olav grimdalen

66

Kanans språk

Biskop Kvarme bruk ikke kanans språk når du taler til uomvendte. På minnestunden snakket du om lyset , men du sa ikke hvem lyset var. Hva det betyr og vandre i lyset? Det fikk ikke dine tilhørere svar på. Derfor vil jeg si noe om dette.

Publisert: 23. jul 2012

Jesus Guds sønn  er det sanne lys som lyser over hele verden. Jesus er sannheten og livet. Ingen kommer til Gud uten igjennom Ham"

Jesus sier"kom til meg alle dere som bærer tunge bører og jeg vil gi dere hvile"

Han er den eneste som kan hjelpe  i sorgen. Hvorfor? Fordi han er Gud . Han elsker alle mennesker.Han døde for alle mennesker. Og han oppsto for alle mennesker.

Jobben var gjordt.

De feilene som Adam og Eva hadde gjordt som førte til at ondskapen kom inn i verden var nå rettet opp av den annen Adam, Jesus Krisus,

Nå lå veien open til Himmelen.

Men mange velger den andre veien som fører til  Helvete. Tden leger alle sår, men de ligger der. Jesus Kristus kan fjerne de og gi oss et godt liv.

Gud kom til jorden som et menneske.Jesus Krisus. Han erfarte hvor vanskelig det var å leve som et menneske med Satan som Herre. Men han viste oss også hvordan vi skal takle ondskapen ved å beseire Satan på korset.Gud reiste han opp etter 3 dager i graven. Satans makt var brudt. Mennesket var fri. Men ikke alle ønsker denne frihet.

Jesus Krisus viste oss mennesker at den eneste måten  vi kunne overvinne Satans makt  var å bruke Guds ord mot han. Det må vi ikke glemme.

Bibelen er en en underlig bok .Men den som søker Gud  med ærlig sinnelag gir den stor kraft fordi det er Gud som taler gjennom ordet.

 Bibelen er like aktuel som menneskene idag som da den ble skrevet.. Den er skrevet for mennesker til mennesker.

Gud ofret seg selv for på denne måten å kunne frelse og redde de mennesker som ikke vil følge Satan og hans engler men følge med ham til hans rike

Nøkkelen til Himeriket er å ta i mot Guds offer, Jesus Krisus. Så enkelt men for mange så vanskelig.

Kommentar #1

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Hei Olav

 

 

Et innlegg etter mitt hjerte Sannheten er det som må lyse for alle menneskene og sannheten er JESUS KRISTUS.

 

Gud velsigne deg.

 

 

 

MVH

Rune

Kommentar #2

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 9 år siden
olav grimdalen. Gå til den siterte teksten.

Gud kom til jorden som et menneske.Jesus Krisus. Han erfarte hvor vanskelig det var å leve som et menneske med Satan som Herre. Men han viste oss også hvordan vi skal takle ondskapen ved å beseire Satan på korset.

Bra innlegg Olav. Jeg vil kommenterer bare noe for liksom bare å vise litt mere på det flotte du har lagt frem.

Som menneske ble Han også prøvd og det la grunnlaget for at korset ble en seier. Han gikk inn i Sin tjeneste ved dåpen og rett etter ble Han prøvd om Han var verdig som Guds offerlam, det ved de tre fristelser i ørkenen. Uten at Hans menneskelighet ble prøvd ville Han ikke være vår synd verdig. Det er på Ham og Hans vei vi skal gå og tro på.

Hebr 4,15-16 For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medynk med våre skrøpeligheter, men en sådan som er blitt prøvd i alt i likhet med oss, dog uten synd. 16 La oss derfor trede frem med frimodighet for nådens trone, forat vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid.  

Kommentar #3

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Bra innlegg...

Publisert over 9 år siden

som vanlig! Kvarme er en prest som konsekvent utelater Jesus navnet.  Hva blir da igjen av evangeliet.  Ingen ting.  Jesus er som kjent evangeliet.  

I statskirkene idag finnes knapt Jesus, det kan alle både se og høre.  Korset er fjernet i de nyeste kirkene, og NRK har absolutt ikke Jesus med i sine korte andakter.

Menighetsbladene utelater også Jesus navnet, og det hele er en søtsuppe av lys, kryssord og barnegøy. "Mon tro om Jeg finner troen på jorden, når Jeg vender tilbake?" sa Jesus!

Huffda, dette ble mye negativt.

Kommentar #4

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 9 år siden
olav grimdalen. Gå til den siterte teksten.

Nøkkelen til Himeriket er å ta i mot Guds offer, Jesus Krisus. Så enkelt men for mange så vanskelig.

sjelden vare å se ett slikt innlegg i dagens åndelige villfarelse, men slikt taler den ånd som bor i meg også , takk for  åndens visdomsord ...Olav

Kommentar #5

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Jeg vil også gi mitt bifall, hvis jeg får lov

Publisert over 9 år siden

til dette innlegget....enkelt, klart og greit.

Takk, Olav!

 

Kommentar #6

Jon Magne Lund

396 innlegg  75 kommentarer

Grimdalen villeder om Kvarme

Publisert over 9 år siden

Olav Grimdalen beskylder biskop Ole Chr. Kvarme for ikke å bruke Jesu navn i Oslo domkirke søndag. Anders Myhren er enda lengre fra sannheten når han i en kommentar skriver at Kvarme er en prest som konsekvent utelater Jesu navn. For at alle Verdidebatts lesere skal se at dette er usant, gjengir jeg Kvarmes inngangsord i Domkirken nedenfor.

Jeg benytter også anledningen til å stenge denne tråden. Når utgangspunktet er som galest... Vi ønsker ikke at usannheter skal få fritt spillerom på Verdidebatt. La oss gjerne ha frimodige ytringer, men hold dere til det som er sant og rett.

Jon Magne Lund

Kommentar- og debattredaktør

Inngangsord ved biskop Ole Chr M Kvarme

Minnegudstjeneste i Oslo Domkirke 22.7.2012

 

I Faderens, Sønnens og Den hellige Ånds navn. Amen.

 

”Trø stilt der sorga herjar, la saknet finna fred.

Den største sorg er heilag. I den skal under skje.”

 

Med disse ordene fra Edvard Hoems salme etter 22.juli samles vi til minnegudstjeneste.

Ett år er gått, ikke en dag uten hjerter i sorg.

 

I ærbødighet vil vi minnes og hedre dem som brutalt ble fratatt liv og fremtid.

På nytt slår vi ring rundt alle med sår og savn etter udåden i Regjeringskvartalet og på Utøya.  

 

Her i Guds hus får vi banke på Guds hjerte.

Det er stort nok for vår sorg og klage, for sinnet over ondskapen som rammet så mange.

 

I Guds hjerte ligger også et løfte, slik han gav det til et annet folk etter deres ulykke: ”Jeg vil gi dere fremtid og håp.”

 

Etter 22.juli i fjor ble håp også tent i våre hjerter.

Ungdom satte ord på det, en annerledes protest mot ondskapens angrep på liv, mangfold og fellesskap.

Dikteren Åse Marie Nesse har sagt: ”Legg di hand i mi hand, så er vi sterke saman, så er vi svake saman, så er vi saman.”

 

Her i Guds hus rekker Gud sine hender til oss:

Jesu naglemerkede hender som bærer vår sorg og våre sår, som vil velsigne og vise vei.

I dag møter han oss på nytt med sin velsignelse og viser vei:  

”Salige er de som sørger, de skal trøstes. Salige er de som hungrer etter rettferdighet. Salige er de som skaper fred.”

 

Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus!

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere