Senait T. Habta

1

Selektiv kvinnesolidaritet fra norske feminister

Venstresidens omsorg for kvinner i Norge kan dessverre se ut til ikke å gjelde alle. I alle, alle år har vi innvandrerkvinner ikke fått noen reell aktiv og engasjert støtte eller opplevde noen kvinnesolidaritet

Publisert: 2. jun 2012

Viser til innlegg fra leder i APs kvinnenettverk Anniken Huitfeldt i torsdagens Vårt Lands papiravis. (31.05.2012.) Huitfeldts og venstresidens omsorg for kvinner i Norge kan dessverre se ut til ikke å gjelde alle. I alle, alle år har vi innvandrerkvinner ikke fått noen praktisk og engasjert direkte støtte eller opplevde noen kvinnesolidaritet fra norske kvinner på venstresiden:

Innvandrerkvinner med muslimsk bakgrunn har i alle år nesten blitt helt overlatt til seg selv. I frykt for å ramme et muslimsk míljø og dermed kanskje stille seg på linje med innvandrerfiendtlige krefter har venstresidens kvinner valgt å se helt bort, være tause, og dermed skape et kunstig skille mellom norske etniske kvinner og oss innvandrerjenter. Eneste form for støtte har vært av mer forsiktig karakter; direkte engasjement i medier m.m. har glimret med sitt fravær!

Dere har dermed akseptert at vi i årevis har levet under en kjønnskultur dere selv aldri ville ha akseptert å leve under om så bare én uke! Vi har i alle år stått alene i en vestlig norsk kultur med en rekke goder og omfattende rettigheter for kvinner som vi innvandrerkvinner bare kan drømme om. Og hvor mange har vært nødt til å leve under en ukultur hvor vi innvandrerkvinner har måttet stå alene.

Den norske kvinnebevegelsens holdninger her og selvpålagte blindhet er uttrykk for en misforstått og feilplassert politisk korrekthet som i sterk grad har bidratt til å usynliggjøre- og gjøre det verre for oss innvandrerkvinner. Og bakgrunnen for denne stilltiende og aksepterende undertrykkelse er altså utrolig og paradoksalt nok "respekt for innvandrerne". Anniken Huitfeldt slår seg selv mer enn hardt på munnen: Det er ikke bare Høyre som lar kvinnen ta sin kamp alene. I flere tiår (!) har APs og SVs kvinner latt innvandrerjenter fra muslimske kulturer ta sine kamper alene. Og dette er en skam, Huitfeldt! Fei for egen dør før dere går ut på banen og kritiserer andre! Vi er lei av å bli oversett av dere norske feminister! Det dere gjør har i alle år gavnet de som vil opprettholde den vanskelige situasjonen for oss innvandrerkvinner, og dermed har dere feminister støttet kvinnefiendtlige krefter! Skam dere!

For ordens skyld gjør jeg bestemt oppmerksom på at nevnte ukultur ikke har noe å gjøre med islam som sådan! At noen benytter religion og posisjoner for å få makt bak kulturelle- og politiske strukturer og sosiale(u)vaner er en kjent sak, i høy grad også for kristne, både historisk sett og i nået. Mitt anliggende er overhode ikke! å kritisere islam! Ei heller handler det om bruk av hijab, noe jeg i full frihet, selvstendig og helt fritt i stolthet velger å bære. Tenk dét. Å fordype min tro og frivillig bøye meg inn under Guds vilje for dermed å realisere meg som menneske og kvinne er ikke bare helt vesentlig, men selve kjernen av troen. Slik finner jeg Gud, slik finner jeg mitt medmenneske og slik finner jeg meg selv. Gud hjelper ingen, Gud endrer ingen... hvis de ikke vil hjelpe og endre seg selv.

DETTE ER EN LENGRE UTGAVE AV ET INNLEGG I VÅRT LANDS PAPIRUTGAVE LØRDAG 02.06.2012

Kommentar #101

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Men borte vekk var hun

Publisert nesten 10 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Det hun mener - etter det jeg kan skjønne

Hvor mange kommentarer skal man skrive hvor man synser seg frem til hva en som har postet ett hovedinnlegg og tre kommentarer før hun stakk av mener eller ikke mener. Slik jeg ser det har trådstarter alt vist at det ikke er dialog hun ønsker men hun følte nok for å få ut litt frustrasjon og som sedvanlig går ofte slikt ut over alt annet enn en selv.

Kan man ikke stå i debatter bør man etter mitt syn ikke skrive i dem heller. Trådstarter har vel i så måte skapt mer splid enn dialog og forståelse. Meg og det.

Kommentar #102

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Neivel

Publisert nesten 10 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Mitt anliggende er overhode ikke! å kritisere islam! Ei heller handler det om bruk av hijab, noe jeg i full frihet, selvstendig og helt fritt i stolthet velger å bære. Tenk dét. Å fordype min tro ogfrivillig

Dette er altså det hun skrev..Hvis du ikke ser hva dette sitatet sier,så er det bare å gi opp.

Kan du lese..?

Kommentar #103

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Selektiv debattsolidaritet fra norske kvinnlige muslimer?

Publisert nesten 10 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.

Slik jeg ser det har trådstarter alt vist at det ikke er dialog hun ønsker men hun følte nok for å få ut litt frustrasjon og som sedvanlig går ofte slikt ut over alt annet enn en selv.

Men det rent --- tilsiktet eller ikke, irrelevant i denne sammenheng --- performative poeng står klart.

Kommentar #104

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Dette er altså det hun skrev..Hvis du ikke ser hva dette sitatet sier,så er det bare å gi opp.

Kan du lese..?

Jo, og jeg kan også se klart at din kristenfundamentalistiske tro faktisk er lang mer ekstrem enn den religiøsitet trådstarter gir til kjenne.

Hun evner i det minste å kritisere den religionsbaserte undertrykkelsen som finner sted innenfor rammene av Islam.

Det er langt mer enn du noengang har evnet når det gjelder Kristendommen.

Kommentar #105

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Javel

Publisert nesten 10 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Jo, og jeg kan også se klart at din kristenfundamentalistiske tro faktisk er lang mer ekstrem enn den religiøsitet trådstarter gir til kjenne.

Du får ta deg en tur noen moskeer og høre hva imamene fra Pakistan lærer bort til norske muslimer..Og så får du ta den samme sjekken i forskjellige norske kristne menigheter.

Mulig du ser en forskjell.

Hun sier det er en ære å bruke et kvinneundertrykkende plagg for å ære allah.....

Men..selvfølgelig er  vi vanlige norske kristne langt mer ekstreme i dine øyne....

DET velger jeg å tyde sånn at du har mer imot kristendommen bare av rent prinsipp.

Kommentar #106

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Feil

Publisert nesten 10 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

DET velger jeg å tyde sånn at du har mer imot kristendommen bare av rent prinsipp.

Jeg er mot monoteismen, som sådan, men registrerer at det også finnes mer moderate blant dem som bekjenner seg til den.

Du er absolutt ikke blant disse.

Kommentar #107

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Bhagavad Gitas bier

Publisert nesten 10 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg er mot monoteismen, som sådan, men registrerer at det også finnes mer moderate blant dem som bekjenner seg til den.

Kunne man ikke bare finne seg hinduisme eller noe. I Bhagavad Gita sies det klart og tydelig at vi burde være mer som bien: visdommen må søkes i alskens tekster (tekster i bred forstand). Mangfoldet er da sandelig også tydelig i deres sanne batteri av guder.

Eller Bahai, hvis man nå så absolutt må sverge sin sjel til det enfoldige. 

***

"Like the honeybee, the sage should gather wisdom from many scriptures." 

-Dzogchen Tantra

Kommentar #108

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Enhet i mangfoldet

Publisert nesten 10 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Eller Bahai, hvis man nå så absolutt må sverge sin sjel til det enfoldige

Du har et godt poeng i at vi må være som bier. Det er også min mening, at vi mennesker må søke visdommen i alle de hellige og oppbyggelige tekster som finnes, Haug.

Men jeg ønsker faktisk å høre hva du legger i den setningen jeg siterte?

Jeg aksepterer fullt og helt om du kaller min person "enfoldig", selv om det ikke er så veldig hyggelig. Men opplever det litt merkelig at du kaller en ny anerkjent verdensreligion for "enfoldig", som  selv uttrykker noe av sin ide med ordene "Enhet i mangfold"? Jeg lurer selvfølgelig på hva du legger i dette utsagnet ditt?

vennlig hilsen mette

Kommentar #109

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Innleggets hensikt.

Publisert nesten 10 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.

Kan man ikke stå i debatter bør man etter mitt syn ikke skrive i dem heller. Trådstarter har vel i så måte skapt mer splid enn dialog og forståelse

Her er jeg uenig med deg Lars R. Mange skriver innlegg her inne uten å følge opp i debatt. De fordeler seg stort sett i to grupper.

Den ene er Vårt Lands folk som skriver innlegg først og fremst motivert av et ønske om å styre og kontrollere mest muig av hvilke temaer som som skal stå i fokus her inne. De følger meget skjelden opp. Dette ble tidligere sterkt kritisert f.eks av den gamle ringreven Kahrs uten at det førte til noe. Legitimt.

Den andre gruppen er folk som antagelig oppfattes som litt høyere på den politiske eller intellektuelle stigen som en Jahn Otto Johansen, Henrik Syse, Christin Clemet osv som av og til stikker innom og mener noe om et eller annet uten at vi hører noe mer fra dem. Jeg antar de har et eller annet på hjertet som de gjerne vil meddele seg om uten no spesielt ønske om å diskutere det. Legitimt

Robin Haug formulerer trådstarterens agenda meget enkelt og klart: "Men - - - - det rent performative poeng står klart." Jeg opplever det slik at Haugs kommentar treffer blink. Dermed har hun tilfredsstilt sitt ønske og behov og er fornøyd med det. Også legitimt spør du meg.  

Kommentar #110

Siv (Sihem) Haukelid

0 innlegg  29 kommentarer

Come on, hvor vil vi?

Publisert nesten 10 år siden

Det er mye som har skjedd i denne debatten siden siste jeg var på nettet ser jeg. Mye bra og likevel ting som jeg setter spørsmål ved. Synd at T.Habta har trukket seg.

Ut fra det jeg leser er det få kvinner her som har gått med hijab/niqab/burka, men det må sies at det teknisk sett ikke er tvangsplagg.
Grunnen til det er at det ikke er tvang om det er en kvinnes ovebevisning om at ved å bære det er til ære for Allah, men det blir tvang om en kvinne blir på krevd til å bære det fordi det er plikt. Og dessverre er det "plikt" pga samfunnet en lever i.

Jeg har opplevd å bli tvunget å bære hijab fordi jeg er kvinne, da er det tvang, med ingen mulighet til å stå i mot. Jeg har aldri vært muslim, er født inn i en kristen familie og er kristen, men pga landet er en muslimsk stat kunne jeg ikke være kristen utad, å være muslim var "eneste rette vei". Og om det ble mistanke om at en ikke var muslim, vel da ble det streke middler tatt i bruk. Hele familier er blitt utrydded fordi en kvinne nektet å bære hijab, så det er klark at en kvier seg å gå inn i innvandrer miljø og drive kvinnefrigjøring etter norsk/vestlig standar. Helidgvis for min del fikk vi komme til Norge og takk Gud for at Norge er Norge og for den friheten som er her. La aldri noen ta det i fra Norge. (Koste hva det koste vil sier bare jeg)

Ut fra min erfaring fra islam som religion og islam som kultur så er det å ta disse to og putte det inn i den vestlige kulturen som å blande olje og vann. Det er umulig å forene dem, det er umulig å komme til en enighet i tro og kultur. Og her ligger utfordringen som ikke får så oppmerksomhet. Hvordan forene dette? Hvordan kunne samarbeide uten å bare finne feil hos hverandre.

Norge var en gang et kristen land som mye av vår kulturarv er bygget på. Kulturen da og kulturen nå er forandret og jeg vil nok tror at om 20 år er kulturen vår forandret igjen.

Norge har forlatt Gud og snudd ryggen til Guds Ord, og det har konsekvenser spørsmålet er om man tørr å innrømme det.( Det er mennesker som bestemmer kulturens utvikling, og kulturen forenes med meninger og arv.)
Nå skal sant og si at dette gjelder ikke alle normenn, det mange kristne som elsker Gud enda og det kommer det til å være helt til siste dag. Bibelen forkynner at man er i verden men ikke av verden. Man har en annen kultur i livet en den kulturen man lever i. Fordi som kjenner disse versene og som har lest Guds Ord forstå hva de forkynner. På lik linje blir neste det å være en innvandrer, man har en kultur med seg fra sitt hjemland som gjerne er den kulturen man har i sin familie, og denne kulturen er nok tiltider meget vanskelig å forene med kulturen som vi har her i Norge.


Og bare for å gjøre det enda mer komplisert. Innen Islam som religion og Islam som kultur er det stor spennvidde. Noen mener at det er plikt/påbud å dekke hele kroppen uten om øynene mens andre mener det er tilstrekkelig med hijab. forvirrende ja, det blir ikke bedre når noe muslimske stater sier det er forbudt med religiøse hodeplagg i det offentlige rom/sektor.

Nå har jeg merket meg at det er flere som ikke tror på noen form for gud her, men for å gjøre noe tydelig. Kristne og muslimer har en del felles punkter,men alikevel så utrolig ulike. Vi kan stå sammen om mange like verdier som ligger i den kulturelle delen av et samfunn, og gjennom det samarbeide og bygge opp noe bra, men når det kommer til tro da er det problemene dukker opp på løpende bånd. Men det er en annen dialog mellom kristne og muslimer vil jeg tro.

Så spørsmålet blir, hvem lar vi oss farges av? Hvem har rett, flertaller eller minoriteten? Gud eller mennesket?

Jeg velger Bibelens Gud til å prege mitt liv og min kultur? Hva velger du?

Gud er allmektig, han er over tid og rom.Og Hans Ord er sannhet og det er både kristne og muslimer enige om, spørmålet her blir hvilken gud er sann, Koranens Gud eller Bibelens Gud,(- det er ikke samme Gud fordi de forkynner 2 forskjellige budskap).

Kommentar #111

Siv (Sihem) Haukelid

0 innlegg  29 kommentarer

Come on, hvor vil vi?

Publisert nesten 10 år siden

Det er mye som har skjedd i denne debatten siden siste jeg var på nettet ser jeg. Mye bra og likevel ting som jeg setter spørsmål ved. Synd at T.Habta har trukket seg.

Ut fra det jeg leser er det få kvinner her som har gått med hijab/niqab/burka, men det må sies at det teknisk sett ikke er tvangsplagg.
Grunnen til det er at det ikke er tvang om det er en kvinnes ovebevisning om at ved å bære det er til ære for Allah, men det blir tvang om en kvinne blir på krevd til å bære det fordi det er plikt. Og dessverre er det "plikt" pga samfunnet en lever i.

Jeg har opplevd å bli tvunget å bære hijab fordi jeg er kvinne, da er det tvang, med ingen mulighet til å stå i mot. Jeg har aldri vært muslim, er født inn i en kristen familie og er kristen, men pga landet er en muslimsk stat kunne jeg ikke være kristen utad, å være muslim var "eneste rette vei". Og om det ble mistanke om at en ikke var muslim, vel da ble det streke middler tatt i bruk. Hele familier er blitt utrydded fordi en kvinne nektet å bære hijab, så det er klark at en kvier seg å gå inn i innvandrer miljø og drive kvinnefrigjøring etter norsk/vestlig standar. Helidgvis for min del fikk vi komme til Norge og takk Gud for at Norge er Norge og for den friheten som er her. La aldri noen ta det i fra Norge. (Koste hva det koste vil sier bare jeg)

Ut fra min erfaring fra islam som religion og islam som kultur så er det å ta disse to og putte det inn i den vestlige kulturen som å blande olje og vann. Det er umulig å forene dem, det er umulig å komme til en enighet i tro og kultur. Og her ligger utfordringen som ikke får så oppmerksomhet. Hvordan forene dette? Hvordan kunne samarbeide uten å bare finne feil hos hverandre.

Norge var en gang et kristen land som mye av vår kulturarv er bygget på. Kulturen da og kulturen nå er forandret og jeg vil nok tror at om 20 år er kulturen vår forandret igjen.

Norge har forlatt Gud og snudd ryggen til Guds Ord, og det har konsekvenser spørsmålet er om man tørr å innrømme det.( Det er mennesker som bestemmer kulturens utvikling, og kulturen forenes med meninger og arv.)
Nå skal sant og si at dette gjelder ikke alle normenn, det mange kristne som elsker Gud enda og det kommer det til å være helt til siste dag. Bibelen forkynner at man er i verden men ikke av verden. Man har en annen kultur i livet en den kulturen man lever i. Fordi som kjenner disse versene og som har lest Guds Ord forstå hva de forkynner. På lik linje blir neste det å være en innvandrer, man har en kultur med seg fra sitt hjemland som gjerne er den kulturen man har i sin familie, og denne kulturen er nok tiltider meget vanskelig å forene med kulturen som vi har her i Norge.


Og bare for å gjøre det enda mer komplisert. Innen Islam som religion og Islam som kultur er det stor spennvidde. Noen mener at det er plikt/påbud å dekke hele kroppen uten om øynene mens andre mener det er tilstrekkelig med hijab. forvirrende ja, det blir ikke bedre når noe muslimske stater sier det er forbudt med religiøse hodeplagg i det offentlige rom/sektor.

Nå har jeg merket meg at det er flere som ikke tror på noen form for gud her, men for å gjøre noe tydelig. Kristne og muslimer har en del felles punkter,men alikevel så utrolig ulike. Vi kan stå sammen om mange like verdier som ligger i den kulturelle delen av et samfunn, og gjennom det samarbeide og bygge opp noe bra, men når det kommer til tro da er det problemene dukker opp på løpende bånd. Men det er en annen dialog mellom kristne og muslimer vil jeg tro.

Så spørsmålet blir, hvem lar vi oss farges av? Hvem har rett, flertaller eller minoriteten? Gud eller mennesket?

Jeg velger Bibelens Gud til å prege mitt liv og min kultur? Hva velger du?

Gud er allmektig, han er over tid og rom.Og Hans Ord er sannhet og det er både kristne og muslimer enige om, spørmålet her blir hvilken gud er sann, Koranens Gud eller Bibelens Gud,(- det er ikke samme Gud fordi de forkynner 2 forskjellige budskap).

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere