høyre :-)

Tråden handler om forkynnelse før og nå. Forkynnelsen må selvfølgelig ha med fortapelsens mulighet, og ikke noe av det som står i Bibelen skal viskes ut.

Som jeg før har nevnt bør vi ikke la helvetes pine bli det viktigste i forkynnelsen, og jeg håper det heller ikke blir det i denne debatten. Men jeg har jo ikke noe ansvar for å redigere kommentarer.

Salme 139 5-11 handler om Herrens nærvær i dette livet. Det betyr selvfølgelig ikke at Han er nær i Helvetet.

Når det gjelder kropp, sjel og ånd har jeg skrevet om det tidligere, men gjentar det allikevel her:  Ordene som er brukt i NT er forskjellige for disse tre begrep.

Pnevma = ånd
Sarks eller såma = legeme-kjøtt-kropp
Psykjæ = sjel

1Kong 17:21 Så strakte han seg tre ganger bortover barnet og ropte til Herren og sa: Herre min Gud! La sjelen vende tilbake til dette barnet! 22 Og Herren hørte Elias' bønn. Barnets sjel vendte tilbake, så det ble levende igjen.

Matt 10:28 Frykt ikke for dem som dreper legemet, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller for ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete!
 
Heb 6:19 Dette har vi som et anker for sjelen, et som er trygt og fast og når inn til det som er innenfor bak forhenget,

 Da Jesus kjempet i Getsemane: Min sjel er bedrøvet inntil døden.... (psykisk bedrøvet)
I 1.Kor 15.40 er det sitert fra da Adam ble til en levende sjel. Der er også ordet psykjæ brukt.

Fil 2:2 så gjør nå min glede fullkommen: Vis enighet, stå sammen i kjærlighet, vær ett i sjel og sinn.

2Kor 7:1 Mine kjære, når vi har disse løftene, så la oss rense oss for all urenhet på kropp og sjel og fullføre vår helliggjørelse i frykt for Gud.

Jeg kan ikke forandre på dette, og gjøre sjelen lik med hverken kropp eller ånd. Jeg tror at jeg har en levende sjel som er min egen identitet som Gud kjenner og tar vare på når jeg dør. Den troen har som fundament Jesu egne ord.

Joh 11:25 Jesus sa til henne: Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør.

Jeg tror at det er den som skal iklees den nye kroppen ved oppstandelsen. Sjelen er renset i Jesu blod.

I Himmelen skal vi ikke vite av synd eller død eller Helvete, vår smerte er forbi. Bibelens ord om evig straff, ild og pine er ikke til å komme forbi. Jeg ser at det tolkes forskjellig, men jeg ønsker ikke å gå inn i den debatten her.

Youtube-videoen skal jeg ta en titt på, men jeg har alltid vanskelig for å forholde meg til forkynnelse jeg ikke kjenner opphavet til. Det ligger mye rart på YouTube :-) En må derfor ta seg god tid, og hele tiden selv sammenligne med Guds ord. Det er ikke alltid like lett når det ikke er på ens eget morsmål.

Jeg blir antakelig forhindret fra å delta på tråden noen dager, men skal prøve å få lest alt. Takk til dere alle som har bidratt!

En hilsen til slutt: Kjære brødre og søstre!

1Tess 5:23 Må han, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bli bevart uskadd, så dere kan være uklanderlige når vår Herre Jesus Kristus kommer.

Jeg husker dere daglig i mine bønner :-)

Mvh Ragnhild

 

  

Kommentar #128

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Joh 1:16 Nåde over nåde!

Publisert nesten 9 år siden

Dette hører også med til sann og nødvendig forkynnelse! Nåden holdt på å forsvinne i denne tråden, men her er den igjen! :-)

Rom 3:20-31
20 Derfor blir intet kjød rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger. For ved loven kommer erkjennelse av synd.
21 Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbaret uten loven,
22 det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle som tror. – For det er ingen forskjell,
23 alle har syndet og står uten ære for Gud.
24 Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus.
25 Ham stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort.
26 Ved dette ville Gud vise sin rettferdighet i den tid som nå er, så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus.
27 Hvor er så vår ros? Den er utelukket. Ved hvilken lov? Gjerningenes lov? Nei, ved troens lov.
28 For vi er overbevist om at mennesket blir rettferdiggjort ved tro, uten lovgjerninger.
29 Eller er Gud bare jøders Gud? Er han ikke også hedningers? Jo, han er også hedningers Gud,30 så sant Gud er én, han som rettferdiggjør de omskårne av troen og de uomskårne ved troen.
31 Opphever vi så loven ved troen? Langt derifra! Vi stadfester loven.

 

Kommentar #129

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

men de som er fortapt er jo død i følge din tro.Men det jeg lurer på hvorfor en død man skal frykte noe, når man har tatt fra han livet, DET EVIGE LIV.

 Hei Rune

Kan ikke se at Jesus taler til de som allerede er døde, han taler til levende mennesker og forklarer dem, at det ikke er den legemlige død eller den første død som er det alvorligste, men den åndelig død, den annen død, den død som inntrer der mennesket blir kastet i ildsjøen, den død er der ikke noen andre en Gud selv som rår over og kan utføre.

Da er vel mennesket totalt ødelagt.

Kommentar #130

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.

Kan ikke se at Jesus taler til de som allerede er døde, han taler til levende mennesker og forklarer dem, at det ikke er den legemlige død eller den første død som er det alvorligste, men den åndelig død, den annen død, den død som inntrer der mennesket blir kastet i ildsjøen, den død er der ikke noen andre en Gud selv som rår over og kan utføre.

Da er vel mennesket totalt ødelagt.

Hei Kjell Bjørn

 

 

Liten misforstålelse kansje.? Hvem var det Jesus mente når Han sa at vi skulle frykte Han som kan ødlegge både sjel og legemet i helvete ?  Men om man går fortapt hvem skal man frykte da? For hvis man går fortapt i følge det du tror så er man jo død, og finnes ikke mer. Men hvorfor sier da Jesus dette frykt han som kan ødlegge sjel og legemet i helvete når den som er fortapt er død? han fines jo ikke mere i følge din tro. En død person som ikke finnes mere kan jo ikke frykte noen. Derfor mener jeg at Helvete er reelt.men ikke bare begrunn av det Jesus sa i dette verset. For den som går fortapt ender i helvete, Man dør fysisk, men ikke åndeligt og sjeleligt. Det er derfor vi må frykte Ham som kan drepe sjel og legemet i helvete for vår sjel er fremdeles like levende enten i helvete heller I himmelen i evigt tid.

 

Beklager Ragnhild at det blir litt fokus på dette.i din tråd

 

mvh

Rune 

Kommentar #131

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Liten misforstålelse kansje.? Hvem var det Jesus mente når Han sa at vi skulle frykte Han som kan ødlegge både sjel og legemet i

Hei Rune

 

Som jeg har prøvd og sagt er dette sagt til levende mennesker og Jesus svare dem med at en ikke trenge være redde for om et menneske tar livet av en i dette jorde liv, fordi de ikke kan ta livet av det liv jeg har i Jesus.

Men for et ugudelig menneske er det andreledes fordi der er Gud nødd til å forkaste dette menneske med både sjel og legeme i den evige døds ild.

 

Siden dette faller litt utenfor trådens tema så får det bli det siste for meg i denne omgang, hvis det ikke var noe spesielt jeg har unnlat og si.

 

Kommentar #132

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.

Som jeg har prøvd og sagt er dette sagt til levende mennesker og Jesus svare dem med at en ikke trenge være redde for om et menneske tar livet av en i dette jorde liv, fordi de ikke kan ta livet av det liv jeg har i Jesus.

Men for et ugudelig menneske er det andreledes fordi der er Gud nødd til å forkaste dette menneske med både sjel og legeme i den evige døds ild.

Siden dette faller litt utenfor trådens tema så får det bli det siste for meg i denne omgang, hvis det ikke var noe spesielt jeg har unnlat og si.

Hei Kjell Bjørn

 

Her er noe fra en tidligere tråd.

 

Her kunne ha vært anført flere klare sitat som viser at det er forskjell på legemet og sjelen, men la meg ta med et til av Jesus som ikke er til å misforstå, og som også har en sterk advarsel i seg. Matt.10:28: "Frykt ikke for dem som dreper legemet, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller for ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete!" Luk.12:4-5: "Men til dere, mine venner, sier jeg: Frykt ikke for dem som slår legemet i hjel og deretter ikke kan gjøre mer. Jeg skal vise dere hvem dere skal frykte: Frykt for ham som har makt til å slå i hjel og til deretter å kaste i helvete. Ja, sier jeg dere: Ham skal dere frykte."

Her formaner Jesus disiplene til ikke å frykte for mennesker som forfulgte og truet dem. De kunne bare slå legemet ihjel. Det legemlige liv kunne de ta fra dem ved sverdhugg eller dolkestikk eller på annen voldsom måte. Men sjelen kunne de ikke slå ihjel. Den fortsatte å leve når legemet var dødt. De skulle være mere redd for å synde mot Gud som har makt over både sjel og legeme. Det er ikke slutt med døden. Din sjel vil være til, selv når ditt legeme dør.

Hvor meningsløst vil det ikke være om man skulle følge det råd og lese "graven" alle steder hvor Bibelen sier "dødsriket".

 

legemet er dødt men sjelen lever videre. og spørsmålet mitt hvis vi var død. Både sjelen og legemet, og vi ikke fantes noe mer, hvordan kan et dødt mennesker frykte Gud da hvis det er død ?  for vi er jo bare fysisk død. Det er jo når vi våkner opp i dødsriket vi forstår hvor vi er. to rom er det i dødsriket, en for troende og en for ikke troende.  slik som den historien om den rike mannen forteller oss.

 

Vi kan da ikke tro at Josefs grav, hvor Jesu legeme ble lagt, var i Dødsriket, i jordens lavere deler, hvor Kristi sjel var i tre dager og tre netter? Skal vi
tro at Kristus, som jo er Gud, opphørte å leve hele den tid da han var fysisk død?

 Dersom sjelen er ubevisst i graven, hvordan kunne da Kristus ha forkynt mens han var død, og beseiret døden graven og dødsriket?

Som du forstår kunne man anført en uendelig lang liste som vil vise hvor urimelig det er å plassere uttrykket GRAVEN der hvor det står DØDSRIKET

 

mvh

rune

 

 

Kommentar #133

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Jesus sa jo, Faderen og jeg er ett!

Publisert nesten 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

tro at Kristus, som jo er Gud, opphørte å leve hele den tid da han var fysisk død?

Her er noen Bibelsitater som er grunnlaget for min tro på en levende sjel, uavhengig av kroppen som går til grunne i graven.

Rom 6:5 For er vi blitt forenet med ham ved en død som er lik hans død, så skal vi også bli det ved en oppstandelse som er lik hans oppstandelse.

Rom 6:8 Men døde vi med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham.


Fil 1:23 Jeg kjenner meg dratt til begge sider. Jeg har lyst til å bryte opp herfra og være med Kristus, for det er så mye, mye bedre. (Tenker han her på oppstandelsen? Da var det jo ingen vits i å bryte opp enda!)

Joh 17:21-24
21 at de alle må være ett, likesom du, Far, i meg, og jeg i deg – at også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg.
22 Og den herlighet som du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, likesom vi er ett, 23 jeg i dem og du i meg, for at de skal være fullkommet til ett, for at verden kan kjenne at du har utsendt meg og elsket dem, likesom du har elsket meg. 24 Far, jeg vil at de som du har gitt meg, skal være hos meg der jeg er, for at de skal se min herlighet, som du har gitt meg, fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt.

Kan noen som er ett med Kristus bli helt borte? Jeg tror ikke det når jeg leser disse versene.

Ellers lurer jeg veldig på hva Leif Gunnar og Kjell Bjørn tenker om bibelsitatene i #127

Mvh Ragnhild

Kommentar #134

Ingar Eriksen

4 innlegg  284 kommentarer

Takk!

Publisert nesten 9 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.

En hilsen til slutt: Kjære brødre og søstre!

1Tess 5:23 Må han, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bli bevart uskadd, så dere kan være uklanderlige når vår Herre Jesus Kristus kommer.

Jeg husker dere daglig i mine bønner :-)

Har vært uten nett i går og i dag og ser at kommentarene har strømmet inn i mailboksen. Jeg har ikke til hensikt å prøve å avslutte denne tråden, men vil bare benytte anledningen til å takke Ragnhild for en meget god og nyttig tråd over et tema som interesserer mange av oss.

Nå har siste del av denne debatten vært veldig opptatt av hva som venter på andre siden for den som ikke har tatt i mot Jesus som sin frelser i dette livet, med evig død eller et helvete med evig pine. Det ble litt mindre om hva som venter den som har tatt i mot Jesus som sin frelser. Men siden dette er et debattforum og ikke en prekestol får vi vel bare akseptere at det er mye "kjekkere" å diskutere helvetes pine fremfor Himmelens herlighet.

Tror ikke jeg vil delta videre på akkurat den debatten, men takker igjen Ragnhild for de ordene hun ga oss alle i sitatet over.

Gud velsigne dere alle!

Kommentar #135

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.

Her er noen Bibelsitater som er grunnlaget for min tro på en levende sjel, uavhengig av kroppen som går til grunne i graven.

 

 

Fork 3,19-20 For den lagnaden som menneskenes barn får, og den lagnaden som dyrene får, er en og samme lagnad for dem alle: Slik den ene dør, slik dør også den andre. Sannelig, de har alle en livsånde*. Mennesket har ingen forrang framfor dyret, for alt er tomhet.

20 Alle farer til ett sted; alle er kommet fra støvet, og alle vender tilbake til støvet.

 

Husk også at sjelen er det samme som liv, og at også dyrene har sjel/liv

Kommentar #136

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Kjell Bjørn.

Publisert nesten 9 år siden

Vi mennesker er vel noe mere enn dyr? Vi er skapt i Guds bilde, og det er jo ikke dyrene!

Grunnteksten, altså den greske, gjør forskjell på legeme, sjel og ånd.

Versene i Forkynneren sikter kun til kroppen. Forkynnerens ord kan vel ikke tilintetgjøre alt det Jesus har sagt? Hvis du leser de versene jeg siterte en gang til, og ser på henvisningene, så kan du vel ikke unngå å se at vi mennesker er i en særstilling i forhold til dyrene!

Det er vel ikke først ved oppstandelsen vi får del i Kristus? Når Jesus ber Far om at vi og Han skal være ett, tror jeg det er det en bønn etter Guds vilje!

Joh 17:20 Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg, 21 at de alle må være ett, likesom du, Far, i meg, og jeg i deg – at også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg.

Han er treet, vi er grenene! Vet troen på Ham er vi ett med Ham! Hans lemmer kan vel ikke bli tilintetgjort som et dyr?

2Kor 5:1 Vi vet jo at om det telt vi lever i på jorden blir brutt ned, så har vi en bygning som er av Gud, et hus som ikke er gjort med hender, evig i himmelen.

Mvh Ragnhild

 


 

 

 

 

Kommentar #137

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Takk til deg også!

Publisert nesten 9 år siden

Vekkelsesforkynnelsen (før og nå) bør absolutt omfatte himmelens herlighet! Og selv om dette er et debattforum, så finnes altså denne kategorien - "Misjon & evangelisering :-)

Jeg er glad for bredden i debatten. Det skulle jo ikke bare være en lang enetale fra meg!

Egentlig hadde jeg tenkt å avslutte mitt engasjement her, men fikk litt tid nå i kveld. De nærmeste dagene kan bli litt vanskeligere, men jeg skal i alle fall prøve å få lest alt.

Det ble jo mye mer respons enn jeg hadde tenkt.

Mvh Ragnhild

 

Kommentar #138

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Hvorfor var Jesus så opptatt av at vi også skulle vite om helvete hvis det var en død.

Fordi da er du fortapt.

Kommentar #139

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Fordi da er du fortapt

Kommentar #140

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Åpne døren for Jesus!

Publisert nesten 9 år siden

Jeg syntes det ble en trist knute på tråden. Uansett hvordan forkynnelsen er, bør en alltid ha med en innvitasjon :-) Her kommer den, fra Mesteren selv:

Åp 3:20 Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg.

Og så er det for evig vel med min sjel!

Kommentar #141

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Tyver og røvere...

Publisert nesten 9 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.

Uansett hvordan forkynnelsen er, bør en alltid ha med en innvitasjon :-) Her kommer den, fra Mesteren selv:

Åp 3:20 Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg.

Den er helt grei den Ragnhild! Jeg åpner alltid opp døren når det er noen som banker på for å se hvem det er og hva dem vil. ;-) Problemet med Jesus er at selv de som var sammen med ham, ikke kjente ham igjen. To av disiplene var på vei til en landsby som heter Emmaus og de snakket om alt det som var skjedd, og mens de snakket sammen og drøftet dette, kom Jesus selv og slo følge med dem. Men øynene deres ble hindret i å se, så de ikke kjente ham igjen. (Luk.24.13-16)

Så hvor vanskelig vil det ikke være for oss som aldri har sett eller kjent ham og slippe inn fremmede? Han sier jo selv at mange skal komme i hans navn og si ”Det er meg!” og ”Jeg er Messias” - Og de skal villede mange… ja… falske messiaser og falske profeter skal stå frem og gjøre store tegn og under, så at selv de utvalgte skulle føres vill om det var mulig…

Hvordan vil du kunne være sikker på at det er Jesus du virkelig slipper inn?

Det finnes også en dørvokter i porten (Joh.10.1-10) - Portvokteren åpner for ham og sauene når de hører stemmen hans. Han kaller sine egne sauer ved navn og fører dem ut. Og når han har fått ut alle sine, går han foran dem, og sauene følger ham, for de kjenner stemmen hans. Men en fremmed følger de ikke. De flykter fra ham fordi de ikke kjenner den fremmedes stemme.» Denne lignelsen fortalte Jesus, men de skjønte ikke hva han mente

Da sa Jesus: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Jeg er porten inn til sauene. Alle de som er kommet før meg, er tyver og røvere, men sauene har ikke hørt på dem. Jeg er porten. Den som går inn gjennom meg, skal bli frelst og fritt gå inn og ut og finne beite. Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.

Sånn er det, tar du sjansen til å slippe inn fremmede som kommer i forveien for Kristus?

 

 

 

 

 

 

Kommentar #142

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Kjell :-)

Publisert nesten 9 år siden
Viktig spørsmål du stiller. Du minner meg ikke så rent lite om den etiopiske hoffmann :-) Han studerte skriftene, men hadde ikke blitt kjent med Jesus. Han måtte få det forklart av en som hadde møtt Ham. Da kom Ånden til hjelp. Emmausvandrerene kjente Ham igjen da Han brøt brødet. Thomas da han fikk se naglemerkene. Ja, du kan jo selv lese hvordan de forskjellige fikk oppleve den oppstandne Jesus. Når jeg hører eller leser forkynnelse om Jesus, ser jeg etter om det stemmer med Jesu egne ord, og ordene til de som fikk misjonsoppdraget. Hvis du har som utgangspunkt at Ordet ikke er blitt kjød enda, trenger du en "Filip" til å undervise deg:-) mvh Ragnhild (på iPhone)
Kommentar #143

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Filip?

Publisert nesten 9 år siden

Hvis du har som utgangspunkt at Ordet ikke er blitt kjød enda, trenger du en "Filip" til å undervise deg:-)

************

He he... Jeg venter uansett til jeg hører en kjent stemme... til Herrens vei er ryddet og vreden har lagt seg! :-)

Luk.3.5-6: Hver dal skal fylles,
                 hvert fjell og hver haug skal senkes.
                 De krokete veier skal bli rette,
                 de steinete stier jevne.
          
   
              Og alle mennesker skal se Guds frelse.

Filip hadde samme problem som de to disiplene på vei til Emmaus, kanskje han var en av dem? Joh 14,9

Kommentar #144

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Før og etter er to forskjellige ting! Du må ikke henge deg opp i v 9 og bli der vet du:-) Filip hadde et før og et etter! Møtet med den oppstandne forandret både hans og de andres forståelse av det Jesus hadde sagt dem på forhånd. Også deres forståelse av de gamle profetiene. Hvordan har du tenkt å "kjenne stemmen" forresten? Mvh Ragnhild
Kommentar #145

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Før og etter

Publisert nesten 9 år siden

Før og etter er to forskjellige ting! Du må ikke henge deg opp i v 9 og bli der vet du:-) Filip hadde et før og et etter!

*************

Sitatfunksjonen furter! - Ja, jeg vet at der er et før og etter, og det er nettopp det ingen oppdager når de leser, den ene delen er jordisk, den andre delen er åndelig. Det åndelige er det samme som Guds ånd (Far i dette tilfellet) Jesus som viser seg for Filip her er i Far (Guds Ånd) 1 Kor 2,14 - og derfor kjenner heller ikke Filip eller noen av disiplene Jesus.

Samtidig er stykket om Filip her kontroversielt da Jesus spør Filip om dette, om han ikke kjenner ham. For alle disiplene har sett Jesus, og Jesus sier i dette verset (9) : Den som har sett meg, har sett Far. Hvordan kan du da si: ‘Vis oss Far’?  - Det er kontroversielt da Joh 1,18  sier at ingen har sett Gud, men den enbårne har sett Gud.

Dette kan ikke bety noe annet enn at disiplene er Jesus, (som har sett og kjenner Jesus) det kan nemlig ikke forklares på noen annen måte. :-)

Holdt på å glemme spørsmålet ditt, om hvordan jeg skal kunne gjenkjenne stemmen hans, og det er på sikrest mulig måte, der finnes bare en som kan vekke opp døde; Joh 5,28

Kommentar #146

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

der finnes bare en som kan vekke opp døde

Ja, det er bare en som kan vekke opp døde!

Men dine tolkninger ellers av det som står i Bibelen skiller seg så vesentlig fra kristen forkynnelse, at jeg finner det lite fruktbart å argumentere med deg i denne tråden :-) For meg ser det ut som du er svært kjent med det som står skrevet, men som med den etiopiske hoffmann...:-)

Disiplene, og de som ved deres ord kommer til tro på Jesus, er ett med ham i den forståelse Jesus selv legger i det. Nemlig, "Jeg er vintreet, dere er grenene".

Jeg tror også at det er slik at vi bør bli kjent med Hans stemme nå mens vi lever, og ikke vente til "den siste basun." Det er nå vi har nådetid og blir stilt på valg, om vi vil følge Ham. Det er mens vi lever vi har mulighet til å bli podet inn på stammen - (som er et annet bilde på enheten med Kristus) ...men du tolker vel dette også på et annet vis.

Jeg ønsker deg alt godt, noe som betyr at jeg ønsker at du skal bli kjent med Ham slik som jeg er! Ikke glem å åpne døren hvis Han banker på da :-)

Mvh Ragnhild. 

 

Kommentar #147

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Takk for det

Publisert nesten 9 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.

jeg ønsker at du skal bli kjent med Ham slik som jeg er! Ikke glem å åpne døren hvis

og det samme til deg! Som sagt jeg åpner alltids døren når noen banker på! :-) Kristi kropp er beskrevet slik i 1.Kor.12.27-30: I kirken har Gud for det første satt noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, deretter mektige gjerninger, deretter nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å lede og til ulike slag tungetale.29 Er vel alle apostler? Er alle profeter? Er alle lærere? Gjør vel alle under?30 Har alle nådegaver til å helbrede? Taler alle i tunger? Kan alle tyde tungetale?31 Men vær ivrige etter å få de største nådegavene!
Jeg tror kjenner ham meget godt av den omtalen skriften gir ham, fra begynnelsen til enden...

Ha det godt og takk for omtale! :-)

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere