Rune Tveit

Sosionom
40

Terapi og Gud

Publisert: 22. jan 2012

Det å snakke om Gud og egen tro har i lang tid vært neglisjert i terapien. Nå har nyere forskning vist at det å snakke om troen som en del av terapien kan hjelpe deprimerte pasienter tilbake til jobben 

http://www.vl.no/samfunn/tar-gud-inn-i-terapirommet/.zrm

Kommentar #1

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.

Nå har nyere forskning vist at det å snakke om troen som en del av terapien kan hjelpe

Det virker så absolutt veldig logisk!

Veldig ofte kan det vel også vise seg at dette med trosspørsmål kan være en medvirkende årsak til tanker mennesker sliter med.

Men det er viktig, mener jeg, at den man skal snakke med har evne til å forstå hva det dreier seg om. Og greier å nullstille seg ift. egne oppfatninger. Det er nok en utfordring i seg selv for mange terapeuter.

Vi har sett eks. på mennesker som hevder å jobbe i psykiatrien, her på forumet, som viser dødsforakt for alt som har med tro å gjøre. Å møte slike, i en terapisammenheng, kan på ingen måte være lett!

Kommentar #2

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Men det er viktig, mener jeg, at den man skal snakke med har evne til å forstå hva det dreier seg om

Jeg syntes dette klippet fra forsker Gry Stålsett sier det meste: 

Behandlingen tar utgangspunkt i det faktum at pasientenes forestillinger om Gud finnes, og at de påvirker hvordan de opplever livet. I stedet for å se bort fra disse gudsforestillingene som uvitenskapelige, prøver man å bruke dem til å hjelpe pasientene til å mestre livet bedre.

– Vi skjelner mellom Gud som objektiv eksistens og pasientenes psykologiske bilde av Gud – du kan gjerne si at vi skjelner mellom Gud og gud, sier Stålsett til Vårt Land

---------------------

Det er og blir sånn at de fleste mennesker bærer med seg sine forestillinger om Gud i det daglige liv. Dersom en terapeut makter å stille de rette spørsmål til pasienten om gudsforståelsen, så kan nok dette bidra til at pasienten kan få en dypere innsikt hvordan dette påvirker  gudsbildet hvordan det er blitt formet og om forventingene kanskje kan endres. 

Det er gjerne sånn at forventinger og forståelse av hvem og hvordan Gud er, påvirker hvordan livet oppleves. Skyldfølelse tror jeg er et nøkkelord her. Mange bærer på mye skyld, og den kan ha utvklet seg gjennom læring. Desverre ofte på grunn av feil forståelse i forkynnelsen om Gud og hvem han er. Læren om at du er den fødte synder er muligens et eksempel det. 

"Du er dine handlinger", ikke det mennesket Gud har skapt deg til, er en forståelse som lett kan føre til problemer. Den andre gøften er ekstrem trosforkynnelse om " det seirende kristenliv"

Problemet for den troende er at livet selv ikke stemmer med det en har lært om Gud, avstanden til levd liv blir for stor, med følelse av skyld og påfølgende depresjon som resultat. Her kan terapien hjelpe den deprimerte til et mer realistisk og sann forståelse om både Gud og mennesket. 

Kommentar #3

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.

Problemet for den troende er at livet selv ikke stemmer med det en har lært om Gud, avstanden til levd liv blir for stor, med følelse av skyld og påfølgende depresjon som resultat. Her kan terapien hjelpe den deprimerte til et mer realistisk og sann forståelse om både Gud og mennesket.

Det at det er stort sprang mellom det levde liv og det man tror på er nok ett generelt problem, ett problem man kan relatere til verdier. Terapiformer som ACT legger stor vekt på å kartlegge hvilke verdier en har, og hva en ønsker å stå for. For meg er det naturlig at "meningen med livet" er en viktig del av terapien for mennesker som har det vanskelig. Det er nok ett forsømt område i dag.

Det kommer ikke som en overraskelse at det er nyttig. Når det er sagt så er god behandling god behandling uansett teknikk, og Modum bad har noen av de fremste fagfolkene i Norge.

Kommentar #4

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Når det er sagt så er god behandling god behandling uansett teknikk

Det er vel ikke bare teknikk. Jeg har av og til opplevd at metoden til terapeutene blir viktigere enn pasienten. 

Jeg mener at det viktigste verktøyet i terapien er evnen til "å se". Dersom hjelper ikke ser pasienten, hjelper ikke all verdens teknikker eller metoder. 

Kommentar #5

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.

Jeg mener at det viktigste verktøyet i terapien er evnen til "å se". Dersom hjelper ikke ser pasienten, hjelper ikke all verdens teknikker eller metoder.

Det var egentlig hva jeg skrev. God behandling er god behandling (å se), uansett teknikk (ACT, CBT, Vita modellen).

De fleste nye retninger blir hyllet som det store gjennombruddet, men i hovedsak så ser den stabile faktoren for god terapi til å være behandlerens evne til å skape en god og fruktbar relasjon, mens metoden blir sekundær).

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere