Ragnhild Kimo

8

Vekkelse, før og nå.

Vekkelse kan være så mangt. Noen prøver å vekke oss opp fra kristenlivets ”overtroiske sfærer”. Noen ønsker å vekke oss opp fra egenrettferdighetens søvn. Andre ønsker å vekke noen opp fra et liv borte fra Gud. Det er de to siste jeg tenker på.

Publisert: 27. sep 2012

I en tråd ble det nevnt svovelpredikanter som på femti- og sekstitallet ”raljerte og huserte”. Det fikk meg til å tenke på mine egne og min families møte med bedehusmiljø og husmøter på den tiden.

Mine foreldre ble omvendt, altså bekjennende kristne, i midten av 40-tallet. Av det de fortalte forsto jeg at det hadde vært noe å vende seg bort fra, og noe nytt som fikk betydning for resten av livet. Mine foreldres bønner og vitnesbyrd skapte tro hos meg.

Men hvordan var forkynnelsen egentlig på den tiden? Eller hvis vi går tilbake til slutten på 1800-tallet da det også var store vekkelser over landet? Hvordan var forkynnelsen da?

Mange som er med i misjonsarbeid, søndagsskole og annet barne- og ungdomsarbeid, menighetsråd og annet kristent arbeid er slike som ble troende på 50 tallet, og deres etterkommere.

Jeg husker ingen svovelpredikanter, men det var alltid snakk om både synd, nåde og omvendelse. Ikke alle predikanter var like flinke til å formidle budskapet, eller kanskje var det jeg som bare tok til meg det som jeg følte hadde med meg å gjøre? Jeg vet i alle fall at jeg sorterte litt, og tenkte at ”det er vel noen som behøver å høre dette også”. 

Jeg slet en del med det jeg følte var et krav om omvendelse, en bestemt dag, et bestemt bibelsted som løste meg osv. Mange vitnet om det, og jeg følte meg ofte som den sjalu sønnen som var heime. Måtte jeg virkelig ut å leve et syndig liv, vende om, og komme tilbake for å bli regnet med?

Det var en trøst at den sønnen som var hos Far ikke ble jaget heimefra, men ble ønsket velkommen inn til festen. Altså behøvde jeg den forkynnelsen som gikk ut på å leve i nært fellesskap med min Herre og Frelser, og avstå fra slikt som førte meg bort.

Mitt valg ble altså å holde meg heime og glede meg over de som stadig vendte heim. Det gjør jeg fortsatt, men lurer på hva som skal til i dag.

Hvilken forkynnelse skal til for at mennesker skal ”komme til seg selv”, vende om, og gå heimover til Far?

Kommentar #51

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Jesus rev ned skillet :-)

Publisert nesten 9 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.

Men så finnes det en til grøft, der alt er bare "elendighet" og hvor man aldri blir bra nok. Jeg tror ikke på det heller. Jeg mener evangeliet dreier seg om at vi når ikke opp. Derfor mener jeg det blir feil å si at "synden hindrer

Synden satte et skille mellom oss mennesker og Gud, men Jesus rev ned den skilleveggen da Han rettferdiggjorde oss. Straffen lå på Ham for at vi skulle ha fred. Han bar våre synder på korset!

I troen blir vi altså rettferdiggjort, og helt fullkommen i Guds øyne! Men ikke for at vi deretter skal leve et liv i strid med Guds gode vilje for oss. Det står: Bær da frukt som er omvendelsen verdig! Det står også: Vet dere ikke at deres legemer er et tempel for Den Hellige Ånd som er i dere, og som dere har fått av Gud?

Jeg tror at den som har sett sin synd og fått tatt i mot tilgivelse og evig liv virkelig ønsker å leve nær Jesus og bli ham lik. Det betyr ikke at vi alltid klarer det. Derfor skal vi også huske at det står at det ikke er noen fordømmelse i den som er i Kristus! Det gjelder altså å leve nær ham med hele seg, tror jeg :-)

Mvh Ragnhild


 

Kommentar #52

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

I dag er det så mange tilbud....

Publisert nesten 9 år siden
Lilli Spæren. Gå til den siterte teksten.

I tidligere tider oppsøkte faktisk folk kirke og bedehus.

Kirke og bedehus blir valgt bort, men de som enda går der skal også holdes våkne og utrustes til tjeneste. For meg er Bedehuset en "rasteplass" sammen med andre troende :-)

Jeg er enig med deg i at vi må vitne der folk er. På jobb, skole og i venneflokk.

Og for eksempel på nettet :-)

Da er det selvfølgelig ikke så enkelt å se forsamlingen an. Noen trenger å vekkes, andre trenger næring, noen trenger trøst mens andre har bruk for førstehjelp og sårbehandling.

Derfor må all forkynnelse være ballansert, slik også Bibelen er. I Guds ord finner vi både tukt og trøst!

Hele Guds råd til frelse sa min bestefar!

Mvh Ragnhild

Kommentar #53

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Det er viktig å se hele sammenhengen i Guds ord. Bibelen taler om to endestasjoner. Du tror at sjelen dør for den som ikke tror er dette riktig forstått Tor ? Hvorfor tror du det ?

Hei Rune

Hva er helvete og hva gjør den med et menneske?

 

Hvis en skal gå ut fra det Jesus mener om dette ordet helvete så er det en bossplass ut forbi Jerusalem som brant opp båsen.

Da så Jesus sammenligner det mennesket som ikke tror på han, hvordan det kommer til å gå med dem så bruker han denne båsplassen som et eksempel på deres endelig.

Men jeg kan ikke se at denne båsplassen ut forbi Jerusalem at mennesket der låg og pintes, og heller ikke at de ligge og pinse i denne ilden den dag i dag der?

Jeg kan ikke se at ikke det som har med ilden ikke er en total ødeleggelse av alt det som er av det onde.

Kommentar #54

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

[Merknad: Noen påpeker at ordet evig ikke alltid betyr det samme som vi forbinder med evig, men at det betyr en svært lang tid. Men når det gjelder en ildsjø ville vel heller ikke en svært lang tid virke fristende for de som står imot evangeliet?]

Det er ganske riktig og du vet sikkert at ordet "aiona" som regel betyr lang tid lange tider.

Ser du da på alle de plassene der dette ordet er oversatt med evig tid, så er de ikke få som slett ikke er riktige, men skulle været oversatt med lang tid.

Kommentar #55

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

To veier...to mål.

Publisert nesten 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Det er viktig å se hele sammenhengen i Guds ord. Bibelen taler om to endestasjoner.

Det ser ut som alle er enige om at fortapelsen er en realitet. Jeg siterte Joh.3.16 tidligere. Det viser jo tydelig hvorfor Jesus kom: For at vi ikke skal fortapes, men ha evig liv! Dette er altså en del av sann forkynnelse.

Jeg ser at det er forskjellige meninger om hvordan denne fortapelsen vil arte seg. Utmalingen av fortapelsens gru er dog ikke hovedsaken i kristen forkynnelse. Men vi skal ikke fjerne noe av det som står skrevet, men forkynne slik Jesus og apostlene forkynte!

Både evangeliene, Ap.gj, brevene fra Paulus og de andre er gode lærebøker i så måte. En sunn, sann forkynnelse som legger vekt på Guds kjærlighet til oss, men som ikke legger skjul på hva frelsen innebærer.

Det er trist hvis vekkelsesforkynnelsen bare blir en debatt om tilværelsen i helvetet :-(

Mvh Ragnhild

 

 

Kommentar #56

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Det er viktig å se hele sammenhengen i Guds ord. Bibelen taler om to endestasjoner. Du tror at sjelen dør for den som ikke tror er dette riktig forstått Tor ? Hvorfor tror du det ?

Dette har vi diskutert før, men du evner ikke å forstå.

Første gang vi støter på ordet «sjel» i Bibelen er i 1. Mos. 2,7, hvor det står: #Og Gud Herren dannet mennesket av jordens muld og blåste livets ånde i hans nese; og mennesket blev til en levende sjel.# Står det at mennesket fikk en sjel eller står det at mennesket ble en sjel?

Og jo, helvete eksisterer, men ikke i den form paven har gitt det hvor det er en evig pine for de som havner der. 

Og til slutt. Jeg skulle ønske at du leste gjennom dine egne innlegg og kommentarer og gjorde nøyaktig hva du ber alle andre om å gjøre.

 

Kommentar #57

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.

Hva er helvete og hva gjør den med et menneske?

Hvis en skal gå ut fra det Jesus mener om dette ordet helvete så er det en bossplass ut forbi Jerusalem som brant opp båsen.

Da så Jesus sammenligner det mennesket som ikke tror på han, hvordan det kommer til å gå med dem så bruker han denne båsplassen som et eksempel på deres endelig.

Men jeg kan ikke se at denne båsplassen ut forbi Jerusalem at mennesket der låg og pintes, og heller ikke at de ligge og pinse i denne ilden den dag i dag der?

Jeg kan ikke se at ikke det som har med ilden ikke er en total ødeleggelse av alt det som er av det onde.

Hei Kjell bjørn

 

 

 

Helvete er det som er beskrevet i bibelen for den fortapte sjel og for den syndige sjel. Helvete er en en plass med evig pine og evig ild. Jeg ser jo Kjell bjørn at vi to har forskjellige forståelde på dette, men helvete. vi kommer vel ike lengere noen av oss må gud hjelpe oss slik at dens sannhet blir levende gjort for våre hjerte kjelL Bjørn.

 

 

MVH

Rune

Kommentar #58

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.

Det ser ut som alle er enige om at fortapelsen er en realitet. Jeg siterte Joh.3.16 tidligere. Det viser jo tydelig hvorfor Jesus kom: For at vi ikke skal fortapes, men ha evig liv! Dette er altså en del av sann forkynnelse.

Jeg ser at det er forskjellige meninger om hvordan denne fortapelsen vil arte seg. Utmalingen av fortapelsens gru

Hei Ragnhild

 

 

Det er riktig det, forkynnelsen om helvete er ikke vårt mål, vårt mål er å vinne sjeler for Guds rike, evangeliet slik som paulus Peter Johannes og Jesus forkynte må ligge dypt forankret i vårt hjerte slik at vi kan spre det glade budskapet, og for et fantastisk tilbud vi har fått en frelse fra vår synd og en evighet med Herren. men alle trenger å høre hele evangeliet men hovedbudskapet er frelsen og tilgivelen i blodet kraft til det nye liv:):)

 

MVH

Rune

Kommentar #59

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Helvete er det som er beskrevet i bibelen for den fortapte sjel og for

Ja, og bibelen ble jo orginalt skrevet på Norsk, så alt som står der er jo 100% riktig. 

Det er da ikke så nøye tydligvis med den kontekst, og de utrykk som ble brukt og som senere ble oversatt til gresk. :-) Ikke ta fra oss den evige pinen hvertfall, hva skal vi da true med? 

Kommentar #60

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Hei Tor

Du ser det selv vil se. Loven holder deg bundet. Vi to har forskjelig forståelse på mange ting i Bibelen. Må den Hellige Ånd veilede oss i Gud visdom. Så våre hjerter kan være motagelig for sann lære. Vi er begge overbevist om det vi formidler er rett lære. Det har aldri vært mening å fordømme noen med mine svar og mine innlegg er myntet på de som sover. Og jeg kan ikke vite hvem som sover uten at de selv avsløre seg selv med sine svar. Jeg er ikke syndefri og jeg har ingen ting å skryte av For nåden er mitt håp som bærer meg igjennom hele løpet tol frelsens dag er fullkommen)

Ha en fin dag Tor

Mvj

Rune

Kommentar #61

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Hei Asnjørn 

 vi to kan ikke overbevise verandre. Bare den Hellige Ånd lan røre ved hjertes dyp

 må vi begge ha et åpent sinn til sannheten

mvh

rune

Kommentar #62

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Avsporinger

Publisert nesten 9 år siden

Prøv å hold deres til trådens tema, som er "vekkelse før og nå".

Skjønner ikke hvorfor noen absolutt skal ødelegge tråder med dette bablet om helvete, pine og om en brenner opp eller ikke. Start heller en ny tråd, dere som er så opptatt av disse tingene.

Kommentar #63

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Enig om det viktigste?

Publisert nesten 9 år siden

At Jesus kom for å frelse syndere fra fortapelse til evig liv.

Når jeg en dag står for Guds domstol tror jeg ikke det blir spørsmål om jeg hadde rett syn og forståelse av fortapelsen og helvetet. Da er det klesdrakten det kommer an på.

Jeg har tidligere nevnt dette med rett ballanse i forkynnelsen. Dere som har Databibelen kan fort finne ut hva som er nevnt flest ganger av Guds rike, himmel, helvete, fortapelse, frelse, evig liv, nåde, rettferdiggjort.

Jeg håper denne tråden ikke bare blir en debatt om tilværelsen i helvetet, og jeg håper at ingen av oss noen gang får svar på akkurat det spørsmålet.

Jeg skal i alle fall ikke spørre Jesus om det når jeg kommer til himmelen :-) 

Men jeg er glad for at mange har tanker om rett forkynnelse!

Mvh Ragnhild

Kommentar #64

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Hei Gunnar

Blir lirt ivrig) men de fleste av oss har begått den synden)) Men det er ikke så langt unna trådens opprinnelse For på 50 tallet var radikale kristne forkynnelse i omvendelse fra synden heller så var ma fortapt forvist til helvete. Mens i dag er man mere forsiktige i bruken av dom og helvete, Så vi er ikke lant unna trådens tema. Men jeg ser at flere og flere radikale kristne i verden begynner å være mer direkteom evageliets hele sannhet.Og tror jeg er viktig. ikke som skremsel men for å advare slik Jesus gjorde. Våk omvend dere og synd ikke mer slik at ikke verre ting skal skje dere. Så advarslene lå tykkt uttpå forkynnelsen.

Beklager Ragnhild at vi havnet litt utenor tema

Mvh

Rune

Kommentar #65

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.

Prøv å hold deres til trådens tema, som er "vekkelse før og nå".

Skjønner ikke hvorfor noen absolutt skal ødelegge tråder med dette bablet om helvete, pine og om en brenner opp eller ikke. Start heller en ny tråd, dere som er så opptatt av disse tingene.

Dette med evig pine høre så ganske utrykkelig med, når en skal mene noe om dette som har med "vekkelse før og nå"!

Kommentar #66

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.

Dette med evig pine høre så ganske utrykkelig med, når en skal mene noe om dette som har med "vekkelse før og nå"!

Ikke om den uslukkelig ild, som brenner evig, eller ikke, som du tydligvis er svært opptatt av.

Kommentar #67

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Såkorn

Publisert nesten 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Såkornet er et godt eksempel på mennesker som motar ordet men bare et

Kan det tenkes at det at noen mennesker har "steingrunn", slik at man ikke "tar i mot ordet" kan skyldes en feil forkynnelse, i form av fordømmelse, "ekskludering", trusler om evig pine osv?

Jeg synes det er rart å se hvor likegyldig mange kristne ser ut til å være overfor tilbakemeldinger i form av at "formidleren" er fordømmende. Det er utrolig mange, inkludert meg selv, som tar avstand fra mye av den kristne tro, nettopp fordi at folk har en tendens til å "dømme" før tiden.

Jeg vil tro at de "største" synderne er de som stiller seg mellom mennesker og gud og gjør det vanskeligere, om ikke umulig å nå opp.

(Forresten så kan jeg alle klisjèene. "Nåden" er bra, men dersom man snakker om nåde og tror på nåde, bør det også prege ens "tilnærming" både til gud og andre mennesker. Slik jeg ser det.)

Kommentar #68

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.

Ikke om den uslukkelig ild, som brenner evig, eller ikke, som du tydligvis er svært opptatt av.

Husk at det lære i kristen Norge om en evig pine de et menneske skal pines og plages i all evighet, tror du dette, så må det også være viktig for deg og fortelle dine medmennesker dette, kan du da tenke deg at et menneske skal pinnes natt og dag i en brennende ild, vet ikke om du har brent deg noen gang og virkelig kjent den smerten som dette gir.

Kommentar #69

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Hei Anne

Hvis du har sett det jeg har skrevet,Så har jeg ofte skrevet at de må selv ta ansvar å sjekke om dette stemme i forhold til Guds ord. For det finnes ingen unskyldninger når dommen står fo døren. Og Såkornet er den lignelsen Jesus kom med. Og det er fordi menneskene ikke vil følge Jesus For når man møter motstand så er det mange som faller i fr fordi de ikke plantet i sannheten.

Mvh

Rune

Kommentar #70

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.

Husk at det lære i kristen Norge om en evig pine de et menneske skal pines og plages i all evighet, tror du dette, så må det også være viktig for deg og fortelle dine medmennesker dette, kan du da tenke deg at et menneske skal pinnes natt og dag i en brennende ild, vet ikke om du har brent deg noen gang og virkelig kjent den smerten som dette gir.

Her viser du klart og tydlig din avsporing fra trådens tema. Personer som holder på slik som du gjør tilhører enten Adventistene eller Jehovas vitner. Du har kastet ut agnet, men jeg biter ikke på.

Kommentar #71

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Hei Anne

Hvis du har sett det jeg har skrevet,Så har jeg ofte skrevet at de må selv ta ansvar å sjekke om dette stemme i forhold til Guds ord. For det finnes ingen unskyldninger når dommen står fo døren. Og Såkornet er den lignelsen Jesus kom med. Og det er fordi menneskene ikke vil følge Jesus For når man møter motstand så er det mange som faller i fr fordi de ikke plantet i sannheten.

Mvh

Rune

Kommentar #72

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Takk til deg!

Publisert nesten 9 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.

Prøv å hold deres til trådens tema, som er "vekkelse før og nå".

Slik jeg husker vekkelsesforkynnelsen fra min barndom og ungdom handlet det også om kristen livsførsel. Altså hva det innebærer å følge Jesus.

Det var forskjellige meninger om det da som nå, men predikantene var ikke redde for å si fra :-)

Synd kunne være alt fra å spille fiolin til at jenter gikk med langbukser med glidelås foran. Noen mente det var galt å gå med håret langt og løst, andre at det var galt å ta permanent. Noen advarte mot kino og teater, mens andre plasserte satan i trommer og andre musikkinstrumenter.

Noe av dette finner vi igjen i dag også. Det blir feil fokus.

Jeg mener at vi i slike "små ting" må finne ut hva Bibelen lærer oss, og ikke la smaken til den enkelte være avgjørende. Magefølelsen kan føre oss på avveier...hvis vi ikke er særdeles bra i magen!

Selv lærte jeg mest av de som brukte Bibelen mye i forkynnelsen. Det tror jeg er nødvendig i dag også.

Det er ikke populært å nevne synd, men Jesus var tross alt ofret for vår synd. Det offer hadde vært helt unødvendig hvis det var frelse i å "gjøre så godt en kan".

Det offer var også helt unødvendig hvis Jesus kun var en som viste oss rett vei, eller en som oppfylte loven selv. Han var ikke bare et stort ideal til etterfølgelse. Forsoning og rettferdiggjørelse hører også med.

Mvh Ragnhild

 

 

 

 

 

Kommentar #73

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Hvis du har sett det jeg har skrevet,Så har jeg ofte skrevet at de må selv ta ansvar å sjekke om dette stemme i forhold til Guds ord

Det var ikke først og fremst rettet mot deg. Jeg har bare merket meg at det er mange her som har nettopp det "ankepunktet" mot kristne og den kristne tro, at de har blitt "truet med evig pine". Da mener jeg at man "stenger av" og det med god grunn.

Men det er bare mine tanker/observasjoner.

Kommentar #74

Ingar Eriksen

4 innlegg  284 kommentarer

Evangeliets hele sannhet

Publisert nesten 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Men jeg ser at flere og flere radikale kristne i verden begynner å være mer direkteom evageliets hele sannhet.Og tror jeg er viktig

Jeg har ikke alltid gitt full kreditt til Rune sine innlegg og kommentarer på VD, men i de siterte linjene ovenfor har han min fulle støtte.

Jeg har i noen kommentarer på andre tråder stadig kommet tilbake til Jesu egne ord i Den lille Bibel som vi aller kjenner fra Joh. 3, 16. Selv mener jeg at Den lille Bibel ikke kun består av v. 16, men inkluderer v. 16-18. Da ser vi at det står der alt sammen: Guds kjærlighet - Guds Sønn - troen - evig liv - frelse - dom - fortapelse. Ser vi i siste vers av "Den fullstendige lille Bibel" finner vi i v. 18:

Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn.

Første punkt i verset er evangeliet, siste punkt i verset er konsekvensen av å forkaste evangeliet. Når hele evangeliet forkynnes vil DHÅ tale til hjertene og overbevise om synd og dom, jfr. Jesu egne ord i Joh. 16, 8 som beskriver Talsmannen (DHÅ): Og når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise den hva synd er, hva rettferdighet er, og hva dom er.

Vi kan prøve å skremme folk til omvendelse med helvete og evig pine, men det er DHÅ`s gjerning når hele evangeliet forkynnes som skaper syndenød og kall til omvendelse. Slik har det alltid vært og slik vil det fortsatt bli, mennesker kan ikke overbevises eller skremmes til Gud, de kommer som et resultat av et kall til omvendelse. Men det kreves en viljeshandling fra den som har blitt kalt - dette bør helles ikke unntas fra forkynnelsen!

Kommentar #75

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Nåde

Publisert nesten 9 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.

Slik jeg husker vekkelsesforkynnelsen fra min barndom og ungdom handlet det også om kristen livsførsel. Altså hva det innebærer å følge Jesus.

Det var forskjellige meninger om det da som nå, men predikantene var ikke redde for å si fra :-)

Synd kunne være alt fra å spille fiolin til at jenter gikk med langbukser med glidelås foran. Noen mente det var galt å gå med håret langt og løst, andre at det var galt å ta permanent. Noen advarte mot kino og teater, mens andre plasserte satan i trommer og andre musikkinstrumenter.

Noe av dette finner vi igjen i dag også. Det blir feil fokus.

Jeg mener at vi i slike

Ja, det har skjedd mye merkverdigheter i dette landet innfor kristenheten, glad mye av dette er borte i dag.

Denne forkynnelsen av nåde som er så populært i dag, men uten forkynnelse av hva man er benådet fra, bærer det galt av sted. Hvis forkynnelsen handler om at du skal få fred, glede, gull og grønne skoger bare du tar imot Jesus, så kommer disse til å bli skuffet. Hvis de ufrelste sitter igjen med et inntrykk av hvilke fordeler de kan få ved å ta imot Jesus, så har predikanten holdt en dårlig preken. For når disse ikke får denne fremgangen, så føler de seg lurt. Dermed så vil de ikke tro lenger. Noen blir bitre motstandere av alt som heter kristendom.Om en derimot forkynner evangeliet med synd, omvendelse, rettferdighet og dom, så vil tilhørene bli satt på valg. De vet da hva det dreier seg om. De vet hva de går til. Og her finnes det to typer. De som tar imot budskapet, og de som ikke vil ta imot.

Dette er det klassiske budskapet som er blitt forkynt opp gjennom århundrene av menn som, John Wesley, D.L.Moody, Charles Spurgeon, Læstadius, Charles Finney m.fl, disse var svært effektive sjelevinnere, tilsammen vant de millioner. Dette budskapet er evig, det fungere like godt i dag.

Kommentar #76

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Hvordan forkynne uten resultater?

Publisert nesten 9 år siden

Kilde:Charles G. Finney (1792 - 1875)

1. La det overordnede motivet for forkynnelsen være din egen popularitet. Da vil forkynnelsen tilpasse seg ditt formål, og ikke det å vinne sjeler for Kristus.

2. Unngå å forkynne ting som vekker anstøt hos de kjødelig sinnede, i fall de skulle si til deg, som til Kristus: “Dette er harde ord - hvem kan høre dem”

3. Slå aldri fast spesifikke punkter, og ikke si noe som forstyrrer samvittigheten til tilhørerne, så de ikke kommer i syndenød.

4. Unngå alle illustrasjoner, gjentagelser og uthevning av setninger, som kan føre til at lytterne husker det du taler om.

5. Unngå glød og ærlighet, så du ikke gir inntrykk av at du virkelig tror på det du taler om.

6. Henvend deg til følelsene, ikke samvittigheten, til tilhørerne.

7. Vær forsiktig når du vitner - så du ikke forteller om egne opplevelser av Guds kraft i evangeliet, og på den måten leder an til syndenød hos de som lytter på det du sier, fordi de skjønner at du har noe de ikke har.

8. Vekk ikke vonde minner ved å minne tilhørerne om deres synder.

9. Ta avstand fra synden generelt, men nevn for all del ikke de spesifikke syndene som Gud minner deg om at finns i menigheten.

10. Gjør alt for å unngå inntrykket av at Gud byr dine tilhørere å bøye seg for sannheten.

11. La dem ikke tro at du forventer at de gir seg over til Jesus, der og da. La dem leve i troen på at det ikke er viktig å omvende seg i dag.

12. Utdyp hvor vanskelig det er å adlyde Herren, og la det gå klart fram at de må vente på at Gud skal endre deres personlighet.

13. Tal frelse ved nåden alene, men overse det faktum at syndere er fortapte. Slik forstår de ikke hva du mener med “nåde”, og heller ikke at de trenger det.

14. Tal evangeliet som “medisin”, men unngå å fortelle om syndens fatale sykdom.

15. Unngå å tale om Guds lovs fylde av Den Hellige Ånd (som virker syndenød), så syndere slipper å se seg selv som skyldige under den kommende vrede.

16. Ikke appeller til frykten for dom. La heller det inntrykket vare ved at de ikke har noe å frykte.

17. Forkynn Kristus som en uendelig vennligsinnet Herre, men unngå bitende antydninger som får synderne og hyklerne til å føle seg fordømt, og skjelve for dommen.

18. Vedkjenn, enten åpent eller tilfeldig at alle mennesker er “gode på bunnen”, så ikke synderne forstår at det som må til er en radikal omvendelse fra synd til hellig levnet.

19. Si så lite som mulig om helvete, at folket tror at du er overbevist om at det ikke fins.

20. Gi intrykk av at hvis Gud er like godhjertet som du er, kan han ikke kaste noen i helvete.

21. Henvis aldri til selv fornektelse, eller “å ta opp korset”, eller, ” å la seg korsfeste med Kristus”, så du ikke fører til at noen av kirkegjengerne omvender seg.

22. Refs ikke de verdslige tilbøyelighetene i kirken, slik at du sårer dem følelsesmessig og får noen av dem til å vende seg til Gud.

23. Refs ikke mote kulturen, så du ikke dømmer noen av de forfengelige og verdsliggjorte medlemmene i menigheten.

24. Gå inn for flere sosiale samvær, og delta selv.

25. Gå inn for å bli populær i alle lag av menigheten.

26. Gjør hva du kan for at tilhørerne er fornøyde med seg selv, og deg, og vær forsiktig så du ikke sårer følelsene til noen.

27. Mest av alt bør du unngå å preke til dem som er tilstede. Tal om syndere, men ikke til dem! Si “de”, man”, “dem”, “en”, istede for “deg”, og “meg”. På denne måten unngår du at noen tar budskapet alvorlig, og anvender det på sitt eget liv.

Kommentar #77

Ingar Eriksen

4 innlegg  284 kommentarer

Kopiert Gunnar Lund

Publisert nesten 9 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.

Så finnes det de som kommer til Jesus fordi de har kommet i syndenød. De har blitt overbevist av Ånden i sitt indre at de er syndere som er på feil til fortapelsen. De tar imot Jesus fordi de vet at han er deres eneste redning. De tar imot Jesus for å bli rettferdig. De har fått høre et evangelium om at Jesus døde for våre synder for å fri oss fra den kommende dom.

Denne type troende holder ut motstand i dette livet. Og de faller ikke ifra. Jeg tror at det er denne type undervisning som gir gode resultater på lang sikt

Hei Gunnar!

Ser at jeg i min kommentar #74 nærmest har kopiert et avsnitt fra din tidligere kommentar #15 uten å referere til deg. Det beklager jeg, jeg hadde faktisk oversett at du var så tydelig...

Men siden jeg skrev tilnærmet det samme som deg lurer jeg på om vi muligens har gått i samme "skole", eller i alle fall hatt samme "lærebok" :-)

Synes forøvrig de ironiske punktene fra C. G. Finney som levde for 200 år siden var veldig treffende og relevante også for folk i dag. I dag er det moderne mennesket svært opptatt av humanismen. Grunnlaget for den finnes C. G. Finney`s punkt under:

18. Vedkjenn, enten åpent eller tilfeldig at alle mennesker er “gode på bunnen”, så ikke synderne forstår at det som må til er en radikal omvendelse fra synd til hellig levnet.

Kommentar #78

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Ingar Eriksen. Gå til den siterte teksten.

Hei Gunnar!

Ser at jeg i min kommentar #74 nærmest har

Det er helt i orden, Ingar, det gjør ingenting.

Kanskje har vi gått i samme skole eller iallefall hatt samme lærebok, hvem vet.

Fint iallefall at vi har tro på den samme forkynnelsen.

Kommentar #79

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Nei, jeg er ikke i tvil

Publisert nesten 9 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.

Jeg ser at det er forskjellige meninger om hvordan denne fortapelsen vil arte seg.

Når vi snakker om fortapelse som alt annet har vi lett for å drømme oss bort, hjerneaktiviteten øker og pønsker ut hva det kan være, og kreativiteten er stor, og det kommer mange forslag ettersom det er ulikt tankemønster og oppfinnsomhet hos de enkelte. Noe så enkelt som å se etter hva Gud mener om dette selv, er det ingen som bryr seg om, men det er nå en gang slik at bibeltekstene snakker om fortapelsens sønn når det er snakk om fortapelse, dette finner du i 2.Tess.2.2 eller 3 tror jeg ;-)

Joh.17.12 Da jeg var hos dem (i den tiden fortapelsen skulle komme i, se 2. Tess.2.2) bevarte jeg dem i ditt navn, det navnet du har gitt meg. Jeg passet på dem, og ingen av dem gikk fortapt unntatt fortapelsens sønn, så skriften skulle bli oppfylt. 

Kommentar #80

Torhild Pettersen

1 innlegg  191 kommentarer

Forkynnelse før og nå.

Publisert nesten 9 år siden

Meget god tråd med gode spørmål og svar som jeg har lest med interesse,

Jeg må begrense skriving og lesning p.gr.a. synet mitt som har store begrensninger, men det som var så rart i dag var at da jeg leste litt i min Bibel falt det ut en lapp som jeg har fått av en trosbror og på denne sto det:

 

" Hva er forskjellen på dagens forkynnelse og god gammel vekkelsesforkynnelse ?

Jo , etter dagens forkynnelse blir tilhørerne sittende igjen med noe de skal gjøre , noe de skal motta eller noe de skal være.

Under den gamle vekkelsesforkynnelse , derimot gikk tilhørererne " fortapt " og mistet enhver tro på at de kunne bli frelst. --- Så fikk de se seg selv frelst i Kristus------ og så var de FRI . "

Det var rart at denne lille lappen skulle ramle ned foran føttene mine akkurat i dag--- det er så man mer enn aner og forstår at Gud har en finger med i Livet vårt på alle plan uansett hvor smått det måtte virke for andre.

Uansett så takker jeg for en god debatt som blir holdt på et repekfult nivå , på tross av meningsmotsettninger og ulike ståsteder.

Guds velsignelse til dere alle , i Jesu navn.

Med vennlig hilsen : Torhild

Kommentar #81

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Ingar Eriksen. Gå til den siterte teksten.

Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn.

Første punkt i verset er evangeliet, siste punkt i verset er konsekvensen av å forkaste evangeliet. Når hele evangeliet forkynnes vil DHÅ tale til hjertene og overbevise om synd og dom, jfr. Jesu egne ord i Joh. 16, 8

Hei Ingar

 

 

Kloke ord. Det er det sentrale at den Hellige ånd overbevise om synden i hjertet. Først høre man forkynnelsen og om hjertet blir grepet så må man ta det første steget  selv. Slik som du sier en viljehandling må til, Noen har en åndskamp, og da river det og sliter til kampen er over og man omvender seg og begynner å tro. heller man ignonere kallett. Jeg har i de senere tid begynt å forstå den viktige delen av å la den Hellige Ånd jobbe i andres hjerter, og vi som er formidlere av ordet. Det minner meg om disiplenne som gikk to og to, og de plassene de ikke tok i mot budskapet så ristet de av seg støvet og gikk videre. Hjertet var hardt og evangeliet fikk ikke plass i deres hjerter. Det var ikke disiplene som skulle overbevise menneskene MEN DEN HELLIGE Ånd, Derfor viste disiplene at det ikke var mer å gjøre for denne byen. Er det slik i dag at man forkynner, og hvis man ikke vil høre så går man videre? Tror at mange går i litt for store sko og er litt standheftige og stae og vil gjerne overbevise andre , og jeg må vel ærlilg innrømme at jeg selv har vert litt ivrig noen ganger. Men har i den senere tid forstått at arbeidet ligger på et høyere plan en jeg kan forstå. Man må slippe den Hellige Ånd til slik AT FÅR GJORT JOBBEN SIN.

Jeg ser i dag så har menighetene rundt omkring oppsatt program fra A til Å OG jeg tenker hvor er det plass til den Hellige ånd i det programmet ?  Er vi for opptatt av hvor fint og flott det må se ut på møtet, Er vi redde for å dumme oss ut. jeg bare lurer

 

MVH

Rune

Kommentar #82

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Hei Thorild

 

Jeg smiler med meg selv, Det er sant det som sto på lappen du leste, i dag er forkynnelesen omkring i europa for lite radikal. Skulle ønske forstandere og ungdomspastorer kunne stå opp å forkynne omvendelese, og synd i menighetene,litt oftere en det som er i dag.

 SÅ DET MAN HØRER AV FORKYNNELSE OG AV DET SOM PÅVIRKER VÅR SAMVITIGHET SÅ ER DET Å TALE OM SYND INN I VÅRT LIV VIKTIG .FOR SYNDEN BLIR ÅPENBART I ÅNDEN SLIK AT VI FÅR SYNDENØD .

Det er enkelt å se i dag at når man taler om synd i menigheten så begynner man å bli urolige i setet.

 

 

MVH

Rune

 

 

 

 

 

Kommentar #83

Ingar Eriksen

4 innlegg  284 kommentarer

Rune kan også være ydmyk!

Publisert nesten 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Tror at mange går i litt for store sko og er litt standheftige og stae og vil gjerne overbevise andre , og jeg må vel ærlilg innrømme at jeg selv har vert litt ivrig noen ganger. Men har i den senere tid forstått at arbeidet ligger på et høyere plan en jeg kan forstå. Man må slippe den Hellige Ånd til slik AT FÅR GJORT JOBBEN SIN.

Her viser du ydmykhet og selverkjennelse, Rune!

Jeg har hørt noen "svovelpredikanter" opp i gjennom, kraftig utlegning om dommedag og evig pine. Intensjonen og nøden for at folk skal omvende seg og bli frelst har vært ekte nok, men "pedagogikken" har nok vært feil. Jeg er heller ikke helt sikker på at alt dette har vært i DHÅ`s ledelse alltid...

Jeg refererte til Peters debut som vekkelsespredikant i Apg. 2, 14. Peter var fisker av yrke og hadde ikke nødvendigvis samme veltalenhet, kunnskap, innsikt og pedagogisk systematikk som f. eks. Paulus. Vi vet ikke noe om Peters menneskelige kvalifikasjoner i så måte, men studerer vi vekkelses-talen hans på pinsedag ser vi en glimrende pedagogisk oppbygning, med referanse til kjente skrifter, kjent historie, stamfar David, han forklarer at de var med ved "lovløses hånd" og drepte Jesus på korset, likevel kaller han tilhørerne for "brødre" og viser derved respekt for tilhørerne. Og oppfordringen til omvendelse kommer så helt til slutt når de innså sin synd og nød. Kan evangeliet presenteres på noen bedre måte enn dette? Jeg tror Peter var drevet av DHÅ fra første ord han sa, og at DHÅ hadde hele regien, derfor ble også resultatet som det ble.

Jeg tror DHÅ også virker på mennesker gjennom en "tørrpinn" av en forkynner, sålenge han leser og forkynner hele evangeliet. Kanskje kommer ikke folk strømmende til på første møte, men la DHÅ slippe til og bruk litt tid på folk. Som guttunge trengte jeg 2 år på å overgi meg, og det var ingen ting som manglet på forkynnelsen jeg hørte i disse 2 årene. Det var menneskefrykt og mangel på vilje som holdt meg tilbake. Andre kan vitne om at alt ble klart for dem i løpet av ett møte, de overvinner menneskefrykten og bare omvender seg der og da. Her er historiene forskjellige!

La oss fremme rett forkynnelse av hele evangeliet, men bruke litt tålmodighet og visdom når vi går frem!

Kommentar #84

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Ingar Eriksen. Gå til den siterte teksten.

La oss fremme rett forkynnelse av hele evangeliet, men bruke litt tålmodighet og visdom når vi går frem!

Hei Ingar

 

Takk for det.:) Viktig å vise ydmykhet. Tror det er klokt men ikke alltid like lett men man lærer av egen klokskap:). JOBBER man fortere en den Hellige Ånd så vil ikke Guds kraft slippe til i livet, verken til den som formidler budskapet heller til den som hører på, Alt til rett tid. Man har mye å lære. Pottemakeren er tålmodig med alle, og Han ønsker å forme oss slik Han vil, og det som er best for oss. Men forkynnelsen må være sann og ikke mangefull. vi trenger flere radikale ledet AV den Hellige Ånd, Jeg har en anelse på at Gud holder på å reise opp menn og kvinner som står for hele sannheten. Jesus formidlet budskapet i lignelser og i advarsler men i nåde og i sannhet. Paulus var også en tjener som formante og irettesatte sine søsken slik at de holdt seg til rett lære.  Jeg liker spesielt Godt romerbrevet. Jeg tror at hadde pastorere og forstandere forkynt budskapet fra romerbrevet slik det står så hadde det vert et budskap som hadde gått rett i hjerte til menneskene ufrelste og lunkne. aldri vike en tomme fra sannheten.

 

MVH

Rune

Kommentar #85

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Hva skal du

Publisert nesten 9 år siden
Ingar Eriksen. Gå til den siterte teksten.

La oss fremme rett forkynnelse av hele evangeliet

forkynne? Noe du ikke har vært vitne til? Eller noe som ikke skjer?

5 Mos 18,22 Hvis profeten taler i Herrens navn, men det han forkynner, ikke skjer og ordet ikke går i oppfyllelse, da er dette et ord som ikke kommer fra Herren. Profeten har talt det egenrådig. Du skal ikke være redd for ham!

2 Tim 1,1: Paulus, Kristi Jesu apostel, utsendt ved Guds vilje for å forkynne løftet om liv i Kristus Jesus,  2 hilser Timoteus, mitt kjære barn (med): Nåde, barmhjertighet og fred fra Gud, vår Far, og Kristus Jesus, vår Herre!
Paulus må her ha hatt nærmere kontakt med Gud, i det han sender hilsninger til Timoteus fra Gud, for Joh 6,46 forteller: Men ingen har sett min Far. Bare han som er fra Gud, har sett Far

Rom 10,15 Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke er utsendt? Det står jo skrevet: Hvor vakre de er, føttene til dem som bringer godt budskap!

Var det ikke Jesu disipler som skulle forkynne evangeliet til alt det skapte i verden, og ikke verden som skulle forkynne til disiplene? Mark 16,15

Kommentar #86

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Takk Torhild!

Publisert nesten 9 år siden
Torhild Pettersen. Gå til den siterte teksten.

Guds velsignelse til dere alle , i Jesu navn.

Jeg er også svært glad for at tråden er blitt både tydelig og vennlig! Tross litt forskjellige utgangspunkt og ståsted.

Jeg håper at vi alle får litt mer av Jesu sinnelag, og nød for de ufrelste!

Det er ikke alle som skal være lærere eller forkynnere, men vi kan alle vitne og be :-)

Mvh Ragnhild

 

 

Kommentar #87

Ingar Eriksen

4 innlegg  284 kommentarer

Misjonsbefalingen - Forkynnere - Vitner

Publisert nesten 9 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Var det ikke Jesu disipler som skulle forkynne evangeliet til alt det skapte i verden, og ikke verden som skulle forkynne til disiplene? Mark 16,15

Kjell,

Nei, misjonsbefalingen ble nok ikke begrenset til bare de 11 som stod på fjellet ved Jesu himmelfart, da hadde jo spredningen av evangeliet ikke nådd hele verden! Paulus stod ikke der på fjellet, men han fikk direkte beskjed fra Jesus om sin tjeneste og ble kalt til "hedningenes apostel", og vi ser hvordan han gir stafettpinnen videre ved å instruere både Timoteus og Titus til hvordan evangeliet skal forkynnes og hvordan de skal opptre i så måte.

Om ikke alle har en tjeneste som "forkynner", kan vi som Ragnhild skriver alle være vitner, og i menigheten er det helt naturlig at det er mange forskjellige tjenester (1. Kor. 12). Et lite skriftsted til om forkynnelse hvor alle som har tatt i mot Jesus kan delta i finner du i 1. Kor. 11, 26:

 For hver gang dere spiser dette brødet og drikker av begeret, forkynner dere Herrens død helt til han kommer.

Kommentar #88

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Den hellige Ånd.

Publisert nesten 9 år siden
Ingar Eriksen. Gå til den siterte teksten.

Når hele evangeliet forkynnes vil DHÅ tale til hjertene og overbevise om synd og dom, jfr. Jesu egne ord i Joh. 16, 8

DHÅ var det egentlig lite snakk om i min barndom. Ånden kunne virke litt fjern, men jeg forstod jo etter hvert at Den var tilstede når vi var samet i Jesu navn. Det var Den Hellige Ånd som skapte både syndenød og tro på Jesus når ordet ble forkynt.

Men pinsebevegelsen hadde liksom monopol på Ånden :-) Og pinsevenner fikk ikke bruke Bedehusene! Slik er det heldigvis ikke lenger. Selv ser jeg på alle som søsken i Kristus, de som bekjenner ham som Guds sønn, vår frelser og forsoner.

Takk for dine fine kommentarer!

-----

Jeg vil også takke de andre som har bidratt til at debatten ble god, og for meg oppbyggelig!

Mvh Ragnhild

Kommentar #89

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Kjærligheten og Sannheten.

Publisert nesten 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Du bommer på målet.

Nei Rune.

DU BOMMER PÅ MÅLET!

Evangeliet er om synd, altså lovbrudd, rett ferd, altså lovlydighet og Dom i henhold til dette. I dette er det Guds godhet som frelser oss fra synden, ikke frykten for eget skinn i helvetes ild!

Tror du helvetes ild har Satan deg i sin hule hånd, trillet lett rundt lillefingeren og man blir ondere en den onde selv. For ondere enn den onde selv er man om man tror at noen fortjener og at det er rettferd med evig pine. 

Tenk før du sier noe, for min del er denne samtalen avsluttet!

Kommentar #90

Ingar Eriksen

4 innlegg  284 kommentarer

Monopol og søsken!

Publisert nesten 9 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.

Men pinsebevegelsen hadde liksom monopol på Ånden

Jada, det kan se ut som pinsevennene på et tidspunkt trodde at det bare var de som "disponerte" Den Hellige Ånd, og samtidig ble dissentere (både pinsevenner og andre frikirkesamfunn) holdt vekke fra bedehusene. Det var uten tvil harde fronter den gang på teologiske ståsteder, og vranglære-beskydningene gikk begge veier. Det var slett ikke alt som var like bra før heller, nei!

Heldigvis oppdaget noen at DHÅ ikke var forbeholdt kun pinsevennene og etterhvert anerkjenner nå de fleste menigheter hverandre, inviterer hverandre som gjestetalere og arrangerer årlige fellesmøter mellom DNK, bedehusene, pinsevennene, baptister, Frelsesarmeen, frie menigheter + + . Jeg deler ditt ståsted om at alle som bekjenner Ham er søsken i Kristus, og finner stor glede i det. Jeg bor på et relativt lite sted og da er det veldig godt å være klar over hvem som er våre søsken!

Kommentar #91

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Nei Rune.

DU BOMMER PÅ MÅLET!

Evangeliet er om synd, altså lovbrudd, rett ferd, altså lovlydighet og Dom i henhold til dette. I dette er det Guds godhet som frelser oss fra synden, ikke frykten for eget skinn i helvetes ild!

Tror du helvetes ild har Satan deg i sin hule hånd, trillet lett rundt lillefingeren og man blir ondere en den onde selv. For ondere enn den onde selv er man om man tror at noen fortjener og at det er rettferd med evig pine.

Hei Leif

 

Da er det noen som tar feil, ikke bare jeg, men noen til, Det blir ferre av oss, for teologene har ødlagt mye av denne forkynneslen OM FORTAPELSEN og gjort den til sin egen versjon. For på 50 tallet så var denne forkynnelsen helt normal i forhold det som forkynnes i dag, så det er forskjeller på dette.Men som sagt vi har ulike syn på dette Leif Gunnar må den Hellige Ånd hjelpe hver av oss til å kjenne sannheten i Guds ord slik den står.

 

 

MVH

RUNE 

Kommentar #92

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

T.B.Barratt

Publisert nesten 9 år siden

Angående dette med pinsevennene og DHÅ. Jeg legger ved her en artikkel som jeg skrev for en tid tilbake om mannen som startet det hele, T.B.Barratt, for de som er interessert.

Thomas Ball Barratt ble født den 22 juli 1862 i et metodisthjem i England. Han var bare noen år gammel da faren ble ansatt som leder for en gruvedrift i Norge på øya Varaldsøy i Hardangerfjorden sør for Bergen. Barratt ble frelst i 12-års aldren. 27 år gammel ble han pastor i en metodistmenighet i Oslo.

I 1887 giftet han seg med Laura Jakobsen. Senere startet han et arbeid innen metodistkirken som han kalte, Kristiania Bymisjon. Etter 3 års arbeid innen bymisjonen var mange mennesker blitt frelst. Men nå var lokalene blitt for små.

I 1905 reiste Barratt til USA for å samle inn penger til et stort nybygg i Kristiania. Det skulle være et sentrum for bymission. Det skulle hete Håkonsborgen. Men mens han oppholdt seg i New York fikk han høre om en vekkelse som hadde brutt ut i den gamle metodistkirken på Azusa Street i Los Angeles. Der hadde flere blitt åndsdøpt og mottatt tungetalen. Og Barratt bestemte seg for at han ville ha tungetalen.

Her forteller han selv fra boken, Erindringer: ”Jeg var lik Daniel aldeles hjelpeløs under den guddommelige berøring (Dan.10,8) og måtte støte meg til et bord på plattformen hvor jeg satt og gled så ned på gulvet. Atter begynte mine taleorganer å bevege seg, men ingen lyd hørtes. Jeg bad en bror (nordmann) som ofte hadde hørt meg preke i Christiania, og legens hustru, å be for meg ennå en gang. ”Forsøk å tale”, sa nordmannen.

Men jeg svarte at hvis Herren ville tale gjennom et menneskelig vesen, da måtte han drive meg til det med sin Ånd! Det skulle ikke være noe humbug i denne sak! Mens jeg bad, så de en ildkrone over mitt hode og en kløvet tunge som av ild foran kronen. (Ap.gj. 2,3-4) Det var mange som så dette overnaturlige sterke røde lyset. Jeg så det selvfølgelig ikke. Men i samme øyeblikk ble hele mitt vesen fylt med lys, og en ubeskrivelig kraft, og jeg begynte nå å tale i et fremmed språk av all makt.”

Til klokken 4 om morgenen holdt han på med å tale i tunger, og synge i ånden. Han talte flere språk, og stemmen var helt forandret da han sang, klar og ren og sterk. Barratt var etter sitt eget utsagn, den første i New York som opplevde åndsdåpen slik som i Los Angeles. Med Barratts opplevelse begynte pinsevekkelsen i New York i slutten av november 1906.

Fra 15 november til 8 desember, da han gikk ombord i ”Campania”, hadde han deltatt på mange møter i New York. Og han hadde også rukket å skrive en traktat: ”Tanker om pinsen og tungemålsgaven.” Den ble sendt til Los Angeles for å bli trykt der, og den var det første skrift i Barratt“s årelange kamp i forsvar for ”pinsens-velsignelse.

I desember 1906 var Barratt tilbake i Oslo. Han begynte nå å ha vekkelsesmøter i Torgata 7. Mange ble åndsdøpt å begynte å tale i tunger. Folk begynte å komme fra hele Europa for å se og ta del i det som skjedde. Kristiania ble for Europa hva Los Angeles var for pinsevekkelsen i USA, et senter for vekkelse. Barratt selv ble siden kalt, pinsebevegelsens Europa-apostel.

Forkynnelsen om åndsdåp og tungetale møtte sterk motstand. Avisene begynte å håne og spotte å skrive negativt om møtene. Barratt ble hånet og forfulgt. Først av noen predikanter og prester. Så avisene og de kristne ukebladene. Så av psykiaterne, de ville ha folk til å tro at Guds kraft gjør folk gale. Vi vet at synd og vantro kan gjøre folk gale, men aldri åndsdåpen. Guds barns rene glede ender alltid i himmelen. Den verdslige gleden som verden har ender ofte i galehuset, og alltid i evig mørke. Men pinsevekkelsen spredte seg som en ild utover hele Norge.

En gruveeier fra Bodø skriver i et brev som er datert 14 januar 1907, at ”vekkelsen hadde brutt ut nordpå i Sulitjelma, Lofoten og Helgeland. Det ble holdt tre bønnemøter om dagen. Verden forandres, Guds barn gledes, himmelens hærskarer jubler for sjelers frelse. Joels profeti oppfylles, Satan raser, verden spotter, hyklere blottes, skriftlærde rådslår i vantro og forundres.” 

Barratt begynte også å reise til utlandet for å forkynne. Overalt hvor han kom ble det vekkelse. I 1910 leide han et lokale i Møllergt 38, og i 1916 forlot han metodistkirken. Han startet nå et menighet etter bibelens mønster. Det ble så mange frelst å åndsdøpt at han måtte ha større lokaler.

Og i 1923 kjøpte menigheten en eiendom i St.Olavsgt.24. Der ligger i dag Filadelfia. I lokalet var det plass til 1300 mennesker. Men også dette lokalet ble for lite. Bygningen ble så ombygd, og sto klart i august 1938 og hadde 2100 sitteplasser. Pinsebevegelsen har i dag ca 45.000 medlemmer i nærmere 300 menigheter over hele landet.

Bladet ”Byposten” som Barratt startet i 1904, fikk i 1910 navnet ”Korsets Seier.” Bladet går fremdeles i dag, og har ca 5000 abonnenter. Barratt skrev flere bøker. Han skrev også noen sanger som han selv lagde musikk til.

Han tok også undervisning i kunstmaling hos kunstmaler Olaf Dahl og i musikk hos Edvard Grieg i Bergen. Barratt var et bønnemenneske, han tilbrakte ofte lange tider i bønn. Han leste mye i bibelen. Bibelen hans var fulle av understrykninger og kommentarer. Han hadde en sterk tro på ordets makt. Barratt døde 29 januar 1940, 77 og et halvt år gammel.

 

Kommentar #93

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

For på 50 tallet så var denne forkynnelsen helt normal i forhold det som forkynnes i dag, så det er forskjeller på dette.

Noen som tar feil? Ja, det er noen men noen er desverre noen for mange under fortapelsen.

På 50 tallet var det også noen, desverre men ikke mere normal enn den er i dag. Heldigvis er det bedre kommunikasjonsmuligheter i dag via internett som opplyser mennesket mere personlig slik at man kan sjekke ut om helvetesforkynnelsen holder vann eller ikke.

http://www.helltruth.com/q-a/their-worm-dieth-not.aspx

 

Kommentar #94

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

De utvalgte

Publisert nesten 9 år siden

Tror ikke du forstod problemstillingen, Jeg viste deg til Rom.10.15 hvor det står: Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke er utsendt? Det er ikke gitt noen mennesker å forkynne annet enn de som er utsendt (av Gud) og de som skal bli utsendt er vel også utvalgt? Mange er kalt men få er utvalgt. Altså må det være de få som skal forkynne. Jesus sa til sine displer engang at høsten er stor og arbeiderne få. Et annet sted at de som holder ut til enden skal bli frelst. Og noen som står her skal ikke smake døden før de ser Guds rike.

Mener du at hvis alt dette har hendt at det går noen 2000 år gamliger blant oss og venter på og få se Guds rike? I Rom.8.23 står det at vi som har fått Ånden (Guds barn v 21 - de utvalgte) er den første frukt av høsten som kommer. - Høsten er en lignelse som forklares som enden på denne verden. (Matt.13.39) Altså Guds barn som har fått Ånden, er jo frukten som kommer av innsankingen av høsten, i lignelsen om hveten (kornet) og ugresset som skulle vokse sammen til høsten? (Matt.13.36-43 Jesus forklarer lignelsen om ugresset) Om livet i Ånden kan du lese om i Rom.8.> - der står det i v21 at det skapte skal bli frigjort fra slaveriet under forgjengeligheten og få den frihet som Guds barn skal eie i herligheten, og vi (Guds barn) vet at helt til denne dag sukker og stønner alt det skapte samstemt, som i fødselsrier. Så kommer høsten da Ånden kommer som første frukt - da sukker vi med oss selv og lengter etter å bli Guds barn fullt og helt når kroppen vår blir satt fri. Dette skulle vel være klartekst om når Ånden kommer? Det er jo for øvrig i tråd med Apg.2.17-20?

Det står også ganske bra forklart om den Åndelige kropp også i 1.Kor.15.42-45, for er man åndelig og har fått DHÅ, er man ikke jordisk menneske, men himmelsk vesen. : Slik er det også med de dødes oppstandelse. Det blir sådd i forgjengelighet, det står opp i uforgjengelighet.43 Det blir sådd i vanære, det står opp i herlig glans. Det blir sådd i svakhet, det står opp i kraft.44 Det blir sådd en kropp som hadde sjel, det står opp en åndelig kropp.
        Om det finnes en kropp med sjel, finnes det også en åndelig kropp. For slik står det skrevet: 45 Det første mennesket, Adam, ble en levende sjel. Den siste Adam ble en ånd som gir liv.

Altså tilhører alt det åndelige det neste liv etter oppstandelsen?

Kommentar #95

Ole J Steffensen

0 innlegg  175 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Det er et interessant emne Ragnhild. Takk for at du brakte det frem. Det er nok mange som tenker på dette i kriker og kroker, i det ganske land. Mange gode bidrag har du fått. Fin debatt som det har vært godt og nyttig å lese. Jeg har sett bittelitt på paktene i bibelen i det siste og synes de kunne være interessant å minne om litt fra dem i denne sammenheng. Jeg tror det berører litt av det som er sagt og spurt. Om noen leser dette kan det kanskje gi noen tanker? Ettersom min ”vandring” ikke har vart lenge har jeg hatt behov for å lage ABCer om "pakter, saker og ting". 

Hovedproblemet i dag tror jeg er at gjennomsnittsnordmannen ikke ser seg selv som en synder, syndsbegrepet i samfunnet er opphevet og mange kirker og bedehus har i dag for utydelig forkynnelse om synd, omvendelse og behovet for å velge og ta i mot Jesus for å bli frelst”. skrev Ingar. Jeg er helt enig, og det er nok mange som er det. ” I bibelen ser vi at Jesus og apostlene sin forkynnelse var først en overbevisning om synd for så å forkynne hvor nådefull Gud er” som Gunnar riktig skriver. Det er et viktig emne, derfor fikk jeg lyst til å skrive mer av det samme som flere her har gjort, om enn på en litt annen måte.

Veldig kort og kanskje noe sært. Gjør et forsøk. Relatert til tema - med tanker fra paktene.

Før Gud skapte verden var Guds frelsesplan lagt, som vi leser i efeserne kap 1. Ef 1,4  I Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt, så vi skulle stå hellige og feilfrie for hans ansikt.

Beslutningen om frelse i form av en pakt (nådepakt), kom allerede i 1mos 12.1-3 - Abrahamspakten. Denne inneholder det meste, dog i komprimert form, en beslutning om at "I deg skal alle jordens slekter velsignes". Så vi ser i pakten at Gud har besluttet at Han vil frelse verden. Abraham fikk jo et ”syn” av det Nye Jerusalem, eller byen med de faste grunnvoller (Hebreerne) og Jesus sier i joh 8,56 Abraham gledet seg til min dag. 

Problemet med verden, er at verden ikke er overbevist om at den trenger frelse. Den skjønner ikke hvorfor. Eller sagt på en annen måte: den ufrelste forstår ikke hvorfor h-n trenger frelse, eller hva h-n trenger frelse fra. At Gud hadde besluttet å frelse verden var ikke nok. Derfor kom lovpakten eller den mosaiske pakt, som ble gitt via en mellommann, Moses på Sinaifjellet.

Lovpakten ble lagt til Abrahamspakten, som et tillegg. Et godt bilde på det hele er ringen rundt Sinaifjellet som ingen kunne krysse, hverken menneske eller dyr - med livet i behold. Den ringen markerte der skillet mellom den Hellige Gud og synden/synderne.    

Frelsesplanen (som jeg finner godt uttrykt i summen av paktene) er et veldig mektig uttrykk for Guds kjærlighet og lengsel etter menneskene (joh 3.16 eks). Der målet er gjenopprettelse for alle mennesker i verden. Høydepunktet (er et svakt ord i denne sammenheng, men finner ikke noe bedre pt) var og er Messias første komme, der Han som var uten synd tok på seg syndene for oss alle, slik at den som tror på han kan krysse den grensen som var ved Sinaifjellet, billedlig talt. 

Men menneskene trengte altså også de moralske lovene - de 10 bud.  

Årsaken til at vi trengte loven synes godt uttrykt i gal 3.24, også godt beskrevet i rom 3.20. 

 Gal 3,19-25 Hvad skulde da loven til? Den blev lagt til for overtredelsenes skyld, inntil den ætt kom som løftet gjaldt - gitt ved engler, ved en mellemmanns hånd; 20 men en mellemmann er ikke bare for én; men Gud er én. 21 Er da loven imot Guds løfter? Langt derifra! for var det gitt nogen lov som kunde gjøre levende, da kom rettferdigheten virkelig av loven; 22 men Skriften har lagt alt inn under synd, forat det som var lovt, skulde ved tro på Jesus Kristus bli gitt dem som tror. 23 Men før troen kom, blev vi holdt innestengt i varetekt under loven til den tro som skulde åpenbares. 24 Så er da loven blitt vår tuktemester til Kristus, forat vi skulde bli rettferdiggjort av tro; 25 men efterat troen er kommet, er vi ikke lenger under tuktemesteren; 

Rom 7,7 Hva skal vi så si? Er loven synd? Slett ikke! Men uten loven ville jeg ikke ha visst av synden. Jeg ville ikke ha visst hva begjær er, dersom loven ikke sa: Du skal ikke begjære.

Siden mennesker ikke forstår at de trenger frelse, så trenger de en tuktemester/vokter/læremester - som skal bringe dem til Jesus Kristus. 

Wesley og flere av de gamle vekkelsespredikantene talte om lov i "dager", før de pekte på frelsen i Jesus og hans soning for alle våre synder. " Når den Hellige Ånd kommer, vil han overbevise verden om synd."

Wesley var radikal, men det må være riktig (om enn i en annen, eller tilpasset form) å forkynne slik at mennesker forstår hvorfor de trenger frelse, ellers kan det godt tenkes de lettere faller fra, og vanskeligere kommer til.

 Matt 9,12-13 Men Jesus fikk høre det og sa: "Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. 13 Gå og lær hva dette betyr: Det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere." 

Ingen blir rettferdiggjort for Gud ved loven, men ved tro. Litt før i galaterbrevet kap3 står loven relatert til den nye pakt. Eller den fornyede pakt som nok er en rettere oversettelse. Jeremia profeterer i jer 31.31 og utover om den fornyede pakt, som er oppfyllelsen/gjennomførelsen av frelsesplanen. Det som Jesus skulle gjøre og gjorde for hver enkelt av oss - evangeliet. 

Gal 3,10-14 For så mange som holder sig til lov-gjerninger, er under forbannelse; for det er skrevet: Forbannet er hver den som ikke blir ved i alt som er skrevet i lovens bok, så han gjør det! 11 Og at ingen blir rettferdiggjort for Gud ved loven, er åpenbart; for: Den rettferdige, ved tro skal han leve; 12 men loven har ikke noget med troen å gjøre, men: Den som gjør det, skal leve derved. 13 Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, idet han blev en forbannelse for oss - for det er skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre - 14 forat Abrahams velsignelse kunde komme over hedningene i Kristus Jesus, så vi ved troen kunde få Ånden, som var oss lovt.  

løftet om å få Ånden er det nye liv som er oss lovt, ved troen på Jesus Kristus.  

Og

 Gal 3,29 Men hører I Kristus til, da er I jo Abrahams ætt, arvinger efter løfte. 

Så ser vi da at Jesus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, slik at vi kan være Abrahams barn, arvinger etter løfte (Abrahamspakten). 

Lovpakten er en pakt/lære som lærer at vi er syndere, og vårt eneste håp er den fornyede pakt der vår synd tas bort i troen på Jesus (i Jesu blod).

Den fornyede (nye) pakt har også en "annen" pakt sammenknyttet  – ”Davidspakten”, men det blir litt på siden av tema. 

Jesus døde på korset for hver enkelt av oss. Hans fullbrakte verk alene og troen på Han er det som frelser oss. For å bringe mennesker dit, vil det hjelpe å ta med læremesteren/tuktemesteren mer i forkynnelsen. 

Som alltid er jeg takknemlig for konstruktiv kritikk :) Teologi er ikke som annen logi, og jeg har fått en god dose respekt for å legge frem Guds Ord, og er derfor takknemlig for tilbakemeldinger om smått og stort. Er jeg vel min brors vokter? Og det er vi, også om forkynnelsen blir pakket inn i fløyel og blir utydelig - hvilket synes å være tilfellet i dag.

Kommentar #96

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Takk for innspill!

Publisert nesten 9 år siden
Ole J Steffensen. Gå til den siterte teksten.

forkynnelsen blir pakket inn i fløyel og blir utydelig - hvilket synes å være tilfellet i dag.

Det var mange fine tanker her, så jeg kan ikke kommentere alle. Tar derfor fatt i det siste.

Jeg synes forkynnelsen i dag ofte er preget av ytterligheter. Jeg har hørt forkynnelse som er så fordømmende at jeg har reist heim og satt på en CD med sanger om nåde, tilgivelse og himmel.

Ikke fordi det var for mye snakk om synd, men fordi vårt forhold til Jesus ble fordømt. Vi måtte slett ikke innbille oss at vårt forhold til Jesus var i orden. Vi var ikke omvendt på rett måte. Vi tilhørte feil organisasjon.(underforstått) Vi hørte på feil sanger eller feil musikk. Ja, det ble en gang sagt at Satan gikk mellom benkeradene og forførte oss med musikken. Og det var ikke akkurat black metal det var snakk om :-) Men f.eks. gitar, trekkspill, trommer og frisk takt.

Men vi skal samtidig huske at det går an å sovne for den som tror seg frelst:

Jesus sier: Mark 14:38 Våk og be, for at dere ikke skal komme i fristelse! Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig.

Paulus advarer også oss troende: 1Kor 10:12 Derfor, den som mener seg å stå, han se til at han ikke faller!

I en sang står det slik:

Våk o sjel, og bed! Deg til kamp bered!

Fristeren kan legge snaren - der du minst formoder faren!

Sådan er hans sed! Våk o sjel, og bed.

Jesus lærer oss i Fadervår å be om å slippe fristelse! Og han lærer oss å be om tilgivelse!

Hvis vi er blitt syndfrie er det vel ikke mer å be om tilgivelse for?

Jeg tror faktisk vi behøver å bli minnet helt konkret om hva som er synd. Kanskje er det litt forskjell på hvilke synder vi faller i? Det er ikke bare de store, synlige fallene som er synd. Men selv de er blitt allminneliggjort i dag. Ingen skal støtes, så derfor bør det ikke nevnes!

Du skriver: "Jesus døde på korset for hver enkelt av oss. Hans fullbrakte verk alene og troen på Han er det som frelser oss. For å bringe mennesker dit, vil det hjelpe å ta med læremesteren/tuktemesteren mer i forkynnelsen".

Dette tror jeg du har helt rett i. Uten loven blir ikke synden synlig, men den er der jo allikevel! Den fører oss bort fra Gud.

Mvh Ragnhild

 


 

Kommentar #97

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

God Sabbat :-)

Publisert nesten 9 år siden

Det siterte var skrevet til Rune, men jeg har også tenkt.

Du skriver:"Tror du helvetes ild har Satan deg i sin hule hånd, trillet lett rundt lillefingeren og man blir ondere en den onde selv. For ondere enn den onde selv er man om man tror at noen fortjener og at det er rettferd med evig pine".

I det siterte har jeg vanskelig for å være enig med deg. Vi er vel ikke i Satans hule hånd om vi har tatt feil av lengden på straffen? (Mener du at en er Satans barn uansett hva en forstår feil?)

Straffen har ikke med hva vi tror eller føler er fortjent, men hva Gud har bestemt.

Frelsen har vel heller ikke med hva og hvem vi synes fortjener det, men hva Gud i sin nåde bestemmer.

Vi skal vel være forsiktige med hvordan vi dømmer andre?

Mvh Ragnhild

Kommentar #98

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.

Du skriver:"Tror du helvetes ild har Satan deg i sin hule hånd, trillet lett rundt lillefingeren og man blir ondere en den onde selv. For ondere enn den onde selv er man om man tror at noen fortjener og at det er rettferd med evig pine".

Er enig med deg det som du sier her, slik en fordømmelse hører ikke til noe menneske uansett hvem det menneske skulle være.

Det er noen som er 100 % sikker på at det er en evig pine og det er grufulle ting og tenker på i forhold til våre medmennesker.

Så er der noen som er 100 % sikre på at der ikke er en evigvarende pine men at straffen er tidsbestemte etter deres gjerninger.

Så har vi dem som mener at der ikke er noen oppstandelse for de som ikke har sitt liv i Jesus Kristus, og vi vel også mange andre varianter av dette.

At det ikke er dette som er det avgjørende for vår frelse må jo være helt klart for oss.

Jeg har hørt at det er mennesker som har gått inn i døden, med ordene om at de har levd et så fint liv at Gud kan umulig straffe dem på noen måte.

Jeg tror det er mange som i dag går rundt og er tilfreds med sitt jordiske liv, uten at de behøver noen frelse.

Kommentar #99

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Om man tror helvetes evig pine og ild for de som ikke tror Gud, ikke vil tro Gud så er man der i Djevelens hule hånd, ja. Med andre ord tror man ikke Gud er kjærlighet og/ eller rettferdighet, man tror på en grufull Gud om man ikke tror Ham. Dermed går man glipp av Kjærligheten Gud viser oss og vil dele med oss. Det er kun stolthet og egosime som hindrer oss i å se sannheten.

Tar vi feil på denne evige lengde er det fordi vi ikke tror Gud men løgnen og anklageren og ut ifra dette bygd en paradigme om troen man da tror på.

Husk at fortapelsen er der fordi om man ikke skal pines evig, men dø den andre død.

Takk for sabbatshilsenen, jeg ønsker også deg en velsignet helligdag.  :-)

Kommentar #100

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

om å avvise helvete

Publisert nesten 9 år siden

Jeg ser at det er flere som avviser et evig helvete, selv om man ikke har villet få sine synder vasket bort i Jesu blod. Gud kan da umulig være så grusom? Hvis han er kjærlighet, så er det klart at han ikke vil ekskludere noen. Til sist vil han nok slippe alle inn i himmelen!

Spørsmålet er kanskje heller om man da selv kan gå inn i Himmelen?

For kan mørket gå inn i et rom som er fylt av lys? Vi vet av vi kan tenne et lys i mørket. Men går det an å tenne et mørke  i lyset? Nei, det skulle være åpenbart at mørket ikke kan eksistere sammen med lyset.

Gud er Lys, i Ham finnes intet mørke. Ja, det finnes intet lys uten Ham, ingen andre lyskilder.

Alt som ikke er av Gud, er derfor mørkt; det representerer mørket.

Med andre ord, alt i oss som ikke kommer fra Gud, utgjør et mørke i oss. Og hva som ikke kommer fra Gud, vet vi hva er; vår selvviskhet og egoisme,, vår ukjærlighet, vårt begjær, vår griskhet, våre onde ord og tanker, vår misunnelse, vår baksnakking, vår hang til selvmedlidenhet og offermentalitet, osv.

Intet av dette kommer fra Gud. Vi kaller det derfor for synd.

Men hvis det nå er slik at det finnes et mørke i oss, hvordan skulle det da være mulig for oss å gå inn i Himmelen, som jo er fullstendig fylt opp av Guds lys? Må vi ikke først få ut mørket i oss og få det erstattet med lys?

Er det ikke nettopp på grunn av dette at vi er absolutt avhengige av Jesus og hans forsoningsverk på korset? Slik at vi kan få vasket bort alle våre synder i Jesu blod. For det finnes ingen annen måte!

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere