Harald Hegstad

31

Guds kjærlighet tvinger ingen

Det kristne budskap handler nettopp om at syndere kan bli frelst, slik at synden, ikke synderen, blir fordømt. Men dette er ikke noe som først skal skje etter dommens dag.

Publisert: 26. apr 2012

Elisabeth Tveito Johnsen utfordrer i Vårt Land 24.04 kirken til å blir mer konsekvent i sin forkynnelse av Guds kjærlighet.

Det er i denne sammenheng uklart hvordan hun forstår menneskers synd og skyld: Er den bare synd mot andre mennesker eller er den også synd mot Gud? På et annet punkt er hun imidlertid krystallklar: Å tenke seg at noen til sist vil havne utenfor frelsen, kan derfor ikke forenes med tanken om Guds kjærlighet.

Tveito Johnsen er ikke den eneste som gjennom kirkens historie har bekjent seg til tanken om at alle blir frelst til slutt (apokatastasis). Noen offisiell kirkelig anerkjennelse har en slik tanke aldri fått, og jeg ser heller ingen grunn  til at den skal få læremessig anerkjennelse i dag. Ingen kan naturligvis si noe om hva Gud kan gjøre og ikke gjøre. Kirken kan ikke hevde at Gud ikke til slutt vil makte å frelse alle. Til det å hevde at alle til slutt blir frelst, er det imidlertid en stor forskjell. La meg peke på to forhold som her må tillegges vekt.

For det første: Som kirke har vi ingen direkte tilgang til Gud og hans vilje. Kirken har til alle tider basert sin forkynnelse på troen om at Gud har åpenbart seg i Jesus, slik det er bevitnet i Det nye testamente. Når kirken har fastholdt læren om ”de to utganger” er det fordi fortapelsens mulighet er så entydig forutsatt nettopp her. Når Tveito Johnsen bruker Jesu ord om Guds fiendekjærlighet i Matteusevangeliet som begrunnelse for å annullere fortapelsens mulighet, overser hun de mange utsagn av Jesus i det samme evangeliet. Har Matteus misforstått Jesus, eller hadde også Jesus en ufullstendig forståelse av Guds kjærlighet? Selv tror jeg det er Tveito Johnsens forsøk på å sette gudsbildet på en enkel formel som er en forflatning av det kristne gudsbildet.

For det andre: Kirken har alltid holdt fast på Guds radikale kjærlighet som kommer til uttrykk i hans ønske om å frelse alle mennesker. Når det å ikke bli frelst likevel er en mulighet, er det fordi det er mulig å unndra seg Guds kjærlighet. Synden er ikke bare et problem mennesker imellom, men gjelder også forholdet til Gud. Gud krever mennesket til regnskap. Frelse handler derfor om en restituering av forholdet til Gud, der man tar inn over seg Guds dom og ber Gud og mennesker om tilgivelse. Nettopp derfor lærte Jesus sine disipler å be ”tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere”. Men Guds kjærlighet tvinger ingen.Hvis noen til slutt ikke blir frelst, er det ikke fordi Guds kjærlighet ikke var alvorlig ment, men fordi de avviste Guds kjærlighet. At en slik fortapelsens mulighet finnes, er et av de fremste uttrykk for det ondes mysterium.

Det er nettopp som syndere vi trenger frelse. Det kristne budskap handler nettopp om at syndere kan bli frelst, slik at synden, ikke synderen, blir fordømt. Men dette er ikke noe som først skal skje etter dommens dag. Tvert om foregripes dommen allerede her og nå når mennesker rettferdiggjøres ved troen på Jesus. Derfor er det så viktig at kirken ikke bare forkynner et generelt budskap om at Gud elsker alle, men at denne kjærligheten kaller oss til tro og frelse.

Innlegget stod på trykk i Vårt Lands papirutgave 26. april.

Artikkelen av Elisabeth Tveito Johnsen finnes på   http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat14/thread266523/#post_266523

Kommentar #1

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Valget

Publisert over 9 år siden

Slik er det, mennesket bestemmer selv. Valget som vi mennesker tar her på jorden vil ikke bli overkjørt etter døden. Valget følger med oss. Alle som ikke ønsker å ha noe med frelsen og Jesus å gjøre nå kan bare slappe helt av. Dere får det slik dere ønsker det i evigheten også. Gud overprøver ikke menneskenes frie vilje, men sier, din vilje skje.

Kommentar #2

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Guds tilbud om evig liv er lik tvang?

Publisert over 9 år siden
Harald Hegstad. Gå til den siterte teksten.

Men Guds kjærlighet tvinger ingen.Hvis noen til slutt ikke blir frelst, er det ikke fordi Guds kjærlighet ikke var alvorlig ment, men fordi de avviste Guds kjærlighet. At en slik fortapelsens mulighet finnes, er et av de fremste uttrykk for det ondes mysterium.

I mine øyne misser mange kristne en essensiell faktor når de diskuterer frelse og evighetslivet. De påstår at det er spesielle betingelser som må oppfylles for å få del i evighetslivet, og om man ikke oppfyller disse betingelsene, så er evig lidelse konsekvensen - men valget er fritt.

Det blir like meningsfullt som å si til et barn: Nå skal du få velge helt fritt. Dersom du gjør som jeg sier, skal du få leke og ha det gøy ilang tid. Dersom du ikke gjør som jeg sier skal du få juling hele tiden.

Er det noen som vil påstå at dette barnet har fått et fritt valg?

Og et annet eksempel: Man sier til et barn etter at en konflikt er ferdig oppgjort : Jeg blir lei meg når du gjør de tingene jeg sier du ikke må gjøre, men nå er det oppgjort, og du kan gå å leke og ha det gøy.

Vil noen si at dette barnet blir tvunget til å fortsette å leke og ha det gøy?

Mange kristne har en merkelig form for logikk som virker helt ulogisk på meg. Skulle det være tvang at Gud tilbyr menneskene et liv i evigheten uten synd, sykdom og død?

Og er det et fritt valg, når utfallet av det ene valget er evig lidelse? Det e rikke et fritt valg, det er den reneste tvangssituasjon!

I Bibelen står det at alt er skapt av Gud. Dersom dette er riktig, må alle de stedene vi eventuelt kan havne etter døden også være skapt av Gud. Vi kan altså ikke havne noen andre steder enn de som Gud har skapt.

Har Gud da skapt et helvete for oss?

Mvh Sverre

 

 

 

 

Kommentar #3

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Sverre Avnskog

Publisert over 9 år siden

Nei, helvete er skapt for satan og hans demoner, ikke for mennesket. Men gjennom satans lureri så tilhører mennesker mørkets rike. Guds plan er å frelse mennesker derfra gjennom forsoningen slik at de ikke er i pine sammen med mørkets rike.

Det er forskjell å tro på evig pine og å tro at "Gud skal pine folk i evighet”. Det er formuleringer som ikke er fra bibelen. Folk er i pine fordi de er i en tilstand der hvor Gud ikke er deres forsoning og hvor Guds nåde ikke er aktiv for dem. Dette er deres eget valg, ikke Guds valg. Gud er frelseren fra helvete ikke den som dømmer dem dit.

Kommentar #4

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.

Har Gud da skapt et helvete for oss?

Hei Sverre

 

 

Gud har ikke skapt et helvetE for oss, Vi skper vårt eget helvete. vi velger vår vei. Gud er rettferdig og nådefull Han ser til hver enkelt hjerte. men vi skaper vår egen framtid, synden er døden for oss en død som er kroplig og et evig pine i fortapelsen. Er Gud vond når man haver dit. skal vi gi Ham skylde for noe vi selv er ansvarligt for.

 DA KAN VI JO LEVE LIVET OG HERJE AKKURAT SOM VI VIL  FØR VI DØR, SÅ KAN VI SI JA NO TROR JEG, FOR Å SETTE DETTE PÅ SPISSEN

 

 

 

mvh

Rune

Kommentar #5

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Lover

Publisert over 9 år siden

Vi som ikke er så opptatt av himmel eller helvete etter døden får prøve å holde hjulene i gang her på jorden mens dere andre venter på dommen. Nei, du får ikke lov til å "herje akkurat som du vil" selv om du skulle endre syn på den endelige dom! :-)

Kommentar #6

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Griseflaks?

Publisert over 9 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.

I mine øyne misser mange kristne en essensiell faktor når de diskuterer frelse og evighetslivet. De påstår at det er spesielle betingelser som må oppfylles for å få del i evighetslivet, og om man ikke oppfyller disse betingelsene, så er evig lidelse konsekvensen

Du får bare unnskyld slike som lever seg inn i bibeltekstene og tror at Guds ord bare er til dem, og de som ikke tror slik de har oppfattet lesningen kan stå i fare for evig fordømmelse! Det rare er at når de kommer til linjene der det står at de er sikret evig liv fordi teksten sier så, så glemmer de at hvis de leser at de skal bli fordømt, så gjelder ikke tekstene seg selv men andre. Kanskje de ærer Gud med munnen og ikke med hjertet? Hvem vet, disse leser og forstår bare det de selv vil forstå, og har enten glemt eller aldri hørt at denne boken er fortellingen om Adams ætt. (1.Mos.5.1) Men det er en mulighet for at de har forstått det slik at det bare er 5.Mos.bok som dette gjelder for, men da er dårlige lesere av Bibelen, for fortellingen om ætten går like frem til Kristus.

Men det skal jo bli interessant å følge med på hvor mange som havner i fortapelsen, i følge Bibelen var det bare en i Joh.17.12:

Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn, det navnet du har gitt meg. Jeg passet på dem, og ingen av dem gikk fortapt unntatt fortapelsens sønn, så Skriften skulle bli oppfylt.

Nå er jo ikke skriften oppfylt enda så da blir det spennende og se hvor mange griser som går med… historien finnes i Matt.8.28

Da Jesus kom til Gadarener-landet på den andre siden, kom to som hadde onde ånder, mot ham ut fra gravhulene. De var så ville at ingen kunne ta veien forbi der. 29 De satte i å rope: «Hva vil du oss, du Guds Sønn? Er du kommet hit før tiden for å pine oss?»
30 Et godt stykke fra dem gikk en stor griseflokk på beite. 31 Og de onde åndene ba ham: «Om du driver oss ut, så send oss inn i griseflokken.» 32 «Far av sted!» sa Jesus, og de fór ut av mennene og inn i grisene. Da satte hele flokken utfor stupet og ned i sjøen og omkom i vannet.

På denne måten kan vel alle bli frelst om en bare har nok griser?

 

 

Kommentar #7

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

Vi som ikke er så opptatt av himmel eller helvete etter døden får prøve å holde hjulene i gang her på jorden mens dere andre venter på dommen. Nei, du får ikke lov til å

Hei Hermod

 

 

 Jeg satt dette litt på spissen,:) Vi har jo lover å forholde oss til i Norge også. Fortapelsen er reel. Himmelen er reel. for min del i hvertfall, jeg stresser ikke lengere med dette. frelsesvisheten er i mitt hjertet. men det finnes forskjellige type kristne i dag, kristne bare i navnet, og troende som fører feil lære. og de som følger Kristi lære. der strides det mye. men de fleste er enig om at det finnes en død for de som ikke tror. noen sier en evig pine, andre sier en evig død.å man tolker det ulikt. men alltid viktig å søke sannheten.

 

 

MVH

Rune

Kommentar #8

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Skapt for Satan og hans demoner, men av hvem?

Publisert over 9 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.

Nei, helvete er skapt for satan og hans demoner, ikke for mennesket.

Du svarer at helvete er skapt for Satan og hans demoner. Men mitt spørsmål er hvem som har skapt helvete.

Forteller ikke Bibelen at alt er skapt av Gud?

Følger det ikke derav at også helvete må være skapt av Gud?

Altså har Gud skapt noe ondt, der menneskene skal lide.

Er ikke dette helt etter Bibelen?

Mvh Sverre

 

Kommentar #9

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Det kan se stygt

Publisert over 9 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.

Følger det ikke derav at også helvete må være skapt av Gud?

ut for at dette er noe av kjensgjerningene de kristne ikke har regnet med - for det står i

Jes.45.7: Jeg former lys og skaper mørke, jeg stifter fred og skaper ulykke. Jeg, Herren, gjør alt dette.

Dette var Herrens egne ord, men så var det dette da, at det finnes nok såkalte guder i himmelen eller på jorden, ja, det er mange guder og mange herrer - så det passer liksom ikke at gudebildet i himmelen er ferdigstilt enda, da Herren skaper ulykken - men det var vel heller ulykken som gjorde Satan om til en lysets engel da han så hvor galt det bar avsted?

Griseflokken var i alle fall bra å ha?

Kommentar #10

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Vi har ingen mulighet til å unnslippe.

Publisert over 9 år siden
Harald Hegstad. Gå til den siterte teksten.

Men Guds kjærlighet tvinger ingen

2Co05:14ForKristi kjærlighetstyrerogdrifter ogtvingeross

Kommentar #11

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Blink igjen!!

Publisert over 9 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

2Co05:14ForKristi kjærlighetstyrerogdrifter ogtvingeross

2 Kor 5,14 For Kristi kjærlighet tvinger oss...

Ef.3.19:ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde

2.Tess.3.5: Må Herren lede deres hjerte fram til Guds kjærlighet og Kristi tålmod! ;-)

Aij.. hvor tålmodige vi er...!!

Kommentar #12

Ola Døhl

4 innlegg  5 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Kommentar #13

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Det er også mot de troende Jesus truet med helvete. Men helvete-forkynnere får det til å bli at det er de som ikke tror som kommer til helvete, mens de som tror kommer til himmelen. Selv om bibelversene som truer om helvete gjør det imot de troende.

Dommen over alle folkeslag står det ingen ting om hva man tror på, men over hvor god man har vært imot sin neste. Matt 25:31 46

De ti jomfruer  handler om ti kristne hvor bare fem av de hadde olje på lampen, mens de fem andre som var lunkne kommer til helvete. Matt 25: 1-12

Lignelsen om talentene handler om kristne som har fått sine kall og de som ikke følger sitt kall bra nok blir kastet i mørket utenfor. Matt 25: 14-29

Matt 5:20 Handler om at hvis man ikke er mer rettferdig enn de skriftlærde og fariseerne så kommer man aldri inn i himmelens rike.

I Matt 5:22 står det at om den som sier: Du dåre! skal være skyldig til helvetes ild. Det gjelder da veldig mange kristne det.

I Matt 6:15 står det at om vi ikke tilgir andre vil vi heller ikke bli tilgitt. Det står ikke noe om at det bare gjelder de som ikke tror dette.

Med den dom du dømmer andre med vil du selv bli dømt med. Matt 7:1-2 Kanskje ikke så lurt å dømme folk til helvete allikevel...

Hver den om ikke bærer god frukt vil bli kastet på ilden. Matt 7:16-20 Dette gjelder ihvertfall veldig mange kristne!

Matt 7:22 Mange skal si på den dagen. Herre Herre! Har vi ikke profetert i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Jeg har aldri kjent dere. Vik fra meg dere som gjorde urett! ................... Det her MÅ gjelde kristne!

Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! Skal komme inn i himmelens rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje Matt 7:21

 

Men helvete-forkynnere mener at alle som tror kommer til himmelen. Og at de som ikke tror kommer til helvete. Hvorfor? Det står ikke det i bibelen. Der står det at de som sier Herre, Herre blir kastet ut selv om de tror fordi de ikke har gjort gode nok gjerninger. Da er det vist ikke nok å si Herre, Herre heller da.

Dere som tror på versene om at de som ikke tror vil bli fordømt får vel også tro på disse ordene om at de som tror kan havne i helvete.

Selv tror jeg at Jesus brukte ord som han ikke mente bokstavelig med. Han gjorde det en del, ja.  Og det var en del skjellsord han brukte. Helvete var jo søppelplassen utenfor Jerusalem, så jeg tror ikke Jesus mente det bokstavelig heller.

Jesus døde ikke bare for de som tror, men for alle mennesker. Og det står også bibelvers om at alle vil bli frelst. Men de overser helvetes-forkynnere. Dere leser bare det dere selv vil lese. Akkurat som alle andre kanskje. Men iallefall da så er jeg glad for at jeg tror at alle mennesker skal bli frelst og tror mest på de bibelversene. 

Men om helvetes-forkynnere fortsatt vil tro på helvete så håper jeg dere selv tror dere kommer dit også. Fins jo mange bibelvers på det så. Eller nei, jeg håper dere slutter å tro og håpe på at noen kommer til helvete. Jeg tror ihvertfall ikke at noen gjør det, og håper heller ikke at noen gjør det. Jeg tror på en GOD GUD! Hvorfor jeg ramset ned noen bibelvers om helvete er at jeg håper de som tror på helvete ikke har like lyst til det når de ser at det like godt kan være de selv som havner i helvete. At det ikke er rettferdig. For det er det ikke for noen. Tortur burde ikke finnes i noe fengsel, heller ikke i Guds. Det tror jeg heller ikke.

Men vi skal ta på alvor at Jesus vil vi skal vende om å bli gode mennesker. Jeg tror på Kjærligheten! Som bare gjør godt!

 

Kommentar #14

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.

Selv tror jeg at Jesus brukte ord som han ikke mente bokstavelig med.

Hei Randi

 

 

Det Jesus fortalte både i lignelser, og i ord, var ment slik det sto, vi kan ikke trekke fra slik vi vil, men forstå den sannhet Guds visdom vil vi skal forstå. Viktig å lære denne sannhet den kan ikke rokkes ved menneske visdom. Guds ord står fast like gyldig i dag som i går. Gud er den samme i dag som i går. Vi må være varsomme med å ta lærdom fra løgneren.

 

 

MVH

Rune

Kommentar #15

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Dårskapen blir frelst

Publisert over 9 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.

I Matt 6:15 står det at om vi ikke tilgir andre vil vi heller ikke bli tilgitt. Det står ikke noe om at det bare gjelder de som ikke tror dette

Dette gjelder alle kristne, de har bare ikke oppdaget sin egen dårskap, se bare hva 1.Kor.1.20 skriver:

Hvor er da de vise, hvor er de skriftlærde, hvor er denne verdens kloke hoder? Har ikke Gud vist at verdens visdom er dårskap? For da verden ikke brukte visdommen til å kjenne Gud i hans visdom, besluttet Gud å frelse dem som tror, ved den dårskapen som vi forkynner.

Så selv om kristne forkynner dårskap så har Gud besluttet og frelse også dem - det skal de være glade for, ellers hadde de vært ille ute med sin fordømmelse av andre - for det heter vel at den som fordømmer skal selv bli fordømt?

 

 

 

Kommentar #16

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Du er så søt, du

Publisert over 9 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Så selv om kristne forkynner dårskap så har Gud besluttet og frelse også dem - det skal de være glade for, ellers hadde de vært ille ute med sin fordømmelse av andre - for det heter vel at den som fordømmer skal selv bli fordømt?

 

tvinger oss inn i himmelen.

Kommentar #17

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

1.Kor.1.20 skriver:

Hvor er da de vise, hvor er de skriftlærde, hvor er denne verdens kloke hoder? Har ikke Gud vist at verdens visdom er dårskap?

Kjell

Her leser du av en eller annen årsak feil, eller tolker 1. Kor 1,20 feil. 

Det står at verdens visdom er dårskap.  Det betyr at da det skrives/snakkes om verdens visdom, er det "hedningenes" visdom det gjelder.  Den visdom som fornekter Gud.  Det er dårskap.

Det betyr at den som tror har fått Guds visdom.

Den som ikke tror mangler Guds visdom, som kommer med DHÅ. 

Den som ikke tror har kun verdens visdom, som er dårskap.

Dette er årsaken til at for den som ikke tror, gir ikke Bibelens ord mening.  Den som ikke tror mangler visdommen fra Gud, som blir gitt da en kommer til tro, og forstår hverken Bibelens ord - poesi - hva Bibelens ord forteller eller vitnemål fra de som tror.

For å tolke Bibelen korrekt må en ha tro og dermed Guds visdom. 
Du har tidligere tolket Forkynnerens ord om dårskap feil.

 

Kommentar #18

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.

Du svarer at helvete er skapt for Satan og hans demoner. Men mitt spørsmål er hvem som har skapt helvete.

Du forstår ikke. Gud har aldri skapt helvete - men Gud skapte fri vilje. Kjærlighet kan ikke finnes hvist ikke fri vilje finnes. Ergo det som skjedde var at Lucifer ble stolt og prøvde å overta tronen fra Gud. Lucifer fikke med seg 1/3 av engelnde. Lucifer var lovsangsleder for Herren.

Men Gud kastet så ut lucifer fra himmelrike. Han havnet så utenfor Guds rike. lucifer bestemet seg for å ødelegge Guds skperverk med alle mideler. Så gud skapte lucifer - men guds skapte ikke helvete  -det var luifer som ble ond - ikke Gud - Guds er kjærlighet - det er ikke lucifer. Og som du sikekrt kjenner til så er Gud Ånd. Slik som vi er åndelige vesner. Det er i det åndelige rommet den one operer - den onde operer med å gi tanker til mennesker - noen lytter og gjør den ondes vilje - de er budet av den onde og kommer ikke ut av hans grep.

Gud skapte ikke helvete - helvete ble til som et resualtat av fri vilje - fordi lucifer gjorde opprør i himmelrike - mot Gud.

Så Gud skapte altså ikke helvete - den kom som et resulatat av skperverket. Slik som en viss rettsak i norge i dag - så skpte ikke foreldrene en massemorder - massemorderen ble formet av noen krefter til å begå disse handlingene. Men det er ikke Gud som står bak slikt.

Vi har ikke kamp mot mennesker, men mot åndsmakter i det åndelige rommet. Det er de kreftene som fører meneske fra Herrren. Hvergang lucifer åpner sin munn så lyger han.

Så til det tullet som du kommer med at det er helvetet forkynnere. eg vet at lucifer skriker ov vil ikke at sanheten til menneske skal komme frem - lucifer vet at han skal kastes i den andre ildsjøen sammen med hans medfølgere. Og for hver dag som går - jo nermere kommer han sin endelige dom.

Det er dette bibelen forteller om. Den gode nyheten er at alle mennsker kan komme unna klørne til lucifer - bort i fra hans dominans. det gjør du vet på påkalle og tro på Jesus.

Kommentar #19

Christian de Jong Øien

0 innlegg  96 kommentarer

Jesu soning og menneskets forsoning med Gud

Publisert over 9 år siden

"Det er i denne sammenheng uklart hvordan hun forstår menneskers synd og skyld: Er den bare synd mot andre mennesker eller er den også synd mot Gud? På et annet punkt er hun imidlertid krystallklar: Å tenke seg at noen til sist vil havne utenfor frelsen, kan derfor ikke forenes med tanken om Guds kjærlighet."

Jeg forstår ikke hvordan menneskers synd mot Gud ikke er forenelig med apokatastasis. Tror man på en objektiv forsoningslære, og virkelig setter pris på det Gud gjorde gjennom Jesus, så anerkjenner man at Jesus gjorde opp for alle våre synder, også fortidige og fremtidige, rettet både mot Gud og medmennesker. Gud fant en mulighet i sin uendelige barmhjertighet til å gjenopprette rettferdighet og muliggjøre forening mellom menneskene og Gud. 

Med det poenget sitter vi konkret igjen med vår synd begått mot medmennesker, og her kommer kjærlighetsbudet, og den moralske fordring beretningen og eksempelet Jesus gir, inn i bildet. Fordi vi slipper å gjøre oss rettferdige overfor Gud (det er ikke mulig), og det ikke er mulig å være rettferdig overfor seg selv (ingen oppnår sine egne idealer), er det en lettelse med kjærlighetsbudet. Det gjør at vi enkelt kan ta valg med utgangspunkt i kjærlighet til vår neste. Dette burde være kirkens kamp mot det øvrige samfunnets økende fokus på "egennyttemaksimering".

Jeg er glad for at du ser det som en mulighet at Gud til slutt frelser alle, og det burde være enhver kristens HÅP. Men med to utganger på livet finnes en annen mulighet enn helvete som alternativ til frelse; nemlig å opphøre å eksistere.

Kommentar #20

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Som troende har du dirkete tilgang til Gud.

Publisert over 9 år siden
Harald Hegstad. Gå til den siterte teksten.

Som kirke har vi ingen direkte tilgang til Gud og hans vilje. Kirken har til alle tider basert sin forkynnelse på troen om at Gud har åpenbart seg i Jesus, slik det er bevitnet i Det nye testamente. Når kirken har fastholdt læren om ”de to utganger” er det fordi fortapelsens mulighet er så entydig forutsatt nettopp her. Når Tveito Johnsen bruker Jesu ord om Guds fiendekjærlighet i Matteusevangeliet som begrunnelse for å annullere fortapelsens mulighet, overser hun de mange utsagn av Jesus i det samme evangeliet. Har Matteus misforstått Jesus, eller hadde også Jesus en ufullstendig forståelse av Guds kjærlighet? Selv tror jeg det er Tveito Johnsens forsøk på å sette gudsbildet på en enkel formel som er en forflatning av det kristne gudsbildet.

Når Herren snakker om de som er kommet til tro på Jesus - så sier bibelen - Den troende er Guds tempel. DVS Gud er I den troende. Det var det Adam og Eva Hadde men Herren - Va i dem - de hadde samfunn med Herren.

Dette samfunnet med Herren ble brutt da de valgte å ha samfunn med en annen ånd. Så komunikasjonen ble brutt.

Så kom Jesus - som er guds sønn - som er Gud. Han kom for å knytte sammen det som ble brutt. Men Han måtte ta på seg våres synder, svakheter og mangler før vi kunne få lov til å komme til Herren som rene. Det var ved ajesus blod vi ble frelst. Når du er født på ny, da fikk du adgang til Gud gjennom DHÅ. Du ble rettferdigjort på grunn av det Jesus gjorde for meg og deg på korset.

Du sier født på nytt: Det finnes en fysiske fødsel og en åndelig fødsel. Jesus sirer at DIN ånd må bli født på ny. Det er når denne fødselen finner sted at diu igjen kan ha samfunn med Herren. Det var derfor Jesus kom, fordi du igjen kan ha dirkete kontakt med GUD - og Hans vilje.

Dette skjer gjennom DHÅ som du har i deg når du er født på ny og har bltt åndsdøpt. Da er du Guds barn igjen.

Her er vers som forteller hva Herren gjør..

Herren (Gud) sier:

Esekiel 36:25.
Og jeg vil sprenge rent vann på eder, og I skal bli rene; fra alle eders urenheter og fra alle eders motbydelige avguder vil jeg rense eder.

Esekiel 36:26.
Jeg vil gi eder et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi inneni eder, og jeg vil ta bort stenhjertet av eders kjød og gi eder et kjødhjerte.

Vers 26: sier Han vil fjenre den ånden du alerede har, og så vil Han sette inn en ny ånd. (det er her du blir født på ny)

Esekiel 36:27.
Min Ånd vil jeg gi inneni eder, og jeg vil gjøre at I følger mine bud og holder mine lover og gjør efter dem.

vers 27: Her sier Herren jeg vil gi MIN ånd INNI dere. Dette er DHÅ.

Se hva Jesus Sier:

Johannes 3:5.
Jesus svarte: Sannelig, sannelig sier jeg dig: Uten at nogen blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike.

Johannes 3:6.
Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er født av Ånden, er ånd.

Johannes 3:8.
Vinden blåser dit den vil, og du hører den suser; men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer hen; således er det med hver den som er født av Ånden.

Johannes 3:11.
Sannelig, sannelig sier jeg dig: Vi taler det vi vet, og vi vidner det vi har sett, og I tar ikke imot vårt vidnesbyrd.

Dette er basis for det som skjer når du tar imot Jesus i ditt hjerte. Det gjør du ved å bekjenne Jesus som din Herren og at du ber om tilgivelse for dine synder. En enkel rop til Jesus - så kommer Han inn i deg og forandrer deg totalt. Det er dette som skjedd med meg.

Jeg ble døpt i DNK som 15 åring - JEG BLE IKKE FRELST VED VANNDÅPEN I DNK. Jeg ble frelst, født på nytt og åndsdøpt da jeg trodde med mitt hjerte at Jesus er Guds sønn som stod opp igjen tredje dag. Det skjedde 30 år etter.

Johannes 3:11.
Sannelig, sannelig sier jeg dig: Vi taler det vi vet, og vi vidner det vi har sett, og I tar ikke imot vårt vidnesbyrd.

Kommentar #21

Christian de Jong Øien

0 innlegg  96 kommentarer

Om helvete

Publisert over 9 år siden

Til Rune:

"Gud har ikke skapt et helvetE for oss, Vi skper vårt eget helvete. vi velger vår vei. Gud er rettferdig og nådefull Han ser til hver enkelt hjerte. men vi skaper vår egen framtid, synden er døden for oss en død som er kroplig og et evig pine i fortapelsen. Er Gud vond når man haver dit. skal vi gi Ham skylde for noe vi selv er ansvarligt for.

 DA KAN VI JO LEVE LIVET OG HERJE AKKURAT SOM VI VIL  FØR VI DØR, SÅ KAN VI SI JA NO TROR JEG, FOR Å SETTE DETTE PÅ SPISSEN"

Det siste du sier liker jeg ikke, og det virker som om det er det det koker ned til for helvetesforkjemperne. Mener dere virkelig at dere får et bedre liv på denne planeten ved å gjøre alle mulige syndige handlinger (legg vekk himmel og helvete for et øyeblikk)?! Har dere virkelig et slikt uslukkerlig begjær og en slik forstand at en trussel om helvete må holde dem i lenker?

Jeg ser visdom i Bibelen, jeg ser en åpenbaring fra Gud gjennom Jesus hvor vi får den enkleste oppskriften for å leve et bra liv på jorden; nestekjærlighet! Er hjertene deres så harde, at alt som står skrevet der er egennyttemaksimering?`
Vi forstod hva forskjellen på godt og ondt i edens hage, etter å ha spist av frukten. Vi fikk muligheten til å gjøre det gjennom loven gitt til Moses. Det ble gjort enkelt og naturlig for oss gjennom Jesu soning for våre synder. Vi trenger ikke lenger å gjøre noe for Gud (Jesus har gjort det), vi trenger ikke å gjøre noe for oss selv (å lystre noe begjær), vi trenger bare å gjøre noe for vår neste! Gud gav oss nøkkelen til et enkelt og godt liv gjennom Jesus; nestekjærlighet! 

Jeg håper du forstår at jeg angriper premisset "herje som vi vil", som om alle vil herje. Men om jeg skulle godta dette premisset, åpner Kirkens lære for nettopp det du sier. Så lenge man er døpt, og tror og angrer ved enden av livet, er det kun én utgang... Så hvis du vil; herj på! Jeg for min del tror at du treffer helvete før du dør, hvis du følger syndens vei, og at veien til lykke, også i denne verden, ligger i noe annet enn å være slave for kroppslig nytelse og egennyttemaksimering. 

Kommentar #22

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Christian de Jong Øien. Gå til den siterte teksten.

Jeg håper du forstår at jeg angriper premisset "herje som vi vil", som om alle vil herje. Men om jeg skulle godta dette premisset, åpner Kirkens lære for nettopp det du sier. Så lenge man er døpt, og tror og angrer ved enden av livet, er det kun én utgang... Så hvis du vil; herj på! Jeg for min del tror at du treffer helvete før du dør, hvis du følger syndens vei, og at veien til lykke, også i denne verden, ligger i noe annet enn å være slave for kroppslig nytelse og egennyttemaksimering.

Hei Christian

 

 

Gud vet vår når vår tid er omme på denne jorden, vi vet ikke, vi kan dø i løpet av natten. Mitt poeng med dette er at noen tror at alle vil bli frelst, og hvis man går i denne drømme verden av den tro, så vil de leve på en løgn. Da vil plutselig Jesus komme igjen som tyv om natten, og da er det for sent for de sjeler som ikke har omvendt seg, og blitt nyskapninger i kristus. Men mange troende lever slik som de fem uforstandige jomfruer. De har falt i den åndelige søvnen. lever i kjødet og ikke i ånden slik Paulus forkynte. Ikke mange som etterfølger Kristi lære i dag.

 

 

 

MVH

Rune

Kommentar #23

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Min kongsmakt er ikke av denne verden

Publisert over 9 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Her leser du av en eller annen årsak feil, eller tolker 1. Kor 1,20

Det står jo ikke i 1.Kor.1.20 hva verdens visdom betyr, men skal en gå ut fra hvor visdommen stammer fra, så står det faktisk i 1.Kor.3.18: Ingen må narre seg selv! Hvis noen av dere regner seg som vis i denne verden, la ham da bli en dåre, så han kan bli virkelig vis.

19 For denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne, for det står skrevet: Han fanger de vise i deres list. - Og et annet sted: Herren kjenner de vises tanker, han vet at de er tomme.

For å kommentere dette litt, verset viser til Job 5.13, men ellers står det skrevet om ulykker generelt, at de ikke skyter opp av støvet og lidelser gror ikke opp av jorden - for mennesker er født til lidelser… (v6-7) Gud mener at det er menneskene selv som er skyld i sine ulykker og nevner ondskapen som er nedlagt i dem og nevner seks trengselstider som de må igjennom. (Det er menneskene som starter kriger mot hverandre, og Gud er medskyldig, han både knuser og leger) I den 7. trengsel berger han menneskene slik at ikke ulykken når dem. (v16-19)

Altså er alle mennesker dårskap for Gud, etter som han også sier i Rom.8.5:

De som lever slik kjøttet vil, er bare opptatt av det som hører mennesker til. Men de som lever slik Ånden vil, er opptatt av det som hører Ånden til. 6 For det kjøttet vil, er død, men det Ånden vil, er liv og fred. 7 Derfor er det som kjøttet vil, fiendskap mot Gud, for det bøyer seg ikke under Guds lov og kan heller ikke gjøre det. 8 De som kjøtt og blod har makten over, kan ikke være til glede for Gud.

Gud mener hele tiden at det er i menneskenes liv etter døden og oppstandelsen at han er Gud for menneskene, ikke etter denne verden, men den kommende. Da har vi endelig fått Guds visdom som du mener vi allerede er i besittelse av, men hvorfor snakker Gud da om å berge menneskene først etter 6 trengselstider? Er det ikke på grunn av menneskelig dårskap at det startes kriger?

Matt.18.7: Ve denne verden som lokker til fall!

Joh.18.36: Jesus svarte: «Min kongsmakt er ikke av denne verden. Var min kongsmakt av denne verden, hadde mine menn kjempet for at jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men min kongsmakt er ikke herfra.»

Kommentar #24

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Ikke nok å velge det syndfrie livet?

Publisert over 9 år siden
Christian de Jong Øien. Gå til den siterte teksten.

Jeg for min del tror at du treffer helvete før du dør, hvis du følger syndens vei, og at veien til lykke, også i denne verden, ligger i noe annet enn å være slave for kroppslig nytelse og egennyttemaksimering.

Men hva blir utgangen på livet for alle dem som aldri har hørt om Jesus, dem som tilhører andre trosretninger, dem som dør før de har fått sjansen til å velge, dem som har valgt et rent liv i oppofrelse av humanistiske grunner?

Hva blir utgangen for alle disse milliarder av mennesker?

De er jo ikke "frelst", og har vel ikke noen del i evighetslivet, eller?

Blir det ikke litt leit for Gud at milliarder av mennesker skal gå fortapt?

Ville ikke det oppleves omtrent som for et menneske som mister flesteparten av sine barn i ulidelige lidelser?

Eller hører du til dem som tror at også andre enn de kristne skal få oppleve å leve evig?

Jeg kan bare tenke meg en eneste ting som samsvarer med Guds allmakt og allkjærlighet: Alle mennesker har del i det evige liv!

Mvh Sverre

 

 

Kommentar #25

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Hvordan merker man på en "frelst" at han/hun har direkte kontakt med Gud?

Publisert over 9 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.

Det var derfor Jesus kom, fordi du igjen kan ha dirkete kontakt med GUD - og Hans vilje.

Dersom den som tror på sonofferet har direkte kontakt med Gud, hadde jeg ventet at det ville komme til uttrykk på en annen måte enn ved stadig å påpeke overfor andre mennesker at de er på vei mot fortapelsen!

Ville ikke en som hadde dirkete kontakt med Gud, vitne om Hans ubegrensede kjærlighet, Hans medynk med menneskene, Hans uendelige tålmodighet og Hans kjærlighetsfulle lengsel etter oss?

Jeg ser dessverre ikke så mye av det her på VD....

Men jeg ser mange som mest skriver om fortapelse og evig lidelse.

Er det det som er å ha direkte kontakt med Gud? Er det virkelig noe å trakte etter, da?

Noen ganger virker det heller som det er en viss ond figur som taler gjennom mange "frelste".

Mvh Sverre

 

 

 

Kommentar #26

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Lucifer kan også vende hjem

Publisert over 9 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.

Så til det tullet som du kommer med at det er helvetet forkynnere. eg vet at lucifer skriker ov vil ikke at sanheten til menneske skal komme frem - lucifer vet at han skal kastes i den andre ildsjøen sammen med hans medfølgere. Og for hver dag som går - jo nermere kommer han sin endelige dom.

Det er dette bibelen forteller om. Den gode nyheten er at alle mennsker kan komme unna klørne til lucifer - bort i fra hans dominans. det gjør du vet på påkalle og tro på Jesus.

Det var interessant å lese det du skriver om hvordan djevelen og en del av englene ble onde. Det ligner veldig på det jeg tror på.

Du synes kanskje jeg forstår lite, men jeg kan ikke se at du har noen egentlig forklaring på hvordan helvete oppsto.

Men forteller ikke Biebelen at alt i universet er skapt av Gud? Dersom svaret på dette er ja, så følger det derav at helvete også opprinnelig må være skapt av Gud.

Men Gud kan selvsagt ikke ha skapt et ondt sted fullt av lidelse, og den forklaringen jeg støtter meg til, fra "Vandrer mot Lyset!", forteller at helvete oppsto som en følge av at de falne englene begynte å eksperimentere med å skape selv  - av mørket. Og det resulterte i at den lysverdenen som Gud hadde skap som oppholdssteder for de englene som skulle tjene som menneskehetens ledere, ble forurenset av mørket, slik at den vakre lysverdenen langsomt ble forvandlet til stygge og ødelagte ruiner i en stinkende sump .

I dette "ødelagte riket" holdt de onde englene til i årmillioner, og mennesker som hadde levd et liv i ondskap, ble trukket dit etter sin død, og led onde tider i helvetessfæren sammen med djevelen og hans medsammensvorne.

Dette stedet dannet forbildet for det som ble kjent blant menneskene som helvete. Men det var selvsagt aldri Guds mening eller plan å sende syndige mennesker dit som straff. Og helvetessfæren ble på et tidspunkt slettet av Gud, etter at de onde åndelige vesenene vendte hjem til Gud takket være Kristi ustoppelige kamp for lyset. Med sin kjærlighet vakte Kristus håpet hos de falne om at Gud ikke ville utslette dem, slik de alle trodde, men at Gud ville tilgi dem alt det onde de hadde forårsaket.

Jesus var fullt klar over denne sammenhengen, og i Bergprekenen kan man tydelig se at Jesus må ha hatt djevelen i tankene, da han uttalte at vi for å ligne Gud, må elske, tilgi, velsigne og be for alle dem som hater oss, forbanner oss og forfølger oss.

Av dette kan vi slutte at Gud også elsker djevelen!

Og den man elsker, utsletter man selvsagt ikke!

At djevelen skal ende sine dager i en svovelpøl, var kanskje noe han selv fryktet, fordi han hadde glemt sine erindringer om den allkjærlige Gud, som aldri vil miste en eneste av sine skapninger, og alltid er rede til å motta den som ønsker å vende hjem. Guds natur skinner tydelig gjennom i mange av Jesu' vakre lignelser, f eks om den fortapte sønn. Et godt bilde på djevelens omvendelse. Gleden i himmelriket var lik gleden hos faren som tok imot sin hjemvendte sønn med en stor fest!

Å tro atGud vil tilintetgjøre djevelen, er omtrent som å tro at en kjærlig far ville myrde sitt eget barn i skuffelse. Det vil selvsagt aldri en god og kjærlig far gjøre! Og Gud er selvsagt ikke dårligere enn en jordisk far, tvert imot. Han er som den kjærligste jordiske far eller mor iidealisert form, det gode multiplisert  millioner på millioner ganger.

Men dette hadde djevelen glemt i sin formørkede tilværelse, og gjennom "Johannes åpenbaring", har han gitt tankeinspirasjon til Bibelens aller mest heslige og groteske fortelling, som kun er egnet til å skape ubegrunnet frykt og redsel.

Gud vil aldri la noen gå fortapt. Følger vi Jesu' ord fullt ut, bør vi også be for djevelen og alle de andre falne åndene, for Gud elsker også dem. Dette er garantert ikke tull og tøys, det er en direkte følge av Jesu'vakre ord i Bergprekenen!

Mvh Sverre

 

 

 

Kommentar #27

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.

Men forteller ikke Biebelen at alt i universet er skapt av Gud? Dersom svaret på dette er ja, så følger det derav at helvete også opprinnelig må være skapt av Gud.

Så du meneer at Lucifer skal få komme tilbake - når Lucfier ennå holder på med å ødelegge Guds skaperverk - menneske. Hvem gir deg disse tankene - de er ikke fra bibelen.

Så du mener at Det one får lov til å fortsette å operere i Himmelrike. Står det ikke i Bibelen At Gud kastet ut Lucifer og 1/3 av engelene.

Så hvorfor tror du at Han kastet den ut.

Eller hvist du har et abr som du har vært med på å lage. Når det barnet vokser opp så blir det en massemorder. Har du da skapt en amsse morder??

Lucifer er skapt av GUD, men Lucifers frie vilje så kunne han gjøre hva han ville. Licfer ble ond - det betyr ikke at Gud skapte han ond, Men Lucifer ble stolt - Han sa Jeg vet bedre enn deg Herre - Det medførte at han fikk med seg 1/3 av engelene.

Så forståelsen på hva som ble skapt må du oppdatere deg på. Herren vil gjøre i stand en plass for den onde og hand medarbeidere - intil denn plassen er laget  - er nåden ennå her. Du kan bli født på ny med å erkjenne Jesus og ta Jesus inn til dtt hjerte.

Kommentar #28

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Lucifer gjenstår visst...

Publisert over 9 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.

Så du meneer at Lucifer skal få komme tilbake - når Lucfier ennå holder på med å ødelegge Guds skaperverk - menneske. Hvem gir deg disse tankene - de er ikke fra bibelen.

Unnskyld hvis jeg forstyrrer …

Jeg hjelper gjerne til med bibelsteder for nærmere opplysninger av det du lurer på. Lusifer har altså flere andre navn, i bibeltekstene er han nevnt som "fortapelsens sønn" :

2 Tess 2,3 La ingen villede dere på noen måte! For først må frafallet komme og den lovløse vise seg, han som er fortapelsens sønn. 4 Han står imot og opphøyer seg over alt som kalles gud og helligdom. Ja, han tar sete i Guds tempel og utroper seg selv til gud.

Dette forteller Fil.2.5-6 mer om: La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus!
6 Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik...

Lusifer er omtalt i Jes.14.12: Du har falt fra himmelen, du morgenstjerne, morgenrødens sønn! Du er slengt til jorden, du som seiret over folkeslag.

Og i Åp.22.16: Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne om dette for dere i menighetene. Jeg er Davids rotskudd og ætt, den klare morgenstjernen

Kommentert i Matt.1.23: Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn,
og de skal gi ham navnet Immanuel – det betyr: Gud med oss. Henviser til Jes.7.14-15: Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, den unge jenta skal bli med barn og føde en sønn, og hun skal gi ham navnet Immanuel. 15 Rømme og honning skal han spise inntil han forstår å forkaste det onde og velge det gode.

 

 

Kommentar #29

Frode Bjørdal

1 innlegg  19 kommentarer

Gud frelser alle

Publisert over 9 år siden

Professor Harald Hegstad legg i sitt innlegg vekt på at evige fortaping kan skje ved at den det gjeld vel å ikkje ta i mot Guds nåde. Her er han på linje med ein rekke kristne filosofer som har vore opptatt av helvetesproblemet. Dete kan ein t.d. sjå meir om i Jonathan Kvanvigs artikkel om emnet i Stanford Encyclopedia of Philosophy.

Eg tenker at ei slik forståing av eventuelle helvetesstraffer, eller skjærsildsstraffer som eg vil seie, misforstår på viktige punkt. 

La oss først legge merke til at Hegstad innrømmer at Gud KAN frelse alle. Å seie mot dette ville vore ei innskrenkning av Guds allmakt.

Men det er altså ikkje klårt om Hegstad i tillegg vil meine at Gud ønsker å frelse alle. Her tenker han seg helst, slik eg forstår han, at det vil stride mot einskildindividets autonomi om frelse vert påtvunge.

Denne siste tankefiguren misforstår etter mitt syn heilt kva straff er for noko. Om straff lyt vi tenke pedagogisk, slik eg ser det. Rettmessig bruk av straff er ikkje, slik ein seier i norsk rettslære, "et onde (en) påfører en lovovertreder på grunn av lovovertredelsen i den hensikt at det skal føles som et onde. Dette borar ikkje djupt nok. Meir i tråd med Platons syn, om eg har forstått han rett (og det er ikkje vesentleg her), vil eg framhalde at rettmessig bruk av straff er noko vi påfører den vi straffer for at vedkomande verkeleg skal lære seg kva som er rett og kva som ikkje er rett. Slik pedagogikk omfamnar dessutan dei som observerer at straff vert brukt eller forestiller seg at straff vil kome til å bli brukt. Vi har altso både individualpedagogiske og ålmennpedagogiske verknadar av og grunnar for å straffe. Slik pedagogikk vil sjølvsagt kunne bruke midler som isolert sett kan framstå som eit onde for den som vert straffa; men det er i seg sjølv berre som instrument for at straffa skal nå sitt mål som er å formidle verkeleg kunne om skillet mellom rett og galt. I dette ligg det individualpreventive ved straffene, og det ålmennpreventive ligg i det forhold at ålmenta ser at det er tungt og traumatisk å bli straffa. Nokre gonger vil eit mål med pedagogisk straff kunne vere å rehabilitere den som vert straffa. Ein bør vere realistisk og sjå at det ikkje alltid kan vere eit mål med full rehabilitering tilbake til det sivile samfunn som vi lev i på denne jorda. I siste fall bør likevel målet med straffa vere pedagogisk; eit hovudmål bør ligge i å få den som vert straffa til å verkeleg forstå at det som vedkomande vert straffa for er galt.

Tenker vi slik vil det vere å angripe Guds allmakt om vi følger den tankefigur professor Hegstad legg til grunn. Om målet for straffene er at den som vert straffa til slutt forstår sin brøde, so vil Guds makt svikte på eit vesentleg punkt; Gud greier i so fall ikkje å få straffa til å virke.

Ut frå dette er det mitt syn at ingen vil kome til å nekte Guds nåde for "all tid", for vi må kunne legge til grunn at Vårherre er flink og mektig nok til å lære oss alle opp på passande vis til å ta i mot sin nåde.

Eg tillet meg ellers også her å vise til mitt innlegg Gud frelser alle. Når til og med den russisk ortodokse metropolitt Hilarion (som mange reknar med vil bli den neste på patriarkatets trone i Moskva), med uttrykt støtte av kardinal Schönborn, kan uttale seg vektig og med styrke for det syn at alle til slutt vert frelst, verker denne norske diskusjonen i Vårt Lands spalter og fora svært provinsiell. Det teologiske nivået er ikkje ofte særleg høgt, slik eg ser det. Eg tek ikkje oppatt noko meir frå mitt innlegg her. Dei som vil fær røkje etter. Eventuelle reaksjonar på det eg skriv bør uttrykkast der, slik at eg vert gjort merksam på dei.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere