Martin Drange

126

La jøder og andre få omskjære sine sønner

Flere mener at rituell omskjæring av guttebarn må forbys, både av helsemessige grunner og av hensyn til barnas religionsfrihet. Etter min vurdering er disse påstandene for svakt begrunnet til at de skal kunne ha stor nok gjennomslagskraft.

Publisert: 28. jun 2012

Flere organisasjoner og enkeltmennesker, inkludert Senterpartiet, har tatt til orde for at praksisen med omskjæring må forbys. Uttalelsene har kommet etter nyheten om en guttebaby døde av komplikasjoner etter å ha blitt omskjært forrige måned.

Nestleder i Human-Etisk Forbunds hovedstyre, Tom Hedalen sier at:

"Omskjæring er et irreversibelt inngrep som innebærer en medisinsk risiko. Inngrepet har ingen medisinsk begrunnelse, og er kun kulturelt og religiøst begrunnet. Det kan ikke Human-Etisk Forbund akseptere. Dessuten innebærer omskjæring at et forsvarsløst barn blir fysisk merket med en bestemt religion for livet. Dette er problematisk av hensyn til barnets religionsfrihet"

Jeg vil gjerne kommentere denne uttalsen, først med tanke på det helsemessige og så angående religionsfrihet. Deretter går jeg inn på hva Senterpartiet og Helse- og Omsorgs-departementet har uttalt om saken, og min konklusjon. 

Helseeffekter

Hadde det vært slik at omskjæring av guttebarn har negative helsemessige konsekvenser så kunne jeg hatt sympati med de som påstår det. Det er riktignok en potensiell fare for at inngrepet ikke går slik det skal, men ser man bort fra dette finnes det ikke ulemper helsemessig. Faktisk finnes det helsefordeler med det. Lege Leif Knutsen opplyser at det har vært mye forskning rundt omskjæring og viser at det er veldig ufarlig og har markante helsefordeler. Forekomst av kjønnssykdommer er mye lavere f.eks. 

- En gjennomgang av forskningen resulterte i en artikkel i New England Journal of Medicine i 2009, der omskjæring vurderes som et effektivt tiltak mot smitte av HSV-2, HPV, og HIV. Forfatterne mener det er på tide å oftere anbefale mannlig omskjæring som et tiltak for å fremme folkehelse. Det forekommer også 8-10 ganger oftere urinveisinfeksjon hos barn som ikke er omskåret, sier Knutsen.

Human-Etisk Forbund tar med andre ord feil når de sier at inngrepet ikke har en medisinsk begrunnelse. 

Religionsfrihet

Når det kommer til påstanden om at inngrepet "kun" er "kulturellt og religiøst begrunnet" er det altså feil, og til og med om dette skulle ha vært tilfelle, så er ikke det noen grunn for å forby praksisen i det hele tatt. Da er det saktens mye vi kunne ha forbudt. 

Når HEF, som så mange andre, dessuten snakker om barnets religionsfrihet, så synes jeg også at argumentasjonen er snodig. Jo, jeg har til en viss grad forståelse for argumentet, for det er ikke gitt at gutten senere i livet vil definere seg som en religiøs jøde og omfavne å ha en slik identitet. Og friheten til det er jo noe foreldre må ha respekt for. Men nå er det nå engang slik at selv om inngrepet er irreversibelt, så er det ikke snakk om en skade på noen måte, slik omskjæring av det kvinnelige kjønnsorganet derimot er.

Og det er også grenser for hvor langt en stat skal gå inn i foreldres opplæring av sine barn. Foreldretten burde respekteres og foreldre har faktisk retten til oppdra barna i sine verdier og sine livssyn, så lenge det ikke går ut over dem negativt fysisk eller psykisk, og/eller det går ut over samfunnet ellers på en negativ måte. 

Lovregulering

Senterpartiet har uttalt at hvis de ikke får flertall for forbud i regjeringen, vil de gå inn for straffeforfølgning av dem som samtykker til omskjæring utenfor spesialisthelsetjenesten og dem som utfører omskjæring uten å være lege. I forslaget heter det at:  

«Ved alvorlige skader og død som følge av ulovlig omskjæring, må strafferamma være like høy som omskjæring av jenter med disse følgene».

Dette er heller noe jeg kan si meg enig i og jeg er glad for at Helse- og omsorgs-departementet for et par dager siden la ut et forslag på høring om å lovregulere rituell omskjæring.

I forslaget er det to modeller:

  • Modell A innebærer at de som ønsker det kan få utført rituell omskjæring på forsvarlig måte, hovedsaklig i tilknytning til fødsel og at personer med kompetanse på rituell omskjæring på bestemte vilkår skal kunne få tillatelse fra Helsedirektoratet til å utføre inngrepet – f.eks en mohel i det mosaiske trossamfunn.

  • Modell B innebærer at det bare er leger som skal kunne få utføre rituell omskjæring.

Selv om dødsfallet forrige måned var tragisk, er det, såvidt meg bekjent, ytterst sjeldent at slike tilfeller oppstår. Har noen dokumentasjon på noe annet hadde det naturligvis vært interresant å sett på.

Godta gutte-omskjæring

Når det gjelder den sterke retorikken som har blitt brukt av mange forskjellige på begge sider i debatten rundt omskjæring er det noe jeg har lite sansen for. Det beste er å være saklig og holde seg fakta.  

Jeg heller for at jøder og andre religiøse grupper skal ha friheten til å kunne ta i bruk praksisen med omskjæring av guttebarn i Norge fremover også – så lenge det er under sikre forhold.

Les også gjerne Kjetil Hopes innlegg Ikke forby omskjæring! og se Nrk-dokumentaren "Jødedommen og meg" på nett-tv som tar opp akkurat omskjæring av gutter.

Kommentar #1

KarI Erik BirkeIand

1 innlegg  688 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Nå finnes det metoder for kvinnelig omskjæring som ikke er mer inngripende enn en muslimsk/jødisk omskjæring (grad Ia, hvor en del av klitorisforhuden fjernes).  Synes du dette inngrepet burde bli legalisert?

Kommentar #2

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

All den stund det finnes 10-15-25 mill jøder i verden, hvorav bare halvparten menn, blir det for snevert å anse dette som en strengt jødisk skikk. Anslagsvis er minst 25% av verdens befolkning omskåret - kanskje mer.

Jeg er i mot at man omskjærer nyfødte. Jeg tror Gud skapte oss perfekte i sitt bilde. Slik jeg har hevdet i de fjorten andre trådene om omskjæring de siste to ukene

Kommentar #3

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

The Berlin Jewish Hospital has announced it will cease to conduct circumcisions following a ruling by the district court in Cologne to outlaw them. According to the hospital's spokesman, "As a result of the lack of legal clarity, the institution has been forced to cease circumcision surgeries for religious purposes until further notice."

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere