Svein Ole Hansen

101

De kristne og anerkjennelsen av Jesu gjenkomst

Innledningsvis vil jeg sitere fra vers i Bibelen. Innholdet i det jeg har sitert får meg til å tenke at det ikke synes å fremkomme noen profetisk oppfyllelse av at det er de kristne som først skulle anerkjenne Jesu gjenkomst.

Publisert: 4. mar 2012

”Men når Menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden?”

 ”Kjærligheten faller aldri bort; men hvad enten det er profetiske gaver, da skal de få ende, eller det er tunger, da skal de ophøre, eller det erkunnskap, da skal den få ende.”

 ”Mange skal si til mig på hin dag: Herre! Herre! har vi ikke talt profetisk ved ditt navn, og utdrevet onde ånder ved ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger ved ditt navn? Og da skal jeg vidne for dem: Jeg har aldri kjent eder; vik bort fra mig, I som gjorde urett!”

Innholdet i det jeg har sitert fra Bibelen, fremstår for meg slik at det ikke synes å være profetert til oppfyllelse at kristne (som sådan), skulle være blant de første til å anerkjenne Jesu gjenkomst. Det er mulig det kan hevdes at jeg har vært noe selektiv i utvelgelse av sitater, men likevel kommer et innhold ganske tydelig frem i det jeg har sitert. Skulle det være mulig å referere til ”motstridende” vers i Bibelen om dette forholdet, vil jo slike eventuelt få konsekvenser også for forståelsen av sitatene jeg har tatt med her. Det gjenstår i så fall at eventuelt slike vers blir lagt frem.

Hva skulle så være årsaken til dette? For meg synes versene ikke nødvendigvis å tilkjennegi at tro på navnet Jesus ikke er når gjenkomsten finner og har funnet sted, men kunnskapen synes å være avtatt slik at gjenkomsten først ikke blir registrert for de som bærer tro på Jesus. Dersom dette er tilfellet – hvilket man i dag ikke trenger å vise til profetiske nådegaver for å slå fast etter min forståelse – så må vel troen på Jesus holdes oppe av kjærlighet til navnet Jesus, til tross for innbilt kunnskap om budskapet eller at kunnskap man legger frem ved tro på navnet Jesus ikke er gjenkjennelig som opplyst sann. Det er dette som er årsaken til denne situasjonen:

”Den som vandrer om dagen, støter sig ikke, fordi han ser denne verdens lys;

men den som vandrer om natten, han støter sig, fordi lyset ikke er i ham.”

Og

”Derfor vær også I rede! for Menneskesønnen kommer i den time I ikke tenker.”

Til slutt

”I vet jo selv grant at Herrens dag kommer som en tyv omnatten.”

 

Etter mitt skjønn er dette en forferdelig situasjon å være i. Forferdelig, fordi man som troende tross alt holder hjertelig fast ved noe man er overbevist om er sann tro (i dette tilfellet) på tro man etter hjertene mener er sannheten om Jesus – med advarsler om falske profeter og djevelens listige planer, som det vil rasles med ikke langt unna for de som våger seg på noen søkende og våken bevegelse i møte med hans gjenkomst. Samtidig drømmer kristne om å holde et vaktsomt øye for det de mener (i ulike uttrykk) kan være tegn på Jesu gjenkomst. Noe dette forumet for så vidt ikke mangler oppmerksomhet rettet mot.

Jeg ville aldri ha skrevet så mange innlegg og kommentarer på dette forumet, dersom ikke min kjærlighet - også til kristne og deres vanskelige situasjon - er så sterk at jeg motstår prøvelsene forbundet med ignoreringen av den gledelige henvisningen og invitasjonen jeg kan fremsi for deres etterlengtede inntreden til ”komme ditt rike; skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden” - og som kristne i generasjoner har vandret i tro og forhåpning om, siden evangeliet om dette ble åpenbart.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #1

Svein Ole Hansen

101 innlegg  1578 kommentarer

Morgenstjernen

Publisert rundt 10 år siden

Om Jesu gjenkomst er det to forhold å være oppmerksom på. Det ene forholdet gjelder ytre profetiske kjennetegn ved gjenkomsten som morgenstjernen. Det andre forholdet gjelder anerkjennelsen av dette i stor skala først når morgenstjernen stiger opp i de troendes hjerter. Med mindre det andre forholdet inntreffer vil ikke anerkjennelsen av det første forholdet kunne skje i stor skala - selv om den profetiske gjenkomsten faktisk allerede har inntruffet i timen som en tyv om natten.

Når så morgenstjernen stiger opp i de troendes hjerter er morgenstjernens profetiske lys allerede ofret ved demringen av Faderens åpenbarte Sol på hans dag. Da først vil også morgenstjernen i de troendes hjerter kunne ofre seg for den himmelske sols oppstigning på Faderens dag.

Jeg håper mange finner noe klarhet i mine ord.

Her er et vers fra Bibelen til det jeg har skrevet om nå:

Og dess fastere har vi det profetiske ord, som I gjør vel i å akte på som på et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagen lyser frem og morgenstjernen går op i eders hjerter 2Pet. 1:19.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #2

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.

Kjærligheten faller aldri bort; men hvad enten det er profetiske gaver, da skal de få ende, eller det er tunger, da skal de ophøre, eller det erkunnskap, da skal den få ende.”

Kunnskapen skal ALDRI falla bort.

Kunnskapen om Gud skal fylla heile jorda

Paulus skriv mykje dumt og dette er så lett gjennomskueleg at folk burde sjå det.

 

 

Kommentar #3

Svein Ole Hansen

101 innlegg  1578 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Kunnskapen skal ALDRI falla bort.

Kunnskapen om Gud skal fylla heile jorda

Paulus skriv mykje dumt og dette er så lett gjennomskueleg at folk burde sjå det.

Vil du også meddele hva årsaken kan være at Jesus gjenkomst enda ikke er blitt enhetlig anerkjent blant troende på denne jord. Når det gjelder at kunnskapen om Gud skal fylle hele jorden, så blir dette først opplyst menneskeheten ved Faderens oppadstigende og enhetlige åpenbaringssol.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #4

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.

Når det gjelder at kunnskapen om Gud skal fylle hele jorden, så blir dette først opplyst menneskeheten ved Faderens oppadstigende og enhetlige åpenbaringssol.

Jau,takk.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere