Lilli Spæren

172

Åpent brev til Haakonsen

En Kristologisk bibelforståelse

Publisert: 2. feb 2012

Det er et tankekors at bibelen kan leses og forstås på så mange ulike måter. En Kristologisk forståelse av hele bibelen gjør det mulig å se at Gud også i det gamle testamentet er en kjærlig og barmhjertig Gud. Profeten Hosea ble bedt konkret om å gå tålmodighetens og kjærlighetens vei, og slik forstå på kroppen hvordan Gud er. Det står også skrevet at Moses en gang slo hardt med staven sin da han i sinne skulle handle på Guds vegne. Dette korrigerte Gud ham på. 

Det har vært vanlig og skille mellom lov og evangeliet. Jeg er litt usikker på om vår iver etter å definere Gud har gått på nåden og sannheten løs. Bibelen sier om Jesus at "og vi så Hans herlighet, den herlighet Han har fra sin Far, full av nåde og sannhet". Jesus viser oss i fortellingen om "Den barmhjertige Samaritan" hvordan Gud er.

Slik jeg forstår er det gamle testamentet en fortelling om hvordan Gud utvelger seg et folk for å forberede Frelserens komme. Folket måtte rettledes og læres Guds vei, som var svært annerledes enn nabofolkenes hedenske skikker. Dette var vanskelig oppdragelse, og folket måtte læres opp gjennom straff og belønning og ytre leveregler som skulle symbolisere hjertets Gudsforhold.

Jeremia 31.31 varsler om en ny pakt, der loven skal skrives inn i sinn og hjerte. Etter Jesu komme er Guds folk bestående av alle som tror.

Jeg har litt vanskelig for å forstå at vi som kristne skal behandle jøder annerledes enn andre mennesker. Vi er kalt til å leve ut det dobbelte kjærlighetsbudet, og skal ikke dømme noen. Det er Jesus klar på.

Våre Gudsbilder kan være svært forskjellige. De formes ofte av forholdet vi har hatt til våre foreldre, miljøet troen har blitt uttrykt i, og tidsånden. Jeg ønsker deg alt godt, Haakonsen. Du har satt igang en debatt som kanskje kan bidra til økt bevissthet om hvor vi henter våre Gudsbilder fra. Gud har ikke forandret seg, men han handler ulikt til ulike tider, og vi har begrenset forståelse for hvorfor og hvordan. I denne forbindelse synes jeg historien om Job er aktuell. Jobs venner var svært religiøse når de ville forklare hvorfor han led. Men de tok feil. Som kristne tror jeg vi må trå et steg tilbake når det ubegripelige og vonde skjer. Samtidig som vi skal slå armene rundt de som lider.

Jeg oppfatter deg som en velment veileder som selv har det vondt nå, og ønsker deg alt godt.

 

 

 

Kommentar #1

Roy Vega

59 innlegg  468 kommentarer

Så, er gudsfrykten nå også bortfortolket?

Publisert over 9 år siden
Lilli Spæren. Gå til den siterte teksten.

Som kristne tror jeg vi må trå et steg tilbake når det ubegripelige og vonde skjer. Samtidig som vi skal slå armene rundt de som lider.

Jeg er ingen teolog, og Haakonsen kan sikkert svare her om han finner det for godt; men la meg skyte inn følgende:

1. Dersom noen nå skal refortolke og dømme alle de kristne som vurderer tragedien i Oslo og på Utøya i forhold till vondt og godt, hat og kjærlighet, himmel og helvete - etter sin bibelske fortolkning fra GT og NT, da er vi sannelig på ville veier.

2. Selvsagt har kristne rett og anledning til å vurdere tragedien 22. juli ut fra en fortolkning hvor folk eller grupper har satt seg utenfor Guds beskyttelse. Dette er intet mindre enn en fortolkning og et resonnement ut fra det Bibelen faktisk sier, også i forhold  til det vi opplever som grusomme tragedier. 

3. De som lager dramaturgien i dette er slett ikke Haakonsen; og han hadde klart uttalt seg annerledes om to løsrevne setninger på et tilfeldig møte skulle slynges rundt i media slik det nå har blitt.

Jeg har sett angrepene på Haakonsen fra sidelinjen, og opplever disse angrepene langt mer problematiske enn det Haakonsen faktisk har sagt, ut fra sin tolkning av Bibelen. Men det han angivelig skal ha sagt er revet ut av sin kontekst, og han har knapt fått sluppet til orde for å fortelle hva han egentlig mener i forhold til dette sakskomplekset.

Jeg registrerer at det ligger et kobbel av iltre Bibel-fortolkere klar der ute, som bort-definerer Gamle Testamentet, bordefinerer fenoment Gudsfrykt, bordefinerer Israel og det jødiske folk i en bibelsk betydning og bortforklarer (godt organisert) Israel-hat! Hva er så igjen å diskutere?

Jeg har møtt mange som har lansert tilsvarende ressonementer som Haakonsen de siste månedene, i ulike kristen miljø, og for en ukes tid siden under et foredrag i Trondheim. Denne saken er blåst ut av sine proporsjoner.

Roy Vega

Kommentar #2

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Da Moses fikk Herren til å angre seg

Publisert over 9 år siden

Du skriver om Moses en gang fikk korreks fra Herren:

Det står også skrevet at Moses en gang slo hardt med staven sin da han i sinne skulle handle på Guds vegne. Dette korrigerte Gud ham på.   

Men det står faktisk også skrevet et eksempel på det motsatte:

 9 Og Herren sa til Moses: Jeg har holdt øye med dette folket og sett at det er et hårdnakket folk.10 La nå meg få råde, så min vrede kan bli opptent mot dem, og jeg kan ødelegge dem. Så vil jeg gjøre deg til et stort folk. 11 Men Moses bønnfalt Herren sin Gud og sa: Herre! Hvorfor skal din vrede bli opptent mot ditt folk, som du har ført ut av landet Egypt med stor kraft og med veldig hånd?12 Hvorfor skal egypterne si: Til ulykke har han ført dem ut. Han ville slå dem i hjel i fjellene og utrydde dem fra jorden! Vend om fra din brennende vrede og angre det onde du har tenkt å gjøre mot ditt folk!13 Kom i hu dine tjenere Abraham, Isak og Israel. Til dem har du sagt og sverget ved deg selv: Jeg vil gjøre deres ætt tallrik som stjernene på himmelen. Og hele dette landet som jeg har talt om, vil jeg gi deres ætt, de skal eie det til evig tid.

 14 Så angret Herren det onde han hadde talt om å gjøre mot sitt folk. (2M 32:9-14)


Dette er et eksempel på hvordan et stridlyndt og hårdnakket folk ble berget av utvelgelsen. Og denne utvelgelsen startet ikke med Moses, den startet med Abraham, Isak og Jakob 400 år tidligere!

Denne utvelgelsen bekreftes også i Romerbrevet i det nye testamentet:

 Når det gjelder evangeliet, er de blitt fiender for deres skyld. Men når det gjelder utvelgelsen, er de elsket for fedrenes skyld.For Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall.(Rom 11:28-29)


 

Kommentar #3

7 innlegg  815 kommentarer

Kristologisk idioti

Publisert over 9 år siden

Det er ille å se hvordan hylekoret i form av biskoper, vl-redaksjonen, hareide mf viser at de lite har skjønt av Bibelens gud. Problemet ligger langt på vei her: man har gitt Jesus en fullmakt han selv sier han ikke har. Man sier som sant er at moses kom med loven, og jesus kom med nåden og sannheten. Dette har teologiske brøhoder i mf og tf, samt en rekke kirkesamfunns-grunnlegere som f.eks Barratt (Pinsebevegelsen) tolket dithen at jesus fjernet loven. Selv sier han det stikk motsatte; tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene:

 Lovens oppfyllelse 

Matt 5:17 Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. 18 Sannelig, jeg sier dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste prikk i loven forgå – før alt er skjedd. 19 Den som opphever et eneste av disse minste budene og lærer menneskene å gjøre dette, skal regnes som den minste i himmelriket. Men den som holder dem og lærer andre å gjøre det samme, skal regnes som stor i himmelriket. 20 Ja, jeg sier dere: Dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelriket. 

Sagt på en annen måten; Pakten i Jesu blod er en ny pakt, men bryter man spillereglene i denne pakten, for den har spilleregler noe de fleste i babylon ikke fatter, er det rett tilbake til loven, og dens brutale konsekvenser. Og det har med hvordan Gud tenker autoritet og autoritetsområder, også ukjent tema for babylon.

Har selv en rekke ganger, (sukk, den evige repetisjon?) lagt ut så mye logos og rehma på VD som mer en antyder at Haakonsen har skjønt betydelig mere enn dette hylekoret. Og det er til og med lagt ut en profetisk budskap fra en messiansk jøde, men alt dette blir sabotert av vd-sensuren.

Det er rett og slett flaut å være vitne til hvordan eliten i kristen-Norge viser at de i realiteten er noen teologisk små barn, og ikke er i stand til å legge fra seg det barnlig. Fjerner man loven fra bibelen fjerner man i realiteten den sokkelen jesus står på, og virker ut fra, - det hele blir bare ren og skjær teologisk idioti. Man blir regnet som de minste i himmelriket når man fjerner loven, men ikke i kirke-norge. der vandrer man rundt og smiler mot solen, og nikker samtykkende til de andre yppersteprestene. Vi prater babylon, og gud vil ha den vestlige demokratiske kirken ut av babylon.

Er man ulydig mot prinsippene i Bibelen, gjelder fremdeles prinsippene i bibelen og de slår tilbake, man har valget, velsignelsen eller forbannelsen. Som tidligere nevnt, sukk, for å si som drillo, sjangsen for at haakonsen har rett, kontra hylekoret er sånn ca 80:20.

Kommentar #4

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

Var Behring Breivik inspirert av Gud eller Hinmannen?

Publisert over 9 år siden
. Gå til den siterte teksten.

sjangsen for at haakonsen har rett, kontra hylekoret er sånn ca 80:20.

Eg tykkjer det er merkverdig at ein som truleg meiner seg

å representera rett kristen læra nyttar ord som hykekor om debattantane!

Men mest merkverdig tykkjer eg det er at Gud vert innblanda i

dei bestialske terrorhandlingane i regjeringskvartalet og Utøya!

Meiner de at Behring Breivik var inspirert av Gud til ugjerningane?

Var Utøya ein demonstrasjon av Guds gode (eller vonde) vilje?

Vilde Gud at desse våre medmenneske

skulde ofrast som ei straff,

var det eit utslag av Guds kjærleik?

Eg tykkjer heller at det er andletet til Hinmannen

som openberrar seg over desse tragediane.

"Which side are you on, boys,

which side are you on?"

Kommentar #5

7 innlegg  815 kommentarer

Jeg sier som president

Publisert over 9 år siden

Abraham Lincoln: Pass på at du alltid er på Guds side, for Gud er alltid rett.

Meddebatanter og hylekor? Sommerfeldt, ny biskop, har han aktivert seg her? Nei, VL-redaksjonen, de legger ut innlegg, men debaterer de? Nei. Har noen fra MF og TF aktivert seg her? Nei. Ottosen har vært her og kjører sitt luthersk evangelisk, blind leder blind mann i grøften-teologi, nettopp fordi han ikke skjønner sammenhengen mellom loven, nåden og sannheten.

Jesus står på sokkelen av loven, det har helt andre konsekvenser enn når man har fjernet sokkelen og Jesus blir en "dust" som tillater hva som helst. I "Nåden og sannheten" finner vi sannheten, den inneholder bla hva den enkelte kristne skal gjøre for Jesus, for å oppfylle sin del av loven i samfunnet, sin del av pakten i Jesu blod. Nekter vedkommende å følge denne sannheten har han forkastet jesu blod, og han er ute av pakten, og bums, rett tilbake til loven. Slik bla Thurman Scrivner åpenbarte det i Visjon Norge, og hvor hylekoret tok av i en storm mot ham, tilsvarende den stormer Haakonsen blir nå til del.

Ef 2:2 Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen. 21 Han holder hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren, 22 og i ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i Ånden.

I mangel på apostler er grunnvollen borte, men nå har Gud, de siste 20-30 årene gjenreist både apostelen og profetene så da først kan man begynne å gjenskape grunnvollen. Man kan ikke forstå Kristus uten å forholde seg til apostlene og profetene, da blir det et defekt hus i ånden. Det er slik det er lagd i Guds rike. DHÅ gjør sin del. Bibelen gjør sin del, og de ULIKE tjenestegavene gjør sin del, og der er Bibelen og DHÅ klar på at det er apostelen som står øverst i autoritet, kraft og åpenbaring.

Ef.2:2 sier det samme som jesus sier i matt 5:17 og det er sannheten jesus kommer med til den enkelte kristen som skal gjenreise denne grunnvollen. En del av min "sannhet", er å peke på at den vestlige demokratiske menigheten er Babylon, og dette hylekoret mot Haakonsen er bare ett av mange utrykk for det.

"Sannheten" i "Nåden og sannheten"  kommer ikke seglende på en fjøl, den må du rive til deg i ensomhet sammen med Gud, det er vel derfor sannheten er et mysterium for de fleste kristne?

Krukken med ”sannheten” for deg!

Vi befinner oss i min nyfrelstgruppe på tidlig 90-tall. En nyfrelst får stadig vekk se “bilder” og en dag får han følgende; Han befinner seg i ett hus med en lang opplyst og fargerik gang. Der går det mennesker i en stadig strøm, inn og ut av rom hvis dører lar seg åpne av alle.Belysningen blir gradvis dunklere innover gangen og innerst er det en liten jerndør som var boltet med mange lås. Av og til kom det noen mennesker helt fram til døren og forsøkte å åpne den, men de ga fort opp, og gikk tilbake til de andre rommene hvor det var festligere å være sammen med andre.

Seeren spør; ”Herre, hva er bak den døren der og hvorfor er det umulig for mennesker å komme inn dit ved egen kraft?” -”Det er veldig enkelt å komme inn dit, Jeg kan åpne døren for deg.“ Sier Herren. Så ser han boltene dras til side og låsene åpnes ved hjelp av usynlige hender, og døren åpnes. Innenfor er det bare et mørkt rom, men innerst i ett hjørne skinner det rødt. Han går nærmere og ser at det er en krukke med glødende materie som står der alene opp på en ellers tom hyllerekke. Det gløder ikke fra varmen, men av renheten i innholdet. “Herre, hva er det i denne krukken?”Gud svarer; “Det er sannheten, og ingen kommer til den uten at jeg åpner opp for ham”. 

Forklaringen er som følger; Rommene alle kunne gå inn i var nådegavene som var for alle å forsyne seg av, og som man blir opptatt av sammen med alt det”gøyale” karismatiske livet med de andre. Men innerst i rommet var døren for“sannheten”, for livet mellom deg og Gud, og hva du kunne hente ut av Gud innenfor ditt kallsområde. Der er det bare du alene med Gud, og du må rive det til deg under innvielse i ensomhet.Det er kun Gud som åpner og stenger for innholdet. Er du ulydig eller uviselig stenger Han. Er du lydhør og lydig, setter han deg over mer ettersom Han ser du er i stand til å bære det. Jo mer du spiser fra gryten, jo større autoritet får du i Guds rike og du utgjør ett stadig størretrusselbilde for fienden.

A Lincoln ble skutt, og "skutt"  blir Haakonsen, Thurman Scrivner og alle andre som har den "frekkheten" å tale Babylon midt i mot. Det er profetene og apostlene i Bibelen et talende bilde på, og menneskene og åndskreftene er de samme nå som da.


Kommentar #6

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

vedrørende åpent brev til Haakonsen

Publisert over 9 år siden

Jeg opplever denne debatten som litt skremmende. Når vi står overfor teologiske uenigheter, eller kanskje heller kristen-kulturelle ulikheter, så tror jeg det er viktig at vi søker inn til Jesus som er kjernen i vår tro. Han sier selv at han ikke er kommet for å dømme verden, men for å frelse det som er fortapt. Med respekt for Guds hellighet, så må vi også gå kjærlighetens vei. Ellers blir vi rendyrkede fariseere.

Denne debatten er skremmende, for den avslører fundamentalistiske holdninger som virker ukristelige, og som jeg inntil nå har trodd man måtte til Amerika for å oppleve.

1.Kor.13 sier noe om kjærlighetens vei. Det er den korsfestede Jesus Kristus sin vei. Samtidig som den er vår vei når vi vil følge Ham. Jeg tror at kjærligheten til Kristus, driver oss til å elske hverandre. Ellers er den ikke sann, men svermeri. Vi brenner da vel ikke for en sak, en ideologi.

Jeg er redd for at det onde og det gode ikke alltid er så lett å skille fra hverandre. Ingen mennesker er enten eller, vi har det flettet inn i alle kroppens celler. Våre valg og våre liv bærer frukter som forteller andre hvor vi til enhver tid henter våre impulser fra. Dette bør gjøre oss ydmyke.

Som kristne er vi kalt til å være lys og salt. Vi skal varme kalde mennesker med Guds kjærlighet, og lyse opp i deres hverdag og slik være påminnelser om hvilken Gud vi tilhører. Krigspropaganda hører ikke hjemme her. Det er ikke slike våpen vi skal bruke. Mor Teresa er et godt eksempel som vil bli husket for der gode hun formidlet og hvor hun tok det fra.

 

 

 

Kommentar #7

7 innlegg  815 kommentarer

Hadde mor theresa vært

Publisert over 9 år siden

"Som kristne er vi kalt til å være lys og salt. Vi skal varme kalde mennesker med Guds kjærlighet, og lyse opp i deres hverdag og slik være påminnelser om hvilken Gud vi tilhører. Krigspropaganda hører ikke hjemme her. Det er ikke slike våpen vi skal bruke. Mor Teresa er et godt eksempel som vil bli husket for der gode hun formidlet og hvor hun tok det fra."

statsminister i Norger hadde nok mye vært annerledes, ja. bla hadde det årlige drapet på 15 000 fostere blitt avsluttet. Nå har vi en tvers igjennom ugudelig rød/grønn-regjering som har gjort så mye de har kunnet for å rive ned de åndelige forsvarsverkene, og det er ikke noe i bibelen som hindrer 22/7 å være et resultat fra dette. Parellellene i bibelen er alt for massive til det. Har selv lagt ut masse i den rettning.

Krigspropaganda: Dette er overhodet ikke krigspropaganda, dette er å ta hele bibelen inn over seg. Jesus sier både i bibelen og i rehma-form, har lagt ut dette ofte, at han ikke kan forandre på de universelle og tidløse lovene fastsatt av sin far.Og når Jesus har utspilt sin rolle, fordi menneskene ikke vil ta ham seriøst er det rett tilbake til loven, og da står anklageren klar til å anklage, og med den rødgrønne regjeringens nedrivning av åndelige forsvarsverker er det fritt fram for anklageren.

Det du forfekter, er likt med 99% av hva evangelisk kristne ville ha forfektet, men det er altså bare deler av sannheten. Jesus er vår forsvarsadvokat, men forsvarsadvokater kan ikke annet enn å vise til formildende omstendigheter definert her som "nåden og sannheten", men han kan ikke forandre lovverket man blir dømt etter. Dette skjønner du ikke, og det du repr. blir i sum uhyggelig naivt og forvirret, Spæren. I likhet med hylekoret jeg har listet opp.

Legger ut en advarsel til  Norge fr, profeten Chuck Pierce,  Oslokirken, 2003;

”Herren sier til Norge:Jeg vil si til dere at en ny dag kommer over dere. Jeg sier; Ikke frykt de stormer som ligger foran, for det er ikke stormer Jeg vil dere skal se etter, men det er det Jeg vil bringe over dere nye rikdommer igjennom. Bølgen av Min Ånd vekkes opp dypt, sier Herren. Og dyp kaller på dyp. Så hvis dere vil våke inntil dagen gryr, så vil bølgen av Min herliget begynne å dekke over og spre seg over dette land. Selv om mørke har hvilt over deres horisont, så kaller Jeg dere nå til en troens bønn til å få de mørke krefter til å gå tilbake. Hvis dere ikke våker og bringer gjennombruddet for denne nye dagen, så vil mørket som er på deres horisont feie over landet og de sivile myndighetene i landet vil reflektere mørket, sier Herren. Det er viktig at det koples om, for at denne nasjonens liv skal bli frelst for denne tid. Og hvis dere ikke gjør det, vil det om fem år være et feil styre over denne nasjonenGud er rede til å gjenopprette kappen i NorgeHvis du hører, gi meg ditt beste, endre ditt sinn, tenk som jeg tenker. Jeg vil gi en ny kappe av velvilje”

Dette var i 2003. 6 år senere var kristne aviser fylt opp av artikler om hvordan regjeringen forsøker å avkristne nasjonen. Det skjer fordi vi kristne  ikke har gjort jobben vår, bla i bønn for ledere og nasjon, som har tillatt ugudelige lover og praksis finne sted. Profetien sier jo rett ut at en ugudelig kristenhet fostrer en ugudelig regjering. 

Du finner mer her, masse om Guds forsøk på å advare;

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat9/thread167614/

La meg til slutt si, jeg er ikke så mye uenig i det du sier/skriver, det som er problemet er det du ikke sier og skriver. Du kan ikke "Klippe og lime" i bibelen etter eget forgodtbefinnende, noe du ikke er alene om å gjøre.

Kommentar #8

7 innlegg  815 kommentarer

Blir det lettere å forstå

Publisert over 9 år siden

om jeg sier det slik?;

Dette handler ikke om hva Jesus er,

Dette handler om hva som KAN skje når befolkningen ikke vil forholde seg til Jesus på hans egne betingelser, - da er det rett tilbake til loven.

Kommentar #9

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Fra en naiv troende

Publisert over 9 år siden

Jeg takker for at jeg ble kalt naiv. En enkel, barnlig tillit til Guds omsorg demonstrert gjennom Jesu korsvei holder godt for meg å forankre troen min til. Samtidig som jeg ønsker en medvandring med min Frelser. Jeg skjønner at jeg befinner meg på et debattforum, så jeg tenker å trekke meg ut av dette.

Jeg har forståelse for at hverken biskoper, MF, TF eller andre evangelisk troende ikke er å finne i stor grad på denne nettsiden. Samtidig har jeg lært litt om mangfoldet i kristen-Norge som jeg visste lite om fra før.

Nå forstår jeg ateister og andre skeptikere litt bedre. Jeg trodde de overdrev mørkemennenes verdensanskuelse, gudsbilde og menneskesyn. Jeg har en visjon om å presentere Frelseren for dem jeg møter på min vei, men det er sannelig mye oppryddingsarbeid som skal til for at de skal få øye på Ham.

Til slutt vil jeg si at for oss som tror, så handler alt om Jesus. Jeg tror at Didrich Bonhoffer i boken "etterfølgelse" har rett når han sier at alt vi ikke kan ta imot eller gjøre uten gjennom Kristus, ikke er verdt å ta imot eller gjøre.

Også får vi be for Norge da, for vår verden, og for de som styrer landet vårt. For de gjør mye godt. Jeg ville ikke byttet styre med noe annet land i verden.

Kommentar #10

7 innlegg  815 kommentarer

???????????

Publisert over 9 år siden

 " En enkel, barnlig tillit til Guds omsorg demonstrert gjennom Jesu korsvei holder godt for meg å forankre troen min til. Samtidig som jeg ønsker en medvandring med min Frelser. "

Poenget er faktisk at den rødgrønne regjeringen IKKE ønsker en medvandring med Jesus. Jesus kommer ikke til med sin nåde og sannhet, han er AVVIST, forkastet, han og hans påbud. Da gjelder ikke Jesus lenger, over nasjonen. kan det være så vanskelig?

Du skjønner jo ikke hva du selv legger opp til i en diskusjon. 

En gang til; Loven, nåden og sannheten, uten nåden og sannheten, hva blir det. jo, det blir loven.

Loven er så brutal at jeg i diskusjon om å slå barn som oppdragelse er blitt gjort oppmerksom på, av en ateist/humanist om jeg skjønte det rett, at i gt, dvs loven, blir man pålagt å drepe barna som er ulydige mot sine foreldre. Dette videreføres i det fjerde bud, som et løfte, du skal hedre fin far og din mor, og du skal få leve lenge i landet. 

Loven har ikke nåden i seg, det er direkte overlagt drap når man ser et lovbrudd, og når fedrene til barna på utøya, den rødgrønne regjeringen, blir lagt under dom, er det fullt mulig at Haakonsen har sine ord i behold, og barna blir lidende.

Kan dette være så vanskelig? Problemet er ikke hva Jesus er, problemet er at Jesus er avvist, og da er det tilbake til loven,og den umiddelbare dom og effektuering. 

Vi har de tre elementene; Loven, Nåden og Sannheten. Trekker du fra nåden og sannheten, dvs jesus, står du tilbake med loven, mose lov. Enkel matte.

En gang til; Moses og Jesus, fratrukket Jesus, blir Moses. Du er tilbake til standretten, alt som er synd blir dømt ut, og alt som er under synderens autoritetsområde,som f.eks under korahs opprør mot moses, hvor samtlige barn og mødre, under fedrenes autoritetsområde, blir drept i ett nu.

Dette kan da ikke være vanskelig?

" Også får vi be for Norge da, for vår verden, og for de som styrer landet vårt. For de gjør mye godt. Jeg ville ikke byttet styre med noe annet land i verden."

Ja, hadde alle kristne gjort det, som vi er pålagt i Bibelen ville det kanskje ikke vært noe 22/7. Jeg ber også for Norge, selv om jeg visstnok er en mørkemann, jeg er ikke det, jeg bare forteller hva Gud har vist meg om spillereglene i Guds rike. 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere