Karl Johan Hallaråker

46

Nabintu Herland bør beklage

Nabintu Herland bør beklage, ikkje bortforklare.

Publisert: 24. apr 2012

Eg konstaterer at Hanne Nabintu Herland i sitt svar til meg praktiserer den gamle regelen om at angrep er beste forsvar. At ho angrip meg for artikkelen min toler eg, også at ho prøver å fortelja kva ho meinte å seia.

LES MIN ARTIKKEL: På kollisjonskurs med kristne verdiar

LES NABINTU HERLANDS SVAR: Jeg har ikke noe å beklage

Eg kommenterte det ho faktisk sa, og i den samanhengen ho sa det, og slik ho rett blei oppfatta i debatten vidare. Det ho sa var altså at ho beklaga at ikkje politiet skaut massemordaren på staden for at pengane som går med til rettssaka, kunne vore brukt til gode formål. Ho hylla også fransk politi som drap seriemordaren i Toulouse. Den samanlikninga var forresten dårleg. Saka var at i Frankrike prøvde politiet å ta han levande, men med sjølvmordsbombe flykta han. Då var konklusjonen naturleg.  På Utøya overgav mordaren seg.

Godt ønskje. Det Herland skriv om at politiet skulle vore der før og stoppa han for å berga liv, er eit ønske som visseleg alle (inklusive politiet) deler. Vi skulle også ønskt at han blei avslørt før eit einaste liv gjekk tapt. Men evalueringa av både PST og politiaksjonen denne lagnadstunge dagen, får vi rikeleg høve til å koma tilbake til når 22. juli kommisjonen kjem med sine vurderingar. 

Herland si konstatering om massemordaren sin motsette posisjon i høve til kristne verdiar, bør ingen vera usamde om. Når ho prøver å seia at «Det er ytterst underlig at Hallaråker hevder at det er imot det kristne verdisyn å følgje Paulus «anmodning» (om at styresmaktene si oppgåve i rettsstaten er å verna lovlydige borgarar mot lovbrytarar), må eg seia er reine oppspinnet. Det er faktisk ikkje det denne saka handlar om. 

Beklage. Eg ønskjer Herland alt godt i engasjementet hennar. Men ho hadde tent på å beklaga sin opptreden i Debatten i staden for å bortforklara det ho faktisk sa. 

Med avgrensa spalteplass kommenterer eg kort Jan Pedersen (Vårt Land 20.04.) og Ivar Kristianslund (Vårt Land 21.04.) sine merknader til min artikkel. Til Kristianslund vil eg berre seia at spørsmåla han tek opp om administrering av abortlova har vore rikeleg debattert i KrF sidan landsmøtet i Tønsberg 1981 etter at abortlova kom. Lite nytt er å tilføya.

Om annonsen hans i Dagen viser eg til at sjefredaktøren klokt har beklaga at den kom på trykk. Det seier nok. Eg legg berre til at eg gjerne såg at Dagfinn Høybråten framleis var helseminister. Då hadde mangt vore positivt annleis i norsk helsevesen. Mellom anna hadde fastlegar hatt vern om sitt samvit. Eg skulle også ønskt at KrF hadde fleirtal i Stortinget for ufødde sitt livsvern. Det er smerteleg skamplett og uverdig vår rettsstat at det ikkje er slik.

Sjølvoppfyllande. Jan Pedersen spør (Vårt Land 20.04.) om KrF si saklege grunngjeving for støtte til den nye paragraf 2 i Grunnlova. Eg viser til kva partleiinga har sagt like frå kyrkjeforliket i 2008. Dersom Pedersen meiner det ikkje er sakleg, får eg ta det til etterretning. 

Men når vi påstår konsekvensar av ulike vedtak, bør vi passa oss for ikkje å koma med «sjølvoppfyllande profetiar». Vi bør vere varsame med å påstå at ting vil skje, som dei som står for nettopp det, i neste omgang kan bruka til å få gjennomslag for sine ønske. Når det gjeld den nye verdiparagrafen i Grunnlova paragraf 2 om «kristen og humanistisk arv»,  trur eg ikkje vi bør tala om opninga for at islam og andre religionar skal ta over, men heller fokusere på at den kristne forankringa og den «kristne» forståinga av humanismen er viktig premiss for sann religionsfridom og inkluderande toleranse. Det er all grunn til å merka seg at Humanetisk Forbund ikkje fekk gjennomslag for sine ønskje om paragrafen.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 24. APRIL 2012

Kommentar #1

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Beklage??

Publisert over 9 år siden
Karl Johan Hallaråker. Gå til den siterte teksten.

Ho bør beklage det ho sa i NRK Debatten, ikkje bortforklare det ho sa.

Hva skal hun beklage..? At hun mener noe som ikke stemmer med de "vedtatte" meninger...?

Kommentar #2

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Nei

Publisert over 9 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Hva skal hun beklage..? At hun mener noe som ikke stemmer med de "vedtatte" meninger...?

Hun bør beklage at hun ikke vil vedkjenne seg hva hun faktisk sa - at hun prøver å "pynte" på uttalelsene i ettertid.  Les Hallaråkers innlegg en gang til.

Kommentar #3

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Karl Johan Hallaråker. Gå til den siterte teksten.

Eg kommenterte det ho faktisk sa, og i den samanhengen ho sa det, og slik ho rett blei oppfatta i debatten vidare.

Jeg er selv svært sjelden enig med Nabintu Herland. Men det står klart at hadde politiet gjort jobben sin til fulle, hadde Breivik selvsagt blitt uskadeliggjort (ikke drept) langt tidligere. Pengesnakken hennes er jeg helt uenig i; den finner også jeg besynderlig. Jeg finner også hennes historiske betraktninger simplistiske og populistiske. 

Men slik er det: vi lever i et demokrati.

Det gis 3 elementer i hva jeg har sitert deg på: hva hun sa, sammenhengen hun sa det i, og slik hva hun sa ble oppfattet. Siste element er nær irrelevant, andre element kan problematiseres, og første element er simpelt hen hennes rett.

Kommentar #4

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Jeg forstår ikke årsaken til et ytterligere innlegg om det samme.  Ligner mobbing eller hakking på sin neste.

Fordømming over en lav sko ser ikke bra ut, og så gang på gang.

Tydelig lett å se flisen i andres øyne og ikke se bjelken i sitt eget.

Hvor er tilgivelsen og nestekjærligheten? 

Kommentar #5

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Uredelig av Herland

Publisert over 9 år siden

At denne saken dukker opp igjen, synes jeg er ganske naturlig. Herland forsøker på en uredelig måte å late som om hun blir kritisert for noe helt annet enn det kritikken dreide seg om. Hun er ikke blitt kritisert for å hevde at gjerningsmannen burde vært stoppet tidligere.

Spørsmålene til Herland er om hun mener eller vil beklage eller er blitt misforstått i det følgende:

1. Mener Herland at gjerningsmannen burde vært skutt for å spare skattebetalernes penger?

2. Mener Herland at gjerningsmannen burde vært skutt for å unngå et mediesirkus av en rettsak?

Kommentar #6

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

1. Mener Herland at gjerningsmannen burde vært skutt for å spare skattebetalernes penger?

2. Mener Herland at gjerningsmannen burde vært skutt for å unngå et mediesirkus av en rettsak?

Jeg kan ikke vite hva Herland mente, men hva jeg selv oppfatter av det hun sa.  Enig i at den første uttalelsen var dårlig formulert.  Hun fikk jo ordet til slutt og presiserte at hun mente at en skarpskytter fra politiet burde hindret at flere ungdommer/barn ble skutt.

Da faller jo dine 2 punkter helt bort.  Skal uheldige, dårlige og dumme formuleringer få som konskvens at vedkommende skal henges ut i ukevis?  Da er det mange som må være forsiktige, og et slikt fordømmende samfunn vil vel ingen ha.

Breivik fortalte jo selv i retten, da han hørte NRK helikopteret, at han trodde han ville bli skutt.  Han trodde det var skarpskytter fra politiet om bord.

Det finnes noe som heter tilgivelse.  Skytset rettes ufortjent i mot Herland, samtidig som en gal massemorder og sadist sitter i retten og svarer for sine grusomme ugjerninger.  Så er det Herland det hakkes på.

Besynderlig.

 

Kommentar #7

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Muligens

Publisert over 9 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Jeg kan ikke vite hva Herland mente, men hva jeg selv oppfatter av det hun sa.

Jeg vil anta at det vil komme en del innlegg fra andre om hva Herland sa eller mente.

Selv oppfattet jeg kommentarene hennes på samme måte som Halleråker. Uansett synes jeg det er uredelig av Herland å late som om hun blir kritisert for noe helt annet enn det kritikken dreide seg om.

Det burde være temmelig klart for Herland hvordan mange har oppfattet hennes uttalelser og hvis vi har oppfattet henne feil, ville ingenting vært bedre!

Kan du oppklare for oss Herland?

 

Kommentar #8

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

Selv oppfattet jeg kommentarene hennes på samme måte som Halleråker. Uansett synes jeg det er uredelig av Herland å late som om hun blir kritisert for noe helt annet enn det kritikken dreide seg om

Dette skriver Herland i sitt innlegg 20.4.11 "Et politisert sirkus" følgende:

I mitt tilfelle kaster nå også Hallaråker seg inn i denne typen følelsesladet synsing og kan mistenkes for med vilje å trekke mine utsagn fullstendig ut av sammenheng. Mitt poeng under NRK Debatten 12.4 var at dersom politiet hadde kommet tidligere til Utøya og skutt Breivik mens ugjerningen pågikk, kunne mange uskyldige unge menneskers liv vært spart.

Nå er det 2 uker siden TV debatten, og i dag starter en ny tråd?

Kommentar #9

Tore Danielsen

19 innlegg  121 kommentarer

Maken til selvhøytidelighet!

Publisert over 9 år siden

Hvordan kan du, Karl Johan Hallaråker kreve at Nabintu Herland skal be om unnskyldning? Tror knapt jeg har sett maken til selvhøytidelighet! Så vidt jeg vet er hun ikke medlem av Indremisjonsforbundet som du styrer. Med hvilken rett krever du denne unnskyldningen? Tror du at du er en slags overoppsynsmann for alle kristne i Norge? Nei, et slikt krav går det bare ikke an å stille - det er å gå langt ut over sine egne grenser.

Kommentar #10

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Bør eller må?

Publisert over 9 år siden
Tore Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Nei, et slikt krav går det bare ikke an å stille - det er å gå langt ut over sine egne grenser.

Jeg sitter med en litt uggen følelse av å blande meg i indrekirkelige stridigheter nå, men i min verdslige språkbruk er det ganske stor forskjell på å mene at noen bør og å kreve at noen må?

Kommentar #11

Tore Danielsen

19 innlegg  121 kommentarer

Smaker av forfølgelse

Publisert over 9 år siden

Herstad: Ja, du har kanskje rett i at det er en forskjell på bør eller må.

Jeg har aldri sagt at jeg støtter Nabintu Herland sine uttalelser om ABB, men nå har Hallaråker skrevet 2 artikler hvor han gyver løs på henne. For oss utenforstående framstår denne intenstiteten som noe underlig, og det smaker av forfølgelse. Det reagerer jeg på, og det var derfor jeg skrev såpass skarpt. Når kommer artikkel nr. 3 fra Hallaråker om Herland???

Har alltid vært imot at andre krever at noen skal be om unnskyldning eller tilgivelse. Dette er å trampe inn på privat område! Det får være opp til hver enkelt av oss om vi skal be om unnskyldning for noe eller ikke.

Kommentar #12

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Personlig

Publisert over 9 år siden
Tore Danielsen. Gå til den siterte teksten.

For oss utenforstående framstår denne intenstiteten som noe underlig, og det smaker av forfølgelse

Danielsen, nå er ikke jeg så bekymret for Herland i denne saken. Hun er en kunnskapsrik debattant med bein i nesa som helt sikkert klarer å holde seg oppreist i vinden. Men du har selvfølgelig rett i at spørsmålet burde avpersonifiseres. Dette er ikke en sak mellom Hallaråker og Herland, men griper direkte inn i den offentlige debatt rundt 22.7.

Jeg tror ikke noen har kunnet unngå å merke seg en ganske sterk folkelig røst om at det hadde vært til beste for oss alle at gjerningsmannen fikk seg en kule i pannen. Jeg er glad for å kunne stille meg på Hallaråker sin side i den debatten, og jeg oppfatter deg som at det samme gjelder deg.

Herland burde svare for seg selv?

 

 

Kommentar #13

Karl Johan Hallaråker

46 innlegg  57 kommentarer

Framleis mykje fantasi

Publisert over 9 år siden

Verdidebatt er tydeleg ein stad som vernar pressefridommen. Sjølv om eg ikkje ofte er innom med kommentar, prøver eg å lesa både innlegga og utfalla. Sidan Tore Danielsen og nokre konsentrerer seg om mine merknader til Herland, må eg få svara vi at vi ser ut til å vera på kvar vår planet når det gjeld forståinga av den reelle saka. Eg har kritisert Herland sine utsegner i Debatten, og ikkje noko anna. Dei mange direkte meldingane eg har fått, seier meg at det har folk generelt forstått og gitt si støtte. Kommentarane like etter frå andre stadfestar at dette er ikkje teke ut or samanhengen eller lause lufta.  Når ho så svarar utan å vedstå seg det faktiske, men istaden kjem med sterke utfall mot meg for å ha kasta meg på trendar med fleire, har eg svart etter mi vurdering varsamt kombinert med gode ønske for hennar vidare verksemd. Eg trur faktisk at det saklege nivået hos meg toler lyset. Eg trur også Herland ville stått seg på at ho ikkje nyttar billige debattknep, men konsentrerer seg om fakta. Korleis ein svarar på kritikk, er faktisk viktig indiaktor på truverde.  Så må eg få ønskja at vi held oss til saka. Herland sa at Breivik skulle vore skoten på Utøya og pengane som går med til rettssaka, kunne då vore brukt til gode føremål. Det er ærleg sak å meina det, og å vera samd med henne. Eg synest meininga er svært uklok. Difor sa eg ifrå. Sidan Herland ønskjer å stå fram som verdikonservativ aktør, var det ekstra viktig for meg - som både ønskjer og ofte skuldast for det same - å ta avstand frå den ytringa. Det var inga verdikonservativ meining som eg ønskjer å identifiserea meg med. Eg ser det derimot som skadeleg for å nå fram med verdikonservative standpunkt det som ho sa i den debatten. Med det håpar eg å takka for meg. Berre ei sakleg opplysing: Det er sagt i ein respons at eg leier Indremisjonsforbundet. Den stillinga avslutta eg sommaren 2009.

Karl Johan Hallaråker

Kommentar #14

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Karl Johan Hallaråker. Gå til den siterte teksten.

Herland si konstatering om massemordaren sin motsette posisjon i høve til kristne verdiar, bør ingen vera usamde om. Når ho prøver å seia at «Det er ytterst underlig at Hallaråker hevder at det er imot det kristne verdisyn å følgje Paulus «anmodning» (om at styresmaktene si oppgåve i rettsstaten er å verna lovlydige borgarar mot lovbrytarar), må eg seia er reine oppspinnet. Det er faktisk ikkje det denne saka handlar om.

Merkelig vridning, var ikke din kritikk i forrige innlegg at hun ikke fulgte "kristne verdier"??

Når Herland viser hva skriften sier, så er det plutselig ikke det det handler om??

slik retorikk kalles normalt å møte seg selv i døra..Hva handler det da om du sitter som leder i en kristen organsisasjon? Å følge bibelens ord , eller å verne om den til enhver tid rådende konsesus? 

Selv hørte jeg også hva Herland sa....jeg oppfattet ikke det slik du og flere på venstesiden oppfattet det, men som ett forslag til vern av de uskyldige..

At det slik sett også  inneholdt" noe" kritikk må en forvente, uten at det kreves unnskyldning for utalelsene.

Når det gjelder den økonomiske biten og manglende beredskap , så er det ikke feil å påpeke slikt , all den tid vi ikke har råd å ha en god beredskap i dette land..

men jeg la merke til den rørende enighet i panelet, og deres ensrettethet, og "hvor pinlig" det var å tale utenfor denne delikate enighet ..

og det er vel det det egentlig handler om....det passet ikke  venstresiden å høre kritiske stemmer.

Om ikke hvorfor i all verden ble da Herland invitert, ikke kan det være for å støtte den rådene enighet..

..da må det ende med at enkelte må gjemme seg bak en pute for å skjule sitt rødmene ansikt, for oss som tåler slikt så var det ikke noe å ta på vei av, snarere ett brukbart innslag i en heller platt debatt..

Kommentar #15

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

Herland burde svare for seg selv?

Det har hun forsåvidt gjort i to innlegg , det er bare å lese de ligger på bloggen..

Kommentar #16

Tore Hansen

53 innlegg  496 kommentarer

Herland igjen

Publisert over 9 år siden

Herland er frisk i sitt måte å skrive på, og hun kan utfordre fastlåste tankesystemer, som bare utenforstående ser best, enn de som lever i det. Jeg er ikke i tvil om at hennes oppvekst i Afrika gir henne en innsikt som ikke Halleråker eller mange trygge kristne ser som hviler i sine posisjoner.

Tenkte på Johannes døperen som hele tiden utfordret lederskapet både det styrende (kritikk av Herodes utskeielser i gjengifte av sin brors kone) og det religiøse meningsdiktatur :

"Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme? 8Bær da frukt som svarer til omvendelsen!9 Og tro ikke at dere kan si til dere selv: ‘Vi har Abraham til far.’ For jeg sier dere: Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene.10Øksen ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden." Matteus 3 Johannes var ingen snill liten kristen, men en som tørte å tale Sannheten til de som trengte å høre den.

Når kristne ikke gjør noe annet enn å gjøre troen vanskelig og fremmedgjør Gud, så reiser Herren gjerne opp mennesker som taler såpass enkelt at de små/som føler seg fremmedgjort i de ulike systemene  får en opplevelse av å bli trøstet og oppmuntret, mens de rådende herskende eliten føler seg truet.

Vi må ikke tro at bare fordi man snakker med vanskelig politisk språk/eller på en intelektuell "kristiøs" måte, at man da er mer smakbar for Gud. Ofte er det herlig med mennesker som kaller en spade for en spade. sosialistene er jo så flinke til å pakke inn ordene, men ikke si hva de egentlig mener. Så lurer man den kristne steg for steg, til den kristne ikke skjønner at han er kjørt inn i ett hjørne, som en mus av en katt som vill ha en lekkerbisk til middag.

Det er ikke Herland som er problemet her til lands, men styrende elite i sosialistene, lunkne kristne som halvhjertet føler sin Herre, når det passer dem.

KRF fikk i sin tid sjans til å jobbe mot abortloven, men Bondevik valgte vissnok heller å lage ett politisk samarbeid. Høybråten er på mange måter en bra mann, men mange av hans venstrevridde ideer er forkastelige.

Begynner å lure på om Mikas ord mer og mer blir mer og mer virkelig "Den beste av dem er som en tornebusk, den ærligste verre enn en tornehekk..." Mika 7

Kommentar #17

Tore Danielsen

19 innlegg  121 kommentarer

Formyndermentalitet

Publisert over 9 år siden

Hallaråker: Det blir litt spesiellt med den formyndermentaliteten du uttrykker overfor Nabintu Herland. Hun er da voksen nok til å selv finne ut av om hun vil beklage uttalelsene sine eller ikke.

Du derimot burde være voksen nok til å la henne være i fred og slutte med å forsøke å bygge en opinion mot henne - noe som tilsynelatende ser ut til å være din agenda. Skal du fortsette dette hardkjøret ditt helt til du har klart å tvinge henne i kne? 

Kommentar #18

Leif Halvard Silli

69 innlegg  589 kommentarer

Tenk kontekst

Publisert over 9 år siden

Karl Johan Hallaråker og andre Herland-kritikarar, burde kanskje hatt i mente at Herland vart presentert — av forsvararane til A.B.B. — som ein del av fleire høgreekstremistar som liksom skulle forklåra korleis A.B.B. kunne verta slik han vart.

Det var etter det at Herland gjekk ut på den måten — for å ta kraftig avstand frå mannen.

Ho skulle gjerne uttrykt seg meir varsamt. Men at ho skulle vera mot rettsstatsprinsipp osb, oppfattar eg som på sida.

Kommentar #19

Daniel Hisdal

60 innlegg  2194 kommentarer

Ok, Halleråker, men hva med...

Publisert over 9 år siden
Karl Johan Hallaråker. Gå til den siterte teksten.

Beklage. Eg ønskjer Herland alt godt i engasjementet hennar. Men ho hadde tent på å beklaga sin opptreden i Debatten i staden for å bortforklara det ho faktisk sa.

Du er litt meir nyansert i dette innlegget enn i det forrige. Det er bra, og når det gjelder Herland, tror jeg at de fleste er enige. Det hun sa var litt over streken, selv om jeg er overbevist om at det hun mente var "heller han enn ungdommene".

I ditt forrige innlegg er du derimot svært lite nyansert i din kommentar om Kristent Samlingsparti sin deltakelse på et arrangement i Danmark i regi av EDL/NDL. Du kunne gjerne ha sagt noe slikt som dette: "Selv om man kan respektere synet i denne saken, må man sette spørsmålstegn ved timing og bruk av virkemidler for å vise det". I stedet velger du kun å kritisere, uten å si hva du mener. Dette er litt feigt.

JA, det var feil av de å være med på dette arrangementet. Grunnen til dette er at disse organisasjonene gjerne tyr til vold, og at KS kan stå i fare for å, ved å støtte denne markeringen, bli påklistret EDL/NDLs meninger i andre saker også.

MEN: Kristne skal være imot islam. Kristne skal hate islam. Der det blir feil, er om man hater muslimer. Hater man muslimer, bryter man det ellevte bud. Hater man ikke islam, gjør man det samme.

Kommentar #20

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Til info

Publisert over 9 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.

JA, det var feil av de å være med på dette arrangementet. Grunnen til dette er at disse organisasjonene gjerne tyr til vold, og at KS kan stå i fare for å, ved å støtte denne markeringen, bli påklistret EDL/NDLs meninger i andre saker også.

Hvem var det som brukte vold ved det og andre arrangementer der disse sakene blir markert..?
JO,det var venstreradikale og islamsympatisører det gett.....De kastet sten og annet så politiet måtte arrestere flere av dem.

Det som kom fram i media var selvfølgelig farget av at det var markeringen som skapte volden....mens fakta var omvendt.
Som vanlig.

Kommentar #21

Arnfinn Halderaker Husby

0 innlegg  3 kommentarer

Stå på, Karl Johan

Publisert over 9 år siden

Når eg les ein del av kommentarane til dette hovudinnlegget blir eg undrande. Karl Johan Hallaråker har halde ein svært seriøs tone i sine (kritiske) innlegg. Det tener hans sak og saklege poeng. Det er lov å vera samd eller usamd, men strev etter å halda tonen seriøs. Det er svært få verdikonservative politikarar som på ein like god måte som Karl Johan Hallaråker maktar å ta fatt i omtålege spørsmål og stå fram med tydeleg røyst i debattar. Stå på! KrF-arar i heile landet er takksam for å ha deg med på laget som leiar i Bergen KrF!!!  

Kommentar #22

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Jeg begynner å forstå

Publisert over 9 år siden
Arnfinn Halderaker Husby. Gå til den siterte teksten.

Karl Johan Hallaråker maktar å ta fatt i omtålege spørsmål og stå fram med tydeleg røyst i debattar. Stå på! KrF-arar i heile landet er takksam for å ha deg med på laget som

Hvorfor jeg ikke lenger kan stemme Krf.....

Mange bekker små blir til en elv.

Kommentar #23

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

Full støtte

Publisert over 9 år siden

til Hallaråker i denne saken. Jeg står nok langt fra ham teologisk, men her opptrer han klokt, ryddig og saklig. Dette i sterk motsetning til Herland som i kjent stil først snakker uten å tenke og i ettertid prøver å bortforklare hva hun sa ved å angripe andre. Herlands utsagn kan ikke tolkes anderledes enn at hun anbefalt standrett med øyeblikkelig eksekvering av dødsdom da Behring Breivik ble tatt. Et slikt rettssystem har vi ikke i Norge og vi vil ikke ha det. Det er slike mtendenser Hallaråker advarer mot og som Herland burde være voksen nok til å oppfatte. I det hele tatt er det lite av Herlands tankegods som er forenlig med en demokratisk retsstat som vår. Men hennes islamkritikk er selvsagt populær i enkelte kretser.

Kommentar #24

Daniel Hisdal

60 innlegg  2194 kommentarer

Les hva jeg skriver

Publisert over 9 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Hvem var det som brukte vold ved det og andre arrangementer der disse sakene blir markert..?
JO,det var venstreradikale og islamsympatisører det gett.....De kastet sten og annet så politiet måtte arrestere flere av dem.

Jeg har ikke snakket noe om hvem som brukte vold i denne situasjonen. Jeg sa ganske enkelt at det ikke er lurt å delta på arrangementer som dette med folk som gjerne tyr til vold. Jeg sa ingenting om de hadde gjort det denne gangen.

Kommentar #25

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Hva er det du egentlig vil Hallaråker?

Publisert over 9 år siden

Hei

Du ser jo åpentbart at Herland er en av dine våpendragere, eller?..  Eh.  nei det kan jeg ikke si i disse tider.

La meg si det på en annen måte. Hun er en av dine meningsfeller. Så kritiserer du henne for ikke å komme med en unnskyldning.

Hun har mye å komme med. Så kritiserer du henne for å komme med en spissformulering. Vil du at hun skal beklage alt hun har sagt? Det er det i mine øyne du gjør. Jeg tror det er noe annet.

Hva er det hun skal be om unnskyldning for? Og til hvem? Er det til deg?

Hun sa at terroristen skulle vært skutt. Er det en kritikk mot politiet eller er det en kritikk mot deg? Du kan selvfølgelig tolke det slik du vil.

Jeg tror du har en annen agenda her.

Mvh Petter

 

 

Kommentar #26

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Kanskje en skjebne at ABBreivik skulle leve

Publisert over 9 år siden

Man kan jo lure på om et hat kan bli så stort at man avhumaniserer seg, slik som ABBreivik fortalte han hadde gjort. Han fremholder jo at det er motstanden mot multikulturen og islamiseringen av samfunnet som har vært hoved-elementene bak de utspekulerte planene hans. At mange er imot multikulturen, ja, at sågar både Merkel og Sarcozy også har trukket frem at multikulturen har vært mislykket, må jo ha en viss sannhetsgehalt. Og på alle kanter virker det jo så merkelig på folk. Hører unge mennesker som synes det er bedre med parallell-samfunn eller gruppe-samfunn enn konflikt-samfunn, men dette er det jo eliten innen akademia som kjemper imot. Når jeg sammenligner deres klokskap med Bibelens visdom - så faller de iallefall mildt sagt igjennom.

Hva VET vi egentlig om hvor panisk redd nevnte unge mann har vært for islamsk innflytelse og i tillegg til utstrakt multikultur - i tillegg til å være (mildt sagt) ustabil og spaltet og noen har også nevnt autisme - hva vet vi om hva dette kan gjøre i et psykisk sykt menneskes sinn....OG...kan det være flere slike tikkende bomber....Vi har jo hørt om så mange ganger at det er nevnt tikkende bomber av mennesker, også FØR 22.7. Hvem hadde trodd at tikkende bomber skulle ha en så omfattende og dramatisk virkning. En ting er sikkert. Faste ting som tradisjoner og tydelighet i vanskelige samfunnsspørsmål har blitt altfor lempfeldig håndtert. Alt skal jo være så liberalt og ingenting henger sammen lenger. Tror ikke på et sekulært samfunn. Som en pastor nevnte. Vi har fått et demokrati-diktatur. Mange er forvirret. Mange er traumatiserte pga altfor vanskelige livs- og samfunns-spørsmål. ALLE mennesker - og kanskje særlig unge mennesker trenger grenser og tydelighet. Vi ser jo før hvor mye respekt politi og andre øvrighetspersoner hadde. Nå er respekten nesten som et skuldertrekk. Ingenting betyr noe - virker det som. Hva gjør dette med oss som mennesker. Hva gjør det med noen som går rundt og er psykisk syke og ikke får behandling, pga at vi ikke har nok kapasitet i hjelpeapparatet. Selv synes jeg sosialistene har sviktet totalt i verdi-spørsmål. Man lytter til feil oppfatninger. Selv må jeg holde meg til Bibelen - ellers hadde jeg vært totalt forvirret av alt som skjer rundt i verden. Fasthet, trygghet og forutsigbarhet er fellesnevnere hos de fleste mennesker. Nå er dette bare historie. Og det ser ut til at vi må leve historien om igjen og det skal visstnok ikke være så lett sies det....

Kommentar #27

Havard Moen

0 innlegg  221 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Men det står klart at hadde politiet gjort jobben sin til fulle, hadde Breivik selvsagt blitt uskadeliggjort (ikke drept) langt tidligere.

Det er ikke dette kritikken mot Herland går ut på. Kritikken går ut på at hun mener Breivik skulle vært skutt. Uansett. At det var bedre å drepe ham enn å klare å ta ham i live.
Kommentar #28

Havard Moen

0 innlegg  221 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Jeg forstår ikke årsaken til et ytterligere innlegg om det samme.

Er det bare Herland som skal få svare flere ganger i samme diskusjon?
Kommentar #29

Havard Moen

0 innlegg  221 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Jeg kan ikke vite hva Herland mente, men hva jeg selv oppfatter av det hun sa.

Så hvorfor presiserte hun ikke bare det i sitt svar, i stedet for å angripe Hallaråker med stråmannargumenter?

Hvordan mener du man skal tolke det hun sa om at hun berømmet fransk politi fordi de drepte terroristen der?

Kommentar #30

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Hvem dreper hvem?

Publisert over 9 år siden

"Det er ikke dette kritikken mot Herland går ut på. Kritikken går ut på at hun mener Breivik skulle vært skutt. Uansett. At det var bedre å drepe ham enn å klare å ta ham i live."

Jeg ser du engasjerer deg i dette spørsmålet. Det gjør jeg også. Jeg mener også Breivik skulle vært skutt. Kanskje ikke drept, for vi trenger å lære av dette (det koster penger også, men hva er ikke 77 liv verdt). Men heller uskadeliggjort. Politiet må ta selvkritikk.

Nå kjempes det: "er han gal, eller ikke?" Vi som samfunn har også her, spesielt her, et ansvar. Norsk presse er patetisk; de ser gjerne at ABB dømmes utilregnelig. Alt så godt for dem. De beskriver hans minste munnrykninger. Ikke for at de vil ta tak i egne skriverier gjennom de siste tiår. "Referater" går gjennom munner som knapt er 30 år.

***

Selvfølgelig skulle Breivik vært skutt. Jo tidligere, jo bedre. Dette er også en sak mot det norske politi. Politi og ytringsfrihet må være sterkt.

Kommentar #31

Havard Moen

0 innlegg  221 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Jeg ser du engasjerer deg i dette spørsmålet. Det gjør jeg også. Jeg mener også Breivik skulle vært skutt. Kanskje ikke drept, for vi trenger å lære av dette (det koster penger også, men hva er ikke 77 liv verdt). Men heller uskadeliggjort. Politiet må ta selvkritikk.

Jeg ser ingen grunn til å ønske at noen skal bli skutt bare for at de skal bli skutt. Det er en barbarisk tankegang. Når politiet klarer å ta gjerningsmannen uten å løsne skudd, så er det selvsagt den aller beste løsningen.
Kommentar #32

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Hvem tyr til vold?

Publisert over 9 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.

Jeg har ikke snakket noe om hvem som brukte vold i denne situasjonen. Jeg sa ganske enkelt at det ikke er lurt å delta på arrangementer som dette med folk som gjerne tyr til vold. Jeg sa ingenting om de hadde gjort det denne gangen.

Hva er dette for noe..? Skal det være feil å være med på en markering FORDI de som ikke liker det du sier tyr til vold..?

Dette er vås og dårlig argumentering.Nære på ren løgn.

Kommentar #33

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Jeg begynner å forstå

Publisert over 9 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Hvorfor jeg ikke lenger kan stemme Krf.....

Mange bekker små blir til en elv

For hvert ord Hallaråker sier forsvinner det en KRF velger.

Derfor blir det et promilleparti.

Mvh Petter

Kommentar #34

Karl Johan Hallaråker

46 innlegg  57 kommentarer

Takk for følget

Publisert over 9 år siden
Eg gjer meg mange tankar etter artikkelen min som skapte denne debatten. Eg avsluttar med å takka dykk som deltok, sjølv om eg ikkje forstår kva som ligg bak ein del av innlegga. Takkar ikkje minst alle dykk som har gjeve meg direkte tilbakemeldingar, og ikkje greier å delta offentleg. Så får vi prøva med integritet å halda fram " sanninga true i kjærleik." Karl Johan Hallaråker
Kommentar #35

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Integritet

Publisert over 9 år siden

Du har i hvert fall levert nok et sterkt bevis for meg personlig. Stor forskjell i politisk grunnsyn skal ikke nødvendigvis føre til tvil om den andres integritet. Takk så mye!

Kommentar #36

Havard Moen

0 innlegg  221 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.

For hvert ord Hallaråker sier forsvinner det en KRF velger.

Hvorfor det?
Kommentar #37

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

tror det hadde vært bra

Publisert over 9 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.

For hvert ord Hallaråker sier forsvinner det en KRF velger.

Derfor blir det et promilleparti.

om de begynte å drikke

Kommentar #38

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Føler du

Publisert over 9 år siden

At det hjelper...?På hva da i tilfelle ?

Til Halleråker :Jeg tror du gjør lurt i å reflektere på hvem som applauderer dine holdninger i din kritikk av den kristne folkesjela.Herland rører ved grunnleggende ting i vår forståelse,og vi ser hvem som får fnatt av det hun sier.
At Krf ser ut til å hyle med i samme kor,er mer enn betenkelig.

Kommentar #39

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

humøret kanskje

Publisert over 9 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

At det hjelper...?På hva da i tilfelle ?

og livsgleden?

Kommentar #40

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

de som får fnatt

Publisert over 9 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror du gjør lurt i å reflektere på hvem som applauderer dine holdninger i din kritikk av den kristne folkesjela.Herland rører ved grunnleggende ting i vår forståelse,og vi ser hvem som får fnatt av det hun sier.

er da ikke en homogen gruppe?her bommer du.de som får ståpels derimot har nok endel fellestrekk

Kommentar #41

Havard Moen

0 innlegg  221 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Til Halleråker :Jeg tror du gjør lurt i å reflektere på hvem som applauderer dine holdninger i din kritikk av den kristne folkesjela.

Den kristne folkesjela går ut på å ønske utenomrettslige henrettelser? Det har jeg liten tro på.

Man kan også spørre sg hvorfor du prøver å angripe Halleråker ved å vise til hvem som måtte støtte det han skriver. Det han skriver blir ikke mindre riktig av at noen du ikke liker er enige med ham. Men når du mangler motargumenter er det jo enklere å ty til "guilt by association" og andre sidespor, antar jeg...

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere