Senait T. Habta

1

Selektiv kvinnesolidaritet fra norske feminister

Venstresidens omsorg for kvinner i Norge kan dessverre se ut til ikke å gjelde alle. I alle, alle år har vi innvandrerkvinner ikke fått noen reell aktiv og engasjert støtte eller opplevde noen kvinnesolidaritet

Publisert: 2. jun 2012

Viser til innlegg fra leder i APs kvinnenettverk Anniken Huitfeldt i torsdagens Vårt Lands papiravis. (31.05.2012.) Huitfeldts og venstresidens omsorg for kvinner i Norge kan dessverre se ut til ikke å gjelde alle. I alle, alle år har vi innvandrerkvinner ikke fått noen praktisk og engasjert direkte støtte eller opplevde noen kvinnesolidaritet fra norske kvinner på venstresiden:

Innvandrerkvinner med muslimsk bakgrunn har i alle år nesten blitt helt overlatt til seg selv. I frykt for å ramme et muslimsk míljø og dermed kanskje stille seg på linje med innvandrerfiendtlige krefter har venstresidens kvinner valgt å se helt bort, være tause, og dermed skape et kunstig skille mellom norske etniske kvinner og oss innvandrerjenter. Eneste form for støtte har vært av mer forsiktig karakter; direkte engasjement i medier m.m. har glimret med sitt fravær!

Dere har dermed akseptert at vi i årevis har levet under en kjønnskultur dere selv aldri ville ha akseptert å leve under om så bare én uke! Vi har i alle år stått alene i en vestlig norsk kultur med en rekke goder og omfattende rettigheter for kvinner som vi innvandrerkvinner bare kan drømme om. Og hvor mange har vært nødt til å leve under en ukultur hvor vi innvandrerkvinner har måttet stå alene.

Den norske kvinnebevegelsens holdninger her og selvpålagte blindhet er uttrykk for en misforstått og feilplassert politisk korrekthet som i sterk grad har bidratt til å usynliggjøre- og gjøre det verre for oss innvandrerkvinner. Og bakgrunnen for denne stilltiende og aksepterende undertrykkelse er altså utrolig og paradoksalt nok "respekt for innvandrerne". Anniken Huitfeldt slår seg selv mer enn hardt på munnen: Det er ikke bare Høyre som lar kvinnen ta sin kamp alene. I flere tiår (!) har APs og SVs kvinner latt innvandrerjenter fra muslimske kulturer ta sine kamper alene. Og dette er en skam, Huitfeldt! Fei for egen dør før dere går ut på banen og kritiserer andre! Vi er lei av å bli oversett av dere norske feminister! Det dere gjør har i alle år gavnet de som vil opprettholde den vanskelige situasjonen for oss innvandrerkvinner, og dermed har dere feminister støttet kvinnefiendtlige krefter! Skam dere!

For ordens skyld gjør jeg bestemt oppmerksom på at nevnte ukultur ikke har noe å gjøre med islam som sådan! At noen benytter religion og posisjoner for å få makt bak kulturelle- og politiske strukturer og sosiale(u)vaner er en kjent sak, i høy grad også for kristne, både historisk sett og i nået. Mitt anliggende er overhode ikke! å kritisere islam! Ei heller handler det om bruk av hijab, noe jeg i full frihet, selvstendig og helt fritt i stolthet velger å bære. Tenk dét. Å fordype min tro og frivillig bøye meg inn under Guds vilje for dermed å realisere meg som menneske og kvinne er ikke bare helt vesentlig, men selve kjernen av troen. Slik finner jeg Gud, slik finner jeg mitt medmenneske og slik finner jeg meg selv. Gud hjelper ingen, Gud endrer ingen... hvis de ikke vil hjelpe og endre seg selv.

DETTE ER EN LENGRE UTGAVE AV ET INNLEGG I VÅRT LANDS PAPIRUTGAVE LØRDAG 02.06.2012

Kommentar #1

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Poenget..?

Publisert over 9 år siden
Senait T. Habta. Gå til den siterte teksten.

I flere tiår (!) har APs og SVs kvinner latt innvandrerjenter fra muslimske kulturer ta sine kamper alene.

Hva er det denne kampen består i..?

Mener du seriøst at norske politikere skal kjempe for at muslimske skikker skal få mer aksept i det norske samfunnet..??
Er ideologien islams krav om å dekke seg med hijab og andre ting en sak norske politikere skal prioritere..?

Kommentar #2

Senait T. Habta

1 innlegg  9 kommentarer

Poenget er at jeg er et deltagende medmenneske

Publisert over 9 år siden

Du har ikke forstått mitt innlegg.

Jeg er like norsk som deg. Om min familie en gang kom fra en annen kant av verden, så er vi norske. Er det fordi mitt navn har en annen bokstavkombinasjon enn de klassisk norskklingende, eller at jeg faktisk like fritt- eller betinget som deg - har valgt en annen tro som gjør at du reagerer? Er ikke også jeg menneske i Norge? Er ikke det felles genuint menneskelige på et langt dypere nivå og felles hos oss absolutt alle, enn de skiller som lett skapes av meningsfiltre? Jeg stiller meg bak de norske lover og alle de gode verdier det norske samfunnet er tuftet på. Det er nettopp de verdier jeg appellerer til i første innlegg. Stiller du deg bak de verdiene? Og: Er det ikke Kristus som sier at du skal elske din neste som deg selv?

Jeg ble advart mot en del fundamentalisme før jeg skrev mitt innlegg i Vårt Land; men jeg bestemte meg for å prøve ut, for nettopp som deltagende (norsk borger!) å bruke de verdier og muligheter det norske samfunnet vil identifisere seg med.

Til slutt: du ser ut til å mene å fremstå med viten, innsikt og kunnskap om islam. En religion som er like mangefasettert som din egen. Det som slår meg i møte med flere overbeviste kristentroende er at de opptrer med like stor kunnskapsløshet, innsiktsløhet og svart/hvitt-tenkning i møte med islam, som det de samme kristne berettiget påpeker når ateister bemøter og kritiserer de samme kristne. Kunnskapsløshet, innsiktsmangler og primitive strategier er altså kun et onde når det kommer fra folk som er kritiske til kristendommen?

Og: Håper du som (misjonerende?) kristen at en ateist, en muslim osv bemøter kristendommen på samme måte, med samme (manglende?) innsikt før de uttaler og posisjonerer seg- som det du gjør angående islam?

Jeg tror jeg avslutter her. Det var et forsøk på å få forståelse; som norsk borger.

 

Kommentar #3

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Habta, vær så snill og ikke avslutt ditt forsøk. Ditt innlegg var svært tankevekkende og bra-knappen er aktivisert. Alle forsøk på å delta i nettdebatter vil dessverre møte kommentarer som Holts. Det er viktig og ikke la slike kommentarer skremme deg til taushet. Vi er mange som ønsker å gi deg vår støtte, men vi er ofte i tvil om hvordan det best kan gjøres.

Kommentar #4

Asbjørn Bergs1g

61 innlegg  1513 kommentarer

??

Publisert over 9 år siden

Den forstod jeg ikke Senait T. Habta ?..... Du gir deg før folk har kommet på banen, etter 2 spørsmål fra Holt?  Jeg seg han stiller 2 spørsmål og så melder du deg ut ? Det synes jeg ikke du skulle, gi det litt tid og la folk få lese og spørre. Er jo bare 2 timer siden du publiserte innlegget ?, det er lørdag og folk er ute og handler og gjør andre ting...så avvent det hele litt er mitt råd :)   Det er jo allslags kategorier av mennesker her...ateister, troende av mange slag, humanister og mange som kun liker å følge debatter og har en kommentar i ny og ne....vær litt avventende og se, jeg skulle ønske du kunne konkretisere litt mer hva du tenker på, gjerne med eksempler :)

Kommentar #5

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Kanskje frykt for de EKSTREME MENN...?

Publisert over 9 år siden

Ja, men det har jeg faktisk tenkt over. Norske feminister har jo kjempet for kvinnenes frihet i møte med ETNISK norske menn. Og DE har jo ikke vært DET skremselet som vi har hørt noen ikke-vestlige menn har kommet med av sterke uttrykk. Jeg tror dette fremmede og ukjente SINNE har medvirket til at norske feminister har betakket seg. Men selvfølgelig kan det også ha helt andre årsaker. Jeg tenker kun MINE tanker.

Jeg har jo sett på tv hvordan det er KUN menn på gatene og de roper med knyttede never mot sine motstandere. Og mange steder i verden er kvinnene HELT FRAVÆRENDE i gatebildet....

For norske forhold virker dette jo både fremmed og skremmende. Det er jo LOGISK at selv norske feminister kan bli helt satt ut av et slikt trussel-bilde.

Det ER unektelig en fremmed verden av menn, som norske kvinner har sett og erkjent på AVSTAND. Jeg skal ikke si at frykten for muslimske menn og deres sterke retorikk er grunnen alene, men jeg har TENKT OVER DET, om det KAN være noe i det.

Det er iallefall ikke ulogisk. Etnisk norske menn er jo rene puse-katter i forhold til noen av de ikke-vestlige menn. Jeg sier NOEN av de ekstreme menn - ikke alle, men disse NOEN kan utgjøre nok retorisk kraft og kanskje også voldelige trusler til at etnisk norske kvinner distanserer seg og betakker seg.

Jeg må si at jeg som kvinne og kristen har bedt til Jesus Kristus om at Han må komme med sin kraft til muslimske kvinner og ellers kvinner som kommer fra land fjernt fra Norge i identitet og kultur. Jeg sitter ofte på trikken eller bussen og ser de mange kvinner fra andre fjerntliggende land og tenker over hvor mye de må slite med. Jeg kan bare si Gi ikke opp og Gud velsigne disse kvinnene i Jesu navn. Amen .

 

 

 

Kommentar #6

Kjersti Aspheim

66 innlegg  895 kommentarer

Jeg må innrømme at jeg ikke forstår...

Publisert over 9 år siden
Senait T. Habta. Gå til den siterte teksten.

For ordens skyld gjør jeg bestemt oppmerksom på at nevnte ukultur ikke har noe å gjøre med islam som sådan!

Undertrykkelsen av kvinner over hele verden blir begått av patriarkatet. Patriarkatets farligste maktaparat i vår tid ligger nettopp i islams budskap om at kvinnen skal underkaste seg mannen. Kristendommen som institusjon har historisk sett hatt samme maktmidlene, men har blitt modernisert av de kreftene som har kjempet mot kvinneundertrykkelsen.

Om man overhode ikke er villig til å kritisere nettopp dette patriarkalske tankegodts i islam, kan jeg ikke se at man på noe vis kan støtte innvandrerkvinner. Man risikerer at de pluttselig snur trill rundt når mannen/faren/broren bestemmer at nå har fuglen flakset nok med vingene og skal pronte tilbake til hjemmets lune (og muligens for trange) rede og bruker koranen som begrunnelse. 

Akilleshelen for muslimske kvinner ligger i ideen om at koranen er perfekt og tidløs uavhengig hvor bakstrversk og negativt det som måtte stå der er. Det er mye farligere for en islams kvinne "å sette seg opp mot sin mann" enn for en kristen kvinne som har en mann med samme ideene. Få vil ha blod på hendene enten de er feminister eller ikke.

Det er sterke, tøffe fremmedkulturelle kvinner som står frem å kritiserer den patriarkalske matutøvelsen innvandrerkvinner lever under, desse får da full støtte? Det er bøtter og spann av innvandrerkvinner på krisesenter har jeg hørt, får ikke disse samme hjelpen som andre?

For å klare å hjelpe noen må vedkomne også ha en ide om å hjelpe seg selv. Man kan ikke dra noen ut av gjørma om de instendig påstår at de er der frivillig...

Ps! Og det hjelper ikke at de rett ut sier at vestlige kvinner er horer...

Kommentar #7

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Støtte

Publisert over 9 år siden

Aspheim:

"Akilleshelen for muslimske kvinner ligger i ideen om at koranen er perfekt og tidløs uavhengig hvor bakstrversk og negativt det som måtte stå der er. Det er mye farligere for en islams kvinne "å sette seg opp mot sin mann" enn for en kristen kvinne som har en mann med samme ideene. Få vil ha blod på hendene enten de er feminister eller ikke."

Det må da gå an og støtte muslimske kvinner mot en patriarkalsk, manndominert elite uten og forlange at de skal frasi seg sin religion. Dette ble aldri forlangt av kristne kvinner for at de skulle få lov og motta støtte mot det daværende (og nåværende) kristne patriarkalske styre?

Kommentar #8

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Jeg har selv hatt noen spørsmål

Publisert over 9 år siden
Senait T. Habta. Gå til den siterte teksten.

Mitt anliggende er overhode ikke! å kritisere islam! Ei heller handler det om bruk av hijab, noe jeg i full frihet, selvstendig og helt fritt i stolthet velger å bære. Tenk dét. Å fordype min tro og frivillig bøye meg inn under Guds vilje for dermed å realisere meg som menneske og kvinne er ikke bare helt vesentlig, men selve kjernen av troen. Slik finner jeg Gud, slik finner jeg mitt medmenneske og slik finner jeg meg selv. Gud hjelper ingen, Gud endrer ingen... hvis de ikke vil hjelpe og endre seg selv.

Takk for et meget godt innlegg Senait. - Det var godt du tok med den siste presiseringen. Da burde det være klart at det hverken er islam som er temaet, eller ditt personlige valg for å følge dine tradisjoer med hijab eller annet.

Du skriver ellers: "Den norske kvinnebevegelsens holdninger her og selvpålagte blindhet er uttrykk for en misforstått og feilplassert politisk korrekthet som i sterk grad har bidratt til å usynliggjøre- og gjøre det verre for oss innvandrerkvinner. Og bakgrunnen for denne stilltiende og aksepterende undertrykkelse er altså utrolig og paradoksalt nok "respekt for innvandrerne". Anniken Huitfeldt slår seg selv mer enn hardt på munnen: Det er ikke bare Høyre som lar kvinnen ta sin kamp alene. I flere tiår (!) har APs og SVs kvinner latt innvandrerjenter fra muslimske kulturer ta sine kamper alene. Og dette er en skam, Huitfeldt! Fei for egen dør før dere går ut på banen og kritiserer andre! Vi er lei av å bli oversett av dere norske feminister! Det dere gjør har i alle år gavnet de som vil opprettholde den vanskelige situasjonen for oss innvandrerkvinner, og dermed har dere feminister støttet kvinnefiendtlige krefter! Skam dere!"

I disse setningene fra deg aner jeg noe jeg selv har lurt veldig på. For de innvandrerkvinnene som ofte trekkes fram i vår kultur, er de kvinnene som i sterkest grad tar et oppgjør med hele den muslimske kultur og derved er villige til å bli "helt norske". Og de blir lett frontfigurer for vår veldig riktige "muslimske integrering". -Selv om de faktisk tar avstand fra sitt eget kulturgrunnlag, og nesten må kunne oppfattes som "svikere"?   Hva har dette å si for andre muslimske kvinner som finner store verdier i den kultur de er sprunget ut av? For de bidrar jo egentlig bare med å stigmatisere andre muslimske kvinner enda mer? Er dette noe av det du ville sette lys på? - Ja, jeg kan bare spørre. For dette har jeg faktisk lurt mye på.

Når sant skal sies, så har vel aldri denne kvinnesolidariteten i landet vårt vært annet enn en politisk greie på venstresiden som har fått stadig mer makt i samfunnet. Også i opprør mot vår egen kristne kulturarv. Slik sett tror jeg faktisk at kristne og muslimske kvinner kan ha mye mer å tilføre hverandre av erfaringer. Men det er fra mitt ståsted :-)

Jeg prøvde meg selv med forslag til parole på 8 mars for likeverd mellom mann og kvinne. Det var over hodet ikke aktuelt, for det handlet bare om kvinnekamp.Så tilhørte du ikke de riktige kretsene, har det ikke vært opplevd som "solidaritet for kvinner generelt",  i vårt land heller.

Håper virkelig å høre fra deg igjen.

vennlig hilsen mette

Kommentar #9

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Hva forventer du?

Publisert over 9 år siden
Senait T. Habta. Gå til den siterte teksten.

Dere har dermed akseptert at vi i årevis har levet under en kjønnskultur dere selv aldri ville ha akseptert å leve under om så bare én uke! Vi har i alle år stått alene i en vestlig norsk kultur med en rekke goder og omfattende rettigheter for kvinner som vi innvandrerkvinner bare kan drømme om. Og hvor mange har vært nødt til å leve under en ukultur hvor vi innvandrerkvinner har måttet

Hvem har akseptert hva. Vi kan vel stort sett bare aksepter ting for oss selv og så får vi håpe at andre forstår og respektere våre valg. Nå har jeg ingen som helst kunnskap om innvandrerkvinner og det er muligens litt av utfordringen. Hvordan skal jeg gi støtte eller se på utfordringer andre mener de har om jeg ikke har noen referansepunkter å forholde meg til.

I mitt liv velger kvinner selv hva de ønsker å utdanne seg til, hvem de ønsker å ha sex med eller leve med eller lage barn med. Liker ikke de kvinnene jeg har rundt meg hva de har gjør de noe med det selv.

Så om noen kvinner i landet vårt drømmer om noe annet får de drømmer videre eller gjøre som kvinner flest, gjøre noe med det selv.Ikke forvent at andre skal jobbe for deg om du ikke selv er villig til å jobber for deg selv eller andre.

Kommentar #10

Siv (Sihem) Haukelid

0 innlegg  29 kommentarer

Retten til å være kvinne.

Publisert over 9 år siden

Det er flere perspektiver på en sak og like mange meninger. Når er det sant å si at kulturen i Norge er ikke knyttet opp til en tro/religion. Våre rettigheter som kvinner er blitt til over tid og klart at det ikke favner alle kvinner i verden, men i Norge gjelder det alle kvinner. MEN...nå er det slik at det er kvinner fra forskjellige land, kullturer og trostilhørighet og religioner i vårt land og selv om vi alle sier at vi er norske så har vi forskjellig grunnlag. Det igjen gjør at det er store skiller mellom de forskjellige grupperinger av kvinner.

Jeg har bodd i lang tid i et muslimskstat hvor de rettigheter som kvinne jeg har her i vesten/Norge var uakseptabelt å bruke som argument. Jeg måtte gå kledd med hijab/jaleba hele dagen, jeg kunne ikke gå hvor jeg ville og heller ikke ut alene, måtte ha en mann med meg uansett hvor jeg skulle. Om det var basert i Islam eller kulturen betydde ingen ting for meg, det skapte en sorg i meg at jeg som kvinne ikke hadde noe rettigheter og at den verdien og gleden og tror èn har på seg selv ble ble trykket ned. Følesen av mindreverd har aldri vært så stor i mitt liv som da. Så jeg vet bege sider av bildet.


Jeg er kristen og er stolt av det, men å bli tvunge til å være noe annet er ikke rett. Derfor kan heller ikke jeg kreve av andre å være som meg. Men ja det er vanskelig å slåst for noe en ikke kjenner til, en kultur som er gresk og en religion som er langt fra den en selv kjenner til. Som oftes inntar mange en "passiv" rolle for da gjør en ikke den andre noe galt, så jeg forstå begge sider.

Denne erfaringen gjorde noe med meg da jeg kom hjem til Norge igjen og aldri før har jeg vært så stolt over å være kvinne, men det er sorgfult at vi i Norge ikke kan favne alle. Det er klart om noen holder faste på slike prinsipper når èn bur i Norge så blir det meget tydelige hvor skiller går mellom kvinner på tvers av kulturer/religioner. Jeg tror heller ikke at vi kan krve av vår politikere å ta kampen eller en kvinnegruppe til å gjøre det, som ikke har erfaring fra begge sider eller alle sidene, men tror heller at det er vi som kvinner som må gjøre det.

Hva ønsker jeg?

Hvordan vil jag at det skal bli for min datter når hun vokser opp?

Hva kan jeg gjøre?

Hvordan kan jeg få venner fra en annen kultur/religion?

Jeg tror at det er veien å gå, for da viser en med sine handlinger at det er greit at du er du og at jeg er jeg og vi står sammen i kampen ikke på tross av våre forskjeller men på grunn av. Og du har rett i at Jesus Kristus sa: "Elsk din neste som deg selv." Altså slik du vil at andre skal behandle deg slik skal du behandle dem. Slik du vil bli respekter skal du respektere andre, slik du vil blir hørt slik skal du høre andre etc....

Håper du Senait T. Habta ikke trekker deg ut at samtalen for det er et viktig tema. Ja noen kan være krape, være uenig, men la dem være det. Vi er fri til å mene og være uenige, men mitt råd er, Ikke la det ta fra deg mottet til å stå opp for det du tror på og la det gjøre deg sterk.

Kommentar #11

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Forstår fortsatt ikke

Publisert over 9 år siden
Senait T. Habta. Gå til den siterte teksten.

Mitt anliggende er overhode ikke! å kritisere islam! Ei heller handler det om bruk av hijab, noe jeg i full frihet, selvstendig og helt fritt i stolthet velger å bære. Tenk dét. Å fordype min tro og frivillig bøye meg inn under Guds vilje for dermed å realisere meg som menneske og kvinne er ikke bare helt vesentlig, men selve kjernen av troen. Slik finner jeg Gud, slik finner jeg mitt medmenneske og slik finner jeg meg selv. Gud hjelper ingen, Gud endrer ingen... hvis de ikke vil hjelpe og endre seg selv.

Du sier at norske politikere IKKE hjelper muslimske kvinner i kampen....Hvilken kamp er det du vil ha hjelp til hvis du sier at du syns det er greit å bøye seg under allahs vilje og islams vilje..?

Hva består problemet du vil ha hjelp til i..?
Det er da jeg undrer om du vil ha hjelp fra norske kvinner til å leve med disse undertrykkende skikkene I islam...

Er ikke problemet at det finnes en sterkt mannsdominert skikk i islam som nettopp ER undertrykkende for kvinner...?

Kommentar #12

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Men

Publisert over 9 år siden
Senait T. Habta. Gå til den siterte teksten.

Tenk dét. Å fordype min tro og frivillig bøye meg inn under Guds vilje for dermed å realisere meg som menneske og kvinne er ikke bare helt vesentlig, men selve kjernen av troen.

Det er argumenter som er helt innholdsløse for oss som er uten guder. Det er jo godt at du selv forstår dine egene valg og handlinger for det er jo det viktigste. Like fullt har du lite forstått om du ikke også forstår at dine valg og handlinger kan være helt uforståelig for andre mennesker.

Slikt sett er din forklaring lite virksom på alle oss som ikke tror. Men det kunne jo vært spennende å høre hvem du ønsker å forklare dine valg for og ikke minst hvorfor du mener du må forklare noe som helst.

Kommentar #13

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

Ikke gi deg Habta!

Publisert over 9 år siden
Senait T. Habta. Gå til den siterte teksten.

Dere har dermed akseptert at vi i årevis har levet under en kjønnskultur dere selv aldri ville ha akseptert å leve under om så bare én uke! Vi har i alle år stått alene i en vestlig norsk kultur med en rekke goder og omfattende rettigheter for kvinner som vi innvandrerkvinner bare kan drømme om.

Velkommen Senait T. Habta og Sihem Lovli. Deilig å få høre deres stemmer.

Et utrolig bra innlegg. Habta du må ikke gi deg allerede. Please! Din stemme er viktig. Du må stå opp for det du tror på. Du skriver nyansert, med en skarp og presis penn. Det var en glede å lese dette. Jeg ble oppriktig glad. Ikke bare fordi jeg er enig i det du skriver, men fordi du blir en frisk pust i en debatt som ligger i brakk. Media velger bort slike tema fordi det ikke passer i drømmen om et multikulturalistisk Norge. Det er rett og slett fremragende at "Vårt land" publiserer din artikkel. En god start!

At norske feminister diskriminerer innvandrer kvinner har foregått lenge nå. At ikke de samme frihetsidealene skal gjelde alle kvinner i Norge er helt absurd. At det er feministene som dolker sine søsken i ryggen er oppsiktsvekkende. Hadde jeg vært dere, hadde jeg startet en ny kvinnebevegelse.

Norske feminister fikk sin kvinnefrigjøring og nyter godt av den. Det kan virke som dere ikke får noen støtte fra den kanten. Det må karakteriseres som et svik. Stå opp for deres rettigheter. Organiser dere til kamp mot feministtyranniet og multikulturalistene som ønsker at dere skal blir værende i en mannsdominert patriarkalsk kultur. Der dere ikke kan velge deres eget liv.

Det er en selvfølge at de samme menneskerettighetene skal gjelde for alle borgere i Norge.

Alt annet er et hån og grov forskjellsbehandling. En skandale og skamplett på Norge.

Mvh Hanni

Kommentar #14

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Unnskyld Hanni

Publisert over 9 år siden
Jarl Hanni Afsar. Gå til den siterte teksten.

Norske feminister fikk sin kvinnefrigjøring og nyter godt av den. Det kan virke som dere ikke får noen støtte fra den kanten. Det må karakteriseres som et svik. Stå opp for deres rettigheter. Organiser dere til kamp mot feministtyranniet og multikulturalistene som ønsker at dere skal blir værende i en mannsdominert patriarkalsk

Har du lest det samme innlegget som oss andre...?

Les en gang til.

Kommentar #15

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

Ja! hva er galt?

Publisert over 9 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Har du lest det samme innlegget som oss andre...?

Sitat fra innlegget:

Den norske kvinnebevegelsens holdninger her og selvpålagte blindhet er uttrykk for en misforstått og feilplassert politisk korrekthet som i sterk grad har bidratt til å usynliggjøre- og gjøre det verre for oss innvandrerkvinner

Kommentar #16

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

Jahn Otto Johansen

Publisert over 9 år siden

Jahn Otto Johansen sier følgende VD: Om absolutt ytringsfrihet

Sitat: "For meg er det et tankekors at så mange norske feminister og andre venstreradikale kvinner ikke solidariserer seg med de flotte og modige muslimske jenter som trosser imamene."

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat2/thread277652/#post_277652

Kommentar #17

Kjell Ødegård

1 innlegg  133 kommentarer

Men hva vil du kjempe mot?

Publisert over 9 år siden

Jeg har ofte tenkt at den norske kvinnebevegelsen (som vel omfatter noen flere  enn bare de på venstresida,) har vært delvis unnvikende når det gjelder å ta opp den vanskelige situasjonen som en del innvandrerkvinner befinner seg i.

  Men når jeg leser Senaits innlegg, så lurer jeg på hva hun konkret ønsker støtte til.  Og hun mener altså at man kan frita religionen islam helt som kilde til kvinneundertrykking. Dette blir for meg helt feil. Kristendommen har også skriftsteder og tradisjon som ikke akkurat støtter opp om kvinners rettigheter, det burde ingne prøve å vri seg unna. Men i islam er det enda vanskeligere å bli frie kvinner, da det i enda større grad legges opp til at skriftene skal tolkes bokstavelig.  Det er komplett umulig å ta alvorlig at det ikke finnes kvinneundertrykking innen islam når et kvinnelig vitnesbyrd teller bare halvparten av en manns.  Videre har man arverett, at menn kan slå kvinner når de ikke vil adlyde mannen (riktignok bare når alt annet er prøvd, men likevel!!). 

  Og når det gjelder hijabbruk, så kan det være at enkelte ikke opplever det som menns krav. Noen kvinner ser tydeligvis på det som endel av den personlige tilbedelsen av Gud, men de burde kanskje stil spørsmål ved om Gud virkelig vil at man til de grader vil at man skal dekke til skaperverket.  Men grunnen til at jeg nevner hijab, er at når det tydeligvis ikke er kampen for frihet fra det plagget som man ønsker støtte til, da lurer jeg på hvilken støtte man savner fra kvinnebevegelsen.  Innvandrerkvinner har jo nytte av  alle andre resultater av kvinnekampen, som helsehjelp, rådgivning, krisesentre, at familevold skal tas alvorlig av politi og påtalemyndighet etc. 

Med unntak av tildekking og andre islamskrelaterte problemstillinger, ser jeg ikke at innvandrerkvinner har andre typer problemer enn de som norske kvinner også møter når det gjelder vold, dårligere økonomi, etc. Det er jo ikke kvinner som Senait som har hatt bruk for støtte fra kvinnebevegelsen. De som hadde trengt solidaritet, er de modige kvinnene med islamsk bakgrunn som har utfordra de patriarkalske holdningene og det konserverende skriftsynet.

Kommentar #18

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Men

Publisert over 9 år siden
Jarl Hanni Afsar. Gå til den siterte teksten.

Sitat fra innlegget:

Den norske kvinnebevegelsens holdninger her og selvpålagte blindhet er uttrykk for en misforstått og feilplassert politisk korrekthet som i sterk grad har bidratt til å usynliggjøre- og gjøre det verre for oss innvandrerkvinner

Hvem har ansvar for å synliggjøre innvandrerkvinnen, dem selv eller alle andre?

Det er alltid forunderlig å lese innlegg fra mennesker som mener at noen andre må gjøre ditt og datt for å bedre deres liv. En gyllen regel er vel at man ikke skjeller ut de man ønsker hjelp fra. En annen regel er at man selv viser til hva man har gjort og muligens litt ydmykt så forteller at nå kommer man ikke videre og det hadde vært veldig fint om man fikk litt hjelp.

Det er ikke underlig at veldig mange av oss ugjerne sier noe i debatter når det kommer til minoritetsgrupper. Vi gidder rett og slett ikke å få kjeften som kommer om vi ut fra vår måte å tenke på skulle komme til å "krenke" minoritetene.

Tåler man ikke å bli krenket så vitner det om at man heller ikke tåler å se seg selv gjennom øynene til andre.

Slik sett vil jeg si at beskyldningene faller på stengrunn, det er innvandrerkvinnene selv som må ta ikke bare det første skrittet men de femti første. Når det er gjort kan det hende man kan be om en utstrakt hånd fra andre.

Trådstarter skal dog ha ros for å ha tatt et skritt ved å skrive her på VD. Men hvis det lir med det er det er skritte som er tatt helt bortkastet.

Kommentar #19

Mohamed Abdishazan

32 innlegg  618 kommentarer

Men er det riktig å avfeie religiøst motivert kvinneundertrykkelse?

Publisert over 9 år siden

Først og fremst: Det er utrolig gledelig og fantastisk å lese innlegget til Senait T Habta, både som en mann med muslimsk bakgrunn, men også en som identifiserer seg med den norske venstresiden. Det viktigste er at det blir flere stemmer - så kan man være uenig på de standpunktene og ytringene som blir lagt fram. Din kritikk av den norske (eller den europeiske) venstresiden på dette temaet er fullstendig berettiga. Jeg håper også inderlig at de politikerne du kritiserer leser det du har skrevet og at de reflekterer over hovedpoenget ditt.

Den eneste innsigelsen jeg så langt har til Habtas innlegg er det siste avsnittet hennes, hvor hun skriver: "Mitt anliggende er overhode ikke! å kritisere islam!". Det er i for seg forståelig siden hun fokuserer først og fremst på kvinnerettigheter som et universielt fenomen og er ikke involvert i religionskritikk. Men det ligger en utfordring her, Habta. Selv om du vil overbevise deg at dette ikke har noe med islam eller religion å gjøre, er det mye som tilsier det stikk motsatte. For en del uker siden så leste jeg interessant artikkel skrevet av en canadisk skribent og lege med pakistansk opprinnelse. I artikkelen så avslutter han med noe som er for de fleste av oss (og burde være for alle oss) et ubestridelig faktum (og nå parafraserer jeg han): Religion har også sterke (og dominerende) patriarkalske tendenser, ergo feminisme handler de facto om å kritisere enhver religiøs praksis som hindrer den enkelte kvinnens valgfrihet. Artikkelen hans var for øvrig respons til den kritikken som det kontroversielle essayet til den egyptisk-amerikanske feministen Mona Eltahawy skapte når den ble publiserte i Foreign Policy. Jeg anbefaler deg å lese både den artikkelen og essayet til Eltahawy.

Det er riktig det du skriver. Dette handler ikke først og fremst om hijab eller hva du har på hodet eller hvor langt skjørtet ditt er, for den saks skyld - det handler først og fremst om du har reell valgfrihet (?), uavhengig hva ditt miljø, din religion eller samfunnet som en helhet ønsker å prakke på deg - som en kvinne. Reell frihet er retten til å velge fritt. Men dette betyr ikke at man ikke kan kritisere dine valg, men at du er et fritt menneske til å velge - i utgangspunktet. Denne valgfriheten er fraværende i en god del tradisjonelle religioner (de abrahamske religionene og særlig i islam) og særlig i en rekke muslimske kulturer som er infisert av patriarkalske kjønnsroller og æreskultur (æren ligger mellom beina til kvinnen...). Og det er fascinerende hvor relevant John Stuart Mills åpningsavsnitt i hans essay "Kvinneundertrykkelsen" er for mange av dagens kulturer og samfunn - særlig de muslimske: That the principle which regulates the existing social relations between the two sexes — the legal subordination of one sex to the other — is wrong itself, and now one of the chief hindrances to human improvement; and that it ought to be replaced by aprinciple of perfect equality, admitting no power or privilege on the one side,nor disability on the other.

For all del kritisere (u)kultur, men ikke avfeie religiøs praksis. Dette er den store elefanten i rommet...

Kommentar #20

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Ja

Publisert over 9 år siden
Jarl Hanni Afsar. Gå til den siterte teksten.

Den norske kvinnebevegelsens holdninger her og selvpålagte blindhet er uttrykk for en misforstått og feilplassert politisk korrekthet som i sterk grad har bidratt til å usynliggjøre- og gjøre det verre for oss innvandrerkvinner

Men det er veldig uklart hva Senait mener med dette,når hun sist i sitt innlegg slår fast at ting er OK slik de er....
Da må vi spørre om poenget er at norske feminister skal akseptere kvinnenes stilling slik den er.

Hva er det hun ber om hjelp til..?

Kommentar #21

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Mohamed Abdishazan. Gå til den siterte teksten.

Reell frihet er retten til å velge fritt. Men dette betyr ikke at man ikke kan kritisere dine valg, men at du er et fritt menneske til å velge - i utgangspunktet. Denne valgfriheten er fraværende i en god del tradisjonelle religioner (de abrahamske religionene og særlig i islam) og særlig i en rekke muslimske kulturer som er infisert av patriarkalske kjønnsroller.

Nok engang er det bare å ta av seg hatten for en person som Abdishazan; som evner den vanskelige balansekunst det er å se en sak fra minst to sider. Vi trenger flere som deg!

Takk også til Habta, som gir innvandrerkvinner nok en stemme i det offentlige!

Kommentar #22

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Senait T. Habta. Gå til den siterte teksten.

Dere har dermed akseptert at vi i årevis har levet under en kjønnskultur dere selv aldri ville ha akseptert å leve under om så bare én uke!

Du har et poeng synes jeg når du sier at norske feminister ikke har engasjert seg nok for minoritetkvinners situasjon. Føler meg truffet selv..Hva jeg tror;

Norske kvinner har helt selv (med hjelp fra noen norske menn også) for flere tiår siden kjempet for (altså ikke fått) rettigheter på lik linje med mannen og vi er vel mer preget av likhetstenkning enn forskjellstenkning i Norge i dag. Det var mye kritikk under kvinne`frigjøringen` mot kristendom i Norge! Det var jo en del mantra her som måtte tas et oppgjør med så som; `kvinner skal tie i forsamlinger`, `kvinner passer best til å være hjemme å ta seg av barn` osv. Likestilling (og holdninger til kvinner) har vært raskest i de samfunn i Norge som ikke har vært preget av kristendommen (innenfor kirken har diskriminerende holdninger til kvinner vært mest seiglivet). På bakgrunn av denne historien så tror jeg at når det gjelder Islam (som er en vanlig religion sammenlignbar med kristendommen) så tror jeg mange i Norge (inkludert meg) i dag mener at Islam (eller kristendom) legger til rette for forskjellstenkning hvor det er litt flere ulike regler for menn og kvinner hvorav mannen, f.eks. står nærmere Gud på en måte (jamfør kjønnssegregeringen i moske f.eks). Religionsfriheten er for alle - og den må respekteres. Jeg tenker at mange kvinner (og menn) helt selv kan ta et valg om at ulike rettigheter gis til kvinner og menn (fordi man begge tror på en Gud som vil ha en slik ordning mennesker imellom). Dette går under religionsfrihet. Når det så gjelder kjønnskultur så er det så mange som mener at religionen selv (tolkning av religionen)legger særskilt til rette for nettopp en kjønnskultur som de fleste i Norge ikke lenger føler seg vel med. Derfor; med respekt for religionsfriheten så føles det feil å begynne å legge seg oppi minoritetskvinners liv med sine ektefeller osv. Det hadde vært veldig fint om du sa noe helt spesifikt om eksakt hvilken kjønnskultur du mener deg rammet av (eller dine medsøstre) som du vil ha hjelp til å endre. Skriv mer! `Kjønnskultur` blir litt for generelt til å kunne vite eksakt hva du sikter til..

Kjempebra at du, som muslimsk kvinne, skriver her! Utrolig bra!  

Kommentar #23

Sima Zahid

0 innlegg  2 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Jeg ser at du aksepterer det selv at vi innvandre kvinner har fått nytte av de godene i Norge men vet du hva det koster å få den status som dagens norsk kvinne har fått? Det kan koste deg liv å gjøre motstand. Vi muslim kvinner kan ikke en gang oppdatere alle de lovene i Sharia som kan svekke vår posisjon i en patriark samfunn, vi klarer ikke å kjempe for en "Ijtihad" som kan frigjøre religion fra diskriminering. Hvorfor ikke? Fordi alt som tilhører religion er hellig og kan ikke forandres. Vi klarer ikke å bli kastet ut eller blir isolert fra våre nærmeste, vi muslimer kan ikke en gang  respektere hverandre på tross ulikheter. Det er bedre at du ikke blander to helt forskjellige ting. Norsk kvinnefrigjøring har gjort en lang reise og vi muslim kvinner bare står og tenker om hvilken retning skal vi ta.

Poenget mitt er at hvor villige er vi selv til å forandre livene våre? Det beste er at vi bruker våre egne hoder og våre egne krefter hvis vi vil ha forandring.

(det er helt bevisst at jeg har skrevet "muslim" og ikke mulimske. Jeg liker den bedre)

Kommentar #24

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Sima Zahid. Gå til den siterte teksten.

Det er bedre at du ikke blander to helt forskjellige ting. Norsk kvinnefrigjøring har gjort en lang reise

Vet ikke om du henvender deg til meg eller til innleggsforfatteren, men siden du nevner kvinnefrigjøring så tillater jeg meg en respons.

De rettigheter som norske kvinner har kjempet for gjelder selvfølgelig i dag for absolutt alle kvinner som lever i norge (fra alle mulige utgangsland). Dette er rettigheter som har kommet inn i Norges lover og gjelder så for alle. Som del av dette så har kristendommen fått mindre og mindre plass i norske lover fordi disse ikke er forenlig med likhetstenkning mellom kjønn. Kristendommen var hellig her også før. Kvinnefrigjøringen har rotet i helligheten - men kristendommen og dens hellighet har bestått i Norge likevel (og godt er det - selv om jeg selv ikke er kristen). Kanskje må det til at norske lover innskrenker religionsfriheten på den måten at det ikke skal være lov å diskriminere hverandre innenfor trossamfunn..men da griper man jo inn i privatlivet til folk og det blir vel å gå for langt...At man som kvinne (eller mann) skal risikere å bli utstøtt fra sin familie om man ikke velger å tro `helt som enkelte andre`og derfor `spiller med` selv om man kanskje blir ulykkelig selv - det er ikke godt. Så blir man nødt til å bryte alle bånd til de som vil kontrollere hva en selv skal mene - for alle har en rett - i form av å være menneske - til å finne ut selv i livet hva man vil tro på. Hvis man ikke mener alle har denne retten så blir det vanskelig da.. 

Spørsmål; hvis det er en ting du skulle ønske at staten i Norge hadde en lov for (som kunne være til hjelp) - hva kunne det være? Hva kan jeg, som norsk feminist, skrive om for å hjelpe muslim kvinner? Muslim mannen skal selvfølgelig også med. Erfaringen fra norsk kvinnefrigjøring er nok også at menn ble litt for mye `tråkket` på i den prosessen - det er jo ikke noe vits i å gjenta (hvis mulig da).

I Norge har vi en historie til kvinne og mannsfrigjøring (fra tradisjonell rolletenkning) - og det er den eneste erfarte historien vi har. Det er med bkgrunn i den responsen kommer som den gjør. Kanskje endringer i forhold til annen kultur/religion vil bli av en annen type..hva vet vi? Kanskje kan det og være en ide å spørre søstre innenfor kristendommen - de har jo vært igjennom å måtte sette sprøemålstegn ved konsekvensene av helligheten - som du nevner. Troende kristne søstre har kanskje bedre råd å komme med en feminister fra venstresiden (som typisk ikke forstår så godt det med hellighet)..  

Kommentar #25

Sunniva Gylver

75 innlegg  11 kommentarer

Kvinnesolidaritet

Publisert over 9 år siden

Sihem og Senait - takk for kloke og nyanserte innlegg. Jeg er nettopp kommet hjem fra konsert med Pearls of Islam - to flotte muslimske kvinner fra London, med afro-karibisk bakgrunn, og en særegen mix av rap, nasheed, sang, djembe, gitar. Vi trenger mange ulike muslimske kvinnestemmer - og mange andre. Så trenger man ikke gå inn i alle kommentarer hvis det blir for tungt.

Kommentar #26

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Kvinne er kvinne verst

Publisert over 9 år siden

heter et gammelt ordtak. Et meget interessant innlegg. Stå på frøken!

Enkelte kommentarer tyder på at det kanskje handler om feighet? Men kanskje også om uvilje mot troens plass i mange muslimske kvinners liv? Aner meg også at mange betrakter f.eks tildekkingen av ansiktet som et symbol på underkastelse overfor mannen mens det vel egentlig handler om lydighet mot Gud. Og slik lydighet gjør noe positivt med mennesket. Uavhengig av religion. Den får mennesket til å rette ryggen i stolthet. Lydighet mot mennesker derimot gjør oss duknakket og bøyd. Jeg ser ingen duknakkede muslimske kvinner.

Alt dettte er det selvfølgelig vanskelig å begripe for den som er sin egen gud. Men hva skal du egentlig med denne solidariteten du etterlyser? Om du fikk den ville det være på premisser og utfra motiver du hadde problemer med å akseptere. Derfor: Kjemp din kamp sammen med dine egne søstre.

I ydmyk hilsen Mons Henrik. 

Kommentar #27

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

??

Publisert over 9 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.

Aner meg også at mange betrakter f.eks tildekkingen av ansiktet som et symbol på underkastelse overfor mannen mens det vel egentlig handler om lydighet mot Gud. Og slik lydighet gjør noe positivt med mennesket. Uavhengig av religion. Den får mennesket til å rette ryggen i stolthet. Lydighet mot mennesker derimot gjør oss duknakket og bøyd. Jeg ser ingen duknakkede muslimske kvinner.

Du ser ingen duknakkede muslimske kvinner nei....Så du mener altså at når den mannlige delen av muslimene og imamer..bestemmer at kvinner ikke har de samme rettigheter som dem selv..så er det helt i orden..så lenge de føler seg OK med å være underkuet av den mannlige delen av muslimene....?????
Dette er særdeles drøyt å påstå,når alle ser i hvilken stilling kvinner er mange steder i muslimske land.Og mye tyder på at det også er det samme her i Norge.

Det er tragisk å se at folk her i Norge råder muslimske kvinner til å bøye nakken i ærbødighet for en kvinnefiendtlig holdning fra muslimske menn og imamer.!!!!

Kommentar #28

Jon Klouman

0 innlegg  27 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Senait T. Habta. Gå til den siterte teksten.

Og bakgrunnen for denne stilltiende og aksepterende undertrykkelse er altså utrolig og paradoksalt nok "respekt for innvandrerne".

Helt enig. Vil tro det lever mange kvinner i Norge under ganske kjipe forhold. Syns det burde vært mer fokus på det i media og blandt politikerne. Politikerne er våre ledere - syns de skulle vist mer lederskap i denne saken. Gitt klarere signaler om hva som er akseptabelt og hva som ikke er akseptabelt av ukultur - for de damene det gjelder sin skyld. For eksempel når statsministeren holder nyttårstale - da taler han til folket - inklusive de med innvandrerbakgrunn selvfølgelig. Hadde ikke det vært en bra anledning til å bruke 2 minutter av taletiden på å understreke noen norske verdier på noen sentrale områder - med en klar adresse til noen miljøer med innvandrerbakgrunn som kanskje ikke deler noen av de verdiene (for eksempel dette med kjønnsroller)? Det er ikke vits etter mitt skjønn for politikerne å tråkke så forsiktig når det gjelder kritikk av ukultur. Fornærm de det gjelder - de som forfekter og vil beholde sånn ukultur - det er jo bare bra! La dem føle seg presset og skviset, la dem føle at holdningene ikke er velkommen i Norge - så kanskje de føler større strang til å tilpasse seg norske normer hva gjelder kjønnsroller. Og det vil jeg tro hadde kommet en del norske kvinner med innvandrerbakgrunn til gode. Så lenge det er så sparsommelig med kritikk er det etter mitt skjønn lite sannsynlig at mye vil endre seg særlig fort. Vil tro disse kvinnene hadde hatt god bruk for litt drahjelp fra diverse norske hold (politikere, samfunnsdebbatanter, m.m.) - siden det antageligvis er vanskelig for dem å gjøre opprør helt på egen hånd, hvis det eksisterer en inngrodd kvinneundertrykkende kultur.

Kommentar #29

Daniel Hisdal

60 innlegg  2194 kommentarer

DU har ikke forstått

Publisert over 9 år siden
Senait T. Habta. Gå til den siterte teksten.

Du har ikke forstått mitt innlegg.

kritikken rettet mot ditt innlegg. Kritikken har ikke med islam eller "jeg er mer nordmann enn du" å gjøre. Du er rett og slett litt diffus. Innlegget ditt blir litt slik som dette: "Noe må gjøres i Oslo". Ser man noe slikt, tenker man: "Hva må gjøres, og med hva?" Det er rimelig uklart hva du mener denne usolidariteten du snakker om består i. Skal man kunne ha en dialog, er det jo viktig at begge parter faktisk vet hva det er snakk om... Kan ikke du presist si hva kritikken din går ut på, og si hva DU mener norske politikere/kvinneaktivister osv burde gjøre?

Du sier at det er snakk om kultur, ikke religion. Det kan godt hende at det stemmer på noen punkter, slik som at kvinner ikke får kjøre bil i Saudi-Arabia (selv om dette ikke finnes nedfelt i noen lover i det hele tatt), men kultur og religion er jo til en viss grad beslektet. Det er jo ikke til å komme fra.

Til slutt: Jeg er lærer, og vi diskuterte en gang i klassen bruk av hijab o.l i islam. Vi var enige om at det i utgangspunktet er en positiv ting at man har en måte å få fokus bort fra det kroppslige. Men så var det en elev som sa: "Er det ikke mennene som har problemet? Da bør jo de også være de som må gjøre noe med det. De kan jo gå med bind for øynene"...

Kommentar #30

Senait T. Habta

1 innlegg  9 kommentarer

Å forstå er å SE, og omvendt

Publisert over 9 år siden

En avsluttende bemerkning: Takker for mange gode svar, hvor flere nevner riktige og gode ting. Det er helt riktig observert at flere applauderer innvandrere og muslimer proporsjonalt med hvor urban-norske og vestlige de har blitt: Jo mer likt de norske sekulære (!) allmenne og politisk korrekte holdninger, og jo mer lik den norsk-sekulære kulturelle adferd en innvandrer og muslim opptrer, jo bedre er man visst som muslim og/eller innvandrer med annen kultur. Hvilket ikke akkurat tyder på toleranse og respekt. Hvor mye muslim og annerledes kulturelt er man da i tilfelle egentlig?

I Store Norske leksikon står følgende om "inregrering":

"Gjeldende prinsipp i norsk innvandringspolitikk; innebærer vanligvis at innvandrere og flyktninger skal gjøres funksjonsdyktige i samfunnet, men uten at de skal miste sin kulturelle eller etniske identitet." (Min utheving).

Det er trist å se at nettopp det viktige ordet og verdien "toleranse" i Norge har dessverre utviklet seg til å bli et herskerteknisk og intolerant begrep som benyttes der hvor man vil distansere seg til den og de som bryter med det allment vedtatte. Toleranse er ikke å kreve at man skal akseptere alt, men å akseptere og inkludere alles rett til meninger, ytringer og identitet uansett bakgrunn, verdier, hudfarve, religion etc.

Angående islam. Hva er mest humant, fornuftig, nyttig og kjærlighetsfullt? Revolusjon over natten, eller Festina Lente? Det virker som at enkelte ikke har evnet å se verken på historien, verdens mennesker i den -eller på seg selv med god og sunn erkjennelse. Dette illustrerer en farlig og faktisk konfliktforsterkende historieløshet: Det kan dessverre se ut som at noen f.eks. mener at den reformutvikling kristendommen har gjennomgått de siste 500 årene skal islam helst gjennomgå over natten (!). Og dette har vært en utvikling som for kristendommen har vært preget av vold, undertrykkelse, forfølgelse av annerledestroende kristne og maktmisbruk. Skal vi muslimer gjenta, eller t.o.m. forverre, dette? Det kan se slik ut når dere betrakter den muslimske verden: Endringer i tråd med vestlige verdier og kultur skal skje NÅ! Dere krever altså lang mer av oss en det deres forfedre har maktet. Ergo kritiserer dere kanskje deres egen historie og kultur? Etter disse hundrevis av år har man naturlig nok høstet gode erfaringer, fordi man tok kampene selv og etter hvert styrte dem på egne premisser. I den tid det tok.

Men man bemøter dessverre noe bevisstløst muslimer og islam med massive vestligkulturelle og liberale krav og fordringer som naturlig og nødvendigvis kun ender med konsoliderende holdninger.

Man krever altså faktisk at muslimene ikke skal foreta en forsiktig start på en langvarig prosess hovedsaklig, men ikke alene, initiert innenfra. Muslimene skal hoppe over sine "500 år", altså sin egen prosess og brått ende her i den norske utgaven av verdibasis? Klokt? Og videre, så bemøter flere muslimene med krav som heller ikke mengder av kristne kirker og miljøer vil anerkjenne (!). Dette siste er ganske rart.

Skal man utenfra bidra med å endre noe til det bedre, bør man, uansett verdiskala, faktisk starte fra status quo. Dere andre bør møte oss der vi ér, ikke der dere skulle ønske vi var.

Å hamre hardt løs og demonstrere utenfor moskeen o.l. med alle subjektivt positivt opplevde verdier og normer er å gjøre saken en bjørnetjeneste. Islam må utvikles innenfra, men trenger levende respektfulle kanaler utenfra. Man kan ikke forvente at islam og enkelte muslimske miljøer tar 700-mils-skritt i de ytre kravs retning når man dundrer løs med tømmerstokken på Moské-dørene.

Vi er faktisk mange muslimer som deler mange nordmenns verdier; og her finnes mange møteplasser. Vi muslimer deler store deler av kristenhetens verdier hva gjelder samfunnsutviklingen. Men journalister synes ikke vi er verdt å skirve om. Det selger ikke. Men vi ser like vel ikke på alt i samfunnsutviklingen som ubetingede goder: Eldre som ikke får den omsorg og pleie de skal ha, unge som alt for tidlig blir introdusert til en voksenverdens mest risikable eksesser, rus, seksuell uansvarlighet, medievulgarisering, vold, kriminalisering, annethvert ekteskap ender i skilsmisse, osv.

En godtroende og idealistisk tanke: Fremfor å være for nølende, opptre med nevnte misforståtte og feilplasserte politiske korrekthet kan vi strekke ut hender for felles løft der vi deler alle de gode målene. Gjør vi det så rives også forhåpentlig barrierer og gjensidig mistenksomhet vil sakte fordunste. Og gjennom økt gjensidig kjennskap øker innsikt og dermed realiserer vi de verdier vi har felles. Og ikke minst slik lytter vi langt mer på hverandre og ser at bak dine som bak mine øyne finnes samme genuine menneske. Du er som jeg; jeg er som du. Idealistisk og kanskje noe naivt? Ja. Men uten denne idealismen og naive tro på fremtiden ville kanskje heller ikke kristendommen ha kunnet gjennomgå nevnte utvikling de siste 500 år? Videre ville det kanskje være å ta Gud alvorlig. Å vitne om Gud er vel dypere sett å gjenspeile Ham. Fred være med Ham og alle Hans barn.

En hjelp skal ikke foregå på hjelperens premisser slik feministene inntil i dag har stått for. Skal man kunne hjelpe noen må man forstå dem; forstå det samme (så langt det er oppnåelig) som det den hjelpetrengende forstår og ser. Dere norske bør: Se, vurdere, handle. Ikke kun nølende spørre oss og vente for deretter å si at vi er mer eller mindre tause. Dette er feighet fra dere.  Bruk deres erfaringer! Brainstorming! Dere har jo snart 40 års erfaringer fra kvinnekamp, tenkning og en sosial- og kulturell verdibank som kan benyttes?

Til slutt takker jeg Mons Henrik Slagsvold for følgende ord: "Aner meg også at mange betrakter f.eks tildekkingen av ansiktet som et symbol på underkastelse overfor mannen mens det vel egentlig handler om lydighet mot Gud. Og slik lydighet gjør noe positivt med mennesket. Uavhengig av religion. Den får mennesket til å rette ryggen i stolthet. Lydighet mot mennesker derimot gjør oss duknakket og bøyd. Jeg ser ingen duknakkede muslimske kvinner."

Selvsagt er det muslimske kvinner som dessverre har opplevet og opplever tvang og arkaisk familiekultur! Men dette betyr faktisk ikke at absolutt alle kvinner motiverer sine valg som muslim ut fra dette! Dere hjelper ikke muslimske kvinner gjennom å angripe vår religion, men gjennom å hjelpe til innsikt. Og dette er en langvarig og nødvendig prosess! Som også mennene skal tas med i, om dette blir en vanskelig og langsom prosess. Virkelig.

Også hos muslimer, som hos kristne historisk sett, får man ikledd undertrykkelse med religiøse maktbegreper og mann/kvinneproblematikk. Vår kamp er å tilkjempe oss vår rettmessige posisjon og begrepene tilbake slik at vi gjenfinner vår plass. Vi trenger her islamske teologer som våger å sakte (!) starte en reform innenfra. Men dette kan ta tid. Dere kristne har som sagt trengt 500 års reformering av kristendommen for å kunne står for det dere gjør i dag. Det er mulig vi klarer oss med hundre? Hamrer dere løs, presenterer massiv kritikk, krever at vi alle skal bli som dere helst idag eller i morgen, så er dere faktisk i stor grad medansvarlig til at tingene går langt saktere: De som erfarer slik massiv kritisk påvirkning og sterke krav kontinuerlig vil søke identitet, trygghet og sikkerhet i tradisjonen og det kjente.

Håper mine og andre innlegg her har satt i gang tankeprosesser hos feminister og andre. Har jeg klart dét, så er kanskje en viktig førstebrikke falt i en milelang rekke av dominobrikker, som krever tid: Vær nå såpass våkne og tolerante at dere husker "Festina Lente".

Vi er alle forskjellige. Heldigvis! Men vi lærer hverandre ikke å kjenne eller få innsikt i våre respektive verdier og ressurser om vi hamrer løs på at alle skal bli som akkurat oss her og nå. Da hindrer vi (!) også oss faktisk både å dele og å motta vesentlige gaver. Som et glassmaleri først blir komplett når de forskjellige deler i farve, størrelse og karaktér samstemmer med skaperens intensjoner, slik er det også med oss mennesker.

Sitat fra  en kjent islamsk forfatter M. Fethullah Gülen:

"Love is one of the most subtle blessings that the Most Merciful One has bestowed upon humanity. It exists in everyone as a seed. This seed germinates under favorable circumstances and, growing like a tree, blossoms into a flower, and finally ripens, like a fruit, to unite the beginning with the end."

Og med dette er jeg ferdig her.

(Jeg har fått forespørsler om intervju m.m. her, men takker altså nei til alt. Da ville jeg sannsynligvis selv bli en del av en kampanjepolitisk haste-agenda for noen andre. Prisen for dét må jeg og andre kvinner betale. Mine intensjoner er fullført gjennom mine innlegg her. Respekter dette. Håper bare at jeg har "sådd noen frø" og at dette på sikt kan bidra til noe fornuftig.)

 

 

Kommentar #31

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Jeg får en uggen følelse av

Publisert over 9 år siden
Senait T. Habta. Gå til den siterte teksten.

men takker altså nei til alt. Da ville jeg

Å lese dette innlegget.
Det ser ut som om meningen er at vi i Norge skal/må legge til rette for muslimer i flere hundre år fordi dere MÅ ha kjempelang tid på å finne ut at og om dere egentlig vil ha en forandring.

Og ved å åpent gå ut og si at du er stolt av å være en del av en kvinneundertrykkende ideologi,har du samtidig sagt at du egentlig IKKE VIL ha forandring.

Dette var et dårlig forsøk i hvert fall på å oppnå en slags dialog når opplegget for dialogen kever at vårt samfunn må stå for HELE kostnaden i å strekke oss mot DERES behov.

Kommentar #32

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

Rune

Publisert over 9 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Å lese dette innlegget.
Det ser ut som om meningen er at vi i Norge skal/må legge til rette for muslimer i flere hundre år fordi dere MÅ ha kjempelang tid på å finne ut at og om dere egentlig vil ha en forandring.

Og ved å åpent gå ut og si at du er stolt av å være en del av en kvinneundertrykkende ideologi,har du samtidig sagt at du egentlig IKKE VIL ha forandring.

Dette var et dårlig forsøk i hvert fall på å oppnå en slags dialog når opplegget for dialogen kever at vårt samfunn må stå for HELE kostnaden i å strekke oss mot DERES behov.

Enig.

Siste inlegget til Senait T.Habta er selvmotsigende. Her falt jeg bort.

Der døde frøet hos meg.

 

 

Kommentar #33

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Jeg kan ikke noe for det, men jeg liker veldig godt invandrere som klarer å integrere seg i samfunnet. Som går i 17 mai tog og som elsker det landet de har kommet til. Kanskje det kommer av at man hører at om så og så mange år så vil det være flertallet være muslimer. Da vil man jo helst ha muslimer som tolerer andres tro og som tåler at man ikke tildekker seg osv. Jeg vil ikke miste Norge til å bli slik mange av de Arabiske landene er. Det vet jeg mange frykter. Hvor reelt det er vet jeg ikke, men jeg tror det er grunnen for at mange er skeptiske til innvandrere. Men jeg blir litt beroliget da jeg ser integrerte innvandrere på TV eller i virkeligheten, for de er som Norske bare med kanskje en annen hudfarge, og det gjør meg ingenting.

Kommentar #34

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Dessverre ?

Publisert over 9 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

Habta, vær så snill og ikke avslutt ditt forsøk. Ditt innlegg var svært tankevekkende og bra-knappen er aktivisert. Alle forsøk på å delta i nettdebatter vil dessverre møte kommentarer som Holts. Det er viktig og ikke la slike kommentarer skremme deg til taushet. Vi er mange som ønsker å gi deg vår støtte, men vi er ofte i tvil om hvordan det best kan gjøres.

Syns du mine spørsmål var usaklige.?

Vil du etter å ha lest hele tråden si at det var lite gjennomtenkte spørsmål jeg stilte..?

En annen ting jeg vil spørre VD`s moderator om....Skjønte du dette innlegget..ettersom du satte det opp som LESETIPS...?

Kommentar #35

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

Rune

Publisert over 9 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Syns du mine spørsmål var usaklige.?

Du hadde rett når du satte spørsmålstegn til mitt første innlegg. Det er helt sikkert!

Takk

Kommentar #36

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Jeg skjønner ikke bæret

Publisert over 9 år siden

Som vi sier på norsk, jeg skjønner ikke bæret etter å ha lest trådstarters sukk over manglende forståelse. Ikke et eneste konkret eksempel på hva hun vil ha hjelp til.   Det er jo ikke heldig å gå inn i noe som helst av multikulturens (u) skikker når en ikke aner hva som er fundert i religionen og hva som er kultur.  Det tror jeg ikke muslimene riktig vet selv heller.

Et råd, sett opp en liste over lovlige kritiserbare forhold.  For øvrig synes jeg nok at et mindretall med  respekt for et nytt land med ny frihet og andre lover skulle kunne utvikle  en noe raskere moderniseringsprosess enn 500 år.  Vi har dessverre  eksempler på at flere av 2. generasjon blir mere konservativt hellige enn sine foreldre. 

Kommentar #37

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Poenget, rent performativt, var å fremstille folk som fordomsfulle. Habta har gitt det et forsøk, men raskt funnet at det er håpløst.

Kommentar #38

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Problematisk

Publisert over 9 år siden

Habta siterer Stor norske leksikon:

"Gjeldende prinsipp i norsk innvandringspolitikk; innebærer vanligvis at innvandrere og flyktninger skal gjøres funksjonsdyktige i samfunnet, men uten at de skal miste sin kulturelle eller etniske identitet." (hennes utheving).

Denne definisjonen er problematisk. Nei, det er ingen som ønsker eller krever at de som kommer hit skal frasi seg eller miste sin kulturelle eller etniske identitet. Men samtidig vanskeliggjør dette den debatten og det engasjementet som Habta etterlyser.

Av frykt for å vise manglende respekt for fremmedkulturelle innvandreres rett til å bevare sin kulturelle eller etniske identitet er det åpenbart mange som i stedet velger å forholde seg passive, og endog hylle denne retten ut i det absurde.

Når den kulturelle avstanden er stor mellom de som velger å komme hit og det samfunnet de velger å bosette seg i, oppstår det umiddelbart et høyst problematisk dilemma.

De som ønsker å integrere seg mest mulig, og slik lykkes best mulig i sitt nye hjemland, må i mange tilfeller velge mellom de norske verdiene og sine egne medbrakte verdier. Noen velger å tilpasse seg og slik gi avkall på visse sider ved det gamle, mens andre holder mer eller mindre fast ved det de har med seg. Da oppstår det og opprettholdes det til dels betydelige kulturelle forskjeller.

Når Habta etterlyser større engasjement fra de som kjemper for likestilling i Norge, er det forståelig. Det er klart at denne unnfallenheten fratar likestillingsforkjemperne legitimitet og troverdighet. Men når Habta samtidig er uklar og lite konsistent på hva som egentlig bør forandres ved egen kultur, vanskeliggjør det temaet hun ønsker å diskutere og det fratar henne selv troverdighet i debatten.

Kommentar #39

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

.........

Publisert over 9 år siden
Senait T. Habta. Gå til den siterte teksten.

"Love is one of the most subtle blessings that the Most Merciful One has bestowed upon humanity. It exists in everyone as a seed. This seed germinates under favorable circumstances and, growing like a tree, blossoms into a flower, and finally ripens, like a fruit, to unite the beginning with the end."

Takk for at du klargjorde ditt syn for oss. Du skriver sterkt og klart, og jeg mener så absolutt jeg forstår hva du mener. Men jeg ser at det er mange her er så stivnet i sine fordommer mot religiøse eller muslimer spesielt, at de ikke evner å lese det du skriver. De mangler derfor evne til å ta det inn over seg hva som ligger i dine ord.

Du har trukket fram noen vakre ord fra din egen kultur som en gave til oss i denne tråden. Jeg tror i tillegg jeg må anbefale deg min egen teknikk - å se etter det som kjennes  bra ut i det vi andre skriver. Som for eksempel, at kommentar # 26 kan vise til, at på mysteriegrunnen så finnes det møteplasser mellom våre trosretninger?

Det er uansett fantastisk at du har skrevet dette innlegget her på verdidebatt. Det finnes nok også andre lesere enn oss som kommenterer.

vennlig hilsen mette

Kommentar #40

Daniel Hisdal

60 innlegg  2194 kommentarer

What?

Publisert over 9 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Takk for at du klargjorde ditt syn for oss

Det er jo nettopp det hun ikke har gjort. Når så mange stiller spørsmålstegn, ikke ved at debatten reises, men til hva hun egentlig er ute etter/ hvilken støtte hun vil ha og til hva, så blir det veldig klart at det hun skriver er uklart. HUN MÅ KOMME MED KONKRETE EKSEMPLER!

Kommentar #41

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Vil den etnisk norske identitet forsvinne..?

Publisert over 9 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.

av de Arabiske landene er. Det vet jeg mange frykter. Hvor reelt det er vet jeg ikke, men jeg tror det er grunnen for at mange er skeptiske til innvandrere. Men jeg blir litt beroliget da jeg ser integrerte innvandrere på TV eller i virkeligheten, for de er som Norske bare med kanskje en annen hudfarge, og det gjør meg ingenting.

Det er IKKE underlig å forestille seg at Norges utseende vil måtte endre seg. Jeg skal være ærlig og si at jeg synes det er litt synd, for jeg er såpass gammel at jeg følte meg hjemme hos de som hadde samme etnisitet som meg. Og vi får jo alltid slengt ukvemsord etter oss av det vi FØLER. Men identitetsfølelsen er sterk hos mange og den kan ikke undertrykkes. Vi VET jo hvor mange mennesker det bor i ikke-vestlige land - og det er klart med en stor innflytelse herfra vil jo også selve det "gamle", norske utseende forsvinne litt etter litt. JADA, det er mange nok som er glade for det, men dere må også finne dere i at NOEN synes dette er trist. Og hvorfor skal det som er selvfølgelig for noen føre til ukvemsord. Selv Gud Fader har jo valgt et eget folk som skal ha sin egen nasjon - DA kan man begynne å lure - HVEM har rett til hvilke følelser.

Kommentar #42

Kjersti Aspheim

66 innlegg  895 kommentarer

Siden du forstår dette så godt

Publisert over 9 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Takk for at du klargjorde ditt syn for oss. Du skriver sterkt og klart, og jeg mener så absolutt jeg forstår hva du mener. Men jeg ser at det er mange her er så stivnet i sine fordommer mot religiøse eller muslimer spesielt, at de ikke evner å lese det du skriver. De mangler derfor evne til å ta det inn over seg hva som ligger i dine ord.

Siden du forstår så godt hva damen ønsker at etnisk norske feminister skal gjøre for henne og andre innvandrerkvinner kan du kanskje utdype det for meg som tydeligivs er så dum at jeg ikke forstår hva hun mener.

Jeg er nemmelig veldig glad for at en innvandrerkvinne er med i debatten, men for meg er budskapet totalt uforståelig annet enn at hun bebreider etnisk norske kvinner for ikke å støtte kvinnelige innvandrere. Jeg forstår ikke engang hva hun bebreider oss for. Hviilke støtte mangler?

Det er  umulig å støtte noen i en kamp om likestilling som sier at det er riktig at en mann skal bestemme over kvinner. Som er for segregering og for at foreldre skal bestemme hvem døtrene skal gifte seg med. Hva slags likestilling snakker vi om da???

Innvandrerkvinner kan kreve sin rett etter norske lover som alle andre kvinner i Norge. De har krav på liklønn, skilsmisse, delt foreldrerett. De er fullverdige vitner i rettsaker. De har rett til støtte fra nav på lik linje med menn. Lik rett til skolegang. De er myndige ved fylte 18 år som alle andre.

Dette inntrykket sitter jeg med, og jeg ønsker å ta feil: Den kulturen og den religionen som undertrykker dem, kjemper de fleste av dem for med nebb og klør. Mange ønsker å bære hiab, gifte bort døtrene sine til respektable menn av samme etniske tilhørighet og med stabil økonomi uavhengig ungpikeforelskelse. Ofte skuler de på vestlige kvinner i korte skjørter, og sitter på badestrender med full påkledning. "Horene" som sønnene deres forelsker seg i blir oftest sett på som uønskede ektefeller siden de ikke er jomfruer.

Hva vil de ha hjelp til??? Og vil de egentlig ha hjelp?

Kommentar #43

Daniel Hisdal

60 innlegg  2194 kommentarer

Exactly

Publisert over 9 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

Hva vil de ha hjelp til??? Og vil de egentlig ha hjelp?

My point, exactly...

Kommentar #44

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Apropos

Publisert over 9 år siden

Med nysgjerrighet og inspirerende forventning har jeg lest Senait T. Habtas og enkelte andres innlegg i denne tråden. Robin Haugs kommentar er talende: "Poenget, rent performativt, var å fremstille folk som fordomsfulle. Habta har gitt det et forsøk, men raskt funnet at det er håpløst." Her tror jeg ikke poenget i innlegget er å fremstille noen som fordomsfulle, men vel å påpeke en erfaring av at noen faktisk ER det? Habta behøver jo ikke stri i så måte: Som Haug skriver, så har flere innsendere allerede selv her illustrert dette anliggende godt nok, i tilfelle.

Vi bør alle ta en time out eller to i ny og ne i blant, og tenke gjennom det Grundtvig skrev: "Menneske først; kristen så". En prosess hvor vi bidrar til mer menneskelighet og medmenneskelighet bør drives av nettopp oss kristne. Og i denne prosessen, som kanskje kommer til gå (alt for) sakte for dem det gjelder er det viktig at vi balanserer rett. Vi bidrar selvsagt uten å gå på akkord med egen trosidentitet, men netopp pga av den bidrar vi.

Så får vi gjøre dette uten at prosessen tar alt for meget hensyn til Rune Holts følelsesliv. Ref. hans innlegg #31, -tittelen.  -  Folks følelser er den enkeltes eget ansvar; vi har alle dog ansvar for hvilke uttrykk vi gir dette følelseslivet. Her kan et sunt og rent blikk vendt innover være det som skal til for at det ytre får et noe mindre fryktpreg?

For øvrig lurer jeg på om moderator er våken: Hva Torils Borns innlegg ("Vil den etnisk norske identitet forsvinne..?")  her har å gjøre med (muslimske) kvinners bønn om å bli sett er komplett uforståelig. Å spille på etniske nordmenns frykt under et slikt innlegg som handler om å bli lyttet til, om likeverd og solidaritet, er direkte ille.

Kommentar #45

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Er dette

Publisert over 9 år siden
Sunniva Gylver. Gå til den siterte teksten.

Sihem og Senait - takk for kloke og nyanserte innlegg.

Alt du har å si til disse innleggene..? Er det sånn at du som prest i DNK ikke tør å ta en litt mer nyansert debatt om dette emnet...?

Kommentar #46

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Forsøk på et svar

Publisert over 9 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

Siden du forstår så godt hva damen ønsker at etnisk norske feminister skal gjøre for henne og andre innvandrerkvinner kan du kanskje utdype det for meg som tydeligivs er så dum at jeg ikke forstår hva hun mener.

Hun ønsker nok det de absolut ikke er villige til å gi henne:

Respekt for sin tro. Respekt for Muhammed som åpenbarer av "den hellige Koranen" og respekt for de kvaliteter som har framkommet også innenfor den sivilisasjon hun har sine røtter.

De muslimkvinner vi hedrer, er bare de som har tatt et sterkt oppgjør med sin egen kultur. Mener vi at det er nødvendig? Da opplever hun, slik jeg forstår henne,  at det bedre å holde seg for seg selv, sammen med sine egne. - Altså en segregering i vårt samfunn. Skjønt hun uttrykker et sterkt ønske om å få være en deltager ut fra sine egne premisser, også  i vårt samfunn.

Man må antagelig være troende selv, med en mysterietradisjon i bunn, for å evne å gjenkjenne dette? Jeg har arbeidet med et innlegg i dag om Sphinxen. Kanskje den tråden kan forklare noen forhold, som det å velge "en Vei" å gå på  - en troslære for sin egen utvikling? 

Kan det tenkes, at det er vi selv, som har mistet en viktig faktor i vår "kvinnefrigjøring" og ikke blitt så frie som vi egentlig håpet på?

Vi må kunne stille spørsmålet? Mistet vi noe på veien?

vennlig hilsen mette

Kommentar #47

Mohamed Abdishazan

32 innlegg  618 kommentarer

Hvor vil du hen?

Publisert over 9 år siden

I din siste kommentar klager du over at folk "hamrer løs på moskeene" eller at utenforstående (ikke-muslimer) forventer at den utviklingen som Vesten (eller kristendommen) gjennomgikk skal skje over kvelden i islam? Jeg lurer på hvor du har fått dette inntrykket fra? Kan du vennligst utdype det?  Hvem er det som hamrer løs på moskeene? Snakker du om debattene rundt hijab, niqab, homofili og religionsfrihet?

Min personlige mening er at de som forventer at islam og muslimske kulturer skal gå gjennom alt det Vesten gjennomgikk på en kveld, et år eller 100 år for den saks skyld er alt for optimistiske. Fordi noe slikt kommer ikke til å skje. Ikke fordi muslimer ikke ønsker det, men fordi det er sterke krefter som er mot det og det eksisterer også en uheldig mentalitet som aktivt setter stopper for forandring. Og jeg må beklage Habta men du representerer til dels denne mentaliteten når du er mer opptatt av at de andre (ikke-muslimene) ikke skal  "hamre løs på din kultur, din identitet og din religion". Ja, det finnes useriøse ikke-muslimer som gjør det, men mange ikke-muslimer er genuint opptatt av at den samme friheten og menneskeverd de nyter godt av er noe muslimske kvinner også skal ha. De er genuint opptatt av at religiøse minoriteter i den muslimske verden (og i muslimske miljøer i Vesten, for eksempel eks-muslimer) skal ha de samme rettighetene vi har her i Norge. De er opptatt av at LHBT-personer med muslimsk bakgrunn skal ha friheten til å være det de er: homofile. Hvorfor tvile på deres intensjoner? Det handler ikke om at din kultur eller religion er noe du må kvitte deg med, men det handler om menneskeverd og frihet. Det handler om (mental) evolusjon og ikke bare reform.

Det er urimelig og useriøst å forvente at muslimer skal forkaste hele deres kultur eller religion. Vi har religionsfrihet i Norge og mange kulturer blir tolerert. Men vi kan ikke fornekte (noe du ikke gjør) de problematiske sidene ved en god del (muslimske) kulturer og de problematiske sidene ved en del tolkning og praksis av islam.  Dette er først steget for forandring, Habta. Det at man innrømmer at det er problemer, at det er en stor elefant i rommet. Noe du gjør i ditt åpningsinnlegg. Dette er hva Europa gjennomgikk de 500 årene du nevner, men hvis denne innrømmelsen er ikke  tilstede og man er opptatt av at noen ikke skal "hamre løs på ditt vindu, din moske etc", da forblir man på stedet hvil.

Greia, Habta er at konflikter er noen ganger uunngåelig. Man kan ikke være konfliktsky (hele tiden) når det er snakk om menneskeverd og toleranse. Du kan for eksempel ikke si: "la oss ikke hamre så mye på disse kulturene og menneskene som praktiserer kjønnslemlestelse, som kutter i pikebarns kjønnsorganer". Det ideelle er alltid et internt oppgjør slik som du skriver, men ekstern påvirkning er også viktig. Det bør handle mer om å skape allianser enn å kritisere de som rekker en hjelpende hånd til deg - til og med hvis disse menneskene er frittalende islamkritikere. Hvis de har gode argumenter bør man lytte til dem. Så kan man eventuelt etter å ha lyttet til dem forkaste deres argumenter.

Problemet med din andre kommentar er også følgende: Du startet det som kan oppfattes som en monolog i det som er et diskusjonsforum? For all del ingen sier at du må besvare hvert eneste innlegg dine meddebattanter har skrevet og som er rettet mot deg. Men en dialog, en debatt forutsetter en viss tilstedeværelse. Du nevnte det latinske uttrykket festina lente flere ganger, hvis du spør meg er nok uttrykket: sapere aude (!) mer treffende for denne diskusjonen.

Kommentar #48

Kjersti Aspheim

66 innlegg  895 kommentarer

Hvis det er vi selv som trenger hjelp

Publisert over 9 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Kan det tenkes, at det er vi selv, som har mistet en viktig faktor i vår

da fatter jeg ikke bebreidelsen av mangel på hjelp.

Jeg har ingen problemer med å forstå at enkelte innvandrerkvinner kan fordype seg i islam og føle en form for tilfredstillelse av å følge religiøse påbud. Slike folk har man i alle religioner, vi andre dødelige legger mer merke til de innvandrerkvinnene som lider under det patriarkalske åket, som dog ikke tørr å kritisere islam på grunn av konsekvensene for seg og sine.

I motsetning til TS som mener norske kvinner svikter innvandrerkvinnene, mener jeg at de dypt religiøse innvandrerkvinnene svikter sine egne ved å si at patriarkatet er guds vilje. Ved  ikke å være villige til å kritisere koranen, dømmer de sine egne til undertrykkelse.

Nei, vi har ikke mistet noe på veien, men vi har enda en lang vei å gå. Jeg frykter at den veien vil ikke den gjennomsnittlige innvandrerkvinnen gå med "oss" fordi hun tross alt har fordeler av enkelte ting i islam. Kvinnen i islam lever i barnekår på godt og vondt. Å ta ansvar er en skummel ting, og mange ønsker å slippe nettopp det. Det har sin pris.

Med frihet følger ansvar.

Forøvrig er jeg ikke tilhenger av kvinnekamp i ordets mest bokstavelig forstand for etnisk norske kvinner. Vi har en menneskefrigjøring på gang. Menn trenger også å frigjøres fra fordommer og trange båser. Å tro at kamp er veien videre i vårt samfunn er å bruke skylapper. I dypt patriarkalske miljøer derimot, er kvinnekamp på sin plass.

Dermed så har innvandrerkvinner og vestlige kvinner hver sin vei å gå for å forbedre omstendighetene de lever i.

Jeg skulle ønske muslimer kunne lære av kristenes feil de siste 500 årene, men jeg forventer det ikke.

Kommentar #49

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Ha det bra

Publisert over 9 år siden
Senait T. Habta. Gå til den siterte teksten.

Mine intensjoner er fullført gjennom mine innlegg her. Respekter dette. Håper bare at jeg har "sådd noen frø" og at dette på sikt kan bidra til noe fornuftig.)

Vel da viste deg seg at du var en blogger og ikke noen debattant. Du får ha lykke til videre med hva du bedriver i ditt liv.

Skulle du ha mer på hjertet håper jeg du kommer tilbake som debattant og ikke som blogger, for de gjør seg best på egne sider eller i ymse papirutgaver. For oss som ønsker å samhandle, les debattere, er bloggere noe som for mange av oss gjør seg best i bokhyllen enten hjemme eller usolgt hos bokhandleren.

Kommentar #50

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Om du ser bort fra

Publisert over 9 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.

Så får vi gjøre dette uten at prosessen tar alt for meget hensyn til Rune Holts følelsesliv. Ref. hans innlegg #31, -tittelen.

Alle menneskelige følelser,spiller det ingen rolle når et menneske går høyt ut på banen og kritiserer de norske feministene for ikke å kjempe FOR de muslimske kvinners rett til å leve nettopp som undertrygt kvinne.

Det blir som å  forlange å få både i pose og sekk på samme tid.Det er dessuten en umulig kombinasjon å kunne ta del i det frigjorte norske samfunn med denne sterkt mannsdominerte tunge bagasjen på slep.
Skal de muslimske kvinnene komme videre,må de reise seg sjøl og rette nakken mot ideologien islams grunnfjell.
Men jeg er dessverre ikke optimist når det gjelder å flytte på grunnfjellet i islam.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere