Lars Gule

97

De ekstreme virkelighetsoppfatningene

I forrige uke har Behring Breivik fått presentere sine grunner for terroraksjonen i regjeringskvartalet og massemordet på Utøya. Han har presentert en ekstrem virkelighetsoppfatning full av feil og konspirasjoner.

Publisert: 27. apr 2012

På rettssakens andre dag fikk Behring Breivik anledning til å presentere sin virkelighetsoppfatning. Han har supplert sin framstilling med nye momenter i dagene etterpå, etter som han har blitt utspurt av aktorene, forsvarerne, bistandsadvokatene, dommere og sakkyndige.

Helt gjennomgående presenterer han en virkelighetsoppfatning som er sammenrasket av historiske brokker, satt sammen på en underlig måte. Når man går nærmere inn på detaljene, viser det seg å være feil og unøyaktigheter hele veien. Dette er selvsagt alvorlig fordi den «helheten» som er resultatet av så mange feil i detaljene, i seg selv blir en gigantisk feilframstilling.

I en annen tråd her på Verdidebatt.no, har et par av de sentrale begrepene i Behring Breiviks idéunivers ’kulturmarxisme’ og ’politisk korrekt’ blitt kritisert som ganske diffuse og substansløse. Dette er ikke det eneste som er problematisk i hans oppfatning.

I retten gjentok Behring Breivik påstander om at islam er uforenlig med vestlige verdier, muslimer er upålitelige fordi de praktiserer taqiyya, det finnes muslimske no-go-zones mange steder i Europa. Han har (vrang)forestillinger om hvordan alle til venstre for FrP er kulturmarxister med ansvar for innvandring, multikulturalisme og ødeleggelse av norsk kultur og den norske «etniske gruppen».

Behring Breiviks evne til å analysere sosiale, økonomiske og politiske realiteter i Norge og resten av verden, er minimal. Han har etablert en tankemodell han ikke er i stand til å revidere. Derfor avviser han korreksjoner og nekter å ta inn over seg fakta. Han ser trusler mot Norge i termer av konspirasjoner og forræderi, og har ingen forståelse for overordnede utviklingsprosesser som følger av økonomisk og teknologisk utvikling, av globalisering og andre forhold («krefter») som ikke styres av enkeltindivider.

Denne måten å tilnærme seg virkeligheten på, blir ekstrem gjennom sin personifisering av sosiale og økonomiske krefter. På den måten plasseres ansvaret hos identifiserbare enkeltindivider som blir fiender. Mange deler denne tilsynelatende bekvemme og forståelige måten å forholde seg til virkeligheten på. Det er akkurat like ekstremt. Men heldigvis er det bare Behring Breivik – så langt – som har beveget seg fra «analysen» til handling. Behring Breiviks handlinger ligger imidlertid snublende nær når man først har akseptert premissene – konspirasjoner, krig, forrædere, en eksistensiell trussel mot vår kultur, identitet og etniske gruppe. Det er derfor det er grunn til å frykte at andre vil følge i Behring Breiviks fotspor (selv om sjansen heldigvis må vurderes om beskjeden).

Og det er derfor det er trist at alt for mange – også her på Verdidebatt.no – mener det noe å hente i Behring Breiviks virkelighetsforståelse. For der kan man faktisk bare hente en begrunnelse for vold. Akkurat som man i Hitlers fantasier og ideologi bare kunne forvente vold og terror.

Behring Breivik blir avslørt som overfladisk og kunnskapsløs på en rekke av de områdene som angivelig er sentrale for hans virkelighetsforståelse. Han har ingen respekt for de grundige studier. Han har hentet det meste av sin informasjon fra Internett. Faren med en slik tilnærming er mangelen på kildekritikk. Det er uhyre lett å hoppe fra nettsted til nettsted med de samme oppfatningene – de lenker jo til hverandre. Dermed skjermes man mot motforestillinger og ender i et drivhus eller ekkokammer hvor ekstreme oppfatninger av virkeligheten forsterkes.

Den eneste motkraften mot slikt, er skikkelige kunnskaper. Det er imidlertid ikke overraskende at Behring Breivik avviser det arbeid og den tid som er nødvendig for å skaffe seg solide og holdbare kunnskaper. Nei, han finner det han leter etter på nettet og skryter på seg 15 000 studietimer. Jo, det finnes fornuftige og respektable autodidakter, men Behring Breivik har i realiteten bare forakt til overs for virkelig kunnskap og innsikt. Da er det også både trist og skremmende å se at andre også, og nettopp de samme som mener det finnes noen sannhetskorn i Behring Breiviks kompendium og det han sier, uttrykker stor forakt for kunnskap.

Det betyr selvsagt ikke at man skal ha overdreven respekt for etablerte kunnskaper. De skal og må utfordres kontinuerlig, men det må gjøres med respekt for kunnskapstilegnelsens grunnleggende prinsipper: etterprøvbarhet, kritisk tenkning og de øvrige vitenskapelige verktøyene vi har. Men når man tror at egne hjemmesnekrede ideer er like gode som det møysommelig framforskede, testede og kritiserte, da har man i realiteten demonstrer kunnskapsforakt. En kunnskapsforakt som ender i ekstreme virkelighetsoppfatninger. Og i selskap med Behring Breivik – i alle fall på dette området –, enten man liker det eller ikke.

Lars Gule

Kommentar #101

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Dualistisk tull

Publisert over 9 år siden
Laurits Hallum. Gå til den siterte teksten.

Det er med andre ord ingen logisk sammenheng i din påstand om at det å ha en oppfatning om at verden er noe mer enn det naturvitenskapen sier noe om, være ekstreme virkelighetsoppfatninger.Det er rett og slett utenfor vitenskapens domene.

Med respekt å melde; dette er tullete dualisme.

Enten så finnes Gud eller han gjør det ikke, og svaret på spørsmålet er selvfølgelig vitenskapelig, helt uavhengig av om vi noengang finner det eller ikke.

Jeg skulle like å høre deg eller andre troende motsette seg en vitenskapelig tilnærming dersom det ble funnet biologiske bevis - for eksempel i form av en DNA-analyse - som slo fast at Jesus ikke hadde noen jordisk far. Alle kristne ville da kastet dette kunstige skillet mellom vitenskap og metafysikk på dør umiddelbart, og den eneste årsaken til at denne dualismen beholdes er at det ikke finnes noe som underbygger gudshypotesen.

Religiøse bruker uttrykk som “metafysikk” for å beskrive noe dere mener ikke er en del av det fysiske, og at dette “metafysiske” derfor heller ikke kan beskrives av vitenskapen. Men å bruke uttrykk som “metafysikk” om noe, er direkte analogt med å hevde at dette “noe” man gir seg ut på å si noe om, ikke eksisterer, eller i det minste at det ikke finnes noe som tyder på at det eksisterer, og det kan jo som kjent være en god grunn i seg selv til å anta at det heller ikke finnes.

Metafysiske/religiøse argumenter som eventuelt er i stand til å møte relevante gyldighetskrav er ikke lenger hverken religiøse eller metafysiske, men sekulære.

Kommentar #102

Laurits Hallum

1 innlegg  485 kommentarer

Åndelig foskning?

Publisert over 9 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Om den åndelige og sjelelige side av denne verden forskes det.

Om det foregår" forskning" på det åndelige i denne verden skal jeg ikke her uttale meg om,men jeg kan si ganske sikkert at den forkning du refererer til ikke er det.Det er nok naturvitenskaplig og matrialistisk forskning av reneste sort.

Og antydningen om en"tynn membran"mellom de to sider av virkeligheten blir bare ren spekulasjon,men selve uttrykket viser vel ganske tydlig hvor den vitenskapen har sitt ståsted.

Forøvrig har vi vel også her beveget oss noe utenfor tråden i diskusjonen 

Kommentar #103

Laurits Hallum

1 innlegg  485 kommentarer

Viten og tro-kommentar#100

Publisert over 9 år siden

Herstad,jeg har nok ikke uttrykt meg klart nok siden du er uenig i min påstand om vitenskapens domene.Det kommer her ikke an på om vitensakpen har trengt inn på et område som tidligre var forbeholde troen,det skyldes jo bare at vi har tilegnet oss ny kunnskap og innsikt i forskjellige sammenhenger.Det det kommer an på er (natur)vitenskapens premisser-verden(virkeligheten)er hva som kan måles og observeres,kort sagt,verden er materie.Noe annet forholder ikke vitenskapen seg til.

Kommentar #104

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Klar

Publisert over 9 år siden
Laurits Hallum. Gå til den siterte teksten.

Herstad,jeg har nok ikke uttrykt meg klart nok siden du er uenig i min påstand om vitenskapens domene

Nei jeg synes du uttrykte deg veldig klart. Det er ingenting som er utenfor vitenskapens domene. Det finnes mange uløste spørsmål hvor religionene er alene om å presentere svar, men det er ingen av disse spørsmålene som ikke er av interesse for nysgjerrige vitenskapsmenn.

Denne nysgjerrigheten overfor uløste spørsmål er drivkraften for vitenskap. Ingen vitenskapsmenn vil godta at noe ligger utenfor deres domene begrunnet med at religion allerede har svarene.

Hvis jeg skal prøve å forholde meg litt mer vennligsinnet til din påstand, tror jeg vi kan være enig om at det alltid vil dukke opp nye spørsmål hvor vitenskapen ikke har gitt svar. Religion vil alltid ha et "domene" og boltre seg på, men domenet flytter seg? :-)

 

Kommentar #105

Laurits Hallum

1 innlegg  485 kommentarer

Dualistisk tull?Kommentar#101

Publisert over 9 år siden

Hans-Petter,så belest og oppegående du tilsynelatende er så vet nok du godt hva dualisme er.Men hvis du vil lese noe dualistisk ut av min kommentar,så må vi nok avklare begrepene nærmere.Kan forøvrig være enig i at den åndelige verdens realitet kan være et vitenskaplig anliggende,men den vitenskapen er ennå ikke ferdig utviklet,enn si allment akseptert,så inntil videre må vi nok akseptere et skille her mellom tro og viten.

Hva min" tro"angår,så blir nok det ren gjetning fra din side,siden jeg ikke kan se å ha uttrykt noe spesiellt om den,ei heller brukt uttrykket "metafysikk".

Kommentar #106

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Beviselig feil

Publisert over 9 år siden
Laurits Hallum. Gå til den siterte teksten.

Kan forøvrig være enig i at den åndelige verdens realitet kan være et vitenskaplig anliggende,men den vitenskapen er ennå ikke ferdig utviklet,enn si allment akseptert,så inntil videre må vi nok akseptere et skille her mellom tro og viten.

Dette er grunnleggende og beviselig feil, Hallum. Selvfølgelig trenger man ikke utvikle en ny vitenskap for å forklare tidligere uavklarte spørsmål, det er historien proppfull av eksempler på.

Et eksempel: Naturvitenskapen er mange hundre år gammel, men inntil Darwin og Wallace kom på banen i det nittende århundre var gåten når det gjaldt utviklingen av alt liv på jorda uløst, og den eneste plausible forklaringen folk kunne finne var at alt var designet av Gud. Darwin var selv overbevist om at ingenting hadde gjennomgått en utvikling, men med naturvitenskapelige metoder fant han svaret: evolusjon ved naturlig seleksjon.

Men du mener kanskje at Darwin og Wallace ikke var representanter for naturvitenskapen...?

I dag har vi vitenskapelige forklaringer på det aller meste av det som tidligere var regnet som Guds domene. Det som gjenstår er Universets oppstart og livets start. Men de spørsmålene befinner seg godt innenfor eksisterende vitenskap: kosmologi og biokjemi.

(Vi er langt utenfor grøftekanten av denne tråden nå, men slik er det jo ofte...)  

Kommentar #107

Laurits Hallum

1 innlegg  485 kommentarer

Feil&tullball

Publisert over 9 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Dette er grunnleggende og beviselig feil, Hallum

Jeg kan iallefall si med sikkerhet at du ikke har lagt noen god vilje til i din forståelse av mine kommentarer Hans-Petter.Må jeg få minne om hvem som insisterte på at den åndelige verden skulle omfattes av vitenskapen.Der var jeg imøtekommende med visse forbehold.Og i den grad ditt eksempel viser noe som helst,må det jo være nettopp hva jeg også forsøkte å få frem:naturvitenskapen utsier noe om den målbare og synlige delen av vår verden,og noen annen side av denne verden kan den heller ikke kjenne,gitt dens egne premisser.Jeg kunne heller aldri forestille meg at Darwin&co.skulle representere noe annet enn naturvitenskap.Hva gjelder evolusjonen,så står det meg ganske fjernt å skulle benekte den.Den var jo heller ingen ny tanke på Darwins tid,men han var vel den første som ved hjelp av oppservasjoner greide å utforme en noenlunde holdbar teori om hva som drev utviklingen.Darwinismen er heller ikke enerådende evolusjonsteori om enn dominerende på nåværende tidspkt.

Og hva angår listen over hva vitenskapen har igjen å avklare,så er nok den noe lengre enn det du forfekter.Og forestillingen om at vitenskapen har fordrevet ånden ut av naturen viser ingen ting annet enn at den samme profesjon nettopp ikke har noe begrep om dette fenomen.Den jakten kan de bedrive til verdens ende(eller begynnelse),noen ånd vil de nok ikke finne.(og om de nå mot formodning skulle finne den,så ville det iallefall medføre et ganske så gedigent paradigmeskifte)

Du skylder også så vidt jeg kan se å påvise min dualisme!

Og du har helt rett,vi er langt utenfor tråden,men skitt au!

Kommentar #108

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Åpen EU-debatt. INGEN multi-debatt

Publisert over 9 år siden

Jeg husker jo hvor mange følelser som ble satt i sving under EU-debatten. Enten var man idiot som ikke stemte FOR EU - eller man var landssviker hvis man IKKE stemte Nei til EU. Tror nesten dette var toppen av debatter i Norge den gangen. Det jeg har lurt på er hvorfor Ap&Co sine medier IKKE har latt folket få ha en ordentlig og gjennomgående debatt om multikulturen. Dette kunne være LIVS-VIKTIG når man nå ser det hele i etterhånd. Jeg husker jo det var nesten ukentlige debatter om EU og politikere og folk deltok helhjertet i debattene. Det ER jo merkelig at det liksom ble lagt lokk på dette med multikultur. Tenk deg selv hvis det står et fremmed menneske utenfor døren din. Først lurer du jo på hvem det er. Hvis så vedkommende setter foten mellom dørsprekken din og vil inn - jeg tror at også DU vil reagere da. SÅ spesiell er du ikke hvis du ønsker å være ærlig - og det er du vel.... Tenk deg vi som vokste opp i et nesten totalt etnisk samfunn - synes du ikke det ville være på sin plass å iallefall snakke om det, langt mere ha debatter i tv, radio og i pressen. Jeg husker jo at jeg ærlig talt var bekymret og dette uttrykte jeg i web-debatten i Aftenposten. Jeg var jo begynt å bli eldre den gangen og jeg visste jo hvilket samfunn jeg vokste opp i - men jeg visste jo ikke hva som ville komme. Hvis du ikke SER og SKJØNNER denne bekymring - så må du SELV ha en ekstrem virkelighetsoppfatning. Jeg leste jo flere innlegg om linken Innvandring - og mange var bekymret - noen var virkelig sinte og brukte sterke ord. Som kristen var jeg iallefall høflig og dannet, men uttrykte likevel det mange mennesker satt med av spørsmål om det nye samfunn. Jeg følte verken fremmedfrykt eller langt mindre fremmedfiendtlighet - men jeg innrømmer ærlig at jeg følte fremmedhet overfor dette nye. Dette ble resolutt betegnet som rasisme - av moderatorene. (Jeg håper ikke du var av dem som satt som moderator i Aftenposten den gangen, for du hører vel også til venstresiden og de har jo hatt et trygt og åpent sinn for multikulturen, og alle er jo ikke slik.) Jeg skjønner bare ikke hvorfor det var så LITE FORSÅELSE for oss som følte BEKYMRING. Du er kanskje ikke redd eller frykter NOE, da tror jeg du hører til de sjeldne og da må jeg si at jeg betviler hvis du mener så. Selv synes jeg Ap med venstre-siden viste liten forståelse for de som følte seg usikre og utrygge. Jeg skjønnte jo etterhvert at nær sagt alle mediene (foruten kristen-avisene og etterhvert kristen-mediene) talte venstresidens sak. Og en av innsenderne av debatt-innlegg fortalte at en hr Sigurd Allern var professor ved Journalisthøgskolen og siden han var kjent som aktiv AKP-ml-er - så er det klart jeg skjønnte hvorfor mange av journalistene holdt seg på venstresiden og måtte tale deres sak. Dette ble jeg skuffet over - for helt ærlig - det blir ingen objektiv journalistikk av slikt. Selv er jeg vokst opp i en kristen familie og fant liksom ingen identitet eller gjenkjennelse - verken i NRK eller Aftenposten eller de andre kjente venstremedier - TV2, VG, Dagbladet, Klassekampen, når det gjaldt nye og vanskelige samfunnsspørsmål. Siden kom jeg tilfeldigvis borti avisen Idag på nettet - og DER fant jeg stoff jeg følte stemte med min oppfatning av liv og samfunn. Jeg vet ikke om du vil kalle dette ekstrem virkelighetsoppfatning, for jeg hører jo at mange uttaler at de som ikke er enige i den faste konsensus, eller er såkalt politisk korrekte, for høyre-ekstrem. Ellers ser jo partiet Høyre til å ha unngått denne betegnelsen - ikke vet jeg hvorfor. Jeg som mange andre prøver å finne ut HVORFOR han ABBreivik utviklet et så ekstremt hat. Det er jo viktig for å unngå at kanskje andre unge kan bli like radikale og farlige. Jeg er bare en eldre dame, men jeg har jo også rett til å tenke ut hvordan slike ting kan komme over en ung mann. Jeg har lurt på om - hvis han har prøvet å få noe slags svar på sine forvirrede tanker og hos de faste, vanlige medier bare har blitt møtt med ordet rasist og null forståelse - OG han fra før av har hatt et splittet og vanskelig sinn - at dette har vært med på å forvirre ham fullstendig slik at han ble full av hat. Ja, du må unnskylde meg at jeg lurer - men siden jeg selv  både ble kalt idiot, eventyrforteller og gammal røy av enkelte fordi jeg fortalte om min kristen-tro og jeg aksepterte slike betegnelser selvom jeg synes det var leit , så kan det være at hvis han har blitt kalt noe lignende og prøvde å nå fram til en forståelse og ikke fikk det, så er det ikke sikkert han har tålt det. Hva vet vi egentlig om menneske-sinnet...Jeg ber om unnskyldning for at jeg lurer på dette, men jeg kan jo bare si hva jeg selv erfarte under disse debattene. EN ting er sikkert. Jeg savnet det Stoltenberg manet oss til ETTER 22.7. Åpenhet og imøtekommenhet mot spørsmål vi ikke alltid liker. Tenk om vanskelige spørsmål og tanker kunne vært diskutert FØR. Og jeg synes slett ikke det er et ekstremt spørsmål å lure på hvordan vi skal håndtere et nytt samfunn - som uvegerlig ville oppstå med så mye mer uensartede mennesker samlet i et fra før av lite land som Norge. Men jeg tenker kanskje ekstremt - da får du ha meg unnskyldt, men jeg har forstått at jeg ikke har vært alene om slike tanker, tvert imot. 

Kommentar #109

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Den religiøse ekstremismen - igjen

Publisert over 9 år siden

Det finnes de troende som deler verden inn i ulike "avdelinger". De forholder seg til en virkelighet, den daglige og fysiske, på en rasjonell måte. Der aksepterer de vitenskapelig kunnskap og finner ikke noe galt i Big Bang eller utviklingslære, de aksepterer at leger heler kroppen og medisin virker (og i alle fall bedre enn bønn).

Den andre "avdelingen" handler om at det nok finnes noe i tillegg, noe som vitenskapen ikke kan si noe om. Et område eller domene hvor deres gud råder. Hvor det er fornuftig å be og ..., ja, hva mer kan man gjøre innenfor dette domene, er ikke godt å si.

Dette er etter min mening en inkonsistent og irrasjonell posisjon. (Dette er en form for dualisme, som Halvorsen har pekt på i andre innlegg i denne tråden).

Men den oppfatningen er ikke spesielt ekstrem. Nettopp fordi man ikke lar de to "avdelingene" eller domenene ha noe med hverandre å gjøre, uttaler man seg ikke på religiøst grunnlag om virkeligheten. (Man har bare en ekstravirkelighet, sånn for seg selv og likesinnede).

Ekstremisme oppstår imidlertid når man påstår at de to områdene er intimt forbundet. Når man sier at guden jo er årsak til alt som skjer i den daglige og fysiske virkeligheten, og når man insisterer på at den kunnskapen man har fra foreldede "hellige" tekster, er mer eller like gyldig som møysommelig framforsket kunnskap, da er man en deskriptiv ekstremist.

Man kan være et hyggelig menneske for det. Og man behøver ikke være ekstrem på andre områder. Man behøver altså ikke innta normativt ekstreme posisjoner (selv om det ikke er uvanlig med utgangspunkt i religiøst begrunnet deskriptiv ekstremisme). Med andre ord, man kan tilhøre Senterpartiet eller KrF og ha en ekstrem deskriptiv virkelighetsoppfatning (fordi man har valgt å være såkalt personlig kristen og mener at skapelsesberetningen er sann osv.), uten at man dermed blir politiske ekstrem på noen måte.

Min definisjon av det ekstreme og ekstremisme, innebærer at den klassiske høyre-/venstre-aksen blir mindre relevant i ekstremismesammenheng. Man kan rett og slett befinne seg i det politiske sentrum og være religiøst ekstrem. Og man kan befinne seg langt til høyre eller venstre på den politiske skalaen uten dermed å være ekstrem i deskriptiv forstand.

Nå må man gjerne være uenig i mine definisjoner av det ekstreme og ekstremisme, men det hadde vært en fordel om man da presenterte sine egne definisjoner av det ekstreme og ekstremisme istedenfor bare å levere floskler.

Lars Gule

Kommentar #110

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Naturvitenskapens begrensning

Publisert over 9 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.

Den andre "avdelingen" handler om at det nok finnes noe i tillegg, noe som vitenskapen ikke kan si noe om. Et område eller domene hvor deres gud råder. Hvor det er fornuftig å be og ..., ja, hva mer kan man gjøre innenfor dette domene, er ikke godt å si.

Dette er etter min mening en inkonsistent og irrasjonell posisjon.

Naturvitenskapens begrensning forståes ikke av ateister.  Derfor denne dogmatiske innstilling til andre menneskers trosliv.  Gule m/fler forstår ikke at opplevelsen av livets mening og livets glede ikke handler om naturvitenskap. Jeg tror dette er grunne til at jeg som oftes blir provosert av denne ateist-dogmatikken presentert av Gule og andre ateister her inne. De argumenterer på intolerant måte som gjør at mine livserfaringer stenges inne og ugyldiggjøres.  Man drar naturvitenskapen ut over sine grenser og forsøker å innbille oss troende noe usant og uredelig. Livets mening kan ikke favnes av empiri.   Jeg vil be Gule huske en ting: Som en ikke-akademiker, ikke-medlem av samfunnsintelligensiaen, ikke rikssynser, ikke lobbyist, ikke opinionsdanner må jeg forholde meg til en ting. Det er hvor katastrofalt feil folk i din bransje tar, gang på gang.  Tenk på all politisk galskap, alle gale ideologier, alle feilaktige behandling av mennesker, feilaktige slutninger om mennesket sinn og tanker. ( Det er ikke mange år siden folk på topp-nivå ved norske universiteter ut-definerte farsrollen i familien. )  Problemet er at for meg som en av samfunnets "slitere" kan jeg ikke stole på deg og dine meninger. Jeg har få eller ingen grunner til det, med din bakgrunn for du uttaler deg sjelden eller aldri om naturvitenskap. Du er en riks-synser om poltikk, religon og etikk som påberoper det et naturvitenskapelig paradigme som omslutter dine meninger. Dette er ekstremt uredelig og å så måte er du et ekstremist i mine øyne.  Selv har jeg noe klart syn på grensene går på trosannheter og det som kan omfavnes av naturvitenskap.    Det er ekstremt at du får være  riks-synser. Det er ekstremt at en med bakgrunn i AKP-ml får være redaktør i landets fremste avis. Det er ekstremt av -70tallets "ABB   " senere fikk erstatning fordi de ble "urettemssig" overvåket.  Det finnes masse ekstremisme, i nasjonenes intelligensia og de får gå fri for det finnes inge høyere dom de har respekt for.   Denne intelligensiaen, især den ateist/sekulære delen av den er faktisk skyld i veldig mye vold, blod, lidelse og død.  Dere forakter bibelen og dens innhold men hva vil dere jeg/vi skal gjøre? Bibelen inneholder et referansepunkt jeg kan benytte for å bedømme deg og ditt "prestedømme".  Jeg kan nevne mange punkter i bibelen som er like relevante i dag som for 3000 år siden.  Jeg synes du kan utvise respekt og ærbødighet for andre menneskers livserfaringer,  lidelser og glede.      

 

 

 

  

Kommentar #111

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Nå må du lære deg

Publisert over 9 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Darwin var selv overbevist om at ingenting hadde gjennomgått en utvikling, men med naturvitenskapelige metoder fant han svaret: evolusjon ved naturlig seleksjon.

Det skjer ingen evolusjon ved seleksjon.   Seleksjon er et reduserende tiltak i naturen. Seleksjone gjør følgende: Den fjerner genetisk matriale og/eller forskyver populasjonens fenotype innefor et gitt genetisk potensiale.  Det er mutasjonene som er evolusjons-elementet.  Artsutvikling/forandringer skjer i en balanse mellom disse to elementene og i balanse mellom alle andre livsarter i øyeblikket. 

Kommentar #112

Rune Huseby

1 innlegg  1081 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Det er ekstremt å mene at dumme ting man gjorde som ung (og dum) skal forfølge deg resten av livet. Ihvertfall så lenge det var innenfor loven

Det er også ekstremt å mene at loven ikke skal gjelde de unge og dumme; de fikk erstatning fordi de ble ulovlig overvåket.

Og det er ekstremt å sammenligne disse unge og dumme, som faktisk ikke gjorde noe mer alvorlig enn å være unge og dumme, med massemorderen ABB.

Jesus sa noe fornuftige greier om å tilgi og sånt. Skulle ønske flere kristne leste det .

Kommentar #113

Laurits Hallum

1 innlegg  485 kommentarer

Religiøs ekstremisme? #109

Publisert over 9 år siden

Er litt usikker på om det er mine kommentarer du sikter til Gule,men ut fra konteksten kan det virke slik,så jeg tillater meg å komme med et tilsvar.

Hvis du har tolket min kommentar som at jeg skulle innta en dualistisk posisjon,så kan jeg forsikre deg om at så ikke er tilfelle.Min posisjon er monistisk,men vel å merke ingen materialistisk monisme.Det er heller ikke noen form for idealistisk svermeri,men i min virkelighetsforståelse er nettopp hva noen kaller ånd og materie intimt forbundet.Så der faller jeg nok under din def.av deskriptiv ekstremisme.Det kan jeg leve med,det som derimot ikke er greit er når du kaller det ekstremisme å hevde at man kan oppnå/hente kunnskap fra andre kilder enn det vitenskapen tilbyr.Vi skaffer oss da vitterlig kunnskaper hver eneste dag i vårt daglige virke og i omgang med andre mennesker,ja kanskje endog i meningsutvekslinger her på VD.

Jeg har heller ingen problemer med å innse at estremisme eksisterer,både politisk og religiøs,men jeg har ingen klar def.av hva som er ekstremt av to grunner:Ekstremisme er ikke det som opptar meg mest i det daglige,og jeg prøver bevisst å unngå å bruke begrepet"definisjon"i et ordskifte som dette,da det etter min oppfatning kun er egnet til å drive "motparten"ned i skyttergraven.Da er det bedre å bruke det mindre rigide uttrykket begrepsavklaring/-forståelse.

Tilbake til ontologien,dualismen med sine "kommunikasjonsproblemer"er vel av de fleste et forlatt standpkt.og siden det ser ut til at den materielle monismen sliter med de samme problemene(informasjonsproblemet),altså hvordan bevisstheten kan kommunisere med organismen,så synes det for meg naturlig å se på den tredje ontologien,som av noen er benevnt som spirituell monisme.Da trenger man ikke å fornekte hverken ånden eller materien,men nettopp betrakte dem begge som "bestanddeler"av den samme helhetlige natur.Jeg forfekter på ingen måte å besitte alle svar,ei heller å overbevise noen om mitt syn,og vil du betegne det som ekstremisme og svada så føler jeg meg ikke videre støtt av den grunn.

Og skulle nå noen finne noe av dette interessant,så er det mere å si om dette emnet,her er kun gitt en antydning.

Ha en riktig god natt!

Kommentar #114

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.

Men den oppfatningen er ikke spesielt ekstrem.

Beklager. Jeg skulle gjerne vise deg nøyaktig hvor det går galt, men vi får ta det herfra. 

Kommentar #115

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Over hundre postinger...

Publisert over 9 år siden

Jeg skjønner ikke hva det er med nordmenn som gidder å engasjere seg slik rundt Gule... ! Tenk å styrke egoet til uinteressante sensurister så til de grader!

Kommentar #116

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Beklager Huseby

Publisert over 9 år siden
Rune Huseby. Gå til den siterte teksten.

Det er ekstremt å mene at dumme ting man gjorde som ung (og dum) skal forfølge deg resten av livet. Ihvertfall så lenge det var innenfor loven

Beklager å måtte si de Huseby men du forstår ikke alvoret i dette. AKP-ml aktivistene var langt mer enn ungdommelig dumhet og tankeløshet.  Det var etterkrigstiden verste angrep på norges ytringsfrihet og demokrati.  AKP-ml var en politisk bevegelse som hadde sine forbilder i andre land som utøvde massemyrderier og politisk idioti hinsides menneskelig fantasi.  Tenk deg en statsmakt med ABBs idealer rådende og at ABB hadde "inntatt"  universitetene og de høyere læresteder i Norge!  Tenk deg ABB med et godt organisert politisk parti som deltok i den offentlige debatte, søkte sine medlemmer inn i samfunnets toppstillinger.  Der hadde du AKP-ml på 70 og 80 tallet.  Dette var IKKE ungdommelig dumskap.  Det var målrettede og gjennomtenkte, ønskede og villede handlinger.   Å snakke om tilgivelse for disse er som å snakke om tilgivelse for ABB. Bare spør alle de ofre til AKP-ml politiske forbilder andre steder på kloden!!!    

Kommentar #117

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert over 9 år siden

`en nøktern konstatering av det faktiske forhold at det finnes oppfatninger som ligger langt fra det jeg definerer som sentrum når det gjelder virkelighetsoppfatninger - nemlig vitenskapelige kunnskaper.` (Gule)

Når jeg nevnte KrF som skulle falle inn under et ekstremistisk parti etter Gules definisjon (det siterte) så ser det fortsatt ut til å stemme. F.eks. KrF er imot selvbestemt abort. Det kan finnes unntak, men årsaken til at de er det bunner NOK i dette med `sjelen`. Vitenskapelig? Nei. Jeg ANTAR også at årsaken til at KrF er imot avvikling av pelsdyroppdrett er fordi `de` har laget et ganske skarpt skille mellom dyr og mennesker slik at det føles naturlig - tross alt - å utnytte dyr selv om det er mishandling inne i bildet.

Etter min mening så handler heller ikke politikk først og fremst om kunnskap, men å få sin vilje igjennom. Derfor kan sikkert flere partier ihvertfall ha ekstremisme i seg. Hvis et parti, ja, la oss si f.eks. FrP - og talsmenn/kvinner for det er gode på å generalisere så lener man seg ikke særlig på vitenskapelige kunnskaper heller. For fra kognitiv psykologi så vet vi at generaliseringer utgjør et svakt punkt i hjernevirksomheten i alle mennesker, noe som må motarbeides - ellers så blir kunnskapen om andre og om verden stadig bli mindre.

Jeg ville nok kanskje definert det ekstreme som noe mer enn bare i utakt med vitenskapelige kunnskaper.

Geir Rune; takk for svar. Du sier; `Det å være naiv og enfoldig er at man beholder denne ukompliserte tilnærming til virkeligheten..`Ikke hele tiden, vel? :)

Fri fra komplikasjoner og fri fra manipulasjoner - jeg er helt med :) Men jeg kan ikke komme over at `barnet` også har noen negative sider, som impulsivitet, ikke tenke konsekvenser av sine handlinger, at det er egoistisk etc. etc. Ethvert menneske får også andre sider ved sin personlighet når det vokser opp - det får en `voksen` del og en `foreldre` del. At nå `voksen` delen nå skal spille på lag med `barn` delen i det å akseptere Gud (Fars) budskap uten å ville tolke, revidere eller tenke selv - vel, hvis vi ser oss rundt i verden så ser vi at mennesker ikke bare kan være barn. Når det gjelder øyeblikket før døden og enfoldighet akkurat da - vel, det har jeg ingen mening om.   

  

Kommentar #118

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Hvem kunne garantere

Publisert over 9 år siden
Rune Huseby. Gå til den siterte teksten.

Det er ekstremt å mene at dumme ting man gjorde som ung (og dum) skal forfølge deg resten av livet. Ihvertfall så lenge det var innenfor loven

Det er også ekstremt å mene at loven ikke skal gjelde de unge og dumme; de fikk erstatning fordi de ble ulovlig overvåket.

Og det er ekstremt å sammenligne disse unge og dumme, som faktisk ikke gjorde noe mer alvorlig enn å være unge og dumme, med massemorderen ABB.

At disse militante revolusjonslystne venstreekstreme akpml-folka ikke skulle gjøre alvor av sin drøm om væpna revolusjon på 70-tallet..?
Og det faktum at vi vet at massevis av disse har fått viktige høye verv i samfunnet...ja,hva hadde vært holdningen om disse militante folka hadde vært på høyresiden..?

Mon tro om ikke gule og co. da hadde brukt deres fortid uten stans for å minne alle på hvor fryktelig fæle og farlige folk på høyresiden er..?

Men...når det blir ymtet frampå om venstreekstreme,er det altså innlysende at de må tilgis og saken må glemmes...?

Hvordan var det igjen da Eskil Pedersen uttalte seg til pressen etter Utøya....?
Noe av det første han dro fram,var koblingen mellom abb og hans medlemskap i Frp....Og at Frp hadde skylda for abb sine syke holdninger....

Har Frp noen gang snakket om væpna revolusjon...?   Nope.

Kommentar #119

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Frp og ansvar

Publisert over 9 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Hvordan var det igjen da Eskil Pedersen uttalte seg til pressen etter Utøya....?
Noe av det første han dro fram,var koblingen mellom abb og hans medlemskap i Frp....Og at Frp hadde skylda for abb sine syke holdninger....

Jeg kan ikke se at det er grunnlag for å hevde at Frp som parti er tillagt betydelig ansvar for Breiviks handlinger. Ja, spørsmål har vært reist rundt Breiviks medlemskap, men jeg mener du skal være ganske tynget av din offerrolle om du oppfatter at akkurat det har vært et sentralt tema?

Det har vært rettet kritikk mot enkelte Frp representanters retorikk rundt innvandringsspørsmål. Kritikken har delvis kommet utenfra, men viktigere har nok den interne kritikken vært. Kritikken går på bruk av uttrykk som støtter opp om Breiviks ekstreme virkelighetsoppfatning. Bruk av uttrykk som okkupasjon, krig osv i beskrivelsen av muslimsk innvandring. Tybring-Gjedde har måttet tåle en del kritikk på nettopp dette.

 

Kommentar #120

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Godtar Gule og ateister all vitenskapelig forskning?

Publisert over 9 år siden

Det anerkjente nyhetsmagasinet Newsweek har et hovedoppslag med tittelen:

 ”Vitenskapen finner Gud”

 Selv om vitenskapen muligens snart sier noe annet, de vitenskapelige sannheter varer ikke så lenge, er det interessant når det i artikkelen fremgår følgende:

 ”At Gud kan handle i denne verden mener vitenskapen at kvantefysikken gir grunnlag for å mene det er korrekt.

 Og de sier at Gud kan

Ja, selv Jesus som sann Gud og sant menneske mener vitenskapen gar en parallell som har vært kjent siden årsskiftet 1800/1900. Nemlig at lys er både bølge og partikkel. Å finne en slik parallell fører til at folk kan si om at Han er både sann Gud og sant menneske. Det er ikke bare en vill kristen ide.

 Det er også verd å merke seg det Nathan Aviezer, professor i fysikk ved Bar-loalen Universet i Israel, sier om Bibelens skapelsesberetning. En slik omfavnelse fra vitenskapen er overraskende:

 ”Hundrevis av år med intens forskning av noen av de fremste tenkere som har levd, gav oss til slutt et bilde av universets opprinnelse som stemmer slående med de enkle ord i begynnelsen av 1. Mosebok.  Han mener betegnelsen ”skapelse”, helt klart har  forlatt bibelforskernes privates sfære, og er blitt tatt opp i vitenskapelige leksika. Man kan faktisk ikke lenger føre noen meningsfull faglig diskusjon uten at skapelse spiller en sentral rolle.”

gjøre inngrep uten å bryte naturlovene.

Han siterer også professorene A.H. Guth og P. J. Steinhardt:  ”Fra et historisk synspunkt er sannsynligvis det mest revolusjonerende aspekt ved den moderne kosmologi påstanden om at stoff og energi faktisk ble skapt, noe som står i skarp kontrast til århundrers vitenskapelige tradisjon, der man trodde at intet kunne komme ut av intet.”

Richard Dawkins har fortalt oss at vitenskapen nå kjenner universet - og vitenskapen har ikke sett Gud. Det han ikke nevner er at de siste årene har forskning oppdaget usynelig - massa og energi. 

Vitenskapen kan bevise at den usynlige massen og energien er der, men det er også alt.

Denne usynlige massen drar seg unna naturlovene.

Det synlige universet utgjør 5 % av verdensrommet.  Usynlig masse og energi utgjør 95 %.  Da kan vi fundere på hva dette usynlige universet er som, våre 5 sanser ikke er i stand til å oppfatte.  Det vi forstår er at vi bare forstår en liten fik av universet.

(Skrevet av Olav O. Holen og tallene har han hentet fra Illustrert Vitenskap)

 Det synlige universet utgjør 5 % av verdensrommet.  Usynlig masse og energi utgjør 95 %.   Hva vet vitenskapen?  Kjenner vitenskapen bare 5 % av av virkeligheten på jorden også.  5 % av hva som betyr noe i livene våre.  De tror de vet mye, men  skaperverket og mysteriet i universet vet de knapt noe.  Om de gode og onde krefter vet de ingenting.

Mennesker , som Gule, som tror de vet alt og kjenner til alt, er tåper i Bibelens forstand.  De mangler visdommen, Guds visdom, som følger dem som tror. 

 

 

 

 

Kommentar #121

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Bevis for Gud

Publisert over 9 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Mennesker , som Gule, som tror de vet alt og kjenner til alt, er tåper i Bibelens forstand.

Jeg tror vi må lete lenge for å finne vitenskapsmenn som hevder vi vet alt.  Etter som naturvitenskapene har gjordt framskritt, har det blitt tradisjon innen religiøse miljøer å hevde at vitenskapen kan nå så langt, men ikke lengre. Vi har et domene som er forbeholdt det åndelige, tro, Gud.

Det må kanskje sees på som en dyp splittelse innen kristendommen når vi nå har fått en sterk bevegelse med kristne vitenskapsmenn i spissen som ønsker å bruke vitenskapen til å bevise Gud?

Kommentar #122

Rune Huseby

1 innlegg  1081 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.

Beklager å måtte si de Huseby men du forstår ikke alvoret i dette. AKP-ml aktivistene var

Nei, det er nok du som ikke forstår alvoret. Hvordan kan man  få mennesker ut av de ekstreme miljøene, om man ikke gir de en utgang? De nazistiske høyre-ekstreme miljøene ble knekt på denne måten. Om det er forsøkt på venstre-ekstreme vet jeg ikke. Men med unntak av Blitz-miljøet  var de heller ikke særlig voldelige. Og det prøves nå på de islamtistiske miljøene. Det ser ut til å fungere.

Som sagt, Jesus var ingen tosk, les litt av det han sier. Å kunne tilgi og la folk gå videre i livet er nødvendig. Alternativet er å sperre de inne eller utestenge de fra samfunnet for resten av livet.

Forøvrig, ved å holde AKP-ml'ere her ansvarlig for det kommunister gjorde ellers i verden, får du en tung bevis-byrde (visste de virkelig hva som skjedde, og ville de det her?), og du utsetter deg selv for samme kritikk, ved å være kristen. (Ja, jeg kjenner standard-svaret:  'de var jo ikke ekte kommunister/kristne'. )

Kommentar #123

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Ekstrem ignoranse

Publisert over 9 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.

Det skjer ingen evolusjon ved seleksjon.

Det finnes mange former for ekstremisme. Her ser vi et ekstremt eksempel på ekstrem ignoranse og kunnskapsløshet, av den typen som fjerner all legitimitet hos den som kommer med uttalelsen.

Ifølge den uforlignelige Bratlie skejr det altså "ingen evolusjon ved seleksjon"!!??

Jeg lurer på hvor mange ganger jeg nå har forklart Bratlie forskjellen mellom tilfeldig mutasjon av gener, og seleksjon i det genforrådet som mutasjonene til enhver tid skaper.

Gidder jeg det én gang til?

I dette været?

Nei. 

Kommentar #124

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Flukt

Publisert over 9 år siden
Laurits Hallum. Gå til den siterte teksten.

Og i den grad ditt eksempel viser noe som helst,må det jo være nettopp hva jeg også forsøkte å få frem:naturvitenskapen utsier noe om den målbare og synlige delen av vår verden,og noen annen side av denne verden kan den heller ikke kjenne,gitt dens egne premisser.

Du rømmer fra saken med sitatet over.

Poenget mitt med eksempelet var enkelt og greit og burde derfor kunne fattes greit og enkelt.

Saken er at før Darwin, ble artenes utvikling tilskrevet en Gud; naturvitenskapen viste at det ikke er slik. Det var altså ikke behov for en "ny vitenskap", slik din opprinnelige påstand lød. Det ville være fint om du holdt deg til å forsøke å argumentere for det du sier, i stedet for å omskrive det til å bety noe annet, i det øyeblikk slike argumenter synes vanskelig å finne.

Hva gjelder listen over store vitenskapelige uavklarte spørsmål: Vei, det er mulig at det finnes flere; kanskje du kan nevne noen?

Kommentar #125

Laurits Hallum

1 innlegg  485 kommentarer

Videre horisont,ikke flukt! #124

Publisert over 9 år siden

Neida Hans-Petter,jeg flykter ikke,iallefall ikke bevisst.Men vi prater kanskje noe forbi hverandre,altså at mottager tolker enkelte utsagn annerledes enn avsender.Det skal jeg forsøke å ta min del av ansvaret for.Og en ting til,jeg vil at du tror meg på at jeg ikke har til hensikt verken å bevise noe,overbevise noen eller sette noen fast i en diskusjon,men kun å antyde mitt syn på verden og dens virkelighetsinnhold.

Så til evolusjonen:Dette var jo ikke noe problem før vi ble bevisst på at noe var i endring,som ved oppdagelsen av fosiler.Så ,ettersom fosilrekken vokste,oppdaget man et tilsynelatende slektskap mellom fosiler av forskjellig alder og også nålevende skapninger.Før det hadde jo verden vert rimelig statisk,skapt ferdig en gang for alle av en skapergud.Men,påvirket av opplysningstidens kritiske røster,var det etter hvert flere som begynte å trekke denne skapergudens deltagelse noe mere i tvil.Resten av den historien kjenner du vel så godt som meg.

Dette medførte kanskje ingen ny vitenskap,men det førte i alle fall til et paradigmeskifte,det må vi vel kunne enes om.Men så til det som nok ikke er så enkelt å bli enige om.For meg er det ikke noe problem å beholde en åndelig dimensjon i denne verden,ja kanskje endog en skapergud,selv om vi har oppdaget noe mer om hvordan dette skaperverket utvikler seg og henger sammen.Og jeg ser heller ingen ting ved verden som skulle være prinsippiellt til hinder for at vi en gang i fremtiden skal kunne både forstå og erkjenne både livets-og verdens begynnelse og også alle andre livets gåter på veien dit.I mitt utviklingssyn vil det være rett og slett naturlig.Og naturvitenskapen selv,om det da fortsatt er noe som har den betegnelsen,så har den nok ganske sikkert gått over i et nytt paradigme.I mitt verdenssyn er ALLT i utvikling,ikke tilfeldig,ikke determinert,men mot et mål.Hva det målet er,vet vi foreløbig ikke så mye om,men i den prosessen er vi mennesker absolutt deltagende.

Og om hva som gjenstår å avdekke for vitenskapen er ikke så lett å si,for når ett problem løses så reiser det seg gjerne et nytt.Men for å være imøtekommende så kan vel nevnes medisinsk  forskning ,og nevrobiologien baler forsatt,så vidt jeg vet,med vår bevissthet og dens kommunikasjonsproblemer med dens antatte opphav,hjernen.

Kommentar #126

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Nei..

Publisert over 9 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Gidder jeg det én gang til?

Det trenger du ikke.  Din evne til rasjonell tenkning og logiske slutninger har ikke på noe tidspunkt imponert her inne.  Det kan se ut som om du ikke forstår dette selv en gang.

Kommentar #127

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Ignoransens sorte hull

Publisert over 9 år siden

Kjære Bratlie. Når du kan si noe så tanketomt som at det "skjer ingen evolusjon ved seleksjon" om en vitenskapelig teori som rent faktisk heter: "Evolusjon ved naturlig seleksjon", så har du avslørt en gang for alle og for alle, at du er et eneste stort vakuum av ignoranse.

Punktum.

Kommentar #128

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Triste greier

Publisert over 9 år siden
Laurits Hallum. Gå til den siterte teksten.

I mitt verdenssyn er ALLT i utvikling,ikke tilfeldig,ikke determinert,men mot et mål.Hva det målet er,vet vi foreløbig ikke så mye om,men i den prosessen er vi mennesker absolutt deltagende.

Religiøs ønsketenkning om at det finnes et mål der fremme gjør nok dessverre svært lite i det å forandra på fakta. Det finnes nok ingen mening med livet, og en slik erkjennelse er viktig fordi den på mange måter er en forutsetning for å etablere mening i det.

Drømmer og håp om et etterliv i evig lykke, kombinert med frykten for evig fortapelse, kortslutter manges evne til å leve sitt liv etter beste evne og forutsetninger her og nå.

Etter min mening er det trist.

Kommentar #129

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Dette er feil....

Publisert over 9 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Evolusjon ved naturlig seleksjon

Det er logisk HELT feil og tilsier at evolusjonsteorien er et falsum.  Det hjelper ikke hvor lærd man er dersom man påstår dette. Finn heller en annen forklaring. Et kompleksitetsreduserende element kan ikke representere kompleksitetsøkning, uansett hvilken prosess man snakker om.  Jeg kan strekke meg til å anerkjenne seleksjonselementet bidrag til å bevege seg innefor et allrede etablert genetisk potensiale og thats it.   Det du sier er et meget dårlig argument/forsvar for teorien.

Kommentar #130

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Halvorsens meningløsheter.

Publisert over 9 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Det finnes nok ingen mening med livet, og en slik erkjennelse er viktig fordi den på mange måter er en forutsetning for å etablere mening i det.

For deg stemmer dette og det er helt korrekt i kraft av din ateisme. Livet ditt er meningsløst, du er meningsløs og derav er det lett å slutte det faktum at det er meningsløst alt det du og andre ateister skriver her på Vårt Lands debattsider eller andre steder.  Dere har store problemer med å ta konskevensen av dere naturvitenskapelige bekjennelse om at dere er kosmiske tilfeldigheter akkurat like meningsløse som hvilken som helt stein på månen.  Så derfor: Slutt å plage folk som har en mening med sitt liv.

Kommentar #131

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Confirmation bias

Publisert over 9 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.

Det er logisk HELT feil og tilsier at evolusjonsteorien er et falsum.

Det er nærmest ufattelig at du vil kle din religionsdrevede ignoranse for bevist vitenskap så til de grader naken.

Og du bekreftet nettopp hva som var mitt poeng i #128.

Som sagt, det er triste greier.

Kommentar #132

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Religion og vitenskap eller religion I vitenskap?

Publisert over 9 år siden

Det er selvsagt formålsløst å diskutere vitenskap med personer som har en ekstrem religiøs virkelighetsoppfatning. De er ikke i stand til å se virkelighetene. De ser bare sine religiøse dogmer og tolker alt omkring seg inn i dette paradigmet.

Det vi kan konstatere er at INGEN vitenskap har plass til noen gud som forklaring på noe som helst. Vitenskapen er pr. definisjon sekulær. Og vitenskapen gir oss våre beste kunnskaper. Dette er ikke dogmatiske og absolutte sannheter, men det er kunnskaper etablert på møysommelig vis. Som kan og bør revideres i tråd med vitenskapens metoder.

Religiøs tro og religiøst baserte virkelighetsoppfatninger har intet med virkelig virkelighet å gjøre. Men hver og en får bli salig i sin - tro. Prakk den bare ikke på andre. Det vil føre til intellektuell regresjon og kulturell tilbakegang. (Omtrent som vi har sett i Iran).

Lars Gule

Kommentar #133

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Confirmation II

Publisert over 9 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.

For deg stemmer dette og det er helt korrekt i kraft av din ateisme. Livet ditt er meningsløst, du er meningsløs og derav er det lett å slutte det faktum at det er meningsløst alt det du og andre ateister skriver her på Vårt Lands debattsider eller andre steder.

Å sørge for mening i livet er ikke meningsløst, Bratlie.

Men her bekrefter du et annet poeng, nemlig religiøses tendens til å mene at det viktigste i livet skal virkeliggjøres etter døden, og da blir jo livet her og nå nettopp å betrakte som en litt meningsløs transportetappe.

Men - endestasjonen er nok dessverre endestasjonen, uansett hva du måtte ha av ønsker når du en gang kommer dit.

Dumt å sove under hele turen når det til slutt viser seg at du ikke skal noen steder når den er slutt likevel.... 

Kommentar #134

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Har ikke gjort dette

Publisert over 9 år siden
Rune Huseby. Gå til den siterte teksten.

Forøvrig, ved å holde AKP-ml'ere her ansvarlig for det kommunister gjorde ellers i verden, får du en tung bevis-byrde (visste de virkelig hva som skjedde, og ville de det her?),

Neida Huseby, jeg har ikke gjort dette. Det eneste jeg har gjort er å påpeke at de representerer en politisk retning som hadde bruk av våpen stadfestet i sitt partiprogram i en årrekke. Våpen brukes stort sett i politisk sammenheng å tru/drepe mennesker.  FRP har aldir hatt våpenbruk på partiprogrammet sitt men det har derimot folk som Sigurd Allern,  Trond Øgrim, Pål Steigan, Hilde Haugsgjerd, Liv Valla pluss mange fler som i ettertid fikk fremtredende stillinger i det norske samfunn.  Alle disse tilsluttet seg, arbeidet for og ville innføre noe som alle andre steder hvor dette fikk manifestere seg,  førte til massemyrderier. Dette var den gang like godt kjent som Hitlers jødeutryddelse, hvis man VILLE vite.  Men denne vestresidens lefling med voldsideologier er ikke av ny dato. Selv Einar Gerhardsen sto tilsluttet kommunistisk ungdom. Martin Tranmel var godt innspirert av den russiske revolusjon.  Fler av de ledende kommunistene fra Moskva var på besøk i norsk arbeiderbevegelse og folk fra norsk arbeiderbevegelse var på besøk i det som ikke var annet enn et terroristreir i Moskva. Ettertiden viste det ettertrykkelig.   Vi hadde Moskva-tro kommunister på Stortinget i åresvis etter krigen.  Deres voldsetikk, ekstremisme og vrangforestillinger om verden rundt seg sto ikke en millimeter tilbake for Anders Behring Breviks fantasier.  I norsk arbeiderbevegelse hadde vi heldigvis folk som Håkon Lie som den meste kjente, som fikk luket ut en hel rekke av disse politiske utskudd. Takk til Lie.  Ingen av dette politiske og etiske mørke-hullet har noen gang bedt om tilgivelse så vidt jeg vet.  Poenget her handler heller ikke tilgivelse eller krav om det. Poenget er at her kommer proposjonene helt av skinnene.  Det er bra med rosetog osv, men det er ingen som går i rosetog når selvmordsbombere dreper mengdevis av menneskeliv i andre land, det er ingen som gikk i rosetog da ytringsfriheten ble truet i Norge av muslimer. Man går i rosetog, mot en eneste enslig inesperret mann med 0 og absoulutt NULL politisk innflytelse.  Hadde ABB hatt 10, 20, 100 eller like mange medlemmer som AKP-ml, ( ca 5000 tror jeg det var, ) hadde garantert ingen gått i rosetog.

Kommentar #135

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Helt korrekt

Publisert over 9 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.

Prakk den bare ikke på andre. Det vil føre til intellektuell regresjon og kulturell tilbakegang

Det er helt korrekt og dette manifesterte seg i helsekulære stater som SovjetRussland med sine satelittstater samt China som gode ( dårlige ) eksempler på det du skriver.  Jeg gjentar: Disse statsmaktene var helsekulære og bekjente seg til akkurat nøyaktig det samme som du skriver her.  Så det beste Gule kan gjøre er å slutte å prakke sin sekulæritet på andre folk. Det er bokstavlig talt helseskadelig, unyttig og et dødsdømt prosjekt.  Siden Gule tror på det gode i menneskene, hvor var de gode menneskene i disse gudløse statsmaktene som førte menneskeheten lukt i helvete?  Disse statene var redigert og regjert av landets fremste hjerner og utdannede.

Kommentar #136

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Feil - igjen!

Publisert over 9 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.

Disse statsmaktene var helsekulære og bekjente seg til akkurat nøyaktig det samme som du skriver her.

Sovjetisk vitenskap var i stor grad (men ikke bare) politisk styrt og manipulert vitenskap. Slikt fører til regresjon og tullball, jf. Lysenko-affæren.

Men i lys av den omfattende religiøsiteten og Russlands enorme tilbakeliggenhet før revolusjonen, var den omfattende sekulariseringen som også skjedde, definitivt en fordel for russisk/sovjetisk vitenskap. De holdt på å slå amerikanerne på vei til månen. Og det er ingen tvil om at sovjetisk/russisk vitenskap også har ligget langt framme på en rekke områder.

Så om man skal snakke om den vitenskapelige utviklingen i Russland/Sovjetunionen er man nok nødt til å anlegge et helt annet perspektiv - et mer edruelig et - enn det Bratlie gjør (er i stand til?).

Lars Gule

Kommentar #137

Laurits Hallum

1 innlegg  485 kommentarer

Ja,nesten deprimerende

Publisert over 9 år siden

Hans-Petter&Gule,vil bare som en avslutning slutte meg til Bratlies #130,ville selv kanskje ikke brukt så krasse formuleringer,men innholdet kan jeg slutte meg til.

Det er visstnok noe som heter at mot dårer kjemper selv gudene forgjeves.

God natt!

Kommentar #138

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Jo, det er det....

Publisert over 9 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Å sørge for mening i livet er ikke meningsløst, Bratlie.

Du kan selvsagt dyrke dine følelser, dvs. høre musikk, går på teater, se en film, skaffe deg en kone/barn osv.  Alt som ligger i sjela vår og er en del av livet selv og gir det en følelse av mening.  Men jeg irriterer med kraftig over at du skal PÅSTÅ med vitenskapelig sikkerhet at jeg ikke har noen fri vilje, at min relgiøse erfaringer bare noe tull, at bibelen er noe støvete gamle skrifter uten gyldighet i dag osv. Alle disse påstandene er langt utenfor naturvitenskapens rekkevidde og det er ikke mulig å gi dem noe matematisk utrykk.   Einstein ble en gang spurt av biskp om hvilke konsekvenser hans relativitetsteori hadde for teologien. Einsteins svar var enkelt og greit: INGEN.   Her har nok du og mange andre trukket Einsteins ligninger noe for langt.  Einstein bedrev vitenskap, det gjør hverken du eller Gule.  Dere bedriver menneskelig synsing og det har dere lov til, men ikke kall det naturvitenskap som et alibi for angrep på kristne troende. 

Kommentar #139

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Bratlie´s illusoriske mantra

Publisert over 9 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.

Det er helt korrekt og dette manifesterte seg i helsekulære stater som SovjetRussland med sine satelittstater samt China som gode ( dårlige ) eksempler på det du skriver.

Du mangler helt analytisk evne og refleksjon, Bratlie; ingen begår forbrytelser i mangel på overbevisning, eller fordi de ikke tror på Gud.

Det er det stikk motsatte som er tilfellet. Se deg rundt i verden: overgrep skjer som regel fordi noen har en irrasjonell overbevisning, enten i form av gudstro, eller i form av en eller annen (annen) form for totalitært livssyn, og det er bemerkelsesverdig hvor like slike er monoteismen.

Dessuten - både Hitler, Franco, Mussolini og Ustasjaene i Kroatia - for å nevne noen - sto i tett forbindelse med den katolske kirke under hele WW2.

Det finnes ikke et eneste eksempel på at et regime har råtnet opp i umoral fordi lederne ble for fornuftige; det ligger liksom i sakens natur - for de fleste av oss.

 

Kommentar #140

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Gule driver politikk....

Publisert over 9 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.

Sovjetisk vitenskap var i stor grad (men ikke bare) politisk styrt og manipulert vitenskap. Slikt fører til regresjon og tullball, jf. Lysenko-affæren.

Det er helt korrekt som Gule skriver: Vitenskapen i Sovjet var politisk styrt.  Men denne politikken var avkristnet, innspirert av Europas fremste tenkere og utdannede, utøvd av ateister som trodde politikken kunne sto OVER vitenskapen. Denne poltikken var helt og holdent sekulær og intet annet. Sakarov drev ekte vitenskap men da han ville si noe om de etiske sider ved sine oppdagelser fikk han av landets atestiske og sekulære ledere om å holde kjeft.  Når det gjelder Russlands tilbakeliggende posisjon på 1900 tallet, så var det ikke SÅ tilbakeliggende.  Men denne posisjonen skyldes like mye Russlands sekulære institusjoner av Tsarvelde og adelskap. Også mennesker som angivelig ikke hadde noen grunn til å være onde, dumme eller egosistiske.  Så hvor var de gode menneskene som ikke hadde noen grunn til å være onde i dette samfunnskiktet. Men ingenting av dette var grunn til det Sovjetiske helvete i Gulag-leirene og fengslene.   

   La oss holde oss til det vi driver med her inn akkurat NÅ: Vi debatterer noe annet enn naturvitenskap.  Ingen naturvitenskap kan gi hverken deg eller meg noe alibi for våre meninger om disse temaene.  

Kommentar #141

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Quote mining

Publisert over 9 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.

Einstein ble en gang spurt av biskp om hvilke konsekvenser hans relativitetsteori hadde for teologien. Einsteins svar var enkelt og greit: INGEN.

Selvfølgelig har ikke relativitetsteorien i seg selv en betydning for om gud eksisterer, men du bør være litt forsiktig med å innlemme Einstein i den religiøse sfære. Mange har forsøkt det før, og han var tydelig irritert over å bli betraktet som en del av selskapet.

I 1954 fikk han et brev fra J. Dispentiere, en italiensk immigrant som i løpet av sitt arbeid som forsker hadde blitt ateist; han var derfor desillusjonert over  å høre at Einstein skulle ha blitt troende. To dager senere svarte Einstein ham pr. brev:

“Det var selvfølgelig en løgn det du leste om min religiøse overbevisning, en løgn som har blitt systematisk gjentatt. Jeg tror ikke på en personlig Gud, og det har jeg også gitt klart og tydelig uttrykk for. Hvis det er noe i meg som kan kalles religiøst, så er det en grenseløs beundring for denne verdens oppbygning, så langt som det er mulig for vår vitenskap å klarlegge den.” 

I likhet med Darwin hadde Einstein en dyp beundring for det storslagne i Universet og tilværelsen, men de fastlåste doktrinene i Kristendommen hadde ingen av dem særlig mye til overs for. Med klar adresse til dem som bekjente seg til slik dogmatisk tenkning uttalte Einstein at “enhver bør lete etter det som er, og ikke etter det som synes ønskelig”, og allerede to måneder før han sendte svaret til Dispentiere, kom han med følgende hjertesukk i et brev til filosofen Eric Gutkind:

“Begrepet Gud er for meg intet annet en et uttrykk for, og et produkt av, menneskelig svakhet, Bibelen en samling høyverdige men likevel primitive myter som uansett, når alt kommer til alt, er ganske barnslige. Ingen tolkning, uansett hvor dyp den måtte være, kan noengang (for meg) forandre på det.”

 

Kommentar #142

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Og du mangler...

Publisert over 9 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Du mangler helt analytisk evne og refleksjon, Bratlie; ingen begår forbrytelser i mangel på overbevisning, eller fordi de ikke tror på Gud.

Og du mangler realitetsans fullstendig. La oss ta et eksempel på dette, jødeutryddelsene i Norge under krigen. Drøyt 700 jøder som var norske statsborgere ble samlet sammen transport og sendt til gasskamrene under 2WW.  De ble arrestert, uten grunn eller mistanke om kriminalitet. Norske politifolk bare kom hjem til dem, dro dem ut av hjemmene.  Det skulle de selvsagt aldri ha gjort. De skulle gjort som prestene og lærerne. Forutsetningen for å gjøre dette er at man adlyder, man har ingen overbevisning som kan settes over MAKTEN.  Dette du skriver er feil.  Det er ingenting som har skapt så mye mord, nød og lidelse som MANGEL på overbevisning.   Etter min mening er det enhver borgers PLIKT til enhver tid å vurdere statsmaktens etikk.  Er grunnen sterk nok, SKAL man bryte statsmaktens lover.  Det er viktig at borgerne har en overbevisningsplatform på siden av statsmakten, selvom denne er et demokrati, slik at man alltid kan vurdere sin styrende institusjoner.   Her har relgion/livsysorganisasjoner en viktig rolle i samfunnet. Du kan gjerne gjøre narr av bibelens overnaturlige elementer for både Gud, kristne og jøder tåler nok det. Det er verre når du gjør narr av en del andre ting i bibelen, men det er litt for sent å komme inn på det her. 

Kommentar #143

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Ikke alt er vitenskap ...

Publisert over 9 år siden

Nei, men rasjonell og kritisk tenkning kan gi et godt grunnlag for kunnskap. Og slik tenkning står som regel heller ikke i MOTSETNING til (natur)vitenskapen.

Det er ikke slik at min vitenskapsforståelse begrenser seg til empirisk naturvitenskap. Filosofi kan også bedrives vitenskapelig. Det samme kan teologi - når det forstås som studiet av hva folk tror og hvordan de tror. (Teologi slutter å være vitenskap når man studerer et objekt kalt "gud" - fordi vi 1) ikke har noen metoder til å konstatere objektets eksistens, og 2) fordi det som sies om objektet aldri kan verifiseres (bortsett fra påstander om dets ikke-eksistens - der har vi rasjonelle måter til å bekrefte ikke-eksistensen, og dermed opphører teologien å ha noe objekt)).

Selvsagt kan vi vinne innsikter om mange ulike forhold og problemstillinger på andre måter enn gjennom empiriske studier (som nevnt, blant annet gjennom rasjonell og kritisk tenkning). Det forhindrer ikke at vitenskapen likevel er avgjørende for vår kunnskap om verden i stort.

Lars Gule

Kommentar #144

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Har ikke engang....

Publisert over 9 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

du bør være litt forsiktig med å innlemme Einstein i den religiøse sfære

Har ikke engang forsøkt. Innlegget ditt er et av mange fordomsfulle skriverier.  Du ser spøkelser ved høylys dag!!!!

Kommentar #145

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.

Selvsagt kan vi vinne innsikter om mange ulike forhold og problemstillinger på andre måter enn gjennom empiriske studier (som nevnt, blant annet gjennom rasjonell og kritisk tenkning). Det forhindrer ikke at vitenskapen likevel er avgjørende for vår kunnskap om verden i stort.

Hva vet vitenskapen om våre liv Gule?  Som vanlig stor i kjeften, men substansen mangler.  du kommer jo bare med påstander.  Hva vet vitenskapen om anger - kjærlighet - sinne - tålmodighet - sorg - osv?  Vennligst belgg dette med vitenskapelige fakta.

Det er tide for vitenskapen å gå videre fra ren materialisme, å se mennesket som et avansert dyr – bare kropp, til å bli hel, se det dualistiske menneske som både kropp og ånd, de de-materialiserte interdimensjonale åndsvesener de i virkeligheten er og alltid har vært.

Werner Heisenberg, en av kvantefysikkens oppdagere og grunnleggere, observerte en gang at historien kan deles inn i perioder etter hva folk i tiden laget av materien. I sin bok fysikk og filosofi, utgitt i begynnelsen av 60-årene, hevdet han at på begynnelsen av det 20. århundre gikk vi en ny periode. Det var da kvantefysikken kastet av seg materialismen som dominerte naturvitenskapene i det 19. århundre.

Verdens store tenkere, forfattere og mystikere innen åndsvitenskapen mener at det må en slags gjenfødsel for å bli åpnet for de åndelige uendelige dimensjoner, for de som vil, og at mennesket selv begrenser seg for evig liv ved å begrense seg til materialister, i sin tro på at de kun er kropp, så er det som blir deres skjebne, at enhver får etter sin tro. WHYSIWYG (What You See Is What You Get). De-materiliseringer har altså ingenting med penger eller ikke-penger å gjøre, idet materialisme ofte forbindes med kommunismens hat mot kapitalismen, men har mer å gjøre med synet på mennesket.

Vi trenger derfor på langt nær alle å bli kommunister for å bli de-materialisert, tvertimot, og vi trenger snart ikke mer av denne ensidige kvasi-vitenskap – som egentlig er en hån mot fornuften og rasjonaliteten; naturvitenskap uten menneskets bevissthet og åndskraft vil aldri finne svarene på menneskenes problemer. «En kan ikke løse verdens problemer med den samme bevissthet som skapte dem«, sa Albert Einstein

Kommentar #146

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Steinrulling

Publisert over 9 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.

Har ikke engang forsøkt. Innlegget ditt er et av mange fordomsfulle skriverier.

Den høylyse dagen er over; det er derfor jeg bruker litt tid på voksenopplæring av deg. Noe som kan føles som noe av en sisyfos-øvelse... ;)

Kommentar #147

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 9 år siden

I dag lever vi i det 21. århundre, og det synes som de fleste fortsatt er hengiven til dette smale og begrensede syn på tingene. Som Rupert Sheldrake sier det i sin nye bok, utgitt nylig, «The Science Delusion»: «Dette trossystem som styrer konvensjonell vitenskapelig tenkning er en handling av tro, forankret i en 19. århundres ideologi.»

Fra bokpresentasjonen:

Vitenskapen villfarelse er troen på at vitenskapen allerede forstår innholdet av hele virkeligheten. De grunnleggende spørsmålene er besvart, slik at bare de detaljene som skal fylles i. I denne boken, viser Dr. Rupert Sheldrake, en av verdens mest innovative forskere, at vitenskap blir innsnevret av antakelser som har befestet seg i dogmer. Det ‘vitenskapelige verdensbilde «har blitt et trossystem; At alt i virkeligheten er materialistisk eller fysisk. Verden er en maskin, som består av død materie. Naturen er formålsløs. Bevissthet er ingenting, men den fysiske aktiviteten i hjernen er alt mener de. Fri vilje er en illusjon. Gud eksisterer bare som en idé i menneskesinnet.

Dr Rupert Sheldrake er biolog, og forfatter av mer enn 80 tekniske avhandlinger og 10 bøker, inkludert «A New Science of Life». Han var en Fellow ved Clare College, Cambridge, hvor han var direktør for studier i cellebiologi, og var også en Stipendiat til Royal Society. Fra 2005-2010 var han direktør for Perrott-Warrick Prosjekt til forskning på uforklarlige menneskelige evner, finansiert av Trinity College, Cambridge. Han er i dag medlem av Institute of Noetic Sciences i California, og en gjesteprofessor ved Graduate Institute i Connecticut.n ville vært bedre uten disse begrensninger: friere, mer interessant, og mer moro.

 

Kommentar #148

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Da vil jeg påpeke...

Publisert over 9 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.

Nei, men rasjonell og kritisk tenkning kan gi et godt grunnlag for kunnskap. Og slik tenkning står som regel heller ikke i MOTSETNING til (natur)vitenskapen

Da vil jeg påpeke at det er mye rasjonell og kritisk tenkning i bibelens skrifter.  Profetenes etiske engasjement bør få noen og enhver til å tenke.  Profetenen Daniels politiske analyse av sin samtid var meget rasjonell og treffsikker sammenligent med sine samtidige.  Selv de jødiske lovregler som Moses kom med var slett ikke dårlige sammelignet med egyptens slave-velde for ikke snakk om mye annet hedningemørke i samtiden.  Pauluses forkynnelse inneholder ikke lite rasjonell etiske tenkning, ikke minst i kjærlighetskapitlet i 1 Kor. 13.  Jesu argumentasjon med fariseerene var særdels menneskevennlig.  Ser vi i Ordsspråkene kunne de vært skrevet i Allers i 1970. 

  Men det er feil dette du skriver at ting ikke står i motsetning til naturvitenskapen.  Naturvitenskapen skal beskrive hvordan det matrielle er og oppfører seg.  Den kan ikke beskrive/bevise hvorfor naturen i det hele tatt er der.  Den kan ikke beskrive hvorfor livet eksisterer eller hvorfor den innehar en selvoppholdelsedrift. Naturvitenskapen kan ikke beskrive en god etikk, for siden det ikke eksiterer en naturvitenskapelig begrunnelse for livets/det matrielles eksistens kan ikke naturvitenskapen avdekke noen god ide som skal i vareta det som er uten begrunnelse eller mening.  Medmindre man regner med at det finnes en Gud.  Men det gjør jo ikke du. Især du som ateist, må og skal i den intelektuelle redelighetens navn, trekke skarpe grenser når du bruker naturvitenskap som alibi for dine meninger.      

Kommentar #149

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Med din debatt....

Publisert over 9 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Noe som kan føles som noe av en sisyfos-øvelse... ;)

Med din debatt-kondis, ikke ovenfor bare meg men også en rekke andre her inne, imponerer du. 

Kommentar #150

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Petter Wilberg

The Science Delusion – Why God is real and science is religious myth: 1

Science Delusion tilbyr et motstykke til den bølgen av aggressiv anti-religøsitet eksemplifisert ved Richard Dawkins ‘vitenskapelige’ kritikk av religionen og religiøse i «The God Delusion». Målet er ikke å forsvare noen spesifikke religiøse trosretninger, men å vise hvordan det vi kaller «vitenskap» er like mye basert på irrasjonelle og dogmatisk ubetinget tro som den mest «fundamentalistiske» religion. Ved å skjære gjennom de vanlige myter og vrangforestillinger som utgjør vår idé om «vitenskapen», samt de som vitenskapen selv er grunnlagt på, utlegger filosofen Peter Wilberg en «kjettersk» hvor han utfordrer den kvasi-religiøse autoritet som det moderne vitenskapelige verdensyn holder monoplistisk i dagens globaliserte vestlige media og kultur. I motsetning til dem tankeløse debatten mellom sekulære ateister og religiøse teister, hevder han at spørsmålet om Guds virkelighet er ikke avhengig av eksistensen eller ikke-eksistensen av et Høyeste vesen ‘med’ bevissthet – men kan besvares gjennom en ny forståelse av Gud som bevissthet.

Om forfatteren:

Født i London i 1952. Peter Wilberg studerte ved Oxford og ved Antioch Universitetet. Han har brukt livet sitt forske på og skrive innen filosofi medisin, psykiatri, psykoterapi, vitenskap og religion. Han har en spesiell interesse i indisk tantrisk metafysikk og teologi, og i de østliges røtter for tidlig kristendom. Hans publiserte bøker inkluderer «The Awareness Principle – en radikal ny livsfilosofi, vitenskap og religion»; Heidegger, medisin og «vitenskapelig metode» og «The QUALIA Revolution – fra kvantefysikken til kosmisk Qualia vitenskap

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere