Arja Larsen

44

Jesu møte med kvinner

Selv om fortellingene om Jesu møte med kvinner er enkle, formidler de mange følelser og Jesu kjærlighet for den enkelte. "Datter!" "Maria!" uttalt av Jesus må ha satt vedkommendes hjerter i brann for resten av livet.

Publisert: 8. mar 2012  /  731 visninger.

Jesu tolkning av Det gamle testamente gikk inn i kjernen av Guds vilje og ord. Når Jesus refererer til ordet  "De to skal være et kjød", så etter min forståelse avskaffer han da flerkoneriet, som var en samfunnsordning i Det gamle testamentes tid, ikke bare hos israelene, men også hos andre folk. Jeg aner at også bak forbudet mot skilsmisse var Jesu tanker hos den svakere part i ekteskapet. I Malaki 3,16 står det at Gud hater skilsmisse og at mannen ikke skal være utro mot sin ungdoms hustru. Jesus kom for å sette undertrykte i frihet. Jesus hadde ikke en politisk oppgave med sammfunnsreformer. Han ville endre hjerteholdninger. Han forkynte for kjærlighet og mot maktmissbruk. Vi har all grunn til å anta at tilhøreres hustruer fikk det bedre, hvis de tok til hjertet det Jesus sa.

Jeg gleder meg når jeg leser om Jesu møte med kvinner. I boken "Bibelens kvinnesyn" beskriver  Turid Polfus Smith levende, hvordan en krumbøyd kvinne, "en Abrahams datter" ble helbredet av Jesus i en synagoge der Jesus underviste. Kvinnene fikk ikke lov å komme foran i synagogen, men Jesus brydde seg ikke om det mens han kalte henne til seg. Denne kvinnen begynte tilmed å prise Gud foran i synagogen etter at Jesus hadde helbredet henne. Det likte ikke fariseerne. For dem var en kvinnes stemme "skitten nakenhet". (Talmud). Luk 13,10-17.

En kvinne som hadde hatt blødninger i tolv år ble også helbredet av Jesus. Jesus ville ikke heller skjule henne eller hennes vitnesbyrd, som hun framla foran folket. Luk 8, 43-48. Jesus samtalte lenge med en samaritansk kvinne hvems syndeliv han avslørte, og hun gikk og forkynte om ham etterpå. Og det var kvinner som var første vitner til Jesu oppstandelse. Jesus selv befalte Maria Magdalena  å gå og forkynne om oppstandelsen til de mannlige disiplene.

Selv om fortellingene om Jesu møte med kvinner er enkle, formidler de mange følelser og Jesu kjærlighet for den enkelte. "Datter!" "Maria!" uttalt av Jesus må ha  satt vedkommendes hjerter i brann for resten av livet.

Publisert også på bloggen  http://hanslike.blogspot.com/

Kommentar #1

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

HEI Arja

 

 

Takk for sist søster. Et fint innlegg der det kommer fram hvordan Jesus talte og og hvordan han handlet i forhold til Kvinnene. Han sier også at vi skal elske kvinnene slik Jesus elsket sin menighet. Med iver, omsorg og kjærlighet.Det samme gjelder møte med den kanaaneiske  kvinnen.

 Han imøtegikk den kanaaneiske kvinnen lenge, og sammenliknet henne til slutt med en hund. Men hun trodde fortsatt på ham. Hun skjøv fra seg det synlige som ville stenge veien for henne. Og rettet blikket bare mot hans hjerte, som etter alt hun hadde hørt om ham skulle være fullt av kjærlighet. Så tok hun ham på ordet: «Men de små hundene spiser likevel smulene som faller fra sine herrers bord.Da kunne han ikke lenger holde seg. Da frydet hans hjerte seg i kjærlighet, og han utbryter: Kvinne, stor er din tro! La det bli som du vil!Der ser du hvordan hjertet hans er, selv når han anklager eller imøtegår oss. Der ser du hva det er han aller helst vil: At vi fremdeles skal tro! En ser tydelig at det var hans store glede at kvinnen hadde en slik tro. Det er et klart gledesutbrudd i ordene: Kvinne, stor er din tro!Vil ikke du også glede ham på denne måten; la ham få skjule seg for deg, og du likevel tror?  Å være frimodig i sin ferd gir stor lønn slik denne kvinnen ble gitt. Og det ble mange flere møter med kvinner som ikke er nevnt i evangeliet. må nevne Hun som vaket Jesu føtter og tørket det med håret. hun som tok sin dyreste olje og brukte på Jesus. Kvinnene var frimodige og de gjorde det av kjærlighet.De viste sin glede, kjærklighet OG hengivenhet åpenlyst. Vi ser ikke noen fortellinger at menn gjorde dette med Jesus. Så kvinnene må ha en spesiel plass i Jesus sitt hjerte. sellv om han behandler oss likt

 

 

Takk for at du delte dette med oss Arja. lenge siden du har vert på troende .no no:)

 

mvh

Rune

Kommentar #2

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

De viste sin glede, kjærklighet OG

Takk for dine gode ord, Rune!

Det er nok også menn som viste åpenlyst sin glede, hengivenhet og kjærlighet til Jesus. Tenk  på Sakkeus. En av de ti spedalske menn som Jesus hadde helbredet kom og tilba Ham etterpå. Mannen som var blind fra fødselen av og som fikk synet igjen. Jeg ser Jesus spre glede og hengivenhet og kjærlighet overalt i møte med mennesker, menn og kvinner. Men ved Jesu kors stod flere kvinner og bare Johannes av Hans disipler.

Jeg tenker ikke at kvinnene hadde en mer spesiell plass i Jesus sitt hjerte enn menn. Alle som er undertrykte eller lidende  eller har det vanskelig får den første plassen "i køen", hvis de vil. Den religiøse eliten i Jesu tid foraktet kvinner. Jesus løftet opp og fram kvinner fra den nederste og bakerste plassen. Når jeg framhever Jesu møte med kvinner i dette innlegget, poengterer jeg likeverd. Jesus viste med sine handlinger at mann og kvinne er likestilte.

Gud gjør ikke forskjell på folk. Hovmodige kvinner og menn får ikke nåde hos Gud. De ydmyke mennesker får nåde.

Kommentar #3

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Arja Larsen. Gå til den siterte teksten.

Selv om fortellingene om Jesu møte med kvinner er enkle, formidler de mange følelser og Jesu kjærlighet for den enkelte. "Datter!" "Maria!" uttalt av Jesus må ha

Hei Arja, du er flink å få frem likeverdprinsippet, ikke mange kvinner eller menn i dagens samfunn fatter dette da de er blindet av likestillingstanken som er ren dualisme..hentet fra new age ..

Ellers er det viktig å få frem at I KRISTUS er det som Paulus sier..

gal.3.26For dere er alle Guds barn ved troen, i Kristus Jesus.27 Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus. 28 Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus. 29 Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger etter løftet.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere