Sølvi Sveen

32

Stein i glasshus

Publisert: 18. feb 2012

Jeg har fått med meg at det er mange som reagerer på Martha, engleskolen og englene hun tror hun vi har rundt oss.

Det er mange som tror på noe som rent vitenskapelig per i dag ikke lar seg bevise.
Enkelte "trosretninger" har flere tilhengere enn andre ting folk tror på. Men de lar seg likevel ikke bevise noe mer enn trosretninger som har færre tilhengere.

Jeg er åpen for alt, men tror ikke på noe konkret som bibelens gud, koranens gud, englene til Martha, demoner, tusser og troll, eller andre guder og vesener mange mener at de enten har følt, sett eller hørt.

Om en person eller tusen personer ser, hører eller føler noe som ikke kan forklares vitenskapelig, så må jeg jo uansett tro at for disse menneskene så er det en reell opplevelse for dem. Og den ene personens opplevelse er akkurat like reell for ham eller henne som opplevelsen til de tusen personene.

Å diskutere hvem som sitter på "sannheten" når det kommer til ting man tror på, vil aldri føre frem til en enighet. Om det så er kun en person som er uenig med tusen andre, så kan man likevel ikke konkludere med at noen av partene eier sannheten noe mer enn den andre. Fordi ingen kan bevise sin overbevisning. Og ingen kan motbevise den andre sin overbevisning.

Slike ting kan man diskutere så fillene fyker. Man kan ramse opp bibelvers, fortelle overbevisende historier om å ha sett engler og fjær, lese fra andre hellige bøker, legge frem "tegn og undere" på både himmel, kropp og andre ting som plutselig viser et eller annet "tegn" fra akkurat det man selv tror på.
Men tenker man seg at man aldri har hørt om noe som helst som går an å tro på, og ser ting utenfra med disse øynene, så er jo alt like utrolig eller troverdig.
Da står det jo egentlig på hvor flink (og kanskje karismatisk) personen som skal overbevise er til å fortelle. For bevis finnes jo ikke.
Men hvor flinke noen er til å fortelle eller overbevise andre sier jo egentlig bare noe om at personen er en god "salgsperson", ikke noe som helst om det han selger er noe å samle på eller ikke.

For dem som tror på noe, så vil jo det å se noen fornuft i det noen andre tror på, være svært vanskelig. Og med litt selvinnsikt og selvransakelse, så skjønner man jo da at det kan være like vanskelig for andre å se noen fornuft i det man selv tror på.
Man kan selvfølgelig stikke hodet i sanden og nekte å se dette, fordi man garantert "har rett". Omtrent like rett som den ene av to barn i sandkassa som krangler om hvem av dem som har den sterkeste pappaen. Å gi seg er ikke et alternativ fordi man bare vet det. Og lukker dermed mer eller mindre øyne og ører, tar på seg skylapper og kjører på for å senke sin motstander sønder og sammen. Fordi man har rett, og den andre helt klart tar feil!

Men er ikke en slik oppførsel å kaste stein i glasshus?

Hvorfor klarer ikke enkelte å kjenne seg selv igjen i den som ikke tror på hva man selv tror på. For man vet jo hvor vanskelig det selv er å tro på noe annet enn hva man selv er overbevist om.
Og man vet hvor utrolig "idiotisk" enkelte slike ting kan fremstå. På samme måten som man jo da bør skjønne at for andre så vil det man selv tro på fremstå akkurat like "idiotisk".

Hvor mye ydmykhet og selvinnsikt har vi som er overbevist inn til margen om noe, når det kommer til å kjenne oss igjen i vår annerledes neste?


Kommentar #1

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Men

Publisert over 10 år siden

de som tror på det overnaturlige, tror nok også at Märthas engler er reelle, men at de kanskje ikke er av "det gode". Det er vel noe helt annet enn å avvise det som "fantasi"e.l :-)

Kommentar #2

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Bra!

Publisert over 10 år siden
Sølvi Sveen. Gå til den siterte teksten.

Og man vet hvor utrolig "idiotisk" enkelte slike ting kan fremstå

Men her kan Märtha verkeleg slå i bordet med ei eller fleire fjær!!!!!!

Det vil revolusjonere den religiøse verda, men vår etablerte religiøse elite frå biskop og nedover, bryr seg ikkje. Eg er faktisk undren.

Kommentar #3

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Prinsesse på ville veier

Publisert over 10 år siden

Er nok enig i det Anne Jensen uttrykker i sin kommentar. De som er opptatt av den Bibelske lære, er nok ikke fordømmende til at prinsessa tror, men til hva hun tror. Fordi det, som flere har uttrykt det i andre tråder om tematikken; er essensielt at hun ikke har et kristent budskap når hun ikke har hovedfokus på Jesus, men på englene. Englene er i Bibelen skapninger som er skapt, i likhet med andre av Guds skapninger. De skal fungere som våre hjelpere, ja, men ikke som veiledere. Det skal alene Gud være for oss mennesker.

Samtidig advarer Bibelen mot falsk lære og det å prøve deres budskap mot Bibelens. Märthas budskap stemmer ikke overens med Bibelens budskap og regnes derfor av kristne som inspirert av mer okkulte kilder. Og som kristen tror man jo også at disse finnes. Og at de finnes i form av engler. Men da Satans engler, som beskrevet i Bibelen. Det onde og det gode er viktige begreper innen religion. Og like vikig anses det å kjenne det ene fra det andre.

Mange er bekymret for at Märtha har rotet seg bort i noe som kan se ut som det gode, men er det stikk motsatte. Siden hun er en folkekjær prinsesse, vil det hun hevder helt klart ha en viss påvirkningskraft og dermed kunne føre andre også på gale veier.

Kommentar #4

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Og så har vi dem som tror mest på seg selv ! Det er og en type tro!

Kommentar #5

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

mange sier det samme

Publisert over 10 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Mange er bekymret for at Märtha har rotet seg bort i noe som kan se ut som det gode, men er det stikk motsatte.

om kristendommen.men hun selger vel ikke svoveldjevler?

Kommentar #6

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Noen sier at det er naivt.

Publisert over 10 år siden
Sølvi Sveen. Gå til den siterte teksten.

Hvor mye ydmykhet og selvinnsikt har vi som er overbevist inn til margen om noe, når det kommer til å kjenne oss igjen i vår annerledes neste?

Marthas barnslighet, glede, humor og evnen til oppmerksomt lytte til andre misunner jeg.
Det at hun evner å registrere "ikke registrerbar" info og benytte den til funksjonell hjelp i kvardagen oppfattes naivt av oss religiøse og/ eller bokstavlærde er ikke til å undres over, det hun formidler ligger over vår fornuft, det er en tilstand utenfor de glasshus vi tror vi er trygge i, bare så synd at vi ikke registrerer at glasset knuser når vi kaster våre steiner.

Mon tro om de troende tror på det prisessen sier uten å høre hva det èr som blir sagt og på den måten drar det ned på sitt fornuftige plan, på den måten går vi glipp av alt som er over fornuften. (Er jo tryggest å gå på den veien de tusen andre går på -den er bred) 

Kommentar #7

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.

de som tror på det overnaturlige, tror nok også at Märthas engler er reelle, men at de kanskje ikke er av "det gode". Det er vel noe helt annet enn å avvise det som "fantasi"e.l :-)

Jo, men så lenge Martha ikke tror at de er onde, men gode, så vet jo de kristne som tror det de tror hvordan det faktisk er å være overbevist om det de tror.

Og på den måten så vil de jo enkelt skjønne at Martha er like overvist om det hun tror som dem selv. Og vite hva hun føler inni seg, og hvor sårende det kan være å bli overhøvlet av "bedrevitere" om hvor feil man tar, og at man er ute på ville veier.

Ingen kristne liker å høre at de ikke må finne på i sin villeste galskap å tro på det de tror på, fordi det kan være skadelig. Og det ville jo være krenkende å si noe slikt til en person som selv har valgt å tro på noe han eller hun mener er godt, og som gjør personen "hel" fordi livet har fått den meningen det skal.
Vel og merke så sant vedkommende ikke bruker sin tro til å rakke ned på andre, krenke, mobbe, eller prakke den på folk som ikke oppsøker og søker den selv.
Eller bruke den til å skremme folk til å tro på det de selv tror på (som feks å si til sine barn at de havner i evig fortapelse dersom de ikke tror på det "rette").

Å starte en "krig" om hvem som har rett, er så lite konstruktivt som det kan bli når det kommer til emnet å tro.
Kan man ikke vise sin annerledes neste den respekten man selv forventer å få når det kommer til selvvalgt "trosretning", så krever man jo mer her i livet enn man selv er villig til å gi.
Og da behandler man andre på en måte man selv ikke ønsker å bli behandlet.
Noe som jo er en handling som er ganske så egoistisk, smålig og respektløst.


Kommentar #8

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Forstår poenget

Publisert over 10 år siden
Sølvi Sveen. Gå til den siterte teksten.

Kan man ikke vise sin annerledes neste den respekten man selv forventer å få når det kommer til selvvalgt "trosretning", så krever man jo mer her i livet enn man selv er villig til å gi.
Og da behandler man andre på en måte man selv ikke ønsker å bli behandlet.
Noe som jo er en handling som er ganske så egoistisk, smålig og respektløst.

Men så er det kanskje ikke vi "utenfor", som ikke tror på "engler og demoner" som skal bestemme hvordan troende skal følge sin overbevisning. Dersom kristne tror at disse englene til Märtha er "onde" så er det jo like naturlig å si det, som det er å si at du går evig fortapt dersom du ikke tror.

Jeg har ingen formening om englene er onde eller gode, fordi jeg tror ikke på det. Men jeg støtter folks rett til å følge sin overbevisning, selv om det innebærer at Märtha og kanskje også du og jeg får "leksen" om evig fortapelse.

Så jeg tror ikke det har noe med manglende respekt å gjøre, men med tro og overbevisning.

Kommentar #9

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.

Men jeg støtter folks rett til å følge sin overbevisning, selv om det innebærer at Märtha og kanskje også du og jeg får "leksen" om evig fortapelse.

Jeg er enig i det første, men ikke det siste.

Å følge sin egen overbevisning når det kommer til eget liv er jo en menneskerett.
Men å forsøke å skape former for "skyldfølelse" hos andre mennesker bare fordi de tror på noe annet, er rett og slett slemt mener jeg.

Og det verste er at det veldig ofte er dem som "overhøvler" andre med sin tro, som roper høyest dersom noen "våger" å sette deres religion i dårlig lys.

Så tilbake til dette med å gi den respekt man selv ønsker tilbake.
For angriper du et annet menneskes personlige tro, og dermed en stor del av lykken i livet til denne personen. Så åpner du opp for at hvem som helst kan komme og forsøke å stjele fra deg din lykke med din tro.

Jeg mener at man ikke skal godta at våre ungdommer rakker ned på hverandre på ting som er personlige, egne valg, osv. Så hvorfor skal vi godta at voksne driver på slik med hverandre?
Vi bør vel i det minste kreve enda mer av voksne enn av ungdommer. Samt at vi jo bør gå foran med gode eksempler dersom vi virkelig står for at krenking av andre ikke er greit.

For meg er det langt verre om noen forteller meg at jeg driver og leker med demoner/djevelen (nå utøver ikke jeg noen religion i det hele tatt da men....).
Enn om de roper etter meg at jeg er dum i hodet.
Begge deler ville oppleves som svært personlig krenkende. Men å seriøst fortelle meg at jeg driver med onde ting, og at det vil gå meg galt hvis jeg fortsetter, er jo å spille på min redsel og direkte "true" meg med at jeg må velge annerledes enn jeg selv ønsker.

Det blir noe helt annet om legen sier til meg at jeg bør slutte å røyke fordi det ikke er bra for helsa mi (jeg røyker heldigvis ikke). Men røyking er jo noe vi alle vet at er farlig å holde på med.
Hvis legen min sa at jeg måtte slutte å spise sjokolade på kveldene for hvis ikke så kommer det et troll og tar meg, så ville jeg jo ha ledd og trodd at han tøyset eller var spik spenna gal.
Men når folk man vet virkelig mener at man vil havne i helvete forsøker å skremme deg med dette, så går de over min personlige grense og tråkker på meg og min egen tro.

Kommentar #10

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Sølvi Sveen. Gå til den siterte teksten.

Men når folk man vet virkelig mener at man vil havne i helvete forsøker å skremme deg med dette, så går de over min personlige grense og tråkker på meg og min egen tro

Same her!

Kommentar #11

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Sølvi Sveen. Gå til den siterte teksten.

Men når folk man vet virkelig mener at man vil havne i helvete forsøker å skremme deg med dette, så går de over min personlige grense og tråkker på meg og min egen tro.

Skal ikke diskutere folks personlige grenser, de bør respekteres.

Men tro er jo ikke farlig. De som forteller deg hvor du kommer til å havne, har jo ikke annet enn TRO å slå i bordet med, noe du ikke behøver ta stilling til eller forholde deg til i det hele tatt, med mindre du tror på det de sier.

At folk mange ganger kan være ufine og lite taktiske, er en annen ting. Å få høre at man havner i helvete, fordi man ikke gjør som det de tror er rett, er ikke akkurat noen "vekker".

Men tror man ikke på det de sier, tar man det vanligvis med en klype salt. Med mindre man er litt forvirret og ikke helt vet hva man skal tro :-)

Kommentar #12

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Tru er kunnskap

Publisert over 10 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.

Men tro er jo ikke farlig. De som forteller deg hvor du kommer til å havne, har jo ikke annet enn TRO å slå i bordet med, noe du ikke behøver ta stilling til eller forholde deg til i det hele tatt, med mindre du tror på det de sier.

som er henta frå ei eller anna kjelde, til dømes indoktrinering av religiøse sanningar.

Om du les ltt historie, så vil du finne at det svært ofte står tru bak forferdelege brotsgjerningar. Slike brotsverk er også i stor stil utført av kristne. Tru er tufta på ei eller anna form for kunnskap. Religiøs kunnskap er tufta på luft og fantasi og er omlag umogleg å motbevise fordi religiøse truande er vaksinerte mot reelle bevis.

Mange av dei ihuga israelsvenene vi har har på VD trur fullt og fast at alle som tilhøyrer Den mosaiske trua. Dei er full av omsut for jødiske sionistar, men det lesser dei ikkje å fortelje alle og einkvar når det høver seg slik, at desse menneskja gjer ved si vantru slike alvorlege brotsverk at dei for evig tid skal brenne i helvete.

Speler ikkje dette noko rolle for korleis eit menneske aksepterar brotsverk? Kva gjer det med eit menneske å ha slike sjuke fantasier? Ingenting?

Kommentar #13

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Må gi deg rett i dette

Publisert over 10 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Om du les ltt historie, så vil du finne at det svært ofte står tru bak forferdelege brotsgjerningar. Slike brotsverk er også i stor stil utført av kristne. Tru er tufta på ei eller anna form for kunnskap. Religiøs kunnskap er tufta på luft og fantasi og er omlag umogleg å motbevise fordi religiøse truande er vaksinerte mot reelle bevis.

Men det å "tro meg til helvete", kan på ingen måte krenke meg, med mindre jeg tror på helvete eller "evig pine". Det var poenget.

Når det gjelder Israel og deres "venner", så tenker jeg at det umulig kan ha noe med kristen tro å gjøre. Kristne er ikke pålagt å velge side i politiske konflikter. Det må nødvendigvis gå på bekostning av visse bud og regler, slik jeg ser det.

Kommentar #14

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Det er naivt

Publisert over 10 år siden

for det omhandlar ikkje berre det som kjem i det neste liv, men respekten for deg i dette liv. Og også akseptere handsaming i dette liv av dei som er på veg til helvete. Vi kan nemne heksebrenning, nedslakting av heidnigar og vantru, inkvisisjonen o.s.v.

I dag har vårt sekulære samfunn hatt oppdragande påverknad av dei som er frelste ved si tru. Menneske fyrst, og så kristen så er ei haldning du finn hjå mange flotte medmenneske som også reknar seg for kristne.

Men du er ikkje fast lesar her på VD lenge før du oppdagar at religion kan gjere folk både klin kokkos og vondskapsfulle.

Kommentar #15

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Tror ikke

Publisert over 10 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Men du er ikkje fast lesar her på VD lenge før du oppdagar at religion kan gjere folk både klin kokkos og vondskapsfulle.

at man kan bruke "predikantene" på VD som mal for resten av kristenheten :-) Men ville du sagt "klin kokos" om Mârtha også?

Uansett når det gjelder respekt, så bør vel den gå begge veier. Siden man her snakker om å kaste stein i glasshus. Det kan være like krenkende for en kristen å høre at han er ondskapsfull og klin kokos, som det er for deg å få tredd budskapet om helvete nedover hodet.

Kommentar #16

Randi Johnsen

45 innlegg  894 kommentarer

Selvtillit og tro

Publisert over 10 år siden
Turid Talita Manjana Holta. Gå til den siterte teksten.

Og så har vi dem som tror mest på seg selv ! Det er og en type tro!

Men det kan neppe kalles overtro, og kan vel føres en slags bevis for, skulle jeg tro. :O))

Kommentar #17

Randi Johnsen

45 innlegg  894 kommentarer

Märthas engler

Publisert over 10 år siden
Sølvi Sveen. Gå til den siterte teksten.

Ingen kristne liker å høre at de ikke må finne på i sin villeste galskap å tro på det de tror på, fordi det kan være skadelig. Og det ville jo være krenkende å si noe slikt til en person som selv har valgt å tro på noe han eller hun mener er godt, og som gjør personen

Tror vel ikke at så mange mener at Märtha lir noen nød ved dette hun hevder å tro på. Tvert imot ser det ut som at hun ihvertfall tjener masse penger på det ifølge sist offentliggjorte likning. Der har hun og Svein Magne Pedersen noe til felles, noe de deler med middelalderens katolske kirke som solgte avlatsbrev for å bygge Peterskirken i Rom og diverse klostre. Hva Märtha og Svein Magne Pedersen bruker sin med svært god fortjeneste solgte tro på, vet jeg mindre om, men er noe bekymret for dem som nødvendigvis må betale for hennes suksess både i konkret og overført betydning. Det er ikke så sikkert at de opplever "din raushet" og toleranse som noe godt og helende.

For meg fremstår ikke Märtha på noen troverdig måte, sånn sett sier jeg meg enig i Dagsavisens meget gode, men ironiske kronikk om de to damenes siste "stunt". For ordens skyld vil jeg bemerke at det ikke er alle som hevder å være kristne som fremstår troverdig i mine øyne de heller. Det virker jo umiddelbart å være sympatisk å ha slik en toleranse for hva andre hevder å tro på som den du gir uttrykk for.Men desverre kan en slik type toleranse i kombinasjon med egne  personlige fordeler av å vise slik toleranse,  faktisk vise seg å være godt egnet til utviklingen av livsfarlige omgivelser for en mere "naiv" tredjepart. 

Kommentar #18

Sveinung Sæbø

0 innlegg  4 kommentarer

Veldig bra!

Publisert over 10 år siden

I en diskusjon om trosspørsmål oppstår det ofte mye redsel for å se sin egen tro bli satt på prøve. Dette er skremmende. Det er min mening at kun ett alternativ kan være sant. En annen oppfatning vil riktig nok være at alle har like rett, at alt er relativt og at å diskutere er fånyttes. Men det er troen til de som diskuterer som er poenget. Hvis de virkelig tror at de har funnet sannheten med stor S, den ene sannheten, bør de være åpne i møte med spørsmål og innvendinger. Hva er en sannhet hvis den ikke kan stå på egne ben? Trenger Sannheten at mennesker beskytter den? Nei, spørsmål bør mottas med takk. Hvordan skal vi ellers bli klokere? 

Kommentar #19

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Randi Johnsen. Gå til den siterte teksten.

Men det kan neppe kalles overtro, og kan vel føres en slags bevis for, skulle jeg tro.

Meninger til folk i hytt og pine som folk måtte ha som de tror på kan en ikke alltid føre bevis for.Men de tror veldig på egne meninger.

Kommentar #20

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Randi Johnsen. Gå til den siterte teksten.

Men det kan neppe kalles overtro

Kristen tro er heller ikke overtro  men tro. Det holder med tro. Å tro på engler er kristenst sett ikke overtro det heller. Det er tro. Som kristen har vi derimot fokus på Jesus og ikke  engler, selv om en godt kan ha forkynnelse og lære rundt engler og englers virksomhet fordet. Bibelen er innholdsrik og full av emner. Jesus er dog personen som en som kristen skal ha fokus på.

Hva Martha velgert i sitt liv legger jeg meg ikke oppi. For alt jeg vet så kan vell hun ha en god tro på Gud og Jesus som Guds sønn. jeg kjenner ho ikke å vil ikke utale meg for meget der. Og vet ikke å ha lest noen sted at hun fornekter gud Jesus og D.H,Å.

Så kan vell bare Martha få ha sitt liv i frd.

Kommentar #21

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Sølvi Sveen. Gå til den siterte teksten.

Jeg har fått med meg at det er mange som reagerer på Martha, engleskolen og englene hun tror hun vi har rundt oss.

Også kristne tror på engler. Og bibeln skriver om engler som vi har rundt oss. Så hun er ikke alena der.Men vi har dog fokus på Jesus!

imidlertid så kjenner  jeg ikke til hvorvidt Martha regner seg som kristen eller ikke.

Kommentar #22

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Jeg har også lest flere bøker om engler skrevet på kristent grunnlagMen mitt fokus er ikke på engler av den årsak. Men det er kjekt å vite at en faktisk har dem rundt seg.

Og det handler ikke om overtro, det er tro.

Kommentar #23

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Et problem.

Publisert over 10 år siden
Sveinung Sæbø. Gå til den siterte teksten.

Det er min mening at kun ett alternativ kan være sant.

Det sies at Skaperen er Alt og fyller Alt i alle og har bare ett Navn, kan "Alt som Er" (den Ene) splittes opp i flere alternativ og bare en av delene kalles sant?

Om ett alternativ settes over andre er en avgud et faktum.   

Kommentar #24

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Men å snakke med dem

Publisert over 10 år siden
Turid Talita Manjana Holta. Gå til den siterte teksten.

Kristen tro er heller ikke overtro

er overtro?

Kommentar #25

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Mätha høyrer stemmer

Publisert over 10 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.

Det kan være like krenkende for en kristen å høre at han er ondskapsfull og klin kokos, som det er for deg å få tredd budskapet om helvete nedover hodet.

og snakkar med individ som ikkje fins. Elles er det slik at folk som høyrer stemmer kan få behandling for slikt.

Klin kokkos? Eg er ikkje spesialist på det kallast sjuk på sinnet. Dette fenomenet er i tråd med mi erfaring noko heilt anna enn å vere synleg skipla på alle vis. Ein kan vere saman med slike personar i lange tider før ein oppdagar at slike har mentale særegenheiter slik at dei i visse spørsmål er klin kokkos. Det skremande er at desse symptoma kan sporast i oss alle, men hjå einskilde utviklar dei seg til det ekstreme.

Sjølvsagt kan det opplevast krenkjande for ein kristen med sjuke religiøse idear å verte kalla klin kokkos. Men dei kan då gå til psykolog å få stadfesta at deira mentale tilstand ligg innafor akseptable verdiar, sjølv  om dei ikkje vert kvitt religiøse ragnforestillingar. Retten til religiøse ragnforestillingar er også sikra ved lov.

Det har slike uheldige fylgjer at dei kan gå rundt å stemple medmenneske som slike fælslege forbrytarar at dei skal brenne i helvete. Desse forbrytelsane her ein gjort mot ein eller fleire oppdikta gudar. Dei fleste er robuste nok til å avfeie slike utslag av sjuke tankar og mangel på folkeskikk, men overfor verjelause ungar og medmenneske som strevar med mentale problem, kan desse religiøse maktmenneska skaffe seg stor. Det mest forstemmande ved desse "forkynnarane" er at deira "frelse" ofte gjeng gjennom å gjere eit individ sjukare for å gjere dei mottaklege for medisinen. Det eg då siktar til er fenomenet "syndenaud", ein tilstand ikkje berre forbrytarar kan verte pressa inn i. Den som har opplevd å sjå eit knust menneske ligge gråtande og klynkande framfor ein vekkjelsespredikant, veit kva eg snakkar om.

Eg er ein av dei som forsvarslaus unge fekk trykt desse fælslege visjonane inn i sinnet. Eg vart mentalt omskoren. Arra etter desse fælslege syna/draumane set i sinnet den dag i dag. Dei som utførde desse forbrytelsane skulde sjølvsagt ha vore straffa, og om det fins ein dom etter dette liv, så er eg rimeleg viss på at desse forbrytarane vil få som fortent.

Skuldingar om å vere klin kokkos kan alle verje seg mot ved å skaffe seg ein attest på det skuldingane er feil. Påstandane om at vi annleis tenkande skal til helvet, kan ingen verje seg mot ved attestar eller vitnemål, og forsvarslause menneske kan verte offer for desse gribbane. Om dei vert såra av å få sitt pass påskreve, er det etter mi meining som fortent. Men ingen, eg understreker ingen, har gjort seg fortent til å verte truga med evig liv i helvete, heller ikkje ABB!

Det som gjer meg sikker på at Märtha enten er klin kokkos og/eller ein omsynslaus sjarlatan, er at ho snakkar om fjøfokk etter englar, dvs handfaste spor som ho likevel ikkje legg fram som bevis. Som klin kokkos er ho tilgjeven.

Kommentar #26

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

@ Elias

Publisert over 10 år siden

Et tankevekkende innlegg, Elias, som jeg håper flest mulig leser, fordi det understreker den kanskje aller mest problematiske siden ved folks irrasjonelle forestillinger; deres skremmende påvirkning av små barn. 

Kommentar #27

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Skuldingar om å vere klin kokkos kan alle verje seg mot ved å skaffe seg ein attest på det skuldingane er feil. Påstandane om at vi annleis tenkande skal til helvet, kan ingen verje seg mot ved attestar eller vitnemål, og forsvarslause menneske kan verte offer for desse gribbane. Om dei vert såra av å få sitt pass påskreve, er det etter mi meining som fortent. Men ingen, eg understreker ingen, har gjort seg fortent til å verte truga med evig liv i helvete, heller ikkje ABB!

Må jo gi deg rett i mye av det du skriver, Elias. Selv har jeg aldri blitt "krenket" av helvetesforkynnerne, men så har jeg aldri helt "gått med på" læren om evig pine heller, fordi det er så grotesk at det ble vanskelig å forsvare forestillingen av en god gud på samme tid.

Så jeg kan godt "moderere" min påstand om at tro ikke er farlig. Den kan være både manipulerende og kynisk, og rammer kanskje oftest de som er svake og kanskje ikke så "sikre i sin sak" som de som har erfart at ting ikke alltid er svart/hvitt.

Det burde vel egentlig si seg selv at dersom man må skremme folk til "Himmels", så har man ikke særlig mye godt å tilby og er kanskje også elendige formidlere av det man er "pålagt" å formidle. Ikke vet jeg :-)

Men det jeg tror er at det går an å ha et annet fokus. Prøve å se det beste i selv de verste. Også de som gjør oss urett. Det kan jo være "forvandlende kraft" i det også :-)

Kommentar #28

Sveinung Sæbø

0 innlegg  4 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Det sies at Skaperen er Alt og fyller Alt i alle og har bare ett Navn, kan "Alt som Er" (den Ene)

Det var heller ikke min påstand. Viser tilbake til det trådstarter skriver:

Å diskutere hvem som sitter på "sannheten" når det kommer til ting man tror på, vil aldri føre frem til en enighet. Om det så er kun en person som er uenig med tusen andre, så kan man likevel ikke konkludere med at noen av partene eier sannheten noe mer enn den andre. Fordi ingen kan bevise sin overbevisning. Og ingen kan motbevise den andre sin overbevisning.

Ingen kan bevise sin overbevisning. Det en kan gjøre er å diskutere sannsynligheten av forskjellige påstander. Trosretninger kan ha felles meninger om mye, for eksempel menneskeverd, men begrunnelsen kan variere. Hvis man er enige om hva(menneskeverd), men ikke hvorfor(hvor nestekjærlighet og moralsans kommer fra), åpner dette for en samtale der begge parter er likestilte. 

Kommentar #29

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Men du er ikkje fast lesar her på VD lenge før du oppdagar at religion kan gjere folk både klin kokkos og vondskapsfulle.

må le litt av slike utsagn..

Det handler om tro her, og troen må vokse frem i hjertet, slik din ateistiske tro har vokst frem i ditt hjertet..

For den som elsker Jesus så er man ikke klin kokkos fordi man ønsker å følge i hans fotspor, og man er heller ikke klin kokkos om man advarer mot den andre utgang av livet..Jeg legger merke til at enkelte tar dette som om vi som advarer mot dette er vondskapsfulle, det er vi absolutt ikke..

Hadde vi vært vondskapsfulle hadde vi  IKKE  advart mot dette..

men jeg vil bestemt hevde at de som er klinkokkos er de som  gambler på at dette livet er det eneste..ergo så er slikt å regne som å gamble med det viktigste nemlig evigheten..

Kommentar #30

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Så får du lese om Jesus

Publisert over 10 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

For den som elsker Jesus så er man ikke klin kokkos fordi man ønsker å følge i hans fotspor,

både i og utafor Bibelen. Og på det viset finne kva han stod for. Kva som venter etter dette liv veit ikkje eit einaste levende vesen om. Difor bør alle kristne som trur på helvete kose seg med den trua så godt dei kan, men ikkje plage andre med slike sjuke syner.

Kommentar #31

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Kva som venter etter dette liv veit ikkje eit einaste levende vesen om.

det er forsåvidt rett, men om det er noe så er det bedre å være rede enn ikke..

om ingen hadde sagt noe til deg så kunne du ikke brukt det  til ditt forsvar når du står foran Gud  faders domstol..

Nå har du ikke lenger denne unnskyldning..

Kommentar #32

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Så du meiner

Publisert over 10 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

om ingen hadde sagt noe til deg så kunne du ikke brukt det

at ein eventuell Gud på dommens dag vil straffe meg hardare fordi eg overser dine trugsmål eller finn dei latterlege?

Pacal si tese var vel at det er betre å kaste seg på kne for kristne teser eller å late vere. Grunngjvinga var at dersom den kristne læra var feil så var ingen ting tapt, dersom den kristene læra var rett, så var alt vunne. Svært naivt, spør du meg.

Eg held ein knapp på Atkins:

http://www.youtube.com/watch?v=9UbqZ_oN5do&feature=related

Kommentar #33

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Et tankevekkende innlegg, Elias, som jeg håper flest mulig leser, fordi det understreker den kanskje aller mest problematiske siden ved folks irrasjonelle forestillinger; deres skremmende påvirkning av små barn.

Helt Enig!

Kommentar #34

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.

Men tro er jo ikke farlig. De som forteller deg hvor du kommer til å havne, har jo ikke annet enn TRO å slå i bordet med, noe du ikke behøver ta stilling til eller forholde deg til i det hele tatt, med mindre du tror på det de sier.

Det er farlig for dem som er lette å overbevise / manipulere.
Mange mennesker kan være psykisk skjøre, og kan ganske lett få skyldfølelse, frykt, angst, anger, og andre bebreidende følelser og tanker dersom noen kommer til dem og sier slike ting.

Mobbing er heller ikke farlig for dem som VET at mobberne tar feil ;)
Og som ikke bryr seg fordi de er sterke nok til å se at det ikke er dem det er noe galt med, men at det er den som mobberen som faktisk sliter med noe inni seg.

Men betyr det at vi skal godta slikt bare fordi en selv klarer å takle det?

Og hva med den dagen man kanskje treffer på en mobber som klarer å treffe en midt i et eller annet sårt eller vondt, og da sitter igjen med klump i magen, mange tanker, og synker sakte men sikkert lenger og lenger ned.
Man kan feks bli mer disponibel for å ta til seg usaklige og krenkende kommentarer etter å ha opplevd sorg, motgang, og andre større eller mindre hendelser som gjør at man blir litt "satt ut" i en periode i livet.

Det samme gjelder jo også dersom religiøse mennesker kommer med former for "skremselspropaganda" ovenfor et menneske som i en eller annen grad føler seg støtt over dette. Mange mennesker trenger ikke å tro at det en religiøs forteller dem er sant for å få former for tanker som gjør at de føler seg "mindreverdige" på en måte.
Det handler jo ofte om at man rett og slett blir "tråkket på". Og å bli tråkket på, er ubehagelig og unødvendig uansett om man tror på det den som tråkker på en sier eller ikke.

Kommentar #35

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.

Men det å "tro meg til helvete", kan på ingen måte krenke meg, med mindre jeg tror på helvete eller "evig pine". Det var poenget.

Det å mene at jeg har "jævlig stygge klær" på meg, kan krenke meg selv om jeg mener at jeg har fine klær på meg som jeg er veldig fornøyd med selv.

Og selv om jeg er en av dem som raskt ville ha klart å få den negative kommentaren ut av hodet mitt, fordi jeg er sikker på klesstilen min og står fullt og helt for den. Så er det jo noe med neste person som får samme kommentaren kanskje ikke takler dette på samme måte som meg.

Og bør man da godta slikt, bare fordi man selv er sterk nok til å la det prelle av?

Kommentar #36

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Sølvi Sveen. Gå til den siterte teksten.

Og bør man da godta slikt, bare fordi man selv er sterk nok til å la det prelle av?

Nei, det er klart man ikke bør godta at det slenges stygge og nedlatende kommentarer, men kan man helt og fullt forhindre det? Tvilsomt. Desverre. Den eneste man har makt til å styre, er seg selv og sine egne ord.

Kommentar #37

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Redd for at helvete finnes?

Publisert over 10 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Om du les ltt historie, så vil du finne at det svært ofte står tru bak forferdelege brotsgjerningar. Slike brotsverk er også i stor stil utført av kristne. Tru er tufta på ei eller anna form for kunnskap. Religiøs kunnskap er tufta på luft og fantasi og er omlag umogleg å motbevise fordi religiøse truande er vaksinerte mot reelle bevis

Så gammel som du er blitt Elias forstår jeg at du er opptatt av helvete.  Troende er ikke det, men ateister her på VD greier vel snart ikke å skrive om noe annet.

Det jeg ikke forstår er hvorfor ateister er så opptatt av helvete.  Ettersom de ikke tror så spiller det da ingen rolle.  Da jeg selv var ateist, hadde jeg absolutt null interesse for troende, for Bibelen og om livet har to utganger eller ei.

Om du ikke er sikker, hvorfor ta sjansen.  Tro på Jesus og du er frelst.  Helt gratis er det og.

Da trenger du og andre ateister ikke være så bekymret om helvete finnes eller ikke.

Jeg er ikke gal, jeg er ikke rammet av epelipsi eller alt annet rør du skriver om her inne, allikevel tror jeg. Jeg har det helt utmerket.

Det hadde vært fint om du kunne legge fram vitenskapelig bevis, som ateister er så glad i, at Gud ikke finnes.

Kommentar #38

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Jeg venter bare på hammeren ;-))

Kommentar #39

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.

Uansett når det gjelder respekt, så bør vel den gå begge veier. Siden man her snakker om å kaste stein i glasshus. Det kan være like krenkende for en kristen å høre at han er ondskapsfull og klin kokos, som det er for deg å få tredd budskapet om helvete nedover hodet.

Her er jeg enig med deg :)

Men kristne, muslimer, Martha, osv må forvente og tåle å få tilbakemeldinger dersom de bruker sin tro til å "overhøvle" andre på noe vis.

Det å si ifra om gale ting andre gjør, vel og merke på en saklig måte, er jo noe man faktisk har en plikt til.
På samme måte som ved mobbing.
For mobbing er jo ofte ytringer sagt på en negativ måte om et annet menneske, eller en gruppe mennesker. Og ofte på en usaklig måte.

Å si til disse mobberne at det ikke er greit, og at det er slemt å gjøre slikt, er å si ifra på en ordentlig måte, selv om tonen selvfølgelig også her er negativ.
Men gale ting må man jo slå ned på, og da vil det jo ofte ikke være noe gladbudskap når man gir beskjed om ting man overhodet ikke godtar at andre driver med.

En som mobber må også regne med og måtte tåle å høre at det han driver med er ondskapsfullt. Men handling og person bør skilles, slik at man ikke kaller mobberen for ondskapsfull. For ofte så er det jo mobberen som egentlig trenger hjelp til å forstå at det er han som må endre seg. Og skal folk endre seg på en positiv måte, så må de ha støtte videre for å klare endringen etter "kjeften" de får for det gale de faktisk har gjort.

Vet jeg bruker mobbing mye som eksempel. Men det er fordi krenking og mobbing kan føles litt på samme måten. Og at man lettere kan sette seg inn i hvordan folk faktisk kan føle slikt på kropp og sjel. Samt dette med å tørre å si ifra når slikt rammer andre enn en selv. For selv om man takler slikt for egen del, så gjør ikke det slike handlinger / ytringer noe mer legitimt og greit.

Kommentar #40

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Er jo derfor man egentlig burde slå ned på alle handlinger innen tro som går på det å oppsøke andre mennesker for å "selge" sitt budskap, og / eller ytre seg på måter som kan puttes i kategorien "gjør du ikke som jeg (eller guden min) sier, så går det deg galt".

Og at barn spesielt bør skjermes for slikt.

Kommentar #41

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Faktisk ikkje med omsyn til framtidsutsikter

Publisert over 10 år siden

men eg er rimeleg forbanna på dei som valdtok mitt barnesinn då et var eit forsvrslaust individ. Og menneske med hoven kjem med trugsmå den dag i dag. Les ditt eige innlegg.

I dag vert eg ikkje redd, men forbanna på menneskje som ikkje eig folkeskikk, takt eller tone. Og når det gjeld tukling med barnesinn så skulde det ha vore forbode. !8 års grense hadde vore på sin plass.

Kommentar #42

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Sølvi Sveen. Gå til den siterte teksten.

Vet jeg bruker mobbing mye som eksempel. Men det er fordi krenking og mobbing kan føles litt på samme måten. Og at man lettere kan sette seg inn i hvordan folk faktisk kan føle slikt på kropp og sjel. Samt dette med å tørre å si ifra når slikt rammer andre enn en selv. For selv om man takler slikt for egen del, så gjør ikke det slike handlinger / ytringer noe mer legitimt og greit.

Jeg måtte "moderere" meg litt :-) For det er helt klart at tro kan være skadelig. Man kan ikke lukke øynene for alle de skadeskutte menneskene som har fått gjennomgå både verbalt og fysisk, av religiøse mennesker.

Budskapet om Helvete kommer i mange former. Noen liker å brette det ut i all sin "jævlighet", for så å ta de voldsomme reaksjonene og det at folk blir "krenket" som et tegn på at de har gjort det rette. De har "beveget hjertene". Disse personene er hensynsløse, "verbale tyranner" som jeg ikke forsvarer en plass. De påstår kanskje at de mener godt, og er dermed totalt blind for at de på sin "egotrip til himmelen" har vaksinert ikke-troende mot alt som har med deres himmel å gjøre.

Men man må også ha i mente at dette er folk som følger sin overbevisning. Og de gjør det de er "pålagt" utfra bibelen: "Å fortelle alle mennesker om livets to utganger". De fleste av disse menneskene er snille og mener godt. Hvorfor kan vi ikke tro det? Den første gruppen jeg nevnte, trenger man ikke ta hensyn til i det hele tatt, jeg vil påstå at de fleste normale kristne tar avstand fra de "utstikkerne". De får aldri noen med seg. Ikke det jeg har sett hvertfall. De skaper bare splittelse og større avstand til budskapet de kommer med, uten at det ser ut til å ringe noen bjeller hos dem.

Så dersom jeg skulle hatt noen formening om hvor du er på vei, og ønsket å "advare" deg, så finnes det flere måter å legge det frem på enn at "du er djevelen sin datter og kommer til å brenne evig, dersom du ikke omvender deg". Folk flest skjønner at slike uttalelser er ekstreme, og at problemet ligger hos de som sier sånt og ikke hos deg.

Men så lenge det er deres overbevisning, så ser jeg det ikke som mobbing. De er ekstreme, ja. Men ikke mobbere. Kanskje noen av dem til og med tror at de gjør en god gjerning, når de setter stempelet på oss. Men det skaper bare større avstand fra Gud. Takket være dem. Kanskje de må svare for det en gang. Hvem vet?

Kommentar #43

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

men eg er rimeleg forbanna på dei som valdtok mitt barnesinn då et var eit forsvrslaust individ.

For din egen skyld; forsøk å forsone deg med tanken på at de ikke ville deg vondt. De gjorde det i god tro.  Bitterhet gjør kun vondt verre for deg selv og de år du har igjen å leve.

Vi er nok flere som har ting å bearbeide. Og vi bør gjøre det, først og fremst for egen livskvalitets del.

Kommentar #44

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Det er fordi trugsmål om helvete

Publisert over 10 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Det jeg ikke forstår er hvorfor ateister er så opptatt av helvete

er det einaste truande demagogar har å fare med for må skaffe seg makt over sine medmenneske. Det er redsle som gjev makt.

Men eg vert eitrande forbanna når eg minnes desse maktmenneska som missbrukte si makt til å så slike redselsvisjonar i skolten men. Og meir og meir forbanna over dette maktmisbruket vert eg dess eldre eg blir.

Dei som valdtok mitt sin har nesten alle gått i grava, men menneske med dei same gjeremåla fins her på VD lys levande!

Kommentar #45

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Eg trur du tek feil

Publisert over 10 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

For din egen skyld; forsøk å forsone deg med tanken på at de ikke ville deg vondt.

Det var deira metode til å skaffe seg makt. Det er ingen grunn til å tilgje dei som visste kva dei gjorde, for dei har ikkje bede meg om orsaking.

Og det er det største brotsverk som har vore gjort mot meg som person. Og folk med dei same legningane held på den dag i dag.

Kommentar #46

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Det er ingen grunn til å tilgje dei som visste kva dei gjorde

Jeg sier ikke at du skal tilgi noen noe som helst i denne forbindelse. Og hvilke motiver de menneskene du var omgitt av hadde, er det jo bare de selv som egentlig kan svare på. Og disse er døde, skriver du. Det jeg forsøker å peke på er viktigheten av å komme til en slags forsonende tanke, for egen livskvalitets skyld. Bitterhet, sinne og hat er som kjent ikke fremmere for livskvalitet. Folk har så mangt å drasse på i sin livsbaggasje. Noen har levd med en barndom og ungdom preget av seksuelt misbruk av verste slag. Slikt er nok ytterst vanskelig å tilgi, men for livskvalitetens skyld, er det mange som har kommet til en slags indre forsoning - eller kall det "fred med seg selv". Det har vist seg at det både er mulig - og høyst nødvendig.

Dette er likevel ingen hindring for å gå i rette med mennesker man mener har en feilaktig tilnærming til barn og unge av i dag, selvsagt.

Kommentar #47

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

men kan man helt og fullt forhindre det?

Nei, det kan man ikke.

Men man kan heller aldri slutte å være med å bidra til å få en slutt på det.

Og når man ser hvor mye innsats og engasjement det har vært hos folk for å få slutt på mobbing, så burde jo dette også kunne gjøres mye med.
Nå har det jo vært mye fokus på mobbing i skolen. Men blant voksne forekommer det jo også mye slikt.
På arbeidsplassen, i familien, i forholdet man er i, osv. Og voksne bør man forvente enda mer av enn man gjør av ungdommen man så gjerne "slår ned på" hvis de ytrer seg på en måte som krenker medelever.

Og uansett hva man ønsker å endre når det kommer til folks holdninger til hverandre, og bidra til mer gjensidig respekt og medmenneskelighet, så er det jo noe med at tiden det tar........

...er inntil  :)

Kommentar #48

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

I dag vert eg ikkje redd, men forbanna på menneskje som ikkje eig folkeskikk, takt eller tone. Og når det gjeld tukling med barnesinn så skulde det ha vore forbode. !8 års grense hadde vore på sin plass.

Må si meg enig. De fleste skjuler seg bak en retttferdig og god Gud. Det er ikke de som dømmer hører jeg ofte, men Gud gjennom bibelen. De bare henviser til bibelen, det er deres plikt. De blir da på en måte uangriplige. Heldigvis er deres gullalder forbi!

Kommentar #49

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Det hadde vært fint om du kunne legge fram vitenskapelig bevis, som ateister er så glad i, at Gud ikke finnes.

Nå er det vel en gang slik at det er den som sier at noe finnes som sitter på bevisbyrden ;)

Men rent logisk så vet vi at det er bortkastet tid å diskutere bevis når det kommer til tro / ikke tro. For hadde det vært mulig, så ville nok bevis vært på bordet for lenge siden.
Det har jo vært diskutert opp og i mente så ufattelig mange ganger.

Tenk om den tiden folk bruker til å diskutere bevis heller kunne vært brukt til å fokusere på det man har felles, og det at man ønsker at alle skal ha det godt og finne fred med akkurat det de selv ønsker å tro på. Og at for at alle skal få denne muligheten (som man selv ofte tar som en selvfølge i sitt eget liv), så må man legge stridsøksen til side og vise gjensidig respekt og nestekjærlighet på samme måte som man ønsker at ens annerledes neste skal vise ovenfor en selv :)

Kommentar #50

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Sølvi Sveen. Gå til den siterte teksten.

Og uansett hva man ønsker å endre når det kommer til folks holdninger til hverandre, og bidra til mer gjensidig respekt og medmenneskelighet, så er det jo noe med at tiden det tar.

Så rett du har! Det tar generasjon etter generasjon etter... osv.

Menneskeverdet er heldigvis mer i fokus nå enn det i enkelte epoker av historien har vært. De fleste av oss ville forhåpentligvis tatt sterk avstand dersom noen i dag ble plassert i gapestokk utenfor kirkeportene. Det var helt vanlig for ikke så altfor lenge siden.

Men fortsatt har vi våre fallgruber, våre kjepphester og våre sterke fordømmelser og ikke minst selvrettferdigheten. Og fortsatt er vi nok ofte like blinde for den urett som begås, som de var, de som lydig spyttet på stakkaren i gapestokken. På sin vei til Gudstjenesten.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere