Jon Magne Lund

Kommentar–<br></br>redaktør <br></br>i Vårt Land
396

Kirkens glemte høytid

Pinse er en gledesfest. Pinsens budskap er at Ånden gjør det mulig for mennesker å tro på Gud og Jesus.

Publisert: 25. mai 2012

Pinse er kirkens glemte høytid. Folk flest gleder seg over pinsen i den forstand at de setter pris på feriedagene som ofte kommer med vårsol og varme. Mange har nok i tillegg en fjern anelse om at pinse har noe med kirken å gjøre, men hva det kirkelige innhold skulle være, er ukjent.

Pinse er en gledesfest. Pinsens budskap er at uten Ånden, er det ikke mulig for mennesker å tro på Gud og Jesus. Julens bilde med barnet i krybben og påskens med korset og den tomme grav ville da bare være hyggelige eller dramatiske fortellinger uten eksistensielt innhold. Uten Ånden, ingen kristen tro, ingen kirke, det er pinsens budskap i et nøtteskall. Derfor er det gleden og takknemligheten som preger denne kirkefesten.

Evangeliet er med andre ord ikke noe vi kan gripe etter eget forgodtbefinnende. Ingen har spesielle «anlegg» for å tro, slik mange synes å tro. Ånden kaller, opplyser, helliggjør og holder fast. Den treenige Gud – Fader, Sønn og Hellig ånd – står bak troen i et menneskes liv. Det ligger ingen prestasjon bak, det ligger i kristendommens vesen at det hele er tuftet på Guds gave.

Pinse og Ånden oppleves som luftige fenomener i vår tid, men det er tankevekkende å se i Bibelen hva som skjer med disiplene straks etter pinsedag: De får et nytt fellesskap og de blir opptatt av å forkynne evangeliet og leve det ut med godhet overfor alle mennesker de treffer. God pinse!

Kommentar #1

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Selvforskyldt usynlighet

Publisert over 9 år siden

Den norske kirke, og den kristne presse, står dessverre selv som del-årsak og ansvarlig for at folk glemmer og ikke bryr seg, for at folk ikke kommer til tro og kirke, og for at langt flere ikke gifter seg kirkelig lenger. DnK har bortdefinert seg selv i beste mening-  for å spille en rolle i samfunnet. Så ender det altså med at de ingen rolle spiller:

DnK ville tilby folket alt, men står igjen med intet. At høytider blir glemt og blir likegyldige for folk flest, at de ikke lenger har noen betydning, er også i høyeste grad et resultat av kirkens svakhet og populistiske forkynnelse. Kirkens ledere stiller seg frem med politisk korrekte meninger og blir sitert på miljøvernfokus og nedrustning, men er likegyldige hva gjelder kirken qua Kristi kirke.

Kirkens ledelse og prester har i stor grad vendt kappen etter vinden, og tatt til seg de sosiale- og kulturelle korrekte meninger og holdninger. Kirken har dermed mer eller mindre kommet i en identitetskrise - slik den oppfattes utad og slik den forstår seg selv. Fremfor å gå til røttene har de sett på de endrende samfunns- og kulturverdiene. Men evangeliets budskap og sannhet skal verken defineres og avgjøres via folkestemninger eller folkeavstemninger.

(Ref. mitt nye innlegg "Kirkens identitetskrise er selvforskyldt". Svaret ble så langt at jeg heller plasserte det som eget innlegg.)

Kommentar #2

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

for meg er gleden å jobbe

Publisert over 9 år siden

5000 ekstra for en nattevakt.da kan jeg kjøpe litt ånd på kroen og...

Kommentar #3

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Kirken glemte Gud

Publisert over 9 år siden
Jon Magne Lund. Gå til den siterte teksten.

Pinse er kirkens glemte høytid.

Kirken har ikke bare glemt pinsen Jon Magne, kirken har glemt Gud. Kirken har glemt alt av hva Jesus Kristus kommer fra og hva den gamle pakt sabbater/ høytider pekte på. Ja kirken har til og med innlatt seg på å feire påsken på en annen tid enn den er i. Forøvrig er Sabbaten den syvende dag den høytid kirken har glemt.

Den gamle pakts sermonielle presteskapelige høytider/ sabbater pekte på en kommende tid og høytidenes navn/ titler er følgene:

Påske og usyredes brøds høytid (Kristus i graven). Førstegrødens høytid (Oppstandelsen). Ukens fest/Pinse. Basunens høytid (varsel om dom og Jesu komme). Soningsdagen/ dommens dag. Løvhyttefesten/ Hjemkomstens fest i himmelens Jerusalem.

 

1, 2, 3 og 4 er oppfylt hvor vi nå står foran den 5. som er Jesu gjenkomst. Kirken leder folket vekk fra Kristus desverre men vi får håpe Kirken nå tar ansvar og deler Sannheten, Guds ord med folket. 

Kommentar #4

7 innlegg  815 kommentarer

"Pindsen" kommer til uttrykk

Publisert over 9 år siden

gjennom apostlenes gjerninger. Det er da litt merkelig at JML og de fleste andre på dette forum ikke vil ha noe med apostler å gjøre, knappest noe med karismatikken å gjøre. JML og hans like i VL, forfekter demokratiet i menigheten. Når gikk Gud demokratisk i menigheten? Tvert i mot, Gud har aldri gått demokratisk. Jesus advarer om å ta seg lærere med innhold klør i ørene, og om den sterke som blir bundet slik at tyven går inn i huset og tømmer det. Nettopp hva som skjer i demokratiske menigheter uten apostler og profeter.

Demokratiske menigheter og apostler og profeter er motpoler. Hvilken pol er fra gud og hvilken er fra antikrist?

Mye merkelig i Guds rike i Norge i dag.

Kommentar #5

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 9 år siden
. Gå til den siterte teksten.

Det er da litt merkelig at JML og de fleste andre på dette forum ikke vil ha noe med apostler å gjøre, knappest noe med karismatikken å gjøre. JML og hans like i VL, forfekter demokratiet i menigheten.

Det er enten mangel på kunnskap eller så er det bevist, jeg tror og håper på det første men det som er problemet er at man tror økumenikk er rett og farbar vei.

Dette er verd å lese:

http://adventist.no/adventistinfo/nyheter/2012/mai_2012/stat_uten_statskirke

http://adventist.no/adventistinfo/nyheter/2012/mai_2012/vil_roma_bli_verdens_nye_hovedstad_for_religionsfrihet

 

Når det gjelder pinsen så er det da kristendommen ble til, det er ved det punkt enden på den gamle pakt er endelig, ikke rett etter Jesus himmelfart men 3,5 år etter korset da ånden falt på hedningene som den gjorde på jødene som trodde Jesus under den gamle pakt. Kirken forkynner ikke dette klart og tydelig, kirken forkynner ikke GT`s ord om pinsefestens dag. Hva den betyr og peker på igjennom Kristi rettferdighet på oss. Kirken gjemmer Guds ord om hva høytidene betyr for frelsesverkets helhetelige omtanke for mennesket individuelt.

Du nevner antikrist ånd Odd Arne, jeg vil peke i en retning angående det og det er at antikrist ånd vil ikke snakke om Guds kraft i oss falne som Guds kraft virket nådefullt på Kristus. Antikrist ånd fornekter Guds kraft i oss som på Jesus, antikrist ånd tier om det og prøver heller tegn og undere som ikke virket på Kristus men vantro. Derfor er det to retninger i antikrist ånd, en tier om/ dekker over hva Guds ord sier og med den andre følger tegn og undere som trigger suggerende kjødet.

Kommentar #6

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

En glede for hvem

Publisert over 9 år siden
Jon Magne Lund. Gå til den siterte teksten.

Pinse er en gledesfest.

Den som ikke vet om den sultne magen noen gang vil bli mett kan sikkert trøste seg med at ved Herrens bord skal en gang sulten stilne. Men håp og fest er to vidt forskjellige ting. Den som ingen bekymring har bortsett fra bekymringen selv kan nok i sin enfoldighet prise Herren og feste.

Den som intet har men håpet, vil nok være langt mer lavmelt. Hva er kirken uten menigheten, kun tomme stenvegger med tak over. Situasjonen og realiteten er at tomme kirker er kirkens minste utfordring. For når menighetene har blitt tomme har kirken kke lenger noen mening. Ord bli fattige i sammenligning med handling.

Kommentar #7

Hildegunn Tangeraas Doelitzsch

12 innlegg  788 kommentarer

Gledesfest:-)

Publisert over 9 år siden

Ja, Pinsen er en gledesfest:-)!!

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere