Oddbjørn Johannessen

192

Vrangforestillingen om kulturmarxismen

Jeg leser ikke så ofte VG, men avisa har enkelte kommentatorer som skriver vettugt - og i dag trykker avisa nettopp en vettug kommentar av Astrid Meland - som herved er anbefalt. Tittel: "Jakten på kulturmarxistene".

Publisert: 24. apr 2012

Hvem er kulturmarxistene?  Hva er kulturmarxisme?  Meland skriver - lett spissformulert - mot slutten av sin kommentar:

Hva er da en kulturmarxist?  Begrepet ser ut til å omfatte alle til venstre for Djengis Khan, og er tømt for mening.

Bakgrunnen for kommentaren er (selvsagt) at kulturmarxist/kulturmarxisme tilhører "indrefileten" i det begrepsapparatet Anders Behring Breivik har fundert sitt såkalte manifest på, og som han - etter eget sigende - også har handlet ut fra.  Kulturmarxisme omfatter altså, slik han bruker begrepet, svært mye.  Anvendt på norsk politisk virkelighet er alle til venstre for Fremskrittspartiet (og kanskje sågar også noen FrP'ere) kulturmarxister.

Finnes så begrepet kulturmarxisme? Ja, men ikke i en slik betydning. Herbert Marcuse brukte det i en relativt klart avgrenset kontekst, og det kan knyttes til den nymarxistiske Frankfurterskolen.  Breivik refererer da også til dette i sitt manifest - men anvender begrepet en en annen og ekstremt (ja, nettopp!) utvidet betydning.  Dette har han selvsagt ikke suget av eget bryst.  Det er nettopp slik begrepet brukes i hele det contra-jihadistiske bloggmiljøet. Fjordman bruker det slik, Baron Bodissey (Gates ov Vienna) bruker det slik osv., osv.  Og Breivik bruker det slik - med fatale konsekvenser:  I hans forskrudde hode er altså kulturmarxistene synonymt med forræderne i en kommende krig mellom den muslimske og den kristne kulturen - og som sådan et legitimt militært mål.  Breivik har selv - mener han - fått et "kall" til å starte denne krigen, og har dermed på sitt vis forsøkt å framskynde "The Clash of Sivilisations".

Javel - kan vi ikke så gå videre?  La det utvidede kulturmarxismebegrep forsvinne bak lås og slå sammen med Breivik - og for øvrig la disse ekstrembloggerne få ha ordlekene sine i fred?  Jo, hadde det bare vært så vel - men det finnes røster både i offentligheten og i halvoffentligheten som har adoptert begrepsbruken.  Personlig har jeg vanskelig for å "høre" forskjell på samfunnsforståelsen i Breiviks manifest og en del av det som ytres av stemmer som Hanne Nabintu Herland, Jan Hårstad, Ole Jørgen Anfindsen og en del andre.

Så viser det seg sannelig også at det utvidede kulturmarxismebegrep oftere og oftere dukker opp her i VD - som et slags selvfølgelig "allemannseie", fullstendig utenfor enhver begrepskritikk (det står jo om det på Wikipedia...).

Forestillingen om at "venstresida" (Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Venstre, Høyre, Senterpartiet, NRK, Klassekampen (og alle de andre "PK-mediene"), skoleverket, Humanetisk forbund, biskopene - og antakelig også store deler av KrF, og i hvert fall Vårt Land + resten av "eliten") - altså alle kulturmarxistene - har inngått i en slags sammensvergelse (sammen med Muslim Brotherhood) om en "dekonstruksjon" av alt norsk, alt vestlig, alt kristent - puh! - synes å være mer utbredt enn jeg i min villeste fantasi kunne drømme om for relativt kort tid siden. 

Denne forestillingen - som selvsagt er en vrangforestilling - synes å ha særlig grobunn i visse (men ikke alle!) deler av FrP og i en del kristenkonservative miljøer.

Astrid Meland påpeker - helt korrekt - at det aldri innenfor denne såkalte "venstresida" har hersket særlig stor enighet om noe som helst.  Å slå sammen en rekke innbyrdes motstridende meningsposisjoner på denne måten tilhører fiksjonens verden.  Hvem kan ha nytte av en slik løgn?  Enhver får svare for seg selv - men Meland skriver følgende  med utgangspunkt i terroristen fra Utøya og regjeringskvartalet:

I kulturmarxistsekken til Breivik finnes alt han ikke liker, omtrent slik andre har gjort det med "jødebolsjevismen" eller "imperialismen".

Tenk litt på det neste gang du føler deg fristet til å slenge begrepsmessige meningsløsheter som "kulturmarxisme" eller "politisk korrekthet" inn på debattarenaen.

Kommentar #51

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

og med dette misforståtte toleransebegrep, har man minsket inn ytringsfriheten ved at man sier at den som ikke har denne "nye" toleranse har en lavere etisk standard..

Til Geir Rune Larsen,

jeg ser at du bringer inn Kristendom og Bibelen og da er det nesten så jeg gir meg i denne debatten..for i henhold til menneskerettighetene så er religion en beskyttet folkerett når det gjelder synet på virkeligheten. Man har en spesiell rett til å tro og til å bruke argumentasjon (eller tolke) fra Bibelen f.eks. i sine forklaringer på virkeligheten. Ikke lett å diskutere det synes jeg. Case closed, på en måte.

Men får jeg lov til å spørre deg om du kan komme med noen konkrete eksempler (fra virkeligheten/tiden vi lever i etc.) på ny og gammel toleranse som får betydning for lav eller høy etisk standard som blir definert av `eliten`?   

 

Kommentar #52

Hogne Øian

22 innlegg  505 kommentarer

Flere spørsmål

Publisert over 9 år siden

I fall det hele ikke var ment som en spøk fra Afsars side...

Hele denne debatten begynte vel opprinnelig med (1) at noen påpekte at Herlands seneste utspill bygger på en omgang med historiske realiteter som i beste fall er svært problematisk og (2) at enkelte lot seg opprøre av at noen over hodet tar seg den frihet å avvise gyldigheten konspirasjonsteorier og apokalyptiske forestillinger i det ideologiske universet som ABB forsøker å rettferdiggjøre massedrapene og terroren med. Dersom man er uenig i disse vurderinger, hadde det vært en fordel om man kunne vise til argumenter som i seg selv underbygger hvorfor man mener Herland har rett og hvorfor man mener teorien om konspirasjoner og forestillingene om apokalypse har noen for seg. I stedet møtes kritikken av en ikke så rent substansløs roping, der man strakt setter seg selv i en offerrolle.

Afsar gjentar i sin kommentar påstander som man over lengre tid har lest hos f.eks. Fjordman, Anfindsen og sikkert også i ABB sitt manifest.  Hvor kommer det fra, dette med «empati», «godhet», «aggressivitet», «nedlatenhet»? Kan han forklare hvordan argumentene mot Herland og ABB sin virkelighetsforståelse kan avvises gjennom slike karakteristikker? Synes han selv det er en god form for argumentasjon? Hvem, rent konkret, utgjør gruppen «kulturmarxister», hva har gruppen rent konkret oppnådd politisk? Finnes det noen definisjon av begrepet som Afsar støtter seg til, utover å ramse opp en serie nedsettende karakteristikker? Har han noen eksemper på at "kulturmarxister" rent faktisk har kneblet meningsmotstandere gjennom å framstille dem som "onde" og "konspiratoriske"? Hvilke konspirasjonsbeskyldninger er det forresten snakk om her? Er det i seg selv utilbørlig å argumentere fra moralske ståsteder, eller bør all politisk debatt føres på et amoralsk grunnlag? I tilfellet Afsar mener det siste, hvordan tenker han seg at det er mulig?

Kommentar #53

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Du får lese

Publisert over 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Det er da pokker ta meg ikke mange som stikker seg ut som ekstra klarsynte?

gjennom trådene som finnes her som omhandler temaer som engasjerer folk...

Da ser du at enkelte her tror de har patent på det meste.

Kommentar #54

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

sosialisme kontra kommunisme

Publisert over 9 år siden

I følge Marx er sosialisme en mellomstasjon mot det endelige målet som er kommunisme..

Om det er en revolusjon så kan en gå direkte over til kommunisme  i og med at  staten besitter alle maktmidler..om en ikke har en slik revolusjon så må man endre strategi..

Det er mange måter å oppnå en slik vridning mot det marxistiske mål, men det viktigste er å få full kontroll over midlene dvs. BNP.

Antagelig er det nok derfor at staten har gått fra å besitte rundt 40% av BNP i Gerhardsens tid til i dag å besitte godt over 80%.

Den sosialistiske stat idag nærmer seg 100% kontroll med kaptalen i dette land, det betyr at de ikke er så langt i fra å ha full kontroll hvordan de vil endre samfunnet i en kolektivistisk rettning..

Derfor ser man også maktmidlene som brukes mot det liberalistiske  FRP om de sier at de vil slanke statens byråkrati, da brukes ord som uansvarlig, og uvettig pengebruk..osv

men det er jo ingenting som tilsier at en tredjedel av norges befolkning må være statlig ansatte..snarere tvertimot., Tyskland klarer seg med rundt 10% i offentlig sektor ingen vil kalle dem uansvarlige av den grunn.

Dette er litt på siden av emnet, men er nødvendig om en skal forstå hvordan den sosialistiske  staten styrer mot det marxistiske mål..

Kommentar #55

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Ja...kanskje

Publisert over 9 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

Antagelig er det nok derfor at staten har gått fra å besitte rundt 40% av BNP i Gerhardsens tid til i dag å besitte godt over 80%.

Den sosialistiske stat idag nærmer seg 100% kontroll med kaptalen i dette land, det betyr at de ikke er så langt i fra å ha full kontroll hvordan de vil endre samfunnet i en kolektivistisk rettning..

Derfor ser man også maktmidlene som brukes mot det liberalistiske

Det er derfor AP er så livredde for å bruke oljepenger på investeringer i dagens forfall på veier og offentlige bygninger som sykehjem/hus og annet...??

De sier oljefondet er til framtidig bruk...for kommende generasjoner...Imens ramler ting fra hverandre her i landet.
Det blir som om jeg skulle sitte med 5 mill i banken mens huset jeg bor i detter ned rundt meg.

Kommentar #56

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.

jeg ser at du bringer inn Kristendom og Bibelen og da er det nesten så jeg gir meg i denne debatten..for i henhold til menneskerettighetene så er religion en beskyttet folkerett

vel..siden hele vår kultur er bygget rundt kristendom, så kan man ikke utelukke dette i diskusjon rundt humanisme, det er ikke ubegrunnet at humanistene ser på kristne som hovedfienden..

Dagens kristne er ikke som gamle tiders kristne det ser man tydelig på denne blogg hvor alt blandes i en suppe, men man må klare å skille ingrediensene i denne suppe før en skal deffinere forskjellene..slik er det desverre..

folkerettene er formet av mennesker og er en slags form for en humanistisk verdensgrunnlov.

Når den norske staten nå tar til orde for å endre den norske grunnlov så er det med påskudd om at vår grunnlov bryter med folkerettene på punkter hvor denne favoriserer kristendom og at denne må endres til å bli lik den humanistiske verdensgrunnlov..

Kommentar #57

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

Kanskje en liten avsporing.

Publisert over 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

De som ikke har klart å være med på denne utviklingen er ytterpunktene. De har vel en slags rigid konservatisme

Njål:"Vi ser det også med utviklingen av Frp som skapte en gruppe velgere som gjerne ville bake kake, men spise den selv og ikke dele med andre, hverken gjennom skatteseddelen eller ordninger for velferd og kultur."

Kommentar: Grov generalisering og stigmatisering av et helt parti. Vi snakker ikke om en liten gruppe velger her. Hvor kommer denne ideen ifra? At Frp ønsker spise kaken selv? Dette er etter min mening mediaskapt forestilling.

Njål:"Det har vært et gavn for Norge å få inn arbeidskraft som har vært villig til å bosette seg her."

Kommentar: Det er en myte. Arbeidsinnvandringen kommer fra noen få land innen EU området. Arbeidsinnvandrere flytter i mye større grad hjem etter noen år. Du må skille mellom ulike befolkningsgrupper og hva de faktisk bidrar med i Norge. Men ikke dermed sagt at vi ikke skal hjelpe mennesker i nød.

Njål:"Det skulle bare mangle om vi ikke også ga rom for fullverdig liv også for de som kommer utenfra."

Kommentar: Du kan gi innvandrere et verdig liv og samtidig avvikle snillismen. Ser ingen motsetning her.

Njål:"Vi må erkjenne at skal folk ikke bli slaver eller underklasse må de ha samme vilkår til vekst og utvikling som oss andre. Samfunnet må være for, av og med likeverdige."

Kommentar: Likhet for loven, kjerneverdiene og menneskerettighetene må gjelde alle borgere. Derfor kan vi ikke tillate at noen minoritesgrupper skal få særrettigheter. Likverd handler om at ALLE skal innrette seg etter storsamfunnets kjerneverdier. Den form for misforstått likeverd som praktiseres i Norge har ingenting med likeverd å gjøre. Det blir spesielt åpenbart i religiøse spørsmål. Dette er enda ikke et stort problem i Norge!

Njål:"Dette er antagelig multikulturalisme og kulturmarxisme i praksis. Bare noen få er gjennomtenkte motstandere av dette."

Kommentar: Helt feil. Det er mange på grasrota som er motstander av multikulturalisme. Dette har ingenting med ekstremisme eller konspirasjonsteorier å gjøre. 

Jeg støtter et flerkulturelt samfunn men ikke multikulturalisme. Noen ganger har jeg inntrykk av at folk ikke ser forskjellen?

Mvh Hanni

Kommentar #58

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Det er derfor AP er så livredde for å bruke oljepenger på investeringer i dagens forfall på veier og offentlige bygninger som sykehjem/hus og annet...??

Om en har som mål å ha hånd om 100% av BNP , så er det enda noen få prosent med skatter og avgifter som må til..

men i praksis kunne vi gitt alle pengene vi tjente til staten og få lommepenger av staten, da er vi endelig ved det marxistiske mål..

Ellers så ser man i kommunistiske stater hvordan infrastuktur behandles, da dette er produksjonsmidler eid av staten så er det ingen eiendomsfølelse rundt dette..

Om en ønsker å ha ett godt vedlikehold , så må noen ha ett eierskap , når man ser på statens stemoderlige forhold til vår infrastrutur...og videre til vårt viltvoksende byråkrati ...

Da ser man tydelig hva det  investeres i her til lands..men da  investerer vi i fremtidig velferd, og det er uhyre mer vktig enn å investere i infrstruktur og andre unyttige ting..

Kommentar #59

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.

Men får jeg lov til å spørre deg om du kan komme med noen konkrete eksempler (fra virkeligheten/tiden vi lever i etc.) på ny og gammel toleranse som får betydning for lav eller høy etisk standard som blir definert av `eliten`?

det gamle toleransebegrepet var knyttet opp mot ytringsfriheten, og din rett til å mene hva du ønsker ..Du kan være rykende uenig i hva vedkommende sier, men du respekterer/tåler det vedkommende sier..

intolerant etter gammel modell vil da være en som ikke lar deg få mene det du ønsker..

Det nye toleransebegrepet er knyttet opp mot hva som er alment rett i samfunnet, om en har stor toleranse så er du f.eks tolerant mot det å la homofile gifte seg i kirken, og da blir motsatsen av en inntolerant  en som ikke mener det samme som det som til enhver tid er alment akseptert i samfunnet..

mao. er det ingen tolerans mot dem som går mot denne konsensus..

Siden bibelen sier at ekteskapet er forbeholdt mann og kvinne , så vil en slik påstand ikke tolereres i ett samfunn hvor flertallet bygger på den nye sorts toleranse..

At dette er elitisk tanke bygger på at det per idag er disse tanker som er rådende i statsapparat og i utdanningsistitusjoner, de gamle kristne verdier er i fritt fall..

kort beskrevet..

Kommentar #60

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Jarl Hanni Afsar. Gå til den siterte teksten.

Njål:"Vi ser det også med utviklingen av Frp som skapte en gruppe velgere som gjerne ville bake kake, men spise den selv og ikke dele med andre, hverken gjennom skatteseddelen eller ordninger for velferd og kultur."

Kommentar: Grov generalisering og stigmatisering av et helt parti. Vi snakker ikke om en liten gruppe velger her. Hvor kommer denne ideen ifra? At Frp ønsker spise kaken selv? Dette er etter min mening mediaskapt forestilling.

Njål:"Det har vært et gavn for Norge å få inn arbeidskraft som har vært villig til å bosette seg her."

Kommentar: Det er en myte. Arbeidsinnvandringen kommer fra noen få land innen EU området. Arbeidsinnvandrere flytter i mye større grad hjem etter noen år. Du må skille mellom ulike befolkningsgrupper og hva de faktisk bidrar med i Norge. Men ikke dermed sagt at vi ikke skal hjelpe mennesker i nød.

Njål:"Det skulle bare mangle om vi ikke også ga rom for fullverdig liv også for de som kommer utenfra."

Kommentar: Du kan gi innvandrere et verdig liv og samtidig avvikle snillismen. Ser ingen motsetning her.

Njål:"Vi må erkjenne at skal folk ikke bli slaver eller underklasse må de ha samme vilkår til vekst og utvikling som oss andre. Samfunnet må være for, av og med likeverdige."

Kommentar: Likhet for loven, kjerneverdiene og menneskerettighetene må gjelde alle borgere. Derfor kan vi ikke tillate at noen minoritesgrupper skal få særrettigheter. Likverd handler om at ALLE skal innrette seg etter storsamfunnets kjerneverdier. Den form for misforstått

Ad 1.

Det går som en rød tråd i Frp's politikk siden 1973 at man skal bake kaken sin og spise den selv. Da Frp fikk vind i seilene var det fordi det fantes en del misfornøyde AP-folk som oppdaget at den velferdsstaten som var vedtatt i sekstiårene faktisk måtte betales. I tillegg hadde de ervervet hus, bil og hytte og opplevet at disse ble skatteobjekter. Frp vokste seg stor på protesten mot denne politikken. Frp's grunnfjell er å være en høyrepopulistisk falangs av arbeiderbevegelsen.

Ad 2.

Ingen myte. For det første ville ikke våre egne sønner og døter, ja heller ikke så mange av min generasjon, ta i skitne og arbeidssomme ting lenger. De hadde gjort sitt mht gjenreisning av landet etter Krigen. Det kom billig arbeidskraft fra andre land. Først var det sør-europeerne som kom i femtiårene, så kom asiatene i seksti og syttiårene. Det var meget bekvemt å overlate jobber til billigere arbeidskraft som lenge - ja til denne dag blir polakker underbetalt - ble dårligere behandlet enn nordmenn. Dette skjedde lenge med LO's tilslutning fordi ALLE forsto at dette var bra siden de ikke bare kunne komme her og kreve, men måtte gjøre sin plikt først.

Ad 3.

Så måtte vi fire på kravene til slaveriet og innføre rettigheter i arbeidslivet slik at innvandrere ble jevnstillet. Det er ennå litt igjen der.

Ad 4.

Jeg kjenner ikke til at noen undergrupper har særrettigheter i dag. Noen trenger ekstra tid til bønnetimer, mens vi andre ber hele dagen. Jeg kjenner ikke til andre særordninger enn at selv om laugsvesenet er avskaffet i Norge har vi gitt fagorganisasjoner og særgrupper knyttet til næringsliv og faginteresser visse rettigheter, men det er likhet for loven i Norge.

Ad 5.

Ja - jo - hmmm..... du kan vel si at det er en viss motstand på gressroten angående innvandring, men jeg anser den ikke som særlig reflektert. Erfaringen er at de gangene jeg gidder å gå i clinch om dette smelter motstanden ganske fort og man ser det bredere bildet. Det er populært å være motstander som en snakkis i selskapslivet, men alle har en innvandrer på kontoret i dag, og alle foholder seg til fremmedkulturelle og folk med avvikende holdninger så jeg er ikke overbevist om at det stikker så dypt.

Kommentar #61

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

mao. er det ingen tolerans mot dem som går mot denne konsensus..

Det du skriver er at du mener man skal kunne ha dine meninger uten å bli motsagt. Vi som har andre meninger skal ikke få lov til å fremme disse. Spesielt hvis man har en posisjon, da er man en elite, og de skal ikke få lov til å mene noe. Det er forbeholdt de som ikke har en posisjon. Altså en prinsipiell anti elite tankegang.

Det du ønsker er at dine anti homofili meninger skal få en posisjon i samfunnet, og at de som har en annen mening ikke skal kunne kjempe for sitt syn. Dette fordi du ikke liker konsekvensene av å merke at ditt syn ikke er det dominerende. Skal vi da droppe debatt, droppe at våre meninger får konsekvenser slik som at loverket også beskytter homofile, og gå rett til at ditt syn blir det eneste riktige?

Da har du oppnådd det du kritiserer KM for, at bare en mening er tillatt. Hvis du virkelig ønsker at vi kan ha ulike syn, så må du akseptere at vi fremmer våre meninger også, inkludert at det ikke er ok å diskriminere homofile. Det er en helt grei mening, og ikke en del av en kulurell marxistisk konspirasjon for å bryte ned samfunnet og innføre kommunisme.

Kommentar #62

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Til Geir Rune Larsen (igjen),

kanskje kom det ikke klart fram, men når det gjelder en religion så mente jeg at i forhold til menneskerettighetene (som jeg generlt støtter) så mener jeg det er problematisk at religioners stilling er beskyttet innenfor MR. Fordi det gis anledning til å vise til `Guds ord` som forklaring på hvorfor en mener det ene eller det andre. Satt på spissen; hvis man mener at kvinnen ble skapt kun for at mannen skulle ha en partner så skal så kvinnen forstås å ha en underordnet rolle i forhold til mannen (på mange måter). En følge av dette grunnsynet kan så være at diskriminering kommer som en naturlig følge og det blir derfor ok iflg. MR (så lenge man er troende) å diskriminere andre. Satt på spissen igjen; at man kan lese i Bibelen at `homofili er en styggedom` og at man ikke vil revidere dette gjør (etter min mening) at det er upassende å tillate forkynnelse i kristendomsundervisning på skolen fordi Bibelen inneholder passasjer som ikke er politisk korrekte - for å si det på den måten (jamfør min definisjon). Det skal altså gå an å formidle motstand mot homofili på en annen måte enn å spre tanken om at det er en styggedom. Ens egne syn skal da ikke gå så grundig utover andre som kan være født med en legning en ikke kan noe for.

Når det gjelder `den kalde staten` så tror jeg at du er inne på noe. Skal så staten være stor og mektig så skal også kompetansen på førstelinjen ut mot befolkningen være formidabel. Administrering av mange mennesker kan nok føre til at følelser skvises ut (noen ganger med rette, men!) - jeg har da hørt mange historier fra et land langt borte fra Norge hvor befolkningens møte med offentlige instanser er noe man gruer seg til. Man blir behandlet kun som en i rekken, stå i lange køer og har du et tilleggsspørsmål så er det ingen på førstelinja som kan svare og saken vil go on and on... Kompetanseheving på enkelte områder er vel ikke noe som enkelte partier på venstresiden (huff, nå generaliserer jeg, vet det) har vært så opptatt av, det har vel heller vært minimumtilbud til alle, som har vært mantraet. Men kompetanseheving på andre områder, det har `de` stått for så det må man også svare ja til. Ikke lett, nei.  

 

Kommentar #63

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Det du skriver er at du mener man skal kunne ha dine meninger uten å bli motsagt.

nei, det sier jeg IKKE, men om du har toleranse etter gammel målestokk så tåler du å høre dem..og jeg tåler å være uenig med deg..

men i "det nye" toleransbegrep så tåles det ikke uenighet som går mot den rådende konsensus..disse blir omtalt som intolerante..

Det er selvsagt ett maktspråk for å trykke ned annerledes tenkende, men pakket inn i fine ord som toleranse, likeverd, mangfold osv..

..men det er verken rom eller vilje til å gi annerledestenkende toleranse, likeverd og det er absolutt ikke rom for ett mangfold av meninger..

Kommentar #64

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

nei, det sier jeg IKKE, men om du har toleranse etter gammel målestokk så tåler du å høre dem..og jeg tåler å være uenig med deg..

Jeg tåler det, men jeg argumenterer imot. Noe som ser ut til å bli oppfattet som at andres meninger ikke er "tillatt". Hva mener du egentlig? Skal jeg akseptere at vi diskriminerer homofile? Skal jeg akseptere at folk henger ut homofile uten å argumentere imot? Skal jeg ikke si at jeg opplever diskriminering som ondt? Vi har en situasjon hvor vi argumenterer mot hverandre, men den ene parten blir hengt ut for å undertrykke den andre, mens deres metoder som er helt like av en eller annen grunn blir fremstilt som helt ok. Er det greit å undertrykke meninger til mennesker som tilfeldigvis jobber på universitetet? Hvilken jobb skal man ha for å få lov til å ytre sine meninger?

Kommentar #65

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Hvor er limspannet?

Publisert over 9 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Det du skriver er at du mener man skal kunne ha dine meninger uten å bli motsagt. Vi som har andre meninger skal ikke få lov til å fremme disse. Spesielt hvis man har en posisjon, da er man en elite, og de skal ikke få lov til å mene noe. Det er forbeholdt de som ikke har en posisjon. Altså en prinsipiell anti elite tankegang.

Det du ønsker er at dine anti homofili meninger skal få en posisjon i samfunnet, og at de som har en annen mening ikke skal kunne kjempe for sitt syn. Dette fordi du ikke liker konsekvensene av å merke at ditt syn ikke er det dominerende. Skal vi da droppe debatt, droppe at våre meninger får konsekvenser slik som at loverket også beskytter homofile, og gå rett til at ditt syn blir det eneste riktige?

Da har du oppnådd det du kritiserer KM for, at bare en mening er tillatt. Hvis du virkelig ønsker at vi kan ha ulike syn, så må du akseptere at vi fremmer våre meninger også, inkludert at det ikke er ok å diskriminere homofile. Det er en helt grei mening, og ikke en del av en kulurell marxistisk konspirasjon for å bryte ned samfunnet og innføre kommunisme.

En gang i mellom kommer det en kommentar som jeg får lyst til å skrive ut i plakatstørrelse, smøre inn med lim og klistre opp på en vegg.

Dette er en slik; flott prosa og grunnet i dypt fundert innsikt!

:o) 
Kommentar #66

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert over 9 år siden

`ikke rom for ett mangfold av meninger..` (Larsen)

og ikke rom for multikultur heller :) Puh!

Ellers enig med Afsar i at flerkultur er et bedre begrep å bruke enn multikultur.

Storstilt bruk av `store ord`, merkelapper (og generaliseringer) er ikke noen gode sjakktrekk etter min mening. Og dette bør man ta selvkritikk på. Til ulike tider.

Kommentar #67

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Skal jeg akseptere at vi diskriminerer homofile?

det kommer an på om det å nekte å vie to av samme kjønn går under diskriminering, det forutsetter 2 faktorer.

1.  mennesket har rett til å oppheve en høyerer Guds bud og regler..dvs selv være gud.

2. man respekterer /tåler å la en høyere Guds lov og bud gjelde..

 Om en forholder seg til humanisme som setter mennesket i sentrum, så er slikt diskriminering , da mennesker per deffinisjon og i de mennesklige folkerettslige regler er likeverdige både mhv kjønn og legning..

Om en forholder seg til at det er en høyere makt enn den mennesklige som har skrevet sine bud og regler og disse går imot det mennesker bestemmer så er det ikke diskriminering, men overhodelse av hans lovverk..

Man ser tydelig i hva som ligger i humanismen, mennesket er høyverdi til å selv deffinere hva som er rett og galt, nettopp utfra det at humanismen sier at mennesket er godt på bunn..

Bibelen sier at mennesket absolutt ikke er god på bunn, men er full av ondskap, og ondskapen deffiners da selvsagt ikke utfra humanistiske verdier , men utfra det bibelen omtaler som fullverdige verdier (dvs. Guds bud)..

.

Kommentar #68

Jon Klouman

0 innlegg  27 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Breivik og hans meningsfeller mener tilsynelatende at grunnen til at de ikke slipper igjennom med sitt ”budskap” i media er at de blir sensuert, forfulgt, latterligjort osv. av totalitære ”kulturmarxistiske” krefter som har til hensikt å vanne ut ut og ødelegge Norsk/Europeisk kultur gjennom bl.a. stor innvandring, hjernevasking i undervisningen, pålegge folk skyld- og skamfølelse for å være ”nasjonalistiske”, stolte av sin egen kultur osv.

Sannheten er heller slik jeg tolker det at ja de blir til en viss grad latterligjort, sensurert osv., men ikke fordi det er noen konspirasjon, men fordi det store flertallet av de som har meningsmakt har stor grunnleggende tro på at menneskerettighetene er universelle og gjelder alle, og at det er del av grunnlaget for dagens relativt liberale innvandringspolitikk og for integreringspolitikken (i tillegg til internasjonale konvensjoner, behovet for arbeidsinnvandring osv). 

Så er det slik jeg tolker det de mer moderate som i større og mindre grad er enig i at innvandring er en fare for Norsk/Europeisk kultur, men som ikke har konsirasjonsideer. Innenfor dette spekteret av innvandringskritiske meninger finner man holdninger om ”mislykket/misfortått toleranse”, ”snillisme” – at vi må verne om vår kultur i lys av stor innvandring osv. Hvis man leser gjennom menneskerettighetserklæringen fra 1948 er det veldig fokus på ikke-diskriminering i alle former, kulturelt, religiøst, rasemessig osv. Noen av de innvandringskritiske mener slik jeg tolker det at dette har lagt grunnlag for en integreringspolitikk med feilslått toleranse, snillisme, paralelle samfunn, osv. At Norske og Europeiske har blitt oppdratt til å ha en evig udelt respekt for andre kulturer, at de opplever stigmatisering ved å være kritisk. Det virker på meg som en del av disse moderate også føler at de til en viss grad ikke slipper til nok i debattene. Hvorfor de mener at det er sånn vet jeg ikke. Om de mener "68erne" dominerer norsk politikk og media eller hva det er.

Kommentar #69

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Dere klarer ikke å identifisere substansen

Publisert over 9 år siden

Dette er en tullete og kunnskapsløs debatt, den er dessuten historieløs. Man diskuterer et fenomen man ikke klarer å analysere på en presis måte. La oss ta følgende eksempel, nemlig skoleverket som har blitt ankaget for å være en av den såkalte kultur-marxismens høyborger. At norsk skole er en kunnskaps og erkjennelsesmessig "rennestein", ødelagt av etter måten lavtfungerende pedagogiske rotehuers vås, det er en sannhet! Men denne utviklingen startet lenge før noen påstått kultur-marxisme så dagens lys. På dette området startet den i Norge med Alexander Kjelland og hans "Giftbærerere" innenfor norsk skolevesen.Disse tråkket den klassiske kultur og tradisjon, arven fra Athen og Roma, ned i dritten. Disse var langt fra å være noen marxister. De fleste som kjente skolesystemet i fordums Sovjet og Øst-Europa vet at disse systemene var milevis unna de patetiske idioti som hersket, og fremdeles hersker i norsk skole!

Den "ideologi" som norsk skole bygger på er tvert i mot innfluert av tåkete "liberale" tanker utviklet i ja nettopp USA, innfluert av psykologi og sosialpsykologi. Her er to vitenskaper man bør undersøke nærmere hvis man vil forsøke å forstå verdiene og mekanikken bak den såkalte kultur-marxismen, for den finnes knapt i marxismen. Som jeg tidligere har hevdet, de tanker og strømninger enkelte kolerisk angriper som marxistiske er ikke marxistiske, de er "liberale", men det viser jo at kritikerne på sin side er patologiske og kunnskapløse anti-kommunister, menneskesker som fremdeles lever i den kalde krigens kontekst, en kontekst de imbesilt nok overfører til sitt "korstog mot islam". Det sier mye om disse gruppene. Norsk venstreside er faktisk i liten grad marxistisk, SV er ikke noe rellt marxistisk parti, men heller et slags kulturfelleskep for "68 verdier", som står uendelig langt fra marxismen, ja heller et parti som bygger i likhet med "Romantikken" på et eller annet slags anti-modernistisk "Utopia". Den såkalte kultur-marxisme mange reagerer mot må derfor søkes i seksitallsliberaliteten, i amerikanske campusmiljøer og snevre sub-kulturer i vest-Europa, ikke i noen marxisme. Disse tenketankene i USA som har skapt begrepet lever på sin side i en kald-krigskontekst som ikke lenger eksisterer. For sammenlignet med vesten så var de marxistiske regimer i øst i sin tid adskillig mer verdikonservative enn tilfellet var for de vestlige samfunn. Dette er et historisk faktum debattantene simpelhen ikke vil innse! Men hva annet kan man forvente av reformpedagogikkens ofre i norsk skole ?

Kommentar #70

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

Kampen om virkelighetsbeskrivelsen

Publisert over 9 år siden

Jeg anbefaler Sverres Avnskogs siste artikkel.

Kampen om virkelighetsbeskrivelsen:

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat6/thread266797/#post_266797

Den støtter jeg 100 prosent.

Mvh Hanni

 

Kommentar #71

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

et kommer an på om det å nekte å vie to av samme kjønn går under diskriminering, det forutsetter 2 faktorer.

Nei, det kommer ikke ann på noe som helst. Enten kan jeg ha den meningen, eller så kan jeg ikke det. Hvis jeg kan det, så må jeg få lov til å yttre mine tanker. Det er ikke undertrykking av deg eller dine meninger, det er min rett til å ha meninger. At du ikke liker at jeg synes at ditt syn er umoralsk betyr ikke at du er undertrykt. Du må bare stå for din mening, og akseptere at noen er uenig med deg, til og med i en slik grad at vi finner dine meninger avskyelige. På samme måte må jeg aksepter at du finner mine meninger avskyelige, og argumenterer mot disse.

Kommentar #72

Vidar Enebakk

2 innlegg  144 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.

Legger inn en snutt som nok ikke er enig med deg, Vidar - så sånn sett foreligger det nok to virkelikghetsoppfatninger .... igjen...

Knut,

To virkelighetsoppfatninger? Du linker jo til den samme filmen som jeg omtalte i #16? Filmen til Lind fra 1999 er politisk propaganda og historieforfalskning på sitt værste. Fjordman og Anfindsen er sentrale for importen av denne ideologien til Norge. Jeg tviler sterkt på at noen her overhodet brydde seg om "kulturmarxisme" før 2010. Da var man fremdeles opptatt med å harselere over "politisk korrekthet".

Jeg har ikke sagt ett ord om hvordan jeg oppfatter virkeligheten, men det jeg har påpekt av koplinger til amerikanske tenketanker er åpenbart helt sentralt for din virkelighetsoppfatning.

Kommentar #73

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

En annen synsvinkel

Publisert over 9 år siden

Tusen takk til Hanni for anbefalingen av min artikkel!

Håper mange følger hans oppfordring til å lese den! :-)

Mvh Sverre

 

Kommentar #74

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

det kommer an på om det å nekte å vie to av samme kjønn går under diskriminering, det forutsetter 2 faktorer.

1.

Her tuller det seg til litt for deg Larsen. Ikke et vondt ord om Gud, men mennesket har flere guder, og derfor kunne ikke Menneskerettighetene skrives som et universellt dokument uten å gi rom for flere tolkningsmuligheter. I praksis må dette bety at man tar utgangspunkt OGSÅ i menneskenes kår. Det tilsier at Menneskerettighetene måtte bli et politisk dokument mer enn et religiøst for å gi plass for mangfoldet av mennesker.

Du er sikkert bare glad for at du med en slik oppfatning sider med politisk islam som de siste årene har drevet en kamp for å få med retten til å gripe inn overfor avvikende legninger i Menneskerettighetene. Norge har vært med å forhindre dette. Først gikk vedtaket igjennom, så ble det endret bl.a. ved hjelp av Norges bidrag i forhandlingene.

Der hvor Menneskerettighetene er universelle er altså noen av religionene "universelle" hvor de har sammenfallende holdninger samme hvor mye de ellers måtte mislike hverandre.

Jeg er glad vi har Menneskerettighetene som beskyttelse mot overivrige fundamentalister.

Kommentar #75

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Endringssamfunnet

Publisert over 9 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.

Jeg velger å kalle dette tidsånden og endringssamfunnet, men det ligger i tiden trender som gjør at ..... noen ..... mange ..... blir markører og budbærere av en hverdag i innhold

Nå er ikke jeg en av dem som burde omgi meg med for mange vanskelige ord jeg ikke kjenner innholdet i. Men jeg opplever at du beskriver mye av den kultur som rådde her i landet, før pengegalloppen satte inn med full styrke i vårt endringssamfunn, og "forvandlet" oss, meg selv inklusive. - Motene skiftet stadig oftere, og det kostet å føle seg vel om en manglet egen selvfølelse. - Kvinner spesielt er lette å lure, er min egen erfaring ;-) Menn lar seg lure med dyrere statussymboler. Vi er primitive! Vår egen økonomiske kriminalitet øker også med vårt begjær etter mer, men alt kamufleres under innvandring!

I dag er det ikke mange som vil gi avkall på den økonomiske gevinsten som ligger i denne "kulturen"? Derfor er vi heller ikke enige om hva som er "kultur" i vårt land, begrepet har skiftet innhold, og står ikke lenger for "det evig sanne", men om det flest vil ha. Jeg mener fortsatt at "kultur" er det moderne mennesker kaller "finkultur", og at dette står for noe som vil være evig sant til allle tider? Der kilden oftest har hentet sin inspirasjon fra verdens hellige tekster.

Men siden Hitler hadde lignende tanker, så vil alt som kan forbindes med Hitler være svartelistet, da det er de som vinner krigen som definerer historien

I 1989 falt kommunismen og ble regnet for død. Når jeg tenker på ordet kulturmarxist, så tenker jeg på de mennesker som tror de selv kan definere hva som er kultur, alene og omtrent bare fordi flertallet nå aksepterer at dette er kultur.

Så i dag er sport definert innenfor kulturbegrepet, selv om det er sport! Vi har drikkekultur, som sløver oss fra selv å engasjere oss. Vi har statlige spill nesten daglig i våre media. Alt tilhører nå vår kultur, og det er vel i hovedsak de gamle marxister som har drevet fram dette samfunnet?

Dette ble min forståelse av begrepet "kulturmarxisme", men hva vet jeg om hvordan andre bruker det? (har dessvere ikke fått lest alle inlegg - stoppet her hos Knut)

Den egentlige marxismen hadde helt andre idealer, noe de nye "kulturmarxistene" vet å dra nytte av.

med vennlig hilsen mette

Kommentar #76

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Marxistisk drikkekultur

Publisert over 9 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Vi har drikkekultur, som sløver oss fra selv å engasjere oss.

Det vi kanskje trenger er en marxistisk drikkekultur? De eksemplene jeg har sett har sydet av engasjement! :-)

Kommentar #77

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

Det vi kanskje trenger er en marxistisk drikkekultur? De eksemplene jeg har sett har sydet av engasjement! :-)

Har vi helse til det?:-)

Kommentar #78

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

De eksemplene jeg har sett har sydet av engasjement! :-)

Engasjement for den marxistiske drikkekultur?

Et lite "Look to Russia"?

;-)  mette

Kommentar #79

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Her tuller det seg til litt for deg Larsen. Ikke et vondt ord om Gud, men mennesket har flere guder, og derfor kunne ikke Menneskerettighetene skrives som et universellt dokument uten å gi rom for flere tolkningsmuligheter.

desverre er det ikke tull, om en ser litt på verdens religioner så er det ett stort skille dvs om en distanserer seg fra synde eller aksepterer at den finnes..

om du finner en religion utenom jødedom og kristendom som ikke distanserer seg fra synden på en eller annen måte..så er du god..

Kommentar #80

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

om du finner en religion utenom jødedom og kristendom som ikke distanserer seg fra synden på en eller annen måte..så er du god..

Islam?

Kommentar #81

Øystein Hansen

1 innlegg  569 kommentarer

Stor takk til Knut Nygaard

Publisert over 9 år siden

Takk både for viktige videosnutter, og for fornuftig tale. Du har en egen evne til å finne interessante og viktige filmklipp på YouTube og andre steder, og jeg vil tro det forutsetter en del research.

De er nyttige.

I utgangspunktet brukte jeg gjerne begrepet kulturradikalisme for å beskrive det fenomen vi i snakker om her, og deri legger jeg:

En stadig større statlig inngripen i, og kontroll med, det sivile samfunn. Kjennetegnet ved angrep på hele samfunnets kjerne, og på dets kjerneverdier. Angrep på, og endring av ekteskapets stilling, stadig større statlig innblanding i forholdet foreldre-barn, med større overtagelse av barns omsorg og oppdragelse, og nedtoning og svekkelse av foreldreansvar og foreldremyndighet, - til fordel for statlig barnevern. Videre (sosial-) demokratisering, politisering, og utvanning av kirken, fjerning av kristendomsundervisning og en generell avkristning av lovverk og samfunn. Og nå går man løs også på kjønnene, for å konstruere også det på nytt.  

Her har man altså gått løs på selve samfunnets bærebjelker, - og denne strategien er selvsagt ikke tilfeldig i det hele tatt. Dette røres så sammen med en generell avstandtagen til Israel, til USA og til vår egen kultursfære.

Når jeg så har lest litt om Frankfurter--skolen, og bl.a. ser denne videoen, faller de aller fleste brikker veldig lett på plass.

http://www.youtube.com/watch?v=4fo5jLdJlgI

Dette handler vel ikke nødvendigvis om økonomisk marxisme, - den har jo fått sine svære sår, men det kulturelle tankegodset fra Rosa Luxembourg med flere, og fra trettiårenes ildrøde skandinaviske sosialdemokrati er mer enn tydelig. Her kan vi også ta med historikeren Edvard Bulls illsinte felttog mot alt som hadde med kristendom å gjøre. "Verket" deres ble ikke fullført slik de hadde tenkt seg, for krigen kom. Og med den søkte folket igjen til kirkene.  

Derfor er det altså etter min mening fullt dekkende å beskrive dette som kulturmarxistiske ideer og tankegods.

Om vi så behøver å bruke slike merkelapper er en annen sak, og for meg er det ikke noe poeng å gjøre det. Men da bør kanskje og de denne merkelappen kunne ha passet på heller diskutere sak, og ikke først og fremst tagge oss som håpløse, høyreekstremistiske konspirasjonsteoretikere. Det er ytterst slitsomt.

 

"Hvorfor ...oppleves det .... litt for ofte at sannheten først er kommet på bordet når det kommer fra ..... AP ...selv om FRP sa det samme noen år tidligere?

Blir ikke det da noe lignende følgende lovmessige mønster - et mønster som og gjerne kan overføres til tidsånden:

1. lov: Verden er først rund, når en venstreorienteret har kommet fram til det.

2. lov: Skulle en borgerlig komme til den konklusjonen først - at jorden er rund, så er det å betrakte som hets, propaganda og uttryk for et avstumpet menneskesyn, som sikkert er finansieret av storkapitalen.

3. lov: Skulle det senere uheldigvis vise seg, at jorden faktisk er rund, så gjør en borgerlig regjering klokt i å gå stille med innsikten og først utnevne en sosialdemokrat til å kunngjøre det."

 

Her er du right on spot, Knut. Jeg har egentlig intet mer å tillegge til ovenstående.

 

For et par dager siden kom jeg over en videosnutt, a few brief clips of various Obama officials, fra en høring i Kongressen - bl.a. i Representantenes Hus, om islam og islamsk terrorisme. Videoen karakteriseres av en som kommenterer den som "utterly priceless", og viser på en nærmest latterlig måte hvor redd man i det offentlige USA, eller mer presist i Obama-administrasjonen, nå er blitt for å antyde den minste forbindelse mellom terrorisme og islam. Selv der en sånn sammenheng finnes.

 

http://vladtepesblog.com/?p=47087

 

Eksempelvis Hasan, som på militærbasen Fort Hood drepte 13, og kalte seg Soldier of Allah. Det blir nå karakterisert som en "workplace incident" og jeg husker hvordan TV-stasjoner hadde innkalt muslimske "eksperter" som i kor med programlederne advarte mot å se dette som islamsk terrorisme.

I høringen på videoen kommer det fram at en muslim som på offentlige møter i Texas lovpriste ayatollah Khomeini, og som senere hadde brutt seg inn i databasen til Homeland Security var blitt sikkerhetsklarert og plassert i rådgivningsgruppen (the advisory board/group)!

Det er under Obama avslørt flere slike saker der radikale muslimer er blitt fremstilt som moderate og vestvennlige, og fått jobber nær presidenten.

Obama virker i det hele tatt å ha problemer med å se på det øyet, noe han har hatt helt siden sin famøse Kairo-tale. Man skal også huske på at han (etterpå) sverget på Koranen ved innsettelsen.

Om USA ikke slutter å lefle med Muslim Brotherhood og legge til rette for dem i stadig flere land, vil USAs tid som dominerende stormakt være over. Det er nødvendig med en helt ny republikansk administrasjon i Washington, og at samtidig den indre splittelsen kan holdes på et minimum. Og at forholdet til Israel igjen bedres.

Av hensyn til mange av dem som kanskje leser dette, er jeg nå nødt til å gjøre følgende helt klart: 

Den ovenfor omtalte videoen fant jeg på et nettsted ved navn Vlad Tepes. Dette skal etter de som har greie på det, dvs. de islamofile og selvoppnevnte rettferdige ekspertene som kurser PST i hatretorikk", være et slikt ekstremt høyreekstremt konspiratorisk kloakkhull. Etter å ha surfet litt, vet jeg ikke riktig hvorfor, men som antydet ovenfor har jeg heller ikke greie på sånt. Det er derfor ingen grunn til å tro på at denne høringen og utspørringen noen gang har funnet sted. Dette har jo aldri vært omtalt i NRK og Aftenposten, og ellers er C-Span generelt utrolig dyktige, nei utspekulerte, til å manipulere og drive islamofobisk propaganda. Selv direktesendinger skal de visstnok kunne klippe og lime(!!), og således føre folk fullstendig bak lyset.  

Jeg vil således advare den harde kjerne av leserne om at dette IKKE er en del av virkeligheten. Det er mer en flik av den uvirkelige virkeligheten, som Gule en gang så fint uttrykte det her på VD.

Det er derfor i det hele tatt ingen som helst grunn til ikke å sove videre.

Når jeg først er i gang, kan jeg samtidig linke til denne - et kurs i 10 deler om Muslim Brotherhoods makt og innflytelse i USA - fra Center for Security Policy.

http://www.rightsidenews.com/2012042516112/us/islam-in-america/muslim-brotherhood-in-america-a-course-in-10-parts.html

 

Men igjen altså: De som står bakom dette er bare noen lugubre konspiratoriske og paranoide islamofobe amatører. Det er brunt grums altså! Ikke sant, Gule?

Ellers vil jeg benytte anledningen til å takke Jan Hårstad for det han graver opp.

 

Kommentar #82

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

desverre er det ikke tull, om en ser litt på verdens religioner så er det ett stort skille dvs om en distanserer seg fra synde eller aksepterer at den finnes..

om du finner en religion utenom jødedom og kristendom som ikke distanserer seg fra synden på en eller annen måte..så er du god..

Jo, men poenget glipper for deg enda. Ikke alle er troende. Menneskerettighetserklæringen er laget for ALLE, ikke bare troende. Derfor må den omfatte ALLE og ikke bare troende. Erklæringen er tolerant der fundamentalistisk religiøse er fundamentalistisk religiøse. Det er denne forskjellen du må forstå selv om du ser på avvik som syndig.

Kommentar #83

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Til Nygaard og Hansen.

Publisert over 9 år siden

Veldig bra at dere er våkne og tar opp slike saker her på VD.

Fortsett for all del med det.

Kommentar #84

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Menneskerettighetserklæringen er laget for ALLE, ikke bare troende.

du sliter med dette forstår jeg..humanisme bygger på at mennesker er gode på bunnen, alle andre religioner i denne verden støtter det samme syn med unntak av jødedom og kristendom..

Nå blir dette vanskelig å forklare  med noen få setninger..men buddisme som ligner på humanisme , setter på samme måte som humanismen mennesket i sentrum, og i de fleste religioner med unntak av jødedom og kristendom finnes ikke ondskap bare mangel på kunnskap..

Det gode på bunn i buddismen omhandler om å vekke  lysgnisten på innsiden via åndelig kunnskap og på den måten leve gjennom den åndelige del av mennesket..

Ved å få buddabevishet tar en ett steg opp og hever seg fra illusjonen , dvs man distanserer seg fra det onde ved å heve seg over det illusoriske, på samme måte er det i buddismens tvilling hinduismen , silik er det i new age osv..

humanisme har offisielt ikke noen guddom, men i praksis er det menneskets godhet på bunn(lysgnisten) som legitimerer at de kan bestemme om hva som er godt og ondt i denne verden..

humanisme bygger ikke på en spesifikk lov, men på det mennesker selv opplever/føler som gode, ergo vil en oppleve at menneskerettene krenker Guds lov på vesentlige punkter, for Guds syn på ondskap korresponderer ikke alltid med det mennesker oppfatter som godhet..

Ergo kan en som i eksempelet med ekteskapsloven komme ut for at menneskers godhet ut fra det en selv føler går direkte på slikt som i Guds øyne beskrives som en styggedom..

kort forklart..

Kommentar #85

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Nei, det kommer ikke ann på noe som helst. Enten kan jeg ha den meningen, eller så kan jeg ikke det. Hvis jeg kan det, så må jeg få lov til å yttre mine tanker.

Opplever du at du knebles? Jeg synes du ofte gir uttrykk for hva du mener,jeg. What`s the problem?

Afsar: mye bra du kommer med!

Kommentar #86

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Opplever du at du knebles? Jeg synes du ofte gir uttrykk for hva du mener,jeg. What`s the problem?

Nei overhode ikke. Det har jeg heller ikke påstått. Mitt poeng var tvert imot, at man ikke knebles fordi andre er uenig, slik som en del hevder de opplever av de politisk korrekte kulturelle marxister. Jeg tror du missforstod det jeg skrev. It's not my problem :)

Kommentar #87

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

Ergo kan en som i eksempelet med ekteskapsloven komme ut for at menneskers godhet ut fra det en selv føler går direkte på slikt som i Guds øyne beskrives som en styggedom..

kort forklart

Jeg har forstått dette, og ser hvordan du vrir deg gjennom omveien gjennom de andre retningene. Det forandrer dog ikke på at Menneskerettighetserklæringen er for ALLE også de som ikke tror. Det kreves ikke noen form for tro, ja man kan si at det ikke en gang kreves ateisme av dem men kort og godt bare et fravær av tro i en hver form. Jeg ser dette kan være vanskelig å forstå men det endrer ikke noe. Det er slik Menneskerettighetserklæringen blir for alle og ikke for de mange.

Kommentar #88

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Nei, det er nettopp ikke ditt problem, Christiansen, fordi du tilhører den store meningshopen i landet. Det er ikke for ingenting at de rødgrønne vinner frem stadig vekk, vet du.

Så er det kanskje et større problem for dem som ikke tilhører denne hopen. De kan nok så absolutt, med rette, føle seg kneblet. For det er ikke riktig det samme å bare få gi uttrykk for sine tanker på en blogg som få leser - og det å få drahjelp av media i stort monn. Slik mennesker med dine meninger får.

Kommentar #89

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Nei, det er nettopp ikke ditt problem, Christiansen, fordi du tilhører den store meningshopen i landet.

Sier du det Sissel? Jeg er en ateist i ett land med statsreligion, jeg er moderat i innvandringsspørsmålet der det er mer akseptabelt å være rabiat. Jeg er en påstått kulturell marxist i ett land hvor FrP har hegemoni på å representere "folket".

Jeg kan ikke si at jeg føler meg som en del av en elitisk majoritet beskyttet for all kritikk. Husk politisk korrekt betyr ikke støttet av flertallet, det betyr bare at en har progressive meninger.

Kommentar #90

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Nei, det er nettopp ikke ditt problem, Christiansen, fordi du tilhører den store meningshopen i landet. Det er ikke for ingenting at de rødgrønne vinner frem stadig vekk, vet du.

Så er det kanskje et større problem for dem som ikke tilhører denne hopen. De kan nok så absolutt, med rette, føle seg kneblet. For det er ikke riktig det samme å bare få gi uttrykk for sine tanker på en blogg som få leser - og det å få drahjelp av media i stort monn. Slik mennesker med dine meninger får.

Dette er da en regelrett håpløs uttalelse, Sissel? Hva mener du egentlig her?

"Det er ikke for ingenting at de rødgrønne vinner frem stadig vekk"?

Muligens mener du at vi, til tross for at vi har et formelt demokrati, egentlig lever i et totalitært diktatur, der alle som ikke mener som myndighetene blir undertrykket og bare er henvist til "en blogg", men det bør du vel belegge med annet og noe mer substansielt enn sutring over en følelse av at dine meninger ikke blir hørt? 

Kommentar #91

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Forstemmende

Publisert over 9 år siden
Øystein Hansen. Gå til den siterte teksten.

Takk både for viktige videosnutter, og for fornuftig tale. Du har en egen evne til å finne interessante og viktige filmklipp på YouTube og andre steder, og jeg vil tro det forutsetter en del research.

Øystein Hansens lange kommentar - med tre innlagte videosnutter - var forstemmende lesning.  Jeg ser ikke noe poeng i å diskutere på et slikt grunnlag - men finner det oppsiktsvekkende at de kildene Hansen velger å bruke som "sannhetsvitner" (altså de tre videosnuttene), alle er hentet fra dette ideologisk grumsete, konspirasjonsteoretiske miljøet som Vidar Enebakk i et par tidligere kommentarer har plassert inn i en begripelig og advarende kontekst.

Den første videoen er den samme som Knut Nygaard allerede har linket til.  Den andre går til den counterjihadistiske bloggen "VladTepes", mens den siste går til en av disse ultrakonservative, amerikanske tenketankene.  Skjerp deg, Hansen!

Kommentar #92

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Man snakker om ting man ikke har greie på

Publisert over 9 år siden

Problemet er rett og slett, etter at jeg har lest mange av innleggene, at mange har en mening om hva marxisme er uten at de faktisk vet nettopp det. Derfor koker påstander om marxisme og såkalt kultur-marxisme til sist ned til ren synsing.

Kommentar #93

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Jo da

Publisert over 9 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

mange har en mening om hva marxisme er uten at de faktisk vet nettopp det. Derfor koker påstander om marxisme og såkalt kultur-marxisme til sist ned til ren synsing.

Det har du helt rett i.

Kommentar #94

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

Derfor koker påstander om marxisme og såkalt kultur-marxisme til sist ned til ren synsing

Men da er vel de fleste i godt selskap ? Det er vel mange marxister  eller folk som deler noe av  filosofens tenkning som vil frabe seg AKP (ml)- politikken der de lystelige fremtidsutsikter for revolusjonens motstandere ble skissert ?

Kommentar #95

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Man bør vite hva man snakker om, det er et minimum.

Publisert over 9 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.

en da er vel de fleste i godt selskap ? Det er vel mange marxister

Dette dreier seg ikke om hvor vidt noen er marxister eller ikke. Det dreier seg om at man snakker om ting man ikke har kunnskaper om, om hva man tror marxisme er.Vil man debattere temaet så får man lese seg opp, ikke synse. Avslutningsvis så nevner du AKP, det var et kommunistisk parti, med andre ord de bygde i større grad på Lenin enn på Marx. Og Lenin er en teoretiker, Marx en annen.

Kommentar #96

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Det forandrer dog ikke på at Menneskerettighetserklæringen er for ALLE også de som ikke tror. Det kreves ikke noen form for tro, ja man kan si at det ikke en gang kreves ateisme av dem men kort og godt bare et fravær av tro i en hver form.

Vel ett ventet svar, fra en som ikke helt fatter hva det handler om..

Det er tre måter å forholde seg til virkeligheten på..

1. Enten tror man at både denne verden og den åndelige verden er virkelig ..(bibelsk tanke bygger rundt dette)

2. Eller man tror at den åndelige verden er den virkelige og denne verden er en illusjon..(eks. buddisme ,hinduisme)

3.Eller man tror at den åndelige verden er en illusjon og og denne verden er en den virkelige..(eks. humanisme, ateisme)

Alt dette krever en eller annen form for tro, og si at ateisme er fravær av tro i enhver form viser at du ikke behersker begrepsapparatet ..alle har noe de tror på om det så er penger , kjærlighet , vennskap, seg selv osv

Om mennesker ikke har noe å tro på og som skaper mening i hverdagen så visner det hen..

å være ateist krever mye tro på at dette liv som  som en lever  er det eneste, og oftest tror også disse på den humanistiske religion (humanetisk forbund regnes som ett trossamfunn), det viser også deres tro på at de  slutter å eksistere ved kroppens død..

Kommentar #97

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

Problemet er rett og slett, etter at jeg har lest mange av innleggene, at mange har en mening om hva marxisme er uten at de faktisk vet nettopp det. Derfor koker påstander om marxisme og såkalt kultur-marxisme til sist ned til ren synsing.

da synes jeg du skal belyse, fremfor å bare si at det handler om påstander, du har full frihet til det.

Kommentar #98

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Avsporing

Publisert over 9 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

å være ateist krever mye tro på at dette liv som

En diskusjon om gudstro og/eller ateisme er en avsporing fra denne tråden. 

Ellers:  Når det gjelder menneskerettighetene, så vet Njål Kristiansen presis hva det handler om.  Din påstand om det motsatte faller på sin egen urimelighet.

Kommentar #99

Vidar Enebakk

2 innlegg  144 kommentarer

Politisk propaganda

Publisert over 9 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Den første videoen er den samme som Knut Nygaard allerede har linket til.

La oss ta en nærmere titt på den filmen som flere her har linket til som "sannhetsvitne", men som jeg har avvist som politisk propaganda og historieforfalskning, nemlig William S. Linds "The History of Political Correctness" fra 1999 (se kommentar #2 og #16).

Som det fremgår av introduksjonen og logoen er den produsert av The Free Congress Foundation i USA hvor Lind har vært tilknyttet som leder av Center for Cultural Conservatism. Dette er en politisk tenketank og ikke et forskningssenter, selv om Lind åpenbart like å posere som ”typisk” akademiker med pipe sittende i en dyp lærstol med bokhyller eller en gammel sveivegrammofon i bakgrunnen. Han er altså ikke forsker, og dessuten utgangspunktet for ABBs innledningskapittel om politisk korrekthet, selv om ABB har en mer aggressiv og Fjordman-aktig fremstilling rettet mot islam og muslimer.

Han fyren med skjegg og briller heter David Horowitz, og er i dag leder av The David Horowitz Freedom Center, en annen viktig premissleverandør for islamkritikk i USA. Også han dukker opp hos ABB (s. 438). Hans senter er videre basen for nettstedene FrontPage Magazine og Jihad Watch, sistnevnte redigert av Robert Spencer, som nest etter Fjordman er den mest siterte personen i ABBs manifest.

Endelig har vi han med tversoversløyfa, Robert Kimball, som helt siden tidlig på 1990-tallet har vært en viktig premissleverandør for kritikken av ”Political Correctness”, spesielt innen akademia, med boka Tenured Radicals: How Politics Has Corrupted Higher Education(1990).

Alle disse tre er sentrale i den kulturkonservative og kristenkonservative lobbyen i USA og på ingen måte eksperter på ”Cultural Marxism” og ”Political Correctness”.

Det er imidlertid han fyren med bart som sikkert i større grad ser ut som en ”kulturmarxist” med en gammel og slitt skjorte, rufsete hår og Lenin-poster på kontoret. Professor Martin Jay er utvilsomt verden fremste ekspert på Frankfurter-skolen siden han i 1973 utga The Dialectical Imagination: A History of the Frankfurt School and the Institute of Social Research, 1923-50.Han er imidlertid politisk uenig med de tre andre, og viktigere: Han har faktisk forsket på dette i flere tiår.

Problemet er at alt Jay sier systematisk blir vridd og omfortolket. Legg merke til hvordan hans korte og faktabaserte kommentarer ganske frekt er kryssklippet med de mer politiske og programmatiske påstandene fra Lind, Horowitz og Kimball. Dette er et mesterstykke i politisk propaganda og historieforfalskning.

For Jay var det derfor mildt sagt sjokkerende da han nylig oppdaget hvordan han hadde blitt misbrukt av Lind i promoteringen av det han som forsker - og som hovedkilde for fremstillingen i filmen - fastslår er en totalt misvisende historie om Frankfurter-skolen.

De som er interessert i Jays fremstilling av saken kan ta en titt på hans essay fra 18. august 2010 med tittelen ”Dialectic of Counter-Enlightenment: The Frankfurt School as Scapegoat of the Lunatic Fringe”.

Kommentar #100

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

VD-rekord

Publisert over 9 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

Alt dette krever en eller annen form for tro, og si at ateisme er fravær av tro i enhver form viser at du ikke behersker begrepsapparatet ..alle har noe de tror på om det så er penger , kjærlighet , vennskap, seg selv osv

Larsen har snart, om ikke VM-rekord, så i det minste VD-rekord i vrøvlete påstander.

Njål har helt rett, og det er du som er utenfor all kontroll på ditt begrepsapparat. Ateisme er selvfølgelig ikke en tro; ateisme er intet annet enn en konstatering at det finnes null, niks og nada grunnlag for eksistensen av Gud.

Ateisme er altså like lite av et livssyn, som din ikke-tro på Krishna er din tro.

Fint om du husker det i fortsettelsen.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere