Randi Johnsen

45

Kan man ha tillit til rettspsykiatrien?

Publisert: 12. jun 2012

I dag har enda en nestor i norsk psykiatri vitnet i rettssaken mot Behring Breivik. Og som han selv startet sitt vitneprov med, han "kastet" ikke inn flere diagnoser på arenaen (et lite spark til sin kollega Malt fra fredag). Men etter mitt skjønn er dette også det beste som kan sies om dette vitneprovet som jeg heller ikke forstår berettigelsen av, og faktisk ikke skjønner hva som er hensikten med. Men Behring Breivik jubler etter sigende. Hans terapeut, psykologen som vitnet etter Kringelen, og som faktisk hadde snakket masse med personen han uttalte seg om, hevdet dette. Han mente Breivik selv ikke var så opptatt av utilregnelighet/tilregnelighetsspørsmålet, men var veldig begeistret over at det bidro til en intens interesse for saken, hans sak, hans ideologi.

 Og dette følger jeg Breivik i. Det er helt bissart i mine øyne hvor mange etter mitt skjønn irrelevante vitner man drar inn i rettssalen for å fremføre budskapet: "Breivik er tilregnelig". Det halve kunne vært nok, idag fikk vi høre fem eller seks vitner uttale dette, og sannelig ble det ikke referert til et observasjonsteam på 17 der 16 var helt sikre på at de ikke hadde observert psykotiske symptomer.

Dette med å være HELT SIKKER i forhold til å diagnostisere Breivik, burde vel etterhvert ha fått en ganske hul klang. Minner om at Husby og Sørheim også var helt sikker i sin sak, at Breivik var utilregnelig 22 juli og er det fremdeles på tidspunktet de avgir rapporten sin. At kriteriene for utilregnelighet skal debatteres som følge av 22 juli, at vi får en Lex Breivik, at norsk rettspsykiatri må få større oppmerksomhet, status og evt. eget institutt er vel noe som følger i kjølvannet av denne traumatiske terroraksjonen.

 Men det kunne være å ønske at norsk psykiatri så seg selv noe i speilet, eller så og si "speilet seg noe i samfunnets reaksjoner på dens aktører", slik pasientene deres vanligvis blir oppfordret til. For er det ikke i overkant hovmodig å hevde at man er så erfaren at man så og si kan stille diagnosen i døra? Er det ikke ganske besynderlig å konfrontere en kollega som er kritisk til ens egen stillingstaken med at dette er irrelevant fordi du ikke har like mye klinisk erfaring som jeg? For egen del vil jeg da undre meg på hva denne kliniske erfaringen har gått ut på, for den kan være så mangt ut fra egen erfaring i helsevesenet?

 Og den etiske vurderingen omkring å stille diagnose på et menneske man ikke engang har hilst på, blir visstnok helt underordnet når sjansen til å være i fokus på norges største TV kanal byr seg. Det samme gjelder evt. betenkninger omkring å nedvurdere kollegers arbeid som DE helt sikkert har gjort så samvittighetsfullt som mulig.På dette området gikk Kringelen mye lengre enn Malt fra fredag, selv om de begge var invitert til og etter mitt skjønn fremsto som "nyttige idioter" for forsvaret.

  Sagt på en annen måte, et grandiost selvbilde er ikke bare et pasientproblem i psykiatrien, ser det ut til. Er det ikke også utrolig at en erfaren psykiater insisterer på at denne tiltalte som sies å være et mysterium rent diagnostisk for så mange, helt sikkert (ja slik ble inntrykket til tross for forbeholdene)lider av Asperger og Tourettes syndrom, til tross for at han slett ikke har hilst engang på den tiltalte.Han hadde  faktisk ikke heller spesialkompetanse på disse tilstandene. I sitt bejublede foredrag henviste han derfor et par ganger til folk som kunne mere om Asperger enn han!

 Ja, dette kommer i tillegg til det uetiske ved å underkjenne sine kollegers seriøse arbeide (de fire rettspsykiaterne) og denne fjerndiagnostiseringen. Dette siste synes jo også (og heldigvis i mine øyne) psykologen Pål Grøndahl er problematisk, og han som jeg, vil gjerne vente og høre på de faktisk oppnevnte sakkyndige før endelig konklusjon trekkes. Hatten av for at han fremstår med dette synspunktet (sammen med aktorene) i denne orkanen som blåser mot Husby og Sørheim. Ja, det er nesten som man skulle tro at de er medtiltalt i rettssaken.

Nei, norsk psykiatri ved sine psykiatere, og det gjelder omtrent alle, også de som bare kommenterer i mediene, (hvor ble forresten Narud av?) har på ingen måte fremstått på noen tillitsvekkende måte så langt i rettssaken. Derfor avventer jeg som Grøndahl, vitneprovet til de fire som har arbeidet noe mere seriøst med nettopp avklaringen av hvorvidt Breivik er tilregnelig eller ei.

Kommentar #1

Øivind Nygård

9 innlegg  273 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Randi Johnsen. Gå til den siterte teksten.

Det er helt bissart i mine øyne hvor mange etter mitt skjønn irrelevante vitner man drar inn i rettssalen for å fremføre budskapet: "Breivik er tilregnelig". Det halve kunne vært nok, idag fikk vi høre fem eller seks vitner uttale dette, og sannelig ble det ikke referert til et observasjonsteam på 17 der 16 var helt sikre på at de ikke hadde observert psykotiske symptomer.

Det er ikke sikkert at "det halve kunne vært nok", det er nemlig ikke sikkert at det hele er nok. Selv om sakkyndig etter sakkyndig og vitne etter vitne tilbakeviser at Breivik viser tegn til psykose, og at de to sakkyndige som mener at han er psykotisk har kommet frem til denne konklusjonen ved hjelp av argumenter som er blitt så tilbakeviste som overhodet mulig, sitter jeg med en følelse av at det godt kan hende at aktoratet kommer til å prosedere på utilregnelighet. Og da kan det bli vanskelig for retten, kanskje vil Husby og Sørheims synspunkter være nok til å skape akkurat tilstrekkelig tvil til at tiltalte ikke kan idømmes fengselsstraff.

Jeg forstår i hvert fall at forsvarerne lesser på det de kan, selv om jeg som deg ser at dette gjør rettssaken til noe annet enn det den kanskje burde være. Ofrene kommer liksom i bakgrunnen til fordel for denne uhyre spennende thrilleren om Breiviks tilregnelighet, som også jeg selv fascinert (dessverre?) følger med på.

Kommentar #2

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Er Retts-psykiatrien OGSÅ venstre-orientert?

Publisert rundt 9 år siden

Jeg kan ikke hjelpe for det (som så mange ting) men jeg føler at jeg HELE tiden må forholde meg til de venstre-orienterte enten det gjelder psykiatrien eller retts-vesenet. DERFOR stoler jeg dessverre ikke på dem - om de snakker aldri så retorisk "riktig" og pent og fremstår som fremragenede fagfolk. Det hjelper meg IKKE. Jeg har ikke tiltro til slike. Enda det sikkert er utmerkede mennesker også på venstre-siden. Jeg holdt på å si skulle bare mangle. LIKEVEL er det alltid en intuisjon at de er styrt av hele venstre-apparatet.

Kanskje fordi jeg har et kristent livssyn og føler meg fremmed både for deres kunnskap og perfeksjon. Jeg kan - som nevnt - ikke hjelpe for min STORE skepsis. Skepsisen sitter DYPT i meg. Det er kanskje ikke så rart - når venstre-siden har vært SÅ toneangivende i de siste ti-år og det ikke har vært plass for ANDRE tanker og meninger. Det er faktisk slitsomt - for en som ønsker å ha et BALANSERT og DEMOKRATISK syn på samfunnet der også høyre/frp fritt kan komme med sine syn på sakene - og jeg spør om EN TING. Hvilke medier kan dere nevne taler høyre/frp sine saker for det brede lag av befolkningen? Vær snill å informere meg om evt hvilken avis, radio-kanal eller tv-kanal som formidler deres syn. Det kan det UMULIG bli et demokrati når vi får ENSIDIG påvirkning. Når jeg hører og ser en jurist eller psykiater uttale seg i mediene er det alltid en baktanke om at deres tanker er venstre-orienterte. NEI, det ER ikke lett å være så skeptisk, men jeg føler hele tiden at det skinner igjennom i enhver sak. Det er noe med kart og terreng som det er med det som sies og innholdet i det som sies.

Men dette må jeg slite med - og det heter jo at livet ikke skal være lettvint - særlig for en med kristent livssyn - å forholde seg til venstre-medier. 

 

 

Kommentar #3

Randi Johnsen

45 innlegg  894 kommentarer

Tillit til rettspsykiatrien?

Publisert rundt 9 år siden
Øivind Nygård. Gå til den siterte teksten.

Selv om sakkyndig etter sakkyndig og vitne etter vitne tilbakeviser at Breivik viser tegn til psykose, og at de to sakkyndige som mener at han er psykotisk har kommet frem til denne konklusjonen ved hjelp av argumenter som er blitt så tilbakeviste som overhodet mulig, sitter jeg med en følelse av at det godt kan hende at aktoratet kommer til å prosedere på utilregnelighet.

Randi Rosenquist hadde jo et veldig nøkternt og bra vitneprov, hennes rolle forstår jeg godt. Hun ga jo blant annet den opplysningen at de sakkyndige ikke pleide å begrunne sitt syn før etter 1998. Nå er det alltid slik at aktoratet (i hvertfall etter min erfaring) prosederer på alternativer når det overhode eksisterer tvil. Og vi vet jo ikke enda om hvorvidt de to første sakkyndige vil opprettholde sitt syn. Uansett er det jo dommerne som til slutt tar en avgjørelse.  Hva som ligger i utilregnelighetsvurderingen ga Rosenquist retten svært relevante opplysninger om i dag. Og dette må jo være til hjelp, i motsetning til hva jeg mener disse ekspertvitnene som aldri har møtt Breivik og kun har sine fjernvurderinger og kompetanse å bygge på. Slikt vitneprov kan umulig veie så tungt etter mitt skjønn. Men det svekker den allmenne tilliten til psykiatrien, noe psykiaterne merkelig nok ikke innser. Jeg registrerer at en svensk psykiater nå har fokusert på dette, og undret seg på om all etisk tenkning nå har blitt kastet overbord? Hvorfor så lite diskusjon om dette blant norske psykiatere undrer jeg meg på? Er det sånn at hele miljøet unndrar seg å komme med motforestillinger mot maktmennesker i dette miljøet? Det som også er ille er at noe slikt ville være helt etter drapsmamnnens ønske og vil gi blest rundt hans ideologi som trer i forgrunnen når så mange helt monomant trekker frem denne ideologien. En ideologi jeg personlig oppfatter som helt sinnsjuk, men det er en annen debatt, tror jeg.

Kommentar #4

Randi Johnsen

45 innlegg  894 kommentarer

Tillit til rettspsykiatrien?

Publisert rundt 9 år siden
Torill Born. Gå til den siterte teksten.

Når jeg hører og ser en jurist eller psykiater uttale seg i mediene er det alltid en baktanke om at deres tanker er venstre-orienterte. NEI, det ER ikke lett å være så skeptisk,

Nei, det kan ikke være lett å være SÅ skeptisk. Men det som hjelper på din skepsis i akkurat dette spørsmålet, er at her gjør den såkalte høyreideologiske politiske siden det til en felles sak både med forsvarerne for Breivik og med bistandsadvokatene for ofrene at Breivik MÅ kjennes tilregnelig.

Aktoratet er mere nøytrale og vil opplyse saken på en slik måte at det bidrar til en RIKTIG dom. Dette syns også jeg er vesentlig.

Kommentar #5

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Det som ER

Publisert rundt 9 år siden
Randi Johnsen. Gå til den siterte teksten.

det til en felles sak både med forsvarerne for Breivik og med bistandsadvokatene for ofrene at Breivik MÅ kjennes tilregnelig.

Det er klart at vi som eldre og vokst opp i et etnisk norsk samfunn mest omgitt av blonde og lys-øyde mennesker følte oss med ett veldig fremmed når det kom flere og flere mennesker fra fjerntliggende land med et helt annet utseende og identitet enn det vi var vant til. OG vi ble faktisk TVUNGET og PRESSET til å endre tankegang at vi IKKE skulle føle fremmedhet - det hørte vi var rasisme. Vi følte at venstre-siden bestemte tilogmed HVA vi skulle FØLE. Det føltes som galskap. Er det rart mange fikk traumer. Og de holder jo på enda. Han Breivik var jo kjent for å være imot det multikulturelle samfunn. Jeg trodde kun vi eldre over seksti var skeptiske og følte fremmedhet - men hvem vet hva som foregikk i en splittet ung mann sitt hode. Vi VET iallefall at det førte til dramatiske, forferdelige og uventede handlinger.

Jeg var faktisk mer sliten av venste-siden og deres TOTALITÆRE bestemmelse over andre, enn jeg var av de nye innvandrererne fra fjerntliggende land. Mange på venstre-siden snakket i det vide og brede om at vi alle var innvandrere - men HVEM SER FORSKJELL på blonde og lys-øyde innvandrere om de kommer fra f eks Sverige, Danmark, Tyskland, USA osv. Det var jo samme etniske identitet. Det var som om de ønsket å nøre opp under forskjellene og tvinge oss til å endre tankegang - akkurat som det er gjort i en fei.

Jeg ble så fortvilet over venstresidens retorikk og hetsing mot Frp i ALLE sine medier at jeg som kristen ba til Jesus Kristus å be Han forandre på dem. JEG kunne jo ikke gjøre noe. JEG var fortvilet - men jeg ser jo at ABBreivik utviklet et så stort hat at han måtte som jeg leste AVHUMANISERE seg selv. DA var det jeg virkelig kom i tanker.

Venstresiden må være forsiktige og la ALLE komme til orde. Ikke bare trumfe igjennom SINE tanker og ideer. Hva skulle jeg som eldre tro. HVEM er ikke skeptisk og sågar redd for det som er fremmed. Hvis en fremmed kommer på døren din så lurer du jo først på hvem det er. Hvis vedkommende så setter foten innenfor døren din - så vil jeg påstå du LYVER om du ikke reagerer. Det er ikke noe annet med det som er av fremmede i vårt eget land, selvom nå mange er blitt landsmenn. Selv etter SÅ mange år med ikke-vestlige innvandrere føler jeg fremmedhet og det hører jeg altså er rasisme. De er jo nesten som selvutnevnte guder disse venstre-sosialistene. Det er de som har fasiten og har de rette meninger. Er det rart en som et vanlig tenkende menneske med kristent livssyn ber til Jesus om hjelp. Jeg leste senere at en av de konservative prester - har lyst forbannelse over regjeringen og de som sitter i høyere stillinger på venstre-siden og som har vært med på å avkristne landet. Han må jo ha vært rasende han også, men brukte en annen innfallsvinkel enn ABBr. Men det er tydeligvis ALVORLIG å prøve å manipulere folks tanker - langt mer å TVINGE folk til å tenke som SYSTEMET tenker.

Stoltenberg preker om åpenhet og demokrati. Jeg kaller det FLOSKLER. Det er ENDA ikke kommet medier som taler høyre/frp/krf og venstre sine saker. OG det kommer vi heller ikke til å få så lenge venstre-sosialistene sitter ved rattet.

Kommentar #6

Randi Johnsen

45 innlegg  894 kommentarer

Tillit til rettspsykiatrien?

Publisert rundt 9 år siden
Torill Born. Gå til den siterte teksten.

Venstresiden må være forsiktige og la ALLE komme til orde. Ikke bare trumfe igjennom SINE tanker og ideer. Hva skulle jeg som eldre tro. HVEM er ikke skeptisk og sågar redd for det som er fremmed.

Ja, det er ikke uvanlig å være både redd og skeptisk til det som er fremmed, det tror jeg vi alle er i større eller mindre grad. Men om det er spesielt farlig for oss, er ikke så sikkert. Det kan kanskje sammenliknes med det faktum at de fleste i Norge synes å være (liv)redde for ulv og bjørn, mens det er den adskillig mer uunnseelige vepsen som er mest livsfarlig med ca ett dødsfall i året. Og nå også flåtten....

Men hvorvidt de som steller med rettssaken har en politisk venstreside-agenda er dog nokså vanskelig å konstantere. Riktignok har Jens Stoltenberg ytret at det ville være best at Breivik ble ansett for å være tilregnelig, og riktignok virker de fleste av forsvarets vitner også å være samkjørte og drillet av bistandsadvokatene, ja nærmest avtalt hva de skal si. Derfor ble det jo stor oppstandelse og uenighet om i tilfellet Malt, der hans andre del klart ikke var i forsvaret og Breiviks interesser.

Jeg  konstanterer  også at de som er klart enig med Breivik på ideologi,  som Kringelen har endret syn på hvorvidt Breivik er tilregnelig eller ei. De erklærte ham jo gal i utgangspunktet. Nå er det muligens blitt "oppdaget" at ved å anse Breivik  tilregnelig, fremstår  også hans ideologi tilregnelig og kommer i forgrunnen, tror jeg. Så her har mange forskjellige aktører sammenfallende interesser på akkurat dette punktet.

Midt oppe i dette står altså aktoratet. Vitneprovet til Rygnestad bekreftet at kommisjonen anser rapport nr 1 for å være bedre enn nr 2, og mye av deres vurderinger går jo på metodikk og vitenskapelig praksis ved rapportskriving såvidt jeg fikk med meg. For meg er det nokså påfallende hvor monomant enige forsvarets psykiatrisk sakkyndige og vanlige vitner og andre som kommenterer dette,  er om at rapport nummer 1 er mye, mye dårligere enn nummer 2, især rent metodisk. Jeg undres over hvorfor, og om det virkelig er slik at kommisjonen er så "uvitenskapelig", eller om det er noe alle kritikerne ikke har forstått. En som tidligere har vitnet, filosof Øverenget skriver i en kronikk i Vg om Malts tvilsomme metodiske tilnærming til diagnoser. Jeg mener flere av vitnene avslører en merkelig holdning til vitenskapelig metode ved antydningen om at man ved bare ett blikk på den det gjelder kan forstå det meste.

Så dette er nok ikke en kamp der den såkalte politiske venstresiden kjemper mot høyresiden. Jeg oppfatter dette mer som delvis en kamp mot gjeldende regelverk og lov for hva som må til for at en person skal kjennes utilregnelig, og dels som en kamp for at både Breivik og noen av pårørende skal få oppfylt viljen sin. I morgen vil vi få høre de egentlige sakkyndige bak rapport nr1. det håper jeg kan gi noe avklaring på hvorfor de har kommet frem til den konklusjonen de gjorde. Men jeg er glad jeg ikke sitter som dommer i denne saken.

 

Kommentar #7

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

Tvert om

Publisert rundt 9 år siden
Randi Johnsen. Gå til den siterte teksten.

Nei, norsk psykiatri ved sine psykiatere, og det gjelder omtrent alle, også de som bare kommenterer i mediene, (hvor ble forresten Narud av?)

Nå har jeg sittet i retten og hørt på alle vitnene. Det har vært lærerikt og interessant. Jeg opplever ofte at folk som ikke har relevant utdannelse og heller ikke er tilstede i tingretten har veldig bastante meninger.

Jeg har fått større respekt for psykiatrien.

Mvh Hanni

Kommentar #8

Randi Johnsen

45 innlegg  894 kommentarer

Tilliten til rettspsykiatrien?

Publisert rundt 9 år siden
Jarl Hanni Afsar. Gå til den siterte teksten.

Jeg opplever ofte at folk

Jeg er litt usikker på hva og hvem du sikter til her, men det er helt åpenbart at rapporten til Husby og Sørheim blir bastant avvist av de aller fleste som vitner i retten , men også av psykiatere og psykologer som ikke er tilstede i retten. Men felles for dem alle er vel at dette er folk som har relevant utdanning??

Det som etter min mening er lite tillitsvekkende er hva noen får seg til å gjøre (Malt, Kringelen etc.) for å få frem sine poenger. Det er dette som inngir en sviktende tillit for potensielle pasienter i psykiatrien. Anser du deg som en av dem?  Eller er det noen psykiatriske pasienter du snakker med i rettssalen siden du oppfatter det som et viktig kriterium for denne vurderingen min å være tilstede der? Forøvrig har jeg selv jobbet ¨med utdanning av helsepersonell i flere tiår, og vært tildels hovedansvarlig for etikkundervisningen like lenge. Dette til orientering dersom det var MIN manglende relevante utdanning (jeg har universitetsutdanning i helsetjenesteetikk) du henviste til i kommentaren som jeg har sitert.

Kommentar #9

Randi Johnsen

45 innlegg  894 kommentarer

Tillit til rettspsykiatrien?

Publisert rundt 9 år siden

Det  kan kanskje være et poeng å lese disse artiklene jeg linker til her:

 

http://www.vg.no/vgpluss/article/yXfGi7

 

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/norsk-psykiatri-tycks-ha-glomt-bort-all-etik_7265197.svd

 

Ellers vil jeg gjerne vite hvilken utdanning Hanni Afsar kan skilte med utenom at hun er i rettssalen mens vi andre ute i periferien bare må holde oss til Nrk, og som berettiger henne til denne arrogansen i forhold til andres meninger, en arroganse ikke så ulik den som Kringelen utviser mot kritikken fra Pål Grøndahl.

Kommentar #10

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

:-)

Publisert rundt 9 år siden
Randi Johnsen. Gå til den siterte teksten.

Ellers vil jeg gjerne vite hvilken utdanning Hanni Afsar kan skilte med utenom at hun er i rettssalen mens vi andre ute i periferien bare må holde oss til Nrk,

LOL

Kommentar #11

Randi Johnsen

45 innlegg  894 kommentarer

Tilliten til rettspsykiatrien?

Publisert rundt 9 år siden

LOL skriver Hanni Afsar. Ble du SÅ tom for argumenter? Eller smiler du fordi den ideologiske budbæreren av en politisk filosofi som du deler, antagelig blir kjent tilregnelig? Jeg undres bare....

Kommentar #12

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

Deler jeg ideologi med ABB?

Publisert rundt 9 år siden
Randi Johnsen. Gå til den siterte teksten.

Eller smiler du fordi den ideologiske budbæreren av en politisk filosofi som du deler

Hva mener du? Kan du utdype dette. Mener du at jeg er:

1. Kontrajihadist?

2. At jeg ønsker et rent Europa fritt for muslimer?

3. At jeg tror på konspirasjonsteorier?

4. At jeg ønsker alle muslimer ut av Europa?

5. At jeg syns det er greit med vold og drap?

6. At jeg drørmmer om fødekolonier slik at vi får opp fødselsraten i Norge?

7. At jeg er medlem av "Knights of templer" og er en fotsoldat og terrorist.

8. At jeg er en revolusjonær?

osv....

HVA MENER DU?

Dette er etter min mening en ganske alvorlig påstand.

 

 

Kommentar #13

Randi Johnsen

45 innlegg  894 kommentarer

:O))

Publisert rundt 9 år siden

LOL

Kommentar #14

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

At du sammenligner meg med ABB er grovt og fornærmende.

Helt enkelt for jævlig.

IKKE GJØR DET IGJEN!!!!!!

Du burde be om unnskyldning.

Kommentar #15

Randi Johnsen

45 innlegg  894 kommentarer

Tillit til rettspsykiatrien?

Publisert rundt 9 år siden
Jarl Hanni Afsar. Gå til den siterte teksten.

At du sammenligner meg med ABB er grovt og fornærmende.

Helt enkelt for jævlig

Jeg spurte....og du svarer.

Kommentar #16

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Randi Johnsen. Gå til den siterte teksten.

Eller smiler du fordi den ideologiske budbæreren av en politisk filosofi som du deler,

Nei

Du spurte ikke!

Du påstår at jeg deler ABB's konspiratoriske syke univers.

Det er helt uakseptabelt.

Du må be om unnskyldning.

Kommentar #17

Randi Johnsen

45 innlegg  894 kommentarer

Jasså

Publisert rundt 9 år siden

Ser du spørsmålstegnet mitt på slutten av setningen. Det ser slik ut ( ?)dersom du lurer. Og det ble etterfulgt av en setning om undring hos meg.

 Og nå undrer jeg meg på om presisjonsnivået ditt alltid ligger på dette nivået? Jeg er imidlertid enig med deg i at Breiviks univers er helt sjukt!

Kommentar #18

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Randi Johnsen. Gå til den siterte teksten.

Ser du spørsmålstegnet mitt på slutten av setningen. Det ser slik ut ( ?)dersom du lurer. Og det ble etterfulgt av en setning om undring hos meg

Eller smiler du fordi den ideologiske budbæreren av en politisk filosofi som du deler, antagelig blir kjent tilregnelig? Jeg undres bare....

1. Spørsmålstegnet referer til "antagelig blir kjent tilregnelig" For meg er det en tvetydig setning og du insinuerer at jeg deler hans ideologi.

"jeg undres bare". Det er tvetydig og kan tolkes på mange måter.

Sitat: "Det ser slik ut ( ?)dersom du lurer."

Jøss så utrolig nedlatende! Frekk er du også.

 

 

Kommentar #19

Randi Johnsen

45 innlegg  894 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Jarl Hanni Afsar. Gå til den siterte teksten.

Jøss så utrolig nedlatende! Frekk er du også.

Jasså, har du sett deg i speilet? Som Ibsen sa det: "Se der fikk fanden fordi han var dum og ikke beregnet sitt publikum."

Ellers vil jeg anbefale deg å lese denne artikkel jeg linker til her:

http://brett.medianorge.no/share/incoming/article130620.ece?id=4813062075

 

 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere