Pål Georg Nyhagen

224

Skammens Norge

Djevelsk flott liv: "Kjøpe-fest"... Når positivt ladete ord dekker over den kvalme grådige virkeligheten.

Publisert: 29. jul 2012

"Det er typisk norsk å være god". I Norge finnes det mange som ikke vet hva nød, lidelser og sult er. Bønnen "gi oss i dag vårt daglige brød" blir mildt sagt noe malplassert. Kristus´ radikale innstilling til pengene, mammon, var klar: Når du har fått tilfredsstilt dine basale behov tilhører det resterende, det som er igjen, din søster og bror; dvs din neste som også ber om å få sitt daglige brød. Guds vilje skjer ikke før din vilje er i takt med Hans. Våre hender er Kristi forlengede hender i en verden som ber sine søstre og brødre om mat; om ikke annet så hun får leve bare litt til? I et land hvor man betaler for å bli tynnere ser man ikke lenger verdien av de gaver man allerede tar for gitt; det gunstige kvantitative forhold gjør oss blinde for de kvalitative. At det er en gave, både livet og de goder vi er satt til å forvalte, blir i beste fall møtt med fnysende bagatelliseringer og ansvarsfraskrivelser. Vi blir blinde for hva som er vesentlig og hva som er uvesentlig; nettopp fordi mammons tilbedelse, dvs forbruksfesten, gjør at ordene endrer innhold alt etter hva man trenger å legitimere. Brått er egoisme, sløseri og forkastelig nonsjalanse ikke bare blitt sosialt og allment akseptert; men noe man bør tilstrebe seg for å bli ansett som akseptert og verdig. Ordet "verdighet" har i dag kun én betydning: Kredittverdighet. Din verdi avgjøres av hvor godt du kan henge med på kjøpefesten og forbrukskarusellen.. Du blir definert ut fra hvor mye du evner å forbruke.

Det er det kvantifiserbare som er sentralt. Mennesket er rikt som aldri før; men aldri var vi fattigere: Alt er vektlagt og konsentert ut fra det ytre og kvantifiserbare, all utvikling og velferd blir målt ut fra dette. Og absurd nok: Politikerne fatter ikke hvorfor vi ikke har det bedre når inntekter og forbruk er høyere enn aldri før. At helse- og sosalbudsjettet er astronomisk - og sågar ennå alt for lite - er det få som våger å se nærmere på. Fordi svaret er å finne i spørrerens indre: Fordi konskvensene vil bety at mennesker må vende om. I et land hvor man streiker for å heve en allerede for høy inntekt og øke hastigheten på den alt for rasktgående lønnskarusell har man for lengst forvekslet verdibegrepet "kvalitet" med kvantitet. Det indre er ikke kvantifiserbart...  overraskende nok?

Man erfarer at forbruket, lønnsjaget og sansenytelsene ikke stiller noen sult; men øker like vel forbruket for om mulig å stille sulten rundt neste sving like vel. Hva som egentlig stilner tørsten har for lengst blitt overdøvet i samfunnet; svaret på dette er for ubehagelig: Og for enkelt i all sin utfordrende velde. Det finnes et 2000 år gammelt evig aktuelt svar som skjærer som et tveegget sverd gjennom all den selvtilfredse åndelige fedmen og kutter de bindende lenkene av gull over tvert. Men man vil ikke, man våger ikke.

Det mange i dag kaller en reduksjon av levestandarden er for millioner det samme som en ytterst beskjeden standardsenkning.

Ser i mediene at også oljearbeiderne streiker. En gruppe som allerede tjener langt mer enn gjennomsnittet på fastlandet. Og sett i forhold til verden ellers? Enkelte må snu en seng, og forlanger kr. 4000, ut over en allerede meget høy inntekt, for å snu denne på lugaren. En håndvending.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10059455

En annen langt enklere håndvending kunne fått tusener til å overleve bare et par dager til... Dette ville vært billigere. Eksempel: "tre nødmatpakker om dagen er det som skal til for å redde et barn", melder Unicef og Kirkens Nødhjelp.  (http://www2.verdensgaver.no/bedrift/index.cfm?p=BS0000240 )

1 200 slike nødmatpakker koster det samme som de kr. 4 000 som én oljearbeider krever for å vende én seng... Dvs altså si 400 barneliv mot det å vende en seng på lugaren. Å beskrive dette som her skjer med dannede ord er vanskelig: En håndvending veid opp mot disse 1 200 matpakker som gir tusener liv. Ikke bare ett, ikke tyve, ikke hundre barn: Men tusener. Ut fra Kristus' pulserende hjerte: Hva veier tyngst her? Hva om disse oljearbeiderne erkjente at de allerede tjente mer enn nok; og fremfor å kreve disse 4 000 kr til seg selv for en "jobb" som tar kortere tid enn å tygge en halv skive? Oljearbeiderne kunne sågar gått ned i lønn; for å yte  de nødlidende hjelp og sågar like vel vært bedre betalt (!) en de fleste i tilsvarende stillinger på fastlandet: I et land hvor allerede de fleste på fastlandet tjener mer enn godt. Barn i titusenvis kunne kanskje få livets største gave, nemlig selve livet. Det var ingen som streiket for dem.

Sist onsdag var det ca 110 millioner kroner i førstepremie på Viking Lotto. Et reklameinnslag intervjuet folk; alle som en satset på voldsomt og eksessivt forbruk om de skulle vinne: Det var jeg, jeg, jeg og jeg igjen... Dvs man kunne vinne et beløp som kunne holdt titusener i live, gitt dem bolig, helsetlbud, etc.

"Underernæring og sult gjør at 300 barn dør hver time, hver dag", ifølge tall fra Redd Barna. Det er 7 200 i døgnet.

Hadde et barn blitt drept i vårt nabo-område ville vi alle med rette ha reagert voldsomt. Hadde to blitt drept ville vi ha reagert med ytterligere forferdelse og skrekk, og hadde tyve eller femti blitt drept ville vi ha skreket etter hjelp, etter militæret og alskens mulige og umulige hjelpeaapparater. Vi ville ha blitt fullstendig lammet av skrekk, sorg og fortvilelse. Skulle vi reagere med samme proporsjonalt økende styrke når hele 7 200 barn dør på én  dag, så ville vi ha gått fra forstanden alle som en. Og da ville jo vi i ren overlevelse og nestekjærlighet sørge for at hunger, vannmangel, krig og nød ville vært komplett umulig.

Nobelprisvinneren Steinbeck: "Alt kan mennesker tåle... kun ikke overflod. Ville jeg ødelegge en nasjon, så ville jeg gjøre det ved å gi dem for mye av alt... Og snart vile den ha blitt grådig, syk av egoisme og elendig; helt inn til margen."

"Hva dere ikke har gjort mot en av disse av mine minste...", sa Kristus.

Vår sult på medlidenhet, empati og praksisorientert nestekjærlighet bør vekkes. Her kan bønnen "gi vårt daglige brød" bli bønnen om daglig kjærlighetsbevissthet som faktisk blir det daglige brød for vår sjel. Hadde våre hjerter enda vært levende mens i ennå levde, og hadde vi sett mens vi ennå så, da hadde våre unnlatelser og det onde vi tillot aldri kunnet hende. Vi ville gjennomskuet alle de fine ordene og begrepene vi forkledde vår synd med. Vi ville ha gjennomskuet og motstått fristelsene som bare fortsatte å øke blindhet og ledet til døden før døden. Da hadde vi våget å se alle dem "disse mine minste". Fordi kjærligheten søker ikke sitt eget.  

Kommentar #1

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Det er mye skammelig i Norge. En bruker masser av penger på å ødelegge barn og familier. Man tar barn ut av familier som etter norske øyne er fattige. Og familier i Norge kreves det ditt og datt av, man kan ikke gi seg fra sas og samling til andr fattige barn i andre land. Da står man raka fant tilbake og barnevernet stikker av med barna.

Man tar barn ut av hjemmer man fint heller kunne hjelpt på mange måter. Og ikke minst latt vært i fred, der hvor mor og far brister kunne øvrige slekt og famile hjelpt til og tatt seg av barna.

At man ser barn sulter ihjel på bilder på filmer og lignende i fattige land er grusomt. Det er og et tankedryss at barn i fattige land som har mista mor og far, at det er så inmari vanskelig å adoptere dem. De skal heller dø i ensomhet uten mor og far et hjem. I mens mange står i adopsjonskø og venter på sitt barn så dør barn i fleng av sult rundt i verden. For dem barn som ingen mor og far har burde det vært veldig enkelt å fått adoptere.

Men det å hjelpe folk som virkelig trenger hjelp vet man ikke av. Det er så mye viktigere å ødelegge familier i Norge.

Det er virkelig mye skammelig i Norge.

Mange eldre i Norge har det heller ikke bra, mange syke har det ikke bra. Det er så masse mere som rike Norge kunne ha gjort enn å ødelegge barnefamilier og barn. 

Kommentar #2

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Og det er så skammelig sykt dumt at nå tror mange at nå er barna redda bare de har tatt dem ut av et hjem og plassert dem i et fosterhjem. Det er slettes ikke sagt at barnet får det godt der. Og det er brist på oppfølgning av fosterhjem, de får ikke det tilsyn de skal ha av barnevernet for å følge med hvordan de har det. De bryr seg ikke lenger. Det som var deres poeng å ødelegge en familie er oppnådd. Bestemor og far dreit dem i. De kunne hjelpt samme med tanter og onkler, de dreit på dem også.Barnevernet er et eneste stor skam. Og mye annet i norge ja.

Kommentar #3

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Ole, hva gjør du?

Publisert over 9 år siden

Hei

Du virker forbitret Ole. Gjør Noe!

Jeg gir ingen penger til organisasjoner. Det går bort i administrasjon og korrupsjon 90%

Jeg lever og bor i Afrika annenhver måned. Da er jeg der. En europeer som lever der i en uke bruker nok penger på å gi en lokal person jobb i et år.

Reis der å hjelp. Delta, istedet for å sitte der å klage. Gjør noe!

Mvh Petter

Kommentar #4

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Kvinlaugs vrøvlerier

Publisert over 9 år siden

Hva jeg gjør "istedet for å sitte der å klage"?

Kvinlaug: Hva vet du om meg, mitt liv, mine engasjementer og mitt virke? Absolutt ingenting. Intet. Dette er frekt. Ditt substansløse innlegg er illustrasjoner som står godt nok for seg selv. Ukommentert. Et lite hint til ettertanke, før du lar tastene på PCn din slippe helt løs: Du er faktisk ikke alene om å ha erfaringer fra Afrika og andre utviklingsland.

Jeg har tatt pause fra VD mange uker; det ble litt for mange irrelevante og substansløse påstander som mangler rot i virkeligheten samt mer eller mindre implisitte og ufine personangrep. Ser allerede fra svar 1, så gjentar dette fenomenet seg. Atter en gang.

Trist at VD mer fungerer som en polsk riksdag enn som reellt debattforum. Det er jo en rekke deltagere som her mener seg å være medlemmer av et kontinuerlig fast debattpanel som kaster seg over et hvert tema som blir presentert. Som min innledende tekst viser, så forsøker jeg å sette et kritisk søkelys på et sykt forbruker- og kravsamfunn kontra det som lever i oss alle som Guds levende fordring. At omvendelse og tro koster noe.

Intet annet.

Kommentar #5

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Hei jeg syns det var et veldig bra og viktig innlegg. Noe å tenke på. Forferdelig at over 7000 barn dør av sult og tørst i døgnet. Det er veldig trist og tenke på.

Slike innlegg trenger vi. Takk for innlegget.

Kommentar #6

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 9 år siden

I mange fattige land, så nytter det ikke å sende penger til da styresmaktene i landet bare tar omtrent alt. Og folket det sultne barnet får ingenting. Ikke rart folk blir skeptiske til å gi til alt mulig av organisajoner ol som bare penga går til annet.

Kommentar #7

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Noen steder trenger dem flere brønner til vann. Og i noen land blir ikke jorda dyrket selv om det fattige landet har et av verdens beste jord å dyrke på. Noe er gernt i styret og stell i mange land, som gjør at folket sulter ihjel. 

ikke få fattige land trenger bare et bedre styre!

Kommentar #8

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Ingenting

Publisert over 9 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.

Kvinlaug: Hva vet du om meg

Hei

Jeg vet ikke noe om deg. Du er bare en pratmaker. Hvis du leser litt her på verdidebatt ser du mange eksempler på at jeg har bidratt i Afrika. Kan jeg se det samme om deg?

Skriv litt om ditt bidrag i stedet for å bare komme med personangrep. Da blir du i det minste litt mer troverdig.

mvh Petter

Kommentar #9

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Hei Ole

 

 

Det er viktig å ikke glemme andre enn bare å fokusere på oss selv, for vi lever i en boble ikke alle, for 98% er slave under kulturen og 2% skaper kultur. Du viser med dette innlegget at du ønsker forandring i tankegangen og forbruket i Norge, og at man ønsker  man skal våkne opp i fra den festen vi lever i. Enig med deg, at man bør tenke på andre enn oss selv. men ofte er det den største ballasten vi har er matrialiske ting som så fort henger seg på oss, gjør oss grådige og egoistiske. men vi har tilpasset oss dette i dette samfunnet. og dypere vil man falle tilsutt. Men man kan ikke stoppe opp heller. Det er ikke lenge siden det var stor fattigdom i Norge, men man glemmer gjernE fort dette. Takker deg for et godt innlegg, Det kan få oss til å tenke. og det er i hverfall noe vi kan gjøre, som DISIPELEN Peter sa ved porten gods heller gull har jeg ikke men det jeg har kan jeg gi deg. vi KAN BE OG I BØNN ER DET STOR KRAFT

 

Tror det er  viktig å ikke slenge ut dumme ord til verandre, er man ikke på samme treet?

GUD VELSIGNE DEG .

 

 

MVH

Rune

Kommentar #10

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Et grusomt bilde av virkeligheten

Publisert over 9 år siden

Jeg vet ikke hvordan fattigdomsproblemene skal løses, til det er verden et for komplisert sted.

Ideelt sett burde kjøpefesten i rike land blitt avlyst og ressurser brukes der de trengtes mest. Rettferdig handel skulle være selvsagt, korrupsjon skulle vært ikke eksisterende, og det skulle vært forbudt å være rik.

Det er nok utopisk, er jeg redd. Og vi blir så slitne av å ikke få det til.

Og likevel skal vi altså ikke miste motet, men gi det vi har tro til, arbeide og be for de lidende og prøve å være snille mot dem som vi faktisk møter til daglig. Så pragmatiske må vi kanskje være.

 

Kommentar #11

Ronny Johansen

72 innlegg  235 kommentarer

Evangeliets kraft

Publisert over 9 år siden

frigjør sinnet fra det materielle jaget. Derfor er det eneste ekte og sanne botemiddelet, Guds evangelium om hans Sønn, Jesus Kristus

Jesu ord er tindrende klare, utvetydige og skarpe. Han sier rett ut at disippelen må oppgi alt for å være disippel. Derfor er disippellivet løsemiddelet når det gjelder overforbruk. 

Ved at vi oppgir alt i denne verden og hater vårt eget liv, kommer Ånden oss til hjelp, slik at vi begynner å begrense oss selv og vårt forbruk. Åndens frukt er avholdenhet, vitner Skriften.

Paulus la vinn på å komme de fattige i hu. Han sier at det andre i tjenesten, altså hvor man tjente og hvem man gikk til, ikke var så viktig, bare man husket de fattige.

og da de fikk vite om den nåde som var mig gitt, da gav Jakob og Kefas og Johannes, de som gjaldt for å være støttene, mig og Barnabas samfunds-hånd, at vi skulde gå til hedningene, men de til de omskårne, bare at vi skulde komme de fattige i hu, og det har jeg nettop lagt vinn på å gjøre. 
Galaterne 2:9-10

Og for all del, la oss nå ikke begynne måle oss med oss selv, og tale i dårskap. 2. Kor. kap. 10-11 og 12.

Kommentar #12

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.

I et land hvor man betaler for å bli tynnere

Jada noen sliter med for mye og tar slankeoperasjon. 

Lavt stoffskifte kan og være medskyld i slikt. sykdom altså. 

Man vet ikke alles skjebner å lett å dømme. mange har blitt mobbet plaget og muisbrukt seksuelt og lever av å kose trøste spise. 

ikke trenger man se så veldig tynn ut da. ikke bryr jeg meg i såfall om det for eget vedkommende. Man har det vell best om en har det en trenger å får sunn kost en trenger. Og da blir en ikke så veldig tynn akkurat. Og ikke lever de tynne lengst heller. de med litt mere tåler mere faktisk av operasjon og annet de blir utsatt for. Bare sundt med litt ekstra. 

ha en god kveld!

Kommentar #13

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Psykopatene i styre og stell rundt omkring i verden gjør at en kan lide mye selv også i Norge, selv om ikke en tigger fraRromania vet om Norges elendighet.

Maktpakket gjør at folk i Norge blir frørvet sine barn. Skammens Norge ja vær du sikker!

Kommentar #14

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

den festen vi lever i.

Slettes ikke alle i Norge lever i en fest .

Kommentar #15

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.

Kvinlaug: Hva vet du om meg, mitt liv, mine engasjementer og mitt virke? Absolutt ingenting. Intet. Dette er frekt.

Makan til respons, du kritiserer alle andre enn deg selv. 

Kan du ikke enkelt og greit bare fortelle hva du gjør? 

Kommentar #16

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Å sette ord på ting er å gjøre noe

Publisert over 9 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.

Du virker forbitret Ole. Gjør Noe!

Ole gjør jo faktisk langt mer enn folk flest ved å faktisk sette ord på "elendigheta".

Og det må være lov å virke både forbitret og sint når man ser på hvor urettferdig verden er, og at folk flest  her til lands bare lukker øynene og skriker etter "mer i lønningsposen" hele tiden.

Jeg er også en av dem dessverre, men jeg har ingen problemer med å innrømme det.
I følge norsk målestokk er jeg fattig på kroner og øre, og både jeg og mine barn lever under den såkalte fattigdomsgrensa.
Men likevel er jeg rik i forhold til mange andre her i verden.

Jeg skal også være den første til å innrømme at jeg ikke er villig til å ofre noe særlig av min levestandard (mat, strøm, vann, osv) for at ressursene i verden skal strekke rundt til alle.
Hvertfall ikke før alle andre også gjør det.
Og jeg tror noe av kjernen ligger nettopp der, at det er så vanskelig å begynne med seg selv. Fordi man da vil merke enda større forskjell i levestandard i forhold til alle dem som ikke vil ofre sin andel av "godene".

For det handler jo ikke bare om rene penger, og at vi kunne ha gitt halvparten av det vi tjente til den fattige delen i verden. Det handler også om ressurser som må omfordeles. Vårt forbruk av rene materielle ting (samt mat, strøm, osv) er så enormt her i den vestlige verden, at det ikke finnes ressurser til resten av verden dersom de faktisk skulle hatt penger til det.

Så det er ikke bare penger som må deles, også andre goder som vi har blitt alt for godt vant med.

Kommentar #17

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Du sier noe Sølvi

Publisert over 9 år siden
Sølvi Sveen. Gå til den siterte teksten.

Ole gjør jo faktisk langt mer enn folk flest ved å faktisk sette ord på

Hei

Hva gjør du. Hva gjør Ole. Hva gjør jeg?

Vi prater alle sammen men hva gjør vi?

Som jeg har skrevet før. Når en Europeer er i Afika i en uke. Bruker han/hun nok penger til å gi en Afrikaner jobb i et år.

Reis der. Ikke vær redd. Da bidrar du.

Mvh Petter

Kommentar #18

Harald Laugaland Østby

3 innlegg  755 kommentarer

Så så Eriksen

Publisert over 9 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.

Trist at VD mer fungerer som en polsk riksdag enn som reellt debattforum.

Nå er det vel slik at nordmenn flest setter kaffen i halsen når det rettes en moralsk pekefinger i deres retning, uansett hvor berettiget den måtte være. Det er derfor du får slike jantelov kommentarer mot deg Eriksen.

Spørsmålet burde heller bli om du har rett i din beskrivelse av nordmenn.

Er vi pengefokuserte, egoistiske og kanskje også en dose narsissistiske? Hvor meget bryr vi oss om andres lidelse? Hvor meget bryr vi oss om miljøet? Ofrer vi en tanke på global oppvarming og eventuelle konsekvenser?

Kommentar #19

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Eriksen, vi bryr oss bare om oss selv

Publisert over 9 år siden

Hei

Jeg har reist litt. Jeg ser i Afrika hvordan folk bryr seg om hverandre. I Norge tenker vi bare på oss selv, eller staten skal tenke på oss slik at vi ikke trenger å tenke på hverandre.

Det er slik jeg ser det.

Mvh Petter

Kommentar #20

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.

Reis der. Ikke vær redd. Da bidrar du.

Sølvi skriver jo at hun lever under den såkalte fattigdomsgrensa, og hun har også barn og ta seg av. Det er ikke bare å ryke å reise,familie har hun og hvordan skal hun ha penger til det en slik reise. Det er lett for andre å fortelle hva andre skal gjøre når dem ikke setter seg inn i deres liv først. 

Det er altså ikke bare å reise dit! 

Kommentar #21

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Harald Laugaland Østby. Gå til den siterte teksten.

Spørsmålet burde heller bli om du har rett i din beskrivelse av nordmenn

Ole kjenner nok dessværre ikke vær enkelt normann. Hvem gjør det. 

Det er som å høre en del mannfolk beskrive hvordan Norkse kvinner er, som om de kjenner vær enketl en av dem. 

Det er vell heller slik at noen menn har en tendens til å ramle over samme type kvinnefolk hele tiden, kanskje forde de går i samme miljø og omgangskrets. Og faller for samme type kvinne gang på gang. Dessværre har heller ikke dem truffet alle damer i Norges land og rike.

Sånn er det nok vell med Ole mann også på det han lager debatt om. 

Kommentar #22

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Turid har et poeng her

Publisert over 9 år siden
Turid Talita Manjana Holta. Gå til den siterte teksten.

Det er altså ikke bare å reise dit!

Hei

Jeg ønsker ikke å være stygg mot deg Sølvi. Jeg synes bare det er altfor mange som prater og ikke gjør noe. Jeg er klar over at mange ikke har muligheten.

Jeg lever her i Korea. Jeg bruker ca. 500 kroner i uken på meg selv. Det er ikke mye. Jeg er ganske nøysom.

Resten av pengene bruker jeg i Afrika. Det er 100vis av tusener av kroner.

Det er mange som prater mye her, men hva gjør de?

Mvh Petter

Kommentar #23

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.

Som jeg har skrevet før. Når en Europeer er i Afika i en uke. Bruker han/hun nok penger til å gi en Afrikaner jobb i

Dropper jeg turen og heller sender hele beløpet til en trengende familie, så vil nok den summen mangedobles :)
Bare flyturen ned koster mer enn jeg hadde brukt på ei uke der nede ;)
For ikke å snakke om ressurser og forurensning dersom jeg faktisk bruker fly ned dit.

Å få bukt med verdens fattigdom handler jo om mer enn rene penger og forbruk. Om jeg lever et "luksusliv" med å reise på ferie og bruke penger rundt om i verden, så tror jeg at vinninga går opp i spinninga til slutt likevel....fordi jeg fortsatt lever i luksus og forbruker luksus som verdens fattige bare kan drømme om.

Kommentar #24

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.

Det er mange som prater mye her, men hva gjør de?

Du trenger ikke å bekymre deg for at jeg tror at noen er slemme mot meg ;)
Jeg tåler ganske mye så lenge ikke ting går på personangrep her inne. Utover det må folk få mene og si meg og andre imot så busta fyker :)

Jeg er flink til å prate, men lite flink til å gjøre noe. Det har jeg ikke noen problemer med å innrømme. Men dersom jeg heller ikke prater, så sprer man jo heller ikke "budskapet" rundt til dem som kanskje har større mulighet for å faktisk gjøre noe som monner :)

Dersom ikke folk på grasrota diskuterer og setter ord på hva de mener og tenker så blir vi jo til en saueflokk som ikke kan påvirke politikere eller andre noe som helst.

Alltid når det er problemer, uansett om det er verdensproblemer, problemer i ekteskapet, problemer på skolen, eller andre problemer, så er første bud Å BRYTE TAUSHETEN.
Altså ord :)
Og ord får som oftest ord tilbake, det oppstår en diskusjon, eller man får gode råd, og dermed kan man etter hvert sette handling bak ordene.

Jeg gjør egentlig ingenting annet enn "ord" når det kommer til å hjelpe verdens fattige. For jeg har ikke ressurser til det. Men det betyr jo ikke at jeg skal holde kjeft bare fordi jeg "ikke gjør noe".
Og hvordan skal andre kunne gjøre noe dersom de ikke vet hva de skal gjøre, og ingen skriver slike innlegg som trådstarter her har gjort, eller roper høyt på andre måter for å spre budskapet om at det faktisk fortsatt finnes alt for mange fattige her i verden.
Noen ting kan ikke sies for ofte :)

Kommentar #25

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

De som bare prater....

Publisert over 9 år siden

Blir respektert. De som gjør noe blir negelisjert. Det er det som irriterer meg.

Mvh Petter

Kommentar #26

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Tror  og vet at det er mange som bryr seg om andre i Norge, ikke bare i Afrika. Det er vell også mest naturlig at en hjelper dem som en har fysisk rundt seg og ser. Slik gjør jo afrikanere og . Og jeg har vell aldri hørt om en rik afrikaner som har hjelpt en fattig Normann heller da.

og i mitt liv har jeg sett og vet om folk som veldig mye bryr seg om andre. Hvem skulle strukket ut hånden og hjelpt dem hjemme i norge som trengte det, om alle skulle ha nesa vent  mot afrika. 

Nøden og de hjelptrengende har man rundt seg og ser man ikke de hjelpetrengende så er man jo gansk enkelt blind.  Det er så mangt et problem som folk kan trenge hjelp med. Å si at normenn ikke bryr seg om andre er regelrett feil. at stammer i afrika tar hånd om hverndre er så klart helt natulig. men de bruyr seg nok ikke om de som lider her hjemme i norge. De har nød nok å stri med dem som vi. 

Kommentar #27

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Det er greit at vi i det store flertall kan ha litt andre bekymringer og problemer her hjemme i Norge, selv om en også finner mye fattigdom. Men å si at normenn ikke bryr seg om hverandre blir feil. Alle kjenner  nok noen som skulle trengt litt ekstra hjelp, enten på den ene eller den andre måten.

Kommentar #28

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 9 år siden

I alle land finner man rike folk også. Og det er nok ikke en stakkar i Norge dem naturligvis vil bry seg mest om, om de i det hele tatt brydde seg. Sikkert mest noe familie og slekt. 

Kommentar #29

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Jeg er selvsagt ikke i mot at folk blir hjelpt i andre land, om noen skulle finne på å missforstå hva jeg mente. 

Men det er for kaldt i Norge til å ikke ha gode klær og varme hus

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere