Olav Nerland Sæbø

16

humanisme?

Publisert: 3. feb 2012

Hei folkens:-)

Jeg tenker litt på humanismen. Om noe er SANNHET så må det gjelde over hele planeten vel, til alle tider? Det jeg lurer på da, er: Vil folk i et krigsherjet område tro på humanisme? For lærer ikke humanismen at vi innerst inne er gode da? 

Håper på mange synspunkt rundt dette her:-)

Vennlig hilsen Olav

Kommentar #1

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

Hei, ja jeg tenker at humanisme er medmenneskelighet men det hjelper lite med det når mennesket graver etter å fore Jeget med stolthet og har det som høyeste mål og mening med livet.

Ta en titt på denne: http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat42/thread186877/

 

Kommentar #2

Olav Nerland Sæbø

16 innlegg  242 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

Takk for svar:-) Skal sjekke linken.

Kommentar #3

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Det er vel tanken om at

Publisert nesten 10 år siden

"alle mennesker er god på bunnen", som gjør at "humanist" er et slags skjellsord for mange kristne. Uansett må jo tanken om å se det gode i alle mennesker, være et greit utgangspunkt, om enn ikke alltid like lett.

Kommentar #4

Rune Huseby

1 innlegg  1081 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Olav Nerland Sæbø. Gå til den siterte teksten.

Jeg tenker litt på humanismen. Om noe er SANNHET så må det gjelde over hele planeten vel, til alle tider? Det jeg lurer på da, er: Vil folk i et krigsherjet område tro på humanisme? For lærer ikke humanismen at vi innerst inne er gode da?

Fra Human.no:

 Humanismen har ingen eviggyldige skrifter eller sannheter hevet over kritikk. Dens verdier er underlagt pågående kritisk refleksjon.

Humanisme er å anerkjenne at mennesket er feilbarlig, og at det er ingen evig sannhet som er ferdig laget for oss. Sannheten er noe vi må søke med rasjonell og kritisk tenkning. Vi vil komme nærmere sannheten, men vi vil aldri finne den absolutte sannheten.

Leter du etter et livssyn skal være SANNHETen for hele planeten, for alle folk og til alle tider, må du lete lenge. Selv våre dagers største religion dekker knapt en tredjedel.

Kommentar #5

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Olav Nerland Sæbø. Gå til den siterte teksten.

Hei folkens:-)

Jeg tenker litt på humanismen. Om noe er SANNHET så må det gjelde over hele planeten vel, til alle tider? Det jeg lurer på da, er: Vil folk i et krigsherjet område tro på humanisme? For lærer ikke humanismen at vi innerst inne er gode da?

Dette er en sort hvit tankegang og en enten eller tankegang. Humanisme er en mulighet som vi har potensiale til, og som vi kan velge å streve imot. Det betyr ikke at alle vil eller kan velge å følge humanistiske verdier hele tiden.

Jeg tror ikke humansismen sier at vi ikke er kapable til annet enn godt, men jeg tror at de fleste mennesker har gode egenskaper vi kan velge å fokusere på, og jeg tror at vi utvikler oss best som mennesker hvis vi blir møtt med respekt for den vi er og for vår rett til å bestemme over egne liv.

Kommentar #6

Kjersti Aspheim

66 innlegg  895 kommentarer

Humanistiske læresetninger?

Publisert nesten 10 år siden
Olav Nerland Sæbø. Gå til den siterte teksten.

Jeg tenker litt på humanismen. Om noe er SANNHET så må det gjelde over hele planeten vel, til alle tider? Det jeg lurer på da, er: Vil folk i et krigsherjet område tro på humanisme? For lærer ikke humanismen at vi innerst inne er gode da?

Jeg oppfatter ikke humanismen til å ha noen bastante læresetninger/dogmer om menneske på samme måte som en religion, jeg kan ta feil. Humanistisk forbund derimot, som jo er en organisasjon tror jeg har noen punkter...

I mine øyne er det største "hullet" i humanismen, som forøvrig har et menneskesyn jeg er enig i, at mennesket er i sentrum. Dermed setter man tilside naturen og de andre skapningene som mindre verdt. Slik sett er dermed heller ikke humanismen en universiell "sannhet". Likevel er humanismen bokstavlig talt den mest humane ismen vi har, og man bør derfor være forsiktig med å forkaste den.

Kommentar #7

Olav Nerland Sæbø

16 innlegg  242 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

Takk for svar folkens:-) Dette var lærerikt.

@nne: Ja det blir jo absolutt mer positivt da:-) Om en bare skulle lagt merke til hva alle gjør feil, så ville en lagd seg en skrekkelig sur tilværelse.

Rune: Hm, leser og lærer om humanismen. Men jeg tror faktisk på sannhet for hele planeten. Om, f.eks Muhammed var Guds siste profet, så ville det vært sant overalt, uansett hvor eller hvor mange som tror på det. Og om virkelig Jesus har stått opp fra de døde (jeg tror det) så er det sannheten overalt på planeten, selv om langt fra alle tror eller alle har hørt. Er på en måte flere sannheter også, som rettferdighet, som gjelder overalt. At ting må være rettferdig for at vi ikke skal bli sur. Om to karer gjør akkurat samme jobb, men den ene får tre ganger så mye betalt som den andre, da blir det baluba.

Morten: Har faktisk innsett det selv, at jeg er veldig sort/hvitt i måten jeg tenker på, hehe. Helt enig med at vi bør få respekt for den vi er, og få bestemme selv. Men faktisk interessant, å lære om humanismen. Har hørt veldig lite om hva humanetikere egentlig tror.

Kjersti: Men Bibelen også sier at vi er mer verdt enn dyr og planter. (Og jeg tror mer verdt enn planeten selv)  Fra Matteus 6, vers 25 og utover: Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne? 26 Se på fuglene under himmelen! De sår ikke, de høster ikke og samler ikke i hus, men den Far dere har i himmelen, gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de? 27 Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? 28 Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser! De strever ikke og spinner ikke, 29 men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. 30 Når Gud kler gresset på marken så fint, det som gror i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere – dere lite troende!      

Kommentar #8

Kjersti Aspheim

66 innlegg  895 kommentarer

Og hva så?

Publisert nesten 10 år siden
Olav Nerland Sæbø. Gå til den siterte teksten.

Kjersti: Men Bibelen også sier at vi er mer verdt enn dyr og planter

Det blir ikke mer riktig av den grunn. Vi har alle en subjektiv verdi for hverandre. Broren min er f.eks mer vært for meg en en mann jeg ikke kjenner. En kattunge mindre vært enn en menneskebaby fordi det er samme rase som meg. Jeg er overbevist om at kattemammaen er uenig, og hennes følelser er ikke mer riktig eller gale enn mine. Følelser handler ikke om rett og galt.

Det som er en objektiv sannhet er at vi som rase er avhenig av at resten av verden fungerer så nogenlunde, om ikke akkurat optimalt. Man kan godt subjektivt heve seg over resten av universet, men i virkeligheten er vi støv i vind, totalt prisgitt naturen.

Om vi ikke er villig til å ærkjenne viktigheten av noe vi er totalt avhengig av, går vi rett i tilintetgjørelsen faktisk.

Hovmod står for fall, og menneskehetens benektelse av sin avhengihet til resten av naturen er rasens akilleshel. Før man hever seg over noen/noe bør man sjekke fallhøyden. For menneskeheten er den for øyeblikket katastrofal.

Kommentar #9

Olav Nerland Sæbø

16 innlegg  242 kommentarer

til Kjersti

Publisert nesten 10 år siden

Men du tenker ikke at der er en Gud som har fastslått at vi er mer verdt enn dyrene? Og kan du gi noen eksempler utifra de to siste avsnittene dine? Jeg tok de ikke helt..

"Om vi ikke er villig til å ærkjenne viktigheten av noe vi er totalt avhengig av, går vi rett i tilintetgjørelsen faktisk.

Hovmod står for fall, og menneskehetens benektelse av sin avhengihet til resten av naturen er rasens akilleshel. Før man hever seg over noen/noe bør man sjekke fallhøyden. For menneskeheten er den for øyeblikket katastrofal."

Hilsen Olav:-)

Kommentar #10

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

Likevel er humanismen bokstavlig talt den mest humane ismen vi har, og man bør derfor være forsiktig med å forkaste den.

Jeg vil nå si at protestantismen er den helt klart mest humane.. ;-) 

Kommentar #11

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Olav Nerland Sæbø. Gå til den siterte teksten.

Men du tenker ikke at der er en Gud som har fastslått at vi er mer verdt enn dyrene?

Ingenting er uten  den andre og hva er den andre uten noe å stå på?

Tenk ut i fra Guds syn og ikke ut i fra egoet i disse vers du henviser til.  Matt. 6:25 og utover.

Ett eksempel:

Mat 6:26

Behold the fowls of the air: for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns; yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they?

 Hva er det vi troende gjør for vårt daglige brød? Er vi like ubekymret som fuglene fordi vi tror eller er bekymret for føden fordi vi ikke tror?

Hvor er vårt fokus i vårt daglige liv? At Han holder ut med vår vantro er sterk kjærlighet, vi virrer oss selv bort fra Hans føde og vi "fuglehjerner" har mindre ro og trygghet enn fuglene.

Dyrene og blomstene er der for oss og oss er også Gud iblant oss. Vi er ikke like-stilt men vi er like-verdige.

Forskjellen på oss og dyrene er at vi er skapt i Guds bilde og at Gud (Jesus) har også tatt på seg denne skikkelse for evig tid. Guds bilde er mann og kvinne i ett og de ett kan få ett bilde av seg selv, tilsammen er det Guds bilde. Slik skal Han bo midt i blant oss ved at også DHÅ bor i oss. Fysiologisk er det ingen forskjell på oss og dyrene, vi er alle av støv og en ånd har vi.   

Poenget er at vi kun er uforgjengelige om vi vender om fra vår vantro og tror istedet. Altså rett fokus på hva Gud skapte oss til og ikke fokus på det skapte, for så å ta for oss i det. Håper jeg fikk frem poenget. :-)

  

Kommentar #12

Kjersti Aspheim

66 innlegg  895 kommentarer

Jeg kan forklare nærmere

Publisert nesten 10 år siden
Olav Nerland Sæbø. Gå til den siterte teksten.

Og kan du gi noen eksempler utifra de to siste avsnittene dine? Jeg tok de ikke helt..

"Om vi ikke er villig til å ærkjenne viktigheten av noe vi er totalt avhengig av, går vi rett i tilintetgjørelsen faktisk.

Hovmod står for fall, og menneskehetens benektelse av sin avhengihet til resten av naturen er rasens akilleshel. Før man hever seg over noen/noe bør man sjekke fallhøyden. For menneskeheten er den for øyeblikket katastrofal."

Menneske er fullstendig avhenig av jorda, og i tidligere tider var de mer bevist det faktum. En bevisthet som gradvis forfalt i kristendommen da fokuset uheldivis kom på skapelsesberetningen med Adam og Eva.

Jeg liker begrepet Gaia som betegnelse på jorden til tross for at jeg vet at dette mytologisk sett er en gudinne. Grunnen til at jeg liker begrepet er at det peker på at vi må ta hensyn. Begrepet jorda forveksles fort på norsk med jord, og svekker betydningen i begrepet.

Jorda er ingen slave vi kan avlive om det passer oss, det ville vært selvmord.

Alt som holder deg i live, all mat, drikke, klær, vann til og med luften du puster inn  kommer fra jorda og de økosystemer som ligger innebygd i begrepet Gaia.

Bibelen bærer preg av en tid der miljøvern ikke var oppfunnet. De første kristne, og tradisjonen etter dem fokuserte på at Gud skulle gi oss en ny jord. Den gamle jorden ble slik sett på som en forbruksvare. Slik jeg ser det var øynene deres lukket for budskapet som lå i begrepet "ny". Min tolkning av "En ny himmel og en ny jord" går på nyskapning. Gud vil fornye jorden for oss.

Bibelen har lite å si om disse tingene. Patriarkatet som kultur er naturfientlig, og har vist seg usedvanlig dårlig egnet til å ta vare på jorda. Vi trenger å innse at bibelen ikke er guds levende ord for å forstå det katastrofale i å fortsette i samme spor.

I mine øyne er det åpenbart at gud ikke er allmektig. Skaperen har skapt, men skapningene har tatt fullstendig overhånd og ødelegger skaperverket. Gud trenger oss til å fornye jorden, og vi trenger jorden desperat for å overleve. Kun ved å leve i kjærlighet til oss selv, til hverandre og til skaperverket kan vi hjelpe Gud til å hjelpe oss.

Gud trenger din hjelp, og du kan hjelpe ved å leve i kjærlighet. Velge i kjærlighet. Velge bort matrialismen. Velge å leve i respekt for det skapte, innse at hver minste skapning er en del av skaperverket og at vi alle er puslespillbrikker i Guds helhet. Den ene brikken kan kanskje være større enn den andre, men alle må til for at skaperverket skal være fullbrakt og dermed fruktbart.

Kommentar #13

Olav Nerland Sæbø

16 innlegg  242 kommentarer

til Kjersti

Publisert nesten 10 år siden

Ja, er helt enig i at vi er avhengige av jorda. Uti atmosfæren ville jeg dødd på et sekund. Men har ikke hørt noen kristne mene noe annet, jeg altså. At vi tror vi er mer verdt enn dyr og planter, betyr ikke at vi klarer oss uten de, eller at vi ikke er avhengige av de. Men må innrømme at siden det står i Bibelen at Gud skal skape en ny jord, og at denne skal gå adundas (om jeg husker rett), så er kanskje ikke kristne så opptatt av miljøvern. 

Men jeg syns du tar verset med at Gud skal skape en ny himmel og ny jord (Åp 21, 1), ut av sammenhengen. Om en leser slutten av kapittel 20, og videre inn i 21, så ser en at det ikke er "oppussing/vedlikehold" av denne jorda. Det står senere i akkurat samme vers, at "havet fantes ikke mer".

Kommentar #14

Olav Nerland Sæbø

16 innlegg  242 kommentarer

Til Leif Gunnar

Publisert nesten 10 år siden

Matteus 6, 26: Se på fuglene under himmelen! De sår ikke, de høster ikke og samler ikke i hus, men den Far dere har i himmelen, gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de?

Ja jeg er enig i at dette handler om å få være fri fra bekymringer. Men Jesus viser jo med siste setning der, at vi er mer verdt enn de. Så det syns jeg ikke er særlig ego av meg, å påstå at jeg (og du:-) er mer verdt enn f.eks en fugl.

Kommentar #15

Kjersti Aspheim

66 innlegg  895 kommentarer

Jorden har forandret seg ekstremt opp gjennom tiden

Publisert nesten 10 år siden
Olav Nerland Sæbø. Gå til den siterte teksten.

Det står senere i akkurat samme vers, at "havet fantes ikke mer".

Så det syns jeg er relativt uvesentlig. Faktisk syns jeg det hinter til at det er samme planet det dreier seg om. En forandret planet.

Jeg tror kristne som ser for seg at de kan ødelegge denne jorda som de vil fordi de skal få en ny på et sølvfat er ute å kjøre... langt ut på glattisen for å si det slik.

Handlinger får konsekvenser. Vi er i ferd med å skape jorda om til helvete, slik får man en selvoppfyllende profiti. Om ikke vi mennesker snur på flisa og jorda går til grunne vil det neppe vente et romskip på kristne for å frelse dem til en ny planet...

 

Kommentar #16

Olav Nerland Sæbø

16 innlegg  242 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

Men kristne som ser for seg at de kan "ødelegge denne jorda som de vil" er ukjent for meg vertfall..

Kommentar #17

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

Poenget i det Han sier er ikke om vi er mere verd en fuglene, poenget er hva vi gjør og allikevell sliter. Vi må dø fra oss selv og få rett fokus på hva som betyr noe og da er ikke vår verdi i forhold til fuglene eller noe annet ett poeng. En måte å se dette Han sier på er "Hallo! Get a grip!"

Hvis vi tenker grunnleggende at fuglene eller noe annet ikke er så nøye, altså mindre verdt så har vi misforstått vår egentlig oppgave her på denne jord. Vår oppgave her på jorden er å sørge for fuglene og alt annet, inklusive plantene, vel og få barn da.

Svært mange forkaster bibelen og Gud fordi de lever i og elsker fallen natur, de leser inn det de selv tror om alt for nettopp å forsvare sin falne natur og skylder med det på andre (til syvende sist Gud og Hans ord til oss).

Men selvsagt er mennesket i særstilling da vi er Guds bilde og har med det fått ansvar for klodens tilstand. Vi som tror er uforgjengelige. ;-)  

Kommentar #18

Kjersti Aspheim

66 innlegg  895 kommentarer

Det er en brutal måte å si det på.

Publisert nesten 10 år siden
Olav Nerland Sæbø. Gå til den siterte teksten.

Men kristne som ser for seg at de kan "ødelegge denne jorda som de vil" er ukjent for meg vertfall..

Ikke få kristne ser på velstand som et bevis på at gud er med dem. De ser på det som den naturligste ting i verden å skaffe seg rikdom fra naturen "forvalte", blir tolket som å gjøre natur om til penger.

Om ikke miljøvern og omsorg for alt levende er en bevist del av en gudstro, er det faktisk en "ødelegg jorda som vi vil" tankegang der rent ubevist. Mennesket er guds utvalgte skapning, resten er skapt for menneskets velbehag. Dyr og naturen har ingen sjel, og dermed begrenset verdi.

Denne holdningen sier ikke rett ut at man kan ødelegge jorda som man vil, men det er det katastrofale resultatet...

Kristne som burde stå først i kampen for å bevare guds skaperverk, viser skjelden særlig interesse. Menigheten og å frelse sjeler står langt høyere på lista.

Kommentar #19

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

Dyr og naturen har ingen sjel, og dermed begrenset verdi.

Denne holdningen sier ikke rett ut at man kan ødelegge jorda som man vil, men det er det katastrofale resultatet...

Kristne som burde stå først i kampen for å bevare guds skaperverk, viser skjelden særlig interesse. Menigheten og å frelse sjeler står langt høyere på lista.

Kjersti, det er ingen forskjell på dyr og mennsker og det er lagt til rett for at vi kan skjønne det.

Fork 3,18-20 Jeg sa i mitt hjerte: Dette skjer for menneskenes barns skyld, forat Gud kan prøve dem, og forat de kan se at de i sig selv ikke er annet enn dyr; for det går menneskenes barn som det går dyrene; den samme skjebne rammer dem; som den ene dør, så dør den andre, og en livsånde har de alle; mennesket har ikke noget fortrin fremfor dyret; for alt er tomhet. De farer alle til ett sted; de er alle blitt til av støvet, og de vender alle tilbake til støvet.

 

 

Å så korn så mennesket kan frelses av Faderen står øverst men via ett Gudfryktig liv vitner man om at man elsker Skaperen. På den måten misjonerer man, om man da sår Gudfryktige korn på sin vei. Med andre ord tar kristne vare på jorden men anti(krist)kristne ikke gjør det, de tenker mest på seg selv og skylder på andre, det samtidig som de ærer seg selv.  

 

 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere