Pål Georg Nyhagen

224

Forskeren og politikeren Frank Aarebrot, en levende selvmotsigelse

Å beskrive den virkeligheten man oppfatter: Norske journalister har et solid tyngdepunkt på den politiske venstresiden. I Oslo tingrett bekreftet Aarebrot at norske journalister stemmer mer rødt enn resten av befolkningen.

Publisert: 1. jun 2012

Forskeren Frank Aarebrot er medlem i AP og æresmedlem i AUF. I rettsaken mot terroristen Breivik avviser forsker Frank Aarebrot at norske journalister generelt eller spesielt lar fokus, saksvinklinger, spørsmål, vektlegginger, og valg av intervjuobjekter farvelegges av sine politiske standpunkter. Aarebrots egen forskning viser fra år til år at norske journalister hovedsaklig har sin tilhørighet på den politiske venstresiden. Det er dessverre en kjennsgjerning at den norske journalismen er preget av venstresidens politiske sympatier og antipatier. Der alle tenker noen lunde likt, tenker mye, og det er nettopp i slike miljøer hvor de fleste går i takt viktig å opprettholde troen på egen faglig integritet. Men journalister og forskeren Aarebrot er OGSÅ mennesker: Journalistene generelt, og Aarebrot spesielt, tolker forskningsmaterialet naturlig nok slik at deres faglige integritet ikke rammes av forskingens konklusjoner.

Dessverre så illustrerer Aarebrot selv tragikomisk nok (!) poenget gjennom sin forklaring i rettsaken, fremfor å forholdet seg adekvat til saksforhold og spørsmålet. Norske journalister oppfatter selvsagt virkeligheten i tråd med det paradigme som definerer nettopp den virkeligheten de er i. Det journalistens persepsjoner og iaktagelse mottar blir selvsagt tolket og dermed forsøkt forstått ut fra de rammer man allerede har. Man gjenkjenner altså det man allerede mener å forstå, slik bekreftes den hermeneutiske sirkel. Aarebrots teorier (som langt på vei deles av de andre journalistene) om faglig integritet og journalistiske frie tenkning er altså selvsagt allerede et ledd i hans tankestrukturer: Han glemmer at han ikke bare må forholde seg som tenkende subjekt, men at han også må forholde seg fritt tenkende til at han er et tenkende subjekt.

Kommentar #1

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Journalistikk er også en profesjon

Publisert nesten 10 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.

I rettsaken mot terroristen Breivik avviser forsker Frank Aarebrot at norske journalister generelt eller spesielt lar fokus, saksvinklinger, spørsmål, vektlegginger, og valg av intervjuobjekter farvelegges av sine politiske standpunkter.

Vi har ikke lenger partiaviser i Norge, og den enkelte avis (eller for den del - TV-kanal) har dermed ikke, som i tidligere tider, en bestemt politisk agenda.  Man kan selvsagt tenke at den enkelte journalist likevel vil være farget av sitt politiske grunnsyn, og den faren er selvsagt til stede.

Journalistikken er imidlertid også en profesjon, og i praksis kan jeg ikke se at det finnes noen bestemt politisk slagside i pressen (med det forbehold at FrP muligens får unngjelde noe mer enn andre).  Mener Eriksen at Arbeiderpartiet og regjeringen blir tatt på med silkehansker av norske journalister?  Det bør han i så fall dokumentere.  Hva med SV?  Er det ikke først og fremst SV-politikere som har fått skandaleoppslag den siste tiden?

En avis jeg kjenner godt, fikk for en del år siden en redaktør som hadde vært en profilert Høyre-mann.  Det var det helt umulig å lese ut av hans virke i redaktørstolen.  Han slo til alle kanter - og ble jevnlig (avhengig av kritikernes eget ståsted) beskyldt for å være alt fra fascist til kommunist.

Kommentar #2

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Apropos SV - her er en fersk kommentar fra

Publisert nesten 10 år siden

journalist, forfatter, statsviter og bachelor - Frank Rossavik - tidligere pressesekretær i SV - med tittel:  "Med politikk som pynt" der han forsøker å fjerne de politiske argumentene og innholdet i manifestet til å bli "pynt" og kulisse for en kaldblodig morders handlinger.

En kan jo undre seg over hva som er motivet til Rossavik?  Er de politiske agrumentene og innholdet i manifestet for truende til å henge ved som motiv for handlingene?

Legger inn link til kronikken

http://blogg.bt.no/preik/2012/06/01/med-politikk-som-pynt/

En av kommentarene til kronikken toucher motivet slik:

"Rossavik, jeg finner følgende underlig:" eksperter på at verdensbildet og de ytterliggående oppfatningene.." Er det ikke mer riktig å si politiske motstandere enn eksperter? Du nytter også "oponionen" der det heller skulle stått innvandringstilhengere. Hva er en "klassisk fascist"? Legges da den italienske fascimen på 20 og 30-tallet til grunn eller det kommunistiske begrepet "fascisme" som fevner langt videre? Strømmen "har jobbet med å kartlegge" skriver du. Men er ikke dette en tilfeldig mann som har tilbragt mye tid foran dataskjermen på gutterommet? Hva slags overvåkning skal han ha bedrevet? Har noen vurdert kvaliteten i og lovligheten av det Strømmen har bedrevet?

Rossavik; dette er et politisk innlegg der subjektiviteten forsøkes skjult ved bruk av begreper som forleder oss til å tro noe annet."

Det er den oppfatning jeg også fikk ved en rask gjennomlesning av Rossavik's agendakronikk.

Det som dessverre er forunderlig at det ABB forutså i sitt manifest - at han vil bli hyllet som en helt og en martyr -  allerede nå - under et år siden handlingen - og ikke først om 50 år - er gjengangstonen i de snuttene som nå legge inn på you tube...

Gå inn på you tube - skriv hele navnet til ABB - gå inn på Filter og klikk på "opplastingsdato"- så er det en miks av mer dokumentare og hyllest snutter med overskifter som : "Hero", Sir AB", "Tribute to AB", ABB - a fan made production", "Our Commander AB" o.s.v.

 

 

Kommentar #3

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Det er mennesker som er journalister

Publisert nesten 10 år siden

"Journalistikk er profesjon" skriver Oddbjørn Johannesen. Men ordet "profesjon" har en viss betydning. Det har videre å gjøre med å opptre "profesjonelt". Og det er her det sviktes generelt. Det følger med etiske retningslinjer til enhver profesjon. Profesjonsetikk handler om etiske krav og forpliktelser knyttet til bestemte sosiale funksjoner og roller. Innenfor journalistikken er dette klart definert. Se disse retningslinjer hos PFU og journalistenes egne sider. Å opptre profesjonelt vil bety å utvikle og besitte både den faglige og den etiske kompetansen som faget krever. Det er journalisten som SER og HØRER... som tolker og definerer. Hvordan de etiske impulsene deretter skal forstås blir alltid preget av de stemninger som rår. Der det lever bilder av virkeligheten og stemninger "i veggene" som farvelegger de deltagende skal det noe til for den enkelte å vise selvstendighet, uenighet og originalitet i redaksjonsmøter, planlegging, etc. Man opptrer ikke på tvers av den dominerende holdning og stemningene i redaksjonen om man ønsker seg en karriere i bedriften.

Johannesen viser til at SV-representanter nylig har blitt rammet av kritisk søkelys. Dette illustrerer selvsagt intet som helst. Det jeg faktisk hevder er at det eksisterer en klar tendens i norsk journalistikk til fordel for venstresidens virkelighetsforståelse, sym- og antipatier. Dog kan det selvsagt forekomme eksempler på at venstresidens politikere blir kritisk bemøtt, selv om den generelle og spesielle tendensen illustrerer noe helt annet.

At ikke alle alltid bedriver denne form for politisk journalistikk betyr altså ikke at ingen gjør det, eller at ikke flertallet av norske journalister generelt preges av sine politiske sym- og antipatier. Du kan sikkert finne flere eksempler på at SV og AP har blitt rammet av kritsk søkelys, men tendensen i norske medier er altså helt klar til fordel for venstresiden.

At ikke Johannesen ser dette fenomenet som er nevnt i første innlegg sier ikke nødvendigvis noe om den virkeligheten han og vi andre deltar i. Men kun om hvordan han velger å oppfatte den?

Både B.I. og Civita har undersøkelser som påpeker fenomenet generelt. Og spesielt gjelder det dessverre lisensfinansierte NRK. Videre: At en redaktør som er kjent som Høyremann "slår til alle kanter" er et heller pussig eksempel her, og fristende å benytte tilbake. Men jeg lar være; fordi det ville være utslag av egne sympatier.  :)

Kommentar #4

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Hjelp og trøste, Oddbjørn

Publisert nesten 10 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Journalistikken er imidlertid også en profesjon, og i praksis kan jeg ikke se at det finnes noen bestemt politisk slagside i pressen

Hei

Da jeg gikk på skolen hadde vi lærere innenfor alle kategorier. Jeg la vel ikke merke til dette, spesielt, før jeg gikk på videregående. Der hadde vi lærere fra Høyre, Venste, FRP, KRF, AP, SV osv.

Jeg studerte realfag på gymnaset. Der kommer det ikke så tydelig fram. 2+2=4 uansett hvem du heier på:). De var alle flinke lærere, selv om de var medlem av forskjellige partier. Jeg har vært så heldig og hadde flinke lærere.

Jeg har også, selvfølgelig, hatt Norsk, Samfunn, Historie osv. Der kommer denne forskjellen, med partitilhørighet, langt tydeligere fram.

Hva vi måtte lese av noveller og romaner i Norsken, Hva vi ble servert i samfunnstimen av subjektive meninger. Jeg hadde en god gammel kristen dame i Historie. Hun er den mest nøytrale jeg noen gang har hatt. Hun fortalte om historien, og kom med veldig mange sitater fra kjente personer. "Vi imperialister" sa de gamle Engelske ledere med fynd og klem. Det var et positivt ord den gangen. I dag har det en helt annen klang. Hun forklarte rett fram, og redelig, hvorfor. Hun anbefalte oss ikke å melde oss inn i "Nei til atomvåpen" eller å bli medlem av Amnesty, slik de andre gjorde. Hun spurte oss ikke en gang om å gå på bedehuset! Hun var profesjonell.

Min oppfatning er at det er mange lærere i skolen som ikke er profesjonelle. De vil så gjerne at deres meninger skal bli dine meninger. Det er uprofesjonelt.

Jeg har ingen tro på at journalistier skal være mer profesjonelle enn lærere.

Lever jeg i min egen verden. Er jeg helt alene her med mine "traumatiske" opplevelser?

Jeg har overlevd greit. Bare slapp av. Jeg bare undres....

Mvh Petter

 

 

Kommentar #5

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Dette med historie

Publisert nesten 10 år siden

Min gamle historielærer, som var en gammel respektabel dame, hadde sin egen måte å fortelle historie på.

Hun fortalte om Hitler, hvordan han ble arrestert for et forsøk på et politisk kupp. Da han hadde sonet sin straff ble han satt fri og fortsatte sin politiske virksomhet. Ingen visste hva det innebar. Han ble valgt LOVLIG i 1933.

Han fikk gang på Tyskland. Han innførte arbeidsledighetstrygd og andre sosiale goder etter Hindenburg. Han fikk gang på Tyskland! Han ble populær og var en god leder før han viste sitt sanne jeg.

Etter hun hadde fortalt om denne suksesshistorien , kom et annet kapittel. Hun begynte å gråte. Hun fortalte om Holocost, om hvordan Jøder ,Sigøynere, Handicappede og andre "avvikere" ble behandlet.

Dette gjorde sterk inntrykk på meg. Hun var gammel. Hun gråt, og sa til oss elever, La dette aldri skje igjen!!!

Mvh Petter

Kommentar #6

Hans Edvard Tyve

4 innlegg  651 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Det bør han i så fall dokumentere

Det er gjennomført en undersøkelse på NRKs behandling av ulike politikere i forbindelse med forrige stortingsvalg, og der var konklusjonen relativt entydig. Politikere fra den rød-grønne regjeringen fikk generelt spørmål om lettere tema, saker med positiv vinkling og lettere oppfølgingsspørsmål, mens opposisjonspolitikere, særlig H og Frp om jeg husker rett, har ikke papirene foran meg, fikk spørsmål med mer negativ vinkling, vanskeligere oppfølgingsspørsmål etc.

Jeg reagerte på Aarebrot i dag, fordi han dro det for langt. En kan sikkert, om en ser på det totale mediebildet si at det "jämnar ut säg", men samtidig er det problematisk at NRK, som lisensfinansiert rikskanal, og aller viktigste (ved siden av TV2) premissleverandør i valgsendinger, har en slagside.

Det er også derfor jeg mener det burde blitt et krav i valgtider, og kanskje generelt, at journalister som befatter seg med den politiske materie, har partipreferanse bak navnet, slik at leseren kan bruke det som en vurdering av det som blir publisert. Det vil også trolig føre til at journalisten legger enda mer vekt på å framstå korrekt. Altså en vinn vinn situasjon.

Kommentar #7

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Hvorfor er man så opptatt av å gi Breivik poenger

Publisert nesten 10 år siden

Det er da voldsomt så opptatt enkelte er av å gi Breivik poenger. Hvorfor ? Ja det kan vi saktens undre oss på. Men nå er det slik at høyreekstreme er en marginal gruppe i samfunnet, og marginale grupper får som oftest liten oppslutning, det er det gode gamle prinsippet om "kjøttvekta "det.

Så hvorfor starter da ikke de høyreekstreme sin egen avis for eksempel, der kan de jo lire av seg sine fantasier og konpirasjonsteorier ganske så fritt. Er det slik at de knapt evner å lage en avis ?At de ikke besitter de organisatoriske evnene ? Imidlertid tror jeg en slik avis ganske så fort hadde gått inn i mangel på lesere.

Kommentar #8

Hans Edvard Tyve

4 innlegg  651 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

Det er da voldsomt så opptatt enkelte er av å gi Breivik poenger.

Jeg vil vel ikke si det er å gi Breivik poenger når man påpeker feil ved Aarebrots forklaring. Det er ikke min intensjon, og tviler vel på at det er andres intensjon også. Men det må være lov å påpeke faktafeil uten at en brushane kommer løpende og skal båssette vedkommende i samme kategori som Breivik av den grunn. En kan jo stille det motsatte spørsmålet til deg: Er du positiv til at alle vitner lyver eller pynter på sannheten, bare for å være sikker på å få Breivik dømt?

Jeg vil påstå mitt ståsted er bedre enn ditt..

Når det gjelder presse og politisk tilhørighet, så har vi noe som heter pressestøtte i dette landet. Du kan jo filosofere over hvorfor det synes å være lettere å få støtte til en venstreorientert mediekanal enn en høyreorientert. Hvorfor de store, venstreeide etablerte medieaktørene får tilpasset regelverket slik at det er lettere for de å opprettholde sin posisjon overfor andre, mindre aktører..

Jeg vet ikke hvor godt du kjenner mediavirkeligheten i Norge, men å argumentere for at det er bare å starte opp å se selv, blir for naivt. Selv på en fredags ettermiddag.

Kommentar #9

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Les hva jeg skriver!

Publisert nesten 10 år siden
Hans Edvard Tyve. Gå til den siterte teksten.

Jeg vil vel ikke si det er å gi Breivik poenger når man påpeker feil ved Aarebrots forklaring. Det er ikke min intensjon, og tviler vel på at det er andres intensjon også. Men det må

Jo jeg har noe kunnskap om det norske mediebildet. Men å hevde at det å starte for seg selv er naivt er ikke uten videre korekt. Men det blir korekt hvis man kommer til den konklusjonen at de høyreekstreme er en så marginal gruppe at de ikke vi være noe marked for en avis. Men med det så innrømmer jo ekstremistene faktisk sin egen marginalitet. Men rent generellt så klager alle marginale grupper på at de" ikke blir sett" som for ekesempel, uten sammenligning forøvrig, interesseorganisasjoner for svake grupper.

For det andre til din påstand. Jeg setter deg ikke i bås, jeg utaler meg på et generellt grunnlag, jeg har ingen forutsetninger for å vite hva du mener politisk. Nå må du og andre lese hva jeg skriver, ikke hva dere tror jeg skriver. Hvor nevner jeg ditt navn i teksten ?

Kommentar #10

Hans Edvard Tyve

4 innlegg  651 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

Hvor nevner jeg ditt navn i teksten ?

Du legger inn et innlegg rett under mitt, og skriver slik at det kan tolkes dit hen at du blant andre båssetter meg og andre på tråden som har kommet med kritiske bemerkninger mot Aarebrot til å være opptatt av å gi Breivik poenger. Du trenger med andre ord ikke legge inn navn, og du har ryggen rak om du blir konfrontert. Men om det ikke var din intensjon, greit nok.

Når det gjelder høyre og venstreorienterte medier, skriver jeg generelt. Det virker som du skriver mer om de ekstreme og veldig begrensede gruppene, hvilket strengt tatt blir to helt forskjellige ting. Jeg er enig i at disse små gruppene, som alle andre som har for lite nedslagsfelt til at de kan ha lønnsom drift, ikke har en særskilt rett til å få pressestøtte. Derimot er jeg veldig kritisk til det jeg tok opp i mitt første innlegg, nemlig at NRK spiller en politisk rolle, og at venstresidas medieeiere bruker sin makt til å begrense feks inntektsgrunnlaget for lokalradioer. At de på den måten bidrar til å politisere eller opprettholde en skeiv politisk fordeling i mediebildet er i siste instans et demokratisk problem.

Men det er strengt tatt litt off topic.

Jeg vil derfor gjenta mitt spørsmål: Synes du det er rett at Aarebrot pynter på virkeligheten i Breiviksaken, eller bør han forholde seg til fakta?

 

 

Kommentar #11

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Magefølelse contra empiri

Publisert nesten 10 år siden
Hans Edvard Tyve. Gå til den siterte teksten.

Du legger inn et innlegg rett under mitt, og skriver slik at det kan tolkes dit hen at du blant andre båssetter meg og andre på tråden som har kommet med kritiske bemerkninger mot Aarebrot til å være opptatt av å gi Breivik poenger. Du trenger med andre ord ikke legge inn navn, og du har ryggen rak om du blir konfrontert. Men om det ikke var din intensjon, greit nok.

Når det gjelder høyre og venstreorienterte medier, skriver jeg generelt. Det virker som du skriver mer om de ekstreme og veldig begrensede gruppene, hvilket strengt tatt blir to helt forskjellige ting. Jeg er enig i at disse små gruppene, som alle andre som har for lite nedslagsfelt til at de kan ha lønnsom drift, ikke har en særskilt

Har de egentlig slagside ? Jeg vil mene at den slagsiden var mer markert i tidligere tider da vi hadde partiavisne, og en hver kunne gå til sin avis og få de meninger han eller hun likte. Men med en del unntak så er det ingen slagside, for aviser også i dag har erklærte plattformer, Dagbladet er radikal/liberal og kulturradikal, VG uavhengig konservativ, Aftenposten konservativ (og vel også verdikonservativ hevder de). Så det er klart er du konservativ og vil irriteres så leser du Dagbladet, er du radikal og vil irriteres leser du VG eller Aftenposten. Selvsagt tynnes dette noe ut over tid, men der er fremdeles "linjer". Hva angår NRK så har den innstitusjonen hatt sine radikalere, noen ypperlige og objektive journalister som Odd Gryte, det fantest vel knapt noen større radikaler, men det lot seg knapt merke i hans virke. Erik Bye var heller ingen konservativ. Geir Helljesen i nyhetene var ingen radikaler, heller ikke Lars Jacob Krogh, tidligere tillitsmenn i unge Høyre har jobbet i Nrk, har vært journalister. At der kan være en viss venstrevridning er nok tilfelle, siden yrket journalist i seg selv har den vridningen, slik børsmeglere som oftest er liberalister, men det er knapt noen slagside, man kan ikke la seksitiåtter-fantaster som Nome stå som eksempel, men tvert i mot representere unntaket, og en reaksjonær som Hans Jacob Krogh representere den andre ytterligheten. Og husk høyremannen Bernander var i sin tid NRK-sjef. Så gå heller etter fakta før du synser. Det "Frankiboy" sa i retten i dag er nok mer eller mindre i samsvar med virkeligheten. Men ofte kan kan vi alle være uenig med de faktiske forhold, og da er det vi hører i vår subjektivitet som oftest dritt og feilkonklusjoner, det er helt naturlig, men det er "magefølelsen" ikke nødvendig vis empirien.

Kommentar #12

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Aarebrot vs Breivik

Publisert nesten 10 år siden

I dette tilfellet har vi to personer med en veldig motstridende oppfatning av hvordan ting henger sammen, men jeg vil påstå at begge tar feil, og det er nok Breivik som er mest på jordet. 

Jeg tror ikke at alle de venstrevridde journalistene har en agenda der de skal "hjernevaske" Norges innbyggere. Det er for dumt å hevde noe slikt. Vi så hvordan Lysbakken fikk gjennomgå - av sine egne om vi forstår statistikken rett. Det burde vel tyde på at i alle fall ikke alle journalister driver med propaganda for venstresiden. Og noe sånt eksisterer nok heller ikke. Her ser Breivik spøkelser på høylys dag.

Når det er sagt, synes jeg at Aarebrot er i overkant naiv. Vi har nok mange profesjonelle journalister her i landet, men å tro at de til enhver tid er 100 % nøytrale er som å tro at Elvis lever, for å bruke hans egne ord. Det trenger ikke en gang å være bevisst fra journalistens side at en sak får slagside. Det er mange ledd i prosessen som kan bli påvirket av politisk oppfatning. Alt i fra hvilke saker en velger å fokusere på, hvilke spørsmål en stiller, vinkling av saken, hvilke kommentatorer en bruker, osv. Fallgruvene er mange. Og det er ikke alltid så lett å forske på. Fra de avisene jeg kjenner til er det i alle fall enkelte journalister som har en agenda, og det merker vi gang på gang når de henter fram den skarpeste pennen til de samme temaene hver gang. Jeg har også flere ganger reagert på forskjellsbehandling av politikere fra forskjellige parti i TV-debatter.

For de som er spesielt interessert, går det an å lese publikasjonen fra Civita som du finner under. Det er en grundig gjennomgang av journalistenes rolle i debatter ved valget i 2009.

http://www.civita.no/publikasjon/velg-09-89

NRK partisk også ved valget i 2005 (følger ikke Aarebrot med på nyheter?):

http://www.na24.no/article3040670.ece

Også venstresiden kommer med kritikk av NRK, her ved Snorre Valen:

http://www.snorrevalen.no/2009/08/19/nrks-nedlatende-valgkampsendinger/

Knut Olsen i NRK var veldig partisk i sine sendinger, f.eks. denne:

http://cap3rcaillie.wordpress.com/tag/frp/

Knut Olsen igjen:

http://m.journalisten.no/node/12077

Kommentar #13

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Journalisters jobb er å ta politikere opp til eksamen

Publisert nesten 10 år siden
Arnt Thyve. Gå til den siterte teksten.

I dette tilfellet har vi to personer med en veldig motstridende oppfatning av hvordan ting henger sammen, men jeg vil påstå at begge tar feil, og det er nok Breivik som er mest på jordet.

Journalistens jobb er å konfrontere politikeren gjerne med hans partis standpunkter og hans uttalelser. Dette er ingen søndagsskole, og ofte faller mindre dyktige politikere, som ikke makter å beholde konsentrasjon, har kunnskapsbrister, dåerlig politikk på området som diskuteres eller har uttalt ting som ikke faller inn under partiprogrammet dårlig ut, er de også dårlige retorikere blir det hele enda verre. Journalistens jobb er ikke, skal ikke være, å hjelpe politikerne, men tvert om prøve dem, ta dem opp til eksamen.

Kommentar #14

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Les gjerne linkene...

Publisert nesten 10 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

Dette er ingen søndagsskole, og ofte faller mindre dyktige politikere, som ikke makter å beholde konsentrasjon, har kunnskapsbrister, dåerlig politikk på området som diskuteres

Selvsagt er det journalistenes oppgave å konfrontere politikere med meningene sine, det er ikke det jeg kommenterer. Spørsmålet mitt er om journalister virkelig klarer å være 100 % nøytrale. Det klarer de ikke. Les gjerne denne artikkelen fra forskning.no om valget i 2005:

"NRKs journalister var partiske til fordel for de rødgrønne partiene under TV-utspørringene ved stortingsvalget i 2005. Det kan ha vært avgjørende for valgutfallet, ifølge studie fra BI." http://www.forskning.no/artikler/2010/desember/272062

Dette viser med all tydelighet at Aarebrot enten ikke vet hva han snakker om, eller at han lyver. Men han er vel heller ikke nøytral med sitt engasjement i Ap...

Kommentar #15

Hans Edvard Tyve

4 innlegg  651 kommentarer

magefølelse kontra empiri

Publisert nesten 10 år siden

..skriver Aarsund, for så å basere alle sine innlegg på nettopp magefølelsen og ikke empiri.

Når han så blir konfrontert med denne empirien, så fortsetter han hårdnakket å stå på sitt, og han klarer heller ikke å besvare det relativt enkle spørsmålet om han synes det er greit at Aarebrot lyver/pynter på sannheten i Breivik saken.

For selv om Aarsund ikke kjente til disse undersøkelsene, så er det ingen tvil om at Aarebrot gjør det, og dermed så blir hans vitnemål i dag ikke bare litt flaut, men også noe som bidrar til å nettopp skape tvil om rettsprosessen og dens redelighet. Og er det noe som er særdeles vesentlig i denne rettsaken, er jo nettopp at de vitner som bidrar faktisk er seg voksen nok den oppgaven, og opptrer redelig. Aarebrot balanserer på en knivsegg i dag, og jeg vil påstå at han drar det for langt i sine uttalelser. Andre, ser jeg, har kritisert Gule for det samme.

Faren er jo at nettopp slike overdrivelser som blir bragt fram i retten nettopp er med å bygge opp under de holdningene Breivik står for. Altså det motsatte av det de selv ønsker, fordi den lettvinte omgangen med fakta skaper grobunn for tvil om det øvrige som kommer fram av fakta og påstander i saken. De skaper grobunn for en venstrekonspiratorisk allianse som noen, og vi har sett hvor få som trengs, henger seg opp i, og bruker det.

Så vi kan godt henge på et oppfølgingsspørsmål Aarsund: Er det et slikt samfunn du synes vi skal bygge, eller bør vi motvirke andre potensielle Breiviker til å bygge opp en tilsvarende fantasiverden som han gjorde, etter alle kunstens regler, for å hindre nye tragedier?

 

Kommentar #16

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Jeg går ut fra du mener dette

Publisert nesten 10 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

En avis jeg kjenner godt, fikk for en del år siden en redaktør som hadde vært en profilert Høyre-mann.

 "Han slo til alle kanter - og ble jevnlig (avhengig av kritikernes eget ståsted) beskyldt for å være alt fra fascist til kommunist." 

Det bør du i så fall dokumentere...

Kommentar #17

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Her er han :-)

Publisert nesten 10 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.

Det bør du i så fall dokumentere...

Jeg tenker på Finn Holmer-Hoven, sjefredaktør i Fædrelandsvennen 1995-2007 (nå pensjonist, men han skriver fremdeles kronikker i avisa).

http://www.dagbladet.no/magasinet/2006/07/24/472143.html

 

Kommentar #18

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Selvsagt finnes partiaviser !

Publisert nesten 10 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Vi har ikke lenger partiaviser i Norge, og den enkelte avis (eller for den del - TV-kanal) har dermed ikke, som i tidligere tider, en bestemt politisk agenda.

Selvsagt finnes partiaviser.

Tidligere tiders formell partitilknytning finnes knapt nok lenger,det er korrekt.Samtidig finnes det en rekke aviser som i praksis allikevel er "partiaviser".

At det finnes aviser som av - ulike årsaker-ikke like klart som tidligere signaliserer "høyre/venstre" tilhørighet finner man naturligvis også eksempler på.Det skulle bare mangle i verdens mest avislesende land.

Redaktørenes stoffvalg og politiske sympatier,redaktørenes valg ved ansettelse av journalister,journalistens politiske grunnsyn og egen politiske agenda,eiernes valg ved redaktøransettelser osv. Alt dette synliggjør at det i like stor grad som tidligere finnes en rekke aviser med klar partipolitisk tilhørighet. 

Det at politikere i den rødgrønne regjeringen i spesielle saker får "pepper" av sine "egne" aviser beviser ikke noe som helst, og slett ikke at man opptrer redaksjonelt uavhengig.

Skulle jeg trekke veksler på mine egne erfaringer fra medie-bransjen, som ansvarlig redaktør i både radio og avis, så mener jeg at disse også styrker argumentet om klare politiske føringer og sympatier i en rekke avisredaksjoner landet rundt.

Formell tilknyting eller ikke.

Jeg synes, ubeskjedent nok, at alle andre konklusjoner er nærmest grenseløst naive.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere