Werner Skaug

63

Fra utlending til medborger

Publisert: 18. feb 2012

"Dere, som en gang var hedninger av fødsel, ble kalt uomskårne av dem som kalles omskårne, de som er omskåret på kroppen, av menneskehånd.Husk at dere den gang var uten Kristus, utestengt fra borgerretten i Israel, uten del i paktene og løftet, ja, uten håp og uten Gud i verden.Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod." (ef 2,11-13)

"Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie." (ef 2,19)

Det jeg ønsker å gjøre med dette innlegget, er å zoome inn på ordene "utestengt fra borgerretten i Israel", og følge utviklingen til "medborgere", med tanke på oss hedninger.

I ef 2,16 leser vi hvordan dette gikk til: "I én kropp forsonte han dem begge med Gud da han døde på korset og slik drepte fiendskapet." Paulus sier at den gamle pakt måtte oppheves slik at hedningene kunne få del i arven. Loven utestengte jo hedningene fra borgerrett i Israel, paktene og løftet. Jesus innførte Kristi lov hvor alle som tror får adgang til disse velsignelsene. Evangeliet omfatter både jøder og hedninger. At hedningene skulle få del i godene, var sjokkerende for Peter da han ble undervist av Gud om dette (jmf duken som dalte ned og følgende diskusjon med hans jødiske søsken i Kristus). Paulus sier selv at åpenbaringen om at hedningene også har del i løftet, var skjult fra verdens grunnvoll av. Dette kom fram i lyset ved forkynnelsen av evangeliet. Et evangelium som forkynner at ikke bare jøder, men også hedninger, har borgerrett i Israel. 

Paulus skriver at hedninger var utestengt fra borgerretten i Israel. Nå, på grunn av Jesus, er vi medborgere med Israel. Medborgere hvor? Paulus fikk som kall å forkynne for folkeslagene, "at hedningene har del i samme arv, samme kropp og samme løfte i Kristus Jesus ved evangeliet." (Gal 3,6) Det hele begynte med Abraham som fikk løftet om å være far til en ætt, som senere skulle få navnet Israel. "Gud ga løftene til Abraham og hans ætt. Det står ikke «til dine ætter», som om det gjaldt mange, men det blir talt om én, « til din ætt», og det er Kristus." (Gal 3,16) Abraham fikk i arv det landet som senere ble inntatt, Israel. Det er klart at dagens hedningekristne ikke skal flytte til Israel. Dette landet er ikke vår endelige destinasjon. Paulus tenker på medborgerskap i Guds rike.

Jødene ble skuffet da Jesus forklarte at Guds rike er iblant dere, ved Ånden. De forventet at han i kraft av Konge skulle opprette Guds rike synlig i Israel på den tiden. Noe Jesus ikke gjorde. Og det er nå jeg kommer til mitt poeng. I GT var landet Israel arven til jødene. Guds rike konkretisert på jord. Hedningene var utestengt fra denne arven. I NT forklarer Jesus at han skal ta riket fra ulydige jøder og gi det til et folk som bærer dets frukt. Så den endelige arven Jesus siktet seg inn på, var Guds rike. Gal 5,21: "...De som driver med slikt, skal ikke arve Guds rike." Guds rike er arven Gud har gitt oss. Det heter jo evangeliet om riket. Guds rike er vår endelige destinasjon. I GT var det jødene alene som eide Guds rike. Og de som var proselytter fra hedningefolk.

Fra korset av fortsetter denne arven, men da gjennom Jesus og hans ætt. Altså kristne. Paulus sier at vi allerede nå eier hele verden. Arven til Abrahams ætt har gått fra ett land til å omfatte hele verden. Guds rike vil bli synlig i 1000-års riket og på den nye himmel og den nye jord. Jerusalem vil komme ned fra himmelen og bli hovedstaden på den nye jord. Guds plan er fullendt og vi vil fra da av, jøder og hedninger, være borgere sammen i Guds rike. Inntil da pålegges vi å oppfylle ef 4,3-6: "Sett alt inn på å bevare Åndens enhet, i den fred som binder sammen:én kropp, én Ånd, slik dere fikk ett håp da dere ble kalt,én Herre, én tro, én dåp,én Gud og alles Far, han som er over alle og gjennom alle og i alle."

 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere