Spaltist og kommentator i Vårt Land Erling Rimehaug

Tidligere redaktør i Vårt Land.

Syrisk borgerkrig

Borgerkrigen er i full emning i Syria. Men det blir for lettvint å gå inn for at vi skal hjelpe den ene siden til å vinne.

Publisert: 29. mai 2012

Var det Assad-regimet eller var det islamister som sto bak massakren i Houla før helga? Spørsmålet er betegnende for mediekrigen omkring det som skjer i Syria. Svaret er etter alt å dømme at ingen av dem utførte massakren, og at det ikke finnes noe enkelt svar på hvem som sto bak. Men nå er vi i den fasen hvor begge sider vil forenkle dette til et oppgjør mellom gode og onde.

Øyenvitneskildringene, for eksempel gjengitt hos BBC, gir grunnlag for å si at selve massakren ble utført av lokale bøller, bevepnet med kniver og andre enkle våpen. Altså ikke hæren. Men hæren var i nærheten, og den grep ikke inn og hindret massakren. Dessuten ble noen drept av stridsvogngranater fra hæren. Islamister fra utlandet kan selvsagt også ha vært involvert, men regimet har ikke presentert noen bevis for at det var tilfellet.

Houla-distriktet ved Hama er et område der det bor en del sunnier midt inne i en alawittisk (det vil si sjia)-enklave. Det mest sannsynlige er at dette varet utslag av etnisk/religiøs vold på grunlag av lokale motsetninger, der den ene siden står på regimets side i konflikten. Det er slik vold som kan få den allerede eksisterende borgerkrigen til å flamme opp til noe langt verre.

Svaret kan derfor ikke være at vi rykker inn militært for å støtte den ene siden, slik noen synes å mene at det internasjonale samfunnet nå skal gjøre. Det vil være å bære bensin til ilden.

Men regimet har forspilt sin legitimitet. De vil ikke eller er ikke i stand til å hindre volden i å bre seg. De utfører selv helt forkastelige voldshandlinger mot sivile. De forsøker å kneble debatt og kritikk av regimet - det siste eksemplet er arrestasjon og muligens dødsdom mot bloggeren Mohammed Abdel-Mawla al-Hariri.

Det syriske regimet må derfor vekk. Men det må skje på en måte som ikke overlater Syria til ytterligere kaos. De eneste som nå er i posisjon til å sørge for det, er Russland. Putin holder fortsatt sin hånd over Assad. Om vi kan få Russland til å forstå at alle nå vil være tjent med at vi får en ordnet overgang til et mer demokratisk regime, kan det fortsatt være mulig å unngå en katastrofe.

Slik situasjonen er nå, må vi regne med at både al Qaeda som Iran kommer til å involvere seg. De store lagrene av kjemiske våpen regimet besitter, gjør det desto farligere.

Det er derfor all grunn til at det internasjonale samfunnet nå må samle seg om å få stoppet utviklingen mot det verre. Men det lar seg neppe gjøre uten at Russland endrer holdning. Derfor er det mot Russland presset nå må settes inn.

Kommentar #1

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Tips!

Publisert over 9 år siden

Ikke alle mennesker har lik verdi i den norske politiske korrekthet og den virkelighet som filtreres gjennom journalisters politisk farvede briller. Noen barn, kvinner, menn og eldre lider den tragiske skjebne å ha feil fiende, nemlig. Derfor er deres forferdelige skjebne uinteressant: Skal innbyggerne i Syria få full oppmerksomhet og total mediedekning, motta massiv nødhjelp, gjennomgående høre politikeres unisone og tydelige fordømmelser av Assads bombing og krig, få besøk av politikeres- og kulturarbeideres "Help to Syria", demonstrasjoner i byene i Norge hvor AP-politikere, SV, RV og andre fra det poltisk korrekte venstreradikale norske etablisementet deltar, og videre få norske solidaritetsleger på besøk i denne regionen... skal man som offer oppleve alt dette fra norsk hold,  ja da bør man snarest skylle på Israel. Gjør man dét er de sikret en oppmerksomhet og støtte som ingen andre i verden noen gang kan drømme om. Norsk journalisme, en politisk fagbevegelse som dominerer de norske medier med NRK i spissen, vil deretter på sedvanlig vis bedrive sine massive kampanjer gjennom sine programskjemaer 24/7  (dvs 24 timer i døgnet, 7 dager i uken). Dette er en så etablert politisk kultur at flere har den oppfatning at den også representerer selve sannheten. Sannheten er nemlig alltid det som bekrefter etablerte antipatier og sympatier: Man leser sine allerede avsluttede og velkjente oppfatninger inn i selve virkeligheten, gjenkjenner dem naturlig nok der, og tar denne speilingen som et bevis på at man tenker riktig om virkeligheten. Slik forsvinner virkeligheten ut av bildet.

Slik det er i dag møtes krigen i Syria fra nevnte hold bare med et passe journalistisk gjesp og rutinemessige kommentarer skrevet nærmest med automatskrift.

Rimehaug: "Slik situasjonen er nå, må vi regne med at både al Qaeda som Iran kommer til å involvere seg. De store lagrene av kjemiske våpen regimet besitter, gjør det desto farligere."

Denne situasjonen du her frykter beskriver faktisk allerede status quo i Gaza og på vestbredden.

Kommentar #2

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Press mot alle parter i Syria

Publisert over 9 år siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.

Det er derfor all grunn til at det internasjonale samfunnet nå må samle seg om å få stoppet utviklingen mot det verre. Men det lar seg neppe gjøre uten at Russland endrer holdning. Derfor er det mot Russland presset nå må settes inn.

Takk til Rimehaug for gode refleksjoner. Jeg tror imidlertid det blir for enkelt å forvente en bedre situasjon hvis Russland "endrer holdning". Som Rimehaug selv skriver, venter både Iran og Al Qaida på å ta over hvis Assad-regimet faller. Da er ikke det viktigste at Russland endrer holdning men at man kan rette presset mot alle parter i konflikten. Russland har en meget viktig modererende rolle når det finnes alt for mange stemmer i Vesten som roper på humanitære bomber.

Når slike konflikter raser, er det viktig å ha alternative nyhetskilder som gir andre perspektiver. Russia Today, som riktignok er finansiert av den russiske staten, kommer med mange viktige innspill, for eksempel med videoen 'Assad & rebels both to blame for Houla massacre'.

Den serbiske politiske analytikeren Srđa Trifković som advarer mot å gå inn og støtte en geriljahær som Norge og NATO gjorde i 1999 da Kjell Magne Bondevik og hans regjering startet Norges første krig, i alle fall uten FN støtte, siden 1788 da Danmark-Norge gikk til et mislykket felttog mot Sverige i Tyttebærkrigen. I denne krigen ble vi flyvåpenet til den såkalte Kosovos frigjøringshær, en gruppe som bare måneder tidligere fikk merkelappen terrorister av det amerikanske utenriksdepartementet. Da jeg spurte Bondevik om dette i februar, kunne han ikke reflektere om denne meget uheldige alliansen og kalte det en "enkelthendelse". At lederen av Oslosenteret for fred og menneskerettigheter ikke er i stand til å reflektere over sentrale deler av krigen han startet er meget svakt.

Men her er videoen med Trifković, Kosovo terror training camps re-open for Syrian rebels.

Måtte dette være en advarsel de som møtte ønske en vestlige såkalt humanitær intervensjon i Syria. Russia Today skriver følgende i beskrivelsen av videoen:

Syrian rebels have reportedly begun to undergo guerilla warfare training in Kosovo. They're alleged to be using the same training camps built for the anti-Serb Kosovo Liberation Army - a group previously designated as a terrorist organization by the United States and even the UN. RT talks to Srdja Trifcovich, foreign affairs editor for the US-based Chronicles magazine

Kommentar #3

Leif Halvard Silli

69 innlegg  589 kommentarer

Spora frå Kosovo-Metohia

Publisert over 9 år siden
Kristian Kahrs. Gå til den siterte teksten.

Måtte dette være en advarsel de som møtte ønske en vestlige såkalt humanitær intervensjon i Syria.

Takk for ein god video. Og ei timeleg åtvaring.

Rimehaug meiner tydelegvis at han kan ynskja Assad-regimet bort — utan å stø ei av sidene.

Det er diverre all grunn til å mistru kva «Vesten» driv med i løynd i Syria — det er nok å tenkja på Kosovo. På BBC World News var det ein frå den valdelege opposisjonen som sa at «believe me, det kjem til å verta ein intervensjon, men denne masakren gjorde at intervensjonen burde koma tidlegare».

På eitt eller anna tidspunkt er det meininga — som Ole T. Eriksen er inne på — at me skal få ein opposisjon i Noreg som krev at jagarflya me trass alt har, må kunna gjera nytte for seg i Syria.

Men Ole T. Eriksen er gjerne litt for Israel-fiksert? Iallfall var Israel var etter måten pro-Serbisk i balkan-konfliktane, og er det framleis. I Noreg greidde ein å få til ein del anti-krigs-demonstrasjonar. Men dette var noko Bondevik og resten av regjeringa mislika sterkt: Me som stod og demonstrerte utanfor det no øydelagde Regjeringsbygget vårt, stod og stirde på ei rekkje med maskingevær-kledde politifolk.

NATO sin out-of-area-politikk byrja - iallfall offisielt - med Balkan. Det går soleis ei lina frå Balkan via Libya, Afghanistan — med meir — og fram til 2012, der Stoltenberg-regjeringa prøver å kopla norsk nymilitarisme til Andre verdskrigen, med Sønstevold og heile pakka.

I dagane etter 22. juli, var det to «smånyhende» som gjorde inntrykk, der eg frå og med 23. juli var i utlandet med berre nett-tilgong til Noregs-nytt:  Det var Alexander Dale Oen som peikte på flagget på hetta og dunka seg på hjarta. Og det var melding om at jagarflya var komne heim frå Libya. Eg er litt uviss på kvifor det siste gjorde inntrykk, men det var litt som om Kompani Linge kom heim til krigen — dit dei burde vera, i ei slik stund. Måtte dei halda seg heime.

Men diverre er det heilt urealistisk med ei fredeleg løysning dersom det er slik at ein i løynd driv og forar den valdelege opposisjonen med pengar, våpen og von om intervensjon.

Kommentar #4

Åse Bendiksen

0 innlegg  84 kommentarer

media manipulasjon?

Publisert over 9 år siden

"Phony ‘Houla Massacre’: How Media Manipulates Public Opinion For Regime Change in Syria"

"Intelligent skeptics should see through the media’s smoke screen in order to work out what is really going on in Syria."

http://www.pakalertpress.com/2012/05/29/phony-houla-massacre-how-media-manipulates-public-opinion-for-regime-change-in-syria/

Kommentar #5

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Spania- Syria

Publisert over 9 år siden

   Jeg skal innskrenke meg i første omgang til noen små kommentarer til Erling Rimehaugs innledende artikkel som etter mitt skjønn har noen grunnleggende svakheter.

  Borgerkrigskonseptet.

  Den spanske borgerkrigen startet i likhet med den syriske som en reell borgerkrig. Det gikk imidlertid ikke mere enn ett år før to fiendtlige blokker i den daværende verdenspolitikk engasjerte seg på hver sin side av borgerkrigen.

 Italia/Tyskland sendte mannskap,våpen,instruktører til Franco og deltok seg selv i krigføringen.Guernica 24 april 1937.

 Sovjetiske flyvere deltok på Folkefrontens side,samt militære rådigvere og Internasjonale Brigader.

 Fra å være en borgerkrig gikk Spania over til å bli en kamparena for to rivaliserende blokker i verdenspolitikken. Angrepet på Sovjetunionen,Operasjon Barbarossa, hadde sin opptakt på spansk jord. Flygere fra Tyskland og Sovjetunionen utkjempet dueller i lufta over Spania.

  Når Rimehaug skriver om det "internasjonale samfunn" har han i tankene den israelsk-anglo-amerikanske blokken som helt fra 2006 har engasjert seg sterkt for å styrte Bashar Assad.

  Den syriske krigen blir derfor helt ubegripelig om man ikke framhever at det idag finnes et annet "internasjonalt samfunn" ledet av Kina-Russland og Bric-landene som motsetter seg det Euramerikanske prosjektet om det globale hegemoni.

  Denne konflikten utspilles nå i Libanon-Syria rommet i øyeblikket og vil naturligvis bare utvides til en rekke andre områder.

  Det er derfor dirkte snålt når Rimehaug frykter for at Iran og Qaida "kommer til å involvere seg". Selv main stream presse har jo redegjort for at Iran har vært aktive i nær et år og at Qaida har vært på banen i måneder.

  På det arabiske nivået har vi gående en krig mellom Sunnier og Shiaer hvor SaudiArabia og Qatar leder den ene blokken og Iran-Hizballah-Irak den andre. Da gjelder det å ha i mente at de samlede etterretningstjenester til en arabisk stat som f.eks Saudi Arabia er som en stat i staten som holder seg med egne terrororganisasjoner såsom Fatah al-Islam og som naturligvis kan betale Qaida for oppdrag. Hundrevis av millioner dollar brukes til å oppruste "opprørerne" med dyre,eksklusive våpen som anti-tanks raketter og tyske maskingevær som  HK MG4. Tyrkia leverer veibomber av beste kvalitet.

   Selv om Syriakrigen naturligvis vil fortsette med lokale,regionale massakre mellom alawitter,kurdere,kristne,drusere,etc kommer den Anglo-Amerikanske blokken til å propagandere for en militær intervensjon som de har for vane i tradisjonen fra Balkan til Libya. Dette har vært på dagsorden siden 2006.

   For oss som ikke tilhører denne media agit-prop hjernevask, framtrer Syria som et nytt Spania 1936-38 hvor de nye store historiske konfrontasjonene finner sted av global og internasjonal karakter:

  Først Shia-Sunni krigen i den islamske verden.

  Deretter: Sammenstøtet mellom US NATOs nye World Order mot Kina/Russland,BRIC.

  Som Ahmed Rashid framhever i sin siste bok,Pakistan on the Brink,(2012) har Natos nykoloniale kriger i den islamske verden den effekt,at den frambringer et militant islam som blir en  verdensmakt som vil blande seg i slike saker som krigen mot Iran og utvide den til hele den islamske rommet,Ummahen.

   Som general Niklolai Makarov,høyeste militære leder i Russland,sier jevnlig: såfremt ikke Nato slutter med å bygge militære baser rundt Russland i ØstEuropa,kan Russland bli tvunget til å bruke "destruktiv kraft forebyggende" for å ødelegge dem. "a decision to use destructive force preemptively will be taken if the situation worsens".

  Norge har sendt elitesoldater og instruktører til Georgia som garantert vil bli en av de nye krigsteatre for internasjonal krig mellom Østen og Vesten. Som i Spania: den syriske "borgerkrigen" er bare oppstarten til en lang serie imperialistiske kriger mellom blokkene.

   Kina vil ha en internasjonal undersøkelseskommisjon for Houla-massakren og sammen med Russland står de fremdeles ved Annan-planen. Av alle linjer som nå er på bordet,burde oppegående nordmenn støtte opp om den og overlate krigsalternativet til tv-kanalene som er rene propagandainstrumenter for Nato-SaudiArabia-Pentagon.

   Ahmed Rashid: Pakistan on the Brink

Kommentar #6

Sara Azmeh Rasmussen

57 innlegg  546 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Folk dør hver dag i Syria, og det er dette synseren i Vårt land presterer. Trist!

Er ikke det regjerningsstyrker som står bak massakeren i Houla og andre massakre? Lokale bøller! Hvem er de? Hva er deres agenda?

Kommentar #7

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Flere døde?

Publisert over 9 år siden

Sara Azmeh Rasmussen gjør oppmerksom på at det dør folk i Syria hver dag. Takk,jeg er oppmerksom på det.

  La Sara få sin Nato militære intervensjon med Qatar,Saudi Arabia,og Gulf Emiratene og Tyrkia, så vi får et skikkelig blodbad med 100 000 døde. Da blir det fred og demokrati.

  Du får det helt sikkert som du vil,men da må du ikke komme på spaltene i verdidebatt om ett år og si at det var ikke slik jeg hadde tenkt det. Vær så snill og husk dette.

Kommentar #8

Erling Rimehaug

593 innlegg  622 kommentarer

Regimets ansvar

Publisert over 9 år siden
Jo, Azmeh Rasmussen, jeg mener massakren i Houla er regimets ansvar. Om de beordret massakren eller bare lot være å hindre den, vet vi ikke. Men uansett er det deres ansvar. Likevel kan vi ikke lukke øynene for de religiøse motsetningene og faren for at de utvikler seg til vold slik vi har sett i Irak. Det er en av grunnene til at det å væpne regimemotstanderne like gjerne kan resultere i at flere dør.
Kommentar #9

Anonym167 Anonym

51 innlegg  342 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Men hva hvis Russland ikke vil endre mening? Jeg synes det er helt grusomt å se nyhetssendingene, og ikke kunne gjøre noe annet enn å be til Gud for folkene der nede.. :( Nå er jeg ung, og har ikke så mye innsikt i situasjonen. Men.. Er det ingenting "verden" kan gjøre? Jeg er enig i at man ikke bør gå inn og støtte den ene parten, det vil jo bare gjøre vondt verre. Går det ikke an å påvirke uten å velge den ene siden framfor den andre? Og hva med alle de sivile som har så mange behov nå? Mat og klær, et sted å bo, medisiner og legehjelp.. Er det ingenting noen kan gjøre? =/

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere