Pål Georg Nyhagen

224

Hilde Henriksen Waages benektning

"Beskylder palestinske myndigheter for å lønne terrorister. Mannen bak 30 sivile israeleres død, mottar ifølge israelsk tv-kanal en månedlig lønn tilvarende 17.000 norske kroner. – Høres ikke sannsynlig ut, mener norsk Midtøsten-forsker."

Publisert: 8. sep 2012

Vårt Land melder at enkelte terrorhandlinger finansieres av personer som hører inn under de palestinske myndighetene. Saken er dog mer enn gammelt nytt, og kjent fra andre kilder som sjelden blir tatt hensyn til i Norge. Se:

http://www.vl.no/verden/beskylder-palestinske-myndigheter-for-a-lonne-terrorister/

Politisk blasfemi? Men påstanden rimer rett og slett dårlig med den politisk-mytologiske versjonen av midtøstenkonflikten som rår i Norge. Et etablert virkelighetsbilde som består av helter og skurker, ofre og aggressorer, gode og onde, snille og slemme, de ærlige og de løgnaktige, etc. etc. Jfr mitt innlegg "Legen Mads Gilberts funksjon". Det sort/hvittbildet av midtøstenkonflikten som norske mediefolk og midtøsteneksperter har etablert åpner over hode ikke for slike elementer som her beskrives i denne "nyheten". Midtøsten-kjenner Hilde Henriksen Waage avviser derfor like greit påstanden umiddelbart. Bedre å opprettholde det gamle bildet enn å la den sammensatte og kompliserte virkeligheten forstyrre. Man kan jo komme i den ekle og fornedrende posisjon at man må ta en sunn selvkritikk og dermed også indirekte kritisere andre eksperter? Man har jo også en karriere å ivareta? Og ikke minst kommer man på tvers av den intolerante norske politisk korrekte virkelighet som avviser alternative stemmer.

Fremfor, som faglig forsvarlig rapportør og forsker, å registrere slike påstander og integrere dem i den videre analyse og diskurs avviser man dem ganske enkelt. Forut for undersøkelse. De ser det de VIL se... Og ikke det de IKKE vil se.

Man har satt et minustegn foran en parantes som inneholder alle elementer som kan assosieres med israelske interesser. Alt som kommer fra israelsk hold får og har derfor med matematisk nødvendighet et minustegn allerede i utgangspunktet. Man behøver verken spørre eller tenke når det gjelder midtøstenkonflikten; man VET nemlig forut for drøfting og konklusjon hva svaret faktisk allerede er. Fordi de selektivt utvalgte premisser man kjenner seg trygg på og er hjemme i - alltid, alltid, vil lede til allerede vedtatte konklusjon. Derfor avvises selvsagt også den israelske kilden umiddelbart. Fordi den tilhører aggressorens, skurkens, den ondes, den slemmes og de uærliges part.

Best slik.

Kommentar #1

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.

Fremfor, som faglig forsvarlig rapportør og forsker, å registrere slike påstander og integrere dem i den videre analyse og diskurs avviser man dem ganske enkelt. Forut for undersøkelse.

Vel, så hun må hun jo se i øynene at hun ikke lenger er forsker.

Kommentar #2

Hallvard Klingenberg

0 innlegg  173 kommentarer

Det er problematisk med dagens forskere

Publisert rundt 9 år siden

Mytomanien rundt Midt-Östens gode og onde har forlengst sprukket, men noen fölger ikke fullt så godt med i timen..  Det forblir et problem for Fru Waage & Co. når man skal kalle seg forsker.  Tidligere måtte man ha klare bevis hvis man skulle kalle seg forsker. Einstein ble verdenskjendis närmest over natten p.g.a. at han kunne bevise sine teorier. Samfunnsvitenskapen består derimot av synsing, og mere eller mindre drömmende politikk.

Kommentar #3

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

Er dette vitskapleg kritikk??

Publisert rundt 9 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.

Alt som kommer fra israelsk hold får og har derfor med matematisk nødvendighet et minustegn allerede i utgangspunktet. Man behøver verken spørre eller tenke når det gjelder midtøstenkonflikten;

Den som vil kritisera vår framståande kjennar av Israel-Palestina bør ha solide kvalifikasjonar.

Eg kan ikkje merka nokoslag vitskapleg kvalitet i denne uvørne påstanden &&!!

Kommentar #4

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

?

Publisert rundt 9 år siden
Per Einar Sønnesyn. Gå til den siterte teksten.

Eg kan ikkje merka nokoslag vitskapleg kvalitet i denne uvørne påstanden &&!!

Men du er den rette til å forstå dette? I den senere tid har jeg ikke hørt noe annet enn usannheter fra deg.

Kommentar #5

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

Med laust krut!

Publisert rundt 9 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.

Men du er den rette til å forstå dette? I den senere tid har jeg ikke hørt noe annet enn

Lause , udokumenterte påstandar fortel berre om ophavsmannen.

Eg har hatt solid dokumentasjon for det eg har skrive!

Kommentar #6

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Sønnesyns gangsyn

Publisert rundt 9 år siden

Sønnesyn skriver noe kunstlet: "Eg kan ikkje merka noko slag vitskapleg kvalitet i denne uvørne påstanden &&!!"

Men det er da også helt greit at du mener dette, Sønnesyn? Jeg har faktisk heller aldri oppfattet deg som sensor i midtøsten-politikk. Videre: Ut fra ditt mer enn korte innlegg og dets innhold: Hva kommer det av at du må formidle denne meningen? Antar du at Verdidebatts brukere bare venter på din korte dom om dette og hint? Hadde du endog et relevant og kompetent svar skapt ut fra mitt innlegg, med en analyse og vurdering som bygger på nettopp den faglige kompetanse du mener å savne hos dem du er uenge med  - ville dog ditt svar også vært på sin plass.

1. Det jeg skriver er en meningsytring. Ikke en vitenskapelig analyse.

2. Og hva gjelder mine kvalifikasjoner så kjenner du dem like lite som du kjenner meg.

En meningsytring som denne står seg dog godt ut fra de realiteter som foreligger og som mitt første innlegg beskriver. Henriksen Waage er et deltagende menneske. Og hun er forsker. Som forsker bidrar hun dessverre til å underminere sin egen faglige troverdighet fordi hun tidvis har problemer med å skille mellom det personlige og det faglige. Hun deltar vel så meget som hun observerer. Hennes faglige integritet står vel kanskje på spill? Sympatier og antipatier er sannhetens største fiender. En kompetent og sann forsker velger ikke selektivt ut de premisser som stemmer med egne sympatier og antipatier, eller med det resultat vedkommende håper å finne: Da er nemlig ikke vedkommende forsker (eller journalist) lenger. Men deltager i den politiske prosessen. Faget blir da i tilfelle dessverre misbrukt til politiske formål. Og det er galt uansett (!) hvor godt det politiske formålet anses å være for den enkelte.

Ditt svar mangler faktisk sårt tiltrengte kvaliteter og er direkte uvørent, Sønnesyn. Det kan faktisk se ut som om ditt kortkorte svar er et emosjonelt uttrykk - von-oben-herab. Nettopp fordi det bærer preg av forurettelse. Jeg har visst tråkket i dine sirkler?  :)

Ha en god kveld.

Kommentar #7

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Spesiell historieforståelse

Publisert rundt 9 år siden

Henriksen Waage har også en noe spesiell måte å gjenfortelle historien på. Hun utelater viktige momenter og får på den måten fram sitt fargede budskap. I Aftenposten uttaler hun følgende:

"Krigen og forhandlingene i kjølvannet av opprettelsen av staten Israel i 1948 kaster skygger frem til i dag.

– Den historiske sjansen ble ødelagt før man begynte. Det lå et lite håp i det faktum at FN hadde vedtatt opprettet to stater. Man kunne tro, eller håpet på, at det ville blitt en deling av det britiske mandatområdet Palestina. Resultatet av krigen ble et sterkt Israel, som okkuperte 22 prosent mer enn det landet hadde fått i henhold til delingsplanen, og det ble ingen palestinsk stat. Det la hele fundamentet for den uløste konflikten som vi har i dag, og som er akkurat like uløst nå, sier Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Waage."

Hennes konklusjon er at Israel er skurken fordi de ble en sterk stat etter krigen i 1948 med et landområde 22 prosent større enn de hadde fått i henhold til FNs delingsplan. Dette med økningen av Israels område stemmer for så vidt sikkert, men hun "glemmer" helt å nevne et viktig forhold. Israel ble opprettet i henhold til de grensene FN hadde foreslått, noe araberstatene ikke aksepterte. Derfor angrep de Israel med det som mål å utslette staten før den var i gang. Resultatet av krigen var at Israel stod igjen med større område enn de hadde noen dager før. Var det da rimelig at Israel skulle gi tilbake dette og ønske araberne bedre lykke neste gang de ønsket å utslette Israel? Nei. Det er ikke Israel som er skurken i denne historien. Det er det araberstatene som er. De valgte krig og tapte, og måtte ta konsekvensene av dette. 

Problemet med Henriksen Waage er at hun ved å utelate sentrale elementer i historien flytter skylden over fra de som var agressorene til de som ble angrepet. Det var ikke Israel som startet denne krigen, det var araberne. Det er også araberne som sitter med skylden for at Israel økte i størrelse, og for at Israel ble sterkt etter denne krigen. Derfor bør de også slutte med sytingen sin. De har selv i stor grad skylden for sin miserable skjebne.

Når det gjelder Henriksen Waage, er hun ingen seriøs forsker. Hun er en historieforfalsker og ingen nøytral aktør. En forsker skal se på fakta, og formidle dem videre, ikke drive med politisk propaganda.

I tillegg er ikke alt hun sier sant. I en nyhetssending på NRK sa hun følgende i forbindelse med "Cast lead" i Gaza:

“Israel har jo en rekke grunner til dette. De ønsker å, som de selv sier, rykke denne terroristinfrastrukturen opp med rota. Det er nært forestående valg i Israel, og det ser vi foran hvert eneste valg, at man da går til krigshandlinger for på en måte å score innenrikspolitisk gevinst.”

Om man sjekker Israels militære handlinger opp mot datoene for valg, stemmer ikke dette, og Henriksen Waage lyver.

Det er rett og slett en skam at denne historieforfalskeren og løgneren har klippekort i NRK.

Kommentar #8

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Men det avsløres jo etterhvert

Publisert rundt 9 år siden
Per Einar Sønnesyn. Gå til den siterte teksten.

kritisera vår framståande kjennar av Israel-Palestina bør ha solide kvalifikasjonar.

at våre "framaståande kjennar" av Israel-Palestina har nokså middelmådige kunnskaper om den konflikten de skal være så fremstående kjennere av!

Svindelen avsløres, det har bare ikke gått opp for heiagjengen enda.
"Superlaget" av norske midtøsten-"eksperter" hører hjemme i tredjedivisjon, Sønnesyn,
du har bare ikke oppdaget det enda.

Men det er jo først og fremst ditt problem...
:-) 

Kommentar #9

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.

Svindelen avsløres, det har bare ikke gått opp for heiagjengen enda.
"Superlaget" av norske midtøsten-"eksperter" hører hjemme i tredjedivisjon,

Ole T. Eriksen fremstiller det som om norsk mediaverden totalt domineres av en pro-palestinsk holdning.

Du kaller dette "heiagjengen".

Nå må dere bestemme dere: Heiagjeng i tredjedivisjon eller pro-palestinsk dominans.

Kommentar #10

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Hva er det med Erling Grape?

Publisert rundt 9 år siden

"Dere"? Grape skriver altså: "Nå må dere bestemme dere" fordi han øyensynlig og komisk nok oppfatter de som ikke deler hans standpunkter som én stemme.

Jeg går ut fra at Grape skriver under eget ansvar og kun står for det han selv skriver. Det gjør også enhver annen.

Dog: Det går tydelig frem av Søylands innlegg at han tiltrer mine påstander om at norsk journalisme og enkelte forskere er ensidige og manipulerende gjennom sine betraktninger og fordommer foretatt via fastsittende pro-palestinske og anti-israelske briller. Enten-eller... Ref. mine tidligere innlegg.

Videre: Det Søyland så definerer som "heiagjengen" er den vanlig kvinne og mann i Norge som har valgt side til fordel for den ensidige fortellingen som førstnevnte gruppe dessverre har etablert.

Prøv  å les innlegg rimelig ordentlig før du lar følelsene slippe helt løs Grape; innholdet i dine kommentarer blir både mer saklig og bedre slik.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere