Rune Tveit

Sosionom
40

Jesus og multikulturalismen

Når jeg leser tekstene fra evangeliene har det undret meg hva det var ved Jesus som gjorde at så mange i hans samtid lot seg provosere så sterkt av ham.Denne mannen åt og drakk sammen med folk fra alle samfunnets klasser og stammer

Publisert: 21. apr 2012

Jeg vet ikke om ordet "multikulturell" ble brukt på Jesu tid, heller ikke er jeg sikker på at jeg fullt ut kan begripe alle de bibelske tekstenes beskrivelse av kulturen og hvordan menneskene tenkte og levde sine daglige liv på den tiden. 

Avstanden til vår tid er så formidabel at jeg tenker at menneskets opplevelse av hvordan livene leves har endret seg så mye at enhver bibelleser bør stille seg seg selv spørsmålet;

Forstår jeg det jeg leser? 

Når jeg leser tekstene fra evangeliene har det undret meg hva det var ved Jesus som gjorde at så mange i hans samtid lot seg provosere så sterkt av ham. Det kan virke som selv hans nærmeste lot seg provosere, antakelig var det sånn at hans søsken tok avstand fra ham, og selv disiplene forstod ham ikke fult ut.

Fortellingen om hans møte med en samaritansk kvinne (palestiner?) i Johannes evangelium kap 4 er et godt eksempel på hans multikulturelle holdning. Samaritanere var ikke blant dem jødene nedlot seg til å snakke med, men Jesus ikke bare snakket til henne, han ble i følge teksten hennes nære fortrolige og de fikk en dyp relasjon. Ikke vet jeg om disiplene etterpå denne hendelsen endret sin holdning til samaritanere flest, mye kan tyde på at det ennå måtte gå en stund før de forstod at alle mennesker har samme verdi og er like innfor Gud. Spennende er det at dette kapitlet i bibelen avsluttes med at Jesus møter en kongelig embetsmann i nød, og Jesus møter denne mannen på sammen måte, og forandrer omstendighetene i denne mannens liv. 

Det vil føre for langt dersom jeg skal fortsette å nevne eksempler på Jesu multikulturalisme, jeg vil bare kort oppsummere at slik jeg leser tekstene lot han seg ikke styre inn inn i vedtatte normer eller hva som var akseptert atferd for hvem man snakket med. Denne mannen åt og drakk sammen med folk fra alle samfunnets klasser og stammer. Dette ser ut til å ha provosert hans samtid så sterkt at han endte sine dager naglet til et kors. 

Siden ser vi at på pinsedagen ble budskapet om ham presentert i multiradikalismens ånd. Det som skjedde var at budskapet ble formildlet slik at folk av alle folkeslag forstod det, og i tiden etterpå skulle dette budskapet formidles til alle folk og nasjoner. Gud gjør ikke forskjell på folk, forkynte Paulus. 

Og siden da har bibeltroende sendt misjonærer til fremmede kulturer for å fortelle om den multikulturelle mannen som ved troen kan endre måten å tenke og å leve på både i eget og andres liv. Og essensen i budskapet er Guds kjærlighet til alle mennesker. Men når de fremmede kulturene kommer til dem som har mottatt verdens mest inkluderende og forvandlende budskapet, er det ikke kjærligheten som er det mest påfallende hos de bibeltroende, men frykten.

Står det ikke skrevet at kjærligheten driver frykten ut? 

For meg er det underlig å obsevere at mange bibellesere er så sterke motstandere av multikulturelle samfunn, og jeg undrer meg over om de har forstått den boken de selv leser? 

Kommentar #52

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.

det tillit til muslimer som mennesker du mener eller til hva Koranen står for?

Det som gjør det litt vanskelig er at mange av de samme strenge straffene du leser om i Koran, finner du også i GT

Kommentar #53

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Hei Liv Mari

 

Takk for ditt svar, ser at vi snakker to forskjellige språk. Hvordan kan jeg motsi meg selv. Hvilken sannhet søker du, denne verdens sannhet eller Guds rikes sannhet ? To forskjellige sannheter. hva er ditt hjerte opptatt av, Denne verdens fred eller den fred som Gud kan gi? Du ser to bilder, to forskjellige veier. det er ditt valg. det er ikke sikkert du følger meg I det bildet jeg prøver å tegne for deg. men Det hjertet er fylt er man som regel opptatt av. Vi er forskjellige individer. alle har fri vilje til å mene og tenke selv. det har du helt rett i, men hvis du er en beskjendende kristen så er du alikavel min søster i troen. ser jeg mine søstre eller brødre som ikke lever slik Bibelen taler om, så bryr jeg meg fordi jeg ønsker å opplyse hva som er sannhet og hva som er løgn. er det galt? å bry seg. jeg dømmer ikke deg eller noen andre, du får leve slik du ønsker, ditt valg. Du tror kansje ikke på fortapelsen, men i min bibelen står om fortapelsen. 

 GUDS FRED ER DET SOM GIR OSS MENING I DETTE LIVET.

 

 

 

mvh

Rune

Kommentar #54

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Jeg kjenner IKKE Sannheten, med stor s, men jeg søker den.

Derfor tror jeg på det Jesus formidlet til oss om å strebe etter å følge sannhet og rett ferd, slik at vi kunne bli "lys" i denne verdens mørke. - Sannelig ikke lett ?

Feiler nok litt daglig. - Men når en over lengre tid,

Hei Mette

 

 

Det står skrevet søk først Gud rike og Hans rettferdighet. Det som man søker i Guds rike er det som gir liv,tro, håp og sannhet. Den sannhet vi må søke må være det Guds rike kan gi oss, vi ber Fader vår  la din vilje skje som i himmelen som så på jorden det ber vi en bønn som fderen elsker vi skal be.

Vi har alle et løp og en frelse og arbeide på, ingen enkel oppgave og ta fatt på mette, ingen av oss er perfekte individer enno, :) Men Jesus som vårt lys bringer håpet og troen i vårt hjerte slik at vi kan se klarere med vårt hjerte. Ta i mot ordet i hjertet la den Hellige Ånd åpenbare ordet. er vi da en dåre så forstår vi det enklere.ingen teologiske tolkninger, eller filosofiske tolkninger,bare det enkle som gir kraft og sannhet.

 

Jeg vet ikke om jeg er enig med deg om det du sa om muslimene, mette for de søker ikke Guds rike og Hans rettferdighet, de er disipinerte og loviske,. og vil vise seg fram på sine bønnematter, lar du deg imponere over dette, se heller på de som i det skjulte bøyer knær på sitt lukkede rom. om denne verden er opptat av det matrialiske så er også det syneligt. så begge dele er en avguds dyrkelse i mine øyne. for begge elsker verden mer en Gud.

 

Håper du forsto noe av det jeg skrev mette. Jeg vil ikke være vanskelig. og tverr og det er ikke personen jeg er ute etter.

MEN LÆREN OG DET USANNE. MANGE MENNESKER LIRER AV SEG FOR Å TEKE SEG SELV ELLER ANDRE, GI GUD HELLER ÆRE I DET VI GJØR AV DET GODE, OG A DET RETTFREDIGE.

Takkmnemelighet til Faderens strore kjærlighet til oss. jeg skriver ikke her inne for å bli likt, jeg skriver her inne for å opplyse, men om noen liker det jeg skriver så håper jeg det er hjertet som kan ta i mot.men om noen ikke vil høre så er det også opp til hver enkelt:)

 

 

Gud velsigne deg Mette

 

MVH

Rune

Kommentar #55

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Man blander ikke religionen sammen, for å skape freden. da blir det lappskaus og koaos, man kan ikke tjene to herrer. Vi må ta oss i vare for løgnereren

Synes du skriver bra, Undertegnede tror å det at hadde Jesus levd i dag vil han stått frem og fordømt Koranen og det den står for. Koranen slik jeg har sett den viser oss en leveveg som ikke er i samsvar med hverken folkeskikk eller etikk.

Hvis noen av dere  kan komme med en positiv side ved Koranen vil jeg være ytterst takknemlig.

Kommentar #56

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.

Det som gjør det litt vanskelig er at mange av de samme strenge straffene du leser om i Koran, finner du også i GT

Norsk liturgi er vel knyttet til DNT.

Kommentar #57

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.

Synes du skriver bra, Undertegnede tror å det at hadde Jesus levd i dag vil han stått frem og fordømt Koranen og det den står for. Koranen slik jeg har sett den viser oss en leveveg som ikke er i samsvar med hverken folkeskikk eller etikk.

Hvis noen av dere

Hei Georg

 

 

Takk for det,:) Det er ikke alle som mener det. Men her må vi klart skille mellom falsk lære og sann lære. vi kan ikke mikse og ta til oss forskjellige læreretninger for å tilfredstille freden i verden. i USA så har de begynt å slå samme religioner, de fire største religionene. felles trekket er Jesus, og de kalles crislim, en sammen blanding av navnet muslim og kristen. De vil skape enighet mellom kulturer og religion. den nye verdens religionen får et nytt ansikt. Det er ikke rart at Jesus Sier skal jeg finne troen når jeg kommer igjen. Når den sanne lære viskes ut så vil det få konsekvenser, for menneskeheten. Da vil ikke Kristi lære være den som trigger verden lengere. Da er det det den sammenføyde verdens religionen  som vil trigge menneskene hjerter. for det som klør mest i øret uten at det svir eller man må arbeide på frelsens vei, vil være den mest behagelige for menneskene. den brede veien som er så Lett å gå på. Der de fem uforstandige jomfruene også gikk på, de var uten olje på sine lamper.

DE TAPTE SITT LIV. UTEN AT DE SELV LA MERKE TIL DET

i DAG VIL DET SAMME SKJE MED DE SOM ER UTEN OLJE PÅ SINE LAMPER, DET VIL VÆRE SLIK SOM DET VAR PÅ NOHAS TID INGEN SOM LENGERE VIL HØRE RØSTEN SOM FORKYNNER SANNHETEN.

Gud velsigne deg:)

 

mvh

Rune

 

 

mvh

rune

Kommentar #58

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.

Norsk liturgi er vel knyttet til DNT.

Tja, det er den muligens, men tekstene i GT lever i beste velgående, og blir preket over hele året. 

Jeg ønsket bare å peke på at det mange av tekstene i vår hellige bok (jeg antar at du anerkjenner GT som Guds ord) er problematiske å forklare og temmelig lik flere av tekstene i Koran. 

Så kan selvsagt mye skrives om det, hvilket jeg ikke har tid til nå. 

Kommentar #59

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.

Jeg ønsket bare å peke på at det mange av tekstene i vår hellige bok (jeg antar at du anerkjenner GT som Guds ord) er problematiske å forklare og temmelig lik flere av tekstene i Koran

Prøvde å se på 2. Mosebok Kapittel 21 vers 12 og utover. Dette hører vi vel ikke sagt i Den norske kirke. Vi hører om Jesus og hans liv. Det er i hvert fall det jeg vil høre. Moseboken er vel for spesiellt interesserte vil jeg tro. (Mulig jeg tar feil) 

Kommentar #60

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Utdannelse og kunnskap

Publisert over 9 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.

Er det tillit til muslimer som mennesker du mener eller til hva Koranen står for?

Faktisk begge deler :-)

Min egen tro har gitt meg innsikt i en del av Muhammeds lære og hvordan den har vært å forstå.  Og når du møter muslimer så kjenner du at de er mennesker akkurat som deg og meg.

Men jeg sier ikke at det ikke kan være kulturproblem? Vi fikk selv først en skole basert på kristendom her i vårt land rundt 1850. En skole som først og fremst skulle gjøre oss til gagns mennesker! Nå ser vi hvordan utdannelse blir en viktigere og viktigere faktor, både for kvinner og menn i de muslimske land. Vi må ha tillit til deres egne lærde.

De jeg er redd for, er egentlig våre egne ungdommer, som tror fritid er å sløve seg ned med festing og berusende midler, og veldig mye utagering. Der ligger min store bekymring.

masse hilsen fra mette

Kommentar #61

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

.........

Publisert over 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Det står skrevet søk først Gud rike og Hans rettferdighet. Det som man søker i Guds rike er det som gir liv,tro, håp og sannhet

Jeg kan være mye enig med deg i dette, Rune ;-)  Noe min kommentar rett over her også skulle kunne bevise om man analysere den litt.

Du har en flott forkynnende stil, med det er vanskelig å gi deg innspill i en flerkulturell debatt, når du ikke forstår andre ord enn forkynnelse.

Gud velsigne deg og Rune.

vennlig hilsen mette

Kommentar #62

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Jeg kan være mye enig med deg i dette, Rune ;-)

Hei Mette

 

 

Takker for det:), men det blir ikke alltid like godt motatt, da gjerne budskapet ofte provoserer andre, men det er ment som å vekke å grunde på de ord som jeg formidler. Jeg har ikke noen annen agenda en vekke opp sovende mennesker:) og det finnes det mange av.  Vi skal tjene en Herre, tjener vi to, så vil man hate den ene og elske den andre. og det er det lett å gjøre, og avguder er blitt en folkesport. Det er lett å ta feil vei. det er det jeg prøver å si:)

 

 

MVH

Rune 

Kommentar #63

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.

Moseboken er vel for spesiellt interesserte vil jeg tro. (Mulig jeg tar feil)

Joh_5:46  For hadde I trodd Moses, da hadde I trodd mig; for det er om mig han har skrevet; 

Dette sa Jesus.

Hva? skrev Moses om Jesus - ja det gjorde Moses.

De versene som du leste der fra kap 12 er hvor Herren åpnebarer hva synd er. Hvem er synden og hvem gjør syndens arbeid.

Det er er alle syndenes slaver  de som ennå lever under den gample pakten, De er budet fast i syndens lenker - de kommer ikke fri fordi det er kraft som holder de til synden - en kraft som de ikke selv kan sette seg selv fri fra.

Men det er en som setter deg fri Jesus -fordi Han har besieret syndens opphavs mann - Jesus har kledd av djevelen og tatt fra djevlen Hans makt. Poenget er at du må må ta det som frigjører deg fra den ondes makt - og det er frelsen som setter deg fri fra djevelens makt over deg. 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere