Werner Skaug

63

Tvil og Guds mirakler

Publisert: 5. mar 2012

En del prekner/bøker har fokynt at Gud er helt avhengig av vår tro, for at et under skal skje. Det hevdes til og med at om vi tviler, så er Gud bundet og kan følgelig ikke gjøre noe.

La meg henvise til en del hendelser i Bibelen hvor folk helt klart tvilte. Allikevel så gjorde Gud mirakler og underfulle ting.

Israel i ørkenen. Forfatteren av Hebreerbrevet sier helt klart at de tvilte på Gud. De tilba til og med avguder. På tross av dette ga Gud Israel manna seks dager i uken. Ledet dem i en skystøtte om dagen. Ledet dem i en ildstøtte om natten. M.m. Deres tvil var ikke en hindring for Gud.

Faren til Johannes døperen tvilte. For dette ble han gjort stum av engelen som kom med budskapet. Johannes ble født selv om faren hans tvilte.

Jesus blir møtt av en mann som har et besatt barn. Mannen roper ut følgende: "Jeg tror - hjelp min vantro!" Og Jesus befrir barnet fra demonen selv of faren tvilte.

Peter går på vannet i tro. Når han tviler, synker han. Men Jesus hjelper ham tilbake til båten allikevel.

Jesus stiller stormen. Disiplene tvilte. Jesus var fullt ut i stand til å gjøre dette miraklet selv om disiplene tvilte.

Lasarus lå død i graven. Han kunne verken tro eller tvile. Han var død. Jesus reiser ham opp igjen helt på egen hånd.

Konklusjon: Ja, Jesus underviser om tro. At tro kan utføre mirakler. Men det er for mange eksempler i Bibelen på at Gud hjalp mennesker på tross av deres tvil. Man kan ikke låse seg fast til læresetningen om tro, som sier at Gud ikke kan hjelpe hvis vi tviler. Det er rett og slett for mange eksempler i Bibelen som beviser det motsatte.

Bibelen er opptatt av å øke vår tro. Det er absolutt det beste. Men om man tviler, så er ikke Gud bundet, ute av stand til å hjelpe.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere