Helge Simonnes

928

Unngå møkkaspredning

Lars Peder Brekk må tigge til seg et par hundre millioner kroner av Sigbjørn og Jens for å unngå at forhandlingene blir en møkkajobb.

Publisert: 14. mai 2012

Norske bønder skulle brukt tida på våronna. I stedet kjører de traktorene ut på veiene og parkerer dem foran offentlige bygninger i protest mot regjeringens manglende raushet.

For Senterpartiet og landsbruksminister Lars Peder Brekk er forhandlingsbrudd og gryende aksjoner svært lite hyggelig. Partiet har alltid ønsket å sitte med hånden på rattet i landbrukssektoren. På den måten har de kunnet melde tilbake til kjernevelgerne at det er gevinster knyttet til regjeringssamarbeidet.

Men hva når konflikten rammer? Da snus pluss fort til minus. Dette er Senterpartiets ledelse smertelig klar over. Landbruksminister Lars Peder Brekk blir skyteskiven, selv om han internt i regjeringen kjemper en beinhard kamp for at staten skal legge mer enn 900 millioner kroner på bordet.

Statsminister Jens Stoltenberg vil stramme inn i revidert nasjonalbudsjett fordi han og regjeringen frykter at krisen i Europa skal forsterke seg. Finansminister Sigbjørn Johnsen er lett å be når det legges opp til innstramninger. Han kommuniserer nok godt med bøndene når han er hjemme på Hedmarken, men bak det joviale skjuler det seg en knallhard realpolitiker.

Lars Peder Brekk befinner seg i krysspresset mellom sinte bønder og steile regjeringskolleger. Internt får han sikkert tigget til seg et par hundre millioner til slik at forhandlingene kan komme i gang. Antydes det at staten kan gi halvparten av bøndenes krav på 2,2 milliarder, vil det gi grunnlag for nye samtaler. 

Foreløpig er aksjonene uskyldig. Ingen møkkalass er tippet av på strategiske steder ennå. Men slike konflikter kan lett eskalere, og det skal ikke mye til før det blir virkelige skitne forhandlinger i landsbrukssektoren. Da kan Senterpartiet fort bli den store taperen.

Kommentar #1

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Apropos

Publisert over 9 år siden

Jeg tillater meg å kopiere en melding fra Ingebrigt Steen Jensen på Facebook. Det berører temaet i høyeste grad:

"Bønder tjener 140.000 for et årsverk. Av en melkepris på nesten 15 kroner i butikken, får bonden ca. 4,-. Det går rett og slett ikke an lenger! Hvis vi vil ha gårdsbruk i landet vårt, produsere i hvert fall halvparten av vår egen mat (andelen synker år for år) og opprettholde lokalsamfunn der landbruket er helt avgjørende, må vi mobilisere BRED støtte til bøndene. Det er ikke nok at de selv stiller krav, myndighetene våre må skjønne at kravene har stor støtte i folket. Les, bli forbanna og gi din støtte til Bondesolidaritet. Vi i Alle Gutta har hjulpet dem litt."

http://www.bondesolidaritet.no/

PS: Kanskje Helge Simonnes kan skrive om at "Alle Gutta"s initiativ? Et reklamebyrå i det blaa Bærum; et miljø som vanligvis ikke akkurat assosieres med solidaritet med bøndene?

(Se: http://www.allegutta.no/)

Kommentar #2

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Ikke overraskende at en redaktør som mottar

Publisert over 9 år siden

ca. 100 millioner kroner i direkte og indirekte statsstøtte så til de grader står på makthavernes side. En uavhengig presse som til de grader er avhengig av støtte gjør festtalenes fine snakk om en fri, uavhengig presse til en luftig illusjon.

Pressen som "den fjerde statsmakt" skulle liksom være vaktbikkje. De skulle stå på folkets side og avsløre maktmisbruk. I Norge i dag ser vi det stikk motsatte: Pressen opptrer som makthavernes lojale gneldrebikkje- MOT folket!

http://voxpublica.no/wp-content/uploads/2010/03/medie_milliarder_fig2.png

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere