Anonym167 Anonym

51

Ber ungdom om å flytte.

I dag leste jeg på Vårt Land sine nettsider at festivalen UL (arrangert av NLM), som foregår i Kongeparken på Ålgård denne uken, oppfordrer ungdom til å flytte til byer hvor det er få kristne. Dette for å starte barne -og ungdomsarbeid.

Publisert: 4. aug 2012

Her er linken til innlegget: http://www.vl.no/kristenliv/ber%20ungdom%20om%20a%20flytte/

Jeg ser at ideen kan virke attraktiv, og gi mening. Samtidig stiller jeg spørsmål ved om dette virkelig er et gjennomtenkt prosjekt? Ungdom på festival er en gruppe som er svært påvirkelig, engasjert og motiverte til å "leve for Jesus". Ungdom er ofte i en sårbar prosess av livet, og en av de viktigste punktene i ungdoms liv, er å fullføre videregående skolegang, og komme inn på det studiet de ønsker på høgskole/universitet. Jeg vet av erfaring hvor mye tid og energi det tar når man engasjerer seg i barne -og ungdomsarbeid (jeg var aktiv i begge deler som tenåring). Jeg vet også hvilken utfordring det kan være å flytte til en helt ny by. I tillegg tenker jeg at det er viktig å ha voksne, erfarne personer inkludert i barne -og ungdomsarbeid, som i det minste kan trekke litt i trådene, og gi veiledning. 

Nei, jeg er ikke bare negativ. Jeg er fullt klar over viktigheten av barne -og ungdomsarbeid, men jeg er også klar over hvor mye tid og krefter det krever å virkelig få på beina et sånt prosjekt. Jeg synes det er kjempebra å oppfordre ungdom til å engasjere seg for dette arbeidet der de bor, hvor det er et etablert menighetsarbeid man kan ta del i, og bygge seg opp erfaring. Å flytte til en helt ny by (og ikke bare en helt ny by, men en by hvor det er få eller ingen kristne), og skulle starte et barne-og ungdomsarbeid helt alene, i tillegg til å være a jour med skolegang, lekser, innleveringer, prøver og eksamener.. jeg er redd for at det kan bli en nedtur for svært mange av dem som prøver. 

Det er jo heller ingen hemmelighet at det ofte vil være dem som allerede er ansvarsbevisste og "flink pike/gutt" som tar på seg denne utfordringen gitt på en festival. Ungdom som allerede gir 110% på skole, sosialt osv. Et såpass krevende prosjekt som å starte opp barne -og ungdomsarbeid hvor det ikke finnes fra før av, kan fort bli dråpen som får begeret til å renne over mot utbrenthet, depresjon, M.E. eller lignende. 

Det er bra og viktig å motivere og utfordre kristen ungdom. Men det er like viktig å gjøre det med visdom, og et lite fareskilt. En ting er å krysse av på et skjema man får utdelt på en festival, når man er påvirket av stemningen der, og supergira. Noe helt annet er det å flytte inn på den lille hybelen, i en helt ny by, uten bekjente, med få eller ingen kristne, og skulle takle både denne overgangen, det å begynne på ny skole i nytt miljø, og faktisk ha det kravet over seg at man faktisk er i nettopp denne byen, først og fremst for å gjøre noe for misjonen. 

Det kan gå veldig bra. Men jeg er bekymret for at det også kan ødelegge for veldig mange. På en festival har man heller ikke den samme muligheten til å snakke med den enkelte om dette valget, gjøre dem klar over hva det innebærer, og ikke minst, som voksen gjøre en vurdering om vedkommende vil klare denne utfordringen. Det bør forøvrig gjøres av en person som kjenner ungdommen godt, ikke en tilfeldig veileder som er satt til oppgaven på en sommerfestival. 

Igjen går tankene mine tilbake til sitatet som ble så viktig for meg. Sitatet til Grundtvig: "Menneske først, kristen så." La ungdom få være ungdom, og gjerne som engasjerte og aktive i det lokale menighetsarbeidet, eller i den byen de valgte seg ut, hvor de ønsket å gå på skole eller studere (det at det finnes et etablert kristent miljø på stedet er ofte med på å avgjøre hvilken by de velger, da det vil være en stor styrke i forhold til det sosiale, trivsel, og dermed også helsemessig). Så kan de heller, når de har fått en utdannelse, erfaring, og mer modenhet, prøve seg på et lignende prosjekt som det UL her foreslår. Jeg mener at de aller fleste vil være mer rustet på flere måter, i en litt eldre aldersgruppe, hvor brikkene i livet har falt litt mer på plass. 

Kommentar #1

Torkild Masvie

23 innlegg  20 kommentarer

Skrikende mangel på voksne rollemodeller og medvandrere.

Publisert rundt 9 år siden

Det er bare flott om kristne ungdommer reiser til steder det er bruk for dem for å starte kristent ungdoms- og menighetsarbeide, men ikke hvis det er slik at ungdommene skal stå i fronten alene. Vårt hovedproblem nå er at vi i voksengenerasjonen lett skyver ungdommene foran oss. Vi har en skrikende mangel på min generasjon av 50 åringer som er villige til å flytte til steder der det trengs medarbeidere.

Det er skummelt å sende ivrige ungdommer alene i pionerarbeide. Om VLs presentasjon fra UL er treffende gjengitt vet jeg ikke, men Silje Pettersen Holand har, etter min mening, et viktig poeng når det gjelder hvordan vi bør og ikke bør bruke ungdommer. Men et slikt dristig prosjekt kan gå og bli vellykket, hvis vi får mobilisert 30,40,50 og 60-åringer til å flytte også. Jeg fatter ikke hvorfor vi skal være så knyttet til våre jobber, våre boliger, våre hytter og ikke minst våre pensjonsordninger at vi ikke selv kan gjøre det vi ønsker at ungdommene skal være med på. Hvorfor kan vi ikke flytte flere, og danne felleskap på nye steder slik at ingen blir stående alene i fronten.

En god del av de "voksne" synes å ha lagt seg på en strategi å være "til oppmuntring" for ungdommene som sendes ut i fronten for å nå sin egen aldersgruppe, men samtidig er vi elendige rollemodeller ved at vi selv har få eller ingen dype vennekontakter til folk som ikke kjenner Jesus.  

Skal vi lykkes med misjonsoppdraget i vårt eget land så trenger vi mange flere "voksne" som kan være rollemodeller og medvarere med ungdommer som er villige til å flytte til nye steder for å starte arbeide. 

Kommentar #2

Hans Kristian Skaar

0 innlegg  1 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Jeg gjør en liten gjestevisitt på verdidebatt, og vil takke for gode og viktige innspill fra Silje Pettersen Holand og Torkild Masvie, og legge til et par kommentarer. Jeg har ikke rukket å lese artikkelen på vl.no og nå ser det ut til at den er slettet, men ut fra det dere skriver vil jeg presisere noen ting som ikke ser ut til å ha kommet fram av artikkelen:

 

1.       Ingen drar direkte fra UL for å flytte til et nytt sted. Dette prosjektet starter først opp neste år, så en eventuell festivalentusiasme bør ha lagt seg noe før det.

2.       Ingen har gitt noe løfte om å flytte på UL. På responskortene har vi spurt om de vil «vurdere å flytte». De som krysser av for dette vil bli invitert til en konferanse i vinter og de som ønsker å være med videre etter den vil delta på flere samlinger.

3.       Ingen vil reise alene til et nytt sted for å etablere nytt arbeid. Selv om flere ungdommer på eget initiativ har gjort dette de siste årene, vil vi i organisert form kun sende ut grupper med flere personer.

4.       Alle som ønsker å være med på å etablere nytt arbeid vil få tildelt en personlig veileder og vil i tillegg få oppfølging og veiledning fra NLM ung-administrasjonen. De vil også være en del av et større fellesskap med andre som er i samme situasjon.

5.       Dette er ikke noe vi inviterer ungdom spesielt til. Vi ønsker enda mer at voksne med levd liv og erfaring fra barne- og ungdomsarbeid vil være med på å ta ansvar for dette.

 

Silje P. Holand gir oss en viktig påminnelse om betydningen av å tenke på menneskene. Å drive misjon vil alltid medføre omkostninger – uansett hvilken alder de som reiser har. Da Jesus sendte ut sine unge disipler var det ikke til et behagelig liv uten utfordringer og farer. Vi kan heller ikke love at alle som flytter bare vil ha en positiv opplevelse, men vi kan love at utfordringen til å ta vare på hele mennesket er noe vi vil ta på alvor. Vi vil gjøre det vi kan for at de som reiser også skal ha det godt som mennesker.  

 

Det er også sterkt å lese Torkild Masvies erkjennelse på vegne av sin generasjon, og jeg tror han har rett. Hvis det er noe som vil stoppe dette prosjektet er det sannsynligvis at vi voksne ikke kommer på banen og vil ta ansvar. Det er et skrikende behov etter flere voksne forbilder i barne- og ungdomsarbeidet vårt, og det vil også være avgjørende for om arbeidet vi har satt i gang lykkes.

 

Visjonen for dette prosjektet er at alle barn og unge i Norge som ønsker det jevnlig skal ha mulighet til å være med i et kristent barne- og ungdomsarbeid. Dette er ikke noe NLM klarer å få til alene (derfor ønsker vi også å invitere hele kristen-Norge til å gjøre det de kan), men vi har tenkt at vi i NLM ung i hvert fall vil ta ansvar for å etablere 100 nye fellesskap for barn og unge de neste seks årene. Det vil koste mye både for oss som organisasjon og for oss som vil starte nytt arbeid. Men vi tror dette handler om liv og død for barn og unge i landet vårt, og vi ønsker å ha større ambisjoner for kristent barne- og ungdomsarbeid i Norge enn at vi som kristne organisasjoner konkurrerer om de samme ungdommene på de samme stedene.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere