Audun Hjertager

149

OBS! Fjordmenn

Viktig å gi dem motstand

Publisert: 3. aug 2012

Fjordmann er tilbake. To eksperter uttaler seg til Vårt Land om Fjordmann har dempet seg etter 22. juli: Nei, meningene har kanskje blitt enda mer fascistiske.

Uimotsagt, uten motstand og motargumenter, kan fjordmenn skape fordommer, fobier, fremmedfrykt og panikk. Noen tar jo det fjordmenn sier for god fisk. Jeg håper derfor gode VD bloggere følger med hvor de er i den virtuelle verden, og tar seg bry med å delta i debatter med fjordmenn.

Begge Vårt Lands eksperter, Øyvind Strømmen og Soaib Sultan, er forøvrig tillitsvalgte i Miljøpartiet De Grønne.

Kommentar #151

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Men: hvor er den? Hvem er de? Er de bare tre?

@Robin Haug. Si det? Kan det tenkes at det var noen på møte i Stockholm? Jeg mener det hadde vært bra hvis det ikke fantes flere som delte Fjordmans ideologi, men det er naivt å tro.  

Du gir inntrykk av at man ikke skal ha lov til å kritisere ideologien til mennesker som forfekter Fjordman-ideologi; som selv ikke bare kritiserer, men som også vil sende mennesker med det de mener har gal ideologi ut av landet. Hva har jeg misforstått? 

@ Elisabeth Hoen 151. Å ville ha apartheidliknende regimer slik Fjordman forsøker å begrunne, er en del av det jeg oppfordrer til å argumentere mot. Ikke å f.eks oppleve og formidle problemer og løsninger med innvandring, eller føre saklig islamkritikk. Tvert imot. Jeg tror åpnere diskusjon og bedre dialog kan minimere risikoen for flere høyreekstreme, og bidra til en bedre multikultur.  

Man kan godt si at fjordman-ideologi er en del av subkulturen vår (vi må ikke være naive). Vi bør også lære oss å forstå bedre hvorfor det finnes så mange kontrajihadisktiske høyreekstreme. I motsetning til Fjordman-ideologi, ønsker jeg ikke å sende mennesker med ideologier man mener er farlige ut av landet, eller lage getthoer for dem. Jeg vil ikke at de skal få holde argumntene sine udebattert, men at vi skal ta debatten og avsløre ideologien når argumentene dukker opp. 

Kommentar #152

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

MDG`s selektive og feige engasjement

Publisert over 9 år siden

`Å ville ha apartheidliknende regimer slik Fjordman forsøker å begrunne, er en del av det jeg oppfordrer til å argumentere mot.` (Audun H) 

Jeg forstår godt hva du sier, det er ok.

Det jeg reagerer på er at mange ønsker apartheidliknende regimer på andre områder enn det Fjordman står for. Det er ikke unikt eller verre enn de som ønsker det på andre områder.. det kan være kjønnssegregering eller  mennesker-dyr forhold. Jeg har ikke lagt merke til et eneste glødende innlegg fra dine likesinnede i forhold til; pelsdyroppdrett, kyllingoppdrett, industrialiserte landbruket, kjønnsegregering i Islam osv. Nå skal jeg ikke si for sikkert at du ikke har oppfordret folk til å ta til motmæle når KrF, H, Sp eller Ap taler for dyremishandling, men jeg tviler på det... Huff, føler det blir det samme som Bibelen...det nevnes andre skapninger helt i begynnelsen så blir det glemt....

Vi kan ikke ha et samfunn hvor det legges til rette for at menn og kvinner helst skal leve adskilt...vi kan ikke ha et samfunn hvor utstrakt dyremishandlig skjer... Jeg kan bare ikke se at disse sakene frontes med like stor innlevelse og føler det er dobbeltmoral og feighet.

Det kan bli lettere krig og mindre solidaritet hvis det er for mange ulike kulturer i et samfunn... da kan vi bli USA hvor ingen vil støtte andre med skatt fordi man tar avstand fra andres synspunkt (kjønnsapartheid, f.eks. og dyremishandling). Men det er vel veien...Det nye slagordet Ap har klart å tenke fram - huff, det vil nok få mye kritikk, selv om tanken er god.

Kommentar #153

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Jeg har sett igjennom de første 4 sider av Audun H`s innlegg her på verdidebatt og det er ikke noe tilsvarende; vi bør gi dem motsand - når det gjelder dyr og deres velferd. Jeg ser at Audun H skriver her som privatperson, men som `en grønn` person og medlem av MDG, - hvem skal tale for bedre dyrevelferd hvis ikke en fra MDG gjør det??

Ops!!! Har jeg stemt på feil parti alle disse år? Uansett, min feil. Det finnes ikke noe parti for meg. Tough luck. Slik er det for noen mennsker.

Beklager litt avsporing, men syntes dette var svært viktig punkt jeg nå fant ut av.

Kommentar #154

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Hvorfor?

Publisert over 9 år siden
Audun Hjertager. Gå til den siterte teksten.

Vi bør også lære oss å forstå bedre hvorfor det finnes så mange kontrajihadisktiske høyreekstreme.

Syns du virkelig det er merkelig at det opp står motstand mot jihadistiske holdninger..?Vet du hva jihad egentlig betyr?
Hvis vi leser på wikipedia hva jihad betyr,og når vi ser nesten hver dag hva islamister gjør ved å utøve nettopp jihad der de oppholder seg....

Og ved å sette merkelappen HØYREEKSTREME på jihadmotstandere,er de automatisk plassert i båsen for uspiselige og livsfarlige..
Når vi vet at en som utfører jihad i islamsk forstand blir lagt i kista i den forfatning han er når han dør i sin "hellige" kamp,og at han da angivelig går rett til paradis som belønning for sin edle dåd...
Hva kommer det av at slike syke forestillinger og holdninger ikke skal være "lovlig" å være kritisk mot?
Noen og hver bør våkne opp for virkelighetens verden.
Og for å si det klart...Å kjempe MOT jihad har ikke sammenheng med vold..her er det snakk om kritiske holdninger. 

Kommentar #155

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

Dyr og apartheid

Publisert over 9 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.

Det er ikke unikt eller verre enn de som ønsker det på andre områder..

Jeg oppfatter at du er inne på en helhetstankegang som De Grønne er alene om å stå for, og som man bl.a. finner i Arne Næss økosofi. Jeg hadde neppe forstått betydningen av å jobbe for dyrs rettigheter hvis jeg ikke hadde snakket med bl.a. Sondre Båtstrand som er sterkt engasjert bl.a. i dette. Jeg oppfattet da jeg meldte meg inn i De Grønne fordomsfult denne delen av politikken som "søkt". Nå forstår jeg at manglende oppfattelse av organismers egenverdi i høyeste grad har ansvar for at kristne ungdommer måtte innrømme at "vi har feilet" (ungdommens kirkemøte, 2007).

Jeg er mest opptatt av overforbruk, klimaendringer, menneskerettigheter og biologi, og man argumenterer best innenfor fagfelt man er engasjert i og har kunnskap om.

Ang. min motstand mot apartheidregimer handler det om menneskerettigheter (reservater, getthoer eller bur er ikke naturlig for mennesker heller...) og litt om biologi, oppfattelse av konfliktskaping og -håndtering, på dialog og til syvende og sist troen på det gode i mennesker på tross av ulikheter. Jeg tror jeg er på bølgelengde med De Grønne her. 

Kommentar #156

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Takk for videre svar Audun H.

Når det gjelder apartheid så sa jeg at jeg avsporet debatten. Men jeg har kommet til at jeg gjorde ikke det.

Hvis det er en slags kamp om ideologier/menneskesyn som skal kjempes mot - slik ditt innlegg er en oppfordring til - så bør man ha et ideologisk sterkt motsvar. På din profil står det at du er medlem av MDG. Du støtter en ideologi - slik du sier i siste svar - en ideologi/filosofi jeg deler - men MDG ser ikke ut til å kjempe for den (ingen av dine over 100 innlegg handler om verken bedre dyrevelferd eller denne filosofi). Dette, etter mitt syn, kan hemme muligheten for å `vinne`. Jeg ble overrasket over at du ikke har skrevet tilsvarende ang. `levende vesener`. Du viser til wikipedia, men MDG - som du sier - burde være det partiet som inkluderer denne økofilosofien og relaterer apartheid til dette - i sitt engasjement i media og faktisk kjemper også! for dyrenes sak. Dette perspektivet er grunnleggende - ihvertfall for et parti som MDG - og er en absolutt stødig vei å gå for å faktisk `vinne`. Slik jeg personlig tror er mulig.

Dyrevelferdsloven legger til rette for bedre velferd for dyr og avvikling av f.eks. pelsdyroppdrett.

Å lene seg tilfreds bakover på Spesiesisme (basert på innlegg og siste svar, så gjør du det), mens man glødende avviser rasisme, og representerer et politisk parti som MDG, dessverre, dette sier meg at dette kan være grunnen til så få stemmer på partiet og at det heller ikke får noen gjennomslagskraft. Det er et skuffende svar du gav. Jeg visste for lite om MDG. Jeg har vanskelig for å se ditt engasjement?  

Etter apartheid ble avviklet hos menneskene (vel, de fleste steder - men finnes på ulike måter i enkelte kulturer (inkludert muslimske)) så innførte menneskene apartheid ovenfor dyr. Satt i system. I mine øyne så ligger problemet her - det vil så alltid være et stort rom for denne tenkningen blant mennesker også. For man veksler hele tiden med å påpeke likheter og forskjeller mellom dyr - akkurat når det passer. Kommer vi ikke unna dette - kommer vi ikke unna alt det som Fjordmenn forfekter heller. Men det er lang vei fram å komme unna det. Og slik det ligger an nå; så er det IKKE takket være MDG.

But hey! That`s just me!

  

 

Kommentar #157

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Dette er en sammenblanding

Publisert over 9 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.

så innførte menneskene apartheid ovenfor dyr. Satt i system.

Mellom dyrs og menneskers verdi som individer.Skulle vi følge dette,ville all slakt og spising av dyr måtte opphøre på grunn av en slags nedgradering av mennesket til et dyrs nivå.

Det er samme holdning som vil hindre hvalfangst utifra et dyrevernssynspunkt.Som om hval er på linje med mennesker.

Et sånt synspunkt er på full fart inn i ekstremisme. 

Kommentar #158

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Rune Holt; får si som Rune Staven har sagt til meg (:;) - Holt; jeg snakker ikke til deg. Det jeg sier gjelder ikke deg, jeg snakker til, forhåpentligvis, andre meningsfeller.  

Alt som du har sagt i siste kommentar har ingen relevans - whatsover - verken hvis en er for eller mot pelsdyroppdrett. Man kan ikke klare alt, men som andre ting i livet så starer man med det verste først. Hva ville du sagt, Holt, hvis - la oss si - KrF gikk FOR homofilt ekteskap? Vel, du skjønner sikkert sammenligningen. Det samme gjelder her for meg - bare i forhold til MDG.  

Kommentar #159

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

De Grønne og meg

Publisert over 9 år siden

Det hadde vært interessant å prøve å forklare denne delen av filosofien i et innlegg. Men jeg tror ikke jeg er rette person. For ordens skyld: Jeg betaler medlemskontingenten fordi jeg håper at De Grønne får makt så snart som mulig, og fordi jeg vet at de trenger penger for å bygge seg opp. Jeg var riktignok fylkesleder og 1. stortingskandidat i 2009 (det skal jeg fortelle mine barnebarn !), men det var fordi det neppe ville vært mulig å stemme på De Grønne i Hedmark ellers (få medlemmer, og det måtte stiftes et fylkeslag for å stille liste), fordi jeg visste at hver stemme utløser offentlige tilskudd og fordi jeg ville ha dyktigere folk enn meg på 1. plass og som fylkesleder i Hedmark. Og det har vi nå (bl.a. erfaring fra Venstre) :)

Sist jeg sjekket, mottok FrP rundt 50 mill per år; mer en nok til å formidle hva FrP står for (men FrP synes å bruke pengene på å forklare hva de ikke står for...). De Grønne får noen hundre tusen etter et bra siste valg. Likevel knapt til et par, små deltidsstillinger i administrasjonen tenker jeg, som sikkert for det meste jobber med å holde orden på medlemsveksten. Jeg synes det er nokså godt gjort bare at folk begynner å få øye på dem, og begynner å forstå hva de står for. 

Kommentar #160

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Å skrive innlegg tar man seg vel ikke betalt for? Jeg forstår ikke resonnementet.

Politikk engasjerer man seg ikke i for å tjene penger på det. Hvis en skal vente på en vedig politisk kanditat som er ekspert på Arne Næss` filosofi så må en vente lenge... en må begynne et sted.

Hvis en har engasjement da. Og det er nettopp det. Fjordmenn har engasjement. Det er ikke noe fullgodt, sterkt motsvar. Det engasjement noen FrP politikere er kjent for - og som de mange ganger `tramper i baret`på, for å si det pent, viser engasjement og følelser. Jeg ser det, selv om jeg selv aldri ville stemt FrP.

Det mangler et motsvar som overbeviser.

Ap var på nippet til å avvikle pelsdyroppdrett. Unge Ap`ere ville endre. Men så kom Utøya..

Sp har tatt over styringen i alle slike spørsmål. Hvor mange stemmer får de ved valg? 5% 6,5%? MDG får 1-2% kanskje litt mer.

Så lite skal til for endringer.

Et godt stalltips; det lønner seg å tenke litt lenger. Både på den ene og andre måten.

Kommentar #161

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 9 år siden

@ Audun Hjertager

Å ville ha apartheidliknende regimer slik Fjordman forsøker å begrunne, er en del av det jeg oppfordrer til å argumentere mot.

I 'mangfoldige' samfund som du taler for - Brasilien, Mexico osv. - lever folk fra din klasse i rent hvide gated communities med bevæbnede vagter døgnet rundt, der ligger som øer i et hav af fattigdom og desperation.

Dér kan i så sidde med alle jeres oplevede kærlige følelser - mens folk udenfor lider og dør - af jeres 'kærlighed'.

Er samfundet tillige præget af et stort muslimsk element vil der være endnu en akse i dette apartheidregimente.

Vi bør også lære oss å forstå bedre hvorfor det finnes så mange kontrajihadisktiske høyreekstreme.

Tillad mig et enkelt men probat råd: Du trækker 'kontra-' fra 'kontrajihad' og får 'jihad'. Så begynder du at skaffe dig kundskaber om det emne og du vil efter nogle års hårdt arbejde være i stand til at mene noget kvalifiseret om det og måske endda evne at deltage i debatter om det...

I motsetning til Fjordman-ideologi, ønsker jeg ikke å sende mennesker med ideologier man mener er farlige ut av landet, eller lage getthoer for dem.

Det er irrelevant, hvad du siger du ønsker. Den ideologi du søger at fremme har såvel ghettoer som institutioner til folk, der har begået tankeforbrydelser.

Kommentar #162

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.

Jeg forstår ikke resonnementet.

Det er ikke så farlig. Jeg gav et avsporende svar på litt avsporing kan man si.

Kommentar #163

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.

Den ideologi du søger at fremme har såvel ghettoer som institutioner til folk, der har begået tankeforbrydelser.

Hæ?? Hvilke ghettoer, institusjoner og tankeforbrytelser tenker du på?

Kommentar #164

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Audun Hjertager. Gå til den siterte teksten.

gav et avsporende svar på

Jeg fikk igjen. Det er ok.

Men det er litt forstemmende å se mangel på engasjement i avsporingen - ikke minst fordi det kommer fra en som er medlem av et politisk parti som mdg.  

Men jeg skal gi meg nå.

Beklager hvis jeg gikk for langt. Men fordi jeg selv nesten alltid har stemt på mdg så ble din respons plutselig veldig relevant for meg.

Er lei meg over dette.

Men nå blir jeg mer politisk uavhengig og det er jo en veldig god ting.

 

 

Kommentar #165

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Jeg prøver igjen Hjertager

Publisert over 9 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Syns du virkelig det er merkelig at det opp står motstand mot jihadistiske holdninger..?Vet du hva jihad egentlig betyr?

Jeg stilte deg noen spørsmål ang jihad og islam...i kommentar nr 155....Kunne du tenke deg å svare? 

Kommentar #166

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

Jihad

Publisert over 9 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Vet du hva jihad egentlig betyr?

Tja, wikipedia gir nok et bra svar som du sier: Ordet oversettes vanligvis med «hellig krig», men har også flere betydninger i islamsk trosliv (...). Mange muslimer vil si noe slikt som at jihad kan sammenliknes med kristnes indre kamp for rett tro og liv (og dø som martyr slik flere disipler gjorde), og det å bygge og utvide kristne samfunn/frelse/skape menigheter. Kanskje noen også vil trekke paraleller til Åpenbaringens hærer som skal slå jorden med plager på den siste tid? Noen mener imidlertid jihad er en oppfordring til vold, og synes det er en god ide. Al Quaida f.eks. Det er absolutt noe jeg forstår frykten for, og noe jeg mener vi bør kjempe mot.

Men en ting er sikkert: Det er ingen grunn til å tro at muslimer er mer enige om fortolkningen av Koranen enn kristne om Bibelen. Det finnes mennesker som kaller seg kristne som andre mener ikke er kristne, og mennesker som mener de ikke er kristne andre mener er kristne. Slik er det med muslimer også. Dette er en av grunnene til at de jeg kaller "fjordmenn" har oppdaget at de ikke kan bruke ideologi som argument alene for apartheidliknende regimer: De trenger at ideologi henger sammen med kultur som henger sammen med gener. 

At alle muslimer er så godt som Al Quaida-medlemmer, er skremselspropaganda av typen "han er muslim, muslimer tror på voldelig jihad, ergo må han ut av landet". Jeg synes ikke det er særlig mer logisk enn å hevde at "dette er en fisk, ørekyte er svartelistet, ergo må vi tømme vannene våre for fisk". 

Det gjelder å fjerne fordommer og få fjordmannlogikk frem i lyset gjennom dialog. Jeg tror det er spesielt viktig at muslimer, nye landsmenn og representanter fra ulike subkulturer deltar i slike debatter.  

Kommentar #167

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Denne sammenligningen

Publisert over 9 år siden
Audun Hjertager. Gå til den siterte teksten.

t alle muslimer er så godt som Al Quaida-medlemmer, er skremselspropaganda av typen

Med ørekyte er altså en ting du sjøl dro inn i debatten...Nå har det seg sånn at når ørekyte har fått formere seg i et vann,vil den spise opp eggene til ørret og andre matfisker i vannet,og etter noen år er ørretbestanden ødelagt av ørekytens enorme evne til å formere seg...Og som du sikkert vet,er som regel eneste løsning en rotenonbehandling av vannet der all fisk dør...

Dette høres absolutt ikke bra ut når vi snakker det vi gjør,men vi kan på en måte bruke det som sammenligning også når det gjelder blanding av kulturer som ikke går særlig bra sammen i måten å forstå samfunnsstrukturer.
Noe av problemet med ekstrem islam,er at det blir påtrykk i moskeer i f.eks Norge der imamer fra land der islam består av disse jihadideene forekommer,blir innbudt hit for å tale i moskeen.

Et annet problem er at unge muslimer drar til muslimske land på opplæring og kommer tilbake radikalisert.. 
Derfor er det etter mitt syn viktig med en viss oversikt over hva som foregår av radikalisering. 

Kommentar #168

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

Fisk

Publisert over 9 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Nå har det seg sånn at når ørekyte har fått formere seg i et vann

Ja, jeg la til grunn at dette var kjent. Det ulogiske er å fiske en sik, ørret, røye eller hva som helst i ett vann, og rotenonbehandler alle ferskvann i Norge fordi man har hørt litt om problemstilingen rundt ørekyte. Det handler om at en "muslim" kan være nesten hva som helst, fra en engel til Bin Laden. "Kultur" er like vanskelig å definere.

Jeg er forøvrig helt enig i at det er "viktig med en viss oversikt over hva som foregår av radikalisering". Det gjelder naturligvis også høyreekstremisme. 

Kommentar #169

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Ikke helt riktig

Publisert over 9 år siden
Audun Hjertager. Gå til den siterte teksten.

Det handler om at en "muslim" kan være nesten hva som helst, fra en engel til Bin Laden.

Dette er feil. En muslim, for å kunne konstituere seg som muslim, må bekjenne seg til helt bestemte tekster. Den type bekjennelse og de tekster som inngår i slik total underkastelse, er av en noe annen karakter enn hva tilfellet er for, si, en miløpartist. 

Det er selvsagt utilgivelig naivt å banalisere dette spørsmålet slik Hjertager og så mange andre gjør. For hvis man virkelig vil vite hva en muslim kan og ikke kan være, skal man lese de helligtekster de evig bekjenner seg til. Islam er en klassisk apartheidsk ideologi, men om mulig enda mer totalitær og fascistoid enn noen annen ideologi historien så langt har sett; grunnen til dette er naturlig nok dens teologiske fundament. Alt dette lar seg lese for enhver som gidder å lese tekstene og institusjonene her involvert, og ikke bare uttaler seg fra egne personlige beste viljer og ønsker.

Kommentar #170

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Haug: "Dette er feil. En muslim, for å kunne konstituere seg som muslim, må bekjenne seg til helt bestemte tekster. Den type bekjennelse og de tekster som inngår i slik total underkastelse, er av en noe annen karakter enn hva tilfellet er for, si, en miløpartist."

Dette tror jeg ikke noe på. Historien har vist at det store flertallet av kristne har klart denne overgangen til et moderne samfunn. Samtidshistorien viser også at det store flertall av de norske muslimer klarer det samme. Jeg er enig med Haug i at det er mye morsomere med "konservative religiøse" da de leverer my mer  godt stoff som kan kritiseres, men jeg tror ikke verken Haug eller jeg kan forlange at moderne religiøse skal holde fast i gammelt grums bare for å sementere Haugs eller mine egne stereotype forestillinger.

 

Kommentar #171

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 9 år siden

@ Audun Hjertager

Hæ?? Hvilke ghettoer, institusjoner og tankeforbrytelser tenker du på?

Man undrer sig over, om dette kan være seriøst spurgt...

Når den sociale kapital i et samfund er blevet tilstrækkeligt lav som følge af heterogenitet forskanser eliten, der overvejenede vil være hvid, sig i gated communities. Sverige har bygget sine første allerede.

Det overvejende flertal, der er fra helt hvid til helt sort, vil leve udenom disse øer af overflod og (forskanset, bevæbnet) fred og udgøre et hav af fattigdom og desperation i permanente hadefulde lavniveaukonflikter med lejlighedsvis opblussen og efter etniske og religiøse skillelinier.

http://en.wikipedia.org/wiki/Gated_community

Dette er et verdensomspændende fænomen og jeg finder det lidet troværdigt at du ikke er bekendt med det.

Socialistiske regimer - og multikulti og EU er socialisme - har tankeforbrydelser og probate midler derimod.

Et enkelt eksempel er de såkaldte 'racismeparagrafer', som er irrationelle, idet man kan dømmes for at ytre beviselige sandheder. det er et eksempel på at socialismen bestemmer, hvad videnskaben har lov til at finde ud af om den foreliggende virkelighed.

Den 'virkelige' virkelighed sidder nemlig socialismen inde med og dens indhold afgøres af Magten.

Når man begynder med at gøre vold på virkeligheden, ender man med at gøre vold på mennesker.

Kommentar #172

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 9 år siden

@ Audun Hjertager

Noen mener imidlertid jihad er en oppfordring til vold,[...]

Ja, det mener f.eks. alle muslimers evige og perfekte forbillede, Muhammed.

Muslimer kan sige sig uenig med ham, men det er ikke godt for helbredet.

I islams kanoniske skrifter henviser 'jihad' i 97 % af tilfældene til 'qital', væbnet kamp.

Hiera, udvandring som religiøs pligt, er også 'jihad'.

Det er også 'jihad', når man forstiller sig eller lyver med taquia, kitman og takfir.

'Jihad' er til syvende og sidst hvad som helst, der kan fremme islam - og der er, når alt kommer til alt, INGEN regler - kun et MÅL.

Der er altså visse analogier til socialisme.

Dette er så 'islam' - muslimer er som andre mennesker sammensatte - problemet er den indre dynamik - det er jo ikke akkurat en individualistisk civilisation.

Som i socialismerne foretages der udrensninger af afvigere, så lemmingeadfærd er livsbevarende.

Kommentar #173

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Det er en gåte

Publisert over 9 år siden

At folk som påberoper seg historiekunnskaper fortsatt ikke har fått med seg den himmelvide forskjellen på islam og kristendom.Eller rettere sagt forskjellen på muhammed og Jesus.

Muslimer har et annet forbilde enn kristne.!! Så enkelt er det.

Jesus står for kjærlighet til alle..tilgivelse og opprettelse.
Muhammed står for en helt annen ideologi der erobring av områder og makt står i høysetet.Og de som står i veien,er ugudelige hunder som må fjernes.

Å tro at islam i Norge er en egen sekt med bare gode hensikter,er å være blind for virkeligheten.Alle muslimer i verden er under påvirkning av de "rett-troende"som følger muhammeds påbud. 

Kommentar #174

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

At folk som påberoper seg historiekunnskaper fortsatt ikke har fått med seg den himmelvide forskjellen på islam og kristendom.Eller rettere sagt forskjellen på muhammed og Jesus.

Vi har ingen problemer med å se den himmelvide forskjellen på Muhammed og Jesus. Jesus framstår som et særdeles sympatisk menneske. Han har også en svært høy stjerne hos muslimer også. Islam og Kristendom derimot. Det munner til slutt ut i hvordan det enkelte menneske velger å definere sin religion. Begge har potensiale i seg til både godt og vondt. For de fleste kristne og for de fleste muslimer er ikke religionen en ideologi, men en religion. Helt greitt. Begge religionene har vist seg og inneholde potensiale for mye råttenskap når de styres av ledere som behandler religionene som ideologi. Heldigvis ser det ut som om norske muslimer i likhet med norske kristne klarer å tilpasse seg liberale, demokratiske verdier.

Kommentar #175

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

@ Søren Ferling

Publisert over 9 år siden

"Ja, det mener f.eks. alle muslimers evige og perfekte forbillede, Muhammed."

Du virker sikrere i din tro på Muhammed enn muslimer. De har mange ulike oppfattelser av hva jihad er og hva Muhammed mener og har sagt. Jfr. #67 og Wikipedia: "Muhammed selv skal ha sagt, ifølge en hadith med usikker proviniens, at det finnes et «større jihad» og et «mindre jihad», og at den indre striden var den største og viktigste[2].

--

Du har en klar oppfattelse av islam. Den er fordomsfull men la gå: Andre religiøse, ateister m.m. sliter også med dette hvis noen begår forbrytelser i deres ideologi/religins navn. Du ser at muslimer er forskjellige. Det er fint. Men så peker du på selve problemet, "indre dynamik" som ikke er individualistisk, hva mener du med det? :

"Dette er så 'islam' - muslimer er som andre mennesker sammensatte - problemet er den indre dynamik - det er jo ikke akkurat en individualistisk civilisation."

--

"Den ideologi du søger at fremme har såvel ghettoer som institutioner til folk, der har begået tankeforbrydelser".

Eksemplene du viser tyder på at at du er enig i at rike minisamfunn med fattige utenfor ikke først og fremst handler om hudfarge eller etnisitet,  men om manglende bekjempelse av kriminalitet og om skjev for deling. Slummen utenfor Kairo eller Lisboa er vel liknende institusjoner. All kriminalitet kan man ikke bekjempe, og man må ha lov til å forskanse seg i Beverly Hills hvis man har råd? Min ideologi bekjemper kriminalitet, driver fattigdomsbekjempelse, konflikthåndtering (De Grønne). Hvilke tankeforbrytelser begås? 

Kommentar #176

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

Samtidshistorien viser også at det store flertall av de norske muslimer klarer det samme.

Jeg taler uansett om de helligtekster muslimer bekjenne seg til og underkaste seg for overhodet å kunne konstituere seg som muslim. Dét sier noe om de mennesker som slik underkaster seg slike tekster, uansett hvem de ellers måtte være. 

I den forbindelse er det en absurd anakronisme å advare mot såkalte "fjordmenn." Det er, for å bruke et godt og gammeldags uttrykk, reaksjonært.

Kommentar #177

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Dét sier noe om de mennesker som slik underkaster seg slike tekster, uansett hvem de ellers måtte være.

Jeg tror ikke alle muslimer underkaster seg alt. Eller det vet vi. I praksis. Men så fort religion blir til offentlig politikk så glir det over i ideologi. Dermed kan alle `lov` tekster bli forsterket - og da får vi også den negaive siden - for å si det diplomatisk. Slik enkelte radikalere mener det i f.eks. Egypt hvor en talsmann har sagt at den beste måten å forebygge kriminalitet på er å innføre fysiske, brutale straffer i samsvar med det som står i deres hellige skrifter - som var før pedagogikken (overbevise ved tale) ble utviklet. Som hugging av hender, dødsstraff osv. Slike straffemetoder brutaliserer samfunnet - men det kan en ikke se p.g.a. mangel på pedagogikk hos `Gud`.

Det Haug nevner ang. individbasert eller, som jeg vil si -  sosial kontroll basert - mener jeg også er ganske korrekt. Å tenke selv, utvikle andre måter å leve sammen på - blir ikke oppmuntret så mye fordi en skal jo forholde seg også til hellige skrifter.

At mange mennesker i vesten faktisk forholder seg til hva som står i hellige skrifter og reagerer på det synes jeg ikke er noe rart. `Vi` som er vant til en tankegang hvor vi reviderer nasjonale lover, internasjonale lover, endrer tekster hele tiden, endrer MR lover...så blir det veldig fremmed med `lover` som ikke følger samme utvikling.

Men mennesker er uansett noe annet enn hellige skrifter. Tror vi også må holde fast ved det.

Kommentar #178

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror ikke alle muslimer underkaster seg alt. Eller det vet vi. I praksis.

Hvor vet vi det fra? Skal vi ikke kikke mot den "arabiske vår"? I land etter land, hvor de har hatt mulighetene til å endre samfunnene i mer rasjonell retning, har de --- muslimene --- skapt atomvinter. I slike sammenhenger må man se på hvilke institusjoner disse befolkningene bekjenner seg til: islamske hellligtekster.

Som vi også vet: det gis ikke noe skille, slik som i Vesten, mellom religion og politikk i islam. Islam er det hele. Det er en total oppskrift for livet som man skal følge. Islam har i det hele tatt ingen egentlige begreper hverken om religion eller politikk.

Islam må lære av kristendommen hvor denne nettopp forstår å ikke begi seg inn på jordslig makt. Islam og dens muslimer vil møte sin samme Nemesis akkurat så lenge de insisterer på å ikke følge Vestens skille mellom religion og politikk. Så enkelt, så vanskelig.

Kommentar #179

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Vi har sett på TV

Publisert over 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Skal vi ikke kikke mot den "arabiske vår"? I land etter land, hvor de har hatt mulighetene til å endre samfunnene i mer rasjonell retning, har de --- muslimene --- skapt atomvinter.

I repotasjer fra krigen i syria f.eks der opprørerne...altså de som vil ha et nytt regime,roper høyt hver gang de skyter..."allah akbar"....DA lurer jeg på hva disse er drevet av og i hvilken retning "den arabiske vår" går i.....

Er det ikke egentlig en radikalisering vi ser i alle disse landene som vi har hørt liksom skulle gå i demokratisk retning..? 
Hva hjelper det med valg i et land der islamister får makten med omtrent samme holdning som det gamle regime?

Kanskje til og med mye verre....

Hva får mange til å tro at islam er i ferd med å bli mindre radikale.? 

Kommentar #180

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Haug

Publisert over 9 år siden

"Jeg taler uansett om de helligtekster muslimer må bekjenne seg til og underkaste seg for overhodet å kunne konstituere seg som muslim. Dét sier noe om de mennesker som slik underkaster seg slike tekster, uansett hvem de ellers måtte være."

"Islam må lære av kristendommen hvor denne nettopp forstår å ikke begi seg inn på jordslig makt. Islam og dens muslimer vil møte sin samme Nemesis akkurat så lenge de insisterer på å ikke følge Vestens skille mellom religion og politikk. Så enkelt, så vanskelig."

Litt vanskelig å kombinere disse to sitatene. Vel, jeg overlater til norske muslimer å treffe disse valgene. Det vil aldri bli Haugs rolle å bestemme på vegne av den enkelte muslim hvordan han velger å forholde seg til sin religion. Jeg er ingen religiøs persom, men har ingen problemer med at andre er det. Jeg har heller intet behov for å påklistre andre mennesker spesielle meninger og oppfatninger for at de skal få lov til å påberope seg en religiøs tro. Som vanlig er Haug mest interessert i å påtvinge andre mennesker bestemte meninger for at de skal passe inn i hans fiendebilder.

I likhet med Haug vil jeg alltid i mine politiske valg arbeide mot at vår lovgivning skal være religiøst betinget. Jeg aksepterer at for enkelte vil den religiøse overbevisning veie tungst, men for meg vil aldri et argument som er religiøst betinget kunne ha noen betydning.

"I den forbindelse er det en absurd anakronisme å advare mot såkalte "fjordmenn." Det er, for å bruke et godt og gammeldags uttrykk, reaksjonært. "

Denne logikken eller påstanden går langt over mitt hode?

Kommentar #181

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 9 år siden

@ Audun Hjertager

Jeg taler om 'islam' i det første - hvad 'islam' er, er et faktuelt forhold.

'Muslimer' er mennesker og er som sådan et konklomerat af indre tilbøjeligheder og ydre påvirkninger og vil i kontakt med moderniteten oftest have en større eller mindre grad af 'hybride' eller 'synkretistiske' elementer sammen med de mere 'rene'.

Dette er helt generelt menneskeligt.

At vide, hvad grupper af mennesker så har af egenskaber og hvordan de vil udvikle sig, er en voldsomt vanskelig og kompliceret opgave.

Til at løse den har vi ikke brug for ringe kundskabsniveauer eller dogmatisk tænkning.

Det med 'den store jihad' som noget åndeligt og 'den lille' jihad' som qital, krig var noget, man fandt frem i samme tidsperiode, hvor den muslimske del af verden blev koloniseret af europæere og slaveri og dhimma-system blev søgt undertrykt og skal ses i den sammenhæng.

Nu, hvor koloniseringen er slut, graviterer islam tilbage mod sin egen forståelse og adfærd.

Nej, min opfattelse af islam er ikke fordomsfuld - det er din, der er det - og bygget på fravær af viden.

F.eks. forstår du som her ikke baggrunden for de sidste par hundrede års og nutidens diskurs om jihad - og jeg vil tro at du i det hele taget ikke har forstået jihad-begrebets helt centrale placering i islam - at islam er konstrueret som en regelret kamporganisation med en mere altomfattende kampflade end nogen andre kendte organisationer, fraset nogle små fanatiske sekter. Islam er bare ikke lille.

Nej, du tager fejl, når du siger at der også begås forbrydelser i andre livsanskuelsers navn. For at få den sætning til at være 'sand' skal man nøjes med at se på det kvalitative, som din formulering gør det, og ignorere de kvantitative forhold - hvilket enhver med et minumum af videnskabelig dannelse ved er en erkendelsesmæssig kapitalbrøler.

Kollektiver, samfund, bevægelser, strømninger har indre dynamikker og mennesker kan ikke udtømmende beskrives som individer, idet vi er sociale væsener.

Jeg undrer mig over at en mand, som vil diskutere politik og vist også drive sådant, kan spørge skeptisk til noget så banalt menneskeligt.

Tror du f.eks. ikke der var en indre dynamik i Hitlers og Lenins magtovertagelse, bag Den franske Revolution eller det arabiske forår eller Den islamiske Revolution i 1979...

Eksemplene du viser tyder på at at du er enig i at rike minisamfunn med fattige utenfor ikke først og fremst handler om hudfarge eller etnisitet,  men om manglende bekjempelse av kriminalitet og om skjev for deling.

Om genetik betyder mest eller ej, er vist ingen sikre på, men den er af stor betydning, det vides med stor sikkerhed.

Fordelingen i mangfoldige samfund er at høj placering i det socioøkonomiske hieraki er ligefrem proprotional med lys hudfarve. Dette vil som nu være en blanding af reelt eksisterende faktorer og sociale forstærkningsmekanismer af de typer som kaldes racisme, diskriminering, fordomme, stereotyper osv.

At det forholder sig sådan kan du forvisse dig om, ved at orientere dig globalt.

Der er ikke noget man kan gøre for at bekæmpe kriminalitet eller 'fordele' velstanden ret meget bedre. Den type samfund er ikke 'samfund' i vores forstand og der er ikke nogen demokratisk offentlighed, som kan diskutere eller gøre noget som helst.

Det er samfund gået i opløsning eller 'samfund' som aldrig/endnu er blevet skabt.

Ja, hundreder af millioner mennesker lever allerede i den slags 'mangfoldige' levende helveder. Gode for Menneskerettighederne og sværmerne - mareridt for levende mennesker.

All kriminalitet kan man ikke bekjempe, og man må ha lov til å forskanse seg i Beverly Hills hvis man har råd?

Det må man vel siges at have lov til, men har man først ødelagt det omgivende samfund og levevilkårerne for det store mindre rige flertal med sine 'solidariske' og 'menneskekærlige' sværmerier for derefter at stikke af fra konsekvenserne er man et foragteligt menneske i moralsk forstand.

Min ideologi bekjemper kriminalitet, driver fattigdomsbekjempelse, konflikthåndtering (De Grønne).

Det er jeres politiks erklærede mål - dens konsekvenser er det modsatte, hvad de første årtiers indvandring har vist os - og ovennævnte viser er fremtiden med jeres politik.

Tankeforbrydelser i vor tid ligger primært på venstrefløjens vigtigste kampbaner - 'køn' og 'race' og i horsonten, 'miljø'.

En mand, hvis navn jeg ikke lige husker, har sagt at 'miljø' og 'ligestilling' tegner til at kunne blive leverandørerne af blod og rædsler i det 21. århundrede.

Vi har allerede længe haft racelove, der priviligerer alle andre end oprindelige befolkninger og kvinder overfor mænd og det er på det seneste også kommet til et brud med en 2000 årig retstradition og 'formodet uskyld', som allerede de gamle romere fandt frem til var en forudsætning for retstilstande - idet det er meget svært at 'bevise' at man 'ikke' har gjort dette eller hint.

EU har også længe været på vej med love, der vil give 3 års fængsel for kritik af islam og som vil gøre kritik af EU strafbar under betegnelsen 'ueuropæiske tanker'.

Så jo, din ideologi, der er en variation over temaet, 'radikal centraleuropæisk oplysningstænkning', og som også ligger under kommunisme og nazisme, er ved at ødelægge den vestlige civilisation.

Kommentar #182

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Ender

Publisert over 9 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

Litt vanskelig å kombinere disse to sitatene.

Jeg kunne kanskje hjelpe til med forståelsen hvis du forklarte hva du finner vanskelig. Men det er opp til deg selv hvorvidt du ønsker å utbedre forståelsen. Så langt har du derimot bare gitt en kort rapport på at du sliter med forståelsen; vi andre kan desverre ikke bruke en slik kort rapport til noe særlig.

***

Jeg bedriver ikke "påtvinging" av noe slag. Det er vrøvl å si slikt. Motsatt er det nødvendig å påpeke en del reaksjonære utslag i debatten. For å komme videre, må vi selvsagt diskutere saksforhold. Juvenile navneleker bør være forbeholdt andre arenaer. Og forstår man ikke dette selv, er det ikke usannsynlig at andre, som bedre forstår, vil gjøre oppmerksom på at slike leker ikke sømmer seg like godt overalt.

Langt, langt, langt viktigere enn å trolle frem ord om "fjordmenn" og "fjordmanister" er å undersøke konkret de hegemoniske makteliter. For der er det virkelig mye å ta fatt på. Det er noe dypt tragikomisk over visse godt voksne personer med god utdannelse som heller bruker tid på en Peder Jensen enn de reelle makthaverne. For disse er det enkeltvise bloggere som utgjør den store samfunnsfaren! Implisitt ligger det besynderlige påstander, altså, om at slike enkeltvise bloggere har slik makt at de kan velte hele samfunn. Den makten som de politiske og økonomiske eliter besitter er for disse personer så skrøpelig at enkeltpersoner kan blogge makten sønder og sammen. Snakk om Donald Duck.

Kommentar #183

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Haug nok en gang

Publisert over 9 år siden

 

Det er ikke min manglende forståelse som er problemet, det er din  manglende  klarhet og konsistens i dine mange selvmotsigende utsagn.

Jeg kunne i utgangspunktet ha forståelse for din bekymring over hvilke saker andre velger å bruke sin energi på, men denne bekymringen framstår i et merkelig lys når den uttales av deg Haug når vi ser den energi du selv legger ned i alle disse trådene. Over alt hvor jeg snur og vender meg på verdidebatt finner jeg ditt navn sterkt involvert i debatter som du hevder at ingen burde bruke tid på.

Denne maktkritikken din ser vi lite til bortsett fra noen halvkvedete konspirasjonsteorier om alliansen mellom venstreside og islam og ellers noen påstander om at venstresiden har sviktet venstresiden.

Beklager Haug, du er dyktig til å skrive, men jeg tror vi er i stand til å gjenkjenne intellektuelle bløffmakere. 

Kommentar #184

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

jeg liker

Publisert over 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Den makten som de politiske og økonomiske eliter besitter er for disse personer så skrøpelig at enkeltpersoner kan blogge makten sønder og sammen. Snakk om Donald Duck.

nrks fjordland.men jeg er jo bare barnet......

Kommentar #185

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 9 år siden

@ Vidar Enebakk

Hvis jeg er kommet til at tage andres udtalelser for dine, må du undskylde.

Og nej, du skal selvfølgelig ikke forsvare dem.

Sålænge du finder det ok at henvise til faktualiteter alle steder, skal jeg ikke bebrejde dig noget. Det er jo, hvad jeg selv mener ar det saglige. Problemet var at i som blok argumenterede for at alt Fjordmand havde sagt, måtte kategoriseres som forkert og samtidig andre steder lagde jer på den position, du nu holder dig til.

Du vi altid kunne få en konservativ til at anderkende det faktuelt påviselige og du vil blive afvist med erasmus montanus-logik.

Jeg kan ikke nøjagtigt bedømme, hvor præcist Hope... kategoriserer Fjordmand, men helt ved siden af er det nok ikke. Det vanskelige ligger meget i at der er en, i mine øjne urealistisk, nærmest paranoid, stemning over netsteder på den del af venstrefløjen - og dette sidste mener jeg er ret meget ved siden af.

Jeg minder om at fjender er livsvigtige for venstrefløjen og at de (SOS-R...) startede NDL for netop at få sådan nogle, når nu 'racisterne' ikke selv kunne få hænderne op af lommen.

Naa.., jeg tror at din kritik af min argumentationsstil, mere end sjusk fra min side, som vel også er der, kommer af at jeg trækker sammenhænge og bruger synsvinkler, du ikke ser eller ønsker at se.

Derfor kan det da godt være at jeg har brugt for meget stempling i lige det her indlæg - stemplingen er lidt et forsøg en parodi på venstrefløjen - spejling kan være en øjenåbner - og samtidig et forsøg på seriøs analyse af jeres umiddelbart ikke-forståellige rationaler.

Kommentar #186

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

Over alt hvor jeg snur og vender meg på verdidebatt finner jeg ditt navn sterkt involvert i debatter som du hevder at ingen burde bruke tid på.

Hvorfor skulle dette være vitne om "manglende klarhet og konsistens," og være "selvmotsigende"?

Ja, jeg mener det er reaksjonært å bruke tid på kimære "fjordmenn" og "fjordmanister" all den tid det er langt mer presserende oppgaver foran oss. Følgelig uttrykker jeg meg om det. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere